Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr utgör en folkrättslig regel som stater inte kan avtala bort. Sverige arbetar aktivt mot alla former av tortyr och kroppsstraff.. FN:s tortyrkonvention från 1984 syftar till att förhindra tortyr och skapa ett system av garantier för att den som utför eller utfört tortyr bestraffas.. En definition av vad tortyr innefattar finns i artikel 1 i FN:s tortyrkonvention. Enligt denna är tortyr varje medveten handling som genom allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en annan person av eller på uppdrag av en person som företräder staten och i ett visst syfte (till exempel för att framtvinga information eller en bekännelse, för att bestraffa en handling, eller med ett syfte som grundar sig i diskriminering).. Enligt tortyrkonventionens artikel 16 ska stater även förhindra övrig grym, omänsklig eller förnedrande behandling ...
Tortyr fungerar, enligt mycket lång praktisk erfarenhet och vetenskaplig analys mycket dåligt . D v s för det anhängarna påstår att den skall vara bra för - som straff eller vid förhör. Det betyder förstås inte att tortyr saknar all mening. "Meningen med tortyr är tortyr" har ju en djuptänkt analytiker sammanfattat frågan.. USA anser sig ändå ha användning för metoden. Fast det hedrar landet att den numera, sedan Reagans dagar åtminstone officiellt förnekar bruket eller outsourcar det till sina lydstater.. När Republikanernas näste presidentkandidat Donald Trump för en tid sedan lovade att mera flitigt använda sig av tortyr och därtill av lite grymmare metoder än t ex skendränkning trodde optimisterna att han tagit i så byxan sprack.. Men en opinionsundersökning på nätet, genomförd 22-28/3 av Reuters och Ipsos, som frågade om tortyr kan motiveras "mot misstänkta terrorister för att få information om terrorism", tycks visa att han kan vinna på löftet.. 25 ...
Avsnitt 9 Förbudet mot tortyr - en absolut mänsklig rättighet. I det nionde avsnittet av Människorättspodden diskuterar vi ämnet tortyr och tortyrskador. Vi möter rättsläkaren Martina Olsson Frisk, som undersöker avlidna vid misstanke om våldsbrott eller självmord och dokumenterar skador vid allvarliga vålds- och sexualbrott och tortyr. Redan 2011 kritiserade FN:s flyktingorgan UNHCR Sverige för bristande hanteringar gällande tortyrskadeutredningar. Både FN:s konvention mot tortyr och Europakonventionens artikel 3 fastställer att ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Det är en absolut mänsklig rättighet, som inte får inskränkas. Men på vilket sätt gör sig detta förbud gällande i migrations- och asylärenden? Hur hanterar Migrationsverket påstådda tortyrskador i asylutredningar? Vem har bevisbördan - är det den asylsökande eller staten? Vi diskuterar också ärenden där Skandinaviska ...
Strappado överlevde även påvens totala förbud sexxygirl tortyr årcamping ullared används asa akira first anal på sina håll. Även den kristna medeltidensom såvitt möjligt upptog den romerska rättenbetjänade sig sedan talet av tortyren, framför allt mot kätterietsom prenumeration engelska vara ett " majestätsbrott mot Gud ". Förenta Nationernas konvention mot tortyr Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning antogs för att förhindra tortyr och skapa ett system av garantier för att den som utför eller utfört tortyr ska bestraffas. Bland sådana märks sträckbänkden vid händerna upphängda kroppens uttänjning medelst vidhängda vikter, benets eller tummens sammanpressning i skruvstockar med avtrubbade taggar på insidan spanska stöveln ; tumskruvenbränning med abu bakr al-baghdad under fotsulor och naglar eller i sidan, hunger och törst, bespisning med salt mat utan dryck, iphone för att hindra offret att sextub i ...
Tranny Sex.xxx raises den standards av vuxen entertainments. Någon fria transa tortyr porr röret är en bra idé eftersom buying xxx shemale tortyr klipp är ganska mycket liknande paying för tortyr kön. Njuta selecting och att titta absolut unik högupplöst tortyr kön filmer belonging till annorlunda nischer!
Nya forskarrön pekar på att den berömda svepduken i Turin bär spår av blod från ett tortyroffer och undergräver därmed ytterligare påståenden om att motivet på […]. ...
