Skatteverket föreslår i promemorian Några frågor om arbete mot skattebrott utökade områden inom vilka Skatteverket på eget initiativ ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet och hur uppgifter ska kunna lämnas mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.. Sveriges advokatsamfund menar att det finns avsevärda brister i fråga om skyddet för den personliga integriteten och oskuldspresumtionen i förslaget, och motsätter sig den föreslagna utökningen av områden där Skatteverket på eget initiativ ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet.. Advokatsamfundet ifrågasätter också om förslaget med uppgiftslämnande mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet till Skatteverkets övriga verksamheter inte innebär ett brott mot oskyldighetspresumtionen. Samfundet menar att förslaget måste kompletteras med en bedömning hur förslaget förhåller sig till Europadomstolens praxis kring den enskildes rätt att inte behöva belasta sig själv.. Läs hela Advokatsamfundets ...
Vad tycker sjukvården om tillsynsverksamheten? Strålsäkerhet inom röntgenverksamhet Karolinska Universitetssjukhuset Solna Henrik Andersson, Projektledare Tillståndsprövning NKS, SFL Röntgenverksamheten
Step Up Your Game: Det är hög tid att steppa upp och stoppa brottsligheten, med kaos och förintelse I Crackdown 3s värld. Upplev en futuristisk stad, racea nere på gatorna i ett fordon som kan ta flera olika skepnarder och använd dina superkrafter för att stoppa det kriminella imperiet som finns i staden. Crackdown 3 bjuder på ett kaos att samarbeta i tillsammans med dina polare, och ett nytt multiplayerläge som drivs av Microsoft Cloud ...
När Crackdown släpptes var den här generationen färsk. Men mycket har hänt sedan dess, inte minst inom open world. Början av 2007 var en tid innan genren hade sett varken Prototype eller Infamous. Frågan är om Crackdown 2 kan leva upp till den höjda ribban, och tillföra tillräckligt med fräscht material. Mycket är bekant, medan man satsar mycket på onlineläget. Det är meningen att vi ska puckla på varandra medan vi springer 60km/h och hoppar tio meter i luften. Det är Quake III Rocket Arena på steroider. Staden är i stort sett samma som i föregångaren, men den här gången svämmar den över av muterade zombies när solen går ner. Först kändes gator fyllda av vandrande mutanter som en lite billig gimmick, men jag måste erkänna att det är oerhört underhållande att köra en bil rätt genom klungorna i 200km/h.. Jag ser verkligen fram emot att se om man de integrerar zombiemassorna i spelets gameplay, lite som Dead Rising i storstaden. Än så länge har de inte varit ...
Utredaren Johan Sjöö överlämnade igår, den 16 augusti, delbetänkandet Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson. Förslagen innebär att det ska bli enklare att använda kamerabevakning i brottsbekämpningen.. Johan Sjöö har på regeringens uppdrag kartlagt behovet av förenklade regler vid kamerabevakning i brottsbekämpningen. Enligt utredaren visar kartläggningen att tillståndsplikten medför negativa effekter för den brottsbekämpande verksamheten, samtidigt som behovet av kamerabevakning har ökat. Utredningen konstaterar att det numera finns ett långtgående integritetsskydd oberoende av en tillståndsplikt, särskilt genom den nya dataskyddsregleringen.. Utifrån detta föreslår nu utredaren att dagens tillståndsplikt för kamerabevakning ska tas bort för Polismyndigheten, Kustbevakningen, Säkerhetspolisen och Tullverket. Myndigheterna ska inför varje beslut väga behovet av bevakning mot enskildas ...
