Utredningen En hållbar lärarutbildning har ett genomtänkt förslag till ny lärarutbildning. På vilket sätt förklarar Metta Fjelkner i en debattartikel i Sundsvalls Tidning.
Kompetensprofilen för lärare är ett av de viktigaste resultaten av projektet Lärarutbildning för inkluderande undervisning (TE4I) som genomförts av the European Agency for Development in Special Needs Education. Inkludering som målsättning för alla studerande på grundutbildningen var en viktig rekommendation i den sammanfattande projektrapporten. Kompetensprofilen är, tillsammans med andra resultat som presenteras i rapporten, ett svar som kopplas till ett ramverk av värderingar och kompetensområden som är nödvändiga för alla lärare för att kunna arbeta inkluderande.Kompetensprofilen presenterar information om vilka grundläggande värderingar och kompetensområden som bör utvecklas i grundutbildningen för lärare. Den beskriver dock inte hur detta ska ske inom de olika nationella programmen för lärarutbildning. Även om några viktiga frågor om genomförandet behandlas i den senare delen av dokumentet, har kompetensprofilen utvecklats som ett verktyg som ska utformas och
Den här utbildningen passar dig som vill fördjupa din egna yogapraktik eller har funderingar på att börja undervisa och vill ha en grundlig och längre utbildning inom yoga.. Hur och när blir man yinyogalärare?. I dag diskuteras det en del om de olika yogalärarutbildningar som finns, bland annat om just utbildningar i yinyoga för att de ofta är korta och ses mer som fortutbildning för redan etablerade yogalärare.. Anledningen till det är att yinyoga som yogaform i sig själv är ganska okomplicerad att utöva och också relativt enkel att lära ut - om man bara utgår ifrån de olika yogapositionerna. Men för att kalla sig yogalärare krävs det lite mer erfarenhet och kunskap inom yogans värld som helhet med områden som anatomi, fysiologi, filosofi och energisystem. Vi har därför valt att skapa en komplett 200-timmars lärarutbildning som innehåller yogans alla områden, och inte bara asanas.. Som deltagare har du möjlighet att gå hela utbildningen eller välja ut en eller ...
1 (9) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Kompletterande pedagogisk utbildning, (förhöjd studietakt), 90 hp Additional Programme for Teacher Education, 90 Credits Allmänna data om programmet Programkod
Förutom grundläggande behörighet finns särskilda förkunskapskrav. De särskilda förkunskapskraven varierar beroende på om du ska undervisa i åk 7-9 eller gymnasieskolan, se under Inriktningar. Oavsett examen måste minst ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen ingå, se nedan. Behörighetsgivande ämnen vid Mittuniversitetet: - Engelska - Historia - Biologi (se 1, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) - Kemi (se 2, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) - Fysik (se 3, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) - Svenska alternativt kombination av Svenska språket/Litteraturvetenskap enligt nedan - Samhällskunskap alternativt kombination av Statsvetenskap, Sociologi, Nationalekonomi och Kulturgeografi enligt nedan - Matematik (se 4, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) Godkända ämneskombinationer i svenska och samhällskunskap: Ämneslärare åk 7-9 Svenska 90 hp alternativt Svenska språket 60 ...
Förutom grundläggande behörighet finns särskilda förkunskapskrav. De särskilda förkunskapskraven varierar beroende på om du ska undervisa i åk 7-9 eller gymnasieskolan, se under Inriktningar. Oavsett examen måste minst ett av Mittuniversitetets behörighetsgivande ämnen ingå, se nedan. Behörighetsgivande ämnen vid Mittuniversitetet: - Engelska - Historia - Biologi (se 1, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) - Kemi (se 2, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) - Fysik (se 3, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) - Svenska alternativt kombination av Svenska språket/Litteraturvetenskap enligt nedan - Samhällskunskap alternativt kombination av Statsvetenskap, Sociologi, Nationalekonomi och Kulturgeografi enligt nedan - Matematik (se 4, Specificering av behörighetskrav till lärarutbildning) Godkända ämneskombinationer i svenska och samhällskunskap: Ämneslärare åk 7-9 Svenska 90 hp alternativt Svenska språket 60 ...
