At certain times of day, it is more difficult to find parking spaces on the hospital grounds in Umeå. Travelling to Nus by public transport is therefore a good alternative. If you have to take the car, be sure to leave well in advance of your appointment.. Tip: Car park P8 often has vacant bays. This car park is located to the east of the hospital, adjacent to Regionens hus and near the southern entrance. ...
Den vanliga behandlingen av KML, går ut på att med ett minimum av bieffekter hålla sjukdomen under kontroll. Sjukdomens symtom och terapi känslighet varierar och därför planerar man behandlingen något olika från patient till patient.. Beroende på i vilken fas sjukdomen befinner sig och i vilket allmäntillstånd du befinner dig avgör läkarna hurudan behandling du skall få. Idag sköts sjukdomen framgångsrikt med medicin i tablettform. (sk.thymidinkinashämmare).. Hos unga och medelålders patienter med KML kan benmärgstransplantation bli aktuell. Dina möjligheter till transplantation börjar vi utreda genast efter diagnostiseringen. Benmärgsdonator söks främst bland syskon men också från benmärgsregistret. Transplantationer utförs vid universitets sjukhus men du får mer information av din läkare här hos oss om det blir aktuellt för dig.. ...
Information meeting for all new international students giving you the basic information on health care, insurances, student services and much more
Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?
ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i KULTURGEOGRAFI Human Geography Studieplanen är utfärdad den 3 maj 2007 (dnr CF /2007). 1 Den har senast ändrats den 10 december
Göteborgs universitet är ett av de stora universiteten i Europa. Vi har mängder av kurser, program och masterutbildningar och är dessutom ett av Sveriges populäraste,…
Curtin University Hitta din drömutbildning på Curtin University! Universitet ligger i precis utanför Perth och du kommer att få en fantastisk studietid där du kan blanda studier med strandliv och unika äventyr. Varför ska du studera vid Curtin University? Några anledningar till varför du ska studera vid Curtin University: Du kommer att uppleva Perth - en av världens härligaste städer att bo i. Perth har mer soltimmar i genomsnitt per år än någon annan australisk huvudstad! Du kommer att studera på ett av Australiens modernaste campus. Utöver spännande studier kan du lägga din tid på vackra stränder och massa utomhusaktiviteter. Du kommer förmodligen uppleva Color run, en gigantisk utomhus-karaoke och utomhusbio! Vad kan du studera vid Curtin University? Curtin University erbjuder bachelor- och master-utbildning eller bara fristående kurser under en termin eller två (Study Abroad). Välj bland kurser och hela program inom fakulteterna: Business Engineering Health Sciences
Detta var avsikten och i enlighet med den utformade vi vår skola. Men med åren och med växlande utbildningspolitik kom också en lång rad regler och förväntningar om anpassning till allmän universitetspolitik. Bolognaprocessen är den mest omdebatterade, men också kanske den enklaste att införliva i skolans tänkande. Långt mera försåtliga är en lång rad skenbart harmlösa förslag till anpassning. Här försöker vi vara så uppmärksamma som möjligt och låta dem förbli vad de är - byråkrati - så att de inte förstör eller komplicerar vår huvuduppgift. Här tror jag att vi har lyckats. Förbluffande få av dessa byråkratiska ingrepp är nödvändiga. De visar sig ofta vara rekommendationer snarare än regler. På ett stort universitet finns det konsensus om att det absolut viktigaste är kärnverksamheten - utbildning och forskning. Det är precis vad vi också menar är det viktigaste.. Vi som startade Konsthögskolan i Malmö hade det stora privilegiet att kunna börja ...
Vad är egentligen skillnaden på universitet och högskola, hur vet man vilket av dessa man ska välja om man vill plugga vidare sina studier?. Orden universitet och högskola är inte namnskyddade och vem som helst kan använda dem. För att få ge examen på universitet- eller högskolenivå krävs ett så kallat examentillstånd. De kan ansöka om ett examentillstånd hos Universitetskanslersämbetet. Om en skola kallar sig högskola eller universitet men inte har examentillstånd så får man en så kallad diplomatutbildning eller certifikatutbildning, dock ger detta inte behörigheter till högre nivå av högskoleutbildning eller några högskolepoäng.. För att få studera på universitet eller högskola behöver man ha behörighet för det, och det får man genom en avslutad gymnasieutbildning med minst 2250 gymnasiepoäng. Har man inget slutbetyg från gymnasiet går detta att läsa in på till exempel komvux. Många kurser har dessutom särskild behörighet som krävs att man har ...
