Aminoalkoholer är substanser som är både aminer och alkoholer på samma gång. Exempel på vanliga aminoalkoholer är etanolamin, ... "aminoalkoholer" (på no). Store norske leksikon. 2017-04-20. http://snl.no/aminoalkoholer. Läst 10 oktober 2017. ...
... and 2-aminoalkoholer. ^ Information on EC 4.1.2.10 - (R)-mandelonitrile lyase på Brenda. ^ Jorge Del Cueto et al., 2017, ...
Det huvudsakliga strukturella elementet i alla studerade alkaloider av hellebore är alkaminer (aminoalkoholer eller ... Bland alkaloider av hellebore har aminoalkoholer (aminoalkohol) huvudinverkan. ...
Det huvudsakliga strukturella elementet i alla studerade alkaloider av hellebore är alkaminer (aminoalkoholer eller ...