Undervisningen sker via flexibelt lärande/distans. Arbetsformen vid flexibelt lärande/distansundervisning förutsätter att studenterna har tillgång till dator med stabil internetuppkoppling samt fungerande webbkamera, hörlurar och mikrofon. Utbildningen baseras på självständiga studier med obligatoriska examinationsmoment. Kursintroduktion och examinationsseminarium ges vid Högskolan i Borås. Seminariet kan även genomföras via webbaserat kommunikationsverktyg. Kommunikationen med lärare och kursdeltagare sker via ett webbaserat utbildningsverktyg. Undervisningen bedrivs på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. ...
På Loket ser vi inskolningen som en viktig start för ett framtida, nära samarbete mellan förskola och hem. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning under minst fem dagar, då föräldern är med sitt barn hela dagen. Detta skapar en stor trygghet för barnet, och gör att föräldrarna samtidigt får en god inblick i förskolans verksamhet. Vi använder det webbaserade kommunikationsverktyget Unikum. Pedagogerna tillsammans med barnen skapar blogginlägg för att synliggöra verksamhetens innehåll. I varje barns lärlogg synliggörs deras utveckling och lärande, och här sker även processen kring utvecklingssamtalet.. Utvecklingssamtal erbjuds en gång om året. Då pratar vi om hur verksamheten stödjer och utmanar varje barns lärande. Barnen är delaktiga i förberedelserna inför samtalet genom intervjuer, och genom att välja ut dokumentation som ska synliggöras på samtalet. Vi erbjuder även inskolningssamtal en tid efter avslutad inskolning, och överlämningssamtal i ...
På vår förskola ser vi inskolningen som en viktig start för ett framtida, nära samarbete mellan förskola och hem. Vi använder oss av föräldraaktiv inskolning under minst fem dagar, då föräldern är med sitt barn hela dagen. Detta skapar en stor trygghet för barnet och gör att föräldrarna samtidigt får en god inblick i förskolans verksamhet. Vi använder det webbaserade kommunikationsverktyget Unikum. Pedagogerna tillsammans med barnen skapar blogginlägg för att synliggöra verksamhetens innehåll. I varje barns lärlogg synliggörs deras utveckling och lärande, och här sker även processen kring utvecklingssamtalet.. Utvecklingssamtal erbjuds en gång om året. Då pratar vi om hur verksamheten stödjer och utmanar varje barns lärande. Barnen är delaktiga i förberedelserna inför samtalet genom intervjuer, och genom att välja ut dokumentation som ska synliggöras på samtalet. Vi erbjuder även inskolningssamtal en tid efter avslutad inskolning, och överlämningssamtal ...
Hjälpmedelsguiden är ett webbaserat informationsverktyg för den som arbetar med eller vill veta mer om förskrivning av hjälpmedel. Det är Stockholms läns landsting som står bakom webbplatsen, som i första hand är tänkt att fungera som ett stöd till förskrivare av hjälpmedel. Målet är att varje förskrivare enkelt ska kunna hitta all den information de kan behöver när de behöver den.. Här finns information om hur hela förskrivningsprocessen fungerar, från en första behovsbedömning och ansvarsfördelning till juridisk information och uppföljning. Vi beskriver behovstrappor, presenterar kloka listor, informerar om beslutsstöd och vad som gäller för personer som inte är folkbokförda i länet.. Mitt arbete med Hjälpmedelsguiden har skett på uppdrag av Kasselring & Co och i samarbete med den interaktiva byrån One Day Interact. Arbetet har bestått i att utveckla, uppdatera och lansera webbplatsen ...
Kunskap Information Verktyg En strategi för ett förstärkt transnationellt samarbete och social innovation i Europeiska socialfonden i Sverige. Innehåll Europas framtid samarbete mellan medlemsstaterna
HV712016-09-2023 min 13 sek. I tredje delen av HVTV All Access får vi följa med laget under de fyra sista matcherna innan SHL-premiären.. ...
