Vetenskapen har firat stora triumfer. Vetenskapens företrädare har också haft ett väldigt högt tonläge mot andra kunskapstraditioner och mot olika religioner. Men är vetenskapen verkligen så vattentät som den framställer sig? I det här avsnittet tänkte vi, i allt ödmjukhet, skaka grundvalarna för dig som hävdar att vetenskapen är svaret på allt. Du som tror på vetenskap - är du redo att låta oss ställa några riktigt besvärliga frågor till dig? Du som är kristen - här kommer saker som ger dig bra svar nästa gång någon attackerar din tro i vetenskapens namn.
Vetenskap är ett brett ämne som innefattar allt från medicin och fysik till samhällsvetenskap och humaniora. Boka din nästa föreläsning om vetenskap här!
Global societal challenges together with growing public interest in science present both opportunities as well challenges for the research world. Open Science is a way to ensure that citizens are involved in research, and that the views of different stakeholders are taken into consideration when shaping science agendas and research projects. How can science communication practitioners, researchers, policy makers and research funding bodies successfully engage with the public, and ensure that their values and interests are taken into account? Läs vidare. ...
Global societal challenges together with growing public interest in science present both opportunities as well challenges for the research world. Open Science is a way to ensure that citizens are involved in research, and that the views of different stakeholders are taken into consideration when shaping science agendas and research projects. How can science communication practitioners, researchers, policy makers and research funding bodies successfully engage with the public, and ensure that their values and interests are taken into account? Läs vidare. ...
Ont i magen är temat för detta nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa. Det är ett tema som nog många av oss kan känna igen oss i. Magont drabbar de flesta då och då. Oftast är det rätt harmlöst, men ibland är det orsakat av allvarliga sjukdomar. Inflammationer, bakterier, virus, parasiter och cancer är exempel på bakomliggande orsaker.. För en lekman är magen främst ett organ som maten ska passera igenom för att vi ska få näring och energi.. För forskaren och läkaren är magen en betydlig mer komplex del av vår kropp. I tarmarna finns en hel regnskog av nyttiga bakterier och mag-tarmkanalen har faktiskt en helt egen hjärna, bukhjärnan, som i princip skulle klara av att sköta sitt jobb utan hjälp av hjärnan i våra huvuden. Om detta och mycket mer kan du läsa i denna tidskrift.. Här kan du läsa om en hel del av den forskning som idag bedrivs om det friska och det sjuka i magen, vid Lunds universitet och Region Skåne. Allt ifrån den grundforskning som sker i ...
Den nyss så livströtte familjefadern spelar plötsligt bort familjens alla tillgångar. Barn förlorar trygghet och tillit. För andra döljs djup depression av drogmissbruk.. Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Den som har bipolär sjukdom lever med ständiga känslosvängningar. Men många får hjälp att leva fullt normala liv, och forskarna blir allt bättre på att finna verksamma metoder att lindra och bota. Om depression och mani handlar höstens nummer av Aktuellt om vetenskap & hälsa.. ...
Köp '101 fakta om vetenskap' nu. Med den här boken får barnen lära sig en massa saker om vetenskapens fantastiska värld. Boken innehåller 101 tankeväckande och
RadioScience är en podcast om vetenskap & forskning, forskare & forskningspolitik av vetenskapsjournalisterna Lisa Beste och Natalie von der Lehr. Flera forskare från Stockholms universitet har varit med varav den senaste var Joakim Edsjö från Fysikum som berättade om mörk materia.. http://www.radioscience.se/. ...
RadioScience är en podcast om vetenskap & forskning, forskare & forskningspolitik av vetenskapsjournalisterna Lisa Beste och Natalie von der Lehr. Flera forskare från Stockholms universitet har varit med varav den senaste var Joakim Edsjö från Fysikum som berättade om mörk materia.. http://www.radioscience.se/. ...
Läs mer om hur vi på Tailored Training arbetar med personlig träning. Det vi gör baseras helt enkelt på vetenskap. Läs mer om hur och varför.
Den här killen, potholer54, kanske har varit uppe förut på de här bloggen. Han har fantastiska videor om vetenskap i allmänhet men en särskild playlist om klimatförändring, rekommenderas starkt ...
I övermorgon, det vill säga torsdagen den 25/9, kommer SVT:s vetenskapsredaktionschef Anna Schytt hålla föredrag om vetenskap i dumburken, det vill säga på TV. Korta inslag från vetenskapsprogrammen och en diskussion kring de senaste anmälningarna av vetenskapsprogram till Granskningsnämnden är utlovat.Jag rekommenderar verkligen alla intresserade att gå dit. Anna Schytt höll ett liknande föredrag när…
Idag föreläser jag för frilansjournalister hos Mälardalens frilansklubb om att skriva om vetenskap. Den powerpoint jag använder finns här: https://henrikbranden.se/wp-content/uploads/2021/06/210622-Vaga-skriva-om-vetenskap.pptx
För sitt tidiga korta fiktionarbete i olika tidningar fick Panek PEN Award for Syndicated Fiction 1989, vilket ledde till att han levererade avläsningar av sitt arbete på Library of Congress . År 2007 fick han ett stipendium för vetenskapligt skrivande från New York Foundation for the Arts . Det var 2008 som han fick ytterligare ett stipendium för detsamma, men från Guggenheim-stiftelsen , tillsammans med ett bidrag från programmet Antarktis konstnärer och författare som delades ut av National Science Foundation . Den American Institute of Physics gav Panek 2012 Science Communication Award för journalistik efter publiceringen av hans bok The 4 procent universum . De Goodreads Choice Awards för 2013 i Nonfiction fick Panek och hans medförfattare Temple Grandin för sin bok autistiska hjärnan . ...
Det är inte nödvändigtvis svårt att prata om noveller utan att prata om science fiction, även om man kommer att missa ett och annat. Det är däremot nästan omöjligt att föra en vettig diskussion om science fiction utan att ta upp noveller. Sf är i mångt och mycket en idélitteratur, och idélitteratur gör sig ofta bättre i det korta formatet än i det långa. Mycket, så mycket av det som är bra med science fiction har skrivits i novellform snarare än som romaner.. En av de saker som är bra med science fiction är James Tiptree, jr. eller Alice Sheldon, som hon egentligen hette. Sheldon, som länge skrev under manlig pseudonym och noga vaktade sin anonymitet, är en av sf-litteraturens allra bästa författare, framför allt i novellformatet. You need to read James Tiptree Jr. If youve never read her, and youve any interest in SF, you need to rectify that anomaly, som Adam Roberts skrev i sin recension av Her Smoke Rose Up Forever. Jag tycker att han är för begränsad. Du ...
