Alfaprodin och betaprodin är isomerer. Betaprodin är narkotikaklassat och ingår i förteckning N I i 1961 års allmänna ...
Alfaprodin och betaprodin är isomerer. Alfaprodin är narkotikaklassat och ingår i förteckning N I i 1961 års allmänna ... Alfaprodin, summaformel C16H23NO2, är ett smärtstillande preparat som tillhör gruppen opioider. ...
Starka: alfacetylmetadol alfameprodin alfametadol alfametyltiofentanyl alfaprodin alfentanil buprenorfin fentanyl heroin ...
Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin). Alfentanil (N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]- ... Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin). Alfentanil (N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]- ...