I projektet studeras införandet av patientorienterade arbetssätt i svensk sjukvård, d.v.s. arbetssätt där patienten deltar aktivt i sin egen vårdprocess eller i arbetet med att utveckla de organisatoriska förutsättningarna för denna process. Fokus ligger på hur personal (särskilt läkare och sjuksköterskor) i vården förhåller sig till de nya idéerna, hur de tolkar dem utifrån sin vardagspraktik och hur de sätter in dem i ett lokalt organisatoriskt sammanhang. Särskild vikt fästs vid hur de nya arbetssätten utmanar etablerade föreställningar, identiteter och logiker i sjukvården, och därmed påverkar de anställdas arbetsförhållanden och yrkesroll. I sådana situationer ställs många viktiga frågor om kontroll, kunskap, inflytande och makt på sin spets, frågor som inte bara berör förhållandena för dem som arbetar i vården utan som också har bäring på tjänstearbete i allmänhet ...
Annika Lithén SERVITÖRERNAS UPPFATTNING OM SIN YRKESROLL Företagsekonomi och turism 2011 BILAGA 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi och turism. ABSTRAKT Författare Annika Lithén
Klara kompetensförsörjningen med Kravmärkt Yrkesroll. Vårt system är heltäckande och ger er den struktur ni behöver för att kvalitetssäkra er kompetens. Ni använder verktygen på det sätt som passar er bäst ...
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka om bibliotekarien upplever känsloregler i sin yrkesroll, vilket känsloarbete som i så fall utförs, hur det påverkar jaget, samt om yrkesrollen kräver något iscensättande av kön och hur det i så fall påverkar eventuellt känsloarbete i mötet med låntagare. Hochschilds teori om känsloarbete används tillsammans med teorier om performance-diskurser och olika modeller för biblioteksarbete. Materialet bestod av fyra kvalitativa intervjuer med bibliotekarier, baserade på dagböcker skrivna av tre av dem.. Min studie visar att känsloarbete ingår i bibliotekarierollen. Att vara social och trevlig upplevs av mina informanter som de främsta känsloreglerna i yrkesrollen. Jag ser tre performancediskurser samexistera: yrket som en roll, yrkesrollen som uttryck för något inre och att man blir det man gör. Informanterna har inga formella riktlinjer utan känsloreglerna förhandlas istället fram dels kollegor emellan, dels gentemot ...
Varannan rökare dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livstid. Varje år dör 12 000 människor av sitt tobaksbruk i Sverige. Att röka ger upptill 30 gånger förhöjd risk att få 58 olika sjukdomar varav de vanligaste är hjärt-kärlsjukdomar, lungcancer och KOL. Passiv rökning orsakar samma typ av sjukdomar.. Tobaksbruk är ett allvarligt hot mot folkhälsan. Avvänjningsstöd har en central roll för att förbättra hälsan hos våra patienter och minskat tobaksbruk är en av våra viktigaste folkhälsofrågor. För att vi ska bli trovärdiga är det viktigt att all personal inom hälso- och sjukvården ger samma budskap och är ett stöd för patienten. Som medarbetare är vi förebilder och ambassadörer för det tobakspreventiva arbetet.. ...
Kompetensnätverk driver idag tio olika nätverk för personer verksamma inom HR, Utbildning och Hälsa. Vi är därmed en av de största aktörerna på denna marknad...
På detta tillfälle kommer vår medlem Anna Lyckström, tillsammans med kollegor från Scania, att berätta om olika mindset inom lärande samt visa ett av de verk...
Du som vill veta mer om hiv är alltid välkommen att kontakta Noaks Ark. Vi erbjuder skräddarsydda kurser, föreläsningar för yrkesverksamma och privatpersoner.