Statens servicecenter vägrade lämna ut en lista med namn och lön för samtliga anställda inom operatörsuppföljningen vid Tullverket. Det motiverades bland annat med att ett utlämnande kunde skada Tullverkets framtida brottsbekämpande verksamhet. Sökanden överklagade till kammarrätten och menade att uppgifterna inte rörde personal som tillhör den brottsbekämpande verksamheten utan den förvaltningsrättsliga avdelningen på Tullverket. Kammarrätten avslog överklagande. Enligt domstolen innefattar operatörsuppföljningen bland annat kontroller och rapportering av bedrägerier och oegentligheter, vilket får anses vara verksamhet som syftar till att förebygga och uppdaga brott.. KR_Sundsvall_1652_18. ...
På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. Jag förstår ...
På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?. Jag förstår ...
Teleoperatörerna är, enligt nuvarande lagstiftning, skyldiga att spara uppgifter om teletrafik under sex månader för de brottsbekämpande myndigheternas behov. Syftet är att myndigheterna ska vara garanterade att få del av uppgifterna när vissa krav är uppfyllda - bland annat ska det vara fråga om tillräckligt allvarlig brottslighet. För oss är abonnemangs-, kontakt- och positionsuppgifter ofta avgörande för att förhindra, upptäcka, utreda och bevisa brott. När EU-domstolen nyligen sa att den generella lagringen inte kan anses motiverad, var det därför ett hårt slag mot den brottsbekämpande verksamheten. Och i praktiken en framgång för brottslingarna.. Många operatörer har slutat att spara teleuppgifter för brottsbekämpningen. Om våra myndigheter får ut information beror det i många fall på turen att uppgifterna finns kvar hos operatören av andra skäl. Det finns en del missuppfattningar om lagringen och användningen av teleuppgifter. Vi vill därför peka på ...
Teleoperatörerna är, enligt nuvarande lagstiftning, skyldiga att spara uppgifter om teletrafik under sex månader för de brottsbekämpande myndigheternas behov. Syftet är att myndigheterna ska vara garanterade att få del av uppgifterna när vissa krav är uppfyllda - bland annat ska det vara fråga om tillräckligt allvarlig brottslighet. För oss är abonnemangs-, kontakt- och positionsuppgifter ofta avgörande för att förhindra, upptäcka, utreda och bevisa brott. När EU-domstolen nyligen sa att den generella lagringen inte kan anses motiverad, var det därför ett hårt slag mot den brottsbekämpande verksamheten. Och i praktiken en framgång för brottslingarna.. Många operatörer har slutat att spara teleuppgifter för brottsbekämpningen. Om våra myndigheter får ut information beror det i många fall på turen att uppgifterna finns kvar hos operatören av andra skäl. Det finns en del missuppfattningar om lagringen och användningen av teleuppgifter. Vi vill därför peka på ...
Givet att de brottsbekämpande myndigheterna bl.a. med hjälp av elektronisk övervakning ska kunna upptäcka och förhindra brott före brotten inträffar så är polismetodutredningens förslag rimligt. I underrättelseverksamhet går det inte att ha krav på att spaningen ska inriktas mot misstänkta personer utan det måste ske bredare. Vidare är nyttan av att domstolar i förväg ska styra de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet begränsad. Ett sådant krav riskerar att bli en integritetskuliss då domstolarna lätt kommer att hamna i händerna på de brottsbekämpande myndigheterna som alltid kan peka på att det finns ett trängande intresse. Det är då bättre med en stark efterhandskontroll av en oberoende myndighet, t.ex. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Om man inte tycker att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna använda elektronisk övervakning för att upptäcka och förhindra brott så är saken enklare, då ska sådan övervakning förbjudas ...
I fall där kunduppgifter från Adobe lagras på en server utanför USA hörsammar vi förfrågningar från brottsbekämpande organ som är juridiskt giltiga i det rättskipningsområde där servern i fråga finns.
Adobes riktlinjer hjälper brottsbekämpande organ att förstå hur de ska gå tillväga för att efterfråga kunduppgifter från Adobe. Information om övergripande policyer och praxis.
