JulKul är ett av de projekt jag känt störst ansvar inför, med flest människor inblandade. Och även om besökarantalet inte blev vad vi önskat så var det ett mycket trevligt arrangemang med härliga utställare. Med största sannolikhet kommer det tillbaka i någon form, dock ej i Färila.. Mitt största projekt någonsin måste vara när mamsen och jag ordnade en Alternativ jul på Koppargården i Ljusdal 2009. Ljusdals kommun tog över arrangemanget efter två år och jag är stolt och glad över att det fortfarande lever. Från början var det enbart med ideella insatser - Ljusdalshem, Lions, musikgruppen Vi Två från Färila samt lokala företag som sponsrade. Fantastiskt roligt var det. Och lärorikt. Allra första året lagade mamsen dessutom hela julbordet själv! Andra året köpte vi all mat. Och tiggde en hel del, förstås. Jag hittade en del gamla bilder på nätet. Jättekul!. Länk till blogginlägg. Länk till Ljusdalsposten.. Länk till Lions.. Oj, nu blir jag sugen att ...
Med stora ideella insatser förmedlas solidaritet, ansvar och generositet. IM i Vrigstad visar att det med uthållighet och stark vilja går att göra skillnad och utföra insatser som är ovärderliga för många", lät det i motiveringen till priset som delades ut av Sävsjös kommunalråd Stefan Gustafsson (kd) till IM-hemmets föreståndare Barbro Eckerbom vid en ceremoni idag torsdag ...
Tillit är skapad med ideella insatser och resultatet är 13 nummer och 700 000 gratis tabloidtidningar sedan år 2006. Inspirerande och fullmatade nummer med 15 000 000 sidor glada nyheter, utdelade av volontärer. Tillit har träffat nationella och internationella kända personligheter som generöst delat med sig av sina glada nyheter via Tillit TV och Tillit Glada Nyheter. Det är fascinerande att se hur glada människor blir av att möta Tillit och hur gärna de vill ställa upp för en intervju. Det är som om många bara längtat efter att få vara med i positiva sammanhang. Här är några kända personer som medverkat: Desmond Tutu, Annie Lennox, Robert Broberg, Lill Lindfors, Caroline af Ugglas, Peter Stormare, Carl-Einar Häckner, Lasse Brandeby, Lasse Kronér, Christina Schollin, Jan Eliasson, f.d. ärkebiskop K-G Hammar, Ronnie Hellström, Roland Jansson, Peter Apelgren, Magnus "Gusten" Gustavsson, Carin Mannheimer, Anna Mannheimer, Anna-Lena Brundin, Gunhild Carling, Mark Levengood, ...
Besöksstatistiken talar sitt tydliga språk, med ca 8000 besökare i månaden är Seriewikin Seriefrämjandets mest besökta webbplats. Att det dessutom förekommer daglig verksamhet med 3-6 aktiva användare gör den också till en av de mer aktiva verksamheterna som Seriefrämjandet står bakom, även om wikin till stora delar fungerar autonomt med egna val och egna ansvariga. Seriewikin bygger som så mycket annat på ideella insatser och behöver alltid din unika kunskap för att växa och förbättra kvaliteten och tillförlitligheten. Bland de gemensamma projekt som är aktuella under augusti månad är månadens samarbete för att utveckla artikeln om Sussie Bech ("Nofret") samt översättning av gränssnittet i forumdelen av wikin. Om du vill hjälpa till finns en introduktion här: http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Seriewikin:Deltagarportalen. ...
Kursen ger kunskap om kommunikation och samtalsmetodik i arbetet med vuxna personer som har en funktionsnedsättning. Kursen behandlar också frågor om professionellt förhållningssätt, etik och bemötande samt samtal och samarbete med grupper och nätverk ...
Utförlig titel: Läraren och yrkesetiken, principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag, Sara Irisdotter Aldenmyr (red.) ...
Projektets syfte var att utforska (1) hur sambandet mellan marknad och moral ser ut; (2) om det finns ett positivt samband mellan företags och företagares moraliska handlande och ekonomisk tillväxt; och (3) med vilka medel och metoder ett mer positivt samband mellan marknad och moral kan åstadkommas. Projektet finansierades av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.. ...
