Ascomycota. Klass. Leotiomycetes. Ordning. Disksvampar. Helotiales. Släkte. Scutobelonium. Vetenskapligt namn. § Scutobelonium ...
Ascomycota. Klass. Dothideomycetes. Ordning. Dothideales. Familj. Dothioraceae. Släkte. Aureobasidium. Art. Aureobasidium ...
Ascomycota. Klass. Sordariomycetes. Ordning. Coniochaetales. Familj. Coniochaetaceae. Släkte. Coniochaeta. Art. Coniochaeta ...
Pezizomycotina är en understam till Ascomycota (svampar som producerar sporer i ett mycket karakteristiskt mikroskopiskt ... "Supraordinal taxa of Ascomycota". Myconet "1": ss. 1-16. Tree of Life Pezizomycotina The Pezizomycotina in the Paleos site. ...
Eriksson, O.E. & K. Winka (29 januari 1997). "Supraordinal taxa of Ascomycota". Myconet "1": ss. 1-16. Denna svampartikel ...
An order of fungi in the phylum Ascomycota that multiply by budding. They include the telomorphic ascomycetous yeasts which are ...
Ascomycota. Klass. Lecanoromycetes. Ordning. Lecanorales. Familj. Cladoniaceae. Släkte. Cladonia. Art. Svart renlav. Cladonia ...
Ascomycota. Klass. Arthoniomycetes. Ordning. Arthoniales. Familj. Roccellaceae. Släkte. Opegrapha. Art. Stiftklotterlav. ...
Ascomycota, Pezizales) and Macrolepiota (Basidiomycota, Agaricales) inferred from rDNA ITS and EF-1[alpha] sequences / Gayane S ...
Det er særlig mange ukjente arter av sekksporesopper (Ascomycota), og så mange som 2433 arter (35 %) regnes fortsatt som ... Estimert antall uoppdagede arter i Norge fordelt på artsgruppene vepser (Hymenoptera), sekksporesopper (Ascomycota), tovinger ( ...
Rot Biota, Rike Fungi, Stam Ascomycota, Understam Pezizomycotina, Klass Lecanoromycetes, Underklass Ostropomycetidae, Ordning ...
Rot Biota, Rike Fungi, Stam Ascomycota, Understam Pezizomycotina, Klass Dothideomycetes, Underklass Dothideomycetes, ordines ...
Detta taxon har ännu inte hunnit få någon beskrivning. Vi har över 60 000 arter i Norden och Baltikum och arbetet pågår fortlöpande med att producera beskrivningar för alla här på Naturforskaren.. Vill du vara med och bidra? Är du expert på ett taxon? Då är du välkommen att kontakta oss!. ...
Stam: Ascomycota (sporsäcksvampar) *Stam: Basidiobolomycota *Stam: Basidiomycota (basidiesvampar) *Stam: Blastocladiomycota * ...
Ascomycota - Klass: Sordariomycetes - Ordning: Hypocreales - Familj: Clavicipitaceae Distribution - Taxonomisk historia - ... Phylum: Ascomycota - Klass: Sordariomycetes - Ordning: Hypocreales - Familj: Clavicipitaceae. Distribution - Taxonomisk ...
Också inom grupperna Ascomycota och Basidiomycota förekommer mögelsvampar.. Mögelsvamparna bildar ett mångcelligt mycelium. ...
Ascomycota - Klass: Pezizomycetes - Ordning: Pezizales - Familj: Morchellaceae Distribution - Taxonomisk historia - Etymologi ... Stam: Ascomycota - Klass: Pezizomycetes - Ordning: Pezizales - Familj: Morchellaceae. Distribution - Taxonomisk historia - ...
"I motsats till sporsäcksvamparna (Ascomycota) är endast ett fåtal basidiesvampar lavbildande.". Det var värst! ...
Det är en sporsäcksvamp "Ascomycota", precis som. sälgnästingen, och ingår också i ordningen kolkärnsvampar. ...
A genus of ascomycetous yeast in the family Saccharomycetaceae, order SACCHAROMYCETALES. Species in the genus are plant pathogens.
Collemataceae and Placynthiaceae together form a strongly supported clade within the major group of Ascomycota that form lichen ...
I maj 2018 Ochroconis lascauxensis, en svampart av Ascomycota phylum, beskrevs officiellt och namnges efter platsen för dess ...
... kommer från Ascomycota eller "sac svampen" Stam. Vissa svampar råkar vara ätlig, med en tillfällig art är ganska gott. Andra är ...
ascomycota livscykel. *skälen för missade menstral cykel. *kan ett Pap-test orsaka smärta & blödningar? ...
att fatta beslut om ekonomiska och rättsliga ansvaret för äldre föräldrar är ett stort steg. Du kan helt enkelt ta över ansvaret för att betala sina månatliga räkningar och budgetering sina utgifter, men det kan vara en bättre idé att få ekonomiskt fullmakt, beviljande du laglig rätt att sköta sina konton. Har dina föräldrar har en levande kommer? Om så är fallet, tillåter den dig att fatta beslut om livsuppehållande? Vet du vad deras önskningar är när det gäller begravningar? Har några begravningskostnaden varit förbetalda? Rådgör med en advokat som specialiserat sig på äldre lag för att avgöra hur mycket rättsligt och ekonomiskt ansvar att ta. ...
Ascomycota 0 frågor Ett fylum av svampar (sporsäcksvampar) med skiljeväggar i mycelet, vilka bildar sporangier av säckliknande ...