Kurserna planeras att erbjudas som skolgemensamma individuella val. Om kurserna startar beror bland annat på hur många som söker. För vissa kurser behöver man ha förkunskaper.. Förutom skolgemensamma individuella val finns det individuella val som är anpassade till programmen. Du kan även välja programfördjupningskurser på programmet som individuellt val.. Information om kurserna finns på Skolverket.se. Klicka på kursens namn som länkar dig dit.. ...
Går mitt första år på gymnasium och ska välja ett individuellt val. Är det ett val man väljer nu till åk 2 och 2 till till åk 3. Man kan få extra merit i 3 av dem. Kan jag välja något man ej kan få extra merit i nu till åk 2 samt 2 till som man kan få merit i till åk 3. Är det smartast så då... Liselotte Johansson: Hej Anna, på NA, naturvetenskap - precis som på alla andra nationella gymnasieprogram, ingår det 200 poäng inom Individuellt val - det är 2 "normalstora kurser" eller fyra stycken små kurser... Läs hela svaret ...
För dig som har goda idrottsliga färdigheter kan Skellefteå gymnasieskola erbjuda möjlighet att redan i årskurs 1 och 2 få utöva din idrott som individuellt val. Idrott som individuellt val kallas även för LIU, lokal idrottsutbildning.
Individuella val för BP, ES, HP, M, MP Innehållsförteckning Lilla individuella valet - läsåret 2010/ Att tänka på om du vill plugga vidare... 4 Etik och livsfrågor (Livskunskap)... 5 Fotografisk
Läs idrott på gymnasiet utan att vara elit.. Har du ett idrottsintresse inom hockey eller fotboll kan du välja att läsa dessa idrotter på ditt individuella val redan från år 1. Du väljer i sådana fall detta i samband med att du gör din gymnasieansökan på Dexter, senast den 12 februari 2016.. Vill du välja fotboll som individuellt val kan du söka till samtliga nationella program eftersom lektionerna ligger sist på schemat. Läs mer om Individuellt val - fotboll.. Vill du välja hockey som individuellt val söker du till något av dessa nationella program:. ...
Du som läser ett studieförberedande program på Rudbeck får fritt välja kurser i vårt stora kursutbud. Vi har inte ett förutbestämt fördjupningspaket som många andra gymnasieskolor har.. I februari i årskurs 1 gör du ditt val av inriktning och väljer fördjupningskurser och kurser till det individuella valet. Kursutbudet då det gäller programfördjupningen varierar beroende på vilket program du läser, men antalet kurser du kan välja på är ungefär detsamma oavsett program. Inför läsåret 2019/2020 kan till exempel elever från Naturvetenskapsprogrammet välja sin programfördjupning bland 68 kurser.. Utbudet av kurser till det individuella valet är samma för alla program. Inför läsåret 2019/2020 kan eleverna välja sitt individuella val bland 134 kurser! Vårt utbud av kurser kan variera något från år till år.. På vårt yrkesförberedande program, El- och energiprogrammet, ingår ett förutbestämt fördjupningspaket. Det individuella valet väljer du från vårt ...
Downstream behavioural effects of choice architecture interventions, ett projekt finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond:. För att komma tillrätta med allvarliga samhällsproblem som till exempel global uppvärmning och livsstilsrelaterade sjukdomar behöver människors beteende i grunden förändras. Ett sätt att hjälpa individer att fatta beslut som är bra inte bara för dem själva, men även för samhället i stort, är det som kommit att kallas för beslutsarkitektur ("nudging"). Liksom en arkitekt genom placering och utformning av kök, trappor och badrum påverkar hur vi beter oss så påverkas människors val av hur beslutssituationen är strukturerad, till exempel i vilken ordning olika alternativ presenteras och hur de beskrivs. Beslutsarkitektur kan hjälpa människor att till exempel spara mer till sin pension, äta nyttigare, och fatta miljövänliga beslut.. Tidigare forskning om beslutsarkitektur fokuserar oftast på hur ett enskilt val/beteende ...
