Publicerad i SVEMUS medlemstidning HUSMUSEN nr 2-3 2005.. Avelsdjur i smådjursuppfödningen. Vad är egentligen ett avelsdjur - och vad kännetecknar ett avelsdjur? När det gäller uppfödare i olika smådjursföreningar lärs det ofta ut att det djur som går bra på utställningar är det bästa avelsdjuret, och i många föreningar är detta oerhört viktigt. Ju fler utställningsframgångar hos djuren i stamtavlan desto fler står på kö för att få köpa avkommorna. Vi skall titta lite på varför detta är en dålig och felaktig lärdom.. Vad kännetecknar ett bra avelsdjur? Definitionen på ett bra avelsdjur är att det är uppfött för att producera nya avelsdjur och att det kan producera nya djur som är lika bra eller möjligen bättre än det själv. Erfarenheten har visat att ett bra avelsdjur inte alltid hos alla arter är den bästa representanten för sin ras/variant, dvs det är inte alltid det utställningsmässigt snyggaste djuret. Ett bra avelsdjur skall vanligen vara en ...
Avel begagnad, 66 annonser för Avel till försäljning på Europa Lantbruk - Köp av Avel, hitta din Avel begagnat bland ett stort urval
SAC NAV har en vetenskaplig rådgivande kommitté (Scientific Advisory Committee, SAC) med medlemmar från universitet och avelsföretag från de tre länderna. Huvudsyftet med SAC är att: Säkerställa att metoderna som NAV använder för avelsvärdering har en hög standard och följer bästa tillgängliga teknik Koordinera forskning inom nordisk avelsvärdering Söka extern finansiering för forskningsprojekt Verka för samarbete mellan NAV och forskningscentra Medlemmar: Gert Pedersen Aamand, Nordic Cattle Genetic Evaluation Søren Borchersen, VikingGenetics Freddy Fikse, Växa Sverige Lars Inge Gunnarsson, Nordic Cattle Genetic Evaluation Mogens Lund, Aarhus University, Center for Quantitative Genetics and Genomics, Department of Molecular Biology and Genetics Esa Mäntysaari, LUKE Natural Resources Institute Finland Ulrik Sander Nielsen, SEGES - Cattle Jukka Pösö, Faba co-op Erling Strandberg, Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Breeding and Genetics, Division of
Projektets syfte var att utarbeta och utvärdera en ny biometrisk metod för att kunna bedriva genomisk selektion inom SRB-rasen. Metoden innebär att man använder DNA-markörer för avelsvärdering, vilket möjliggör tidigt urval av avelsdjur (så snart man kan ta DNA-prov). Att slå samman referenspopulationen för de tre nordiska röda raserna gav högst säkerhet för genomiska avelsvärden. Säkerheten låg på samma nivå för produktionsegenskaper som för reproduktions- och hälsoegenskaper, och genomisk selektion är därmed ett utmärkt hjälpmedel i den nordiska aveln för en robust mjölkko. Genotypdata användes för att kartlägga populationsstrukturen i den sammanslagna referenspopulationen. SRB:s heterogena bakgrund, p g a sitt ursprung och inflytandet från andra raser (NRF, FAY), framgick tydligt. Modeller som i teorin skulle kunna ta hänsyn till rasens bakgrund för att få en högre säkerhet var inte effektiva, och mer forskning om detta behövs. Genomisk avelsvärdering ...
Projektets syfte var att utarbeta och utvärdera en ny biometrisk metod för att kunna bedriva genomisk selektion inom SRB-rasen. Metoden innebär att man använder DNA-markörer för avelsvärdering, vilket möjliggör tidigt urval av avelsdjur (så snart man kan ta DNA-prov). Att slå samman referenspopulationen för de tre nordiska röda raserna gav högst säkerhet för genomiska avelsvärden. Säkerheten låg på samma nivå för produktionsegenskaper som för reproduktions- och hälsoegenskaper, och genomisk selektion är därmed ett utmärkt hjälpmedel i den nordiska aveln för en robust mjölkko. Genotypdata användes för att kartlägga populationsstrukturen i den sammanslagna referenspopulationen. SRB:s heterogena bakgrund, p g a sitt ursprung och inflytandet från andra raser (NRF, FAY), framgick tydligt. Modeller som i teorin skulle kunna ta hänsyn till rasens bakgrund för att få en högre säkerhet var inte effektiva, och mer forskning om detta behövs. Genomisk avelsvärdering ...
