Stillingstittel: Postdoctoral Research Fellow in The Nordic Education Model (NordEd) (168491), Arbeidsgiver: Universitetet i Oslo, Søknadsfrist: 1. august 2019
Studenten skall efter genomgången kurs självständigt kunna:Kunskap och förståelseredogöra för, granska och argumentera för teorier, modeller och styrdokument med koppling till sjuksköterskans ansvarsområde inom astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och ha insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom omvårdnadsarbetet gällande astma och KOLFärdighet och förmågavisa förmåga att i samråd med patient och närstående identifiera, bedöma, planera, genomföra och utvärdera samt dokumentera evidensbaserad omvårdnad och i förekommande fall i samråd med andra yrkeskategorier gällande astma och KOLvisa förmåga att tillämpa pedagogiska modeller för att handleda, undervisa, ge stöd för att stärka patientens delaktighet och egenvårdsinsatser gällande astma och KOLvisa förmåga att initiera och implementera kvalitetsutveckling av omvårdnad vid astma och KOLVärderingsförmåga och förhållningssätttillämpa ett
Att läsa böcker är en bra informationskälla för att utvecklas i sitt arbete. Det finns många olika böcker om pedagogiska modeller, förhållningssätt och bemötande. Lära tipsar här om böcker skrivna av författare som har egen funktionsvariation.. Här kommer tips på två författare som har skrivit böcker utifrån sitt eget perspektiv.. Moha Frikrafts senaste bok Synlig fast osynlig, jag är inget UFO ger en inblick i hennes liv och en ökad förståelse för hur det kan vara att vara annorlunda utifrån hennes verklighetsbaserade berättelser från ett liv med en CP-skada, ADHD och autism.. Amanda Malmberg är 22 år och har skrivit boken Mitt unga fartfyllda liv: Genom svårigheterna mot stjärnorna. Hon berättar om sitt liv med Downs syndrom, och hur hon tar sig genom svårigheterna. Man blir verkligen glad av att läsa hennes bok och får möta en tjej med en oerhörd livskraft.. Båda dessa författare har egna bloggar och håller föreläsningar, så håll utkik och ...
Kunskapsgymnasiet Globen är en populär gymnasieskola som ligger granne med Globen och Gullmarsplan. Hos oss är närheten mellan dig och dina lärare påtaglig. Din studiecoach, som också är en av dina lärare, coachar och stödjer dig att nå längre än du själv trodde var möjligt. Du tillhör också en studiegrupp där ni under ledning av studiecoachen arbetar tillsammans kring bland annat grupprocesser, studieteknik och lär tillsammans och av varandra. Studiecoachningen är en av hörnstenarna i vår pedagogiska modell och den bidrar till att stärka relationen mellan våra lärare och elever.. Vi erbjuder tre högskoleförberedande program. På Ekonomiprogrammet får du en bred utbildning inom ekonomi och juridik. En utmaning blir att starta ett företag inom ramen för Ung Företagsamhet och möta elever från andra Kunskapsgymnasier i tävlingen Business Challenge, en tävling i entreprenörskap med studenter från andra Kunskapsgymnasier.. ...
Hur kan en lax förflytta sig från sjö till hav och ändå överleva?. Hur klarar strandsnäckan vinterisen? Är odlade musslor bra för annat än moules marinière? Den här kursen vänder sig till dig som är intresserad av att ta reda på mer hur olika främst marina djur reagerar på och anpassar sig till förändringar i sin miljö. Kursen tar även upp hur du kan tillämpa dina fysiologiska grundkunskaper när det gäller odling av marina djur. Kursen bygger på den pedagogiska modellen problembaserat lärande (PBL).
|p|HVB C4 vänder sig vänder till ungdomar från 16 år till och med 20 år. Ungdomarna kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykosocial problematik,...
This research is a case study and focuses on Tanzanian girls football team Fc Vito Malaika, which consists of 20 Muslim girls, all born between 2002 and 2004. The team was established in 2013 and it was the first girls football team in a small town of Ruangwa, located in the region of Lindi in South-East part of Tanzania. When Sports Development Aid (SDA, a Tanzanian NGO) initially started building the team, in cooperation with the local primary schools, they noticed that it was difficult to find players because many of the girls parents denied their participation in the sport. The main objective of the research was to assess some reasons why some Muslim girls cannot participate in football activity in Ruangwa, Tanzania. Empowerment Education -model was used as theoretical framework in the study. Freire´s idea of education starts from the problems of active learning methods, and to engage participants in determining their own needs and priorities. The final material consisted of 30 people, ...