I videoverket Allvarlig personlig övertygelse - om mätningar av samvetet möter vi två grupper av människor som vid olika tillfällen intervjuats kring samvete och etik i relation till militärtjänstgöring. Den ena gruppen består av äldre män som sökte och beviljades vapenfri tjänst under 1970 och 80-talet och som ser tillbaka på ett vägval de genomförde i 18-årsåldern. Den andra gruppen består av unga människor idag som försöker besvara ett antal frågeställningar kring rätten att ta någon annans liv. Expositionen är en del av det konstnärliga forskningsprojektet Vägra Döda - historier om de vapenfria männen. Larssons och Eriksons metod inbegriper ett montage av ett stort antal röster som samlats in kollektivt genom statistiska undersökningar, open-call förfarande, genom annonsering i tidningar och på internet, intervjuer och sökningar i arkiv.. ...
Nu har jag inte spelat spelet själv ännu så det ska jag inte uttala mig om, det kanske är kul.. Men, för det första så är det som Margy påpekar inte ett 1st party-spel gjort av någon Xbox-studio utan ett spel som beställdes och hamnade i development hell då första studion inte kunde få ordning på det. Sumo Digital kom in och fick reda upp röran så gott det gick.. För det andra så är det ett Crackdown... Det har aldrig haft några cinematiska, djupare ambitioner. Det går ut på action och samla orbs. En typ av spel som inte är min grej, men som har sina fans. Precis som andra nischade titlar.. Det är skönt att det nu är släppt, då det är sista resten från den gamla Mattrick-eran på Xbox. För tidigt utannonserade spel, med för stort fokus på gimmicks med för liten budget och bristande intresse/investeringar från ledningen. Tack o lov så är den tiden över och förbi.. Det är också gratis på Xbox Game Pass så ingen behöver hosta upp några större ...
Att ha massa superkrafter underlättar när du ska piska skurkstjärt och #Crackdown 2 verkar göra dig lika (o)besviken på den fronten som det första spelet. I den senaste trailern får vi se bilar kastas, lyktstolpar användas som basebollträ och spelaren glida fram genom luften som en klassisk serietidningshjälte.. [video=4225] ...
Crackdown 3 är ett spel som ska komma ut relativt snart efter flera år med förseningar. Om du nu ivrigt väntat på spelet och inte kan vänta att prova innan det väl släpps nästa vecka så kan du prova spelets flerspelardel redan denna helg. Alla som...
Steppa upp ditt game och bekämpa brottsligheten i Crackdown 3 för Xbox One. Xbox Game Pass-medlemmar kan förhandsinstallera Crackdown 3 och har tillgång till fler än 100 fantastiska spel och exklusivt innehåll.
I princip alla jävsregler är i någon mån avsedda att undvika intressekonflikter som kan få direkta eller indirekta skadliga effekter i verksamheten, så även den här. Genom att en person som är jävig i princip inte ens får handlägga ärendet (se 12 §) - märk att det inte endast är själva beslutsfattandet som träffas av bestämmelsen - skall allmänheten kunna lita på att myndigheten alltid agerar med ett objektivt förhållningssätt och med rättssäkerheten i främsta rummet. Jävsbestämmelserna är tillämpliga i alla ärenden hos myndigheterna, men inte i deras s k faktiska handlande (t ex brandförsvar eller undervisning) och inte heller i Kronofogdemyndighetens exekutiva samt polismyndigheternas, Kustbevakningens, åklagarmyndigheternas, Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande verksamhet. För kommunala och landstingskommunala myndigheter gäller 6 kap.24-27 §§kommunallagen istället för FL:s jävsregler, men bestämmelserna är i väsentliga delar likartade ...