Göteborgs universitet har 37 000 studenter och mer än 5000 anställda. Göteborgs universitet är därmed ett av de största universiteten i Nordeuropa. Vi är också ett av Sveriges populäraste universitet med flest sökande till många program och kurser.
Umeå universitet hamnar på tredje plats i riket när det gäller antalet behöriga sökande i första hand till höstens utbildningar. Antalet förstahandssökande har ökat i Umeå men minskat i landet i stort.. Statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR, visar att antalet behöriga sökande i första hand till höstens utbildningar i riket är totalt 326 386, vilket är en minskning med 1,5 procent jämfört med inför höstterminen 2017. Samtidigt som riket som helhet minskar visar Umeå universitet en ökning på 3,1 procent inför höstterminen.. I höst är det bara Stockholms universitet och Uppsala universitet som har fler förstahandssökande än Umeå universitet totalt sett. ...
Presentation av Lise-Lotte W Järvinen Akademiker, pol. mag med inriktning på samhällsplanering Utvecklingsstrateg vid KS Förvaltning, Link. kommun sedan 2004 Primära uppdrag i dagsläget: − Utveckla strategiska universitetskontakter (universitetssamverkan), − Utveckla UniverCity i Mecinenätverket − Processledare i projektet Hälsans Nya Verktyg − Utveckla kommunens övergripande mål- och utvärderingsfrågor En strategi för samverkan med universitet och högskolor 3
Magnus Larsson har anställlts som chef för digital utveckling på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vilka digitala tjänster vill han se att framtidens universitetssjukhus kan erbjuda patienterna och medarbetarna?
På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - bidrar du till en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.
På Lunds universitet har du möjlighet att studera på forskarnivå vid alla våra åtta fakulteter. Forskarutbildningen är en viktig del i universitetets uppdrag och ansvar, och som doktorand - som man kallas när man är forskarstuderande - bidrar du till en viktig del av forskningen vid Lunds universitet.
Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) arbetar tillsammans med lärosätets fem fakulteter för att utveckla Malmö universitets högskolepedagogiska verksamhet och universitets arbete för breddat deltagande. I CAKLs uppdrag ingår att stödja pedagogiska ledare och lärare i syfte att utveckla kvalitén i utbildningen vid Malmö universitet, liksom att utveckla strukturer för att stödja studenter att nå målen för utbildningen. Vidare ansvarar CAKL för utveckling av Malmö universitets fysiska och virtuella lärandemiljö. Verksamheten omfattar kursgivning av poänggivande kurser, seminarieverksamhet, konsultativa uppdrag samt medverkan i interna och externa utvecklings- och forskningsprojekt.. Just nu befinner sig CAKL i ett expansivt skede med uppbyggnad av nya utbildningar på avancerad nivå, vidareutveckling av forskning inom området och utveckling av nya arbetssätt. Mer information om verksamheten finns på CAKL:s hemsida http://www.mah.se/akl.. Innehåll och ...
Företagsuniversitetet och Lunds universitet har tecknat avtal för ett samarbete kring kurser med akademiska poäng för yrkesverksamma. Först ut är de säkerhetschefer som önskar få 7,5 högskolepoäng inom Säkerhetsvetenskap.. Lunds universitet tillhandahåller poänggivande uppdragsutbildningskurser för yrkesverksamma inom företag, myndigheter och organisationer. Den först planerade kursen enligt samarbetsavtalet handlar om Säkerhetsvetenskap och ges av Arbetsmiljöhögskolan vid Lunds universitet, med undervisningen förlagd vid Företagsuniversitetet i Stockholm.. De säkerhetschefer som har läst - eller håller på att läsa - Företagsuniversitetets kurs "Säkerhetschef - diplomutbildning", kommer att erbjudas att läsa kursen "Introduktion till Säkerhetsvetenskap" på 7,5 högskolepoäng vid Lunds universitet.. - Vi är otroligt glada över att nu kunna erbjuda våra deltagare möjlighet till akademiska poäng, först inom säkerhet men sedan även inom våra andra ...
Plugga Logistikutbildning på Chalmers tekniska högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås,…
På universitetet finns många grupper och organ som hanterar olika aspekter av studenternas utbildningar och studiesituation.. I dessa grupper har studenterna, via sina studentkårer, rätt att utse representanter för dem. Vissa platser är knutna till presidiet för GUS, och finns därför inte med i den årliga utlysningen av ordinarie studentrepresentants-uppdrag.. Många studentrepresentantsuppdrag är fakultets- och institutionsspecifika, och finns därför inte listade här. För mer information om dessa uppdrag, kontakta din studentkår. ...
Här hittar du alla aktuella lediga jobb hos Umeå University . Sök lediga tjänster hos Umeå University på University Positions.