En människas matvanor är något personligt och i många fall knutet till hennes identitet, vilket bidrar till att kostrådgivning blir särskilt utmanande. Därutöver lyder kostrådgivning och nutritionsbehandling under Hälso- och sjukvårdslagen vilken säger att vi som vårdpersonal ska förebygga och behandla enligt vetenskap eller beprövad erfarenhet.. Nutrition är en del av den medicinska behandlingen samtidigt som kostråden som ges ofta har en mycket praktisk och vardaglig anknytning. Detta innebär en utmaning så att personliga åsikter inte blandas in i rådgivningen.. Mat och måltider är centrala i våra liv och ger oss njutning och social samvaro. Maten ska vara så sammansatt att den tillgodoser energi- och näringsbehov och minskar risken för kostrelaterade sjukdomar. Maten är också en förutsättning för välbefinnande - antingen man är sjuk eller frisk.. På Livsmedelsverkets sida för hälso- och sjukvården kan du som vårdgivare få bra tips på hur du lägger upp ...
Husbilstekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 205 YH-poäng, vilket motsvarar ca ett års studier. Utbildningen är. förlagd på heltid och är studiemedelsberättigad via CSN. Att studera vid yrkeshögskolan innebär att stor del av utbild- ningen sker genom Lärande i arbete (LIA). Då får du som studerande praktisera nya kunskaper ute i ett företag och känna på blivande yrke redan under studietiden. Du får också möjlighet att visa upp dig på arbetsmarknaden och många studerande börjar arbeta på sitt LIA-företag. Nio av tio studerande får arbete efter examen.. ...
Är du en sjuksköterska som kan arbeta självständigt och är flexibel och trygg i din yrkesroll? Är du en positiv person med intresse av och förmågan att arbeta nytänkande? Tycker du om att ta ansvar och växa i din yrkesroll? Hos oss på AK Nygart i Malmö så är vi ett glatt, proffessionellt gäng som gärna välkomnar dig som kollega.. Just nu söker vi:. Operationssjuksköterska Anastestisjuksköterskor - timanställda. Operationssjuksköterskor - timanställda. Klicka på länkarna för att komma till jobbannonserna, om du har frågor kontakta avdelningschef Yvonne Bengtsson på 040263000. Mejla din ansökan till [email protected] så snart som möjligt - senast 25 april.. Vi ser fram emot din ansökan!. ...
Tänk på att endast adressen till sidan du skickar synpunkten från syns i meddelandet, så var noga med att skicka från rätt sida. Vi inte kan besvara meddelanden som kommer härifrån så har du frågor är det bättre att du ringer eller skickar ett mail. Du hittar kontaktuppgifter till kommunens alla verksamheter via länken Kontakt längst upp på hemsidan, om det inte finns specificerat på sidan. ...
För att fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare i branschen satsar Distriktsveterinärerna på att göra arbetslivet hållbart för alla medarbetare. Läs mer|
Det behöver inte vara så märkvärdigt. Du måste inte driva företag resten av livet bara för att du startar eget nu. Att vara sin egen chef ett tag är lärorikt, oavsett vad du ska göra sen. Me…. Läs mer ...
Det blir nog bra. Måste go outside my comfortzone och bara göra det, eftersom jag ju innerst inne VILL umgås med folk. Jag har ju inte direkt några vänner som jag umgås med när jag inte jobbar och har aldrig umgåtts med mina tidigare arbetskompisar utanför jobbet heller ju (förutom EN) och jag tror att det är för att jag är så säker i min yrkesroll men inte lika trygg/säker som privatperson med de som jag inte riktigt känner helt och hållet än. Jag är ju mig själv på jobbet också, men som sagt... ändå så är jag ju i min yrkesroll mer då..och jag har inga krav på mig att jag måste va som jag är som privatperson liksom ...
Mycket visste jag innan, men det som är bra är att man träffar andra och nätverkar och man får också in tänket i sitt dagliga jobb, säger Ola.. Ola tror att databasjournalistiken kommer mer och mer, men att man givetvis kan arbeta som journalist utan det.. - Man kan använda sig av den här metoden för att jobba proaktivt, säger Ola. Man kan begära ut handlingar och analysera dem och på så sätt ligga steget före en pressträff eller konferens.. På frågan om vad han tog med sig från Kaggeholm svarar Ola:. - Jag är ju lite äldre så jag hade både jobbat och pluggat flera år och valde därför att gå folkhögskola för att få de praktiska. Det gav mig också en inträdesbiljett till yrket som jag kunde visa upp.. Annika Holtet, J1. ...