När man håller på med avel märker man snabbt att det är mycket givande. Att hålla på med avel innebär dock ett mycket stort ansvar. Svenska Kennelklubben, SKK, har satt ihop regler för avel och det finns också flera djurskyddslagar som man måste hålla sig till. Det finns dessutom både moraliska och etiska värderingar om vad som är rätt eller fel för både den aktuella hundens skull men också för hela rasen och för valparnas köpare.. De grundregler som finns hos Svenska Kennelklubben gällande avel innehåller ett kapitel om just avelsetik. Här behandlas flera områden, bland annat att man inte får använda funktionshindrade eller sjuka hundar i avel. Man bör också använda avelshundar med gott temperament när man väljer individer att avla på. I dessa regler står det också att man inte ska avla på hundar som har olika typer av beteendestörningar. Det finns också olika krav på vilka hälsotester som bör genomföras innan man avlar på just en viss hund. Dessa ...
Hälsingestintan är ett ledande varumärke inom nötkött på den svenska marknaden. Nu satsar bolaget på mobila slakterier för såväl humanare djurhantering som förbättrad miljöpåverkan genom minskade transporter, samtidigt som man ökar lönsamheten. Med utökad egen djurhållning säkrar man också tillgången till kött av rätt kvalitet. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i satsningen. Hälsingestintan är ett ledande varumärke inom nötkött på den svenska marknaden. Nu satsar bolaget på mobila slakterier för såväl humanare djurhantering som förbättrad miljöpåverkan genom minskade transporter, samtidigt som man ökar lönsamheten. Med utökad egen djurhållning säkrar man också tillgången till kött av rätt kvalitet. Norrlandsfonden är en av finansiärerna i satsningen.. Hälsingestintan vill minska beroendet av hyrda slakteritjänster och säkerställa önskad köttkvalitet genom investera i två mobila slakterier. Konstruktionen av två specialbyggda ...
Nytt krav från de Rödgröna: Regeringen måste innan valet tala om för väljarna vad man tänker göra för att förbättra djurhållningen. Samtidigt presentera...
Pris: 299 kr. inbunden, 2015. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Essentials of Animal Breeding av George McCullough Rommel (ISBN 9781342573636) hos Adlibris.se. Fri frakt. Alltid bra priser, fri frakt över 149 kr och snabb leverans. | Adlibris
Tackorna går just nu med bagge! Vi bedriver avel med raserna Dorset, Texel och Suffolk. Vi säljer bagglamm och livdjur av dessa raser. Anna är riksdomare på köttraser och åker även ut i besättningar och mönstrar. Det vi eftersträvar i vår avel är En sund exteriör, kombinerat med en god konformation. Goda modersegenskaper, lagom fruktsamhet och tackor som ger lamm som växer på gräs.. Tackorna betäcks i mitten på oktober och lammar i slutet av mars och april månad. Lammen föds inomhus, men går ut på bete så fort det finns gräs. Lammen växer upp på bete med sina mödrar, vid mönstringen vid ca 110 dagars ålder vägs de och vi tittar på om de duger till avel eller om de ska på slakt. Lammen vänjs också av och könssorteras ca 2 veckor efter avvänjning. I augusti riksbedöms de bästa bagglammen, som därefter kan bli till salu. Nedan kan ni se några baggar som vi avlat på. Besättningen är med i Elitlamm Avel, MV-fri, ansluten till Fårhälsovården och har ingen ...