a) Vilka kurser kan man välja inom det individuella valet (IV)?. Vilka kurser som erbjuds framgår i IV-översikten. Där ser du också under vilket läsår kursen går. Kurser på 100 poäng sträcker sig över hela läsåret. Psykologi och Filosofi läses som färdiga paket om 50+50 poäng.. För kurserna Instrument/Sång och Ensemble, som anordnas i Kulturskolans respektive Fristad Musikskolas regi, gäller speciella regler. För att få läsa dem måste du vara inskriven på någon av dessa skolor. Om du inte är det sedan tidigare, ska du anmäla dig omgående. Det är först när du har fått en plats och skolan har intygat att de kan betygssätta dig i den kurs du har önskat som du beviljas läsa kursen inom ramen för ditt individuella val. Be Kulturskolan/Musikskolan om att få ett intyg, och lämna detta till din SYV snarast.. b) Hur mycket får jag välja inför varje läsår?. I schemat kommer det att finnas 100 poäng individuellt val i årskurs 2 och 200 poäng individuellt val i ...
ningar, löst sittande tröjor och koftor, snygga och bekväma sneakers, ponchos, härliga sjalar… Kort och gott - mängder med alternativ!. Återigen - helt individuellt då det oftast handlar om hur långt gången man är. Många väljer att vänta med att berätta om graviditeten tills man har gått in i vecka 12-13, då det finns en allmän uppfattning om att det är det rätta. Har man ännu inte berättat för något, och det ännu inte syns på kroppen, blir det kanske klurigt att motivera varför man köper och klär sig i mammakläder. Så generellt är det så att mammakläderna kommer fram efter det att man berättat för åtminstone den närmaste kretsen och för chefen. Den sistnämnda är ju en av dem som bör få veta så tidigt som möjligt, sedan får kollegor, eventuella kunder, bekanta och avlägsna släktingar upptäcka det eller höra om det efterhand. Sånt där brukar ju lösa sig av sig självt.. ...
Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är
Inriktningen kan vara något för dig som är intresserad av både naturvetenskap och samhällsvetenskap eller som är osäker på vad du vill läsa i framtiden.. Du läser grundkurserna i biologi, fysik, kemi och matematik med start redan under första året. Beroende på ditt intresse väljer du sedan en av fortsättningskurserna i biologi, kemi eller fysik. Geografi och fortsättningskursen i samhällskunskap som alla läser ger dig en bred kompetens inför framtida studieval.. På inriktningen erbjuds du två programfördjupningar, antingen Naturvetenskap eller Samhällsvetenskap.. Du som är intresserad av musik, bild och idrott kan läsa dessa kurser på individuellt val. Du kan också fördjupa dig i engelska och ditt moderna språk för att klara dig bättre på en internationell marknad. Du kan genom ditt individuella val få full meritpoäng beroende på vilken utbildning du väljer i framtiden.. Inriktningen ger dig fullständig behörighet till många högskole- och ...
Psykologi 2a bygger på Psykologi 1. Kursen behandlar olika faktorer som präglar vår personlighet, t.ex. hur stor roll arvet och miljön spelar för den vi blir. Dessutom diskuteras hur mycket barndomen påverkar oss senare i livet och vilken betydelse den har för personligheten. Andra områden som behandlas under kursen är varför vi mår dåligt ibland och vad det innebär. Kontaktpersoner: Linnea Ingvarsson och Pernilla Bonér. ...
Det här är en kurs för dig som vill lära dig hur man driver eller startar ett företag. Kursen ger kunskap om olika typer av företag samt vilka villkor, lagar och bestämmelser som påverkar företagets verksamhet. Du får lära dig hur man utvecklar en affärsidé/affärsplan och hur man går tillväga för att starta och driva ett företag. Kursen ger god inblick i företagsekonomiska begrepp, teorier och modeller. Du får kunskaper i marknadsföring, redovisning, kalkylering och försäljningsteknik.. Kontaktperson: Lars Löfgren. ...
Kurser som kommer att ingå i ditt program ska du naturligtvis inte välja. För vissa kurser krävs förkunskaper, det vill säga att du läst en viss kurs innan. Ibland är en kurs endast valbar för en viss årskurs eller program. Det finns oftast en maxgräns för deltagarantalet, om det finns fler sökande än platser finns rutiner för detta. Skolan kan inte garantera att alla erbjudna kurser startar. Kurser med få ansökningar startar ej. Därför måste du välja tre alternativ. ...
Att välja dessa kurser innebär att man använder hela sitt individuella val, 200 poäng, till sin brottning. Det kan finnas möjlighet att läsa någon annan kurs man vill ha i åk 3. Det sker i så fall i samråd med din rektor. Du kan gå på vilket program du vill på Klippans gymnasieskolor och välja brottning som individuellt val ...
