Herbicider eller ogräsmedel är växtdödande medel och avlövningsmedel såsom Agent Orange, Hormoslyr, Klorex 55 och Roundup. Växtskyddsmedel för bekämpning av skadliga organismer på kulturväxter kallas också ibland herbicider. Alla dessa ämnen är mer eller mindre giftiga och måste hanteras varsamt i enlighet med de säkerhetsföreskrifter, som finns för vart och ett av dessa ämnen. Somliga ämnen får i Sverige användas endast i begränsad omfattning efter särskild dispens, eller har, sedan miljöskadliga effekter noterats, eller visat sig långsiktigt hälsovådliga, blivit helt förbjudna för användning i Sverige. ...
Groning är benämning på den process som pågår då ett frö, en spor, en lök eller en groddknopp börjar utvecklas till en ny planta. När ett frö gror sprängs fröskalet och den s. k. lillroten tränger ut följd av stammen och hjärtbladen. Dessa får en grön färg och tjänstgör som vanliga blad, även om de ofta har en helt avvikande form. Hos en del växter stannar hjärtbladen kvar innanför fröskalet, som t. ex. hos ek och ärtor, där de är förråd för upplagsnäring, och hos gräs, där hjärtbladen utgör uppsugningsorgan för den i frövitan lagrade näringen. Groningen sker under andning, som kräver tillgång till syre. Dessutom behövs vatten som får fröna att svälla. Groningen sker bäst vid en bestämd temperatur, som är olika för olika arter, och vid en viss avvikelse över eller under denna temperatur avstannar den helt. Hos en del växter måste fröskalet brytas ned mikroorganismer innan vattnet kan tränga in och fröet gro. Hos andra växter sker ingen ...
Ogräsmedel kan hällas på ogräset med en vattenkanna, eller så kan man investera i en ryggspruta som gör jobbet oerhört mycket enklare och effektivare. På allt-fraktfritt.com finns prisvärda ryggsprutare. En ryggspruta består av en liten behållare som hängs på ryggen på ergonomiskt vis. Från behållaren går en slang som avslutas med ett munstycke fram till personen. Personen riktar munstycket mot det ogräs denne vill bekämpa och trycker på avtryckarknappen. En ryggspruta gör jobbet med stor precision och utan att man behöver trötta ut kroppen i onödan. Det finns både manuella ryggsprutor, som man pumpar för hand, och elektriska.. Gift ska hanteras varsamt. När man besprutar sin trädgård med ogräsmedel så ska man vara på det klara med att det är gift man handskas med. Barn får inte befinna sig i närheten, heller ej husdjur och i den mån det är möjligt ska människor över huvud taget inte befinna sig den trädgård man vill behandla under tiden man applicerar ...
... tillverkning av Hebei Senton International Trading Co.,Ltd.; Produktuppgifter för Kina Högkvalitativ herbicid Bispyribac-natrium.
Välkommen till ett fröföretag med inriktning ekologisk odling.. Hos oss hittar ett stort sortiment, störst i Norden, av ekologiskt frö. Men också ett stort sortiment av obetat frö. Sålt i både portion, storportion och större mängder.. Också många speciella tillbehör, valda utifrån årtiondens erfarenhet.. Vi har också våra egna principer för verksamheten. Det vi säljer har vi också egen odlingserfarenhet av. Sorterna skall vara möjliga att med gott resultat odlas i Sverige.. Inga verklighetsfrämmande korta utvecklingstider, som kanske är lånade från sydliga breddgrader. Vi redovisar våra resultat av odlingsförsök i katalog och e-handel. Vi testar groning i alla fall där vi inte är säkra på att redovisad groning är aktuell eller trolig.. Alltfler groningsvärden är tyvärr fejkade. Vi lägger ner stora kostnader på att sanera marknaden. Det vi har haft många fall där groning av t.ex. tämligen nytt sallatsfrö redovisats med 99% groning i själva verket bara ...