Fisk kan vara uppdelade i olika lokala stammar med olika egenskaper då de anpassats efter de lokala förutsättningarna i de vattendrag där de varit geografiskt eller ekologiskt avskilda från övriga stammar av samma art. Avelsarbetet baseras vanligen på en stam som valts ut efter att flera stammar provats i odlingsförsök. Den mest lämpade stammen används därefter för att plocka fram de mest gynnsamma genetiska egenskaperna.. Urvalet kan göras på individnivå eller på familjenivå. Individnivå är det mest lätthanterliga och billigaste sättet då enskilda individer som exempelvis vuxit snabbare än övriga väljs ut och vars avkomma därpå används till nästa generation. En nackdel är en relativt hög risk för inavel samt att dolda släktdrag förs vidare utan direkt kontroll över dessa. Familjebaserad avel innebär ett mer komplicerat urval där olika familjer av en stam odlas gentemot varandra och där inavel lättare kan undvikas genom en ökad genetisk bredd. Dolda ...
Avel Liebherr begagnad, 1 annonser för Avel Liebherr begagnat till försäljning på Europa Lantbruk - webbplatsen för köp av Avel Liebherr begagnat
Sida 1 (17) Försvarsmaktens Avelsprogram och produktionsresultat Innehållsförteckning 1 Sammanfattning FM Avelsprogram Bakgrund Syftet med denna rapport Historik...
SAAHR förespråkar och arbetar för en renrasig avel där alla avkommor kan registreras i respektive moderförenings stambok och få ett utfärdat registreringsbevis. Aktuell information rörande avelsfrågor finns på respektive medlemsförenings hemsida:. Painthästar-SPHA Quarterhästar-SQHA Appaloosahästar-ApHC. Listning av hingstar. Alla hingstar som är verksamma i medlemföreningarnas raser måste vara listade i sina respektive moderföreningar. Quarterhingstar kan dessutom vara verksamma i avel över rasgränserna, då måste de listas även i APHA och ApHC. Att hingstarna är listade är en förutsättning för att få användas i avel.. Avelsvärdering. Sedan 2005 finns det inte längre några krav på att avelsvärdera hingstar i Sverige såsom gjorts tidigare genom hingstpremieringar i SH:s regi. I enlighet med den nya EU-förordningen rekommenderar SAAHR iställer rasföreningarna att på bästa sätt följa sina respektive moderföreningars tillvägagångssätt för att ...
Ytterligare artiklar finns på den engelska sidan. Nås genom att klicka på flaggan i övre högra hörnet. 2020 Sparat foder ökar värdet av NTM, Augusti 2020 Läs mer: NAV nyhetsbrev (på engelska) 2019 Ett delindex för Sparat foder introduceras av NAV, Augusti 2019 Läs mer: NAV nyhetsbrev (på engelska) Förbättrade avelsvärden för övrig hälsa, Maj 2019 Läs mer: NAV nyhetsbrev (på engelska) Monogena egenskaper på NAVs hemsidor, Mars 2019 2018 Avel för lönsamma nordiska mjölkkor (processen bakom avelsmålet NTM), November 2018 NTM ändringar och resultat, November 2018 Nya laktationsvikter, November 2018 Nya vikter i mjölkindex, November 2018 Ändrat Juverindex för Holstein, November 2018 Ändrat delindex för Kroppsstorlek för nordiska röda raser, November 2018 Detaljerad NTM rapport (på engelska), November 2018 Läs mer: NAV nyhetsbrev (på engelska) Improvement of genomic breeding values (på engelska), Februari 2018 Läs mer: NAV nyhetsbrev 2017 Förbättrade avelsvärden för
The main output was feeding recommendations for beef breed animals. In addition, the project produced information on the use of ultrasound scanning results in beef cattle breeding and carcass optimization.. ...
Ferndale Market, Cannon Falls: Läs recensioner av resenärer som du och se professionella bilder på Ferndale Market i Cannon Falls, Minnesota på TripAdvisor.