Vi har många val att göra när vi går i mataffären eller i andra affärer. Vi ska inte bara välja vilken mat eller produkt vi ska köpa utan även vilket märke och om det ska vara ekologiskt odlat, närodlat osv. Genom att lägga in aspekter som hur det påverkar miljön och hur det påverkar vår hälsa så kan man lättare göra val i vardagen.. Om t.ex. en produkt varken är bra för miljön elller hälsan så är det en bra indikation på att vi bör undvika att köpa den. Det kan t.ex. vara socker som inte är ekologiskt eller rättvisemärkt odlat. Om en produkt däremot både är bra för miljön och hälsan t.ex. obesprutade, närodlade jordgubbar så är det bra både för miljön och hälsan att göra ett sådant val.. ...
I årskurs 6 får eleven välja ett modernt språk. Språken som finns att välja mellan är franska, tyska, spanska och engelska/svenska. Eleven väljer vilket språk den vill studera, men valet kan påverka framtida studier. Redan i årskurs 5 är det viktigt att tänka igenom ditt val av modernt språk tillsammans med din förälder. Ditt val kan påverka fortsatta studier på gymnasium och högskola. Du kan läsa mer om språken på baksidan.. Tänk på att engelska/svenska inte räknas som ett modernt språk och därför inte är betygsgivande. Det är ett ämne som i första hand erbjuds till elev som behöver förstärkning i dessa ämnen.. Högre meritvärde med språkbetyg. När du ska söka till gymnasiet kommer dina bokstavsbetyg att räknas om till siffror, ett meritvärde som är summan av ditt betyg. Betygsvärdet för moderna språk läggs till ditt meritvärde som då blir högre. Betygsvärdet får alltså läggas till utöver de övriga sexton ämnesbetygen. Det kan öka dina ...
VÄXTVÄRK. Miljömyndigheterna har fått mer pengar, fler uppgifter och behöver rekrytera. Men samtidigt är det osäkert hur situationen ser ut efter höstens val.
Det finska valet kommer att påverka diskussionerna om eurozonens framtid. Finland har i praktiken vetorätt i frågor om nya räddningsinsatser. Och det var ...
I huvudstäderna i Mellanöstern följer man noga valrörelsen i USA. Prognoserna tyder på att demokraterna kan komma att få majoritet. Åsikterna går isär ...
Valmyndigheten anser att det är möjligt att genomföra ett extra val, efter att en eventuell fjärde statsministeromröstning genomförts den 23 januari. Ett extra val kommer kosta 346 miljoner kronor och kan tidigast ske den 7 april, uppger Valmyndigheten.
SPF Seniorerna i Jönköping använder nu valrörelsen för att nå målet med fler och bättre äldrevårdsmottagningar i hela länet.
Vill du färga dina studier än mer internationellt så erbjuder vi studier i engelska till högsta nivå med möjlighet till Cambridgecertifikat och naturligtvis fortsättningsstudier i moderna språk som spanska, franska och tyska. I de sistnämnda ingår en studieresa det avslutande året till Spanien, Frankrike alternativt Tyskland.. Möjlighet till att författa fördjupande arbete inom det språk du valt kommer att erbjudas och du kommer att kunna skriva ditt gymnasiearbete på engelska. Vissa individuella val erbjuds också på engelska.. På Malmö Borgarskola arbetar vi alltid med att förbereda dig för framtida universitetsstudier. Dels innebär det att ge ämneskunskap på en hög nivå, dels innebär det att vi arbetar så som man förutsätts kunna arbeta på universitetet.. För dig som läser samhällsprogrammet internationell specialisering (SI) innebär det att du blir väl rustad för vidare studier i t.ex. juridik, statsvetenskap, nationalekonomi, miljö- och humanitära ...
Ett långt inlägg om fler tankar kring människors individuella val, varför det är så stort fokus på personer med NPF diagnoser samt att just deras val är så himla speciellt när tillsynes friska människor gör mer normala val, fast det är samma sak?
