Arabidopsis thaliana Plants Population biology Animal-plant relationships Herbivores Korsblommiga växter Evolution (biologi) ... Mer information om Life History and Tolerance and Resistance against Herbivores in Natural Populations of Arabidopsis thaliana ... Utförlig titel: Life History and Tolerance and Resistance against Herbivores in Natural Populations of Arabidopsis thaliana, [ ... Life History and Tolerance and Resistance against Herbivores in Natural Populations of Arabidopsis thaliana. ...
Hon får priset för sina banbrytande studier av genreglering, epigenetik och artbildning i växter med backtrav, Arabidopsis ...
Arabidopsis croatica ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter.[1][2] Inga underarter finns listade i ... Arabidopsis croatica[1] är en korsblommig växtart som först beskrevs av Heinrich Wilhelm Schott, Carl Fredrik Nyman och Karl ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabidopsis_croatica&oldid=46741949" ...
Personer med emneord «Arabidopsis». Navn. Telefon. E-post. Emneord. Olsson, Vilde Forsker [email protected] ...
Arabidopsis neglecta är en korsblommig växtart som först beskrevs av Schult., och fick sitt nu gällande namn av Okane och Al- ... Arabidopsis neglecta ingår i släktet backtravar, och familjen korsblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of ... Wikimedia Commons har media som rör Arabidopsis neglecta. Bilder & media Denna artikel om backtravar saknar väsentlig ...
Grustraven är en ettårig men ofta övervintrande växt som gror på hösten. Den övervintrade bladrosetten utvecklar under följande växtperiod en stjälk, sällan flera. Stjälkarna är späda och de kan bära blommor redan som 5 cm höga. De vanligaste växtplatserna är berghällar vid vägar och gårdsplaner samt vägrenar.. Det är svårt att skilja grustraven från sandtraven (Cardaminopsis arenosa) som är allmän bara i Norra och Kajanska Österbotten och i Kuusamo. De kan dock skiljas på att den senare är violettaktig och dess bladskivor är djupt flikiga, tätt håriga och har en stor ändflik. Sandtravens foderblad och kronbladsbaser är dessutom inte gulaktiga.. Från den närstående backtraven (A. thaliana) kan man skilja grustraven på lågbladen. Backtravens rosettblad är helbräddade eller glest tandade i kanten.. → Utbredningskarta (Växtatlas, Helsingfors Universitet) ...
Kallas ofta arabidopsis av forskare. Läs mer i Den virtuella floran. ... Arabidopsis thaliana är det latinska namnet på backtrav, en modellväxt inom växtbiologin. ... Kallas ofta arabidopsis av forskare. Läs mer i Den virtuella floran.. Blommande backtrav (Arabidopsis thaliana). Foto: ... Kallas ofta arabidopsis av forskare. Läs mer i Den virtuella floran.. Blommande backtrav (Arabidopsis thaliana). Foto: ...
Detta taxon har ännu inte hunnit få någon beskrivning. Vi har över 60 000 arter i Norden och Baltikum och arbetet pågår fortlöpande med att producera beskrivningar för alla här på Naturforskaren.. Vill du vara med och bidra? Är du expert på ett taxon? Då är du välkommen att kontakta oss!. ...
The 29th International Conference on Arabidopsis Research. Kangasjärvi, J. (Medlem i organisationskommitté) ...
Arabidopsis plantor, som v xte p n ringsrikt medium, kunde blomma i m rker, och f ljaktligen i FR ljus. Verkligen b rjade vild ... mRNA uttryck av blomningstidsgener i Arabidopsis, bl a CO, GI och FT, visade att cir kadiansk rytm hos plantor, som v xte under ... Arabidopsis fotoperiodiska k nslighet beror p ljusets kvalitet. Den modell, som r f reslagen i Figur 2A, verkar f rklara det ... Regulation of photoperiodic flowering by Arabidopsis photoreceptors,. T. Mockler, H. Yang, XuHong Yu, D. Parikh, Ying-chia ...
Barak S, Tobin EM, Andronis C, Sugano S, Green RM (2000): All in good time: the Arabidopsis circadian clock; Trends Plant Sci 5 ... Farré EM, Harmer SL, Harmon FG, Yanovsky MJ, Kay SA (2005): Overlapping and Distinct Roles of PRR7 and PRR9 in the Arabidopsis ... Green RM, Tingay S, Wang ZY, Tobin EM (2002): Circadian rhythms confer a higher level of fitness to Arabidopsis plants; Plant ... Den i växtriket mest studerade växten inom dygnsrytmforskningen är backtrav, Arabidopsis thaliana. Växter använder, liksom ...
Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och ... Vi använder backtrav (Arabidopsis thaliana) och den encelliga grönalgen Chlamydomonas reinhardtii som modellorganismer och ...
