Antigen-antikroppsreaktionerKorsreaktionerChemical PrecipitationMolekylviktKemiska fenomenIsoelektrisk punkt. Specialiteter och ... GammaglobulinerRadiojod i serumalbuminMetylmannosiderEpitoperKolhydraterAgarAminosyrorKaliumjodidBakteriella antikropparAntigen ...
Kan vi se ett mönster om hur vissa antikroppsreaktioner helt enkelt ökar på sannolikheten för att funktionen hamnar i en ... human leucocyte antigen) Genom att HLA presenterar främmande och kroppsegna ämnen för de så kallade T-cellerna startas en ...