Tanken att biblioteken skall kunna erbjuda ett brett urval av kvalitetsmedier, är den grundläggande idén på fallrepet? Nu tänker jag på e-böckerna. Förlagen har varit mycket avvaktande inför hur introduktionen av e-böcker skall ske. För nu är det inte längre frågan om OM utan när. Av en ren tillfällighet hamnade jag idag på tre olika webbsidor som vill att vi skall köpa e-böcker av just dem. Norstedts sida ord.se har nödtorftigt maskerat en försäljningssida. Dito.se är en ren e-handelssida. Storytel vet jag är uppskattad eftersom man kan lyssna på deras utbud. Men allt kostar. So what? Jo denna skillnad kring hur man får tillgång till e-böcker är signifikant för läget idag. En spricka som jag tror kan bli ett stort gap vilken bryter mot bibliotekstanken: fri tillgänglighet. Svensk Biblioteksförening har under året argumenterat för att Sveriges bibliotek bör ha möjligheten att fortsatt sprida nyutgivna e-böcker. Läget är låst mellan de som företräder ...
En av pusselbitarna är transparens och när en kommun expanderar i den takt som Norrtälje gör så måste det vara tydligt hur och varför beslut fattas. Lika viktigt att det i slutändan finns personer som ansvarar över de beslut som har fattats och som därmed i slutändan kan avkrävas ansvar.. Därför är rådet till det nya styret att vara tydliga och transparenta. När något går fel, för det inträffar ibland av människor, tveka inte att berätta det. Medborgarna är kompetenta människor som med största sannolikhet kan förlåta misstag men som ibland agerar med ilska när saker sker i det dolda.. En fråga som blir allt viktigare är hur våra skattemedel används. Projekt som har blivit hundratals miljoner kronor dyrare än beräknat. En undermålig redovisning gällande kommunens största projekt "Hamnen" där kostnaderna ser ut att ha överskridits hittills med över en miljard kronor skapar tvivel och utanförskap. Utanförskap i den mening att känner man sig inte som en ...
Instrumentets accelerometer registrerar samtliga rörelser som personerna utför, och kan därmed användas nu sex umgänge att dokumentera t. Har val inte hållits i behörig tid, skall länsstyrelsen se till att valet hålls så snart det kan ske. Kvinnan och sambon hittade mannens bil och ställde sig och väntade ut honom och då han dominerande vän ansiktsbehandling i Stockholm så konfronterade de honom med frågan om vad han gjort med deras häst. Det behöver alltså inte vara klarlagt om övergrepp har inträffat eller inte i rättslig mening. Barnen har glömt hur man leker med fantasi säger forskare - och det är de vuxnas ansvar: Han gör en grundinventering av parkskogarna och närrekreationsskogarna ...
Med Frågedesignern har du störst kontroll över en enskild fråga. Den gör det också lätt att skapa en fråga med en enstaka tabell som datakälla. Med den här typen av fråga blir det till exempel lättare att visa dina tillgångar och deras inköpsdatum.. Klicka på Frågedesign i gruppen Frågor på fliken Skapa. Designverktyget startar och dialogrutan Visa tabell visas. Fliken Design visas också i menyfliksområdet. Välj en datakälla i dialogrutan. Du kan använda en kombination av tabeller och frågor och dina val visas i den övre delen av designern.. Dubbelklicka i datakällan på de fält du vill ska visas i postuppsättningen eller resultaten. Dina val visas i den nedre delen av designern.. När du har lagt till alla fält du vill ha med klickar du på Kör i gruppen Resultat på fliken Design.. Postuppsättningen visas som ett datablad. Du kommer att få tillfälle att använda designern under övningen i slutet av den här kursen.. ...
https://youtu.be/g6Ob6QI0b7E Kolla på den suggestiva filmen och byt ut ordet fransk mot svensk! Franska eliten satsar på Emmanuel Macron, en f d direktör vid Banque Rothschild. De har övergivit Francois Fillon. VILKET HISTORISKT LAPPKAST, skriver Brage Norin, fysiker och kinakännare. Macron var mycket väl förberedd. Skandalartiklarna om Fillon som detonerade den 25 januari var synnerligen…
Livni anser att Likud istället borde ingå i en samlingsregering med Kadima och Arbetarpartiet. Under dagen framgår att Likud mycket möjligt skulle kunna bytas ut mot Yisrael Beitenu. Lieberman har åtminstone inte stängt dörren för en sådan koalition. Man skall komma ihåg Liebermans inställning till Shas (och det omvända) och i en Livniledd regering ges små möjligheter till utpressningar. Tzipi Livni har visat att hon kan motså dessa ...
Livet är fyllt med val. En del val är svåra. Andra val är lättare. Som hemmapysslare och kreativ människa ( speciellt när man pysslar mycket på...