Nyckelord :abiotic stress; arabidopsis; co-evolution; hybrid incompatibility; receptor-like kinase; Sammanfattning : ... Characterisation of the epistatic hybrid incompatibility locus STRUBBELIG RECEPTOR FAMILY 3 in Arabidopsis. Master-uppsats, SLU ... Diverging popula-tions of Arabidopsis accessions can evolve postzygotic hybrid incompatibility (HI). LÄS MER ... Populations of Arabidopsis thaliana have spread throughout temperate zones of the world and adapted to prevailing biotic and ...
Därför bestämde hon sig för att karakterisera denna gen i växten Arabidopsis. ... New regulators of xylem lignification in Arabidopsis ...
Control of lateral root development in Arabidopsis thaliana Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig ... Shoot-derived auxin is essential for early lateral root emergence in Arabidopsis seedlings ... lateral root formation by facilitating indole-3-acetic acid distribution between sink and source tissues in the Arabidopsis ...
Som modellväxt har Lotta von Sydow använt sig av backtrav, Arabidopsis thaliana. I laboratorieexperiment har olika mutanter av ... Characterization of auxiliary membrane proteins in the chloroplast of Arabidopsis thaliana. Svensk titel: Karakterisering av ...
Backtravssläktet (Arabidopsis). *Blåsenapssläktet (Moricandia). *Blåskårelssläktet (Fibigia). *Bräsmesläktet (Cardamine). * ...
Genetic controls of short- and long-term stomatal CO2 responses in Arabidopsis thaliana ...
Lu, M., Tang, X., Zhou, J. -M. Arabidopsis NHO1 is required for general resistance against Pseudomonas bacteria. The Plant Cell ... Moreau, M., et al. EDS1 contributes to nonhost resistance of Arabidopsis thaliana against Erwinia amylovora. Molecular Plant- ... www.arabidopsis.org/abrc/catalog/individ_cloned_gene_1.html ). VIGS har också använts som en framåt genetik verktyg för att ... Detta VIGS vektorer och derivat finns nu tillgängliga via Arabidopsis Biological Resource Center (ABRC, http:// ...
Detta var det tredje växtgenomet som publicerades, endast backtrav (Arabidopsis) och ris var före. ...
A molecular network mediating adventitious root initiation in Arabidopsis thaliana Kontakt:. Abdellah Lakehal, Institutionen ... Han utförde sina studier på modellväxten backtrav, Arabidopsis thaliana. För att sätta igång bildandet av adventivrötter, lät ...
Swede Midge (Contarinia nasturtii) attraction to Arabidopsis with altered volatile profiles. Submitted manuscript ...
8. Kawabe, A., Hansson B., Forrest A., Hagenblad J., Charlesworth D. (2006) Comparative gene mapping in Arabidopsis lyrata ... 2006) A unique recent origin of the allotetraploid species Arabidopsis suecica: evidence from nuclear DNA markers. Molecular ... 2013) Strong inbreeding depression in two Scandinavian populations of the self-incompatible perennial herb Arabidopsis lyrata. ... 2006) Linkage Disequilibrium Between Incompatibility Locus Region Genes in the Plant Arabidopsis lyrata. Genetics, 173: 1057- ...
Mutationer i gener som kodar cellulosasyntiserar CESA4, CESA7 och CESA8 i Arabidopsis talian har visat sig försämra sekundär ... Dessutom är de flesta studier i växt-mikrob interaktioner inriktade på modellen anläggningen Arabidopsis thaliana. Även om ... Hernández-Blanco, C., et al. Impairment of cellulose synthases required for Arabidopsis secondary cell wall formation enhances ... Denancé, N., et al. Arabidopsis wat1 (walls are thin1)-mediated resistance to the bacterial vascular pathogen, Ralstonia ...
Arabidopsis thaliana: Det latinska namnet på backtrav, en modellväxt inom växtbiologin.. Arvsmassa: Den totala mängden ... Backtrav: Det svenska namnet på modellväxten Arabidopsis thaliana.. Baspar: Två nukleotider som via sina kvävebaser bildar par ...
Kollegor vid University of Delaware har visat att växtforskningsfavoriten backtrav (arabidopsis) också växer kraftigare när den ...
... identification of an Arabidopsis thaliana F-box protein that turns on glucose repression. Plant Mol. Biol.49, 67-79. ... and salt-induced RCI2A gene of Arabidopsis complements the sodium sensitivity caused by a deletion of the homologous yeast gene ... The Arabidopsis thaliana Med25 mediator subunit integrates environmental cues to control plant development. Proc. Natl. Acad. ... Physcomitrella patens homologues of the Arabidopsis thaliana SHI/STY/LRP genes control auxin biosynthesis and affect growth and ...
Utveckling av en metod för att isolera pigment från växten backtrav (Arabidopsis) för att kunna studera fotosyntesen i detalj. ...
Arabidopsis thaliana (backtrav). Oryza sativa (ris). Neurospora crassa (mögelsvamp). Mycobacterium tuberculosis ( ...
Tocopherol, Arabidopsis Thaliana Extract, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, Acrylates/c10-30. Alkyl Acrylate copolymer, ...