Den 23 maj 1997 inträffade ett större skred i en bebyggd lerslänt i Ödesby, Vagnhärad. Skredet kom att omfatta en ca 200 m lång sträcka längs Trosaån och sträckte sig ca 60 m upp i slänten. Vid skredet totalförstördes eller underminerades sju villor, en gång- och cykelväg med tillhörande bro över ån och åfaran försköts ca 15 meter. Det större skredet hade föregåtts av ett mindre skred inom ett begränsat område vid släntfoten.. ...
Stockholm Studies in Mathematics and Science Education är en ny bokserie från SU Press.. Bokserien ska bli en ny kanal för att publicera open access forskning skriven antingen på ett skandinaviskt språk eller engelska.. Läs mer här. Kontaktperson är Lovisa Sumpter, Associate professor Mathematics and Science Education (MND ...
Anki och Lautaro levererar (skämtsamt) Dagens Boktips: Dianetik av L. Ron Hubbard och Djävulskyrkan av Antor Santon LaVey.. Vi sammanfattar avsnittet med att leka en lek - Lautaro påstår att han har en magisk drake och Jills och Ankis uppgift är att leka grävande journalister och ställa frågor för att avgöra om där finns en magisk drake eller inte. Det var inte helt enkelt, ska tilläggas… De flesta bra frågor kom vi så klart på i efterhand. Leken är ett sätt att illustrera skillnaden mellan vetenskap och pseudovetenskap. Vetenskapen kan aldrig säga att draken inte existerar, men om draken inte påverkar verkligheten så bör vi betrakta hantera det hela som att den inte existerar. Det innebär att om någon påstår att de har en metod eller ett piller som har en viss effekt på kroppen, men som inte kan mätas med vanliga vetenskapliga metoder (något som är en kraftig varning för pseudovetenskap), så bör vi betrakta det som att det inte fungerar. ...
Nästan inga politiska beslut fattas utan att man baserar dem på någon form av vetenskaplig kunskap, medierna hänvisar ofta till den senaste forskningen och statliga myndigheter ger oss råd om hur vi skall förhålla oss till våra vardagliga beslut.. Hur ska vi leva hälsosamt? Hur ska sjukvården kunna erbjuda likvärdig vård? Hur används statistik i samhällsvetenskaperna? Kan man mäta vetenskaplig kvalitet? Hur ser förhållandet mellan vetenskap och demokrati ut? Vad innebär det att vetenskaplig kunskap ibland möts av motstånd i samhället?. Detta är några av de frågor som forskarna i vetenskapsteori arbetar med.. Vetenskapsteori är ett ämne som framför allt studerar och analyserar olika föreställningar om vetenskapen samt andra ämnens och forskningsområdens verksamhet och kunskapsbildning. Det innebär att vetenskapsteori är ett så kallat metaämne, vilket ungefär betyder teori om teori, forskning om forskning eller vetenskap om vetenskap.. För att studera och ...
I den vetenskapliga forskningen följs god vetenskaplig praxis och forskningen är etiskt godtagbar och tillförlitlig och resultaten är trovärdiga. Kränkningar mot den kan yppa sig i form av antingen forskningsfusk eller en likgiltig inställning till god vetenskaplig praxis. Kränkningsmisstankar behandlas i ämbetsverkets etiska samarbetsgrupp för vetenskaplig forskning. Till samarbetsgruppen kan vid behov inkallas en expertmedlem för hörande.. Ordförande ...
Genom att utveckla satsningen på energiriktad grundforskning med forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vill vi förvärva ny grundläggande kunskap och förståelse, för att i framtiden skapa hållbar energi- och samhällsutveckling. Flera vetenskapliga perspektiv kan utmana rådande förståelser av energiområdet. Vi vet att det finns många forskare verksamma inom samhällsvetenskap och humaniora som har potential att bidra med det, säger Rémy Kolessar, chef för avdelningen Forskning och Innovation på Energimyndigheten.. Ansökningarna kommer att bedömas tillsammans med Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Energimyndigheten ansvarar för utlysningen som helhet och fattar det slutgiltiga beslutet om stöd.. - Vi hoppas att vi får in många bra ansökningar som utgår från perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskap, och att vi ska kunna dela ut en betydande del av utlysningsmedlen till ansökningar inom dessa forskningsområden, säger Josefin Thoresson, kontaktperson ...
Jag har granskat elva läroböcker i religionskunskap som getts ut åren 2011-12. En av dem är avsedd för grundskolans mellanstadium, fem är avsedda för högstadiet och de resterande fem riktar sig till gymnasiet. Jag har undersökt hur religionsböckerna beskriver forskning och vetenskap, särskilt naturvetenskap.Inte i någon av läroböckerna har jag funnit en riktigt bra presentation av vetenskap, däremot en ganska bra, ett par bristfälliga och en som är ovederhäftig. Så här står det i den sämsta boken:
Möt tre av vetenskapsvärldens mest kända personligheter. Lawrence Krauss, Richard Dawkins och Janna Levin berättar om sina tankar om det stora motstånd som vetenskapen möter idag. Här poängteras betydelsen av kritiskt tänkande samtidigt som alla tre vittnar om vikten av lust och nyfikenhet för att driva utvecklingen framåt. Moderator: Christer Sturmark. Inspelat den 19 oktober 2017 på Cirkus i Stockholm. Arrangör: Fri Tanke förlag.. ...
Vetenskapen är en god tjänare, men en usel Herre. Den läör oss mycket gott, men fungerar inte utanför sitt område. Scientism är ett problem. Naturalistisk värl…
Själv ser jag med misstänksamhet på vetenskapen, om inte annat för den är ju i ständig förändring, det som gäller som sanning för vetenskapen idag -- det är förkastat omorgon. Ta bara ett trivialt exempel: Ena dagen säger man Ät tomater, de förebygger cancer, nästa år säger man Ät inte tomater, de orsakar cancer. Bara litet exempel, jag menar naturligtvis inte att det är nåt fel på tomater, men vill visa på hur det brukar låta. Med andra ord så verkar det farligt att tro på vetenskapen hela tiden. Samtidigt har jag ju svårt att avfärda vetenskapens genomslagskraft, vi har ju en massa saker tack vare vetenskapen, bilar, TV-apparater och Gud vet allt hur mycket mer; så jag vet inte riktigt hur jag ska säga, men ändå kvarstår min misstänksamhet gentemot den ...
