Johan Carlsson har varit ansvarig för Fortos sedan mars 2007 och har i sin roll drivit utvecklingen av verksamheten. Dessförinnan arbetade han som Investment Director inom VTT.. Det känns fantastiskt inspirerande att anta utmaningen som vd för Volvo Technology Transfer, säger Johan Carlsson. Genom VTT har Volvokoncernen en unik utvecklingsplattform för nya affärer och organisationens styrka ligger i kombinationen av djup industrikompetens och riskkapitaltänk. Det ska bli spännande att återigen arbeta med orädda entreprenörer och nyskapande idéer. Volvo Technology Transfer AB fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse. Bolaget ska även stödja utvecklingen av entreprenörskap och innovationer inom Volvo.. 2010-04-08. Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Pär Aronsson, AB Volvo, tel 031-66 13 73 alt ...
avtal om tekniköverföring;. utfärdad den 18 juni 2008.. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs följande.. 1 § Denna lag tillämpas på sådana avtal om tekniköverföring som ingåtts. av två företag och som tillåter produktion av avtalsprodukterna.. Bestämmelsen i 1 kap. 6 § konkurrenslagen (2008:579) ska även tilläm-. pas på avtal enligt denna lag.. 2 § Under de villkor som följer av 3 § gäller för sådana avtal om teknik-. överföring vilka innehåller konkurrensbegränsningar och som omfattas ...
Yung Soon Lih Food Machine Technology Transfer och tjänster Introduktion. Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd. är ledande för Soy Milk och Tofu Machines, vi är också en vårdgivare för livsmedelssäkerhet. Vi delar vår kärnteknologi och erfarenhet av Tofu-produktion till våra kunder och strävar efter att vara en viktig partner som följer med våra företags globala partners tillväxt. Vi är den första tillverkaren av matvaror som utvecklat den europeiska Tofu-nyckelfärdiga produktionslinjen, vilken kan producera asiatisk Tofu och Soy Milk bearbetning utrustning. Våra tofu-produktionsmaskiner är specialdesignade och kan producera Tofu Burger, Vegetable Tofu, Rökt Tofu, Tofu Sausage för att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan från den amerikanska och europeiska marknaden.
Yung Soon Lih Food Machine Technology Transfer och tjänster Introduktion. Yung Soon Lih Food Machine Co., Ltd. är ledande för Soy Milk och Tofu Machines, vi är också en vårdgivare för livsmedelssäkerhet. Vi delar vår kärnteknologi och erfarenhet av Tofu-produktion till våra kunder och strävar efter att vara en viktig partner som följer med våra företags globala partners tillväxt. Vi är den första tillverkaren av matvaror som utvecklat den europeiska Tofu-nyckelfärdiga produktionslinjen, vilken kan producera asiatisk Tofu och Soy Milk bearbetning utrustning. Våra tofu-produktionsmaskiner är specialdesignade och kan producera Tofu Burger, Vegetable Tofu, Rökt Tofu, Tofu Sausage för att tillfredsställa konsumenternas efterfrågan från den amerikanska och europeiska marknaden.
Hur kan universiteten bli bättre på tekniköverföring? Ofta framhålls stora amerikanska jättar som Stanford och MIT som förebilder. I en ny rapport finns exempel från flera mindre kända universitet. Här finns en exekutiv rapport att ladda hem (pdf ...
Hur mäter de impact? IAG mäts på hur många projekt de har och hur många företag de jobbar med. Interna mätetal är inom projekten, t.ex. hur många nya idéer deras program genererar hos deras uppdragsgivare. Men gladast är de när de ser den typ av Impact som projektet i Brasilien gav, när de kunde ändra det brasilianska lärosätets lednings syn på innovationsarbete.. Under lunchen fick vi sällskap av Russell Carrington, Lawrence Berkeley National Laboratory - Intellectual Property Office. När de har ett patent eller IP så är det hans jobb att hitta aktörer som de kan licensiera detta till. Det gamla sättet att vara entrepröneriell, när man gick till en investerare för att få pengar och sedan utvecklade sin idé, fungerar inte längre. Nu arbetar de mer efter modellen att först hitta kunden och förstå deras behov innan man påbörjar produktutveckligen.. Efter en promenad genom Berkeleys campus träffade vi Sebastien Lounis, co-founder and Managing Director på ...
Swedish Network for innovation och Tech Transfer Support (SNITTS) har skrivit samarbetsavtal med Research Institutes of Sweden AB. SNITTS fokuserar på...