Men Reepalu är sannolikt även ute på djupt vatten när det gäller taktiska åtgärder för att minska vapensmuggling. I Tullverkets regleringsbrev för 2012 klargörs för det första ett övergripande mål att brottslighet som har samband med in- och utförsel av varor ska förebyggas och bekämpas. Tullen ska därmed givetvis leta efter vapen och vapensmugglare. Reepalu verkar dock mest irriterad över mål 4 som säger att Tullverket ska begränsa den organiserade och storskaliga brottsligheten. Tullverket ska bidra till att minska antalet kriminella nätverk som ägnar sig åt narkotika-, alkohol- eller tobakssmuggling eller ekonomisk brottslighet. I mål 5 uttalas att Tullverket ska ge narkotikasmuggling högsta prioritet och genom mål 6 klargörs att storskalig eller frekvent illegal införsel av alkohol och tobak ska ges hög prioritet inom den brottsbekämpande verksamheten ...
Prop. 2016/17:47: Ändringen är en följdändring till införandet av lagen om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet. Prop. 2016/17:89: I andra stycket har hänvisningen till lagen om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar justerats med anledning av att den lagen får ett nytt namn. Övervägandena finns i avsnitt 10. Prop. 2017/18:95: Paragrafen reglerar ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt lagen. Paragrafen har ändrats genom att bestämmelsen i andra stycket, som rör behandling av uppgifter för tillhandahållande av information som behövs i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet, har flyttats till 5 §. Ändringen innebär att paragrafen endast omfattar ändamål som avser sådan verksamhet inom Skatteverket som omfattas av lagens tillämpningsområde och för vilka uppgifter får samlas in i verksamheten, s.k. primära .... Prop. 2006/07:99: Bestämmelsen om ändamålet för behandlingen av information har kompletterats så att ...
Paragrafen motsvarar 5 kap 1 § i sekretesslagen (1980:100). Handlingar som har framställts av en polismyndighet i en förundersökning och förvaras hos polismyndigheten är inte allmänna handlingar förrän handlingarna har upprättats vilket vanligen inträffar i samband med att förundersökningen avslutas. Enbart de handlingar i förundersökningen som har inkommit till polismyndigheten är allmänna handlingar under pågående förundersökning. (RÅ 1987 not. 273). Bestämmelsen kan tillämpas både för handlingar som förekommer i ett konkret fall och för handlingar som förekommer polisens allmänna brottsförebyggande verksamhet. Skaderekvisitet enligt den här bestämmelsen är rakt, vilket innebär att det föreligger en presumtion för offentlighet. Sekretess gäller alltså enbart om ett offentliggörande av uppgifterna kan antas leda till skada för den brottsbekämpande verksamheten/för att förhindra att en brottsutredning inte hindras eller försvåras. En enskild kan inte ...
Innebörden av förverkandereglerna är således att det föreligger en presumtion för att förverkande av villkorligt medgiven frihet helt eller delvis ska ske. Detta utgör också den reaktion som ska ligga närmast till hands i en återfallssituation. Om den nya brottsligheten är av lindrig beskaffenhet eller om lång tid förflutit mellan brotten kan detta leda till att ett förverkande helt underlåts eller att ett förverkande av endast en del av den villkorligt medgivna friheten sker. Som ett exempel kan nämnas att om ett återfall har inträffat i slutet av en lång prövotid kan det finnas skäl att underlåta att förverka i varje fall en del av den villkorligt medgivna friheten. Vid bedömningen av om ett förverkande framstår som oskäligt ska hänsyn tas till sådana förmildrande omständigheter som har betydelse vid straffmätningen. Annat som bör beaktas är om brotten framstår som så olikartade och väsensskilda att ett förverkande inte ter sig rimligt av den ...
I stället för bestämmelser om register och databaser ska den nya lagen innehålla särskilda regler om behandling av uppgifter som görs eller har gjorts gemensamt tillgängliga i den brottsbekämpande verksamheten. ... I tidigare lagstiftning om personuppgiftsbehandling har begreppen register och databas använts för att definiera uppgifter som har gjorts tillgängliga för en större krets. ... Även om registerbegreppet fortsättningsvis kommer att användas inom polisen för vissa särskilda fall (bl.a. för några av de register som undantas från den nya lagens tillämpningsområde samt register över DNA-profiler) går utvecklingen mot att registerformen överges för mer sofistikerade datasystem [min understryckning]. Som en följd av detta bör den nya regleringen inte bygga på att behandlingen av personuppgifter sker i olika register eller databaser utan i stället ges en mera generell utformning. Ett tänkbart alternativ är att skapa särskilda begränsande regler för ...
