Betaglukan från havre sänker naturligt kolesterolet i blodet. När man äter havre så bildas en gel i kroppen som binder gallsyra. Hur mycket gallsyra den binder och tar med sig ut ur kroppen beror till stor del på betaglukanens kvalitet och löslighet. När mängden gallsyra minskar i kroppen sänds signaler till levern om att producera mer, och för att göra detta använder den LDL-kolesterolet i blodet. Som en följd sänks LDL- samt totalkolesterol medan det goda HDL-kolesterolet förblir opåverkat. Den mängd betaglukan som krävs för att ha en sänkande effekt är en daglig dos av 3 gram, vilket motsvarar den mängden man får i sig genom att äta en portion Betavivo havrehjärtan. För att nå samma kolesterolsänkande effekt behöver man äta minst fyra portioner havregrynsgröt.. ...
Huvudresultaten av de tidigare undersökningarna är, att det är ganska små olikheter i de matematiska färdigheterna mellan 1977 och 1986. 72 procent av uppgifterna 2018 löses på samma nivå som 1977. 23 procent löses sämre medan 5 procent löses bättre. När över 70 procent av uppgifterna löses på samma nivå idag som 1977, finns det inget entydigt stöd för påståendet att matematikkunskaperna generellt försämrats på 41 år. Det finns ingen anledning att misstänka att kunskapsstandarden har sjunkit för grundskoleeleverna som helhet. De stora förlorarna tycks vara de lägst presterande eleverna. Det förefaller vara den grupp som sänker resultatet mest för hela populationen. Vid bedömning av förändringar måste vi även ta ställning till vilken inverkan den ökade andelen elever med svenska som minoritetsspråk och skolgång i andra kulturer har på resultatet 2018 jämfört med de tidigare studierna. En rimlig tanke är att det haft en sänkande påverkan på ...
ATC-kod C04: Medel vid perifera kärlsjukdomar är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) för läkemedel och vissa andra medicinska produkter. ATC utvecklas av WHO och består av alfanumeriska koder indelade i grupper utifrån anatomi, medicinsk funktion och läkemedelstyp på 5 olika kodnivåer. Denna sida utgör innehållet i en specifik grupp på nivå 2. C04AA01 Isoxuprin C04AA02 Bufenin C04AA31 Bametan C04AB01 Fentolamin C04AB02 Tolazolin C04AC01 Nikotinsyra C04AC02 Nikotinylalkohol (pyridylkarbinol) C04AC03 Inositolnikotinat C04AC07 Ciklonikat C04AD01 Pentifyllin C04AD02 Xantinolnikotinat C04AD03 Pentoxifyllin C04AD04 Etofyllinnikotinat C04AE01 Ergoloidmesylat C04AE02 Nicergolin C04AE04 Dihydroergocristin C04AE51 Ergoloidmesylat, kombinationer C04AE54 Dihydroergokristin, kombinationer C04AF01 Kallidinogenas C04AX01 Cyklandelat C04AX02 Fenoxybenzamin C04AX07 Vinkamin C04AX10 Moxisylyt C04AX11 Bencyklan C04AX13 Piribedil C04AX17 ...
Nedan finns andra generationens antihistaminer med de mest karakteristiska egenskaperna för dem... Terfenadin är det första antihistaminläkemedlet utan depressiva effekter på centrala nervsystemet. Skapandet 1977 var resultatet av en studie av både typer av histaminreceptorer och funktionerna i strukturen och verkan hos befintliga H1-blockerare och markerade början på utvecklingen av en ny generation av antihistaminer. För närvarande används terfenadin mindre och mindre, vilket är förknippat med den avslöjade ökade förmågan att orsaka dödliga arytmier associerade med förlängning av QT-intervallet (torsade de pointes).. Astemizol är ett av de längstverkande läkemedlen i gruppen (halveringstiden för dess aktiva metabolit är upp till 20 dagar). Det kännetecknas av irreversibel bindning till H1-receptorer. Nästan ingen lugnande effekt, interagerar inte med alkohol. Eftersom astemizol har en försenad effekt på sjukdomsförloppet, är en användning i en akut process ...