Om bara kapitalismen infördes i Tredje världen - d.v.s. om bara Tredje världens fattiga fick politisk och ekonomisk frihet - då skulle de kunna resa sig med egna krafter. Det är ju inte så att människorna i Tredje världen är sämre människor än vi som lever i de rika länderna. Människorna i Tredje världen har lika mycken intelligens, och en minst lika stor arbetsvilja, som vi har! Så om bara de fick lov att använda sin intelligens och om bara de fick lov att arbeta och om bara de fick lov att behålla resultatet av sitt arbete - då skulle de kunna sätta igång och producera och upphöra att vara fattiga. Människorna i Tredje världen är likadana som vi i de rika länderna. Om de fick lika mycken frihet som vi människor i de rika länderna åtnjuter - då skulle de tämligen snabbt bli precis lika rika som vi i de rika länderna. Att tro något annat är att göra sig skyldig till rasismen ...
Begreppet "Sverige försvaras bäst i Afghanistan" kommer från det faktum att Sverige ansågs av Bushadministrationen som viktigt att ha med i koalitionen för att USA skulle vinna legitimitet. Sverige sågs som stort i tredje världen, ett arv efter Palme. Genom att bistå Amerika så vann USA kredibilitet och Sverige säkerhet (i den bästa av världar) genom att vi inte hindrades från att köpa viktig teknisk materiel eller på andra, politiska sätt, fick käppar satta i hjulet. Det behöver inte nödvändigtvis vara militär teknisk materiel, men vital teknologi för Sverige. Problemet är att ju mer vi håller Amerika i kjolen, desto mer förlorar Amerika den positiva affekt som kommer av att Sverige har ett högt anseende i tredje världen, eftersom Sverige då förlorar anseende i tredje världen, och desto mindre viktigt blir det för USA att ha med Sverige i någon framtida koalitionsstyrka i tredje världen. 500 man kan de i princip vara utan. Det lutar mot att vi tvingas gå med i ...
Begreppet "Sverige försvaras bäst i Afghanistan" kommer från det faktum att Sverige ansågs av Bushadministrationen som viktigt att ha med i koalitionen för att USA skulle vinna legitimitet. Sverige sågs som stort i tredje världen, ett arv efter Palme. Genom att bistå Amerika så vann USA kredibilitet och Sverige säkerhet (i den bästa av världar) genom att vi inte hindrades från att köpa viktig teknisk materiel eller på andra, politiska sätt, fick käppar satta i hjulet. Det behöver inte nödvändigtvis vara militär teknisk materiel, men vital teknologi för Sverige. Problemet är att ju mer vi håller Amerika i kjolen, desto mer förlorar Amerika den positiva affekt som kommer av att Sverige har ett högt anseende i tredje världen, eftersom Sverige då förlorar anseende i tredje världen, och desto mindre viktigt blir det för USA att ha med Sverige i någon framtida koalitionsstyrka i tredje världen. 500 man kan de i princip vara utan. Det lutar mot att vi tvingas gå med i ...
ASYLINVANDRING. Problemet med gruppen från tredje världen är olösligt och därför är den enda lösningen ett omfattande program för repatrieringar av en den stora majoriteten asylinvandrare. När det gäller förståelsen av invandringspolitiken är det praktiskt taget ingen skillnad mellan liberala och socialister. Därför måste vi lösa utmaningarna, slå två flugor i samma smäll och samtidigt…
Ben 10 och Tredje Världen: Du måste klara fem områden att fly planeten döden. Piltangenterna för att flytta och flyga. Mellanslag för att skjuta. Plocka upp jet pack att flyga. Backsteg för att aktivera eller inaktivera jet pack.
Det är lite underligt att personalbrist anges vara orsaken. Utbudet har varit ungefär lika stort sedan Uppsalalinjen introducerades i T13. MTR tog över trafiken i T17 och hade då ingen personalbrist. Visserligen har flera lokförare valt att säga upp sig, och då varnade de faktiskt för förseningar i höst. En annan möjlig förklaring är vagnbrist. Hur som helst, det bådar inte gott för framtiden när ännu mer trafik än i T18 kommer att behövas. Nu i veckan var det perioder med halvtimmestrafik i rusningen och timmestrafik i lågtrafik. Det är helt oacceptabelt. Pendeltågets rekordresultat i SL:s senaste kundundersökning lär i alla fall vara ett minne blott ...
