Bakterien gavs namnet Afipia felis år 1991 och ursprungligen trodde man att det var A. felis som orsakade sjukdomen, men detta ...
Kattklössjuka 0 frågor En självbegränsande bakterieinfektion i regionala lymfkörtlar orsakad av Afipia felis, en gramnegativ ...