Pris: 269 kr. Häftad, 2017. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp EHM - Elevhälsomötet : en främjande, förebyggande och lärande modell av Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski på Bokus.com.
100361 avhandlingar från svenska högskolor och universitet. Avhandling: Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang.
BESLUT Dnr LiU-2008/ (7) Allmän studieplan för forskarutbildningen i pedagogik med inriktning mot vuxnas lärande (Educational Research: Adult Learning) Fastställd av Områdesstyrelsen för
Vuxna i Lärande (ViL) är biblioteksservice för dig som är vuxen och studerar. Du kan bland annat få hjälp med dina läxor, eller gå på språkcafé. Du hittar alla aktiviteter för vuxenstuderande på Angereds bibliotek i vårt program. Läs mer på ViL:s hemsida. Följ Vuxna i Lärande på sociala medier för att få boktips, studietips och uppdateringar. ViL finns på Instagram, Facebook och YouTube. ...
Projektet erbjuder punktinsatser eller längre utvecklingsprogram för företag i skärgårdsregionen Sverige-Finland. Exempel på detta är startup-kompetens, coaching-tekniker och innovativa modeller för affärsutveckling som stöder de deltagande företagen. Ino
Våra miljöer, både inne och ute, är skapade för att omsorg, lek och lärande ska bilda en helhet över dagen. Miljöerna ska uppmuntra till upptäckande och utforskande utifrån ett ämnesöverskridande arbetssätt.. Vi vill att det ska finnas inbjudande platser i rummen som ska väcka nyfikenhet och kreativitet hos barnen. Genom att ha olika mötesplatser som är lätta för alla att komma åt får de möjlighet till egna val och till lek, lärande och samspel med varandra. Materialen som används ska vara föränderliga och kunna anpassas efter barnens egen lust och fantasi. Därför byter vi ut gamla material och leksaker för att de ska vara säkra, giftfria och för att vi ska kunna erbjuda ett komplement till den miljö och de leksaker som barnet har hemma. ...
Leken är central i barnens utveckling. I leken stärks barnet som individ. Med hjälp av sin lust och fantasi är leken ett redskap för barnen att utveckla sin samarbetsförmåga, hantera konflikter och bearbeta upplevelser. Barnen får chansen att prova och utveckla sätt att uttrycka sig språkligt, sina känslor och sin empati för andra barn. Leken ger också nya erfarenheter och utvecklar det abstrakta tänkandet. ...
Särskild uppmärksamhet attraheras de flesta forskningslaboratorier, särskilt en sådan anordning, automatisk biokemiska Analyzer.Jämfört med halvautomatiska enhetsmodeller kan avsevärt spara värdefull tid professionell.Tillsammans med genomförandet av nästan alla operationer automatiskt sådana enheter ger den mest exakta laboratorium, lätt reproducerbara diagnostiska resultat.. bulk analysatorer innovativa modeller, såsom Sapphire 400, utan hjälp göra pipettering av reagenser och prover, utföra deras uppvärmnings-, blanda, analys, bearbetning av data och producera färdiga resultat.. Spektrofotometer automatisk kunna visa överlägsen prestanda, oberoende mätning tiotals till hundratals parametrar för en timme.Användning av de flesta modeller av sådana anordningar kräver endast deltagande expert i mätningarna programmeringsläget.. köper automatisk biokemiska Analyzer typ, kan du få nästa rad fördelar: ...
Femina skriver om boken Vägar till innanförskap och varför Ulrika Sedell och Eva von Wernstedt bestämde sig för att skapa en plattform för berättelser om framgångsrik integration. Om nyskapande modeller...
Catarina Andersson har följt en grupp mellanstadielärare som deltagit i en fortbildning i formativ bedömning i matematik. När lärare använder den formativa
Det r ocks viktigt att kunna samarbeta d detta r en liten skola d r alla m ste ha ett n ra samarbete. Du b r vara bekant med olika undervisningsmetoder och pedagogiska grepp samt ha en klar bild av vad du vill utr tta. Det r en f rdel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i m ngkulturell skolmilj ...
Det r ocks viktigt att kunna samarbeta d detta r en liten skola d r alla m ste ha ett n ra samarbete. Du b r vara bekant med olika undervisningsmetoder och pedagogiska grepp samt ha en klar bild av vad du vill utr tta. Det r en f rdel om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i m ngkulturell skolmilj ...