Många speciallärare och specialpedagoger känner sig otillräckliga på jobbet. En orsak är den komplexa yrkesrollen. Det framgår av både svenska och amerikanska studier. Rektorerna är viktiga för att skapa struktur och förutsättningar för speciallär...
För mig betyder det att jag är kundens förlängda arm. Deras vardag ska bli så normal som möjligt. Jag hjälper kunden så att hon kan göra sina aktiviteter. Hon är aktiv och rider, simmar och spelar bowling. Sen ska jag också hjälpa henne med mer vardagliga saker till exempel när hon ska äta eller klä på sig.. På Frösunda arbetar vi utifrån kundens fokus, vad betyder det i din yrkesroll? Jag ska sätta kundens intressen främst, inte mina egna. Jag ska ge henne min fulla uppmärksamhet. Det är hennes intressen som ska gälla och det är hon som är i centrum. Det betyder ju självklart också att hon får bestämma hur hennes dag ska se ut.. Vilka egenskaper skulle du säga krävs i arbetet som personlig assistent på Frösunda?. Det är många egenskaper! För det första är det tålamod, eftersom enkla saker som till exempel att klä på sig kan ta lång tid. Jag ska vara lyhörd och lyssna. Dessutom är det viktigt att jag är flexibel och anpassar mig efter kundens behov. ...
Medarbetarna uppfattade medarbetarskapet som en kollektiv process, vilket kan relateras till team och teamklimat som är vanliga fenomen i professionstunga organisationer. Det fanns uppenbara skillnader i uppfattningar mellan professionerna avseende intressekonflikter, grupptillhörighet och möjlighet till inflytande. De här uppfattningarna skulle kunna ses som hinder för en utveckling av medarbetarskapet över gränser, både horisontellt mellan professioner men även vertikalt mellan olika nivåer inom organisationen. Baserat på medarbetarnas uppfattningar så verkar ett välfungerande kommunikationsklimat vara en viktig förutsättning för ett utvecklat medarbetarskap, i synnerhet avseende att främjande tillit, möjlighet för att komma till tals och bidra till bättre samarbete mellan kollegor med olika professionella roller, samt deras relationer med chefen och organisationen i sin helhet. ...
Medarbetarna uppfattade medarbetarskapet som en kollektiv process, vilket kan relateras till team och teamklimat som är vanliga fenomen i professionstunga organisationer. Det fanns uppenbara skillnader i uppfattningar mellan professionerna avseende intressekonflikter, grupptillhörighet och möjlighet till inflytande. De här uppfattningarna skulle kunna ses som hinder för en utveckling av medarbetarskapet över gränser, både horisontellt mellan professioner men även vertikalt mellan olika nivåer inom organisationen. Baserat på medarbetarnas uppfattningar så verkar ett välfungerande kommunikationsklimat vara en viktig förutsättning för ett utvecklat medarbetarskap, i synnerhet avseende att främjande tillit, möjlighet för att komma till tals och bidra till bättre samarbete mellan kollegor med olika professionella roller, samt deras relationer med chefen och organisationen i sin helhet. ...
Med ett imponerande utbud på över 100 öppna kurser och utbildningar inom 10 ämnesområden ger vi dig högaktuella kunskaper, praktiskt träning, nätverk och inspiration som gör dig ännu bättre i din yrkesroll. Alltid höga betyg från kursdeltagarna.
Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Avdelningen för hälsa och miljö Charlie Nayeri och Maja Nilsson Legitimerade tandhygienisters yrkesroll ur ett patientperspektiv En kvalitativ intervjustudie
Det här är bara märkligt. Årets Mästerkock 2011 blev intervjuad och fotograferad för ett reportage i Arlanda Express. Hela bildserien har så otroligt dålig relevans till hennes bedrift och yrkeskunnande så det kan knappt bli sämre. Istället för foton där hon är i sin professionella roll har man gjort en slags modefotomodell av henne. I en tunn klänning poserar hon på köksbänkarna. Hon ångrade sig mycket efteråt men inte fotografen. Han lär ha svarat Genusfotografen: "Vad är det du tycker är fel då? Vi provade att fota henne i kockkläder, men det kändes lite tråkigt. Vi ville göra något kul." Genusfotografen skrev om det när det begav sig, men har censurerat bilderna sen dess. En sammanfattning går dock att se här: denomhet.blogspot.se/2012/06/masterkock.html. I reportaget får Årets Mästerkock förutom knepiga bilder tagna också lite knepiga frågor, som ifall hennes man/sambo är avundsjuk på hennes framgång. Relevansen?. De flesta fotografer är ...