Ann Öhman Sandberg har utsetts att leda arbetet med den strategiska satsningen Framtidens lärarutbildning vid Örebro universitet. Hon är lektor i pedagogik o
Välkommen till landets mest kompletta miljö för lärarutbildning. Vi erbjuder utbildningar till lärare i förskola, grundskola och gymnasium, speciallärare, specialpedagog, folkhögskollärare och ett antal magisterprogram. ...
Skolans undervisning i idrott och hälsa har ofta fått kritik och en del av kritiken handlar om lärarutbildningen. Forskare från Örebro universitet ska nu tillsammans med åtta andra universitet och högskolor starta en nationell forskarskola med målet att stärka kvaliteten i lärarutbildning med inriktning mot idrott och hälsa.
Plugga Lärarutbildning på Linköpings universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet,…
Var tredje lärarutbildning håller för låg nivå för att få kunna examinera lärare, enligt Högskoleverkets nya rapport. I utredningen beskrivs lärarutbildnin
Vill du läsa en lärarutbildning? Heja dig! På AllaStudier.se kan du söka, hitta och jämföra över 20 000 utbildningar. Påbörja din utbildningsresa här.
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) inom matte/naturvetenskap och teknik. 1-årig lärarutbildning med förhöjd studietakt i biologi, fysik, kemi, matematik och teknik.
Debattartikel. Paradigmskifte pågår. Lärarstudenter kan i dag gå hela utbildningen utan en enda timmes undervisning i hur de kan använda den digitala tekniken. För att snabbt komma framåt föreslår vi att ny lärarutbildning startas inom ramen av Urban ICT Arena i Kista, skriver professorer Uno Fors, Robert Ramberg och Staffan Selander vid Stockholms universitets Institutionen för data- och systemvetenskap tillsammans med Johan Ödmark, vd för Kista Science City AB i DN Debatt.. ...
Debattartikel. Paradigmskifte pågår. Lärarstudenter kan i dag gå hela utbildningen utan en enda timmes undervisning i hur de kan använda den digitala tekniken. För att snabbt komma framåt föreslår vi att ny lärarutbildning startas inom ramen av Urban ICT Arena i Kista, skriver professorer Uno Fors, Robert Ramberg och Staffan Selander vid Stockholms universitets Institutionen för data- och systemvetenskap tillsammans med Johan Ödmark, vd för Kista Science City AB i DN Debatt.. ...
För att möta lärarbristen startar Karlstads universitet en ny lärarutbildning i höst. I utbildningen ingår att studenterna arbetar parallellt med studierna och får lön.
UNIVERSITET OCH HÖGSKOLA 2007 Humaniora, lärarutbildning och språk Naturvetenskap och miljö Korta avstånd ger snabba resultat Det som mer än något annat utmärker Studentlitteraturs relation med omvärlden
DNS The Necessary Teacher Training College i Danmark, Holstebro. Få all information om skolan och dess masterprogram på bara två klick!
Frågar man studenterna så finns Sveriges bästa lärarutbildning i Borås. Lärarutbildningarna vid Högskolan i Borås får nämligen toppresultat i..
Att studera utomlands i en eller två terminer som en del av en svensk lärarutbildning är populärt och berikande. Stärk dina möjligheter för framtida jobb
Höstterminen 2019 är det möjligt att söka till en helt ny typ av lärarutbildning. Tillsammans med elva kommuner, däribland Helsingborg,
Mälardalens högskola lägger sin betalda lärarutbildning på is på grund av bristande intresse från kommunerna, som tycker att satsningen är för dyr.
Nu kan Högskolan i Borås erbjuda en lärarutbildning från förskola till gymnasium. Beskedet kom från Högskoleverket (HSV) tisdagen 21 juni.
Lärarutbildning MBSR, MBKT & MSC följer originalprogrammen och dem principer standards som arbetats fram internationellt av auktoriteter inom mindfulness-
För första gången någonsin har ett Teaching Effectiveness Seminar, organiserat av AACSB International (the Association to Advance Collegiate Schools of...