Gratis descargar photostitch de cannon Hämta programvara UpdateStar - Ett program för att göra panoramor från grafiska filer. Inte perfekt men fungerar 95% av tiden. Värt att ha.
Buy DEME9PK127 - ITT CANNON - D-Sub kontakt, 9 Kontakt(-er), Hane, DE, D*M Serien, Stålkropp, Löd at Farnell element14 Sverige. order DEME9PK127 now! great prices with fast delivery on ITT CANNON products.
Skulle du vilja att din djuprigg interagerar med ekolod, telefoner och Fishhawks? Med nya djupriggen Cannon Optimum följer en rad heta nyheter som gör trollingfisket både enklare och roligare. Så här funkar den! Nya Cannon Optimum öppnar upp möjligheterna för den moderna trollingfiskaren. Nya Optimum-riggarna kan
Buy CA3101F24-22PXF80 - ITT CANNON - Cirkulärt kontaktdon, CA Series, Kabelmonterad honakontakt, 4 Kontakt(-er), Crimp stift, Gängad at Farnell element14 Sverige. order CA3101F24-22PXF80 now! great prices with fast delivery on ITT CANNON products.
Välj bland våra hotell i Cannon Hill och hitta din personliga favorit. Missa inte att samla bonusnätter med Hotels Rewards när du bokar på Hotels.com!
Att träffa uppfödaren och uppfödarens hundar kan vara en blick in i hur valpen kommer att ha det den första tiden och hur hundarnas föräldrar är till sättet. Det är också en chans att ställa alla frågor om hälsotester och få en bild av vad uppfödaren har för mål och tankar kring sin avel. Då det är viktigt att man har en bra relation med sin uppfödare igenom hundens alla skeenden.. Fördelar med att vara anslutna till en internationell klubb. Vi, liksom några få andra uppfödare i Sverige är med i en internationell klubb för labradoodlesuppfödare och sedan januari 2019 är vi medlemmar i den internationella klubben WALA. För oss och för våra valpköpare är det en trygghet att ha WALA i ryggen. Dels så kontrollerar WALA så att alla hundar som går i avel har gjort de hälsotester som krävs för att gå i avel. Alla de tester som vi beskrivit här ovanför.. De har också en databas, lik den som SKK har alla sina hundar i, där man kan följa och titta på avkommor ...
Om man ska hålla på med avel är det bra att vara påläst. Om något händer kan det vara bra att ha vissa grundkunskaper. Om ett djur får skador i samband med eller på grund av aveln kan det vara bra att ha kontakt med veterinären. Ibland kan ekonomin vara knapp, speciellt när det gäller oförutsedda utgifter. Om man behöver kan man ansöka om ett snabblån till veterinärkostnader. Då kan man hjälpa sitt sjuka djur även om ekonomin för tillfället inte är så bra. Om något går fel vid avel är det lätt att tänka att det är djurägarens fel. Så är dock inte alltid fallet. Precis som vid människofödsel kan oförutsedda saker hända under djurets dräktighet och under förlossningen.. ...
SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar. Swedish Warmblood är internationellt konkurrenskraftiga i hoppning, dressyr och fälttävlan. Svenska varmblod i världsklass produceras av våra SWB-uppfödare. De står för en lång tradition av naturlig och hållbar avel av moderna rid- och sporthästar ...
Många tänker att hästavel är att föda upp hästar. Men det är fel i ordets rätta betydelse. Om det enbart handlar om uppfödning kallas det för just uppfödning eller förrökning. För att det ska handla om avel ska målet vara att förändra rasens egenskaper, utseende eller liknande. I detta fall har man därför mycket genomtänkt planerat vilket sto som ska para sig med vilken hingst för att därmed hitta de bästa anlagen och arbeta vidare från detta.. Orsaken till att avel bedrivs handlar alltså om att förbättra rasen. Däremot varierar det mycket gällande vad det är som ska förändras och vad målet med själva aveln är. Det kan exempelvis handla om att avla fram en ras som är bättre immun mot sjukdomar vilket självklart blir ekonomiskt fördelaktigt i längden. Samtidigt sker en hel del avel med fokus på olika tävlingsformer. Målet är då att öka prestationen hos rasen.. När långsiktig avel sker sätts så kallade "avelsmål" upp. Dessa har då ett ...