... vänder sig till dig som arbetar med tillsyn i kommunen, till dig som ska bli tillsynsförrättare och till dig som vill lära dig mer om tillsyn. Boken ger stöd vid planering, prioritering och genomförande av tillsyn och genom konkreta exempel inspirerar den till att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och de enskilda tillsynsbesöken. Att bedöma vad som är ett skäligt brandskydd kan vara problematiskt. Boken föreslår ett arbetssätt som hjälper dig i bedömningen om brandskyddet ska anses vara skäligt och ger stöd i vilka krav på åtgärder som är möjliga att ställa. Du får även stöd i hur du dokumenterar dina bedömningar i form av tjänsteanteckningar och hur du formulerar juridiskt hållbara förelägganden. Författarna hoppas kunna underlätta för dig att ta dig an en komplex men betydelsefull uppgift, bidra till en mer effektiv och rättssäker tillsyn, men också att öka förståelsen generellt för ...
Systemet med säkerhetstillstånd, inspektioner på platser där strålning används samt nödvändiga bestämmelser, förbud och tvångsmedel bildar det på strålskyddslagen baserade systemet för övervakning av säkerheten vid användning av strålning. Tvångsmedel är myndigheternas strängaste förfarande för åtgärdande av avvikelser som framkommit.. Förfaranden för verkställandet och tvångsmedlen baserar sig på tillsynsmyndighetens befogenheter enligt lagstiftningen. Strålsäkerhetscentralens befogenheter och befogenheterna för en inspektör i dess tjänst beskrivs i kapitel 20 i strålsäkerhetslagen (859/2018). Om tvångsmedel stadgas i kapitel 20 i strålsäkerhetslagen. Förfarandena kan tillämpas då man upptäcker en avvikelse i användningen av strålning. Med en avvikelse avses en sådan säkerhetsbrist, ett missförhållande eller försummelse som kräver ingripande med en myndighetsåtgärd som förpliktar verksamhetsutövaren. Bristen eller försummelsen kan vara ...
PatternTrading.se (PT) är endast en online utbildnings webbplats. Informationen på webbplatsen kan tillhandahållas från källor som inte är anslutna till PT. Noggrannheten och tillförlitligheten av sådan information förutsätts vara pålitlig. Däremot så garanterar inte PT riktighet, fullständighet, kvalitet, tillräcklighet eller innehållet i någon information på vår hemsida. Sådan information tillhandahålls "som den är" utan garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive utan begränsning underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål. Webbplats kan innehålla felaktigheter och / eller tryckfel. Informationen ovan är generell och inte anpassade till någon särskild portfolio. Förlitan på data eller annan information är på användarens egen risk. Under inga omständigheter kommer PT vara ansvarig för några direkta, exemplariska, straff, följdskador, särskilda eller indirekta skador ...
När du sedan lämnat automaten hastar bedragaren fram och med hjälp av en liten kniptång drar ut gaffeln och ut rasslar dina sedlar.. Ovan är vanliga sätt, men det förekommer även olika typer av specialgjorda atrapper som sätts ovanpå delar av automaten - så fastnar kort eller sedlar - UNDERSÖK, ANMÄL, STANNA KVAR!. Men sen blir det knepigare... Jag har sagt det förut, men eftersom det är samma snedvridna statistik som presenteras år efter år, så behövs det förtydligas igen:. Poliser runt om i landet som tar emot anmälningar har inte riktigt samma syn kring hur anmälningarna ska kategoriseras.. Det var en gång för länge länge sedan en tid då det inte fanns något som hette internet, eller det fanns, men inte i Polisens kategoriseringsmöjligheter för anmälningar ...