Pris: 142 kr. Okänt format, 2002. Skickas inom 5‑15 vardagar. Köp boken Role of philosophy of science and ethics in university science education av (ISBN 9789188484239) hos Adlibris.se. Fri frakt.
REPLIK. Svensk minknäring utgår sedan decennier på vetenskap och praktisk erfarenhet om vad som är bäst för gårdsminken, skriver branschföreträdaren Johan Dalén i ett svar till Djurens rätt.   
Don Patton går vidare med be oss bortse från enkel kvantifiering. Han påstår att eftersom arterna antingen uppstod i sin nuvarande form, eller inte, så finns bara två möjliga alternativ: Antingen är vi skapade av Gud eller så har vi utvecklats från enklare former. Om man betraktar detta bisarra påstående som korrekt, finns det gott om utrymme att håna vetenskapen som avhandlat olika versioner av evolution och avfärdat olika versioner av skapelse, och allt där emellan. Är har räv och varg avlägsna släktingar, men inte räv och kråka? Är lejon och tiger avlägsna släktingar, men inte lejon och abborre? Innan Patton fortsätter så kommenterar han att detta brukar kritiseras, men går direkt vidare med att kritisera evolution, som om den vägen skulle göra hans religion sann ...
Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature. Search across a. Tips på sökmotorer vetenskaplig litteratur Author: Bertil Kjellberg Created Date:
Tommy Cederholm professor, klinisk nutrition och metabolism, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet; överläkare, geriatriska kliniken, Akademiska sjukhuset, [email protected] Elisabet Rothenberg leg dietist, professor, ämnesområde mat och måltid, Högskolan Kristianstad; tidigare ordförande, Dietisternas riksförbund Tommy Cederholm, professor och sambo med Maj-Lis Hellenius, och Elisabeth Rothenberg, professor och tidigare ordförande för dietisternas riksförbund skriver i…
Starka upplevelser, med mycket känslor, som en förälskelse eller om du blir ordentligt skrämd, fungerar nästan som en flodvåg i flodfåran. Upplevelsen sätter djupa spår. På samma sätt som när rännilar med vatten rinner mot en djup flodfåra kommer du förstå liknande situationer via ramen som aktiverades vid den starka upplevelsen.. Så du kan alltså tänka fritt men om du försöker med idéer som inte passar i dina befintliga ramar kommer ditt inre skrika nej och kämpa emot. Du känner nog igen känslan, när någon säger något övertygande men som inte känns rätt i magen och du försöker hitta ett perspektiv som rimmar med magkänslan.. Poängen är att även du, som kanske tror benhårt på vetenskap och den vetenskapliga processen, lever med känslobaserade synsätt som påverkar ditt medvetna tänkande. Människor är känslomässiga varelser och det är kompatibelt med idén om det fria tänkandet och det är vetenskapligt klarlagt att det är så vi människor ...
Vad är vetenskaplig kunskap och hur kan den kommuniceras? Här får du redskap för att analysera kommunikation av vetenskaplig kunskap i olika sammanhang, till exempel som styrmedel och beslutsunderlag i olika organisationer. Målet är att du ska kunna skapa hållbara strategier och praktiker för kommunikation och användning av vetenskaplig kunskap. Vad innebär det att evidensbasera med vetenskaplig kunskap?
I vår del av världen är det få förunnat att inte behöva använda läkemedel någon gång i livet. I andra delar av världen är det få förunnat att ha tillgång till läkemedel överhuvudtaget. Sjukdomar har alltid funnits i mänsklighetens historia men det är först i modern tid vi har haft tillgång till fungerande och effektiva läkemedel.Men hur upptäcks och utvecklas läkemedel och hur fungerar de? I denna bok berättas om hurfemton betydelsefulla läkemedel kommit till. Upptäckterna som täcker hela 1900-talet speglar läkemedelsindustrins utveckling. Berättelserna ger en bild som sällan förmedlas i mer officiella sammanhang. Slump och envishet är omistliga komponenter i de beskrivna fallen. Upptäckarna har inte sällan fått kämpa mot en skeptisk omgivning för att kunna driva sina projekt. Resultatet har blivit nya läkemedel som gjort skillnad för miljontals människor.Läs om smärtstillare, antibiotika, blodförtunnare, cancermediciner, p-piller, ...
TEXTER OM VETENSKAP, KULTUR OCH HISTORIA. I VETANDETS VÄRLDAR har Christer Nordlund, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, samlat trettio korta och populärt hållna texter om vetenskap som historiskt och kulturellt fenomen.
Den nyss så livströtte familjefadern spelar plötsligt bort familjens alla tillgångar. Barn förlorar trygghet och tillit. För andra döljs djup depression av drogmissbruk. Depression är en av våra vanligaste folksjukdomar. Den som har bipolär sjukdom ...
Det är helt enkelt så att vi är, och alltid kommer att vara beroende av samarbete med läkemedelsindustrin. Detta samarbete beskrivs ofta som motsatsförhållande, Big Pharma vs. sjukvården, men är i verkligheten just ett samarbete. Sjukvården klarar sig inte utan läkemedelsindustrin och vice versa.. Det innebär också att de som kan forskningen bäst, experterna, i nästan samtliga fall kommer att ha arbetat tillsammans med industrin på något sätt, ofta som föreläsare eller i ett forskningssamarbete. Så hur hanterar man då detta? Ja, det viktigaste är att tydliggöra samarbetet så att man kan sätta in det i ett sammanhang, och naturligtvis att hålla dessa människor så långt ifrån beslut som möjligt när det gäller frågor som kan gynna dem själva.. I samma anda är man skyldig att som artikelförfattare meddela om man har koppling till ett företag i samband med att man publicerar en studie (något f.ö. antivaccarnas omhuldade flaggskepp Andrew Wakefield glatt ...