SWB är en rikstäckande avelsorganisation med syfte att stödja och utveckla avel, uppfödning, utbildning och marknadsföring av svenska varmblodiga hästar. Swedish Warmblood är internationellt konkurrenskraftiga i hoppning, dressyr och fälttävlan. Svenska varmblod i världsklass produceras av våra SWB-uppfödare. De står för en lång tradition av naturlig och hållbar avel av moderna rid- och sporthästar ...
Newton Cannon, född 22 maj 1781 i Guilford County, North Carolina, död 16 september 1841 i Nashville, Tennessee, var en amerikansk politiker. Han var guvernör i delstaten Tennessee 1835-1839. Cannon deltog som överste i creek-kriget. Han gifte sig 1813 med Leah Pryor Perkins. Hustrun avled 1816 och Cannon gifte om sig två år senare med Rachel Starnes Willborn. Cannon inledde sin politiska karriär som demokrat-republikan. Han var ledamot av USA:s representanthus 1814-1817 och 1819-1823. Han kandiderade sedan 1827 i guvernörsvalet i Tennessee men förlorade mot kongressledamoten Sam Houston. Cannon var en ledande motståndare till Andrew Jackson i Tennessee och han gick med i whig-partiet. Han var den första av sammanlagt fyra whigs som lyckades bli guvernör i Tennessee. Cannon kandiderade till en tredje mandatperiod som guvernör men förlorade mot demokraten James K. Polk. Cannon County har fått sitt namn efter Newton Cannon. biografi på National Governors Associations hemsidor ...
Avel är planerad befruktning av djur för att få avkomma med önskade egenskaper, heteros. Avel är vanligast för stora däggdjur som hund, katt, häst, får, nötkreatur och tamsvin, men förekommer även kommersiellt för att förädla exempelvis akvariefiskar och papegojor. Avel förekommer främst på grund av ekonomiska och estetiska hänsyn, men också för att föra gener och arv vidare för hotade arter. Medveten avel har praktiserats i hundratals år. Nutida nötkreatur och tamgrisar har avlats från uroxen respektive vildsvinet, och blev tidigt viktiga för människans försörjning av såväl kött som för mjölk och andra produkter. Avel på djur avsedda som livsmedel - vilket även inkluderar får och tamhöns (broiler) - har ständigt strävat mot att ta fram individer som växer fort och ger mycket kött, ägg eller mjölkprodukter. Vilda djur har i regel en större andel muskler och äter en mindre energirik föda, och växer därför långsammare. Hästar avlas främst för ...
Spel - Roly-Poly Cannon part 3. Your goal is to eliminate all the dark Roly-Poly balls in each level. Make sure to not hurt the white ones. Use Mouse to aim and shoot with your cannon. Move the mouse away from the cannon to regulate power of the shoot.
Spel - Laser Cannon 2. You have to kill all monsters by using your powerful laser cannon. Use W A S D or Arrows to control your cannon. Use mouse to aim and fire. Hold mouse button pressed to set the power of your shoot.
Specialklubben styrelse utser en kommitté/arbetsgrupp med de kompetenser som den anser behövs för arbetet med avelsfrågorna och avelsstrategierna (RAS) inom de raser som ingår i specialklubben. Kommitténs sammansättning och storlek kan växla efter behov och ska ha en arbetsbeskrivning med utgångspunkt i stadgar, SKKs riktlinjer för avelsrådgivning och Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer. Detta innebär en pedagogisk uppgift när det gäller att förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning och innebörden i grundreglerna.. Kontakt med och stöd till de i specialklubben ingående rasklubbarna angående utvecklingen och uppföljningen av avelsstrategierna (RAS) är grundläggande för arbetet med avelsfrågorna i specialklubben. För raser utan rasklubb har specialklubben hela rasansvaret.. Arbetsbeskrivningen ska anpassas till specialklubbens övergripande ansvar för avelsfrågorna inom de olika raserna och ha en tydlig struktur, som underlättar ...