Under h sten 2000 b rjade Ume folkmusikfestival skaka i sina grundvalar. Efter en konflikt med kommunen avgick gamla styrelsen och en ny tilltr dde. Strax f re jul kom ett sorgebesked f r V sterbottens folkmusikv nner Ume folkmusikfestival 2001 st lls in! Men strax efter kom motbud. Ett g ng entusiaster drog ig ng en mindre fest, kallad Folkmusikfesten. Efter bara sex veckors arbete lyckades den nya ledningen i f reningen Ume folkmusik, med ideella insatser och st d av flera andra f reningar, ordna en fest 2001-03-03 f r att fylla h let efter festivalen. Mindre resurser, mindre pretentioner men maximal entusiasm. Ett tusental bes kare kom. Arrangemangen tjuvstartadep fredagskv llen med ett t mligen v lbes kt bluescaf med bl.a. Eric Bibb. Dragpl ster p den verkliga festen p l rdagen var Garmarna och Erik Petersen med v nner, b da gamla bekanta f r Ume publiken. De fyllde ocks den stora Idunsalen riktigt bra, inte som de internationella giganterna som setts p festivalen de senaste ren, men tillr ...
Krock eller möte? - Om professionellt bemötande och heteronormen Många yrkeskårer och branscher har etiska riktlinjer som slår fast att alla människor ska bemötas likvärdigt. Trots etik och välvilja händer det att människor blir kränkta eller diskriminerade i mötet med en yrkesutövare - det blir krock i stället för möte. Krock eller möte? handlar om hur bemötande ofta styrs av normer kring kön och sexuell läggning. En sådan norm är heteronormen - föreställningen att alla är heterosexuella - som genomsyrar samhället. Syftet med boken är att ge alla som i sitt arbete möter vårdtagare, klienter och kunder, kunskap, tips och idéer som inspirerar till ett öppet arbetsklimat och ett respektfullt professionellt bemötande av vårdtagare, klienter och kunder. ...
Det gemensamma när man sätter fast en sten i en ring är att den på ett eller annat sätt smids fast i materialet. En limningen håller inte alls lika bra och gör dessutom ofta att stenen förlorar sin lyster. När man som i exemplet ovanför sänker en sten i materialet fräser och borrar man först ett hål där stenen passat perfekt. Sedan trycker man fast lite av den plastiska metallen ovanpå stenen. Det finns många olika sätt att gör det här, och dessa olika tekniker kan dessutom blandas. Fortsätt läsa om du vill se fler exempel och veta mer! Läs mer →. ...
Pernilla Pergert är sjuksköterska och medicine doktor och forskar kring det etiska klimatet inom barncancervården. Ofta, framförallt inom vården av barn, ställs personalen inför situationer som kräver deras moraliska reflektion. Och ibland behöver de till och med arbeta mot sin egen övertygelse.. ...
Upplevd konflikt mellan vad man upplever att man b r g ra, och tryck fr n kamrater, organisation, praxis med mera som hindrar eller om jligg r en etiskt riktig handling, ger upphov till "moralisk stress" , ven kallad "etisk stress". Relaterade s kord: etik, moralpsykologi, stress. ...
Idag ville jag guida rundvandringen: Exempel på professionellt beteende live. Visst vore det coolt att gå runt och visa exempel på hur bra arbete för chefer?
... är ett yrkesprogram. Det betyder ett jobb direkt efter examen. Efter examen kan du jobba som bland annat guide, reseledare eller på ett hotell. I programmet studerar du teori och praktik för att lära dig att hantera alla situationer inom hotellturistnäringen med ett professionellt bemötande av kunder. Inom dessa yrken är det viktigt med service, positivt bemötande och goda språkkunskaper.. Du gör under din studietid 15 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande) för att träna dig i yrket och ytterligare utveckla de färdigheter du behöver. ...
