Den första rapporten om rötning av sunnhampa (Crotalaria juncea) av pektinlyas producerad av Aspergillus flavus MTCC 7589 ... "Purification and characterization of an alkaline pectin lyase from Aspergillus flavus". Process Biochem 43 (5): sid. 547-552. ... "Two crystal structures of pectin lyase A from Aspergillus reveal a pH driven conformational change and striking divergence in ... "Purification and characterization of pectin lyase B, a novel pectinolytic enzyme from Aspergillus niger". FEMS Microbiol. Lett ...
49) A Comparison Of The Antimicrobial (Antifungal) Properties Of Garlic, Ginger And Lime On Aspergillus Flavus, Aspergillus ... essential oil on the growth of Aspergillus flavus by gaseous contact, Gómez-Sánchez A et al., 2011. ... Aspergillus och svampinfektionen Candida. Inte sällan är det tack vare mögelangreppen dödlig utgång. Den gängse teorin är att ... 92) Naming Aspergillus species: progress towards one name for each species, David L. Hawksworth, 2011.. 93) Towards an ...
Aspergillos orsakas av en mögelsvamp (Aspergillus fumigatus, A. niger alternativt A. flavus) som allmänt finns i vår miljö. ... Personer med allergiska problem (till exempel astma, hösnuva) kan också bli överkänsliga mot aspergillus, vilket kan förstärka ... Det finns inget vaccin mot aspergillus och sjukdom är svår att förebygga. ...
Aflatoxiner är en sorts mykotoxiner som produceras av Aspergillus spp. som t.ex. A. flavus och A. parasiticus. Det finns fyra ... och Aspergillus spp. A. ochraceus utgör ofta en kontamination av en mängd olika handelsvaror inklusive vin och öl. A, ... Patulin är ett mykotoxin, som produceras av arter inom släktena Aspergillus, Paecilomyces och Penicillium. P. expansum är en ... och hos några arter av släktet Aspergillus. Citrin är njurtoxiskt för många djurslag, men man vet inte säkert vilken effekt ...
Genetisk Mångfald Av Aspergillus Flavus Och Förekomst Av Aflatoxinkontaminering I Lagrad Majs över Tre Agroekologiska Zoner I ...