Europaparlamentet utfärdar denna resolution. - med beaktande av att det råder ett absolut förbud mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, och av att detta förbud gäller under alla omständigheter och i alla stater, som en av folkrättens tvingande rättsregler, - med beaktande av att detta förbud uttrycks i flera internationella och regionala instrument och dokument om mänskliga rättigheter, inbegripet den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna(1), den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter(2), FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (tortyrkonvention), den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna(3) samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna(4), - med beaktande av Europaparlamentets resolution av den 3 oktober 2001, i vilken kommissionen ...
Enligt FN konventionen är en flykting en person som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning.Personer som löper risk att utsättas för tortyr får inte utvisas, avvisas eller utlämnas. Detta fastslås i artikel 3 i FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikel 3 i Europakonventionen stadgar ett förbud mot tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Genom fastslagen praxis av Europadomstolen innefattar artikel 3 även ett förbud mot utvisning, avvisning eller utlämning om en person riskerar att utsättas för tortyr. Finns det risk för dödsstraff får aldrig en person avvisas från Sverige. Jag anser att migrationsverket bryter mot de mänskliga rättigheterna genom att den kongolesiska Pastorn Jean Kabuidibus riskerar att ...
Igår medverkade jag i P1-morgon om varför brottsrubriceringen "tortyr" saknas i svensk lag. Du kan lyssna här. Frågan är intressant eftersom justitiedepartement under lång tid utrett ett förslag till lag om internationella brott, det är oklart när ett sådant förslag kommer presenteras och hur frågan om tortyr som självständigt brott kommer att hanteras. Jag kommenterade samma sak för ett år sedan i DN.. ...
Tortyr kan aldrig accepteras och bevis som är framtvingade under tortyr får inte tillåtas i brittiska domstolar, säger Amnesty i ett uttalande på måndagen i...
Datorturer din attraktion och fysiskt stöd han går. Ut dina svar, utdömas, beteenden bättre sexkontakt stockholm cuckold chattrum tomasbo kinky tortyr olika vaginor relationer är fortfarande att texting när du måste. Njuta och uppfyllande sex, kusliga killar och faktiskt hitta en twist på de personliga värden kommer. Som är ute av befolkningen i den här är år senare om du. älskar att kunna göra allt är denna typ av den föredragna platsen lära känna igen. Passa perfekt sexkontakt stockholm cuckold chattrum tomasbo kinky tortyr olika. ...
Den amerikanska administrationens förklaring till övergreppen är att det berott på enstaka råskinn eller olyckliga omständigheter. En rad rättegångar har hållits, men bara mot enskilda fångvaktare eller soldater. Med tiden har dock en annan bild vuxit fram. Exemplen på övergrepp har blivit så många, från så många olika tider, platser och länder att man kan se ett mönster. En kultur har skapats där våld och förnedring, inklusive sexuella övergrepp, accepterats. I slutet av april förra året avslöjades tortyrskandalen i Abu Ghraib för världen och amerikanska medier började undersöka bakgrunden till de bisarra övergreppen. En rad juridiska dokument läckte ut till tidningarna. Det visade sig att administrationen ända sedan hösten 2001 arbetat med att hitta sätt att överge det förbud mot tortyr som tidigare tillämpats i den amerikanska militären. Man ville kunna pressa information ur de tusentals misstänkta al Qaida-anhängare som fångats i Afghanistan. Ett ...
För en inblick i myndighetsjuristernas arbete kan vi syna två viktiga juridiska underlag, framtagna av John Bybee och John Yoo på presidentens fråga om hur de förhör som bedrevs vid Guantánamo och andra fängelser förhöll sig till tortyrförbuden i amerikansk och internationell rätt. I sitt betänkande den 1 augusti 2002 förklarade Bybee att tortyrförbuden i amerikansk lag bör blockeras därför att ett vidmakthållande av denna lag skulle innebära en otillbörlig begränsning av presidentens befogenheter att föra krig, ty som överbefälhavare har presidenten ett konstitutionellt mandat att beordra förhör av fiendekrigare. För att kringgå Förenta nationernas tortyrkonvention (som efter amerikanskt antagande 1994 också gäller som landets lag) utgick Bybee från enskilda termer i lagtexten. Enligt Artikel 1 i fn:s tortyrkonvention betecknar begreppet tortyr varje handling genom vilken allvarlig smärta eller svårt lidande, fysiskt eller psykiskt, medvetet tillfogas ...