Färdigblandat bredverkande ogräsmedel för totalbekämpning. Löser effektivt dina ogräsproblem och tar även död på svårtbekämpade ogräs såsom kvickrot och kirskål med flera.
Mot mossa i gräsmatta är järnsulfat löst i vatten det bästa samt enkelt att fördela med ejektorspridare på vattenslangen eller spridarbom på vattenkannan (finns på allt-fraktfritt.se samt Tradera). Det här är ju bra när man ska behandla större ytor och vill få ut mesta möjliga av behandlingen.. Då man istället vill bearbeta en specifik buske alternativt mindre yta så kan man välja en produkt som roundup gel som på ett precist sätt kommer åt precis där man vill behandla mot ogräs. Det finns en rad skilda typer av ogräsmedel, och oavsett ifall man väljer ogräsättika alternativt en annan variant så gäller det att man är ihärdig och inte ger upp bara för att det tar tid att vinna mot ogräset.. Man ska också fundera på hur det känns att bearbeta och jobba i trädgården. En del får en härlig känsla av att använda ogräsbrännare då man fort ser resultat, medan andra ej tycker att det här är så vidare fängslande och att det är synd om de insekter samt ...
Och på den här länken kan man läsa mer om Kemikalieinspektionens riskbedömning.. Svensson menar också att dagens bekämpningsmedel inte är särskilt farliga när hon i artikeln säger: "Dessutom så bryts de moderna bekämpningsmedlen ner snabbt. Det som man hittar rester av idag är sådant som användes på 1970-talet och som idag är förbjudet.". Den här typen brukar de företag som säljer kemikalierna göra. Glyfosat, som ingår i världens mest använda ogräsmedel, Roundup, har av kemiföretagen påståtts vara helt ofarligt och dessutom brytas ner direkt. Idag vet vi att glyfosat hittas i grundvattnet, främst i södra Sverige och att det dessutom har klassats av WHO som troligen cancerogent. Glyfosat var också uppe till diskussion inom EU under våren för ett eventuellt förbud och man beslöt att begränsa användningen tills vidare. Frågan kommer dock upp snart igen och Nederländerna har bland annat beslutat att helt förbjuda glyfosat,. Ett annat exempel är nämnda ...
Ogräs. Alla som har en trädgård vet hur vansinnigt irriterande det är med ogräs som dyker upp i tid och otid och förstör den estetiska harmoni man slitit så hårt för. En trädgård är ens hem, fast utomhus, och vi människor mår mycket bra av att befinna oss utomhus. Frisk luft, solens välgörande strålar och intryck från djur- och växtriket gör gott för både kropp och själ och en egen trädgård står ofta väldigt högt upp på människors önskelistor.. När ogräset dyker vill man snabbt få bort det och det får man enklast med ogräsmedel. Förr var det populäraste sättet att bekämpa ogräs att luka bort det, man ryckte upp de inkräktande växterna med rötterna, men det är en tämligen tidskrävande metod, som dessutom suger musten ur en. Nog för att det funkar att rycka bort enstaka ogräsplantor i rabatterna, men har man en hel gräsmatta täckt av tistlar eller maskrosor är denna metod alldeles för tidskrävande för en normal människa som har ett liv att ...
EM Aktiv förbättrar groning, rotutveckling, fruktsättning och växtmognad för alla växter och träd. Renar dammen, tar bort lukt och rengör.