Utbildning till ämneslärare grundskola. Vill du fördjupa kunskaperna i dina favoritämnen? Är du intresserad av ungdomar, undervisning, lärande och vill ha ett omväxlande och roligt yrke? Hos oss kan du utbilda dig till lärare i Dans, lärare i Engelska, lärare i Fysik, lärare i Historia, lärare i Matematik, lärare i Musik, lärare i Svenska, lärare i Samhällskunskap och lärare i Teknik
En sökning på nätet ger ungefär 23000 svenska träffar på forskningsanknytning. Om man lägger till lärarutbildning, ger det cirka 8000 träffar (praktikanknytning + lärarutbildning ger 39). Det är inte någon tvekan om att forskningsanknytning varit ett inneord det senaste decenniet.. Forskning och forskande lärande bör höra till det grundläggande i alla lärarutbildning. Inget missförstånd på den punkten. Vad man kan sätta frågetecken inför är försök att hävda forskningens eller teorins primära roll eller privilegierade ställning. Om det är något som är centralt i sammanhanget, är det att göra utbildningen och studenternas lärande mer kvalificerat. Det kan och bör man göra på många olika sätt inte bara genom forskning och övning i vetenskapligt tänkande. Det är över huvud en risk med att peka ut något ensamt område som centralt.. Forskningsanknytning är alltså en viktig - men inte någon helt oproblematisk - aspekt av lärarutbildningens ...
Uppföljning, utvärdering och utveckling ingår också i arbetsuppgifterna som förskollärare. Om du studerar på studieorten i Luleå så startar utbildningen på höstterminen. Den campusförlagda förskollärarutbildningen i Luleå möjliggör en närhet mellan studenter och lärare som innebär att dörren ofta står öppen för frågor och funderingar, även efter lektionstid. Förskollärarutbildningen ges även på distans med samma innehåll, skillnaden är att distansutbildningen startar på vårterminen. Distansutbildningen innefattar också fysiska träffar i Luleå med tre-fem sammanhängande dagar som sker tre-fyra gånger per termin. Flertalet av de fysiska träffarna innehåller obligatoriska examinerande moment. Mellan träffarna har du många kontakter med lärare och studiekamrater i form av föreläsningar och grupparbeten som sker med teknikens hjälp. Det är därför viktigt att du betraktar även distansstudier som heltidsstudier som bedrivs på dagtid ...
Jippi, nu har jag kört igenom hela mitt träningsprogram ett varv. Normalt sett brukar personer har som jobbigast att faktiskt sätta igång. När man väl har kört sitt program 2-3 veckor utan att hoppa över något pass så kommer det automatiska suget efter att köra nästa pass. Man skärper även sin kosthållning, vilket förmodligen beror på att man vill ge kroppen bästa möjliga förutsättningar för att bli vältränad och snygg. Dessutom förändras ämnesomsättningen när du höjer din aktivitetsnivå, vilket gör att du äter bättre saker. Att följa ett träningsschema gör att du också får in en dags- och veckorutin som även underlättar för andra saker du planerar in i din vardag med skola, jobb, matlagning och t ex din energi att hitta på roliga saker med vänner ökar. Så här såg måndagspasset ut vilket bestod av funktionell styrketräning.. ...
Hälsa - vill du må bra på jobbet och ha friska och starka medarbetare? Då krävs det att ni bedriver och satsar på kompetensutveckling inom hälsa!
För mig funkar det inte att känna efter mitt på dagen om jag ska köra ett träningspass den dagen eller inte. I nästan alla fall känner jag att jag har för mycket den dagen och det blir då väldigt lätt att skippa ett träningspass. Det är därför jag har bestämt att mitt träningsprogram på 60 dagar har 4 träningspass i veckan. Dessa träningspass är på måndagar, onsdagar, fredagar och lördagar. Inget snack! På så sätt ger jag inte mig själv möjligheten att hoppa över något pass, jag vet också att jag måste planera andra aktiviteter runt omkring detta. Och i nästa alla fall kör jag passen på morgonen, för då finns det inget som kan hända under dagen som förstör min motivation att gå och träna.. ...
Att visa ämneskunskaper (1) handlar i lärarutbildningen om att visa tillräckliga kunskaper i t ex matematik, engelska, fysik eller för den delen i idrott och hälsa för att kunna undervisa i detta ämne. Vad tillräckliga kunskaper är kan diskuteras, men det är svårt att ifrågasätta att en lärare generellt ska ha mer kunskaper, både till djup och bredd, än sina elever i ämnets grundläggande delar. Inte minst gäller det för att läraren ska kunna vara en kvalitetsgarant gällande de kunskaper som förvärvas, oavsett hur de förvärvas. I ett skolämne som idrott och hälsa har det dock visat sig att lärarna har svårt att sätta ord på vad det är som eleverna ska kunna i ämnet, och de har också svårt att beskriva hur bedömningarna görs av skolämneskunskaperna, i synnerhet de som är kopplade till rörelser.. Man kan tolka detta som att det finns en tyst idrott och hälsa-kunskap. Eftersom denna kunskap är tyst så kan vi inte kalla den för vetenskaplig. I de fall den ...