Men: jag tänkte försöka kartlägga vägen mot disputationen med en betraktelse i månaden, jag kallar den disputationsnedräkningen. Nu är det T-14 månader som gäller. Status just nu: Var tvungen att gå till min handledare och berätta att jag ligger på en fysiskt ohållbar stressnivå (företagshälsovårdens stressdoktor gick jag till redan för en månad sen, det kändes mycket lättare). Känner hur hatet bubblar i mig när studenter och nya doktorander säger att se känner sig stressade. Jaha, kom tillbaka när du inte kan sova på nätterna, blir gråtfärdig av minsta motgång och har ett tryck över bröstet som inte har släppt på 4 månader. Kom tillbaka när du jobbar 9 timmar om dagen men det känns som 24 eftersom hjärnan bara inte kan släppa jobbet ever. Handledaren var förvånansvärt förstående. Han föreslog att jag skulle delegera allt allmänt ansvar för labbet, jobba i labbet när de flesta inte är där och kanske gå ner lite i arbetstid (har aldrig ...
Jag har vid upprepade tillfällen tagit upp den förkrossande dokumentationen som framkommit under senare år om hur läkemedelsindustrin - Big Pharma manipulerat den medicinska forskningen. Cochranprofessorn Peter Gøtzsche har skrivit två böcker som ni hittar här och här och vännen Ralf Sundberg har skrivit om samma ämne här. Det intryck jag får när jag tränger…
Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar ...
Allt fler människor träffar sin blivande partner på internet med hjälp av dejtngsajter. Vissa av dessa sajter påstår även att de individmatchar personer på ett sätt som stöds av vetenskapliga belägg. I kvällens |a href=http://www.svt.
Om vetenskap, forskningsrön och ny teknik som förändrar vår värld. Varje vardag ger programmet fördjupning om vetenskap. Det kan handla om allt från skalbaggar ...
Efter Gustav Vasas brott med påven femtio år senare var inget sig längre likt. Uppsala universitet tvingades stänga, den sista katolska ärkebiskopen lämnade landet och snart tömdes också klosterbiblioteken. Protestantismen gav starkare band till den tyska kulturen, men den gamla världsbilden lät sig förstås inte ersättas i en hast. Den danske vetenskapsmannen Tycho Brahe hade till exempel svårt att helt överge den grekiska filosofen Aristoteles världsbild ens när hans egna mätningar visade vägen in i en ny tid.. Brahes upptäckt av en ny ljusstark stjärna gav eko vida omkring, och den imponerade danske kungen erbjöd honom att etablera ett observatorium på den lilla ön Ven i Öresund. Under 21 år, 1576-1597, byggde Tycho Brahe upp ett astronomiskt center kring öns högsta punkt. Hans märkliga slott fick namnet Uraniborg och världen hade aldrig sett dess like. Från renässansslottet i två våningar utvecklades dessutom astronomiska instrument till tidigare okända ...
Det är Discovers kanal Science Channel som ska köra ett nytt TV-program med titeln x22Prophets of Science Fictionx22 där Scott tar en titt på science fiction-skapare som förutsett framtida upptäckter. Programmet kommer fokusera på bl.a. George Lucas, ...
Exempler på vetenskap kombinerad med öppet sinne - 1. Från SPR`s (Society for Psychical Research- koncentrerar sig mest på undersökning av PSI-pheno...
Frågor om vetenskaplig metod har diskuterats ända sedan antiken. Försokraterna var de första som ställde frågor om världen utan att ge svar på frågorna; som bottnade i religion och vidskepelse, en slags metodologisk naturalism. Aristoteles och Euklides gav viktiga bidrag till metoddiskussionen, men diskussionen tog verklig fart i och med den vetenskapliga revolutionen med Francis Bacon som den mest kända teoretikern. Sedan Francis Bacon har en empiristisk grundsyn varit populär, man har samlat och bearbetat fakta istället för att i sin fåtölj sitta och tänka ut hur världen fungerar och hänger ihop, den senare verksamheten brukar vara inspirerad av den filosofiska riktning som kallas rationalism. Senare har filosofer och vetenskapsmän blivit allt mer övertygade om att endast faktainsamlande och analys av insamlade fakta inte är den bästa metoden, istället menar man ofta att man tar fram en hypotes, som man senare genom experiment prövar mot verkligheten. Ofta kallar men en ...
Grants. National Science Foundation (2009) Vermont EPSCoR (Experimentellt program för att stimulera konkurrenskraftig forskning) Bidrag: Utveckla ett index för bioaktivitet för larvcyprinidae för att testa vattenkvalitet. $ 14,792 författare med Brad Coupe, Castleton State College.. Davis Education Foundation (2008-2011) Utvärdering av hållbarhetsfärdigheter: Utveckling av lärandemål Utvärderingar för Green Mountain College: s miljö liberala konstprogram, $ 248,000.00, medförfattare med William Throop, Provost Green Mountain College och Tom Mauhs-Pugh, dekan vid fakulteten, Green Mountain College.. National Science Foundation (2004-06) Kurs, läroplan och laboratorieförbättringsstipendium, DUE: Problembaserat lärande genom laboratorieupplevelsen i biokemi och utveckling med Natalie Coe. $ 48,000.00 tilldelas i 2004 för läsåret 2005-06.. National Science Foundation (2000) Vermont EPSCoR (Experimentellt program för att stimulera konkurrenskraftig forskning) Beviljande: Habitat ...
Vetenskapliga metoder handlar, precis som i vardagen, i grunden om att observera. Vi kan till. Pris: 297 kr. häftad, 2009. Skickas inom 2-4 vardagar. Köp boken
Vår pris 311,-(portofritt). This handbook is for journalists, researchers and policy makers that are interested in working on science communication for water peace and cooperation..
Genom ditt förlag Affront så har du gett ut två science fiction-antologier. Kan du berätta lite om tankarna bakom dem?Efter Science fiction så in i Norden fick jag idén - varför inte ge ut en antologi med svensk science fiction? Sådana antologier är inte alltför vanliga, och i och med Spektakulärt har jag kommit i kontakt med många svenska författare och visste att det skrivs mycket som är bra, och att många författare nog vore intresserade av att delta, författare som dessutom delar inställningen att pengar inte alltid behöver komma först utan att man kan göra saker för intressets, och i detta fall fantastikens, skull. Som litet förlag som ger ut nischad litteratur är det svårt att nå ut till några större mängder, men nu finns böckerna i alla fall. Jag är väldigt tacksam och glad för att så många duktiga författare har valt att medverka, och att böckerna verkar uppskattas. Intresset för att delta har ökat för varje del vilket också är kul. Jag kan ...