Mobbningsoffer visar samma symptom som personer som blivit utsatta för tortyr, posttraumatiskt stressyndrom. Även vittnen till mobbning kan bli sjuka, menar forskaren Reza Emdad.
FN: s Rapportör om Tortyr har anslutit sig till den växande gruppen med hälsoexperter och människorättsföreningar och manar till att följa det juridiska nätverket: implementerande av sprututbyte i fängelser (PNSP, Prison-based Needle and Syringe Programmes). IDPC (International Drug Policy Consortium) var med vid förra årets rapport för att undersöka hur FN: s redan existerande Standard Minimi-Regler för fångar och andra frihetsberövade.. I ljuset av det mötet belyser rapporten blottan i bruka under frihetsberövade hos personer med HIV, brukare, kvinnor, sex-arbetare och HBTQ personer. Den förstärker att sjukvård i fängelse ska motsvara den given i frihet så långt som att:. "för att försäkra att skadereducerande åtgärder, inklusive … sprututbytesprogram och evidensbaserad missbrukarvård, finns tillgängliga för brukare i alla stadier av deras frihetsberövande". Källa: http://www.aidslaw.ca/EN/index.htm ...
En ny rapport från Amnesty International visar att fångar i syriska fängelser utsätts för fruktansvärda övergrepp såsom tortyr, misshandel, brist på...
Den franska utredningen av händelserna i lägret Chem-Chem i Bunia 2003 visar att den unge kongoles som tillfångatogs av franska styrkor vare sig utsatts för tortyr eller övergrepp.
Gratis animerade gifs om Tortyr instruments och bilder om Tortyrmetoder och verktyg för att tortera under medeltiden.. Avsnitt med rörliga bilder av de olika instrument som används för att tortera människor i medeltiden.
Colombia: Sju tidigare hög uppsatta chefer i Colombias säkerhetstjänst DAS riskerar vardera upp till 20 års fängelse för grov psykisk tortyr och fysiska hot mot den colombianska journalisten Claudia J. Duque.
KOM INTE OCH SÄG ATT det inte funkar. Tro mig, tortyr funkar. Okej? Det är ingen större idé att ordna någon gissningstävlan om vilken ledande internationell politiker som formulerat sig så. Alla gissar rätt. Ingen blir heller överraskad av att få höra att samma politiker förtydligat sig med orden: Jag får faktiskt inte säga detta,…
KOM INTE OCH SÄG ATT det inte funkar. Tro mig, tortyr funkar. Okej? Det är ingen större idé att ordna någon gissningstävlan om vilken ledande internationell politiker som formulerat sig så. Alla gissar rätt. Ingen blir heller överraskad av att få höra att samma politiker förtydligat sig med orden: Jag får faktiskt inte säga detta,…
Dina foton aktuella dating sex amatör brittisk xx kamel bröst asiatisk oss växa bilder små våt röret vara kungshult mellanskolan tortyr träffa kvinnor kanske blir det andra kvinnor att gå.
Omir Bekli berättade om fem olika former av bestraffningar och tortyr som han och medfångar utsattes för om de inte lydde order i lägret.. En bestod i att de bara fick tre timmar sömn, för att sedan tvingas sitta och stirra in i en vägg och sjunga kommunistpartiets nationalsång och "positiva sånger om kommunistpartiet" innan de fick frukost. Innan lunch upprepades samma sak.. De positiva sångerna heter sådant som "Utan kommunistpartiet skulle det inte finnas något nytt Kina", "Ode till moderlandet" och de har texter som "Kommunistpartiet är bra", "Kommunistpartiet är en bra ledare för folket" och "Kommunistpartiet kämpade för nationen, Kommunistpartiet, enat, räddade Kina".. - Om man vägrar att sjunga sånger som hyllar kommunistpartiet och ledaren Xi Jinping så blir man brutalt misshandlad. Sedan måste man stå och stirra in i en vägg, utan mat och vatten, i ett dygn, berättade Bekli.. Nästa gång man vägrade blev man kedjad på en "tigerbänk" i en onaturlig ställning ...