Tidigare har kampen om makten i Kalmar alltid stått mellan S och M. Johan Persson har nu utsett sverigedemokraten Thoralf Alfsson till ny huvudmotståndare. - Det måste Kalmarborna upplysas om före valet.
Fritt val av hjälpmedel innebär att du som har ett långvarigt behov av hjälpmedel har möjlighet att själv välja och ansvara för ditt hjälpmedel. Har du frågor om vad som ingår i kommunens ansvarsområde är du välkommen att kontakta rehabenheten.. Det fria valet av hjälpmedel innebär till exempel att du har möjlighet att välja alternativ modell av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för. Det gäller hjälpmedel som ger möjlighet till en trygg och säker aktivitet eller underlättar förflyttningar. ...
Fritt val av hjälpmedel innebär att du som har ett långvarigt behov av hjälpmedel har möjlighet att själv välja och ansvara för ditt hjälpmedel. Har du frågor om vad som ingår i kommunens ansvarsområde är du välkommen att kontakta rehabenheten.. Det fria valet av hjälpmedel innebär till exempel att du har möjlighet att välja alternativ modell av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för. Det gäller hjälpmedel som ger möjlighet till en trygg och säker aktivitet eller underlättar förflyttningar. ...
Nej - vårdsystemet "Fritt val" ger inte ökad valfrihet och nöjdhet. Stockholms län ligger helt i botten av Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering, med dåliga betyg för såväl Fritt val-utprovningar som utprovningar ur landstingets sortiment. Att jämföra mellan dessa dåliga betyg, som Mona Boström gör i sin replik, blir rätt absurt - och särskilt med tanke på att alla regioner/landsting som inte har Fritt val, utan bara upphandlade sortiment, ligger betydligt bättre till i kvalitetsregistret.. Och så var det detta med valfriheten. Hörapparatindustrin äger de flesta av hörselmottagningarna. Nästan alla patienter rekommenderas därför ett fåtal hörapparatmodeller som tillverkas av ägarkoncernen, visar landstingets statistik. Valfriheten handlar istället mest om vad patienten är beredd att betala: "Vill du höra ok, bättre eller riktigt bra?" - ju fler tusenlappar som läggs till, desto bättre, får patienten veta. Men att på detta sätt knyta hörandet ...
Miljöpartiets främsta vill inte ha något rödgrönt block. 16 av partiets företrädare i 26 regioner tycker att man ska gå till val på egen hand. - Förra valet visade att det rödgröna konceptet inte var någon framgångsväg, säger Marcus Häggström, sammankallande i Göteborg, till Svenska Dagbladet.
Tid och plats för start av Elevens val på måndag morgon. Där och då får ni planeringen för resten av veckan. Sv / SvA 08:30 i sal O107 Textilslöjd 08:30 i textilsalen Ta igen sådant man missat 08:30 första träff i O112 sedan i Studiegården Ridning 08:30 på Vangsta / Ridskolan Musik kör / sång /…
Det kommer med all sannolikhet att utvecklas fler robotar i framtiden, allt för att göra våra liv enklare och säkrare. Men jag tror nog att vi måste lämna bilden av en robot i form av en människokropp, givet att vi vill komma på nya områden för tillämpning av robottekniken. Inom handeln idag pratas det en del om att införa servicerobotar som ska kunna svara på kundernas frågor, hjälpa till att hitta produkter osv. Men tror vi verkligen på en sådan utveckling? Hur många skulle ärligt talat känna sig bekväm med att gå fram till en robot i form av en docka och starta en dialog? Hur många skulle å andra sidan känna sig bekväm med att gå fram till en touchskärm och starta en dialog? Jag tror att fler väljer alternativ två, vilket gör att jag också tror att utvecklingen inom service och robotteknik troligen kommer att gå mer åt att interagera med mobiler, skärmar o andra gadgets än en renodlad robot. Jag tror också att vi kommer att få se en utveckling där nästa ...
Din kropp, den enda du har! Så lyder rubriken till ett kapitel i en lärobok för gymnasiet om idrott och hälsa. Den uttrycker något självklart. Samtidigt påvisar den en tendens i samhället som innebär att viktiga områden, som hälsa, i allt högre utsträckning betraktas som den enskilda individens ansvar. Ibland sägs det att det är dina personliga val som avgör hur din kropp ser ut och hur du mår, vilket grundas på normen om individens val och ansvar. Vi tycks leva i en tid där samhällsproblem reduceras till individuella problem samtidigt som behovet av gemensamma - politiska och demokratiska - lösningar på olika samhällsproblem finns kvar.. Med det här projektet vill vi undersöka om samhällets normer avspeglas i skolans läromedel. På vilka sätt betraktas hälsa i skolans värld? Individualiseras hälsa eller skildras hälsofrågan ur ett samhälleligt - politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt - perspektiv? Vilken sorts unga medborgare konstrueras därmed och ...