Vi skriver ju en del om science fiction-fandom här på Tystnad. Förhoppningsvis inte så mycket att det irriterar den som inte är fullt lika intresserad av fenomenet, men ändå. Ett litet tips är att denna rörelse har återuppstått i Malmö (händelvis samtidigt som undertecknad flyttat till staden i fråga) och därmed återigen finns i södra Sverige. Just nu organiserar vi oss främst genom en Facebookgrupp och har pubmöten, men planer finns på såväl en egen webbplats som en liten sf-kongress i vår.. I januari är det för övrigt tänkt att jag skall hålla en föreläsning om science fiction-fandom och gruppens inställning till litteratur och hur den har påverkat science fiction-genren i allmänhet på Poeten på hörnet. Kom gärna förbi då.. ...
Vad är vetenskap? Och vad gör en person som sysslar med vetenskap? Det ska vi fördjupa oss i under denna tävling. Vetenskap är produktionen av ny kunskap med systematiska metoder. börjar artikeln Vetenskap.[a] Det finns många områden under ämnet: Arkeologi, fysik, konstvetenskap, ekonomi och biologi. Det går även att skriva om arkeologer och fysiker, om expeditioner och vetenskapspriser, om pseudovetenskap, alkemi och mycket mer. Många av våra artiklar på om vetenskap är väldigt korta och/eller behöver förbättringar. Under tävlingsveckan - närmare bestämt den 13 mars - är det dessutom Källkritikens dag [b] Så det kanske passar bra att ägna sig lite extra åt källor i Wikipedias artiklar? Titta gärna efter tips på Portal:Vetenskap och i kategorierna Vetenskap och Science, eller liknande på andra språkversioner. Du kan även hitta, och lägga in förslag, i tipshörnan här nedan! ...
Vi tar mycket för givet, men/och inser inte alltid vad vi har förrän det har förändrats eller försvunnit.. Han får stående ovationer.. Tidigare inledningstalade fd vicepresenten Al Gore. Seminariet leds av Mario E. Molina.. Vi är ett bord med åtta personer från Skandinavien (av totalt 1100 deltagare). Projektet kommer under dessa tre dagar att handla om vetenskap, energi, politik, förhandlingar, risk, ekonomi, kommunikation och, mer speglande av situationen i USA än någon annanstans, hur man skall bemöta förnekare. I USA finns skrämmande många politiker och beslutsfattare som väljer att inte tro på vetenskap, i mångt och mycket för att skydda sina särintressen.. Man kan följa projektet under kommande tre dagar på #CRinFlorida.. /Martin. ...
The winter holiday season is often spent with family. Well, in this episode of RadioScience, we will do just that. Our intern Margarita Bartish has talked to Thijs Ettema, an evolutionary biologist from Uppsala University who did some searching in our family tree to dig up (literally) a tiny cousin we didnt know we had. A cousin not just to you and me but to your cat and your house plant and in fact to everything you see around you that moves or grows or just has a nucleus in its cells. This cousin has a fascinating story to tell. Not only is he named after a god, but he also has answers about the very origins of life. Answers that can explain how you and me, your cat and your houseplant, came to exist. How our big, loud, diverse and messy family with the surname Eukaryota got started and who our parents could have been. Its time we invited our cousin to our family reunion and listened to his story.. ...
I kursen fördjupas tidigare kunskaper om vetenskapliga ansatser och metoder för datainsamling, analys och värdering med relevans för ämnet fysioterapi. Forskningsetisk lagstiftning och praxis belyses, likaså aktuell beskrivning av fysioterapi som forskningsämne och område för utvecklings- och förbättringsarbete. Studierna sker genom kurslitteratur, laborationer och instuderingsuppgifter samt föreläsningar. I laborationer i statistik används dataprogrammet Excel ®. Genom föreläsningar och kurslitteratur presenteras fakta, begrepp och metoder och som diskuteras och tillämpas i övningar och inlämningsuppgifter. Genom framställning av plan för fördjupningsarbete tränar studenten sig att formulera ett problem i ämnet fysioterapi, jämföra och välja olika metodansatser och tillämpa ett forskningsetiskt resonemang. Genom att värdera och i seminarium diskutera egen kunskap, färdighet och värderingsförmåga tränar studenten att bedöma sitt eget behov av fortsatt ...
Med start på söndag 17/11 kl 18:00 börjar SVT2 sända den första av tre delar av dokumentärserien Finns det någon Gud? (del två och tre visas på samma tid och kanal den 24/11 och 1/12). Serien med originaltiteln The God Question är skapad av en kristen organisation med stöd av bl.a. Evangeliska Alliansen i Storbritannien. En mängd studiematerial finns nu tillgängligt för serien.. Dokumentärserien syftar till att fördjupa samtalet om de stora livsfrågorna. I tre avsnitt kommer man att belysa universums tillkomst, liv och evolution, samt människans medvetande. Avsnitten finns tillgängliga via SVTPlay i 30 dagar efter sändning.. Bland de medverkande syns forskare, ledande företrädare för ...
The projects aim is to investigate what happens in a Swedish upper secondary science class when they are playing an Augmented Reality Game about a Socio-Scientific Issue. The primary areas in focus are motivation to study science and argumentation in a Socio-Scientific Issue. I´m going to collect data from video, interviews and a questionnaire and my first data collection will be in late September 2009.. ...
Vetenskaplig metod på nätet - är en helt nätbaserad grundkurs och innehåller följande kursmoduler: Introduktion. 1 - Vetenskapsteoretisk och vetenskapshistorisk orientering, 2 - Informationssökning, 3 - Att skriva vetenskapliga rapporter, 4 - Forskningsprocessen, 5 - Forskningsmetoder och tekniker för datainsamling. Denna modul är indelad i flera avsnitt. Efter en inledande introduktion presenteras vanliga forskningsmetoder som Survey, Experiment, Aktionsforskning och interaktiv metod. Därefter introduceras några vanligt förekommande tekniker för datainsamling som Intervju, Enkät, Observation, Mätning och Litteraturgenomgång/Review. 6 - Metoder för dataanalys. I denna del ingår flera delar: Beskrivande statistik, Grunder i hypotesprövande statistik, Kvantitativ innehållsanalys och Kvalitativ textanalys ...
