Analyslista, allmänna anvisningar och laboratorieremisser