Regleringsbrev 2019 Myndighet universitet och högskolor Beslutsdatum: 2018-12-20 universitet och högskolor Utbildningsdepartementet.
... , tidigare Götaholm, Nylöse, Nya Lödöse, Kronohospitalsförsamlingen, Göteborgs Gamlestad
Göteborgs universitet på bokmässan, Bokmässan, bokmässan göteborgs universitet, monterprogram Göteborgs universitet, Bokmässan 2018 Göteborgs universitet
Jag har läst endel fristående kurser på distans, och nu börjat fundera på att planera mina kurser mer för att kunna ta ut en examen i framtiden. Men då behövs ju ett visst antal poäng i något huvudområde. Men hur vet jag vilket huvudområdet på kursen är? Exempelvis har jag läst logistik, är... Anna SYV: Hej Caroline,du behöver ta kontakt med studievägledare på den institutionen där du vill ta ut din examen. Det är nämligen så att varje högskola och universitet i... Läs hela svaret ...
Genus och teknik ligger i farozonen för att läggas ner vid Luleå tekniska högskola där de verkat sen 1993 Genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, som etablerades 1993 som Sveriges första forskarutbildningsämne i genusforskning, står inför nedläggningshot. Rektorn förväntas ta beslut om en eventuell avveckling senast mars 2018. Genus och teknik sen 1993 alltså.…
Genus och teknik ligger i farozonen för att läggas ner vid Luleå tekniska högskola där de verkat sen 1993 Genus och teknik vid Luleå tekniska universitet, som etablerades 1993 som Sveriges första forskarutbildningsämne i genusforskning, står inför nedläggningshot. Rektorn förväntas ta beslut om en eventuell avveckling senast mars 2018. Genus och teknik sen 1993 alltså.…
Örebro universitet ger utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) i 25 ämnen inom naturvetenskap, teknik, medicin och hälsa samt samhällsvetenskap och humaniora.
Jag har blivit intresserad av att lära mig mer av svenska språket genom att läsa det på högskola/universitet och har kollat upp lite vad man läser där och så. Jag undrar vad man kan ha det till sedan? Är inte så intresserad av litteraturvetenskap så lärare vill jag nog inte bli, då det är ett krav på X antal poäng i litteratur.Inom samhällsvetenskaplig så finns det en del sätt att göra undersökningar på som ligger nära språkvetenskapen, t ex diskursanalys, textanalys och annat som också är likt det som man lär sig inom svenska på högskolenivå (av det jag kunnat få information om). Kan man då kanske använda det man läst i svenska i kombination med samhällsvetenskapliga ämnen? Muntlig och skriftlig framställning sägs vara ett område som många arbetsgivare önskar att sina anställda behärskar bra. Sånt bearbetar man inom svenskan, kan det vara bra ämne att läsa då?
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten... ...
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten... ...
Örebro universitet hamnar på plats 74 i Times Higher Educations rankning av världens främsta universitet under 50 år. Det är framför allt hög kvalitet i
... Lund är platsen för Nordens första universitet. Redan 1425, mer än 50 år innan universitet fanns i Up...
Örgryte-Härlanda bildades 2011 i samband med en stor förändring inom Göteborgs Stad, då tjugo stadsdelar blev tio. Som namnet antyder slogs då de tidigare stadsdelarna Örgryte och Härlanda samman till en enda stadsdel. Stadsdelen består av många populära områden öster om Göteborgs centrala delar, med korta avstånd både till centrum och till natur- och rekreationsområdena kring Delsjöarna och Härlanda tjärn. Stadsdelen har en varierad struktur, med en stor blandning av bebyggelsetyper från olika tidsperioder.. Sett till antalet invånare, som i mars 2015 var drygt 58 400 personer, tillhör Örgryte-Härlanda de största stadsdelarna i Göteborgs Stad. Enligt prognosen kommer över 61 000 personer att bo här år 2018.. ...
Funderar du på om Luleå tekniska universitet passar dig? Att välja rätt universitet är ett svårt - men viktigt - val. Ett val som bara du kan göra. Kom på besök och bilda dig en egen uppfattning. Vi är säkra på att du kommer att trivas, för en stor del av er som besöker universitetet i samband med sitt valkval söker sedan hit. Välkommen ...
Är du nyfiken på Sveriges största statliga sektor, det vill säga universitet och högskolor? Här kan du fördjupa dig och utforska statistiken. Givetvis kan du också ladda ned statistiken du sökt fram.. ...