Skarpnäcks folkhögskola ger en ledarskapsutbildning för anställda inom fritidssektorn som sträcker sig över tre terminer. Utbildningen passar dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde men inte kan eller vill studera till fritidsledare på högskolenivå. Utbildningen är för dig som: Arbetar inom sektorn men saknar för yrket avsedd utbildning Är nyfiken på vad teoretiska verktyg kan få för effekt på din erövrade yrkeserfarenhet Behöver ny inspiration i ditt arbete med att möta unga på deras fritid Vill öka din professionella medvetenhet såväl som din självkännedom Vill utforska hur du kan arbeta med makt- och normfrågor i ditt ledarskap och yrkesroll Läs mer på utbildningens sida: http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/ledarskap-for-fritidssektorn. ...
Koordinator inom besöksnäringen är en bred utbildning med många jobbutgångar. Det innebär att du inte bara måste välja en yrkesroll. De som gått utbildningen jobbar idag bl.a. som projektledare inom event, marknadsassistent, turismutvecklare, konferensansvarig eller inom reception och bokning. Sista terminen gör du en individuell fördjupning inom det område som lockar dig mest. Denna 80 veckor långa utbildning öppnar många olika dörrar i en spännande och växande bransch!
Public bid managerns yrkesroll Public Bid Manager är en typ av Bid Manager som arbetar gentemot offentlig sektor (B2G) med försäljning (anbudsgivning) till myndigheter, kommuner och landsting vid offentlig upphandling och förnyade konkurrensutsättningar. Public Bid Manager är en yrkesroll vars konkreta arbetsuppgifter varierar beroende på uppdragsgivarens storlek, behov, målsättningar och verksamhetsinriktning men inbegriper ofta likvärdiga…
Coaching handlar om din professionella utveckling. Fokus ligger på dina mål, din karriär, dina förhoppningar och dina farhågor. Coaching hjälper dig utvecklas i din nuvarande roll. Din coach skapar ett konfidentiellt, säkert och reflekterande utrymme där du kan undersöka dina tankar, känslor och beteenden I relation till din yrkesroll. Du fokuserar på specifika utvecklingsmål, utforskar alternativ och väljer sedan en tydlig handlingsplan. Din coach arbetar tillsammans med dig, delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter för att underlätta denna utveckling. För att ta reda på om detta är något för dig kan du boka en gratis 60 minuter lång prova-på session nu. Prova-på sessioner kan ske virtuellt eller ansikte mot ansikte.. ...
I yrkeslärarprogrammet får du möjlighet att kombinera praktiskt yrkeskunnande med läraryrket. Som yrkeslärare arbetar du i något av gymnasieskolans yrkesprogram inom det yrkesområde i vilket du vill undervisa. I programmet fokuseras hur du i en framtida yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Du utbildas också i att bedöma elevers lärande och utveckling och hur prestationer kan betygsättas. Undervisningen har en nära koppling till den forskning som bedrivs inom området. Dessutom får du kunskaper om den svenska skolan i ett kulturellt, historiskt och samhälleligt perspektiv.
Jag får nog, efter många terminers skrivarkurser och ett par skrivarcirklar, instämma med Elin. Ju fler ögon som läser texten, desto fler oklarheter och skavande detaljer, desto fler småfel och - fasa!- strukturella fel kommer de att upptäcka. Och många gånger ger de olika synpunkter på samma sak, vilket kan hjälpa dig att förstå var du kanske tappar en läsares intresse. Eller om alla är eniga om du förlorar deras intresse och uppmärksamhet i sjunde kapitlet vet du att sjunde kapitlet förmodligen kommer att kräva flera genomarbetningar.. Sedan kan du ge dina olika testläsare olika uppdrag. Om någon är psykolog kan du be om feedback på om dina personer är psykologiskt trovärdiga och reagerar trovärdigt i konflikter. Om du givit någon av dina personer en liknande yrkesroll som någon av dina testläsare kan du be denna om yrkesmässig feedback - är din huvudperson trovärdig i sin yrkesroll? Hur mycket research du än gjort kan det vara värdefullt att någon inom ...