Under hösten 2017 kommer EU-kommissionen att ta beslut om huruvida det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat ska förbjudas i Europa. På grund av jordbruksföretagens inflytande i EU är ett förbud inte självklart, trots medlets uppenbara miljö- och hälsorisker. Därför är det viktigt att vi som medborgare tar ställning och gör våra röster hörda för vår hälsa och miljö.. Ämnet glyfosat finns bland annat i Roundup, det mest sålda bekämpningsmedlet i världen, trots att det råder skilda åsikter om dess hälsorisker. Medan en rapport av Världshälsoorganisationen säger att glyfosat sannolikt är cancerframkallande, menar EU:s livsmedels-myndighet, Efsa, att det inte är det. I november 2015 skickade 98 erkända cancerexperter ett öppet brev till -EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet, där de ifråga-satte livsmedelsmyndighetens slutsats. Förutom att glyfosat är möjligt cancerogent är det konstaterat skadligt för liv i vatten och har en negativ ...
Det finns ett antal traditionella metoder för ogräsbekämpning. Däribland att rensa för hand, rensa med hacka, använda kompost eller t.o.m blåslampa. Det bästa är att kombinera flera olika metoder och att bekämpa vid rätt tidpunkt. Ogräsmedel kombinerat med traditionella sätt som att gräva och kompostera ger oftast bäst resultat. Ogräsmedel ger vanligen lätthanterad bekämpning och är i många fall det absolut mest tidssparande och prisvärda alternativet i kriget mot ogräs!. Det finns huvudsakligen fyra metoder, och en del ogräsmedel kombinerar flera av dem.. 1. Ogräsmedel som reagerar vid kontakt ...
Växtgift på sojaodlingar kan orsaka missbildningar. Det visar en ny forskningsrapport. Larmrapporten gäller bekämpningsmedlet Roundup, tillverkat av det amerikanska företaget Monsanto. De har genmodifierat en soja som de säljer till jordbrukarna för dyra pengar, som tål bekämpningsmedlet Roundup. Det är naturligtvis även Monsanto som säljer Roundup, för att kunna suga ut lite mer av de underbetalade redan hårt ansatta bönderna kan man misstänka om man är på det humöret ...
MKH Super är ett ogräsmedel som består av de verksamma beståndsdelarna propoxikarbazon, jodsulfuronmetyl och amidosulfuron. De tre aktiva substanserna tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Propoxicarbazon har både blad- och jordverkan. Propoxicarbazon transporteras akropetalt och basipetalt och kan därmed spridas i såväl ovanjordiska som underjordiska växtdelar och bekämpa annuella och perenna ogräs med underjordiska växtsystem. Tillväxten hämmas genom en störning av aminosyrabiosyntesen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin. Inom loppet av några få dagar efter behandling förlorar ogräsen förmågan att ta upp näring och vatten och konkurrerar inte längre med grödan. Inom 10-15 dagar efter behandling ser man gulfärgning på ogräsens sist utvecklade delar och de börjar sloka. Nedvissning sker inom 4-6 veckor efter behandling.. Sekator OD innehåller även mefenpyrdietyl, en så kallad safener som gör att grödan inte påverkas. ...
Pargas stadsträdgårdsmästare är förvånad över kritiken. Pargas stads grönenhet informerade på måndagen om att man tänker spruta glyfosat i området mellan Familjehuset Ankaret och Pargas Ljus. Syftet med det hela är att bekämpa vresros. Artikeln är uppdaterad klockan 17:50 med Pargas stads grönenhets meddelande om att senarelägga bekämpningsarbetet. ...
När vi åkte genom Muscadet-distriktet slog det oss, att de konventionellt odlade vinmarkerna inte var "nakna" (det vill säga behandlade med herbicider), utan täckta av en rödbrun växtmassa. Förklaringen till detta fick vi av Guy Bossard, Demeter-ansluten vinodlare på Domaine de l`Ecu: på grund av de starkt ökande priserna på herbicider, sprutar de konventionella odlarna med detta 3-4 veckor senare än de brukar. Det som händer då, är att den första växtligheten bestående av gräs och "ogräs" inte förhindras, utan utrotas först när den växt upp 10-20 cm. När denna växtlighet dör, färgas den rödbrun ...
Glyfosat är ett ogräsmedel som används inom jordbruk, i trädgårdar och på järnvägens banvallar. Här är grundfakta om ämnet.