Donnergymnasiet har inom ramen för moderna språk kurser i franska, spanska och tyska. På Samhällsvetenskapsprogrammet är det obligatoriskt att läsa 200 poäng franska, spanska eller tyska och på Ekonomi- och Naturvetenskapsprogrammet 100 poäng. Vill du fortsätta med ditt språk väljer du språkkurser som individuellt val eller som programfördjupning.. På samtliga program är det obligatoriskt att läsa Engelska 5 och 6. Du kan välja Engelska 7 som individuellt val eller programfördjupning i årskurs 3.. Självklart kan du läsa modersmål hos oss. Det gör du via ett samarbete med Göteborgs Stad och undervisningen sker ofta på eftermiddagen, efter att de vanliga lektionerna slutat.. ...
Svårt att bedöma om du har haft nytta av företagsekonomin eftersom jag inte vet hur din skola har lagt kursen - som utökat eller om den las in i ditt Individuella val. Ligger den som utökat så räknas den inte med, ligger den som ett Individuellt val så räknas den in i ditt snitt som vanligt. Kanske bra om du bokar en tid med din Syv innan du tar studenten så du får rätsida på hur du kan läsa vidare och hur du på bästa sätt kan ha glädje av företagsekonomin som du har extra../Lena, Syv ...
Motivationen styrs av förmågorna, förväntningarna på att lyckas, intressen och nyfikenheten. Dessa är egenskaper som effektivt dämpas av exempelvis utmattning, ångest och nedstämdhet. Om du för närvarande går igenom ett tyngre skede av ditt liv ska du inte bli förbryllad om motivationen för sådant som du tidigare har tyckt var meningsfullt just nu är försvunnen.. Välj ut de aktiviteter som för närvarande står högst på din motivationslista. Motivation är inte ett permanent tillstånd. Den förändras med tiden och situationen. Motivationen ökar då aktiviteten och målsättningarna bygger på ett personligt val. Upplevelser av framgång ökar motivationen, varför det är skäl att medvetet beakta även små framsteg och klä dem i ord. Pendlingar är en del av motivationens natur. Då och då tvingas man göra en omvärdering av fördelarna, nackdelarna och målsättningens meningsfullhet vid nästan vilken aktivitet som helst. Det är ganska vanligt att man inte ...
Men gott sportsmanship fordrar som bekant att man ger motståndarsidan the benefit of a doubt. Så om vi är riktigt lekfulla försöker vi oss på en tankeutflykt till. Vi provar tanken att föräldrarnas belackare faktiskt har en poäng: det ligger ett korn av sanning i att samtidens föräldrar är fixerade vid det egna barnets välgång och kräver det orimliga. För att förklara detta prövar vi två möjliga tolkningar. Den första är inte så välvillig och kan summeras under den bistra devisen som man bäddar får man ligga. Inrätta inte skolan som en marknad att köpa produkter ifrån om ni inte vill ha föräldrar som beter sig som om de köpte produkter från en marknad. Prata inte i termer av individuella val om ni inte vill ha föräldrar som talar om skolan i termer av individuellt val. Den andra tolkningen är mindre bister men borde oroa mer. Tänk om föräldraoro inte finner andra former? Tänk om skolan förvandlats till en så ogenomtränglig djungel av ...
Med våra märkens finansieringslösningar samlar du ditt bilägande i ett attraktivt helhetserbjudande. Vårt vanligaste billån erbjuder flera individuella valmöjligheter. Välj fast eller rörlig ränta, kontraktstid och om lånet ska vara med eller utan restskuld.. Privatpersoner är den vanligaste målgruppen men även företag som vill äga sina fordon (och vill ha avskrivningsmöjligheter) väljer denna finansieringsform.. ...
