Den första innefattar polyfenoloxidas, askorbatoxidas, andra katalas, peroxidas, cytokrom. Den senare är i sin tur indelad i ...