Med anledning av utbrottet av Corona (Covid-19) har alla italienska universitet stängt ner den delen av undervisning som sker på plats på campus. Vid en genomgång av deras webbaserade kommunikation är det intressant att se hur ett universitet gör för att gå över till det flera av dem beskriver som "distansläge". Vad kan det innebära? Vad prioriteras och vilka undantag görs?. Nedstängningen av de italienska universiteten verkar sammanfalla med terminsstart, men också examenshögtider. Det har därför inte varit helt lätt att undersöka hur de löst tentor och andra examinationer. Det ska ske digitalt i mesta möjliga mån, men exakt hur det ska gå till är oklart. De är i ett läge där nya studenter får uppropen senarelagda, medan studenter som redan går en utbildning nu får de campusbaserade momenten distribuerade online.. De flesta universiteten använder någon typ av lärplattform (exempelvis Moodle) och videokonferensverktyg. En stor del av universiteten verkar i ...
Med anledning av utbrottet av Corona (Covid-19) har alla italienska universitet stängt ner den delen av undervisning som sker på plats på campus. Vid en genomgång av deras webbaserade kommunikation är det intressant att se hur ett universitet gör för att gå över till det flera av dem beskriver som "distansläge". Vad kan det innebära? Vad prioriteras och vilka undantag görs?. Nedstängningen av de italienska universiteten verkar sammanfalla med terminsstart, men också examenshögtider. Det har därför inte varit helt lätt att undersöka hur de löst tentor och andra examinationer. Det ska ske digitalt i mesta möjliga mån, men exakt hur det ska gå till är oklart. De är i ett läge där nya studenter får uppropen senarelagda, medan studenter som redan går en utbildning nu får de campusbaserade momenten distribuerade online.. De flesta universiteten använder någon typ av lärplattform (exempelvis Moodle) och videokonferensverktyg. En stor del av universiteten verkar i ...
Usability Evaluation. Antal högskolepoäng: 7,5. Betygskala: TH. Nivå: G2 (Grundnivå, fördjupad). Undervisningsspråk: Kursen ges på svenska. Valfri för: C3, C3da, D4, E4, I4. Kursansvarig: Joakim Eriksson, [email protected], Ergonomi och aerosolteknologi. Förutsatta förkunskaper: MAM061 Människa dator-interaktion alt. MAM041 Människa Maskin System. Prestationsbedömning: Skriftlig tentamen. För slutbetyg krävs: godkänd tentamen, godkänt projektarbete samt fullgjorda obligatoriska moment. För slutbetyg sammanräknas resultaten från tentamen och projektarbete. Övrigt: Obligatoriska moment: Introduktionsförläsning, laborationer/övningar, inlämningsuppgifter, projektredovisning. Hemsida: http://www.eat.lth.se. Syfte ...
Våra kraftfulla analysverktyg gör arbetet åt dig. Hitta svaren med ett enda klick!. Under mer än tjugo år har vi utvecklat produkter tillsammans med våra kunder från internationellt marknadsledande företag. Företag där marknadsanalys är en av de viktigaste förutsättningarna för fortsatt framgång.. Vi kan därför idag erbjuda ett unikt paket av dator- och webbaserade lösningar. Våra kunder får det analysverktyg som passar deras behov.. Verktygen är specialdesignade för att vara användarvänliga och pedagogiska. Du kan själv smidigt sammanställa och analysera material från dina databaser och marknadsundersökningar. Informationen är lätt att ta fram, även för den som aldrig arbetat med analysverktyg.. ESPRI och HARMONI laddar du ned på din dator. InfoCross och Vizulite är helt webbaserade.. På vårt moderbolag Infotools hemsida kan du fördjupa dig i produkternas funktioner. Ta gärna även en guidad tur med en demo av FOUR-produkterna ESPRI och HARMONI.. ...