Bayer dök på börsen efter att en domstol kräver att Monsanto ska utbetala 2,6 miljarder kr i skadestånd till en man som fått cancer av Roundup.
En Roundupman utanför mitt motellrum. Ser du något ogräs? Jag hör ett pysande ljud utanför dörren till mitt motellrum. När jag öppnar ser jag en man med en giftspruta i ena handen och en dunk Roundup i den andra. Han sprutar på några knappt synliga grässtrån.. Ogräsmedlet Roundup är oerhhört populärt i Amerika. "Alla" villaägare använder det. Varför rycka upp ogräset när man enkelt kan spruta bort det? Det är lite av den amerikanska stilen; det mesta ska gå fort och vara så enkelt som möjligt. Men är Roundup, Monsantos storsäljare, ofarligt?. Preparatet är mycket omstritt, främst i Europa, där flera länder velat förbjuda det, men EU har gett dispens ytterligare några år. Mosanto hävdar att det är helt ofarligt för människor men det finns studier som visar att det är cancerframkallande, vilket WHO också hävdar.. Det är inte första gången jag ser dessa "Roundupmän" utanför motellen. De bär inga skyddsmasker och ofta är det invandrare, mexikaner. ...
Efter behandling avstannar tillväxten i ogräset inom loppet av några få dagar. Efter 10-15 dagar ses en gulfärgning av de yngsta bladen och ogräset börjar vissna ned, för att inom 2-4 veckor vara helt nedvissnat. MaisTer innehåller en så kallad "safener" som gör att grödan inte påverkas.. ...
Jag hoppas verkligen att EU beslutar att förbjuda glyfosat nu! Beslutet är uppskjutet så vi får se hur det går. Själv jobbar jag på ett företag som säljer just RoundUp, vilket såklart inte känns bra! Jag försöker berätta för kunden att det är väldigt giftigt och dåligt för natur och människa...men kanske jag kan bli ännu tydligare för manga köper ändå. O som du sager bojkotta men också saga det till butiken man handlar I-Ni säljer Roundup därför tanker jag inte handla här!Så att medvetenheten sprids till alla..Annars kanske ngt nytt ämne dyker upp och andvänds istället för...Lite tankar när jag laser ditt inlägg!!=). SvaraRadera ...
Alla som har en gräsmatta vill ha en gräsmatta utan mossa och ogräs. Hur ska man göra? Vad ska man köpa av olika sorters gräsmattegödning, gräsfrön och ogräsmedel? Här kommer du kunna läsa om mina försök till den perfekta gräsmattan utan mossa och maskrosor och en hel del misstag på vägen dit också ...
När mina arbetskamrater frågar vad ska du göra ikväll så svarar jag ofta, jag ska bort till kolonin. Efter en flytt på mitt arbete i somras har jag nu tio minuters promenad hemifrån till kolonin och tio till sen är jag på jobbet.. Det kallar jag för livskvalitet!. Men vad gör man då en fredagskväll på kolonin? Ja inget mysigt egentligen, däremot får man väldigt mycket tid att tänka. Jag måste sköta en gång med singel som går utanför min tomt samt en bit till. Det ska helst inte finnas ett enda ogräs…Vi ska inte använda ogräsmedel eller salt så jag tycker det enklaste är att ligga på knä med en viss del i luften, hmm och dra upp ogräset. Det kan jag göra i flera timmar. Ibland kommer det någon och går förbi och ser nästan beklagande ut. Herregud, ligger du här en fredagskväll och rensar. Men rensandet är för mig en befrielse. För varje tuva jag drar upp blir sinnet lättare. Har funderat varför det är så? När jag pratar med likasinnade säger dom ...
Snabbväxande och lättodlad. Lägg gärna fröen fuktigt i ca 12 timmar för snabbare groning. Plantera direkt på växtplatsen maj-juni. Blommar juli-okt. Slingrar. Höjd ca 200 cm.