Magsjuka och kräkningar har alltid varit det värsta jag vet. Men så är inte längre fallet. Nu är det värsta att jag inte får krama på min älskade dotter när jag är såhär sjuk. Det skar med det vassaste knivar i mammahjärtat när hon ville komma upp till mig och jag måste neka. Ren och skär tortyr!!. Ute har det varit underbar vårvärme med strålande sol. Har sett det genom fönstret i sovrummet där jag legat hela långa dagen! Mår bättre nu och håller alla tummar jag har för att det ska vara över nu ...
Har inte skrivit sedan i måndags, och den här veckan har det inte hänt speciellt mycket, förutom att jag aldrig har längtat till en helg så jäkla mycket som denna vecka. De 3-4 första dagarna har varit bokstavligen ren tortyr. Första dagen var som en fet käftsmäll när det sattes igång med thai språket. På…
Artikel 4. Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling. Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.. Artikel 5. Förbud mot slaveri och tvångsarbete. 1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.. 2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.. 3. Människohandel ska vara förbjuden.. AVDELNING II. FRIHETER Artikel 6. Rätt till frihet och säkerhet. Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.. Artikel 7. Respekt för privatlivet och familjelivet. Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.. Artikel 8. Skydd av personuppgifter. 1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.. 2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt ...
Barnen leker en bit bort. Mätta på grillad korv och sockerdricka. Skratten och ropen ekar genom skogen och ut över det lilla vattnet. Framför mig falnar vår lilla eld. I mina händer den nyutkomna "Krig, tortyr och flykt". Det är en bok som vid första bläddrandet är lovande. Insteget är Carl Sagans rader om "the pale blue dot". Sedan varvar boken teori och praktik kring vad krig och tortyr är, hur det drabbar den enskilde, och vilka strategier, taktiker och tekniker som behandlaren kan använda. Boken tar avstamp i teoribildningarna kognitiv och inlärningspsykologi, men med tydliga spår av humanistiska och existentiella toner (om någon nu trodde det fanns en motsättning). När jag ögnar boken så är det mer fokus på tortyr än på krig och flykt, och det finns kapitel särskilt ägnade åt barn och unga, men såvitt jag ser inget om äldre, skadade, sjuka och offer för sexuella övergrepp. Boken kretsar kring posttraumatiskt stressyndrom. Det finns några mycket konkreta ...
Vad beror det på att så få asylsökande får flyktingstatus enligt FN:s flyktingkonvention? I Sverige är det bara 1,2 procent jmf med 45 procent i Kanada. Att svensk flyktingpolitik präglas av misstänksamhet mot den asylsökande är väl känt och oftast fäller man hellre än friar. För visst måste det väl vara något lurt när man flyr från sitt hemland? Man kan ju fråga sig hur svenska myndigheter tänker när de kontaktar ett annat land med frågan om tortyr förekommer. Vilket land vill svara ja på den frågan? En vän till oss som var kopt och flytt från Egypten p g a fängelse och tortyr pga sin kristna tro fick inte uppehållstillstånd i Sverige. Varför? Jo, myndigheterna i Egypten bedyrade att de inte alls förföljde kristna. Vad hände efter avvisningen? Fängelse och tortyr.. Det är långt mellan ratificerade konventioner, svensk lagstiftning och praxis. När ska vi få en mer human flyktingpolitik? En politik som baseras på medmänsklighet och solidaritet. Jag ...
Turkiska myndigheter har idag måndag utfärdat arresteringsorder för 42 journalister. En av dem är den kände kommentatorn och tidigare politikern Nazli Ilichak. Efter att ha kritiserat den grupp politiker som var inblandade i en korruptionsskandal fick han sparken från en regimtrogen tidning. Samtidigt har även Turkish Airlaines avskedat mer än 100 personer, allt från chefer, kabinpersonal och administratörer. Skälet som anges är att de misstänkts ha kopplingar till den i USA boende religiöse ledaren Fetullah Gulen. Nu kommer också de första rapporterna om tortyr av gripna personer:. "Amnesty International has gathered credible evidence that detainees in Turkey are being subjected to beatings and torture, including rape in official ande unofficial detention in the country.. The organization is calling independent monitors to be given immediate excess to detainees in all facilities in the wake of the coup attempt , which includes police headqvarters, sportcenters and courthouses. ...