Du som beställare väljer, förutom vilka delar som ska ingå i undersökningen, även vilka delar som ska redovisas i rapporter för t.ex. olika organisations-nivåer. Här kan du ladda hem ett exempel på hur en standardrapport kan se ut. Rapportsystemet är webbaserat och vid ett genomförande av Arbets-miljökompassen skickar vi ut mejl till samtliga som ska ha rapporter, med unika länkar till den/de rapporter de har behörighet till. Rapporterna skapas alltid i både html- (webbanpassat) och pdf-format (utskriftsanpassat ...
Join the exciting world of tuck stitch knitting and create textures that personify sophistication.. Discover beautiful, reversible fabrics with more than 90 original stitch patterns and 8 exquisite scarf, cowl, and blanket patterns. Nancy Marchant, aka the Mother of Brioche, will walk you through this exciting new stitch design technique. You will come away with inspiration to fashion your own "Tuck Stitches".. The masterful photography and signature styling by Alexandra Feo perfectly accentuates the fanciful designs.. ...
Forskningen inom datateknik och informatik är inriktad mot tre specifika områden, Data science, Verksamhetsarkitekturer och Semantiska teknologier. Inom data science bedriver vi mer specifikt forskning avseende algoritmer för maskininlärning och dataanalys, och när så behövs via high performance computing. Inom informatik bedriver vi främst forskning avseende verksamhetsmodellering, verksamhetsarkitekturer, kunskapsmodellering och semantiska teknologier. ...
Vi levererar internet till din server eller ditt kontor. Kontakta oss för en offert. Internetuppkoppling ingår alltid när du köper tjänster i vårt datacenter.. ...
Experience a new level of sophistication at Sofitel Queenstown Hotel and Spa. Inspired by the charms of Paris with the warm hospitality inherent to Queenstown, be mesmerized by its tasteful combination of French antique elegance and local avant-garde desi
Located 30 km from the west of Paris, Mercure Saint-Quentin-en-Yvelines welcomes you for a business or leisure stay. This 4-star hotel is a blend of sophistication, warmth and heartfelt service. We offer 4 function rooms for your business meetings. Enjoy
Cision och Vocus förenas och visar vägen för framtidens PR- och kommunikationsverktyg De två PR-företagen Cision och Vocus förenas. Det nya namnet blir Cisio
Tydligare underlag i samband med kontakt gör att läkare och sjuksköterskor snabbare kan skaffa sig en uppfattning om hur medicinen fungerar och kan göra nödvändiga justeringar.. Färre fysiska besök avlastar mottagningen vilket ökar kapaciteten samt ger möjlighet till bättre vård för patienter med extra behov.. ...
Håll kontakten! Kostnadsfria onlinesamtal, meddelanden, billiga internationella samtal till mobiler och fasta telefoner och Skype för företag för effektivt samarbete.
New apartment located in emblematic and classic residential area, inserted in an exceptional building restored with sophistication and…
At Universkin, we think that the future of skincare is in the doctors hands. Your doctor is the most suited person to identify your needs. Thanks to a detailed
Arden Guest House, Kenilworth: Se omdömen, 39 bilder och bra erbjudanden på Arden Guest House, rankat #1 av 9 B&B/värdshus i Kenilworth och med betyget 5 av 5 på TripAdvisor.
Denna guide vänder sig till dig som studerar systemvetenskapliga programmet, ämnet informatik samt Utveckling av e-tjänster vid Högskolan Dalarna. Här finns en samling resurser för dig som söker litteratur och annan information inför ett examensarbete, en rapport eller en enklare studieuppgift.. ...
Örebro universitet Handelshögskolan Informatik med systemvetenskaplig inriktning C Johan Aderud Ann-Sofie Hellberg HT13/ Alla får vara med! En kvalitativ genomgång av tekniker som används för
Vi ger er tips på hur ni kan förbättra era interna kommunikationsverktyg för att förbättra stämning, verksamhetsutveckling och resultat.
