Alla arsenater är mycket giftiga. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, ... Arsenater är salter av arseniksyra. Arsenatjonen består av en arsenikatom omgiven av fyra syreatomer. Den har laddningen -3 och ... brukar skrivas AsO43-. Arsenater liknar i många avseenden fosfater och kan också uppträda i formerna HAsO42- och H2AsO4-. På ...
Arseniksyrans salter kallas arsenater. Ren arseniksyra har aldrig påvistats, men hemihydratet H3AsO4 · ½H2O formar stabila, ...
VII Fosfater, Arsenater, Vanadater Klass 37, 38, 39, 40, 41, 42 och 43 Fosfater ...
Klass VII Fosfater, arsenater och vanadater. Klass VIII Silikater:. Klass VIII:1 Nesosilikater ...
Klass VII Fosfater, arsenater och vanadater. Klass VIII Silikater:. Klass VIII:1 Nesosilikater ...
Amblygonitt er et viktig litiummineral som opptrer i større mengder på enkelte granittpegmatitter, for eksempel i Sverige, Finland, USA. Mineralet er hvitt eller svakt farget og har triklin symmetri. Det er et litium-aluminium-fosfat. .
Klass (Nickel-Struntz 10): 8 Fosfater, Arsenater, Vanadater. Lägg i önskelista. Artikelnummer:. M1459-lb ...
Arsenikpentoxid används i både fast form och som lösning i tillverkandet av arsenater, herbicider, metallim, insektsmedel, ...
Fosfatgruppen inkluderar arsenater, vanadater och antimonater och innehåller ungefär 1050 mineral.[14] ...