1935 antog Fröbelförbundets möte i Göteborg en resolution som slog fast en rad krav på samhället som gällde ansvaret för de små barnen. Det var bl a krav på att institutioner med pedagogisk inriktning skulle upprättas i de större städerna, att statliga bidrag skulle beviljas kommuner eller enskilda som hade godkända lokaler och godkänd ledning, att staten skulle utöva inspektion och att seminarierna för utbildning av ledarinnor skulle ställas under statlig inspektion som skulle ske i samråd med Fröbelförbundet.. Ett resultat av denna tydliga policy och de krav som Fröbelförbundet överlämnade till socialdepartementet blev att Ellen Moberg, som ordförande för Fröbelförbundet, 1935 fick Socialdepartementets uppdrag att göra en utredning om behovet av barnträdgårdar och barnkrubbor. Hennes utredning ledde till att 1935 års befolkningskommission 1938 lade ett betänkande Barnkrubbor och sommarkolonier m.m.. Där betonades att lekskola och liknande institutioner ...
Filiorum är en en-avdelningsförskola som har förmånen att ligga i ett naturskönt område med skogen tätt inpå knuten. Lokalerna vi vistas i är stora och rymliga, rummen är många och alla barn kan få den avskildhet eller sociala kontakt som de önskar/har behov av. Personaltätheten är hög, en-avdelning innebär färre ansikten för barnen att behöva möta och lära känna vilket ger barnen en lugnare vardag. Vår pedagogiska inriktning är främst att arbeta med värdegrunden, vänskap och empati då vi tror att den viktigaste grunden för att barnen ska utvecklas och må bra är att de känner trygghet och närhet med sig själv och sin närmaste omgivning. Men också för att barn idag växer upp i ett socialt samhälle som ställer höga krav på att dem att hantera många sociala koder. I övrigt så har vi ett medvetet tänk och arbetar målmedvetet men lekfullt med förskolans läroplan, allt för att barnen ska utvecklas och lära genom lek och eget intresse. Att barnen vid ...
Det är vanligt att höra att dagens pedagogik bör gå ut på att lära ut modeller för kunskap, vilket jag aldrig har trott på. Visst är det svårt att veta vilken kunskap man ska lära ut till elever och studenter,...
Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: Skolporten Se föreläsningen: https://urskola.se/Produkter/200466-UR-Samtiden-Fritidshemmet-2017-Barn-som-staller-extra-krav-pa-verksamheten. ...
Teater Västernorrland utvecklar ständigt sin verksamhet gentemot skola och förskola. Skolföreställningarna turnerar i hela Västernorrlands län och det uppsökande arbetet inom Skapande Skola når barn och unga i deras eget klassrum. Teater Västernorrland vidareutvecklar över hela verksamheten det pedagogiska förhållningssättet, för att möta skolans behov.. ...
Till Åhusgatans förskola Välkommen till Åhusgatans förskola som har tre avdelningar. Den pedagogiska inriktningen är mångsidig och vi lägger extra fokus på…
Just nu händer det mycket positivt i L.R.D! Vi har precis genomfört en lyckad kurs och sådant ger alltid energi till oss inblandade. Varje kurs är också ett lärande tillfälle för oss arrangörer och en möjlighet till förbättringsarbete. En förbättring som vi införde på prov under senaste kursen var att använda oss av helpension under kursen. Effekten av detta…
Modellene er mer eller mindre konsolidert etter karriere, som det er tilfellet for modellen av tilsyn i tidlig utdanning grad med mer 10 år. Denne modellen har vært et resultat av samarbeidet med alle avdelinger av fakultetet som hadde forbindelser med practicum i tidlig utdanning, blir koordinert av retning av forskningsgruppen Gtea. Nå er det reformeres for å svare på læreplaner reformer av samme gruppe av forskning samarbeid med andre forskergrupper i Universitetet i Granada og Universitetet i Vigo.. Når det gjelder andre kvalifikasjoner, som tittelen på den primære graden og andre kvalifikasjoner av utdanningsvitenskapelige fakultet (Videregående master, Pedagogikk og sosial pedagog), Vi er i begynnelsen av utformingen av en modell som passer læreplanen i den 2010-11.. ...