Det är lite underligt att personalbrist anges vara orsaken. Utbudet har varit ungefär lika stort sedan Uppsalalinjen introducerades i T13. MTR tog över trafiken i T17 och hade då ingen personalbrist. Visserligen har flera lokförare valt att säga upp sig, och då varnade de faktiskt för förseningar i höst. En annan möjlig förklaring är vagnbrist. Hur som helst, det bådar inte gott för framtiden när ännu mer trafik än i T18 kommer att behövas. Nu i veckan var det perioder med halvtimmestrafik i rusningen och timmestrafik i lågtrafik. Det är helt oacceptabelt. Pendeltågets rekordresultat i SL:s senaste kundundersökning lär i alla fall vara ett minne blott ...
Jämförelser mellan länder blir ännu osäkrare om det är dödsfall i Covid-19 som ska jämföras, istället för överdödlighet generellt.. "Det är väldigt tydligt att det slår olika när man har olika rutiner för hur man klassificerar dödsorsak och sedan tar in det i en gemensam databas. Enligt mig kan det i en del länder vara så mycket som 50 procent fler döda i covid än vad som hittills har rapportats" konstaterar Dan Hedlin i en intervju med SvD.. Att jämföra den svenska statistiken med ett land som endast rapporterar in dödsfall som skett på sjukhus, men inte t ex i äldrevården, blir missvisande att göra rakt av. Man behöver också vara medveten om eftersläpande statistik och underrapportering i vissa länder, säger Dan Hedlin, som har intervjuats i flera medier angående försöken att jämföra utvecklingen av Covid-19 mellan länder.. ...
Jag har funderat en del över det moraliskt rätta i mina rop-aktioner i olika kyrkor vintern 2007/2008. Dom där aktionerna där jag ropade saker som "förbannad vare er västerländska levnadsstandard, den förtrycker tredje världen", och "ve er som är rika" (se ett filmklipp från en av aktionerna här) Ett tag trodde jag att jag hade gjort fel, och bad t.o.m. flera kyrkor om förlåtelse. men när jag nu tänker över det, så ser jag att det i det stora sammanhanget, när jag ännu tar naturen och djuren med bland dom fattiga, bland "tredje världen", då var sannerligen aktionerna något av det bästa jag gjort. Kanske det fick någon rik kristen att öka sina allmosor åt tredje världen, kanske det fick någon rik pingstvän att sänka sin levnadsstandard.. Om jag hade ropat idag, hade jag nämnt naturen, djuren och klimatet. Men den gången hade jag ännu inte haft min klimatväckelse. Den kom först våren 2008, strax efter.. Jag tror vi behöver flera aktioner av detta slag, om vi ...
Personalbrist anges som skäl till varför dialysen i Strömstad stängdes. Men den förklaringen förkastar patienten Ove Thyft. - När de inte annonserar tjänsterna är det svårt att få personal. Det säger sig självt, säger han.
Mår chefen dåligt så påverkas hela arbetsgruppen. Arbetsmiljöverket har uppmärksammat att första linjens chefer inom vård och omsorg har för hög arbetsbelastning och genomför just nu inspektioner i söder och i norr.. En av de inspekterade arbetsplatserna är lasarettet i Skellefteå. När inspektörerna var där i slutet av sommaren fick de bland annat veta att låg bemanning och personalbrist är en stor stressfaktor för cheferna.. - Jag är inte förvånad över resultatet av inspektionen. Vi vet sedan tidigare att första linjens chefer har en ansträngd arbetssituation. De leder för stora arbetsgrupper, inte sällan 50-60 personer, och har ansvar för en komplex verksamhet. De känner att de har svårt att räcka till, säger arbetsmiljöinspektören Leif Häggström Nätfalk.. Känner samvetsstress. Under samtal med första linjens chefer på lasarettet i Skellefteå kom det fram att svårigheten att få tag på personal, förväntningar på att täcka upp för kolleger, för ...
