Atlantooccipitalled 0 frågor Leden mellan översta halskotan (atlas) och nackbenet (os occipitale). ...