Ett videomöte handlar om att sammanlänka människor! Människor som inte bara befinner sig på olika platser utan även nyttjar olika kommunikationsverktyg. Med Smart Meeting Video är ALLA välkomna in i mötet oavsett om du sitter i ditt konferensrum - med ett bra videokonferenssystem från Cisco eller Polycom - eller sitter på hemmakontor - med Skype for Business eller bara har tillgång till webbläsare eller telefon. Oavsett enhet får ni möjlighet att mötas. Naturligtvis med Smart Meetings breda utbud av tilläggstjänster såsom inspelning, streaming och gatewaytjänster.. ...
Appen SISOM - ett animerat interaktivt kommunikationsverktyg med syfte att underlätta barns delaktighet i vården - är nu framme vid nästa steg i sin utveckling. Med hjälp av medel från Barncancerfonden ska verktyget nu implementeras i verksamheter på sjukhus i Stockholm, Skåne och Halland.
Mitel makes communication tools easy to use and less costly to implement and maintain. Check out our complete solutions portfolio.
DISC I tidigare inlägg har jag skrivit en del om spännande personlighetstester, vilka jag ständigt arbetar med. En av alla de många tester som jag har arbetat med och själv gjort är DISC. DISC-analys är ett således ett av alla de verktyg som används för att utveckla självkännedom och kommunikation. Verktygen används för att få ...
Jocce är ett enkelt kommunikationsverktyg som knyter ihop dem som finns runt en person som av olika skäl behöver stöd i vardagen. Med några få knapptryckningar skapas ett slutet nätverk runt personen; där anhöriga, vänner och professionella vård- och omsorgsgivare kan vara med.
Jocce är ett enkelt kommunikationsverktyg som knyter ihop dem som finns runt en person som av olika skäl behöver stöd i vardagen. Med några få knapptryckningar skapas ett slutet nätverk runt personen; där anhöriga, vänner och professionella vård- och omsorgsgivare kan vara med.
Information som resurs Information kan betraktas som en resurs som möjliggör och stöder: -beslutsfattande -olika slag av handlingar och aktiviteter IT: en
I kursen genomför du ett kvalificerat uppsatsarbete, som dels skall visa ett gott ämnes- och metodkunnande, dels skall spegla en god vetenskaplig karaktär utifrån vetenskapliga kriterier.
Första raden innehåller tre heltal $N$, $K$ och $R$: den totala längden på marsvarelsens DNA, alfabetets storlek respektive antalet nukleobaser för vilka forskarna har ett minimumkriterium. Talen uppfyller $1 \le R \le K \le N$.. Den andra raden innehåller $N$ blankstegsseparerade heltal, den kompletta DNA-strängen för marsvarelsen. Det $i$-te av dessa heltal, $D_ i$, talar om vilken nukleobas som finns på den $i$-te positionen i DNA-strängen. Nukleobaserna är $0$-indexerade, d.v.s. de uppfyller $0 \leq D_ i , K$. Varje nukleobas förekommer åtminstone en gång i DNA-strängen.. Var och en av de följande $R$ raderna innehåller två heltal $B$ and $Q$, vilka anger en nukleobas och dess minimalt krävda antal. ($0 \le B , K, 1 \le Q \le N$). Ingen nukleobas kommer att listas mer än en gång på dessa $R$ rader.. ...
ANA, Austrian, Lufthansa, SWISS ökar fri bagage till 2 st för Economy classs på alla sina Japan linjer Fr o m 2015-JAN-08 ändrar ANA, Austrian,...
varför kan folk inte hålla truten på bio? stör det dig eller är det okej att fippla med mobilen under filmens gång? klicka på bilden och säg din mening ...
