Således har vi i delarbete IV undersökt effekterna av långvarig behandling av 3T3-L1 celler med tumour necrosis factor-a (TNF-a ... I detta syfte valde vi att arbeta med 3T3-L1 celler, en cellinje som kan beskrivas som odlade adipocyter. Anledningen till ... Expression of PDE3B can be detected 4 days after initiation of differentiation of 3T3-L1 cells. Treatment of mature 3T3-L1 ... vid långvarig behandling av 3T3-L1 celler med TNF-a eller cAMP. En nedreglering av PDE3B uttrycket i adipocyter under en längre ...
Eh, kan verkligen inte det här men enl rapport ska tydligen vissa celler bildas vid EMF och dessa kan vara kopplade till stress ... These results indicate that an 1800-MHz EMR enhances ROS formation and promotes apoptosis in NIH/3T3 cells." Resultaten ... April 2014: Mikrovågsstrålning skadar celler. Xue et al. 2014. Nej, så står det inte i slutsats. Oavsett vad allt betyder så ... Man har mest gjort djurförsök och studier celler men ingen studie på människor visar på skadliga effekter inte ens hos de som ...
... ett protein som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att reglera cellens tillväxt och delning. ... HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att ... erbB-2 is a potent oncogene when overexpressed in NIH/3T3 cells. Science 1987; 237:178-182. ...
När kroppens celler är torra kan det försätta dem i ett försvagat tillstånd, sårbara för attacker från ex. sjukdom. Det ... ROS and stimulated glucose uptake in the presence or absence of insulin in both rat L6 skeletal muscle cells and mouse 3T3/L1 ... men den kan fortfarande inte tränga igenom dina celler gillar alkaliska, ionized vatten, och därför joniserade vattnet med sin ...
HER2 är en viktig tillväxtfaktorreceptor, ett protein som finns på ytan hos de flesta av kroppens celler, vars uppgift är att ... erbB-2 is a potent oncogene when overexpressed in NIH/3T3 cells. Science 1987; 237:178-182. ...