Tal av Ulf Sandmark på Sergels Torg i Stockholm, tisdagsdemonstrationen den 13 maj 2008.. Världen står mitt i en matkatastrof men Lissabonmonstret tänker ta ännu mer mat från tredje världen! Hungerkrisen är ett brott mot mänskligheten, men EU:s Lissabonfördrag kommer att göra brottet ännu större.. EU:s matpolitik struntar i att människor hungrar. Sedan 1985 har EU konsekvent gått in för att minska jordbruksproduktionen. EU låter maten brännas upp i bilar som biobränsle och det skall ökas obligatoriskt i alla EU länder. Jordbruksmark ställs om till energigrödor som också skall brännas upp, men i värmepannorna. EU-bönderna belönas för att vara landskapvårdare åt turister, i stället för efter hur mycket de producerar. Mark ställs om till biodynamisk odling som ger 40 procent mindre mat. I takt med att jordbruket i EU läggs ned, så tas allt mer mat från tredje världen. Men du har väl aldrig träffat någon afrikansk jorbrukare för att köpa mat? Mat kommer mer ...
Vilka är den tredje världens dominerande problem? Vad är utveckling? På vilket sätt är fattiga och rika länder beroende av varandra? Hur ser globaliseringen konkret ut i olika regioner? Studierna i u-landskunskap rör sig inom denna typ av frågeställningar. Utvecklingsstudier behandlar u-ländernas situation idag samt utvecklingsproblematikens kännetecken, utbredning, framväxt, orsaker och historiska bakgrund. Vidare studeras teorier, strategier och metoder för att främja utveckling i tredje världen samt olika former av utvecklingssamarbete. Utveckling i en globaliserad värld ställer nya och komplicerade frågor. Utbildningen är därför tvärvetenskaplig med bidrag från praktiskt och teoretiskt erfarna lärare från fyra ledande ämnen på Lunds universitet. Ämnet, som i sig är tvärvetenskapligt, kan kombineras med i stort sett alla samhällsvetenskapliga ämnen där studierna inriktas mot utvecklingsfrågor i globalt perspektiv. Personer som har läst utvecklingsstudier ...
5) Mycket av fyrverkeripjäserna tillverkas i tredje världen, inte minst i Kina, och deras arbete utförs ofta under förhållanden som vi i väst inte skulle vilja ha. Dvs. vi använder oss av billig arbetskraft, av rena löneslaveriet för att det skall göda våra sjuka begär efter glamour, pompa och ståt. Jag läste även på nätet att det används barnarbete i fyrverkeri-industrin i Kina. Det är så man kan spy. Det finns i Kina barn som fyrverkeripjästillverkare, vilka jobbar 14 timmars dagar och knappt har tid med sin familj, bara för att vi ska få våra storhetsvansinniga begär efter pompa och ståt tillfredsställda. Djupare nedvärdering av andras slit går knappast att tänka sig *, och få vill också tänka efter vad deras rikedomsnöjen kostar andra människor, djuren och naturen. Vi tar det väl som något självklart att tredje världen ska slita för vår lyx och prål ...
Exoskelettben, nya vaccin som kan rädda livet på barn i tredje världen, och vård på distans via mobilen. Det är bara några få exempel på hur modern teknisk- och medicinsk forskning kan göra livet lättare för människor med rörelsesvårigheter, effektivisera och förbättra vård, samt minska lidande.. Innovationer inom hälsa efterfrågas på många plan. Västvärldens befolkning blir äldre, samtidigt som barn dör av svält och sjukdomar i tredje världen. Övervikt är ett globalt problem.. Digitaliseringen av hälsa erbjuder många möjligheter för den som är begränsad i sitt dagliga liv på grund av till exempel ett handikapp, besvär relaterade till åldrande, eller sjukdomstillstånd som kräver konstant tillsyn, som till exempel ...
Under januari månad vill Lufthansa marknadsföra sina online incheckningsmöjligheter genom att samtidigt främja utbildning till skolbarn i tredje...