Att bära rollen som chef och ledare är inte alltid lätt. Rollen kräver god självkännedom, ett professionellt förhållningssätt och ansvarskänsla. Förutom motgångar i arbetet, ska även konflikter mellan anställda hanteras på ett korrekt sätt. Det finns lagar och förordningar att luta sig mot, men i många fall kan det handla om konflikter mellan anställda och dålig stämning som bidrar till låg produktivitet.. En tydlig och entusiasmerande ledare ska kunna styra upp en arbetssituation och vara bestämd och beslutsam. Din yrkesroll kräver det och alla vet om det. Om du är beredd att axla det ansvaret, så har du alla förutsättningar att lyckas som en bra ledare på din arbetsplats.. ...
Inredningskurser Sedan 2007 har Inredningskurser utbildat eftertraktade inredare och homestagingskonsulter med bas i Malmö, Gbg & Sthlm. Stort fokus läggs på praktiska övningar, för att du som elev ska få bästa möjliga grund att stå på när du ger dig ut i arbetslivet, både i form av hantverkskunskap och arbetsprover. När du studetar hos Inredningskurser ska du känna dig kompetent att ta dig an din nya yrkesroll. Skolans värdegrund vilar på tre pelare: Starkt kundfokus. Ärlighet mot kunder och medarbetare. Innovativt tänkande. Förutom de certifierade yrkesutbildningarna finns även en grundkurs i inredning för den som vill utforska sitt intresse. Vem vet? Kanske är det startskottet för din nya karriär?
Syftet med studien var att skapa möjligheter för undersköterskor och vårdbiträden vid ett äldreboende i Sandvikens kommun, att delta i ett nio månader långt träningsprogram med fokus på empowerment.. Syftet var också att beskriva deras syn på sin egen professionella roll i arbetet med de äldre vårdtagarna före och efter träningsprogrammets genomförande. Enligt flera studier är det vanligt att kvinnor tar på sig skulden för problem och orättvisor som de upplever i arbetslivet.. Forskargruppens antagande var att ett sätt att förbättra arbetssituationen för vårdpersonal inom äldreomsorgen skulle vara att hjälpa dem utveckla sin självkänsla och öka sin empowerment genom att erbjuda dem möjligheten att delta i ett träningsprogram med fokus på detta.. Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med 12 undersköterskor och två vårdbiträden vid äldreboendet i början och i slutet av träningsprogrammets genomförande. Materialet analyserades med hjälp av kvalitativ ...
Vi s ker dig som har F-3 grundskoll rare utbildning. Det r meriterande om du har erfarenhet fr n yrket. Datorvana samt goda kunskaper i svenska spr ket i tal och skrift kr vs. Vi kommer att l gga stor vikt vid de personliga egenskaperna. Du har kunskap och en id om hur du tillsammans med dina kollegor ska f rverkliga l roplanens m l och v rdegrund. Ditt barnfokus r tydligt, och terspeglas i ditt f rh llningss tt i vardagen. Du har ven kunskap om hur du synligg r och vidareutvecklar barns l rprocesser med hj lp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att h lla utvecklingen av den pedagogiska milj n levande. I din yrkesroll r du engagerad, professionell och initiativtagande. Du r ocks ansvarstagande och strukturerad, med god f rm ga att planera och prioritera ditt arbete p ett effektivt s tt. Din samarbetsf rm ga r mycket god och du r tillm tesg ende i ditt bem tande av barn, v rdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter p ett lyh rt och konstruktivt s tt. Vidare har du god f ...