Om oss: Skogslyckans vårdcentral är belägen i nordvästra delen av Uddevalla. Det är en väl fungerande enhet med en stabil kompetent personalgrupp som tar hand om drygt 8.600 listade patienter. Om arbetet: Du kommer att arbeta på vårdcentralens mottagning med såväl akuta som planerade besök och telefonrådgivning. Arbetet omfattar den allmänmedicinska kompetensen och vi söker dig som är intresserad av att arbeta i primärvården. Tjänsten är ett vikariat 20180901-20190630. Om dig: Du är legitimerad distriktssjuksköterska/sjuksköterska, gärna med erfarenhet av arbete i primärvården eller annan vårdverksamhet. Du är flexibel, engagerad och positiv, har god samarbets-, initiativ-,och organisationsförmåga. Du trivs både med att arbeta ensam som i team och har lätt för att skapa goda relationer. För dig är ett professionellt bemötande en självklarhet. Du delar Närhälsans kärnvärden Pålitlig - Omtänksam - Nytänkande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet inom Komvux anordnas på uppdrag av olika kommuner. Alla utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigande. Du ansöker direkt till vuxenutbildningen i din kommun.. På komvux kan du läsa både enstaka gymnasiekurser och yrkesinriktade utbildningar. Du får kunskaper som gör att du kan gå vidare till högskolestudier eller till ett arbete. Många kurser går att läsa på distans.. Komvuxkurserna riktar sig till dig som är mellan 20-65 år. Vi vänder oss till flera målgrupper och anpassar verksamheten till de studerandes förutsättningar och behov.. På Folkuniversitetet får du alltid ett personligt och professionellt bemötande. Vi har kompetenta och engagerade lärare med lång erfarenhet av vuxenutbildning. De hjälper dig att bli väl förberedd för högskolestudier och arbetsliv.. Om du inte är behörig till komvuxundervisning via din hemkommun men ändå vill läsa upp ditt betyg, kan du köpa en kurs hos oss som förbereder dig för provet. Det är ...
På komvux kan du läsa både enstaka gymnasiekurser och yrkesinriktade utbildningar. Du får kunskaper som gör att du kan gå vidare till högskolestudier eller till ett arbete. Många kurser går att läsa på distans.. Komvuxkurserna riktar sig till dig som är mellan 20-65 år. Vi vänder oss till flera målgrupper och anpassar verksamheten till de studerandes förutsättningar och behov.. På Folkuniversitetet får du alltid ett personligt och professionellt bemötande. Vi har kompetenta och engagerade lärare med lång erfarenhet av vuxenutbildning. De hjälper dig att bli väl förberedd för högskolestudier och arbetsliv.. Vår verksamhet inom Komvux anordnas på uppdrag av olika kommuner. Alla utbildningar är kostnadsfria och studiemedelsberättigande. Du ansöker direkt till vuxenutbildningen i din kommun.. Om du inte är behörig till komvuxundervisning via din hemkommun men ändå vill läsa upp ditt betyg, kan du köpa en kurs hos oss som förbereder dig för provet. Det är ...
Nyanlända Yrkesetiken kommer i kläm och arbetet tär hårt på Anna Arlt när hon både ska undervisa och vara ett stöd för de ensamkommande eleverna. . Det räcker inte med skickliga lärare för att de nyanlända ska få en bra skolgång. Nu måste också skolans huvudmän kliva fram och ta ansvar. 18 augusti 2017. 237.
Nu har vi startat upp SKL:s utbildning "Förenkla Helt Enkelt" som ska hjälpa till att vässa oss rejält. På den första utbildningsdagen deltog nästan 40 politiker och tjänstemän. Dagen startades upp av kommunstyrelsens ordförande Tobias Nordlander som presenterade målsättningen med vår lokala näringslivsstrategi.. Utbildningsdagen som leddes av Thomas Forslin på SKL handlade om hur byråkrater och entreprenörer ska kunna förstå varandra och attityder och professionellt bemötande och värdskap. Vi fick också lyssna på en spännande föreläsning av en företagares upplevelser av kommunal service och vad det kan ställa till med.. Spännande dag med mycket nya tankar, idéer och reflektioner. Vår utvecklingsresa har börjat….. ...
Bemötande, kundvård och retorik. För dig som vill förstå vilken avgörande betydelse bemötande och service har för helheten.. För dig som vill förstå vikten av att kunna lyssna, bemöta och vända samtalets riktning.. För dig som vill kunna hantera människor och skapa goda relationer.. För dig som vill hantera olika typer av människor, skapa god kontakt och ge ett professionellt bemötande.. ...