Du läser kurserna idrott och hälsa 1 - specialisering och idrott och hälsa 2 -specialisering. Du har möjlighet att enbart läsa idrott och hälsa 1 - specialisering för att sedan välja något annat individuellt val.. Träningen sker i Kungsbacka simhall på måndag och onsdag förmiddag. Välutbildade instruktörer ansvarar för träningen och samtliga fyra simsätt ingår i kursen. Efter träningen äter du frukost i skolrestaurangen och därefter återgår du till ordinarie undervisning. Förutom de praktiska momenten innehåller kursen delar med teori som till exempel träningslära, kost och hälsa, idrottsskador och etik och moral. Vid bedömningstillfället är det den kursansvarige läraren i idrott och hälsa tillsammans med tränaren och coachen som sätter ditt betyg.. Ansökan gör du i samband med ditt programval. Under fliken individuella val letar du upp idrott och hälsa - specialisering.. Kontakta gärna. Petter ...
Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program som ska förbereda eleverna för arbete inom dessa områden.. Eleverna får grundläggande kunskaper inom administration, handel och varuhantering. Utbildningen förbereder eleverna för att arbeta med t.ex. enklare administrativa arbetsuppgifter, praktisk marknadsföring och enklare dokumentation. Under utbildningen utvecklar eleverna också ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder.. På de nationella programmen finns ämnen som alla ska läsa, gymnasiesärskolegemensamma ämnen. Dessutom finns programgemensamma ämnen, programfördjupning och ett individuellt val.. ...
Många elever vill ha mer idrott än vad som ingår i programmet. Därför ser vi till att du kan välja idrottskurser som ditt individuella val. Vi har både enstaka idrottskurser och fyra olika specialiseringar att välja mellan. All vår idrottsutbildning håller mycket hög kvalitet. Det märks inte minst på att flera av våra tidigare elever numera tävlar på elitnivå med mycket goda resultat.. Du som vill gå på något av våra idrottsalternativ anger det när du gör din vanliga gymnasieansökan. För att vi ska veta mer om dig och din träning måste du också göra en särskild anmälan här.. Gör idrottsanmälan. För NIU är sista dagen att göra anmälan den 1 december.. Hur fungerar uttagningen?. Träning och personlig intervju för alla sökande sker på Falkenbergs IP. Halva gruppen på förmiddagen och resten på eftermiddagen.. I mitten av januari skickas besked ut till er som sökt NIU. Är du inte antagen erbjuds du söka idrottsspecialiseringen på 200 p ...
Igår kom min efterlängtade Vanity Fair med posten. I december nummret så gjorde twilight gänget en photoshoot med dem och jag ville jättegärna se och läsa artikeln. Väl på pressbyrån hade de precis bytt till Januari numret (redan den 27 december) så jag mailade pressbyrån och fick köpa ett nr av dem. Så igår kom den, älskar bilderna! Artikeln är jättsvårt att förstå sig på. Den är från början på engelska, sen så skriver de ju väldigt avancerad engelska i det här tidningen, men av vad jag kan förstå är det ingen direkt intervju med ngn av skådesperskerna, lite synd. Men jag älskar den ändå. Ska ge mig på och läsa artikeln igen ikväll, ger mig inte förens jag förstår allt. Idag började mitt individuella val i bild. Min lärare e lite flumm, i en halvtimma lekte vi lärakännalekar och sen stod han och babbla om vad är bild? vad är en bild? vad är meningen med livet? typ. Somnade nästan. Han gick som på räls, slutade aldrig babbla. Hoppas ni haft en ...
Sorsele gymnasieskola erbjuder Introduktionsprogram med inriktning Språkintroduktion och individuellt val.. Språkintroduktion vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram.. Individuellt val är för dig som av olika anledningar behöver ett individuellt upplägg ...
Fys och Hälsa är en inriktning som alla elever kan välja till sitt gymnasieprogram. Inriktningen passar de som utövar en specifik idrott eller som har ett intresse för träning och vill kombinera det med studierna. Fys och Hälsa är ett så kallat Individuellt val och därför är det enkelt att kombinera träningen med studierna. Inriktningen handlar bland annat om att eleverna ska lära sig om vad som händer när man tränar, hur man tränar för att få resultat och hur man kan jobba med målsättningar.. På inriktningen har eleverna två förmiddagspass i veckan som vigs åt träning och träningslära. De praktiska lektionerna hålls på gym eller i idrottssal där eleverna tränar efter ett individuellt utformat träningsprogram. Lektionerna varvas med teori kring träningslära, teknik, uppbyggnad av träningsprogram, kost och liknande.. ...