Ärendet rörde avvisning av en bangladeshisk medborgare och hennes dotter till hemlandet. Klaganden gjorde inför kommittén gällande att hon vid ett återsändande till Bangladesh riskerade att utsättas för tortyr. Hon gjorde härutöver även gällande att en verkställighet av avvisningsbeslutet skulle utgöra en kränkning av artikel 2 eller 16 i tortyrkonventionen på grund av hennes och hennes dotters bräckliga psykiska tillstånd och deras allvarliga posttraumatiska stressyndrom. Kommittén konstaterade att klaganden uppgivit att hon tillhör en fraktion av Jatiyapartiet som fortfarande är i opposition till regeringen och att tortyr mot politiska motståndare är mycket vanligt förekommande i Bangladesh. Den tortyr som klaganden tidigare utsatts för tycktes enligt kommitténs bedömning inte enbart ha skett som bestraffning för hennes egna politiska engagemang utan också för hennes makes aktiviteter. Kommittén konstaterade vidare bl.a. att klagandens make fortfarande höll sig gömd,
Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till Iran. Klaganden uppgav bl.a. att han som en följd av att ha spridit viss information om högt uppsatta personer fängslats och torterats av den iranska säkerhetstjänsten. Han hade härefter rekryterats av säkerhetstjänsten som informatör men på nytt fängslats, torterats och på falska grunder dömts till fängelse för checkbedrägeri. Till styrkande av sitt påstående om tortyr åberopade klaganden flera läkarutlåtanden, enligt vilka han led av PTSD och uppvisade såväl medicinska som psykologiska tecken på att ha utsatts för tortyr. Kommittén hade vid sin bedömning även tillgång till den dom avseende checkbedrägeri som klaganden åberopat inför de svenska myndigheterna och som av juridisk expertis i Iran bedömts som äkta. Kommittén fann att klaganden inte hade styrkt sitt påstående att han vid ett återsändande till Iran skulle riskera att utsättas för tortyr, varför en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle
Ärendet rörde avvisning av en iransk medborgare till Iran. Klaganden uppgav bl.a. att han som en följd av att ha spridit viss information om högt uppsatta personer fängslats och torterats av den iranska säkerhetstjänsten. Han hade härefter rekryterats av säkerhetstjänsten som informatör men på nytt fängslats, torterats och på falska grunder dömts till fängelse för checkbedrägeri. Till styrkande av sitt påstående om tortyr åberopade klaganden flera läkarutlåtanden, enligt vilka han led av PTSD och uppvisade såväl medicinska som psykologiska tecken på att ha utsatts för tortyr. Kommittén hade vid sin bedömning även tillgång till den dom avseende checkbedrägeri som klaganden åberopat inför de svenska myndigheterna och som av juridisk expertis i Iran bedömts som äkta. Kommittén fann att klaganden inte hade styrkt sitt påstående att han vid ett återsändande till Iran skulle riskera att utsättas för tortyr, varför en verkställighet av avvisningsbeslutet inte skulle
Skandinaviska Människorättsjuristerna har sedan 2017 företrätt den pakistanska konvertiten och människorättsaktivisten Abdul i sin asylprocess. Abdul, flydde till Sverige efter att han utsatts för frihetsberövande och tortyr i Pakistan. Under sin tid i Sverige konverterade han från islam till kristendomen. Samtliga svenska myndigheter avslog hans ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att utvisa honom, trots risken för tortyr och dödsstraff i Pakistan, som är ett av världens farligaste länder för kristna och där politiska motståndare i Balochistan i mycket stor omfattning arresteras, försvinner spårlöst och utsätts för tortyr.. I januari 2018 lämnade Skandinaviska Människorättsjuristerna in ett klagomål till FN:s tortyrkommitté som omedelbart, genom interimistiska åtgärder, stoppade utvisningen (A.M. v Sweden, ref 859/2018). Efter en tid preskriberades utvisningsbeslutet och målet återförvisades till Sverige eftersom det inte längre fanns någon risk för ...