Controllerutbildningen som under tre dagar som genomförs i Stockholm och Göteborg löpande under året. Du får inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Efter utbildningen kommer du att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll, med massor av inspiration och nya kunskaper. Läs mer.. Controllern som kommunikatör under två dagar får du som är controller jobba med utmaningen i att få resten av organisationen att förstå och tolka de ekonomiska sambanden Du får en djupare kunskap och kompetens om hur människors drivkrafter och tankemönster hänger ihop med den ekonomiska tankeramen. Läs mer.. Ekonomichefsutbildningen under fyra dagar, ett bra val för dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande yrkesroll. Ett kvalificerat seminarium som under tre dagar ger dig fördjupad kompetens i väsentliga delar av verksamhetsstyrning. Läs mer.. Certifierad controller, ett 1-årsprogram för ...
Vi p Attendo s ker Dig som vill ge de ldre en god service och omv rdnad. S v l ny som erfaren f r du m jlighet att v xa i din yrkesroll. Du ansvarar sj lv f r ditt arbete hos v ra kunder och i samr d med hen planerar och utf r du insatserna utifr n kundens behov samt nskem l. Vi har stor tillf rlitlighet till din kompetens och flexibla t nk och vill tillsammans med dig skapa en god relation med kunder, n rst ende och vriga akt rer ...
Teori varvas med praktiska övningar. Igenkänningen är hög och många skratt brukar uppstå bland deltagarna. Även teambuildingövningar vävs in, som mål att stärka både grupp och individ. Ingen föreläsning är den andra lik, då vi skräddarsyr innehållet efter önskemål och aktuellt behov.. "Vi anlitade Christian och Linda för att stärka oss inom det som är varje kommunikatörs viktigaste kanal i arbetet - nämligen den egna kroppen och rösten. Christian och Linda höll ett väldigt inspirerande föredrag med många praktiska inslag och lärdomar för hela gruppen. Föreläsningen var professionellt upplagd och båda är skickliga inspiratörer som fick alla deltagare från oss att fundera mycket kring hur vi på bästa sätt ska använda våra egna tillgångar för att bli ännu bättre i vår yrkesroll. Som föreläsare har de en smittande energi och efter dagen med dem har vi diskuterat mycket kring hur vi kan omsätta alla lärdomarna i vårt dagliga arbete på ...
I Region Jönköpings län finns det många möjligheter till utveckling. Ditt eget engagemang är en drivkraft till hur du kan utvecklas i din yrkesroll. Upptäck alla de möjligheter du har i en professionell och internationell arbetsmiljö.
Vi söker dig som har en gymnasieexamen med flera års erfarenhet från en liknande roll med kvalificerad administration inklusive ekonomiuppgifter, gärna från en idéburen organisation. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift och kan hantera engelska i din yrkesroll. Erfarenhet inom digital kommunikation ses meriterande och vi lägger stor vikt vid din förmåga att formulera dig i text. Vi ser gärna att du har erfarenhet av WordPress eller liknande CMS verktyg och du hanterar givetvis Officepaketet väl.. För att lyckas i rollen tror vi att du har ett utpräglat sinne för ordning och reda samt är ansvarstagande, proaktiv och tillmötesgående. Du är strukturerad med en väl utvecklad organisations- och prioriteringsförmåga och kan naturligtvis ta egna initiativ när det behövs. Du kan arbeta självständigt likväl som i grupp och har en god samarbetsförmåga med en social kompetens och positiv grundsyn. Dessutom är du nyfiken och utvecklingsorienterad med ett ...
Vad ansvar jag för i min yrkesroll? För att kunna ta ditt ansvar är det viktigt att du vet vad du har ansvar över.. Ansvar. ...
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som syftar till att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Utbildningarna drivs i nära samarbete med arbetsgivare och innehållet styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. En YH-utbildning tar mellan ett och tre år. De håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). Detta gör att studenterna kan sitt yrke ganska bra när utbildningen är klar.. Att läsa en YH-utbildning är oftast kostnadsfritt och berättigar till studiemedel.. Arbetsgivare kan påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning. Yrkeshögskolan är en bra plattform för att ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens, från dag ett efter examen.. ...