Som sjuksköterska hos oss är det viktigt att du har ett stort intresse för människor och att du har tålamod samt förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Som person är du ansvarstagande och balanserad. Vi förutsätter att du har ett professionellt bemötande till patienter, närstående och medarbetare ...
Dagens dubbel! Två av våra ambassadörer i morgon har lite extra politisk tyngd. Vi välkomnar först Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink till montern kl 11.30 för att få höra allt om landstingets arbete med att garantera uppdaterade kunskaper och ett professionellt bemötande i vården nu när en allt äldre grupp personer som lever med hiv ställer nya krav.. Klockan 18.15 avrundar vi dagen med besök av en riktig legendar, Barbro Westerholm, som stått på barrikaderna i HBTQ-frågor i 40 år och fortfarande är aktiv som riksdagsledamot. Barbro berättar om sitt långa engagemang i hiv-frågan och om stiftelsen Läkare mot AIDS.. ...
Genom sin förmåga att se runt hörnet och tänka flera steg framåt, kan Hans beskrivas som en analytisk "doer" som både motiverar och inspirerar andra genom sin resultatfokus. Hans utvecklar strukturer, eftersom han ser helheten och knyter ihop lösningar med mjukvara och människa. Han sätter sig in i kundens behov, skapar förtroende och presenterar sedan en lösning som både inkluderar och imponerar. Genom sitt professionella bemötande skapar Hans sin egen efterfrågan och mycket nöjda kunder ...
Vi har anlitat Niklas IT Service sedan 2009. I alla avseende är vi mycket nöjda med den servicen och det professionella bemötande vi fått. Vi har även fått mycket bra datorpriser och kringutrustning. Vi kan varmt rekommendera Niklas IT Service ...
Magnus Lind, f.d. överläkare vid Karolinska Sjukhuset i Solna, får i ett helt eget kapitel i slutet av Maciej Zarembas bok Patientens pris lägga fram ett förslag till alternativ styrning för sjukvården. Han föreslår utvärderingsgrupper bestående av erfarna och omdömesgilla personer som bör ges två uppdrag; utveckla metoder för utvärdering och jämförelse och att utföra sådana. Syftet med detta ska vara att gruppens subjektiva bedömning ges en mycket stor tyngd och komplettera statistiska data. Kvalitativa uppgifter således med minst lika stor vikt som de kvantitativa. Dessutom anser han att "allt onödigt arbete med interndebiteringar, ifyllande av enkäter och koder m.m. för varje patient kan nästan helt avskaffas". "Lita på läkarna" och "stärk yrkesetiken" avslutar han sitt kapitel. ...
Riksteatern söker turnerande ljudtekniker Teknik & Ateljéer är en avdelning inom Riksteatern vars uppdrag är att medverka till de publika scenkonstupplevelserna genom att med kompetens, hög kvalité och konstnärlighet, resurseffektivitet och professionellt bemötande bemanna, utrusta, göra dekor samt kostym, mask och peruk till Riksteaterns produktioner. Teknik & Ateljéer förvaltar och utvecklar Riksteaterns tekniska kunskaper, erfarenheter och material samt bidrar till Riksteaterns uppdrag att främja scenkonstens och kulturens utveckling. T & A består av fyra enheter: Kostym & Rekvisita, Scenteknik, Ateljéerna samt Ljud, Ljus och Bild (LLB). Vi söker nu en kompetent person för att arbeta tillsammans med oss på LLB. Vad innebär tjänsten? Som turnerande ljudtekniker ingår du i den styrka som bemannar Riksteaterns olika scenkonstproduktioner. När du är placerad på en produktion ansvarar du för ljudarbetet, på vissa produktioner ansvarar du även för ljus och bild, under
Här får du ett professionellt bemötande och ett djupt intresse för att på bästa sätt kunna hjälpa dig att må bättre. Vi har många års erfarenhet av massage, träning & friskvård.