Dokumentär , Sverige , 20 min. I den andra delen av vår serie om medicinens historia fortsätter vår resa genom 1900-talet där gamla traditioner överges för att ge plats åt vetenskapliga metoder. Vi diskuterar de största och mest revolutionerande upptäckterna som gjordes under 1900-talet fram till idag, och undersöker vår framtids största hot för vår hälsas framgång.. Medicinens Historia är en serie i två delar. Den första delen heter Medicinens Historia - Vetenskaplig tradition.. Regissör: Albin Ohlsson, Jonathan ...
Den vetenskapliga metoden handlar om att se sig omkring, fundera på hur saker fungerar och prova lösningar på olika problem. Här får vi veta hur gravitationen påverkar olika himlakroppar till exempel jordens förhållande till solen. Och vilka var Copernicus och Newton, och på vilket sätt har de med saken att göra?
Att mystiska väsen, varelser eller entiteter i smyg tar sig in på Star Trek-skepp och på olika sätt påverkar besättningsmedlemmar har vi sett flera gånger tidigare. Ofta är inkräktarna gestaltade som pulserande energier utan kroppar, det är ju en enkel förklaring till varför ingen kan se dem. Scientific Method är en ny variant av denna…
Många science centers har hämtat inspiration från det stora Exploratorium i San Francisco. Exploratorium. European Network for Science Centers and Museums har i en rapport sammanställt forskning runt vilken betydelse science centers, museer, akvarier mm har för formellt och informellt lärande. Du kan ladda ner rapporten här (PDF, 110 KB) The Impact of Science & Discovery Centres - A Review of worldwide studies. Center for Informal Learning and Schools är finansierat av amerikanska National Science Foundation och är riktat mot K-12, dvs förskolan till gymnasiet. Centret ska stödja undervisningen inom NO och hemsidan innehåller bl.a en omfattande resursdatabas (med viss amerikansk slagsida, men det finns ändå mycket intressant) CILS - Center for Informal Learning and Schools ...
Science fiction är en bro till visionära möjligheter, att undersöka tänkbara framtider. Det hjälper också att se vårt eget befintliga samhälle från ett nytt perspektiv där vetenskapen är drivkraften för berättelsen. För Science Fiction handlar inte bara om framtida rymdfärder till andra planeter och solsystem. Det är fiction baserat på vetenskap där inte ens himlen utgör gränsen för det möjliga. För att använda Professor Richard Dawkins ord:. ...
Denna text har publicerats i SANS Magasin nr 2 2018, men är inte tillgänglig på nätet där. Vetenskapen kan inte freda sig från kritik genom dekret, kränkthet eller arrogans. Debatten om vetenskap och fakta har blivit intensiv och mångfasetterad. Den sträcker sig från genusvetenskap till klimatforskning. Kärnan i debatten är förhållandet mellan vetenskap och politik.…
Nu har jag lyssnat på två mer eller mindre slumpmässigt valda avsnitt av Science fiction-radion, ett program från studentradion i Lund. Det är ett ganska trevligt program, fast det lider av samma sjuka som fått mig att sluta lyssna på P3, nämligen en viss pladdrighet och brist på manus och styrfart. Det kan ses som avslappnat, men jag blir otålig helt enkelt.. Innehållet är väldigt varierat, med många referenser till olika sorters science fiction (mycket tv-serier) men också till rymdfart och lite naturvetenskap och så. Och böcker! Rätt kul, jag gillar ju som bekant prat om science fiction och jag gillar ofta att höra vad andra grunnar på och är intresserade av.. Avsnitt 6 hade Pocket-Henke (från smått legendariska bokhandeln Pocket i Lund) som gäst, och det pratades lite om böcker - fast lite planlöst. Henke rekommenderar böcker, fast i sin rekommendation av The City and the City tycker jag att han babblade alldeles för mycket om saker man borde få upptäcka själv ...
När Wikipedia ska förklara vad ett oxymoron är exemplifierar man med »allmänspecialist«. Men det är ju bara småskojig semantik. En yrkestitel som är en självmotsägelse på riktigt är »vetenskapsjournalist«.. Vetenskap och journalistik har ju på senare tid blivit rena motpoler. Trots att källgranskning och objektivitet, två av journalistikens tyngsta byggstenar, tangerar vetenskapliga ideal ser vi allt färre journalister leva upp till dessa när de skriver om vetenskap. Dock inte för att den källgranskande objektiviteten ignoreras, utan för att den vantolkas.. En journalist i dag är »objektiv« genom att ge »båda sidor« lika mycket utrymme - problemet är att med »båda sidor« avses numera pseudovetenskap kontra vetenskap. En bidragande orsak är att journalisten ofta, lite missriktat, identifierar sig själv som »kritisk« och ifrågasättande av »etablissemanget«, vilket här i regel representeras av läkemedelsindustrin (gärna benämnd som »lobby« eller rentav ...
Jag är sedan 20-årsåldern starkt påverkad av den ungersk-svenske cancerforskaren och författaren Georg Kleins syn på vetenskap. Frågan om vilka omständigheter som fungerar som grogrund till god forskning återkommer han ofta till, och exempelvis i Korpens blick från 1998 framhåller han att forskarens kreativitet fungerar fullt ut enbart när denne har sökandet efter sanningen för ögonen och inget annat, och att hen därför bör isolera sig från funderingar om forskningens nyttoaspekter och samhälleliga konsekvenser. Retoriskt utbrister han i ett par jämförelser: Kräver man av en slaktare att han skall fundera över köttätandets etiska berättigande medan han utför sitt yrkesarbete? Och hur ofta grubblar flygvärdinnor över bullerskador eller luftföroreningar som orsakas av flygtrafiken? Jag tror det ligger en del i Kleins tankar (som är mycket populära inom vetenskapssamhället) om hur förutsättningarna för vetenskapliga framsteg är bäst då forskningen inte ...
Det är lika troligt som att en tornado sveper igenom ett skrotupplag och lämnar en Boeing 747 efter sig!. Den liknelsen har jag inte hört en, eller två gånger. Under sex år i USA fick jag höra den många hundra gånger, när jag diskuterade religion med konservativa protestanter.. Jag talade om Darwin och vetenskapen och de tog sin utgångspunkt i Bibelns skapelseberättelse. De var inte okunniga. De kände till Darwins fynd om finkar på olika öar i Galapagos, men de höll fast vid det som stod i bibeln som en dålig simmare klänger sig fast vid en boj i vågig sjö.. USA:s konservativa protestanter vande sig för länge sen vid att se den samlade vetenskapen som en motståndare. Därför är det inte så konstigt att samma människor gör det idag, när Greta Thunberg ropar att de ska lyssna på vetenskapen som säger att de måste ändra sina vanor.. ...