Kommunikation - skapa ett framgångsrikt företag med kommunikativa medarbetare med rätt utbildning genom våra medlemskap. Långsiktig kompetensutveckling!
För att vara säker på att denna funktion inte missbrukas ber vi att du identifierar dig genom att använda captcha-funktionen nedan.. ...
Ämneslärarprogrammet är en utbildning för dig som vill bli lärare i gymnasieskolan. Under utbildningen får du verktygen att leda undervisning i morgondagens skola, och genom både teori och praktik en stabil pedagogisk och ämnesdidaktisk grund för yrkesrollen. Du får också möjlighet att fördjupa dig i dina framtida undervisningsämnen och hur du i din kommande yrkesroll som lärare kan få elever att lära och utvecklas. Som färdigutbildad ämneslärare väntar en arbetsmarknad där din kompetens efterfrågas.. Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan innehåller två undervisningsämnen. Du kan välja mellan ett flertal ämneskombinationer och ämnena svenska, samhällskunskap, historia, engelska, samhällskunskap och matematik. . Utbildningen innehåller två självständiga arbeten om 15 hp i respektive undervisningsämne ...
Sen kan det ju självklart komma kvällar när någon inte vill sova, en annan har ont i magen, en tredje blev mörkrädd helt plötsligt och en fjärde måste upp och bajsa.....och nummer fem kan inte sova för att han är slemmig och hostig i halsen ...
Funderar du på att bli lärare i religionskunskap eller svenska?. Hos oss kan du utbilda dig till lärare för årskurs 7-9 eller gymnasiet, antingen genom att läsa Ämneslärarprogrammet eller genom att läsa fristående kurser och därefter Kompletterande pedagogisk utbildning. ...
CAP är Finlands största landsomfattande och ett kraftigt växande förarutbildningsföretag, som skapar betydande mervärde för sina kunder genom att utveckla moderna och effektiva undervisningsmetoder. CAP drar upp riktlinjer för förarutbildningen och utvecklar aktivt utvecklingen inom hela branschen.
Lärarutbildningen är en akademisk professionsutbildning. Vid Karlstads universitet betyder det att utbildningen speglar yrket som lärare. Du får de bästa förutsättningarna för ett arbetsliv som är komplext, ansvarsfullt och föränderligt, men framförallt väldigt roligt. Riktigt klar som lärare blir man aldrig, men du får en god grund att stå på och i takt med att skolan och samhället förändras, utvecklar vi utbildningarna i nära samverkan med skolan.
SAMMANFATTNING När våra elever är i femtonårsåldern ställs de inför ett beslut som sannolikt kommer att få konsekvenser för dem under en mycket lång tid. Det är nu dags att välja ett gymnasieprogram där de ska tillbringa de kommande tre åren. Under dessa år kommer i hög grad deras identitet att formas och gymnasieutbildningen ska ge en första inriktning inför deras studie- och yrkeskarriär. Valet som de gör till gymnasiet kan därför ses som ett mycket viktigt val för vad dessa unga människor har tänkt med sitt fortsatta yrkes liv. Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka faktorer som påverkar eleverna när de ska välja ett gymnasieprogram, som lärare på fordonsprogrammet uppfattar jag det som att vi får elever som inte är intresserade av fordon till vårt program. Vad är det egentligen som påverkar eleverna när de gör sina val, är det reklam eller vårt stora medieutbud, har föräldrarnas yrkesval någon påverkan eller kanske kamraterna från ...
Svensk Förening för Forskning i Naturvetenskapernas Didaktik, förkortat FND, är en förening som fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Föreningen är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte mellan personer intresserade av forsknings- och utvecklingsarbete i naturvetenskapernas didaktik.. Föreningen skall därför på olika sätt verka för att överbygga den klyfta som ofta förekommer mellan forskning och praxis och därmed genom olika strategiska insatser aktivt arbeta med att sprida forskningsresultat i såväl lärarutbildning som skolans verksamhet. Inom Sverige vill FND verka främst gentemot följande aktörer - forskarutbildningar inom NV-didaktik (t ex FontD, lic-forskarskolor för verksamma lärare), lärarutbildare och lärare i såväl högre utbildning som skola, Skolverket, Kungliga Vetenskapsakademin, Riksföreningen för Lärarna i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT), Nationella resurscentra i de naturvetenskapliga ämnena, ...
