C4 Koboltf reningar.. C5 Nickelf reningar.. C6 Kopparf reningar.. C7 Zinkf reningar.. C8 Arsenik, arsenikf reningar.. C9 Selen ... selenf reningar.. C10 Silverf reningar.. C11 Kadmium, kadmiumf reningar.. C12 Tennf reningar.. C13 Antimon, antimonf reningar. ... 5. Arsenik och arsenikf reningar,. uttryckt som arsenik (As). 6. Bly och blyf reningar, uttryckt. som bly (Pb). 7. Krom och ... C16 Kvicksilver, kvicksilverf reningar.. C17 Tallium, talliumf reningar.. C18 Bly, blyf reningar.. C19 Oorganiska sulfider.. ...
... olika arsenikf reningar. Med den tidens kunskap var dessa dumpningar det b sta s ttet att f rst ra vapen , och fram till f r n ...
Maj-f reningar, L-1870 *Mammas Allegorier, L-1870 *Manilla, L-1870 *Marias arf, L-1867 *Marknadspengar af Lea, L-1866 * ... Smygande Arsenikf rgiftningar, L-1869 *Sm fyllnadsbitar, L-1870 *Sm f rargelser, L-1866 *Sm sjelff rsakelser, L-1871 *Sm ... Barnf reningar till sm foglars skydd, L-1864 *Barnkammaren, L-1864 *Barnlitteratur, L-1867 *Barnmarsch. Musik, L-1862 * ...