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som syftar till att täcka de behov av kompetens som finns ute i arbetslivet. Utbildningarna drivs i nära samarbete med arbetsgivare och innehållet styrs av arbetslivets behov och varierar därför över tid. En YH-utbildning tar mellan ett och tre år. De håller högt tempo och studenterna utbildas för en tydlig yrkesroll. De flesta utbildningar varvar teori med praktik ute på en eller flera olika arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). Detta gör att studenterna kan sitt yrke ganska bra när utbildningen är klar.. Att läsa en YH-utbildning är oftast kostnadsfritt och berättigar till studiemedel.. Arbetsgivare kan påverka yrkeshögskolans utbildningar både genom att delta i planeringen inför och i själva genomförandet av en utbildning. Yrkeshögskolan är en bra plattform för att ta fram och rekrytera medarbetare med aktuell och skräddarsydd kompetens, från dag ett efter examen.. ...
Hon berättar: Jag har arbetat som BMA på SHC sedan år 2000. Tidigare arbetade jag bland annat med ultraljudsundersökningar på Thoraxmottagningen på Karolinska sjukhuset. Sedan 18 år tillbaka är jag metodansvarig för ekokardiografi på SHC och jag trivs mycket bra med min yrkesroll. Jag har haft förmånen att få utvecklas mycket, med löpande kompetensutveckling och stimulerande kvalitetsarbete.. Under åren har jag arbetat tillsammans med de bästa läkarna och kollegorna i en trivsam arbetsmiljö. Mitt i centrala Stockholm!. Jag upplever att jag alltid haft mycket stöd från, och fått uppmuntran av, min närmaste arbetsledare.. Arbetskamraterna, miljön och en utvecklande yrkesroll är för mig det bästa med SHC.. "Våra patienter älskar oss och ger oss ofta beröm för den respekt, uppmärksamhet och det personliga bemötande de får. Vi får även höra att vår trivsamma miljö och det centrala läget är viktigt i valet av hjärtmottagning.". ...
det är helt riktigt att statistiken talar för att behandlingarna inte är livsfarliga. jag kommenterar dock denna blogg som privatperson, inte i min professionella roll. det var absolut ej min mening att försöka skrämmas, utan som sagt att uttrycka vad jag (privatperson) känner. och min personliga känsla är att jag inte hade vågat. naturligtvis är giftet utspätt. men det är INTE helt riskfritt. INGENTING är helt riskfritt, inte ens en rutinmässig blindtarmsoperation är totalt riskfri. om jag hade varit tvungen att behandlas med botox mot inkontinens hade jag även då varit sjukt nervös och orolig, trots mina kunskaper. det är alltså vad jag hade haft för känslor inne i mig, som privatperson och som patient. naturligtvis ger jag inte uttryck för dessa i min professionella roll som läkare, det vore oetiskt. som sagt redan av sparv, patienten har rätt till adekvat och individuellt anpassad information för att kunna göra ett informerat val. där har mina känslor ingen ...
det är helt riktigt att statistiken talar för att behandlingarna inte är livsfarliga. jag kommenterar dock denna blogg som privatperson, inte i min professionella roll. det var absolut ej min mening att försöka skrämmas, utan som sagt att uttrycka vad jag (privatperson) känner. och min personliga känsla är att jag inte hade vågat. naturligtvis är giftet utspätt. men det är INTE helt riskfritt. INGENTING är helt riskfritt, inte ens en rutinmässig blindtarmsoperation är totalt riskfri. om jag hade varit tvungen att behandlas med botox mot inkontinens hade jag även då varit sjukt nervös och orolig, trots mina kunskaper. det är alltså vad jag hade haft för känslor inne i mig, som privatperson och som patient. naturligtvis ger jag inte uttryck för dessa i min professionella roll som läkare, det vore oetiskt. som sagt redan av sparv, patienten har rätt till adekvat och individuellt anpassad information för att kunna göra ett informerat val. där har mina känslor ingen ...