För de flesta är Maskrosen förmodligen bara ett jobbigt ogräs som man helst häller Roundup på. Gör inte det! Roundup är ett enligt WHO möjligen...
Just nu är Monsantos produkt, Roundup, uppe för diskussion. Nja förresten… Det är ämnet Glyfosat som är uppe för diskussion. Glyfosat. Fortsätt läsa ...
Min filosofi och mina funderingar utgår ifrån min grundtanke "min hälsa är mitt ansvar". Svåra beslut kräver bra information så att man kan väga fördelar mot nackdelar. Vi måste alla ta konsekvenserna vare sig vi tar beslutet själva eller låter någon annan göra det för oss ...
Via den alltid lika uppdaterade Beta Alfa hittar jag en märklig artikel - eller snarare: en artikel om ett hypermärkligt fenomen där en upphovsrättsstrid blossat upp i gränslandet mellan analogt och digitalt. Det vill säga i Second Life. Storyn handlar självklart om porr och det hela bygger på att en person har designat ett digitalt sexredskap (en säng) som en annan person nu anses ha kopierat och säljer som sin egen skapelse. Problemet är alltså att vare sig det skapade eller skaparen egentligen "finns" rent atomärt (eller jo, de flesta avatarer styrs ju faktiskt av en människa men ni inser själva nöten för domstolen att knäcka). Läs och begrunda den nya världen.†† ...
Jag anser att det redan finns så många indikationer som visar på risker för både djur, människa och miljö, så att anställda ska inte längre behöva arbeta med produkten. Tidigare Banverket har drivit ett stort antal ärenden till högsta instans för att få igenom sina besprutningar, trots att kommuner och markägare sagt NEJ! Vem tar ansvar för deras agerande nu? Nu vill jag att regeringen tar itu med frågan på allvar och ser till att Sverige, inom ramen för EU-samarbetet, omedelbart och med kraft tillser att Roundup och glyfosat slutar spridas på det sätt som nu sker ...
Om sökning görs utan prefix så måste minst ett av de angivna sökorden ingå i resultatposten för att sökningen skall vara lyckad, man kan säga att det står för "OR". Om endast ett sökord anges betraktas detta som "AND", dvs. ordet måste finnas i sökt post ...
Om sökning görs utan prefix så måste minst ett av de angivna sökorden ingå i resultatposten för att sökningen skall vara lyckad, man kan säga att det står för "OR". Om endast ett sökord anges betraktas detta som "AND", dvs. ordet måste finnas i sökt post ...
Glyfosat och glufosinatammonium (eller glufosinat) är de verksamma beståndsdelarna i vissa ogräsbekämpningsmedel (eller växtskyddsmedel). Ogräsbekämpningsmedel kallas också herbicider, och används för att döda växter.
misc{fc0e1781-9780-4f21-9d58-d8128b135fb5, abstract = {I det här arbetet har de neurotoxiska effekterna av paraquat och roundup studerats, efter en neonatal lågdos-exponering. Paraquat förekommer i miljön och dess likhet med det neurotoxiska ämnet l-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin (MPTP) gör den intressant i neurotoxikologiskt avseende. Detta arbete omfattar tre olika försök. I försök 1) exponerades möss neonatalt for paraquat, dessa djur avlivades neonatalt for neurokemisk analys av dopaminhalter i striatum. I försök 2) exponerades möss också neonatalt for paraquat , men dessa djur beteendetestades vid 2 månaders ålder och avlivades vid denna ålder for neurokemisk analys. I försök 3) exponerades möss neonatalt for roundup; dessa djur beteendetestades vid 5 månaders ålder. I försök 1) och 2) gavs paraquat oralt till C57black möss i en dos om 0.36mg/kg kroppsvikt till tre olika neonatala åldersgrupper vid två tillfällen: dag 3 och 4 postnatalt, dag 10 och 11 ...