Hos oss får du hjälp med allt inom modern tandvård. Vi står för högkvalitativ vård enligt de senaste vetenskapliga rönen och ett professionellt bemötande i alla led. Här är det alltid din tandhälsa som står i fokus! Du hittar oss på Norrmalm på Käpplundavägen 14, på bekvämt promenadavstånd från centrum. På vår gård finns ett flertal fria parkeringsplatser ...
Värdegrunden ska genomsyra vårt arbete och tydligt uppfattas i alla våra möten med kommuninvånarna. Värdegrunden är vårt förhållningssätt och ska vägleda medarbetare och chefer i hur vi ska agera så att kommuninvånarna uppfattar verksamheterna så som vi vill.. I Örkelljunga kommun arbetar alla medarbetare med ett professionellt bemötande präglat av kunskap, omtanke och handling. ...
Vi erbjuder ett professionellt bemötande och vi har en bred och lång erfarenhet inom olika verksamhetsområden med hög kvalitet och tillgänglighet.. ...
12-stegsfilosofin är endast en del av behandlingen.. När modellen var på topp i USA så kunde man komma till exempelvis mödravården, skolan, banken, sjukvården och få ett professionellt, icke dömande, bemötande även om man led av sjukdomen kemiskt beroende.. Under en tid var det till och med en merit att ha genomgått en behandling på till exempel Hazelden, där vår mentor Daniel J. Anderson var en av huvudpersonerna. Det meriterande var att vederbörande troligtvis vinnlade sig om att vara ärlig, ansvarsfull, andligt inriktad och nykter, då dessa förhållningssätt är en förutsättning för att tillfriskna från denna sjukdom.. I Sverige kom behandling enligt 12-stegsfilosofin att kallas Minnesotamodellen och gjorde sin entré i början av 1980-talet då ställen som Korpberget, Alfagruppen, Runnagården med flera kom igång.. ...
På HÄLSOLUNDEN har vi samlat företag inom Sjuk- Hälso- och Friskvård. Tillsammans vill vi erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området. Vi står för kvalité, kunskap och ett professionellt bemötande. Vi kan erbjuda sjukgymnastik / fysioterapi från någon av våra sjukgymnaster. De har tillsammans bland annat specialkunskaper inom OMT, OMI, akupunktur och idrottsmedicin. JA Hälsan erbjuder naturmedicin och kostrådgivning. Hos HÄLSOLUNDEN kan du även få klassisk massage av vår omtyckta massör.
På HÄLSOLUNDEN har vi samlat företag inom Sjuk- Hälso- och Friskvård. Tillsammans vill vi erbjuda ett brett utbud av tjänster inom området. Vi står för kvalité, kunskap och ett professionellt bemötande. Vi kan erbjuda sjukgymnastik / fysioterapi från någon av våra sjukgymnaster. De har tillsammans bland annat specialkunskaper inom OMT, OMI, akupunktur och idrottsmedicin. JA Hälsan erbjuder naturmedicin och kostrådgivning. PROFAMILIA ger olika behandlingar inom medicinsk laser. Hos HÄLSOLUNDEN kan du även få klassisk massage av vår omtyckta massör.
Produktnummer: 497852Allt på plats, allt under kontrollHuvudsakliga användningsområden Varaktig ordning, maximal översikt och flexibla moduler Spara in på tid, arbetsmoment, steg och ansträngningar Enkel och kompakt transport Professionellt uppträdande inför kunden 1x etikettskydd för dekalfält Tekniska DataMått (l x b
Som kund hos BKE har du tillgång till vår support som med sitt professionella bemötande, snabba svarstider och höga lösningsgrad hjälper dig med dina utmaningar och problem. Med BKE Support behöver du bara en kontaktväg för alla dina telefonifrågor, oavsett typ av ärende, vilket sparar tid för dig som kund.
Med utbildad personal och ett högt kvalitets- och miljötänk garanterar vi att städningen blir i absolut toppklass.. Oavsett om det gäller flyttstädning, hemstädning, dödsbostädning eller övriga städuppdrag så finns vi här för att hjälpa dig.. Vårt fokus ligger på ett personligt och professionellt bemötande i alla led. Att lämna varje kund nöjd är det vi lever på ...