Tysk ungdom hade alla möjligheter att göra sig bekant med innehållet i Ernst Haeckels social-darwinism, hans idéer handlade oftast om behovet att återvända till naturen och eugeniken. Haeckel skrev i Welträtsel att de meriter Kristus hade, kom från det faktum att han bara var halv-judisk. . .. Vi måste få säga, att kristendomen först hade en vanlig historisk fördel genom den effekt som den hade på folken. Det skall sägas att Haeckel gärna skrev om det barbari som kristendomen stod för enligt honom. Och för Hitler var kristendomen den värsta olycka som någonsin hade drabbat världens folk. Världshistorien, ansåg han vidare, hade blivit svårt skadad genom kristendomens framväxt. Om inte kristendomen hade kommit, vet jag inte hur världshistorien hade utvecklats… Rom kunde mycket väl ha erövrat hela Europa och hunnernas frammarsch skulle brutit sig igenom legionernas täta led. Det var kristendomen och judarna i Jerusalem som fick Rom att falla - inte hunnerna eller ...
Värdefulla metaller i gammal elektronik har gjort illegal återvinning lönsamt i många fattiga längder, trots risker för miljö och hälsa.
Staden fick stor betydelse under nationalsocialismen och kallades för "die Hauptstadt der Bewegung". Här grundades partiet och en misslyckad statskupp skedde även i staden 1923. Under fängelsetiden på fästningen Landsberg utanför Munchen skrev Hitler sitt manifest Mein Kampf. Efter maktövertagandet 1933 uppfördes ett antal byggnader medan andra övertogs. Förvånansvärt mycket finns fortfarande kvar.. Ur programmet:. ...
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Läsarfråga med svar i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar kortfattat om tre tyska riken. Vad menade Adolf Hitler med att kalla sitt kortlivade välde
Sveriges ledande mediesajt - SvD.se. Svenska Dagbladets nyhetssajt låter läsarna ta plats och fördjupar nyheterna med bloggar, webb-tv och bildspecial.
Dagens datum 20 april: Denna dag föddes Adolf Hitler. Dagen till ära lanserar Nordfront en faktabank över Hitlers liv och den tyska nationalsocialismen.
RECENSION. En kvinna gör Hitler-hälsningar i drömmen, trots att hon är oppositionell. En annan börjar drömma på ryska för att skydda sig mot övervakning.
Lik den III Reich är en fantastisk skräck plattformsspel! Läs instruktionerna innan du börjar spela! Dess rankade 16 år och om i
Logga in för att reservera Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek.. Reservationer i kö: 0. ...
Sista ansökningsdatum: 2018-05-08. Beslutsdatum: Preliminärt 2018-11-14. Den 27 mars öppnar Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Sida en utlysning av projektbidrag inom utvecklingsforskning. Det är en riktad satsning på forskning om hållbarhet och resiliens med fokus på låginkomstländer. Forskning om resiliens och hållbarhet bidrar till att förstå och hantera risker och konsekvenser av extrema väderförhållanden, förlust av biodiversitet och andra hot mot samhällen, människor och ekosystem. Klimat- och miljöförändringar drabbar människor i låginkomstländer hårt. Därför finns det ett stort behov av sådan forskning med ett fattigdomsperspektiv.. Utlysningen Sustainability and resilience - Tackling consequences of climate and environmental changes in low income countries görs i samarbete mellan Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Sida. Vetenskapsrådet administrerar utlysningen.. Minst en forskare från ett låginkomst- eller lägre medelinkomstland, samt en yngre ...
Klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 pågick i 11 dagar och målet var att ena världens länder kring hur vi kan stoppa den globala uppvärmningen och minska utsläppen av skadliga växthusgaser. Att slutresultatet blev ett totalt fiasko är ingen nyhet. Inga politiskt bindande avtal upprättades, det pågick inga förhandlingar och diskussionerna cirkulerade inte kring klimat utan åt att obstruera olika delar i processen. Nödlösningen blev Copenhagen Accord som innehåller viktiga skrivningar kring tvågradersmålet och nödvändiga pengar till klimatfinansiering, men det saknar krav på utsläppsbegränsningar och det binder ingen till åtgärder. På gatorna utanför pågick demonstrationer för att sätta press på världens ledare men också för att visa sitt stöd till tredje världen eftersom de har alldeles för orimliga krav på sig. Under 15 år av FN:s klimatprocess så har väldigt lite hänt och förtroendet är litet. Många tvivlar på att på att klimatfrågan kan lösas inom ...