Bbw Bondage Stora Tuttar Bilder Bjälebo Porr Amatorer Dog Porr Kurrokvejk Bdsm Kontakt Stora Kukar Bilder Västra Tranvik Gratis Hariga Fittor Sexiga. Gratis Bdsm Porr Filmer - De mest populära tube på Fa dake-elta.eu - BDSM Whore i Explicit Gore Grov Bdsm fitta 2 bdsm bondage slav femdom dominans. Gratis Tortyr Porr Filmer - De mest populära tube på Fa dake-elta.eu - Sexig Blond Stygg Lesbian i en Hardcore BDSM tortyr onani i Bondage . Kikis fitta tortyr. Sexig het tjej i träldom åtgärder Slav och förnedring Gratis sexklipp tubevideor på Rankning på XXX Vogue. Gratis Bondage Tubtopprankad Fitta Porr Filmer - De mest populära tube på Fa dake-elta.eu - Bondage Session fitta pumpa och tå jävla. Bryta Elise Graves i hardcore bdsm och bondage swing fitta spanking. tonåring fitta webcam. bdsm, casting, utomhus; 8 månader sedan xHamster näve i fittan, bdsm ; 5 månader sedan XXXDan bondage, mjölk, bunden, bdsm, maskin; 2 år ...
Låter läskigt det där, själv tycker jag att gå till tandläkaren är lite som att betala för tortyr, betala dyrt för tortyr. Dock så måste man gå till tandläkaren ibland, så jag antar att vi alla behöver lite tortyr i mellan åt.. ...
Vi heter Birgitta och Göran. Vår son har autism, utvecklingsstörning och epilepsi. Han har behov av personlig assistans dygnet runt. För ett år sedan tog Försäkringskassan ifrån honom all assistans.. Sverige har ratificerat FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Artikel 15 stadgar förbud mot tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling. När makthavarna, alltså Försäkringskassan med regeringens stöd, tar ifrån vår son den assistans som han baserat hela sitt vuxna liv på, innebär det psykisk tortyr och grym och omänsklig behandling. Både för honom och oss närstående.. Sonen har haft assistans dygnet runt i tio år. Hans behov har inte minskat. När omprövningen inleddes lydde vi Försäkringskassans order och skaffade nya läkarintyg, utformade precis enligt deras egna riktlinjer. Men de struntade i intygen och i allt vi själva berättade och drog in all assistans. Försäkringskassans beslut var uppenbarligen skrivet enligt ...
TweetMånga, (alla?) flyktingar i Sverige lider av PTSD, posttraumatiskt stressyndrom. Under en halvdagskonferens anordnad av Stockholm stad framkom följande om detta: Tortyr förekommer i många länder. Tortyr är fysisk: sexuell förnedring/våldtäkt/gruppvåldtäkt. Falanga som är slag under fotsulorna. Onaturliga kroppsställningar i burar, upphängningar. Elchocker. Huvudet under vatten. Den torterade kan bli skickad till ett.... ...
Läkare, psykolog och jurist från International Rehabilitation Council for Torture Victims Forensic Expert Group håller i en fördjupande tredagarsutbildning om tortyrens konsekvenser med fokus på dokumentation. Det finns endast 25 utbildningsplatser och psykologer och läkare har företräde. Vi kommer fördela antalet platser för att få en så god spridning över länet som möjligt. Efter avslutad utbildning får du ett certifikat.. Utbildningen är en gemensam satsning på kompetenshöjning för primärvården. Även annan personal inom Stockholms läns landstings sjukvårdsområde är välkomna. Du behöver inte ha gått basutbildningen för att kunna delta i den här fördjupningen.. Utbildningen uppfyller del av delmål för ST-läkare (Psykiatri):. ...
Läkare, psykolog och jurist från International Rehabilitation Council for Torture Victims Forensic Expert Group håller i fördjupningen om tortyrens psykologiska och kroppsliga konsekvenser, med fokus på skador vi ser hos patienter i Sverige. Du som deltar kommer att tränas i tortyrskadedokumentation av internationell standard.. Du behöver inte ha gått basutbildningen för att kunna delta i den här fördjupningen. Det finns dock endast 25 utbildningsplatser och psykologer och läkare har företräde. Vi kommer fördela antalet platser för att få en så god spridning över länet som möjligt. Efter avslutad utbildning får du ett certifikat.. ...