Herbicidresistens - Herbicidresistens r en ned rvd f rm ga hos ett ogr s att verleva en bek mpning som normalt tar d d p ogr set.
Ska man förvalta ogräset själv eller hyra in proffs som vet vad de gör?. Det är klart att man kan hyra in proffs för att få tempo på arbetet mot ogräset men det är viktigt att man själv aktivt tar del av arbetet. I varje fall om man inte har tänkt sig hyra in en trädgårdsmästare som kommer var vecka för att göra det som måste göras därför att motarbeta samt förbereda.. Hur mycket man gör själv och vad man låter proffs alternativt barn förvalta är förstås en individuell sak. Men det gäller att ha en bra plan samt ett mål. Då blir det nämligen lättare att nå fina resultat kvickt. Dessutom så måste man ju se det där med ogräshantering som en del av det samlade trädgårdsarbetet. Bra tips.. Innan man börjar behandla med ogräsmedel så kan det ju vara förståndigt att göra något åt mossa men man kan knappast hinna med alla behandlingar under en dag och skilda årstider är annorlunda lämpade för det som man behöver göra.. Ha alla hjälpmedel i ...
Bispyribac-natrium är ett slags högkvalitativ herbicid i jordbruket . Det har speciella effekter på barnyard gräs, och kan användas för att förhindra ogräs och ogräs som är resistenta mot andra herbicider. Denna produkt kan endast användas för avlukning i paddyfält, ej för andra grödor. När den används i denna ...
De bekämpningsmedel som används mest är ogräsmedel. I hemträdgårdar och på tomtmark finns ingen anledning att använda kemiska ogräsmedel. Ändå står de privata hushållen för en stor del av användningen. År 2014 använde hushållen 604 ton ogräsmedel, att jämföra med lantbruket som använde 1410 ton. Rester av kemiska bekämpningsmedel går att hitta i nästan i alla vattendrag i Skåne och även i många dricksvattenbrunnar. Om du tänker använda bekämpningsmedel var noga med att följa informationen på förpackningen. Bekämpa inte när det är risk för regn, då sköljs medlet bort och kan skada livet i mark och vattendrag eller hamna i dricksvattnet. Använd inte bekämpningsmedel på hårdgjorda ytor till exempel grus, plattor eller asfalt, då det lätt rinner av med nederbörden. Har du en brunn i närheten kan vattnet i den kontamineras.. Det finns alltid en risk att barn eller husdjur får i sig gifter om användningen inte sker på rätt sätt.. Rester av ...
Flera importerade livsmedel köpta i svenska mataffärer innehåller resthalter av det omstridda bekämpningsmedlet glyfosat. Det visar Testfaktas och SVT:s granskning.
JBJs Roundup Pizza & Grub, Cambria: Se 198 objektiva omdömen av JBJs Roundup Pizza & Grub, som fått betyg 4 av 5 på TripAdvisor och rankas som nummer29 av 53 restauranger i Cambria.
Miljöminister Karolina Skog (MP) har nu chansen att rösta mot ett förnyat godkännande av det kemiska bekämpningsmedlet glyfosat i EU. Det skulle främja ett mer
Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog (MP)….". MP visar härmed att de INTE har någon sakkunnig inom miljöområdet och är därmed bevisligen lierad med (((NWO))) och övrigt PK-etablissemang.. Eftersom "glyfosat" produceras av det genomkriminella företaget Monsanto är det GARANTERAT absolut livsfarligt - i ordets utskrivna bemärkelse. INGEN och INGET kan övertyga mig om ngt annat!!!. Den som vill veta mer om "glyfosat" kan gå till Sasserssons utmärkta sajt https://newsvoice.se och göra en sökning på "glyfosat", vlket genenererar 30 utmärkta trovärdiga och för Monsanto "obekväma" artiklar ...