Äta ute i Cannon Falls: Se 5 TripAdvisor-resenärernas omdömen av 15Cannon Falls restauranger och sök på kök, pris, plats och så vidare.
Lois Cannon (Divinatrix) Professional Photography & Design Profile. Download stock images from Lois Cannon (Divinatrix) today. Sign up for free and save 60% OFF.
Utskottet för Avel och Hälsa ansvara för att fullgöra SDKs del av ansvaret för rasens avelsfrågor i enlighet med av brukshundklubben och kennelklubben upprättade riktlinjer.. - Analysera och följa upp rasens utveckling på kort och lång sikt med avseende på hälsa och avel.. - Ansvara för att erbjuda hundägare och uppfödare stöd i hälso- och avelsrelaterade frågor.. - Ansvara för vidareutbildning av uppfödare inom SDK.. Utskottet består av flera personer med olika ansvarsområden.. - Arbete med HD Madelene Dahlgren [email protected] - Arbete med DCM Melissa Karlsson [email protected] och Barbro Kamleitner. - Arbete med uppfödare och avel Maria Nissilä [email protected] och Linda Atmer [email protected] ...
Sveland Travhästförsäkring Avel är en särskilt anpassad försäkring för dig som använder din travhäst till avel. Försäkringen ersätter vissa angivna skador och sjukdomstillstånd till ett förmånligt pris. Läs mer här!
Vilken ras är min kanin?? - Hej! Jag har adopterat en kanin från en 4h-gård men vet inte vilken ras han är.. är det någon med...
Vilken ras är min kanin?? - Hej! Jag har adopterat en kanin från en 4h-gård men vet inte vilken ras han är.. är det någon med...
Det karga fuktiga klimatet ställde stora krav på pälsen och på hundens kroppskonstitution. En hård fuktavstötande päls med mjuk värmande underull var idealisk. En gedigen kraftig kropp var ett måste medan snabbhet inte var ett krav. De grova benen och de stora tjocka trampdynorna fungerade som stadiga "grävverktyg". De kraftiga käkarna var effektiva redskap vid dödandet av vilt. Anhängare av minst tre raser, yorkshire, skye och skotsk terrier har tagit detta yttrande som ett motsägligt bevis för att just "deras" ras är äldst av alla terriers. Av de omtalade lågbenta strävhåriga jaktterrierna, har alltså flera raser som cairn, skye, westie och skotte uppstått.. Det som idag kallas skotsk terrier kan ha utvecklats och framavlats i östra delen av Skottland i och runt staden Aberdeen, där de flesta av rasens anhängare bodde och verkade. Rasen omtalades därför som aberdeenterrier, trots att det aldrig varit officiell benämning för den skotska terriern. Egendomligt nog ...
Stillingstittel: Professor/Associate Professor in Plant Breeding (178535), Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Søknadsfrist: Avsluttet
Sov så gott kära Morfar. Sov gott kära Morfar, du oss varit så kär. Nu är du inte längre här.. Den sista vilan du har fått,. Säg mig, vart har du nu gått?. Ett hjärta av guld, en vilja av stål. Men du drabbades av något ingen förmår. Att förstå.. Så svårt att förstå, så svårt att acceptera. Att du inte finns bland oss någonsin mera... Men de var något prästen sa, minns du va de va?. Jo, att du kommer alltid finnas ibland oss, alltid med oss... I alla ting... Som vinden som smeker en sorgsen kind. Så tack för all din glädje, vishet och mod. Så tappert du in i det sista stod.. Nu önskar jag dig evig vila i frihet.. Tack för allt.. Sov så gott.. kära Morfar. ...