Blir du antagen till lärarutbildningen i Jönköping så har du alla möjligheter i världen att få de kompetenser du behöver för att bli en riktigt duktig och värdefull lärare ...
Blir du antagen till lärarutbildningen i Jönköping så har du alla möjligheter i världen att få de kompetenser du behöver för att bli en riktigt duktig och värdefull lärare ...
Hej! Jag har börjat studera till lärare i högskolan och nu har jag gjort en ny anmäla till en annan utbildning. Min fråga är om jag kan fortsätta min nuvarande utbildning utan inga problem? Alltså kommer den nya anmälan som jag gjort att tas bort automatiskt, eller behöver jag anmäla min... Liselotte Johansson: Hej Rema,är det så att du inte längre är intresserad av att komma in på den Nya/Andra utbildningen - som du anmälde dig till? Är du osäker på vad som är rätt att göra -... Läs hela svaret ...
Samverkan kring student i VFU från ett win-win-perspektiv Riktigheten i SCB:s prognoser kring förestående lärarbrist debatteras bland lärarnas fackliga organisationer och SKL, samtidigt som vi redan i dag får indikationer på att närområdets enheter får det allt svårare att rekrytera utbildade förskollärare och lärare. Parallellt visar Skolinspektionens granskning betydelsen av en fungerande styrkedja där samtliga nivåer inom skolan anges som viktig för svensk skola och elevernas lärande. Vad finns det då för gemensamma beröringspunkter mellan verksamhet och lärarutbildning och hur kan student i VFU gynna såväl kompetensförsörjning som kvalitetsarbete för närområdets förskolor och skolor? Dessa frågor utgör upprinnelsen till dagens fokus och diskuteras i relation till Högskolan Västs lärarutbildning och student i VFU i synnerhet.. Sonja Dahlqvist, Vänersborgs kommun. Samordnarrollen och VFU-placering Hur kan man samordna studenters VFU-placering, handledares ...
Högskolan för lärande och kommunikation erbjuder program inom kommunikation och marknadsföring, internationellt arbete, personalfrågor och lärarutbildning.. Den långa verksamhetsförlagda utbildningen ger studenterna kontakt med sin framtida bransch. Vi deltar också i en nationell försöksverksamhet med övningsskolor som ytterligare ska vässa kvaliteten på svensk lärarutbildning. ...
Historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskapsbildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende. Syftet med utbildningen i historia är att utveckla ett kritiskt tänkande och ett analytiskt betraktelsesätt som redskap för att förstå och förklara samhället och dess kultur. Som historielärare är det viktigt att man har goda kunskaper i skriven och talad svenska, inlevelseförmåga och en förmåga att strukturera ett omfattande stoff. Historieämnet lämpar sig särskilt väl för dig som har ett genuint historieintresse och vill undervisa i ämnet ...
HT2003, LHU i Allmänt UtbildningsOmråde (AUO) • Alla studenter läser 7,5 hp LHU • Ca 1000 studenter / år • Utredning: Hur kan vi göra det bättre? LHU
Blir du antagen till lärarutbildningen i Jönköping så har du alla möjligheter i världen att få de kompetenser du behöver för att bli en riktigt duktig och värdefull lärare ...
Handelshögskolan - Umeå School of Business Education. Vid Handelshögskolan utbildas bl.a statistiker och civilekonomer. Omkring 1 500 studenter läser program eller går en fristående kurs - oftast med internationell inriktning.. Idrottshögskolan - är navet i Umeå universitets roll som ett av Sveriges tre idrottsuniversitet och erbjuder idrottsrelaterad utbildning såväl i olika former, även för aktiva idrottare. Idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner; främst inom idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.. Lärarhögskolan - Lärarhögskolan är en paraplyorganisation för lärarutbildning vid Umeå universitet. LH har till uppgift att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå av högsta möjliga kvalitet inom områdena lärarutbildning, studie- och yrkesvägledarutbildning och specialpedagogik.. Restauranghögskolan - Gert Klötzke, Marcus Samuelsson och Mathias Dahlgren är några av de kockar som finns på skolans stjärnspäckade ...