... medelPropylaminerDopamin D4-receptorerAdrenerga upptagshämmareDextroamfetaminSympatomimetikaTyraminCykliskt AMPAMP-deaminas. ...