Paul Stacey är Associate Director of Global Learning för den världsvida organisationen Creative Commons. När han besökte Södra Stockholms folkhögskola passade Re:flex på att bjuda in honom för att höra hans tankar om öppenhet, om öppna lärresurser och om hur vi kan organisera delakulturen. Resultatet blev två föreläsningar och en intervju där Paul talar om grunden och vad öppna lärresurser (OER) kan leda till. Inom utbildning, forskning och kultur har vi allt att vinna på en ökad öppenhet och ett generöst delande (sharing). Kunskaper och förståelse sprids snabbare och lättare om människor arbetar tillsammans, något som kan förändra och ge ökat inflytande i såväl privatliv som samhället i stort.. Här följer den första föreläsningen - Building a global adult learning commons. Notera att föreläsningen är indelad i kapitel med direktlänkar under filmen.. ...
Stärkt samverkan med industrin är i fokus för KTH:s nya campus, och närheten till näringslivet är också påtaglig vid ett besök i de nyinvigda lokalerna. Alldeles intill huserar samarbetspartner som Scania och AstraZeneca, en bit bort syns upplevelsecentret Tom Tits.. Flytten för KTH:s personal, som först planerades till september, gick i mellandagarna. I mitten av januari kom de första studenterna.. - Nu är vi äntligen på plats, jag tror att många känner en lättnad, säger Alexander Engström som hoppas att campus blir en populär mötesplats där studenter känner sig hemma och vill vara, även kvällar och helger, för att umgås och plugga.. Framväxten av campus har skett i samverkan med lärarna. I workshops har de framfört behov och bollat skisser och byggplaner med arkitekter och projektledare. En tanke har varit att skapa miljöer som kan anpassas efter olika pedagogiska metoder, såväl traditionella som nya, berättar Kristina Palm, prefekt vid institutionen för ...
Våra förskolor genomsyras av ett kooperativt lärande mellan barn, pedagoger, socialpedagog, rektor, pedagogista och föräldrar. Vårt förhållningssätt där olikhet berikar, interkulturellt och inkluderande ligger till grund för kooperativa lärande. Vi ser förskolan som en demokratisk mötesplats där barnen får möjlighet att utvecklas som världsmedborgare. Vi arbetar som ett stort enat arbetslag där vi ser ALLA barn och familjer oavsett vilken hemvist barnet tillhör.. Vår pedagogiska idé grundar sig på övertygelsen och tanken om det kompetenta barnet. Ett barn som har förmåga att lära, utforska och skapa sig egna teorier och kunskaper. Ett barn som är aktivt i den egna lärandeprocessen. I vårt projektinriktade arbetssätt vill vi erbjuda ett transparant lärande för alla i gruppen. Där barnens olika lärande blir synligt som tex att våga tro på och uttrycka sina hypoteser.. Genom vår strävan att utveckla pedagogisk dokumentation som ligger till grund för att ...
misc{1356895, abstract = {I nutida samhällen förekommer målinriktad planering av hur människor och grupper ska samverka i olika syften. Institutioner och organisationer förändras på ett planerat sätt, antingen för att effektiviseras eller för att förändra sina uppgifter i samhället. Vi fann det intressant att studera hur organisationer förändrar sig utefter samhällets krav och ständiga förnyelser. Utifrån en tidigare studie på ATCC Malmö ville vi beskriva den omorganisering som pågått där, men denna gång ur ett personalperspektiv. Syftet med denna studie blev således att, utifrån personalens reflektioner och reaktioner kring den organisationsförändring som ATCC Malmös ledare implementerat, analysera förändringen med avseende på vilka möjligheter det fanns till lärande för medarbetarna. För att uppfylla vårt syfte valde vi att göra en empirisk studie och använda oss av en kvalitativ strategi med djupintervjuer. Vi har inte tagit ställning till någon ...
ICAE is a global network with a specific mandate to advocate for youth and adult learning and education (ALE) as a universal human right. It is a strategic network that promotes adult learning and education as a tool for active citizenship and informed participation of people ...
Pedagogiskt ledarskap sätter fokus på individen, gruppen och ledaren. I boken beskriver författarna synen på kunskap och teorier om lärande samt hur olika pedagogiska synsätt påverkat och påverkar den pedagogiska ledarens arbetssätt. Ett kapitel beskriver hur värderingar påverkar våra ställnings... - Ginza.se
Rapporten presenterar resultaten från en utvärdering av det våldsförebyggande programmet Viktig intressant person (VIP). VIP är ett strukturerat målgruppsanpassat utbildningsprogram med pedagogiska inriktning som bedrivits i Eskilstuna kommun sedan 2014. Insatsen utgör en arbetsmetod som har utvecklats för att hjälpa personer med intellektuella funktionsnedsättningar.. Målgruppen för insatsen är kvinnor och män som har insatser med stöd av Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service (LSS). Syftet med VIP-insatsen är att minska våldsutsattheten för denna grupp genom att ge dem det stöd de behöver och har rätt till. Den sammantagna bedömningen av utvärderingen är att våldspreventionsprogrammet VIP skapat en positiv utveckling för deltagarna. Förutom att insatsen visar att Känslan av sammanganhang ökat vittnar flertalet brukare om både kunskapsmässig, attitydmässiga och beteendemässiga förändringar som ett direkt resultat av insatsen. Samtidigt som ...
Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildningen vid Åbo Akademi och lärare på fältet. Detta sker genom ett utvecklingsarbete i form av en medskapande process på tre nivåer som leder till ett kunskapslyft hos alla aktörer.. Projektet är ett av regeringen Sipiläs spetsprojekt för att utveckla lärarutbildningen.. ...
De 1809 års män som avsatte kungen och författade regeringsformen förklarades tids nog omoderna av de som avskaffade ständerna och skapade en tvåkammarriksdag. Dessa avpolletterades snart av de liberaler och socialdemokrater som drev fram det demokratiska genombrottet. Men när de fastnade i kraftlösa minoritetsregeringar utkonkurrerades de av folkhemstanken, vilken i sin tur kom att ersättas av såväl vänsterradikala som nyliberala projekt för ett alltmer globaliserat och mångkulturellt samhälle, där vi är i dag. Men kanske knakar detta projekt i fogarna redan nu. För den läsare som önskar se vad som skedde i det som skedde är Nordin en bildande och ofta underhållande ciceron som öppnar för nya tolkningar av Sverige, av moderniteten och av historien kort sagt av Sveriges moderna historia.. Ett pedagogiskt grepp som sporrar läsaren att fundera vidare. ALlra mest tankeväckande är han när han höjer sig över historiens nuflöde och jämför de olika projekten med ...
Vi arbetar medvetet med att barnen ska bli självständiga människor med bra självkänsla som kan känna trygghet i tillvaron. Under hela förskoletiden försöker vi lägga grunden för denna utveckling genom att vi ger dem tid och att vi med olika aktiviteter bygger upp självkänslan och tryggheten.. Bra vuxna förebilder är viktiga för barnen. Våra ord, handlingar, känslor och attityder avspeglar sig på barnen och har betydelse för utvecklingen. Vi arbetar efter uttrycket jag kan. Vi arbetar för att alla barn ska vara positiva till att lära och vi har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt.. Personal:. Ulrika Renfors Barnskötare. Heli Piilonen-Jansson Barnskötare. Nike Boberg Vikarie. ...
USA 1959. Till den inskränkta och diktatoriska internatskolan Wellton Academy kommer den nye läraren John Keating för att undervisa i språk och litteratur. Han introducerar nya pedagogiska grepp och uppmuntrar eleverna att tänka fritt och ifrågasätta den rådande ordningen. När eleverna tar steget fullt ut hamnar de på kollisionskurs både med skolledningen och föräldrarnas förväntningar. En modern filmklassiker med Robin Williams i rollen som den karismatiske läraren.. ...
Betyg: (jun 2003) 8 Döda poeters sällskap 1989 Rollen som engelsklärare sitter som en smäck för Robin Williams. Det här blir en intressant historia om de reaktioner som uppstår när nya pedagogiska grepp som inkluderar uppmuntran att tänka fritt införs på en förstockad Amerikansk privatskola. Bildkvalitet: Bra (1.77:1 anarmorfisk )…
Som utgångspunkt för den pedagogiska utvecklingen finns planen för småbarnspedagogik, läroplanen för förskoleundervisning samt lagen om småbarnspedagogik. Med de pågående utvecklingsprojekten stärker, skapar och befäster vi de pedagogiska tillvägagångssätten. För att utveckla servicen i samarbete med kommuninvånarna använder vi oss av service design och olika enkäter. ...
I rekryterings- och analysplattformen Ascend arbetar du datadrivet med personlighetstestet MAP, kapacitetstestet Matrigma och Assessios kompetensramverk.
Här har vi samlat alla våra artiklar, guider och fördjupningar inom ämnet kompetensbaserad rekrytering. Klicka här för att komma till samlingssidan.
Alltihop kantat av ett intensivt snattrande. Du kan aldrig komma närmre en upplevelse, som blir ett spår och inre tatueringar.. Det är en förmån att nu få väva ihop en pedagogisk text tillsammans. Guldläge för lärande modeller.. ...
