KinetikTidsfaktorerArtsspecificitetAminosyrasekvensMolekylviktKorsreaktionerMuskelsammandragningDos-responskurva, läkemedelKost ...
AminosyrasekvensBassekvensTidsfaktorerMissensmutationBindningsplatserTransfektionArtsspecificitetGenotypRekombination, genetisk ... intraventrikuläraVibrio vulnificusKaninerCricetinaeNervcellerHyperlipoproteinemi typ VTransfektionArtsspecificitetMacaca ...