De är analoger till epoxider och aziridiner. De är också kända som tiiraner, olefinsulfider, tioalkylenoxider och ...