Våren 2019 arbetar jag främst som kursledare och lärare på en av Göteborgs universitets behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser, HPE101.. Tidigare har jag även undervisat och handlett examensarbeten på yrkeslärarprogrammet, barnomsorgsprogrammet, gymnasielärarprogrammet och vuxenspåret i gymnasielärarprogrammet, personalvetarprogrammet samt på fristående kurser i pedagogik.. Samverkan. Flera av de projekt jag har lett eller medverkat i har genomförts som uppdrag från externa uppdragsgivare, såsom utbildningsdepartementet, Folkbildningsrådet, Skolverket och EU. I ett antal av dessa har jag arbetat tillsammans med kollegor från Linköpings respektive Umeå universitet. I EU-uppdragen har kollegor från ett stort antal länder i Europa deltagit.. Sedan 2008 är jag ledamot i Mimerrådet som är det nationella rådet för folkbildningsforskning.. Jag ingår också i en arbetsgrupp inom ramen för EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).. Ledning av personal ...
Hösten 2019 arbetar jag främst som kursledare och lärare på en av Göteborgs universitets behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser, HPE101.. Tidigare har jag även undervisat och handlett examensarbeten på yrkeslärarprogrammet, barnomsorgsprogrammet, gymnasielärarprogrammet och vuxenspåret i gymnasielärarprogrammet, personalvetarprogrammet samt på fristående kurser i pedagogik.. Samverkan. Flera av de projekt jag har lett eller medverkat i har genomförts som uppdrag från externa uppdragsgivare, såsom utbildningsdepartementet, Folkbildningsrådet, Skolverket och EU. I ett antal av dessa har jag arbetat tillsammans med kollegor från Linköpings respektive Umeå universitet. I EU-uppdragen har kollegor från ett stort antal länder i Europa deltagit.. Sedan 2008 är jag ledamot i Mimerrådet som är det nationella rådet för folkbildningsforskning.. Jag ingår också i en arbetsgrupp inom ramen för EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe).. Ledning av ...
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter och möjligheten att påverka såväl det egna arbetet som våra affärsresultat. Oavsett om du vill växa personligen, professionellt eller både och, hjälper vi dig att uppnå dina mål. Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter och ständiga möjligheter till lärande och utveckling.
Rekryteringsutbildning. Rekryteringskonsult. Rekryteringsbehov. Konsultuthyrning. hjälp med rekrytering, rekryteringsbyrå, Assessment. Rådgivning. Kompetensbaserad rekrytering. Digital utbildning. Second Opinion
Rekryteringsutbildning. Rekryteringskonsult. Rekryteringsbehov. Konsultuthyrning. hjälp med rekrytering, rekryteringsbyrå, Assessment. Rådgivning. Kompetensbaserad rekrytering. Digital utbildning. Second Opinion
Tema kommunikation. På Gyabo förskola arbetar vi med ett tematiskt arbetssätt. Terminsarbetet inleds och avslutas med en gemensam upplevelse.. Temat kommunikation skapades med inspiration utifrån språkåret i Eslövs Kommun, där syftet är att synliggöra det arbete förskolan gör gällande språket.. Förskolan är en möjligheternas arena där alla sinnen tas i bruk och språk och lärande integreras. Förutsättningarna för lärande är att barn är tillsammans, att de känner trygghet och tillit och att de ges tid till att reflektera på stora och små saker och dagliga händelser. För att främja begreppsutvecklingen är det viktigt att barnen får utforska med alla sinnen, uppleva med hela kroppen, upptäcka, benämna och BERÄTTA.. Kommunikation kräver dels ett språk, en kod varigenom information uttrycks, dels ett fysiskt medium varigenom information överförs.. Människan har ett primärt behov att kommunicera som märks redan hos nyfödda barnet och vars tillfredställande ...