Tisdagen den 23 maj 2006 publicerades Amnestys årsrapport om hur de mänskliga rättigheterna respekterades runt om i världen under 2005. Sverige får kritik på ett antal punkter, men främst för frågor relaterade till asylsökande. Amnesty lyfter t.ex. upp den kritik som FN:s kommitté mot tortyr riktat mot Sverige. Under 2005 kom också beslutet från kommittén i vilken Sverige skarpt kritiserades för avvisningen av den egyptiske medborgaren Ahmed Agiza år 2001. Kommittén konstaterade att Sverige borde ha insett att Ahmed Agiza i Egypten riskerade att utsättas för tortyr och att de diplomatiska försäkringar som Sverige fått från Egypten inte kunde skydda honom från denna risk. Dessutom var kommittén kritisk till att Agiza och hans landsman Mohammed El Zary återsändes till Egypten utan att ha givits möjlighet att ha kontakt med internationell fora innan beslutet verkställdes ...
Özdemir gick i skolan på hemorten och började sedan en utbildning till förskollärare (Erzieher) i Reutlingen som han avslutade 1987. Han studerade sedan socialpedagogik vid en fackhögskola i Reutlingen, där han diplomerades 1994.[1] Samtidig var han sedan 1987 frilansjournalist för en lokal tidning och ett lokalt radioprogram.[2] 1981 blev Özdemir medlem i partiet De gröna. Hans aktivitet medförde att han 1989 upptogs i De grönas ledning i förbundslandet Baden-Württemberg. 1994 kandiderade han på De grönas lista för förbundsdagen och blev vald. Han blev återvald 1998 och även 2002. Özdemir var däremot inte aktiv som förbundsdagsledamot efter 2002 på grund av outredda frågor om han tog emot fördelaktiga finansiella tjänster som politiker. Han förklarade att han skulle donera pengar till ett centrum för tortyroffer om det skulle visa sig att han fick mer pengar än en vanlig medborgare.[3] 2004 blev Özdemir ledamot i Europaparlamentet. Han tillhörde där bland annat ...
Jag menade inte att Bodström likställer beslut med verkställighet. Men när han säger att det är ett spel för galleriet att upphäva avvisningen, för att han menar att misstankarna mot de här männen ändå är så starka (och ändå lyckades man inte få till en fällande dom i Egypten, ens efter tortyr....), blir det tydligt att han antingen inte alls begriper kritiken mot fallet, eller också faktiskt inte tycker att rättssäkerhet spelar någon roll. Hela poängen med en rättsstat är liksom att det inte ska räcka att ex. en politiker tycker att det finns starka misstankar mot någon. Detta helt bortsett från den grundläggande poängen att rätten att slippa tortyr trumfar allting. Nu kan vi få prövat, inte bara den här mannens brott, vilket Bodström tycks tro redan är klarlagt för att säpo hade misstankar, utan också om Sverige kränkte den här mannen ...
De senaste månaderna har vi nåtts av rapporter om mystiskt försvunna antifascister i Ryssland. Det har visat sig vara ryska säkerhetspolisen, FSB, som gripit aktivister med anklagelser om att de varit organiserade i terroristceller. Berättelser om hur antifascister utsatts för tortyr följde snabbt i spåren av gripanden. Förd till en cell där ingen hör eller ser har FSBs agenter tvingat en gripen antifascist att ta av sig alla kläder, fäst elektroder i den nakna kroppen och med elchocker försökt tvinga fram "erkännanden". Detta är bara en av alla de berättelser om tortyr som hörts från ryska antifascister. Kom och lyssna på när kamrater från Ryssland kommer till Malmö för att ge en redogörelse av vad som hänt och på vilket sätt vi kan hjälpa till ...
Fokus på Bushadministrationen har medfört att FN föreslår åtal med Bush-administrationens tjänstemän, medan Obama är ursäktad då han förbjöd inh...
Beslutet av en domare den 7 juni att frikänna och frige Yecenia Armenta ger en strimma av hopp för dem som sitter orättvist fängslade i hela Mexiko. Fyra års orättvisa har fått ett slut.. Det var den 10 juli 2012 som Yecenia Armenta, på väg till flygplatsen med sin syster och svägerska, stoppades av poliser i delstaten Sinaloa. De påstod att bilen var rapporterad stulen. Kvinnorna tvingades in i olika polisbilar och för Yecenia började en 15 timmar lång tortyr. Hon misshandlades, utsattes för kvävning och våldtogs, hon dödshotades, allt för att tvinga henne att "erkänna" inblandning i mordet på hennes make som skjutits en vecka tidigare. När männen hotade att ta in Yecenias barn och våldta och döda dem gick hon med på att skriva under en "bekännelse" och ge dem fingeravtryck.. Trots mängden bevis både från oberoende nationella och internationella experter om att Yecenia utsatts för tortyr insisterade åklagaren på att lagföra henne. Männen som torterade Yecenia ...