Inom informatik studerar du samspelet mellan människa och teknik för att lära dig utnyttja teknikens möjligheter, och förstå dess begränsningar.
tisdag, 21 november, 2017. "Hur skriver man i sociala medier?" Den frågan får vi ofta! Många undrar också om vi har skrivkurser med fokus på sociala medier. Hittills har vi inte haft öppna skrivkurser för sociala medier, men däremot håller vi företagsinterna kurser där vi anpassar kursinnehållet till rätt sammanhang, även om det naturligtvis finns generella tips för att skriva i […]. Tags: bok sociala medier, digital kommunikation, emojis, företagsutbildning, kommentarer i sociala medier, kommunikatör, kompetensutveckling, kundservice sociala medier, kundtjänst sociala medier, kurs sociala medier, marknadsavdelning, marknadsföring sociala medier, skriva, skriva i sociala medier, skrivkurs sociala medier, smileys, tonalitet, utbildning sociala medier, varumärke ...
Sociala medier betyder nästan allt för mig. Jag använder sociala medier nästan hela tiden, när jag sitter på bussen, när jag bara är hemma och chillar och så fort jag har mobilen i handen. Jag använder Snapchat, Instagram och liknande på sociala medier för att hålla mig uppdaterad. Jag håller kontakten med kompisar, jag uppdaterar vad jag gör och jag tycker att sociala medier är väldigt bra, man får kontakt med folk snabbt, om något skulle hända kan man snabbt få tag på hjälp. Jag ser vad mina kompisar gör och jag lägger även själv upp bilder av vad jag gör.. Sociala medier betyder nästan allt för mig och mina kompisar, jag har hela mitt liv i mina sociala medier och min mobil. Hade jag glömt min mobil någonstans, till exempel hemma när jag skulle till skolan, hade jag antagligen velat åka hem igen och hämta den. Annars hade jag lånat kompisars mobiler och loggat in på mina sociala medier för att kunna hålla mig uppdaterad på Snapchat och liknande.. Bra ...
nåt att ha eller inte?. Sociala medier är ett betydligt vidare begrepp än vad bloggosfären var för ett par år sedan. I epitetet sociala medier finns allt ifrån framgångarna som Facebook och Twitter tillsammans med en rad betydligt mindre och ibland helt misslyckade satsningar.. Jag tror att metadebatten är betydligt mer relevant när vi pratar om det som innefattar sociala medier jämfört med den metadebatt som pågick om det vettiga med att blogga.. Bloggen var mer antingen eller när sociala medier är så mångfasetterat och i dag omfamnar merparten av befolkningen i någon form. Debatten om sociala medier kommer säkerligen ganska snart att växa in i sin naturlighet precis som bloggarna gjorde, men det finns mer kvar att argumentera för gällande sociala medier idag än vad det gjorde om bloggosfären i december 2008.. Sociala medier vinner dagligen mark i människors vardag, medvetet och omedvetet, och det är kanske inte hos enskilda svenska medborgare debatten i första hand ...
Social Media Club är en klubb för alla som är intresserade av och vill prata med andra intresserade om kommunikation på internet, sociala medier.. Med mottot: If you get it, share it är det lätt att förstå syftet med klubben. Man vill helt enkelt dela med sig av det man kan och hittar på webben.. SMC startades 2006 av Chris Heuer och Kristie Wells i USA.. Sommaren 2009 tog Carl Johan Magnusson aka @merkaptan på Twitter tag i att introducera göteborgarna för Social Media Club Göteborg. Han skapade en grupp i Facebook som kommunikationscentral och satte igång.. I mars 2010 tog tog jag, Maria Gustafsson aka @mikumaria på Twitter över ansvaret för Social Media Club Göteborg. Jag startade en sida i Facebook och denna sajt.. Här samlar vi intryck och erfarenheter på en fristående plats. Det mest centrala materialet från Facebookgruppen är hopsamlat nu och har lagts upp i ett inlägg per träff.. Har du bilder, filmer eller annat material som hör hemma vid något inlägg, skriv ...
