ArtsspecificitetMiljöbelastning: Den totala mängden kemiska substanser, metaller eller radioaktiva ämnen vid någon tidpunkt ...
ArtsspecificitetDNA-primrar: Korta DNA-sekvenser (vanligtvis ca 10 baspar) som är komplementära till sekvenser av budbärar-RNA ...
Engelsk titel: Species determination of Borrelia spirochetes and prevention of Lyme borreliosis Författare: Bergström S Språk: Swe Antal referenser: 10 Dokumenttyp: Artikel UI-nummer: 98062106 ...
ProteinbindningCelldifferentieringCross-PrimingReglering av genuttryckBindningsplatser på antikropparArtsspecificitetGenuttryck ...
... molekylärAllelerArtsspecificitetTransgenerBevarad sekvensFylogenesEye ColorLivslängdHeterokromatinBiological Evolution ...
INDEL-mutationProteinveckningNukleinsyrakonfigurationMultigenfamiljMutationAminosyrasubstitutionArtsspecificitetKatalytisk ...
... genetiskIsomeriCellcykelSignalomvandlingFluorescensresonansenergiöverföringMolekylstrukturArtsspecificitetStereoisomerism ...