Under katalys av enzymet ATP-citrat(pro-S)-lyas kan oxalättiksyra bildas från citronsyra (således omvänt mot i citronsyracykeln ... ATP Citrate (pro-S)-Lyase i Svensk MeSH. ^ MetaCyc Reaction: 2.3.3.8 på Trypanocyc. Citronsyracykeln Pyrodruvsyra Äppelsyra ( ... och konsumtion av ATP: oxalättiksyra + ATP → fosfoenolpyrodruvsyra + ADP + CO2 varefter man kan få pyrodruvsyra genom jämvikten ... Agepati S. Raghavendra, Rowan F. Sage, 2010, C4 Photosynthesis and Related CO2 Concentrating Mechanisms, sid. 290. ISBN ...