Som medlem av Sveriges psykologf rbund och Psykologf retagarna i Sverige, arbetar jag enligt f rbundets yrkesetiska principer f r psykologer i Norden och kvalitetss krar mitt arbete ...
Som kandidat hos oss kan du förvänta dig ett professionellt bemötande från första kontakt. Vi har alltid intressanta tjänster för dig som verksam inom marknad,
På vägen till Asien stoppade jag över ett par dagar i Stockholm.. --Jasså, var ska du bo där någonstans frågade en av mina vänner som är trendig och "In The Know" iallafall om hon får säga det själv.. --Scandic svarar jag. Blicken jag får är av typen, gud vad fantasilöst och "Svensson" aktigt. Hon skulle aldrig bo på ett Scandic hotell, nej något designhotellskedja eller udda hotell där man få gå på toaletten på gården eller liknande är hennes melodi.. Det är märkligt egentligen, ett Scandic hotell är nästan ett skällsord?. Jag har bott på många Scandic hotell under åren, länge var Scandic Sjöfartshotellet min favorit i Stockholm sedan har även Scandic Continental-med deras billiga "Garderober" till rum och Scandic Anglais fått besök av mig under mina Stockholms besök och allting har alltid varit utmärkt. Rent och snyggt rum, en rejäl frukost, professionellt bemötande och rimliga priser. Vad mer kan man begära? Fritt internet? Japp de finns det sedan ...
Välkommen att bli en del av oss! Vill du bidra till andra människors hälsa genom dina kunskaper och ditt professionella bemötande?...
Vi har under flera år haft kontakt med Taktik och när vi fick nya ägare i Saint Gobain som ville att vi skulle bygga varumärket Weber var vårt val på samarbetspartner inte svårt. Påtagligaste effekten är att vi exponeras i de största TV-kanalerna varje dag. Korta och långa sändningar från all idrott med de återkommande repriserna morgon, middag och kväll har varit mycket framgångsrik. Taktiks professionella agerande mot oss som kund har underlättat vårt arbete inom området avsevärt. Våra förväntningar har med råge uppfyllts. Vi får fortlöpande kommentarer från kunder på hur vi lyckas vara med i TV med Weberreklamen så frekvent!
Med telefonpassning får ni arbetsro, sparar pengar och missar inga viktiga samtal. Koppla över telefonen till oss när ni är upptagna så tar våra telefonister hand om era samtal.. Era kunder får alltid ett trevligt, professionellt bemötande och ni behöver inte oroa er för att gå miste om några affärer. Ni kan i lugn och ro återkomma till kunden när det passar er.. Läs mer om telefonpassning här ...
Att göra en så omfattande bok på knappt två och en halv månad är egentligen omöjligt. Vi lyckades tack vare att vår medarbetare Jonas Gustavsson gjorde personporträtt på rekordtid. I ateljén layoutade Jens Lindström och Kristin Persebo nästan som i trans. Dessutom hade vi stor hjälp av hockeyhjältarna Mikael Ekström, Göran Martinsson och Per--Eric Ericsson, säger Mikael Petersson, projektledare och redaktör.. - Jag är otroligt imponerad av KreParts produktion och byråns professionella agerande under den hetsiga produktionstiden, konstaterar Ingemar Persson. Och utan Mikael Peterssons engagemang vet jag inte hur det här bokprojektet hade slutat…. ...
Jag kommer att springa i deras grejer de två kommande säsongerna, och det känns helrätt. Det handlar inte bara om att jag får sjyssta grejer att träna och tävla i, utan jag får även ett professionellt bemötande från teamet bakom Salming, möjlighet att utvecklas i min egen takt och möjlighet att tala om hur jag själv vill ha det ...