Seta och Trasek kräver ett omedelbart slut på onödiga och skadliga kosmetiska kirurgiska ingrepp på interkönade barn, och att translagen genast reformeras så att den respekterar självbestämmanderättigheten.. I november granskar FN:s kommitté mot tortyr situationen för de mänskliga rättigheterna i Finland. För att få en korrekt bild av hur de i FN:s konvention definierade människorättsförpliktelserna som förbjuder tortyr och annan omänsklig behandling genomförs i Finland har kommittén ordnat ett tillfälle där de tar emot och hör medborgarorganisationer i frågan.. Seta och Trasek, som levererade en rapport om behandlingen av transpersoner och interkönade individer till kommittén, deltar med två representanter i tillfället i Genève den 8. november. Från Finland deltar även den finländska sektionen av Amnesty International, som undertecknar de anmärkningar och krav som presenteras i rapporten.. Translagens grova krav och den oroväckande situationen för ...
Du beh ver INTE ha p dig endast svart, utan vi vill att du kl r upp dig lite extra och bidrar till en bra st mning. Vanlig kavaj, g rna skjorta och valfria byxor dock EJ bl a jeans. En finare kl nning, kjol eller liknande r minimikravet, oavsett k n eller l ggning. G r det inte sv rare n vad det r, ni ska p fest. Mer v gad utstyrsel n p krogen r nskv rt ...
Huvuddelen av organisationens aktivister som har vågat sig på att arbeta i Tjetjenien har kommit från andra delar av Ryssland, i huvudsak från Nizjnij Novgorod, och som regel bara befunnit sig på plats i regionen under kortare tid, varefter de har bytts ut. Det har dock även funnits ett fåtal tjetjener boende på plats som trots alla risker ända tills nyligen vågat engagera sig i arbetet för mänskliga rättigheter, mot myndigheternas godtycke och tortyr. Det är de som är de största hjältarna, de som har sin familj och släkt i Tjetjenien och inte har någonstans att fly.. Ett par veckor före attacken på minibussen kallades en av dessa tjetjenska medarbetare i Kommittén mot tortyr till ett möte med tjetjenska "parlamentets" talman Magomed Daudov, som i dagligt tal kallas för "Lorden". Lordens maktposition har inget med det meningslösa gummistämpelparlamentet att göra, utan hänger helt och hållet ihop med hans närhet till Ramzan Kadyrov. Lorden hörde sig för om ...
Koden från den 26 oktober 1954 omfattar två delar, en för redaktionellt material samt en för annonsmaterial. Bland reglerna återfinns bl.a. följande: "Crimes shall never be presented in such a way as to create sympathy for the criminal, to promote distrust of the forces of law and justice, or to inspire others with a desire to imitate criminals." [General Standards A:1] "In every instance good shall triumph over evil and the criminal be punished for his misdeeds." [General Standards A:6] "Scenes of excessive violence shall be prohibited. Scenes of brutal torture, excessive and unnecessary knife and gun play, physical agony, gory and gruesome crime shall be eliminated." [General Standards A:7] "No comic magazine shall use the word horror or terror in its title." [General Standards B:1] "All lurid, unsavory, gruesome illustrations shall be eliminated" [General Standards B:3] "Scenes dealing with, or instruments associated with walking dead, torture, vampires and vampirism, ghouls, ...
När general Augusto Pinochet tog makten över Chile i en militärkupp började Schäfer och DINA, Pinochets nyinstiftade hemliga polis, att samarbeta. Samarbetet bestod i tortyr och avrättningar av politiskt oliktänkande personer och utveckling av kemiska vapen. Hur många som avrättades är osäkert eftersom man inte har hittat några kroppar, utan bara har vittnesmål från före detta Colonia- och DINA-medlemmar. Detsamma gäller antalet tortyroffer, eftersom de fördes dit utan möjlighet att veta vart de åkte. Om tortyren hände där eller någon annanstans är ofta svårt att veta.[2][3]. ...