Spotify meddelade i går att man kommer lansera sina studentpriser för Spotify Premium i 33 nya länder. Det som kanske är mest märkvärdigt med detta är att Sverige inte är med bland dessa 33 nya länder dock är både Danmark samt Finland, och många and...
Den amerikanske genforskaren Craig Venters senaste forskningsexpedition på Galapagos riskerar att hamna i hetluften. Tredje världens länder ser det inte ...
Enligt mina teorier borde det till och med ha g tt in nnu fler och g rna st rre g ddor och st llt sig i den h r viken. Ett ganska lustigt st lle egentligen och v ldigt k nsligt vad g ller h g- respektive l gvatten. N , t nk dig att du st r och ser ut ver sj n. Vi befinner oss p en av v ra st rre ar och n gonstans i mellansk rg rden. Till h ger ser du en ganska stor vassvik d r du vid normalvattenst nd kan vada med vattnet upp till grenen ungef r p det djupaste st llet. Bottnen r lite jolmig men h r och d r finns det t ngruskor. Men g r du ist llet rakt ut, kommer man ut p en stor grundflade eller sandbank flera hundra meter vidstr ckt. D r r vattnet kn djupt ungef r och det r fast sandbotten. Vid l gvatten kan man inte fiska d r men d kan man ist llet g ut till kanten och kasta ut mot djupare vatten. D blir det ocks f r grunt d r inne och det kanske bara st r en kilosg dda d r. D och d g r det in lite st rre g ddor in ver sanden vid normalvattenst nd eller vid l tt h gvatten. Men det r stora ...
11 av 21 länder fortsätter med kolkraft trots att de får EU-stöd för att fasa ut kolet till 2030. Det visar den omfattande rapporten Just Transition or…
STs ordförande Britta Lejon och förbundets internationella sekreterare Karin Brunzell har besökt Turkiet för att bevaka rättegångar mot fackliga statsanställda som riskerar långa fängelsestraff till följd av deras fackliga engagemang. Så här säger Karin Brunzell:. "Klockan är snart 23 på kvällen här i Ankara. Jag befinner mig på mitt hotellrum efter en lång dag då jag har besökt flera fackförbund i Turkiet. Jag har träffat många människor, personer som står upp för sin fackliga rätt. I det här landet kan man bli kallad terrorist om man tycker olika än vad regeringen gör.. Det handlar inte om att de här människorna har brukat våld. De har uttryckt sin åsikt, de har uttryckt sin tro på att det här landet kan bli det bästa landet för hur människor ska kunna finna och använda sin hela potential. Jag har slagits så många gånger under den här dagen över människors kraft. Det här är människor som varje dag kämpar för att driva sina ärenden mot ett ...
Susanna Alakoski debuterar som barnboksf rfattare med Dagens Harri. En rolig och r rande bok om att ha ont om pengar men klara sig nd , finskt och svenskt, om att leva i en liten familj (som nd kan vara en bra familj), allergier, om att komma hem fr n skolan varje dag och vara arg p n gon man kanske nd gillar och om att inte vilja ha f r roligt, f r det r n r man har det tr kigt som det h nder roliga saker ...
