... alkadiener) som är kopplade till en hög kolhalt av järn (Tabell 1, Se stödjande Information). ...