Klinisk neurofysiologi giver den første samlede danske fremstilling af faget klinisk neurofysiologi med fokus på både de kliniske problemstillinger og den tekniske disciplin, faget også er. Der foretages i dag flere klinisk-neurofysiologiske undersøgelser end no-gensinde før, og det har skabt en bredere interesse og forstå-else for neurofysiologiens mange muligheder, og dermed et behov for bogen ...