PÅ LANDET l Maj 2018 21 Debatt Välkommen att skicka in ditt debattinlägg om de gröna näringarna [email protected] Varför skogsägare och inte skogsföretagare? Varför heter det skogsägare, inte skogsföretagare? Men inte rörägare utan rörmokare? Kanske för att en ägare inte behöver göra något, det gö
20 PÅ LANDET Maj 2018 Nilssons noteringar En vårlördag för både kropp och själ Eftermiddagssolen är varm och skön denna lördag, då våren kommit till min skånska hembygd. Folk har klätt sig ledigt och lätt. Det är nästan vindstilla. Det är då jag slås av hur livet och döden nästan går hand i hand
Huvudpersoner är omväxlande Noomi och Zahra. De går i samma klass i ettan på gymnasiet och är varandras motsatser och fiender. Noomi bor i den finaste delen av staden i en stor villa. Men trots att hennes föräldrar har fina jobb skorrar det på hemmafronten. Noomis storebror har gått med i det nya partiet vilket starkt ogillas av föräldrarna, som dessutom har varit tvungna att gå ner i tid på grund av de dåliga tiderna vilket betyder mindre pengar att shoppa för för Noomi ...
Båda köper samma vaccin - men ett fattigt land kan tvingas betala mer än ett rikt land. Hemlighetsmakeriet kring vaccinpriser skapar en absurd ojämlikhet i världen, därför startar vi nu den globala kampanjen A Fair Shot.
Nu är vi mitt uppe i processen när det gäller adoption. Nu har vi blivit godkända och det vi ska göra nu är att välja land. Det är ett svårt beslut att ta och givetvis kollar man automatiskt på kötiderna. Vi tittar på Taiwan från barnens vänner och nu har vi skickat in utredningen och alla papper till både barnens vänner och adoptionscentrum. Vi har redan fått svar från barnens vänner och vi har fått klartecken att skicka alla papper till Taiwan direkt efter vi har översatt allt till kinesiska. Vi väntar på att höra vad adoptionscentrum säger. De kommer granska våra papper och sedan diskutera vilka länder som kan bli aktuella för oss. Efter vi har fått besked så tänker vi välja land utifrån de länderna som är aktuella för oss ...
För femton år sedan, vid millennieskiftet åtog sig världens länder att arbeta för att uppnå åtta mätbara mål, de så kallade milleniemålen. Dessa mål utvärderas nu och parallellt har 17 nya globala mål tagits fram. Till skillnad från milleniemålen, har de nya målen fokus på en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och på frågor som samhällsstyrning, mänskliga rättigheter och arbete för jämställdhet. På plats från Sverige i New York finns statsminister Stefan Löfven, tillsammans med utrikesministern, miljö- och klimatministern och biståndsministern.. De nya målen är universella och gäller både höginkomst- och låginkomstländer. Därför uppmanas Sveriges regering i debattartikeln, att fortsatt ha en tydlig och stark röst som betonar att de nya målen gäller alla länder och att alla länder måste avsätta resurser och skapa tydliga rutiner både globalt och lokalt för att följa målen. "Medan fattigare länder ställs inför stora ...
bra dejting app windows 10 dejting paket Och first har tre olika kategorier för, varje nivå under uttagningen uttagningen testar alltid första hand utvecklas från att vara ett rent land till att bli ett mest moderna och högst utvecklade länderna, sprids framförallt genom, bilder p oskyddat samlag antingen slidsamlag eller analsamlag bakterien sätter sig oftast slemhinnorna gratis romantisk dejt kontaktannons tidningen land hitta ligg i malmo nyårsfest singlar göteborg knull dejt kärlek över internet basta dejting appen flashback gifta kvinnor som söker män dejtingsajt gratis bra dejt ställen i stockholm roliga kontaktannonser söker man snyggaste tjejen i varlden dominant kvinna i vardagen sota 31 jan 2018 i stockholm flest singlar i stockholm kontaktannonser tidningen land snyggaste tjejerna i världen länder heta tjejer instagram roliga frågor date den perfekta dejten i stockholm tips på bra dejtingsajter kontaktsajter hitta ligg basta dejting appen dejtingsajt akademiker ...
Mirror Link Landet som inte längre är Läs online Peter Gerdehag Landet som inte längre är Ladda ner Peter Gerdehag Landet som inte längre är pdf e-bok Peter Gerdehag Landet som inte längre är Peter Gerdehag Läs online Landet som inte längre är pdf Ladda ner Peter Gerdehag Landet som inte längre är epub Peter Gerdehag Landet som inte längre är Ladda ner para el ipad Landet som inte längre är pdf Ladda ner e-bok Peter Gerdehag Landet som inte längre är pdf ...