En AMBER Alert är en del av ett rikstäckande varningssystem som skapats av det amerikanska Department of Justices Office of Justice Programs. Det är utformat för att hjälpa till att påskynda återhämtningen av bortförda barn av lokala, statliga och nationella brottsbekämpande. AMBER Alert System kan spåras tillbaka till 1996 då den först började i Texas som ett resultat av 9-åriga Amber Hagerman kidnappningen. AMBER står för Americas Missing: Broadcast Emergency Response och hyllar Hagerman, som så tragiskt omkom av hennes kidnappare. År 2002 blev AMBER Varningssystem en nationellt samordnad insats och är nu på plats i alla 50 stater. Systemet fungerar genom samordnade insatser av lokala brottsbekämpande, programföretag och offentliga tjänstemän transport. När polisen kommer fram till att ett barn har förts bort, de utfärdar en Statewide AMBER Alert, som sedan sänds ut via tv, radio, skyltar motorväg, och även tickers över Internet och till mobiltelefoner. En ...
Sekretesslagen (1980:100) har den 30 juni 2009 ersatts av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) , OSL. Jag hänför mig i det följande till den nya lagen, som i berört hänseende inte har inneburit några sakliga ändringar. I 22 kap. 1 § OSL stadgas att sekretess gäller i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Får en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från en domstol eller en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen som huvudregel tillämplig även hos den mottagande domstolen (se 43 kap. 2 § OSL ; jfr dock 3 § i samma kapitel). En sekretessbestämmelse ...
För att bli bättre på att fånga in illegala vapen i Sverige har regeringen gett Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att tillsammans kartlägga införselns omfattning och hur vapensmugglarna går till väga. Informationsutbyte, gemensamma operativa insatser och effektivare kontrollverksamhet är några av metoderna för att komma till botten med problemet. Den 30:e september ska uppdraget redovisas. En annan, mer beprövad metod för att ta fast vapensmugglare är att använda vapenhundar. I dagsläget hat Skåne inga vapenhundar, men vid halvårsskiftet får tullen förstärkning med tre specialtränade hundar ...
Jag är medveten om att gränsdragningen mellan kraven på en effektiv polis och kraven på att skydda medborgarna från intrång i den personliga sfären är svår att dra. En brist i Öhmans betänkande är dock att han inte gör någon som helst analys av de berörda lagarnas effekt i föreningen med övriga integritetskränkande lagar såsom Datalagringsdirektivet, IPRED m.m. Jag är också högst tveksam till att Öhman förordar att lagarna skall permanentas eller - som i fallet med de preventiva tvångsmedlen - ändras så att rättssäkerheten ytterligare urholkas samtidigt som han konstaterar att lagarnas betydelse för brottsbekämpningen knappt är mätbar. Min uppfattning är att lagarna bör avskaffas då dess nytta inte är proportionerlig i förhållande till de negativa effekter de innebär för den enskildes personliga integritet ...
Statens konstråd är med stöd av förordning om vård av statens konst (SFS nr: 1990:195) tillsynsmyndighet över statliga myndigheters vård av statens offentliga konstsamling. Tillsynsverksamhetens syftar till att kontrollera och stödja myndigheternas arbete med att förebygga, upptäcka och åtgärda skador, förluster och stölder. Tillsynsverksamheten samordnas med Statistiska centralbyråns allmänna register över statliga myndigheter och omfattar alla myndigheter och statliga organ som innehar statlig inköpt konst
Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. Det är en grundläggande princip att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka hälso- eller miljöstörningar ska betala kostnaderna för samhällets tillsyn. Målet är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.. TIMAVGIFTEN år 2020 ÄR FÖLJANDE:. Livsmedelstillsyn: 1272 kr/ ...
White TV is Swedens first uncontrolled medium which is not a puppet to the establishment. White TV reveals themes that are covered up by mainstream media. White TV is the first community site where you can receive money for participating in a constructive way.