Regionbibliotek Stockholm vill vara ett stöd för biblioteken i länet, när det gäller arbetet med webb och digital kommunikation. På uppdrag av Biblioteksrådet har vi 2010-2016 drivit arbetsgruppen Sociala medier på biblioteken som har bestått av medarbetare från olika bibliotekstyper i länet. Arbetsgruppen har ordnat workshops och konferenser i olika former, omvärldsbevakat och drivit bloggen med samma namn, Sociala medier på biblioteken. Konferenserna har haft olika teman, som strategier och policys, kommunikation och interaktion, integritet, normkritik och ungas digitala närvaro, algoritmer och filterbubblor.. Vill du veta mer om vår verksamhet kring sociala medier, klicka på sociala medier i taggmolnet här till höger.. Här hittar du Regionbiblioteket i sociala medier ...
Det är lika viktigt att Malmö stad svarar på frågor och kommentarer i sociala medier, som det är att vi svarar på telefonsamtal till kommunen. Många myndigheter får kritik för att de endast använder sociala medier som megafoner och anses vara nonchalanta mot sina medborgare när de inte svarar i sociala medier.. Svar på sociala medier ska ges inom 24 timmar, förutom under helger då svar ges snarast möjligt kommande arbetsdag. Kan inte svar ges direkt så ska personen få information om att frågan eller kommentaren har setts, att saken undersöks och att svar ges så fort som möjligt.. De kommentarer och frågor som kommer in via sociala medier till Malmö stad ska inte ha samma status, eller hanteras, som ett ärende. Om det kommer in kommentarer eller frågor som bör leda till ett ärende ska personen hänvisas till våra ordinarie kanaler för ärendehantering. Undantag från detta kan göras om den som bevakar kontot är en handläggare eller liknande som brukar hantera ...
Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 - 2016 med 100% i åldersgruppen 10 - 17 och med 70% i åldrarna 18 - 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. Ur ett genusperspektiv visar studier att det finns likartade motiv bakom användning av sociala medier hos killar och tjejer. Nämligen tenderar killar och tjejer att använda sociala medier för att ingå i en ungdomskultur. Syfte: Att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga gymnasieelevers användning av sociala medier ur ett genusperspektiv. Därtill undersöka om det fanns genusskillnader gällande upplevelser av koppling mellan användning av sociala medier och psykisk stress. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie gjordes genom enkätutlämnande. Studien grundade sig på en enkätstudie (n= 130) på en gymnasieskola i Skåne. Resultat: 88,5% av ungdomarna upplevde att det fanns en koppling mellan ...
I sociala medier får varumärken och produkter ta ett kliv bakåt till förmån för berättelser och fängslande innehåll. Jonna Ekman, Marketing Manager på KIT, menar att ingen någonsin klickar på en artikel i sociala medier för att den kommer från ett visst varumärke - man klickar för att man tycker att just den artikeln verkar bra. Varumärket är dock inte oviktigt - i tider där falska nyheter översätts till "alternativa fakta" finns det givetvis varumärken som man inte vill kännas vid.. Jonna Ekman tillägger att produkten är död i sociala medier och understryker vikten av attraktivt innehåll:. - Produkten är död - det måste man förstå. Då blir varje enskild historia så oerhört viktig. Folk tittar inte längre bara efter en produkt. I sociala medier ser väldigt många bara inläggen och historierna och då måste varje historia kunna stå för sig själv.. Vidare menar Jonna Ekman att innehåll i stort sett alltid är underdistribuerat och uppmanar ...
