... antimikrobiella peptider, vilka används i antibiotika och läkemedel mot cancer. Detta bidrar till att frisättningen av ... är en god kandidat som läkemedelsbärare för katjoniska peptider. Med hjälp utav datorsimuleringar kan egenskaperna både hos ... Lera har egenskapen att den kan kapsla in vissa typer av läkemedelssubstanser, till exempelvis katjoniska (positivt laddade) ... Peptider kan ses som laddade kedjor, och beroende på sammansättning kommer de att bete sig olika vid närvaro av lera. Det är ...
Forskarna letar nyttiga peptider *Evolution och sjukdomar: Våra ofullkomliga kroppar *Vet vi verkligen vad som håller oss ...