På drupa 2016, bås A01-1, hall 05, avslöjar Epson sitt nya 44-tums (111,8 cm) nytillskott i SureColor SC-P-serien; SC-P10000. Modellen följer i den nyligen lanserade 64-tumsmodellen (162,6 cm) SC-P20000:s fotspår. Båda innovativa modeller är lättanvända och framställer exakta foton, butiksobjekt och skyltningar i storformat och med fantastisk kvalitet - till och med vid ultrahöga hastigheter. Kunderna kan nu utnyttja sortimentets samtliga funktioner, men skriva ut objekt i mindre storlek.. SC-P10000 är en optimal lösning för fotolabb, foto- och kopieringsbutiker, tryckerier och företag som letar efter en intern lösning. I dessa ytterst krävande scenarier behöver användarna en skrivare som kan framställa utskrifter av högsta kvalitet och som har en exceptionellt hög produktivitet - vid 600 x 600 och högre. SC-P10000 omfattar det nya PrecisionCore MicroTFP-skrivhuvudet som framställer fantastiska resultat, till och med vid snabba utskriftslägen. Högprecisionsteknik för ...
Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla?. Svaret är EHM, elevhälsomötet, som i en strukturerad modell bjuder in all skolpersonal som finns runt eleverna. I modellen samverkar skolans olika kompetenser och professioner för att i regelbundet återkommande möten ringa in utmaningar och möjligheter långt innan arbetsinsatserna blir av enbart åtgärdande karaktär.. Boken beskriver mötesmodellens olika delar och faser som mynnar ut i en konkret handlingsplan. Många praktiska exempel med frågeställningar förtydligar hur deltagarna kan resonera utifrån olika perspektiv, roller och funktioner.. Om ...
Människans språkförmåga utvecklas hela livet. Ordförrådet växer i vårt modersmål och om vi så önskar kan vi när som helst under livet lära oss nya språk.
Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare. Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass. Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt.. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik. ...
Domare i Makeup-EM 1997 och många år som domare i SM. Utbildningen hos oss består av grundlig teori, demonstration och praktisk träning på modeller.. ...
Vi söker en medarbetare som har erfarenhet av arbete med ungdomar och stort intresse för ungdomsfrågor. Du har förmåga att bygga nätverk, engagera och entusiasmera. Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning med pedagogisk inriktning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Din bakgrund kan finnas inom olika områden, men vi tror att du har en högskoleexamen som socionom, pedagog/lärare, folkhälso- eller beteendevetare eller är en erfaren fritidsledare. Du har vana att arbeta projektorienterat och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet samt samarbetsförmåga. Du har en positiv människosyn och god omdömesförmåga. En förutsättning för arbetet är att du är tydlig i ditt sätt att kommunicera och har lätt för att skapa relationer.. ...
Vårt arbete med barnen utgår från förskolans läroplan och är målinriktat inom Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Förskola och hem samt Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet. Fyrtornets pedagogiska inriktning är den klassiska förskolepedagogiken med stolta traditioner och tilltro till barns egen förmåga. Barn vill utforska, se, höra och förstå. De vill göra det själva och tillsammans med andra barn och med oss vuxna. Vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att bygga, skapa med hjälp av olika tekniker, material och redskap. Vi låter barnen göra färdigt sina arbeten och få känna tillfredsställelse. Vi vill stimulera barnets fantasi genom att locka fram deras frågor, berättelser och förståelse av världen. Det gör vi när vi berättar, talar med varandra, läser, sjunger, rör oss och utforskar. Vi vill att barnen lär sig att vara ansvarstagande genom att låta dem klä på sig själva, packa sin ryggsäck, ta ...
Nanfeldt skildrar en hel del intressanta detaljer, som att man under 20- och 30-talen hade öppet till mörkrets inbrott på onsdagkvällarna under sommarmånaderna för att locka till sig en annan, mindre museivan publik. En annan storhetstid var under 70-talet när man ville öka tillgängligheten och utvecklade en lång rad pedagogiska grepp för att locka nya besöksgrupper. Jag minns själv hur jag troligtvis under 1975 besökte museet med min högstadieklass och den dåvarande pedagogiska intendenten Barbro Ahlfort berättade om samlingarna. Särskilt starkt minns jag hennes berättelse om Rembrandts Riddaren och falken, en bild som är aktuell i dag mer än någonsin eftersom den nyligen kommit tillbaka till museet efter en omfattande restaurering i Los Angeles ...
den trettonde boken i denna charmiga, lättlästa kapitelbilderboksserie där läsaren får följa Märta i stallet med allt vad det innebär. Författaren Erika Eklund Wilson är bra på att skildra vanliga vardagssituationer som kan ske i stallmiljön, det kan också handla om relationer, hierarkier och vad stalltjejer får stå ut med för att få vara med hästar och kanske få rida en liten stund då och då. Det slutar bra och med enkla, pedagogiska grepp, kombinerat med roliga och uttrycksfulla bilder, lyckas författaren sätta fingret på vad som förmodligen händer i många stall. - Annakarin Lindberg, BTJ. Sagt om tidigare böcker i serien:. Serien om hästfickan Märta är så supercharmig! Även visst om det handlar om hästar för hela slanten, så smyger det sig in annat som många barn säkert känner igen. Som den där med avundsjuka /.../ Boken ingår i serien Lätt att läsa och det är gott om skojiga illustrationer på uppslagen. - Marie Strömberg Andersson, Norra ...