Material: Ullto består till 100% av mulesingfri merinoull från Australien. Att produkten består helt av merinoull, utan inblandning av syntetfiber, innebär att den både är möjlig att återvinna samt att den är biologiskt nedbrytbar. Enheten där ullen blir till garn är RWS-certifierad (Responsible Wool Standard). Det betyder att en oberoende tredje part har granskat att råvaran kommer från en hållbar produktion. Certifierad ull är spårbar och granskningarna syftar till att säkerställa en god djurhållning och att användningen av betesmarker sker på ett tillräckligt bra sätt.. Produktion: Garnerna till Ullto levereras av Sudwolle i Kina. Även stickning och sömnad sker i Kina.. ...
V lkommen till Caprice Horse Breeding - H stuppf dning av halvblod f r ridsporten, med inriktning p fr mst hoppning samt dressyr.
Som uppfödare kan du göra mycket för att undvika framtida problem. Det viktigaste är att göra noggranna undersökningar när du letar hane och då inte bara om den enskilda hanhunden utan också om användandet av hans hel - och halvsyskon och generationerna bakom honom. Det finns oftast inga genvägar för att hitta en hane som passar just din tik. För många uppfödare ligger det ett gediget "forskningsarbete" bakom hanhundsvalet. Information hittas bl.a genom rasdata, hörsägen, surfande på hemsidor, hundar eller släktingar du träffar i olika sammanhang och kontakter med andra uppfödare.. I vårt RAS står bl.a. att genetisk variation i en ras är i hög grad beroende av hur många hanhundar som används i avel och hur de används. För att behålla en rimlig bredd i aveln bör ingen hanhund tillåtas producera mer än maximalt ca 5 % av antalet valpar i en generation, helst inte över 2 %. Med utgångspunkt från dagsläget (2018) har Aussien en ungefärlig generationstid på sex ...
ida avel av trubbnosiga raser är etiskt rätt med tanke på andningssvårigheter. Kanske är det så att fler sidor av vår avel saknar moral. Att armbågar och höfter inte är perfekta är en självklar naturlig variation, men när fler och fler raser rapporteras med dessa problem oftare och oftare är det kanske människan och vår syn på avel som ska ändras och bytas och inte rasen i fråga. Sanningen är den att varje hund som avlas fram är en individ som en människa har ansvar för. Det ansvaret innefattar en viss sorts försäkring för ett värdigt liv redan innan hunden föds. Naturliga problem kan aldrig kalkyleras men avel där trubbnosar orsakar andningsproblem eller där höfter och armbågar ser tveksamma ut kan omöjligt vara ett ideal, det är definitivt inte hållbart.. Att schäferhunden byts ut mot belgisk vallhund är ingen världsomvälvande händelse, men för alla de schäferhundar som upplevt smärta under sin livstid och för alla de belgiska vallhundar som snart ...
Eva Hertil har tagit strid mot rasaveln. Hon föreläser om när hundens utseende blir en hälsofara.. - Vi måste börja med ordet "ras" i själva ordet rassjukdom. Ras är ett kulturellt begrepp och inte ett biologiskt. Ras är människans påfund.. I sitt arbete ser hon -dagligen hundar som har problem med bland annat ögon, hud och leder.. Eva anser att avelsarbetet är den stora boven i dramat.. - Det finns ingen annan förklaring bakom rassjukdomarna. Aveln har resulterat i svagheter som predisponerar för sjukdomar. I vissa raser är antalet individer som används i avel på tok för litet. Då blir det inavel, även om uppfödarna kallar det linje-avel för att det ska låta bättre.. Förr fanns funktionen som en viktig del av avelsarbetet, alltså att hundarna exempelvis skulle vakta, valla eller jaga. Numera föder vi ofta upp bara på utseende. Exempel på när utseendet styr och funktionen inte efterfrågas, är till exempel engelsk -bulldogg och shar pei.. - Jag blir ledsen när ...