Med sociala medier kan man nå ut till många människor vid en krishändelse. Krisinformation.se får god hjälp av sina följare att sprida informationen. "Vi är aldrig först, men det vi skriver är alltid bekräftat", berättar Jeanna Ullén, webbredaktör.. Krönikan i det här numret handlar om Domarbloggen. Den startades av Södertörns tingsrätt för att öka kunskapen om hur domstolarna fungerar - och för att öka människors förtroende för dem.. Tonen är viktig i sociala medier för att kommunikationen ska upplevas som en dialog. I Malmö stad skriver medarbetarna under sina svar med förnamn och försöker att hålla en vardaglig samtalston.. På Göteborgs universitet har en grupp forskare studerat myndigheters användning av sociala medier. Jan Ljungberg skriver om den svåra balansgången mellan popularitet och legitimitet.. Hur ska uttrycket sociala medier hanteras språkligt? Språkfrågan reder ut saken! Vi skriver också om språkrådgivning på Twitter och om hur sociala ...
Är du engagerad i en fråga - och vill nå ut med ditt budskap? Vill du marknadsföra vad ditt företag står för? Ta hjälp av sociala medier för att stärka ditt personliga varumärke. Förespråkar du GI-dieten och vill hitta mer medelhavsmat på hyllan? Har ditt företag tagit fram en ny arbetsmetod, som fler skulle kunna ha nytta av? Med hjälp av sociala medier - som Twitter, bloggar och Facebook - kan du lyssna in, föra dialog och påverka din omvärld.. Den 10 oktober delar Ulrika Ehrensvärd med sig av sina erfarenheter av hur du kan stärka ditt personliga varumärke med hjälp av sociala medier.. Ulrika använder - privat och yrkesmässigt - sociala medier för att påverka samhället att utvecklas i en hållbar riktning. Hon har 20 års erfarenhet som kommunikatör och verksamhetsutvecklare i Regeringskansliet och på myndigheter. I dag är hon konsult och driver företaget Ehrensvärd Media & Kommunikation.. Välkomna!. Kvällens ...
Vilken betydelse har en naturupplevelse för en besökare och vilka känslor väcker den? Vad är själva kärnan och värdet i upplevelsen? För att få svar på bland annat dessa frågor, använder sig forskare inom projektet Ingoskog av sociala medier. ETOURs doktorand Eugenio Conti har, inom ramen för projektet Ingoskog vid Dalarna högskola, genomfört en studie om hur naturbaserad turism porträtteras i sociala medier. Han har undersökt besökares Instagram-inlägg för att förstå hur turister synliggör, återberättar och ger uttryck för sina naturupplevelser genom sociala medier.. - I studien har vi analyserat de upplevelser som besökarna i exempelvis Fulufjället, Skuleskogen och Tyresta kommunicerat via Instagram. Vi har också intervjuat dem som lagt ut bilderna, för att få höra deras tankar kring valet av bild, text och hashtags. Detta görs för att få bättre förståelse för hur sociala medier används för att förmedla naturbaserade upplevelser, men också skapa en ...
Denna sajt är numera ett arkiv från träffarna under åren mellan 2009 till 2016 i Social Media Club Göteborg.. SMC Gbg är sedan augusti 2009 den självklara mötesplatsen i Göteborg där intresserade personer diskuterar sociala medier, digital utveckling och webbrelaterade ämnen.. Se smcgbg.com för aktuell information om lunchdiskussioner på E HIVE vid Harry Hjörnes plats som fortsätter arrangeras i varje månad.. Följ #smcgbg i sociala medier för uppdateringar.. Blogginlägg om tidigare träffar hittar du i arkivet där du kan följa den digitala utvecklingen i såväl ämnesval som i film, bild och text.. Motto: If you get it, share it.. Vid tangenterna,. Maria Gustafsson @mikumaria. ...
Genomförde ett seminarium i Ledarskap och sociala medier på IFL häromdagen. Tog upp exemplet på hur meningsfulla och positiva kunskaper delas effektivt genom de sociala medierna med just Camillas Erikssons och Retorikiskas bloggstaffet. Exemplet visar på hur Sociala medier ur ett marknadsförings- och kommunikationsperspektiv har enorm genomslagskraft. Social medier är ett betydande ledarskapsverktyg. Camilla har som begåvad PR-kvinna…