Om Semper: Sempers välkända varumärke borgar för samma höga kvalitet som det gjort sedan starten 1939. Idag är Semper ledande aktör i Norden inom barnmat, glutenfritt och modersmjölksersättning. Huvudkontoret ligger i Sundbyberg och produktionsanläggningar finns i Götene och Falun. Semper har cirka 240 medarbetare i Sverige, Finland, Norge och Danmark och omsätter cirka 1,5 miljarder SEK. Läs mer på www.semper.se Om Hero Group: Sedan 2006 ingår Semper i det internationella livsmedelsföretaget Hero Group. Företaget grundades 1886 i Lenzburg, Schweiz, där huvudkontoret fortfarande ligger. Heros huvudkategorier är barnmat, modersmjölksersättning, glutenfria livsmedel, sylt och marmelad samt hälsosamma snacks. Gruppens mission är
Förvandla kulturkrockarna till kulturmöten istället - med ny kunskap och interkulturell kompetens. I Sverige finns ett växande antal människor med utländsk bakgrund och i takt med att de åldras kommer fler och fler behöva någon form av vård och omsorg. De stora skillnader i kultur, mentalitet och kunskap som uppstår mellan vårdtagare och vårdgivare gör risken för missförstånd och konflikter överhängande. Språkförbristning, besvikelse på den egna familjens oförmåga att vårda i hemmet, oro inför samhällets institutioner och fundamentalt olika tidsuppfattning är bara några av alla faktorer som kan ställa till det. Utbildningsdagen beskriver på ett lättfattligt, varmt och initierat sätt de kulturkrockar som kan uppstå inom vården, och erbjuder konkreta tips på hur man istället kan skapa kulturmöten genom att ha en högre interkulturell kompetens.. En vanlig kulturkrock är rädslan för att hamna på institution. Människor som kommer från Mellanöstern och ...
Tonåren är en tid av snabba förändringar och ofta kan det medföra psykisk ohälsa. Vanliga problem är konflikter i familjen, svårigheter med självkänsla och nedstämdhet, problem med vänner och mobbning, svårigheter med skolgången och problem med identiteten. Med minderåriga patienter börjar jag alltid med en träff med hela familjen, och familjeträffar kan behövas under behandlingens gång för att underlätta kommunikation och problemlösning i familjen och för att vårdnadshavare blir delaktiga i planeringen. När jag anpassar terapikontakten till åldersgruppen tar jag hänsyn till ett större behov av stöd och vägledning i mitt professionella bemötande än hos vuxna. Jag har tidigare arbetat vid en specialiserad mottagning för unga där vuxenpsykiatrin samarbetade med barn- och ungdomspsykiatrin för att behandla tonåringar. I arbetet med minderåriga är samarbetet med föräldrarna viktigt. Som psykolog har jag anmälningsplikt till socialtjänsten vid misstanke om ...
FönsterKoncept erbjuder skandinaviska träfönster, aluminiumbeklädda träfönster och fönsterdörrar med ett av marknadens bästa isoleringsvärden. Vi har också ett brett sortiment av svensktillverkade ytterdörrar. Vi värdesätter ett genuint yrkeskunnande och professionellt bemötande, och lägger stor vikt vid kostnadseffektiva, estetiskt tilltalande och miljömedvetna fönsterbyten.. Vi erbjuder en kvalitativ helhetslösning på ert fönsterbyte, från det första besöket till det slutgiltiga resultatet. Våra fönsterspecialister och fönstermontörer sätter alltid kunden i första hand. Vi lyssnar på era specifika önskemål och krav när vi besöker ert hem för att byta fönster. Vi styr också leveransplaneringen samt mottagandet för att kvalitetssäkra produkterna åt er.. Med detta som grundstomme i FönsterKoncept hoppas vi att ni känner er glada och nöjda över att ha valt oss som leverantörer av ert fönsterbyte!. ...
Den som har avlagt yrkesexamen i arbete bland missbrukare utför sådant arbete som krävs av yrkespersoner inom social- och hälsovården och som regleras av lagstiftningen, riktlinjerna och yrkesetiken inom branschen.
Funktionsstödsförvaltningen, kommunens tredje största förvaltning med ca 700 medarbetare, ansvarar för att ge stöd och service till ungefär 700 kommunmedborgare som har fysisk, psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Med värdeorden "Delaktighet - Utveckling - Respekt" som bas strävar vi efter att tillsammans skapa ett professionellt bemötande gentemot brukaren och ett gott arbetsklimat. Vill du vara med och hjälpa våra brukare till ökad livskvalité och självständighet i en växande verksamhet? Sök dig till oss ...