Arbetsledare Kyrkogårdsförvaltning passar dig som har arbetslivserfarenhet inom den gröna branschen och tycker om att arbeta utomhus, organisera, leda och få dina medarbetare att trivas. Du behöver ha goda kunskaper i organisation, ledarskap, förvaltning, ekonomi och IT, växtkännedom, marklära, begravningsverksamhet, anläggning, kulturmiljö samt skötsel och underhåll.. Efterfrågan på arbetsledare med grön utbildning och kompetens att leda och planera arbetet på kyrkogårdar är stor - du behövs!. Som arbetsledare har du lätt för att tycka om människor, motivera andra att växa, ta ansvar och att utveckla din egen arbetsledande yrkesroll i ett coachande ledarskap. Du behöver ha goda kunskaper om vikten av en god psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljölagar, ekonomiskt uppföljningsarbete, kvalificerad skötsel och anläggning av kyrkogårdens kulturhistoriskt värdefulla gröna miljöer, ett fördjupat sortiment av växter och deras användning och skötsel.. Som arbetsledare ...
Om man vill arbeta inom detta område finns yrkeshögskoleutbildningar på två till tre år. För att arbeta som servicetekniker inom data kan man exempelvis läsa det treåriga El-programmet i gymnasiet, i detta program finns inriktningen Datorteknik. Inom Teknikprogrammet finns inriktningar i datorteknik på flera orter. På yrkeshögskolor finns det många utbildningar inom data, några är datanätteknik, systemteknik, systemadministratör, IT-tekniker och datorkommunikation. Utbildningen är bred och ditt framtida jobb kan finnas inom flera olika branscher.. För att komma in i dessa utbildningar krävs oftast en treårig gymnasieutbildning och särskild behörighet i en del ämnen. Utbildningen kombinerar teori och praktik. Ett exempel är att studera på Utvecklingscentrum, där det läggs stor vikt på hög kvalitet när det gäller lärare, undervisning och studiemiljö. Efter utbildningen har du goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Väldigt ofta får servicetekniker inom ...
Dock är det fysiskt nära ledarskapet inte lösningen på allt. Avgörande är också hur den funktionen är nära, vem som innehar den funktionen. Både biträdande förskolechef och förste förskollärare är ledarfunktioner. Det kommer krävas vissa kompetenser av dessa personer för att till exempelvis kunna möta pedagoger som upplever att de inte räcker till eller pedagoger som stångas med att förstå vad och hur verksamheten ska organiseras, dokumenteras och följas upp. Det krävs att du är trygg i din yrkesroll, att du kan lyssna in men också utmana, att du är modig och kan fatta beslut som ibland är svåra. Men också att du tycker det är roligt att möta och arbeta med människor. Det är inte vem som helst som kommer kunna axla dessa roller. Egentligen är det inget annorlunda än vilken annan yrkesroll som helst. Ta förskollärare och barnskötare som exempel. Även för dessa roller krävs det kompetenser och egenskaper för att barnen ska få den roliga, trygga och ...
På Yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats. Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).. På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen. Våra uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande som fått jobb, har fått det på sin LIA-plats ...
Här får du goda förutsättningar att utveckla dig i din yrkesroll genom olika utbildningar och kurser. Vi erbjuder våra medarbetare karriär-och kompetensutveckling. Några exempel är vårt aspirantprogram för framtida ledare, metorskap och nätverk för nyanställda. I kommunen finns ett hundratal olika yrken, alla med fokus på att leverera god service och professionella välfärdstjänster till våra medborgare.. Välkommen till oss! ...
Man kan ofta hitta bilder och hyllningsdikter till den danska fotografen Ditte Isager på olika inredningsbloggar från världens alla hörn. Men det är inte lika ofta man ser hurrarop riktade mot hennes parhäst, den kanske i vissa sammanhang mer okända, stylisten Christine Rudolph. Men vis av erfarenheten från min egen yrkesroll (trots att stylisterna sliter som djur och faktiskt står för en stor del av arbetet bakom en välkomponerad bild, både före efter och under en plåtning, så är det fotografen som tryckt på knappen som äger fotot) vill jag göra tvärtemot branschpraxis och ge doldisen en klapp på axeln för ett fantastiskt jobb. Alltid lika genomtänkt och välarbetat. Hatten av för Christine! Vill du se fler färska bilder, missa inte hennes agenturs blogg ...