Detta är inget nytt problem. Även under det Kalla kriget, när vi satsade i storleksordningen 3 % av BNP på försvaret så lämnade vi medvetet luckor i vår militära förmåga i hopp om, eller i förlitan på, att USA och andra Natomedlemmar skulle fylla dem. Den mest uppenbara är att vi avstod från egna kärnvapen, något vi allvarligt övervägde att anskaffa. Men även när det gällde t ex sjöfartsskydd så satte vi vår lit till att andra skulle sköta det, åtminstone fram till i närheten av Sverige, d v s till i höjd med Natomedlemmarna Norge och Danmark. I utbyte, om man vill kalla det så, bidrog vi till försvaret av Östersjöutloppen och höll "ryggen fri" för Norge. På den tiden två vitala intressen för Nato. Denna informella arbetsfördelning grundade sig till stor del på en analys av var Nato och Sverige hade sammanfallande intressen ...
Själv anser jag att en av de saker som utmärker science fiction är en ständig, dynamisk och klart uttalad växelverkan mellan optimism och pessimism. Hos de klassiska författarskapen Jules Verne och H G Wells finner vi, och detta är en av de saker som gör dem till klassiker, både pessimism och optimism, tillit till människans och hennes talanger, tvivel inför människans förmåga att hantera tekniken och vetenskapen, framtidstro och hopplöshet. En författare som Edmond Hamilton, betraktad som okomplicerad underhållare av somliga, täcker in i sina berättelser, som kronologiskt sträcker sig från andra hälften av tjugotalet till sjuttiotalet, hela skalan av både pessimism och optimism, han kunde skriva både om heroiska bravader och dystopiska perspektiv. Pulp-science fiction gör likaledes, det är inte bara melodrama och planetära äventyr, där finns blind förlitan på människan och tekniken varvad med melankoli och oro inför vad som komma skall ...
Vi hann med 6 föreläsningar på tisdagen. Den första var Digitala resurser utmanar synen på lärande och kunskap med Anna Åkerfeldt. Hon berättade om sin forskning. Hennes avhandling hittar du här: http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:740498/FULLTEXT01.pdf. Jag ser fram emot att titta närmare på den och sätta mig mer in i vad hon kom fram till. Hon sa en hel del kloka grejer bl. a. om skräcken för vad användandet av datorer kommer att leda till. Platon sa på sin tid angående att lära sig skriva ned kunskap i stället för att memorera det följande: "När man lär sig dem försummar man nämligen minnet, vilket leder till glömska, för i förlitan på skriften låter man sig påminnas av främmande tecken utifrån, inte inifrån av egen kraft". Ligger mycket i det. Det är ju inte så att vi fortfarande skriver runor med hammare och mejsel heller. Nej vi har hittat effektivare sätt att skriva ...
BESLUT 1(8) Datum Vår referens Aktbilaga Dnr: Nätsäkerhetsavdelningen Bahnhof AB Org.nr Jon Karlung Box Stockholm Föreläggande om efterlevnad av skyldighet
Då fler av er öppnar upp till Spiritualitet blir det lättare för oss att kommunicera från Sinne till Sinne. Det är bara i seanser som språk är nödvändigt så att alla som är närvarande vet och förstår vad som presenteras för dem. Seanser som görs med Kärlek och Harmoni är en glädjefull upplevelse för alla som är involverade på båda sidor av livet. Vi arbetar hårt med att frigöra er värld från allt negativt inflytande. Ni kommer att bli chockade då ni inser den fulla utsträckningen av korruptionen. Det blir inte lätt för er att se den exponerad. Institutioner, Religioner etc. som ni har total förlitan på kommer att blottgöras. Guden som de krävde lojalitet till är inte den sanna Guden - den Yttersta Skaparen av Kärlek och Ljus, som ni antog att det var. Er värld har medvetet vilseletts. Det var en slug plan som lyckades utan att någon misstänkte vad som verkligen hände. De hittade på historier som ni alla accepterade som Sanningen. Där ni befann er så ...