I denna lista presenteras de senaste avhandlingarna med genusanknytning från Göteborgs universitet. Listan baseras på referenser i databasen GENA som produceras av Kvinnsam vid Göteborgs universitetsbibliotek i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. ...
Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Vi är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända.
Karlstads universitet präglas av utbildning och forskning av hög kvalitet i kombination med aktiv samverkan med det omgivande samhället. Universitetet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Vi är ett av landets yngsta universitet. Det gör oss lite modigare. Vi ser det som vårt uppdrag att utmana det etablerade och utforska det okända.
Teknikåttan är uppbyggt på samma sätt som Vi i femman och samarrangeras av elva universitet och högskolor runt om i landet. Genom olika kunskapstest och experiment tävlar eleverna mot varandra. Först i en uttagningstävling/kval ute på de egna skolorna och sedan i regionstävlingar på respektive universitet eller högskola. Regiontävling den 19 april 2018 Följande klasser i regionen hade bäst resultat i kvalificeringsomgången och går därmed vidare till regiontävlingen på Karlstads universitet den 19 april:
Hemsidan och bloggen Göteborgs historia (www.goteborgshistoria) är skapad av Per Hallén, fil. dr. forskare i Ekonomisk historia, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Upp till 6 ggr i veckan publiceras här notiser och ibland längre artiklar ur Göteborgs Aftonblad för 120 år sedan (antalet texter styrs av vilka dagar som tidningen kom ut). Avsikten är att berätta…
... är Australiens äldsta och mest prestigefyllda universitet, rankad som ett av världens bästa universitet. Läs mer här!
Från prestigeprojekt till lärosäte i världen - om Lunds universitet genom historien. Varför finns det universitet i samhället? Vilken roll har de spelat i historien? Dessa och många fler frågor får man svar på i den nya boken Historia och historiker - om Lunds universitet genom 350 [...]. ...
Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används enligt vår cookie-policy ...
Vad hände i Göteborg för 120 år sedan - alltså år 1896? Idag inleder jag en serie av berättelser som hämtas ur tidningen Göteborgs Aftonblad, det blir små och stora händelser och varje inlägg kommer att prydas med en annons ur tidningen för 120 år sedan. Göteborgs Aftonblad kom ut 6 dagar i veckan, måndag…
Vardagsverkligheten i fyra förskolor, tre låg- och mellanstadieskolor och tre högstadieskolor samverkar under 2014 med forskare från Göteborgs Universitet (LinCS) Berner Lindström m.fl., skolutvecklare från Mölndal samt Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) och Skolverket ...
I samarbete med universitet, högskolor, näringsliv med flera arbetar Region Skåne för att stärka Skånes position nationellt och internationellt inom området forskning.
Doktorand i Experimentell Mekanik - Luleå Tekniska universitet | Heltid, Visstid, Data / IT med Luleå tekniska universitet. Ansök i dag.
När jag gick i sexan var jag på hälsokontroll och skolsyster upptäkte att jag hade en lite krök på ryggen men den var bara 6grader. Så de skulle följas upp i början av sjuan men inget hände så i slutet av sjuan kontaktade mamma skolsyster och jag fick komma dit. Då hade min krök ökat till 14grader, inte så mycket men nu hade jag skolios. Då blev jag skickade till ortopeden i Karlskoga men sjukvården i Karlskoga är rätt seg så det tog nån månad innan nåt hände men tillslut fick jag träffa en ortopedläkare och han tyckte att det var bäst om jag blev röntgad. Efter en månad blev jag det och då visade det sig att kröken hade ökat till 30grader. Då blev jag skickade till en ortoped på USÖ (universitet sjukhuset Örebro) och han ville ha en ny röntgenbild och när han hade fått det så var min rygg 40grader. Han bestämde att jag skulle få korsett för att stoppa kröken. När jag var 14½ år fick jag min första korsett (januari 2008). Det var kontroller var ...
Vi finns till för alla som vistas på sjukhuset; patienter, närstående, de som arbetar inom vården samt studenter som befinner sig på sjukhuset under sin
20 december - andra antagningsbeskedet. I början av januari - aktivera studentkonto. Om du är ny vid universitetet aktiverar du studentkontot via antagning.se, med de inloggningsuppgifter du använde vid anmälan, eller via eduID.. Inför kursstart registrering - du räknas inte som student vid universitetet förrän du är registrerad. På de flesta av våra utbildningar kan du vanligtvis själv registrera dig via Studentportalen (logga in med studentkonto, se ovan). Institutionen skickar information om hur registreringen går till.. 21 januari - vårterminen startar. OBS! Vissa kurser och program kan starta tidigare eller senare. Kontrollera noga informationen om registrering och kursstart som du får från institutionen.. ...