Anders Mankler, politiskt sakkunnig hos miljöminister Karolina Skog (MP)….". MP visar härmed att de INTE har någon sakkunnig inom miljöområdet och är därmed bevisligen lierad med (((NWO))) och övrigt PK-etablissemang.. Eftersom "glyfosat" produceras av det genomkriminella företaget Monsanto är det GARANTERAT absolut livsfarligt - i ordets utskrivna bemärkelse. INGEN och INGET kan övertyga mig om ngt annat!!!. Den som vill veta mer om "glyfosat" kan gå till Sasserssons utmärkta sajt https://newsvoice.se och göra en sökning på "glyfosat", vlket genenererar 30 utmärkta trovärdiga och för Monsanto "obekväma" artiklar ...
... är den verksamma beståndsdelen i vissa ogräsbekämpningsmedel, till exempel Roundup, Envision och Rambo Bio Spray. Glyfosat stör produktionen av vissa aminosyror, vilket leder till att växten dör. Europeiska kommissionen eller EU-kommissionen har en databas över verksamma substanser.
Editors Note: This post comes from Mark Brown, Windows Azure Community Manager. Welcome to the newest edition of our weekly roundup of the latest community-driven news, content and…
Welcome to the latest edition of our weekly roundup of the latest community-driven news, content and conversations about cloud computing and Windows Azure. Here are the highlights from last week.&…
Cupids Roundup - Masterprint- på AllPosters.se. Du kan välja mellan mer än 500 000 affischer och posters. Inramningar till ett bra pris, snabb leverans och nöjd kund-garanti.
Parakvat är ett akut giftigt ogräsmedel och extremt farligt för både människor, djur och natur. På åttiotalet arbetade vi hårt för att parakvat skulle förbjudas i Sverige. Det var en stor framgång när arbetet till slut gav resultat. 2007 följde även EU vårt exempel. Nu siktar vi mot ett globalt förbud!
GOTLAND Gotland Strax innan polisen tog de prover som befäster misstankarna om grovt miljöbrott, gjordes ett unikt nationellt försök på Ryftes.Ett test av en prototyp till ett nytt ogräsmedel. Verksam beståndsdel: linuron.Men förklaringen håller inte, enligt åklagaren.
När vetenskap hamnar i bakvattnet hamnar fokus på fel risker, menar Ragnar Löfstedt. Ett exempel är kontroversen kring ämnet glyfosat - den aktiva substansen i världens mest använda bekämpningsmedel Roundup. 2015 publicerade en cancerforskningsenhet inom FN, IARC, en rapport om kopplingen mellan glyfosat och cancer. I rapporten beskrevs ämnet som "troligen cancerogent" för människor. Rapporten har fått mycket kritik1 2 och av alla myndigheter som gått igenom vetenskapliga studier och undersökt om ämnet är cancerframkallande - bland andra EU:s kemikaliemyndighet, EU:s livsmedelsorgan, USA:s naturskyddsmyndighet och Världshälsoorganisationen WHO - säger att det vetenskapliga läget är att glyfosat inte orsakar cancer. Trots detta har studien från IARC fått stor uppmärksamhet i europeiska medier och från europeiska politiker, och många miljöorganisationer kräver att ämnet förbjuds. Vad är då problemet med det här? Enligt Ragnar Löfstedt drar uppmärksamheten kring ...
Glyfosat kommer att fortsätta vara ett viktigt verktyg för lantbrukare och med ny teknik och ökad precision kommer riskerna att bli ännu mindre än de redan är", sade Jesus Madrazo, hållbarhetschef för Bayer Crop Science. "Men glyfosat är inte den enda lösningen, även om det hittills har visat sig vara säkert. I många odlingssystem är det en förutsättning för att tillämpa reducerad jordbearbetning, något som visat sig vara ett effektivt medel för att minska erosion, reducera näringsläckage och även minska utsläpp av växthusgaser.". Effektivt mot renkavle ...