Tillsynsverksamheten är samordnad på sju platser i landet:. Länsstyrelsen i Stockholms län hanterar stiftelser som har sitt säte i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län.. Länsstyrelsen i Östergötlands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län.. Länsstyrelsen i Skåne län hanterar stiftelser som har sitt säte i Kronobergs, Blekinge och Skåne län.. Länsstyrelsen i Västra Götalands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Hallands och Västra Götalands län.. Länsstyrelsen i Dalarnas län hanterar stiftelser som har sitt säte i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län.. Länsstyrelsen i Västernorrlands län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västernorrlands och Jämtlands län.. Länsstyrelsen i Norrbottens län hanterar stiftelser som har sitt säte i Västerbottens och Norrbottens län. ...
Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Upplever att datainspektionen saboterar brottsbekämpande och både myndigheters och företags effektivitetsarbete. En nedläggning är ett steg på vägen, men troligen inte tillräckligt. Vi behöver fler kameror på allmänna platser, som UK. Vi behöver möjlighet för myndigheter att samköra olika register i brottsbekämpande syfte. Nu kommer GDPR som verkar vara PuL i kubik. Inte bra. Integritet handlar mindre om anonymitet än om konfidentialitet parerat med övervakning och genomlysning för undvikande av myndighetsmissbruk ...
Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse som kämpar för barns rättigheter. Med barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vi arbetar för de barn som har det svårast. Barn som utsätts för våld och övergrepp, inte får gå i skola, saknar stöd från föräldrar och andra vuxna, lever i fattigdom eller i krig och katastrofer. Internationella Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i över 120 länder. Vår vision är en värld där barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter tillgodosedda. Det är en värld -som respekterar och värdesätter varje barn. -som lyssnar till - och lär av - barn -som ger varje barn framtidstro och möjligheter.
Det är så djävla vidrigt att när jag, som skattebetalande hederlig svensk, går till Folktandvården för lagningar och tandhygienistbesök, så betalar jag ca 1000 kronor varje gång. Samtidigt vet jag att vuxna asylanter bara behöver betala 50 kronor för samma tandvård. Dessutom om asylanterna har fått avslag på sin asylansökan och ska utvisas ur landet, och gömmer sig för rättsvårdande myndigheter som illegala invandrare, så kan de lik förbannat uppsöka Folktandvården för sina tandbesvär och få tänderna åtgärdade för 50 kronor. Det har det politiska etablissemanget, i vilket Olle Thorell ingår, bestämt! För det ska ju gullas så infernaliskt med invandrare med dålig tandstatus! Om man ska anlägga en juridisk aspekt på denna djävla soppa, så torpederar det politiska etablissemanget rättsstaten. Rättsvårdande myndigheter, som ska se till så att illegala invandrare utvisas ur landet, hindras i sin tjänsteutövning, eftersom det politiska etablissemanget har ...
SMHI använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Genom att använda SMHIs webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar.. Mer om cookies och personuppgifter på SMHIs webbplats ...
Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva...
I min bloggtext Agendasättare den 24/9 skrev jag: Som chefredaktör på Dagens Nyheter kan Wolodarski påräkna uppbackning från övriga massmedia. I dagarna har DN kommit med ett avslöjande om polisregister kring romer. Vips blir detta toppnyhet i TV-nyheterna, som kan tala om en skandal, som växer. Växer gör den t ex genom att kvällstidningarna får…
PIRATFISKE. Allt färre piratfiskare grips i engelska och walesiska vatten. Åtal, varningar och inspektioner har de senaste åren sjunkit efter nedskärningar vid den brottsbekämpande myndigheten.
Det måste absolut vara en del av konversationen," sa ORourke. "Och om det kommer att rädda liv, om det kommer att förhindra de typer av tragedier som vi såg i El Paso, Gilroy och Dayton, eller denna helg i Chicago eller över hela landet dagligen, låt oss gå framåt och göra det ...