Det här är något jag inte alls lever och tänker efter, alla mindre önskvärda anlag finns där, oavsett hur bra hane man än väljer till sin tik. Det går inte att kompensationsavla, det går inte att städa bort dålig mentalitet, dålig extriör, eller andra mindre önskvärda bitar. Det går inte att "blanda äpplen och päron" anlagen finns där ändå, du kan inte ta en sjuk hund, och para den med en frisk och sen tro att man ska få valpar som blir halvfriska. Kompensation i avel slutar bara på två sätt, antingen får valparna det dåliga eller inte. En del kan få det och så blir det antagligen och en del kan bli utan, det är ganska troligt. Framförallt om du inte linjeavlar, för då dubblar du inga uppsättningar. Det vore ju så sjukt enkelt om avel funkade så, säg att min hund hade hängöron men jag vill ha tippöron, parar den då med en hund som hade ståndöron och då möttes alla gener, hade konferens och fattade att varför vi parade dessa hundar var för att vi ...
Kotlettrad, fläskytterfile, högrev, bringa, flankstek och fransyska. Att ha koll på djurens olika styckningsscheman och vilka köttslag hör hemma i vilka maträtter är svårt nog. Men oavsett vilken typ av kött du väljer vill du självklart att det ska leva upp till dina förväntningar i fråga om kvalitet.. Förra året minskade köttätandet i Sverige med 2,6 procent. Men ur en miljösynvinkel är det inte bara viktigt att äta mindre kött, utan också att äta bättre kött. Det finns nämligen ett tydligt samband mellan god djurhållning och köttkvalitet. Här är några tips på hur du kan försäkra dig om att köttet som hamnar på din tallrik håller en hög standard:. ...
Gård & Djurhälsan är ett rådgivningsföretag som bland annat arbetar för att Sverige ska fortsätta vara ett föregångsland när det gäller god djurhållning och därmed behålla den extremt låga nivån när det gäller antibiotikaanvändning. Den är lägst bland alla länder i EU. Vreta Kluster utanför Ljungsbro är arbetsplatsen för åtta av företagets sammanlagt cirka 50 medarbetare som är verksamma på ett dussintal orter - och med huvudkontor i Uppsala.. Antibiotikaresistens är ett av de absolut största hoten mot vår hälsa idag. Redan nu räknar man med att ca 25 000 personer i Europa dör varje år pga. antibiotikaresistens, och forskarna förutspår att detta bara är början.. - En av våra viktiga uppgifter handlar om att skapa välmående gårdar genom att hjälpa till att lära ut hur djuren ska hållas friska, berättar Gunnar Johansson som är grishälsoveterinär. Det är grundläggande både hälsomässigt och ekonomiskt. Bland det viktigaste är att hålla nere ...
För oss på gården börjar nu säsongen så smått och vi är förväntansfulla. Nu ska här produceras mat! Förra säsongen med torkan var extrem och det är inte sista gången vi ser det här, vare sig vad gäller att få för mycket regn eller torka. Extremväder kommer oftare. Det är ett faktum att förhålla sig till - klimatet alltså. Och hur gör vi det?. Jo, genom att rusta oss på gårdarna och producera än mer och få konsumenten att äta mer svenskt. Med kraftfullt fokus, att få alla att jobba vidare med en minskning av importen och ökning av exporten. Våra värden i Sverige är starka och unika med fina jordar, bra vattentillgång, god djurhållning, arbetsmiljölagar och vi tar hand om våra medarbetare. Våra produkter kostar mer och ska kosta bra mycket mer än vad de gör i dag.. För 50 år sedan gick 30 procent av vår disponibla inkomst till mat, i dag är siffran nere på runt tolv procent, så det finns att hämta av hos de allra flesta konsumenter. Att inte ha råd ...