Mirror Link Mina ord. I staden, på landet pdf Nedlasting Christina de Jounge Sturesson Mina ord. I staden, på landet pdf completo Mina ord. I staden, på landet epub Christina de Jounge Sturesson Mina ord. I staden, på landet Nedlasting para el ipad Mina ord. I staden, på landet Nedlasting Christina de Jounge Sturesson Nedlasting Christina de Jounge Sturesson Mina ord. I staden, på landet Epub Mina ord. I staden, på landet pdf ebook Christina de Jounge Sturesson ebook Mina ord. I staden, på landet Les på nettet Christina de Jounge Sturesson Mina ord. I staden, på landet Les på nettet Christina de Jounge ...
Vi var från samma land. Inget land, mittemellan land, vårt eget land som egentligen inte fanns men var det enda. I vårt land pratade vi ett mittemellan språk, inget språk, vårt eget språk som egentligen inte fanns men var det enda. Ingen annan som förstod, ingen annan som kom från samma land, vårt land, där vi kom ifrån och som var det enda. Alla gränser och hav försvann och vi var det enda när vi satt där vid strandkanten och såg ut över vårt eget land, det enda landet och ingenting annat fanns. ...
Aktuell samhällsfakta om Haiti. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Haiti idag.
Förslaget har också väckt den konservativa rörelsen, man har tvingats konfrontera det faktum att massinvandring från tredje världen håller på att utplåna den västerländska civilisationen. Ann Coulter har en jättefin kolumn idag. För mig är det hon skriver om självklarheter, men dessa självklarheter är idag väldigt kontroversiella ...
Förslaget har också väckt den konservativa rörelsen, man har tvingats konfrontera det faktum att massinvandring från tredje världen håller på att utplåna den västerländska civilisationen. Ann Coulter har en jättefin kolumn idag. För mig är det hon skriver om självklarheter, men dessa självklarheter är idag väldigt kontroversiella ...
Landstinget i Gävleborg lider redan nu brist på bland annat sjuksköterskor och biomedicinska analytiker. I ett försök att rekrytera fler erbjuds 18 000 kronor i månaden till undersköterskor som utbildar sig till något av dessa två yrken.. Vårdförbundet i Gävleborg var informerade om planerna på uppdragsutbildningar och ordföranden, Ulrika Nilsson, tycker att det är ett steg i rätt riktning.. - Vi vet vad bristen innebär för våra medlemmar. De är trötta och utarbetade och rapporterar om stor arbetsbelastning, därför tycker vi att det är bra att landstinget gör något för att vända situationen.. Många lämnar Gävle. Högskolan i Gävle examinerar 180 sjuksköterskor per år, men många försvinner från Gävleborg när de är färdiga.. - De som läser på högskolan här kommer från spridda delar i landet och när de väljer var de vill arbeta tittar de på var arbetsvillkoren är bäst. Och det är inte här i Gävleborg, säger Ulrika Nilsson.. Som motprestation ...
I dag larmar Kustbevakningen om personalbrist. Anledningen är att Kustbevakningen inte tog in någon ny personal, så kallade aspiranter, under åren 2009, 2010 och 2014 på grund av dålig ekonomi. Det innebär att KBV i dag saknar tio procent av personalen. Samtidigt rapporterar SR om att samma sak gäller i Försvarsmakten, dvs. personalbrist men här av en helt annan omfattning i numerär. Vi har alltså två myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn som har problem med både personal och ekonomi. Kustbevakningen har fått ökade anslag för att klara verksamheten, men frågan är hur länge det räcker. Försvarsmakten fick hälften av det man såg som ett minimum i det senaste försvarsbeslutet och den omfattande materielproblematiken är elefanten i rummet som ingen vill prata om just nu ...
Rätt till vård eller piller som nådegåva? Det är frågan när sjukvården stöps om i tredje världen. Bill Gates och andra välgörare lanserar storstilade projekt för vaccinering medan den offentliga vården sparas och privatiseras sönder i Indien, Kina och Afrika. Ett reportage i Flamman 4 januari 2007. Läs mer ». ...