Charles Leslie Stevenson var en av 1900-talets stora moralfilosofer: en av emotivismens företrädare och en föregångare till dess moderna variant, expressivismen. Nå, här vill jag lyfta fram Stevensons syn på vetenskap och moral. Sam Harris hävdar i The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values att man med vetenskap kan fastslå vilken den korrekta moralen är.…
Charles Leslie Stevenson var en av 1900-talets stora moralfilosofer: en av emotivismens företrädare och en föregångare till dess moderna variant, expressivismen. Nå, här vill jag lyfta fram Stevensons syn på vetenskap och moral. Sam Harris hävdar i The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values att man med vetenskap kan fastslå vilken den korrekta moralen är.…
Sam Thore Jerrie Lundwall, född 24 februari 1941, är en svensk science fiction-författare, översättare, redaktör, bokförläggare, fotograf, TV-producent och trubadur. Han är en mångsysslare och har verkat för science fiction och skräck inom litteratur och TV. Sam J. Lundwall har varit verksam inom flera områden och startade ursprungligen som en av de ledande inom svensk science fiction-fandom, där hans fanzine Science Fiction-Nytt betraktades som det främsta. Redan i slutet av 1950-talet debuterade han också själv som science fiction-författare i tidskriften Häpna!. Han utvecklades senare till en av de ledande krafterna bakom introduktionen av science fiction i Sverige. Under 1960-talet var han först verksam som fotograf, frilansskribent och vissångare (med bland annat LP:n Visor i vår tid). 1968 arbetade han som TV-producent och stod bakom en programserie om science fiction (SF). Den ledde till att han 1969 på Sveriges Radios förlag gav ut den första boklånga svenska ...
Jönköping Makers har en målgrupp som passar Science Parks och Tekniska Högskolan och ett nära samarbete känns självklart för alla parter. Tanken med de nya lokalerna är att människor lättare ska kunna komma i kontakt med varandra genom naturliga möten. Entreprenörer, studenter och drivna företagare kan dra stor nytta av att komma i kontakt med makerkulturen på samma sätt som att Jönköpings makers kan dra fördel av entreprenörerna, studenter och deras drivkraft.. Det här är en ny unik mötesplats i Jönköping som erbjuder våra ingenjörsstudenter möjlighet att regelbundet träffa yrkesverksamma ingenjörer och andra tekniskt intresserade. Tillsammans kan de skapa en plats för kreativitet, nyfikenhet och innovation. Det här nätverket, där samverkan för utveckling är central, vill givetvis Tekniska Högskolan stödja, säger Linda Bergqvist, näringslivsansvarig på Teknsika Högskolan, om samarbetet.. På Science Park hoppas man och tror att samarbetet kommer ...
VATT:s verksamhetsmodell som en del av det internationella vetenskaps- och forskarsamhället bygger på öppen och transparent vetenskaplig verksamhet. VATT iakttar de nationella och internationella principerna för vetenskap och forskning. Forskarna på institutet får också ta del av introduktion i principerna för öppen vetenskaplig verksamhet, likabehandling av dem som använder information samt god vetenskaplig sed.. ...
Debatten mellan ateism och kristendom har hållit på längre än Idol har sänts på TV4. Dessa diskussioner kan vara hetsiga och osympatiska där diverse skällsord och hån kastas omkring samtidigt som båda sidorna dumförklarar varandra. De här hetlevrade samtalen urartar ofta i debatter om Vetenskap och dess ställning till Bibeln. Vetenskap och Bibeltro ställs ofta…
Debatten mellan ateism och kristendom har hållit på längre än Idol har sänts på TV4. Dessa diskussioner kan vara hetsiga och osympatiska där diverse skällsord och hån kastas omkring samtidigt som båda sidorna dumförklarar varandra. De här hetlevrade samtalen urartar ofta i debatter om Vetenskap och dess ställning till Bibeln. Vetenskap och Bibeltro ställs ofta…
Working with parents. Models for activities in science centres and museums 1 Index PRATA OM VETENSKAP FLYTA OCH SJUNKA Kort översikt över workshopens aktiviteter Mål och syfte Viktiga
Bra länkar om vetenskap / astronomi finns samlade i en enkel och snabb länkkatlog. Besök oss nu för webbplatser som är med i vetenskap / astronomi. Här hittar du många bra surftips!
Filosofen Sven-Ove Hansson skriver om de ideologiska vägvalen kring folkhälsan och dess praktiska konsekvenser. På flera sätt kan coronakrisen bli en möjlighet att återuppliva diskussionen och ta nästa politiska steg.. Befolkningens hälsa är en av politikens centrala uppgifter. Det handlar om att förebygga och bota, och att möjliggöra en god livskvalitet även för dem som är sjuka. Även om detta kan framstå som okontroversiella mål, leder deras förverkligande till i högsta grad ideologiska frågor. Mycket kretsar kring tre centrala idépolitiska teman i folkhälsopolitiken.. Det första av dessa idéteman är kunskapen. Liksom inom andra politikområden är det nödvändigt att bygga på bästa möjliga kunskap. Inom folkhälsan handlar detta om vetenskap och beprövad erfarenhet.. Vetenskapen behövs för att finna de mest verksamma medlen, både inom vården och det förebyggande arbetet. Tyvärr kan vetenskapsförnekande förorsaka mycket onödigt mänskligt lidande. Över ...
I söndags gick en debattartikel ut på Svenska Dagbladets webbplats. Vi och 60 andra organisationer har undertecknat den. Det är en debattartikel om Hur vet du det-kampanjen. Du kan läsa artikeln här.. #hurvetdudet @SvDDebatt. Ett utdrag ur debattartikeln nedan:. Utifrån riksdagspartiernas valmanifest kan vi se att ord som forskning och vetenskap minskar, jämfört med manifesten inför valet 2010. Därför vill vi ge tre råd till Sveriges nästa regering om hur den förda politiken bättre kan förankras i fakta och forskningsbaserad kunskap, skriver förträdare för sammanlagt 61 organisationer.. De senaste åren har vi sett hur synen på vetenskap har förändrats och försämrats bland folkvalda politiker runt om i världen. Ett välkänt exempel är USA, där vetenskapliga resultat och fakta ifrågasatts på hög nivå. Experter och forskare misstänkliggörs också i Sverige, och företeelser som faktaresistens, falska konton och fejkade nyheter har blivit ett vanligt tema i ...