Årets julkalender har blivit hett debatterad under december. Mikael M Karlsson vill inte kritisera öldrickandet eller svärandet, utan tigandet kring klassamhället. En tendens han känner igen i den svenska socialdemokratin. Jag älskar årets julkalender 1000 år till julafton. Blandningen mellan folkbildning och underhållning gör att jag inte har haft tråkigt ett enda avsnitt. Ändå finns det något där som stör. De 14 första avsnitten använder ett skickligt pedagogiskt grepp där berättelser från fattiga och rika varvas med varandra för att på så sätt visa på barns skilda uppväxtvillkor genom historien. Men från 1920-talet och framåt finns inga fattiga och rika i årets julkalender. När dagens avsnitt är klart och tv-kamerorna är tillbaka i studion för att öppna lucka 23 blir jag sittandes framför tv:n och funderar på vad för bild av historien julkalendern förmedlar och vad för konsekvenser den historieskrivningen har för vårt sätt att se på samhället i ...
Denne uken er professor David Boud, en av verdens ledende forskere på vurderinger, tilbakemeldinger og «student-centered learning», keynote speaker på UiOs utdanningslederkonferanse.. For å få mest mulig ut av hans besøk, har LINK - Senter for læring og utdanning tatt initiativ til et eget seminar med Boud. Arrangementet er åpent for alle, men krever påmelding.. Meld deg på seminaret her. ...
Ayer var Sandra, Amanda och jag och hälsade på hos Lovisa. Efter mycket krångel med bussa så bar det av. Vi åkte genom mörker men skymtade lite träd och hus på vägen. Kändes som om vi aldrig skulle komma fram. Men fick samtal från Amanda som med mycket pedagogisk tillvägagångsätt fick oss att hamna rätt. Sandra och jag fick veta att det inte var det första huset man såg utan det andra och att det skulle vara vitt, men man såg inte så jävla mycket så det var inte så lätt! Men vi hittade rätt och det gick som smör under hela kvällen sen skulle man kunna säga. Vill ni se resultatet så gå in på www.amandaolovisa.blogg.se och se för er själva ...
I dagens tjänstesamhälle är människor inte bara vår främsta tillgång, för många organisationer är de den enda tillgången. Det ställer stora krav på våra or
ISTDP är en känslofokuserad terapiform som utvecklades under sjuttio- och åttiotalet av den kanadensiske terapeuten Habib Davanloo. Davanloo var missnöjd med hur långsamt förändring skedde inom dåvarande psykoterapeutiska modeller, och började experimentera med mer tidseffektiva sätt att samtala på. När han så småningom presenterade resultaten av sina experiment och började lära ut modellen så kallade han den för Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy (ISTDP). ISTDP menar att psykologiska problem orsakas av inlärda automatiska beteenden - försvar - som vi människor använder för att hantera känslor. Det kan till exempel handla om att vi kritiserar oss själva eller att vi ältar något. Målet med terapin är att undersöka försvaren som står i vägen för livet som vi vill leva, och hjälpa oss att komma i kontakt med känslorna som försvaren blockerar. Försvar är något som alla människor utvecklar som en del i sin psykologiska mognadsprocess. När relationerna ...
Det går aldrig att kompensera bristande möjligheter till lärande i arbetet. Personalutbildning, komvux och yrkesvux är bra, men otillräckligt. | Läs mer på LO.se
Djuren på savannen - Möt giraffen, zebran, elefanten och deras kompisar. Med denna tavla i rummet lär man sig hur djuren ser ut och hur de stavas.
1. Utbildningar och workshops - framför allt icke-kliniska (se om kliniska utbildningar på www.ipbm.se/education), men en del av de icke-kliniska passar utmärkt även för kliniker inom många medicinska, psykologiska och psykiatriska områden, speciellt de som inte tidigare känner till tillämpad psykofysiologiområdet ...
Kompetensbaserad rekrytering blir allt vanligare. Men den hårt uppstyrda processen kan kännas ovan. Är du beredd på vad som väntar har du större möjlighet att lyfta fram dina kunskaper.