Alteromonadaceae. Alteromonadaceae. Engelsk definition. A family of marine, gram-negative PROTEOBACTERIA including the genera ...
... stavformade bakterier inom familjen Alteromonadaceae. Oförmåga att utnyttja kolhydrater särskiljer detta släkte från andra i ... A genus of gram-negative, rod-shaped bacteria in the family ALTEROMONADACEAE. The inability to utilize carbohydrates is a ... Ett släkte gramnegativa, stavformade bakterier inom familjen Alteromonadaceae. Oförmåga att utnyttja kolhydrater särskiljer ...
Alteromonadaceae 0 frågor * Cardiobacteriaceae 0 frågor * Chromatiaceae 0 frågor Organismer som påträffas i anaeroba och ...