En kandidatexamen i humaniora (BA) utfärdas till studenter som slutför en grundutbildning som vanligtvis varar i fyra år. Denna typ av examen kan fokuseras på vetenskap, humaniora eller en blandning av de två. Att ta en examen i hållbarhet är otroligt givande, även om det finns många svåra frågor och debatter som uppstår när detta ämne kommer på tal. Förståelse av hållbarhetens betydelse för jorden och samhället är något relativt nytt som diskuteras bland forskare och ledare.. Schweiz, officiellt Schweiziska edsförbundet, är en federal parlamentarisk republik som består av 26 kantoner, med Bern som placera av de federala myndigheterna. Schweiz s självständighet och neutralitet har länge varit hedrad av de stora europeiska makterna. Schweiz är ett fredligt, välmående och stabilt modern marknadsekonomi med låg arbetslöshet.. De mest populära BA-programmen i Hållbarhetsstudier i Schweiz 2020/2021. ...
Kieler Forschungswerkstatt (Kiels vetenskapsverkstad), Är ett skollaboratorium gjort av Kiel universitet och det Leibniz Institutet för vetenskap och matematikutbildning (IPN), Det är en out-of-School byggnad som fokuserar på olika naturvetenskapliga ämnen, såsom marin-vetenskaper, energi, liv på jord och nano-teknologi. Iden med verkstan är att är att stödja vetenskapen både på bas- och avanceradnivå, samt ha lärarutbildning och utveckling. Vid Ocean:Lab utforskar skolelever livsmiljön i haven och oceanerna och tar itu med aktuella frågor inom marin forskning. Det stöds av Cluster of Excellence The Future Ocean. Alla partners och sponsorer av Kieler Forschungswerkstatt kan hittas här: www.forschungs-werkstatt.de/ueber-uns. Inom projektet MARINE MAMMALS är Kiel Forschungswerkstatt ansvariga för utvecklingen av undervisningsmaterial och enheter, eg. expedition boxar. Dessutom organiserar och genomföra sommarskolor, lärarutbildningar och symposier.. Samordningen av ...
Vill du jobba med ungdomar och lärare? Vi erbjuder en tjänst där du bland annat utvecklar laborationer, leder elevgrupper och medverkar i lärarfortbildningar inom teknikämnet.. Vetenskapens Hus är ett Science Education Center som drivs av KTH och Stockholms universitet och är en mötesplats för elever och lärare från grundskola, gymnasium och universitet. Verksamheten är förlagd till lokaler inom AlbaNova universitetsområde och i Bergianska trädgården. Vetenskapens Hus som startades år 2002 har i dag 20 fast anställda och c:a 60 timanställda. Vetenskapens Hus tar årligen emot ca 80 000 besökare som utför experiment, deltar i arrangemang, barnkurser eller i vår sommarkurs. Dessutom arrangeras flera fortbildningskurser för lärare Tjänsten som utvecklingsledare inom teknikämnet vid Vetenskapens Hus innebär ett ansvar för utveckling och underhåll av laborationer framförallt inom teknik och programmering, men även till viss del inom fysik kan bli aktuellt. I tjänsten ...
Utmana midsommarsällskapet på fredag! Vi bjuder på ett uppfinningsrikt midsommarquiz som lär dig saker du förmodligen inte har någon nytta av att veta. Vi på Science Park…. Läs mer ...
Smaka på havet, experimentera med vatten, delta i femkamp eller lär dig om fiskens alla delar - ett fullspäckat schema väntar under Kunskapskalaset på Science Center den 1-2 juli. Barn upp till 15 år är välkomna att delta under dagarna två ...
Smaka på havet, experimentera med vatten, delta i femkamp eller lär dig om fiskens alla delar - ett fullspäckat schema väntar under Kunskapskalaset på Science Center den 1-2 juli. Barn upp till 15 år är välkomna att delta under dagarna två ...
Utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) har inverkan på många nivåer i samhället. Betydelsen av denna teknik förväntas bara fortsätta öka de kommande åren. Även när det gäller forskning blir artificiell intelligens ett viktigt inslag inom allt fler vetenskapsområden.. Sveriges största forskningsprogram inom AI är Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) med en budget på 3,5 miljarder kronor fram till 2028. Närmare 94 miljoner i forskningsstöd och rekryteringspaket har hittills delats ut från WASP till Umeå universitet.. I förra veckan meddelades att Wallenbergstiftelserna satsar 660 miljoner kronor på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom AI och autonoma system. Umeå universitet blir värduniversitet för det tioåriga WASP-HS-programmet, som framför allt ska analysera etiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga, sociala och juridiska aspekter som kan komma med teknikskiftet.. Umeå universitet stärker nu upp området ytterligare ...
Forskning & Framsteg berättar om fackgranskade forskningsresultat och om pågående forskning. Våra texter ska vara balanserade och trovärdiga, och sätta forskningsresultaten i sitt sammanhang för att göra dem begripliga. Forskning & Framsteg har rapporterat om vetenskap sedan 1966.. Anmäl dig till vårt kostnadsfria veckobrev med ett urval av de senaste nyheterna.. .. ...
Under senare år har Positive organizational science (POS) växt fram som ett nytt forskningsfält vid flera universitet. Grundidén är egentligen enkel: istället för att fokusera på varför saker går fel ska man undersöka vad som fungerar. Vet man vad som får medarbetarna att nå resultat och samtidigt må bra kan man jobba för att förstärka det. Inspirationen kommer från psykologin. I början av 2000-talet började ett par psykologer, däribland Martin Seligman, skifta fokus. Istället för att fokusera på problem vill man undersöka vad som gör att människor mår bra, klarar utmaningar och känner sig mer nöjda med tillvaron. Fältet kallas för positiv psykologi och har nu en stor spridning. Positiv psykologi eller Positive Organizational Science ska inte sammanblandas med den stora floran av förenklade självhjälpsböcker. POS bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns anledning att ha en mer kritisk blick på självhjälpsböcker. Några som diskuterat just ...