Måndag förmiddag träffade vi tre organisationer på Woburn House i centrala London, HEFCE, Universities UK och UK HE International Unit.. Första mötet var med HEFCE (Higher Education Funding Council for England) och gruppen fick träffa Steven Hill, Head of Research Policy; Rachel Tyrell, Senior HE Policy Adviser och Adrian Day, Senior Policy Adviser. Steven Hill inledde med att förklara varför de jobbar med REFen. Bland annat för att den ger en stabil finansiering som möjliggör för långsiktiga strategiska investeringar, en flexibilitet för forskningsstrategier och för att kunna mäta den impact forskningen ger. Dessutom kan de nu se att kvalitén på forskningen i Storbritannien har i vissa avseenden ökat sedan arbetet med REFen startade, speciellt har fokus nyttiggörande av forskning (impact) ökat. Dessutom kan de se en tendens att fler EU-projekt (Horizon) landar på engelska universitet än tidigare. Dock inser de att arbetet med REFen innebär stora belastningar i form av ...
18 manader efter foretagets start borjade ledningen tvivla pa den rena servicemodell man erbjod. Att utveckla kundanpassad mjukvara for kunders rakning var en ur-hand-i-muntillvaro dar C2 Software inte kunde tillgodogora sig annat varde an kundens arvode. Man insag dock att de flesta kunder inte var intresserade av rattigheterna, utan var mer intresserade av lagt pris, sa lange som de hade tillrackliga rattigheter for att kunna anvanda mjukvaran. I detta lag en mojlighet for foretaget att utveckla en egen produkt dar man hade alla rattigheter och kunde dra nytta av dem. Den nya produkt som ursprungligen togs fram som en e-businessplattform utvecklades sa smaningom till ett komplett affarssystem, Activedition ...
Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar ...
Här är listan över svenska teknikbolag som fyllt på i kassan med nytt riskkapital sedan den första september i år:. Movinto Fun, tog in 2 miljoner kronor från Sting Capital samt en okänd summa från affärsänglar för sin bärbara spelkonsol BodyBug den 2 december.. Byactive,som utvecklar en ny lösning för kontinuerlig databackup, fick 2 miljoner kronor från Sting Capital den 2 december.. Chemrec,som utvecklar biodrivmedel ur svartlut, fick 160 miljoner kronor från Volvo Technology Transfer VTT, amerikanska Vantage Point Venture Parters samt av det brittiska riskkapitalföretaget Environmental Technologies Fund ETF den 2 december.. Magcompsäkrade i storleksordningen 15 miljoner till sin centrifugalgjutning av magnetelement i november.. Pocketmobile,som gör affärssystem mobila, tog in 50 miljoner kronor från Investor Growth Capital den 14 november.. Replisaurus, som utvecklar en process för att lägga kopparledare på halvledarkretsar, tog in 70 miljoner kronor från Noble ...
Teknologi för Plasma Transfer Arc. Har Ni frågor som rör Teknologi för Plasma Transfer Arc? Kontakta YtskyddsGruppen i Göteborg / Sverige på 0706 57 57 88.
När FMVs GD Gunnar Holmgren, Saabs VD Åke Svensson och den thailändske flygvapenchefen Itthaporn vid ceremonin gemensamt tryckte på startknappen drogs draperiet undan och strålkastarljuset föll på en Gripen C/D, en Saab 340 med det luftburna radarsystemet Erieye och en ledningssystemmodul.. Tre olika delar som bildar en helhet. Thailand får inte bara sex stycken Gripenflygplan utan man kan i själva verket prata om ett flygvapen i mindre skala.. - Materielen tillsammans med åtagande för utbildning av piloter och tekniker samt bilaterala överenskommelser för utveckling av avancerade datalink och teknologiöverföring bildar en helhetslösning, säger Gunnar Holmgren. En lösning som kommer att stärka det thailändska förvaret.. Som en del av kontraktet kommer Sverige att överföra den modernaste tekniken inom avancerat militärflyg till Thailand. Syftet med detta är att genom långsiktigt partnerskap utveckla flyg- och försvarskunnandet i Thailand. Det här kommer även att ...
LÄS MER: Lindbäcks satsar på Finland. Samarbetsavtalet innebär att anställda i det finska bolaget får utbildning och träning i Lindbäcks byggsystem. Satsningen på en fabriks för industriell produktion av flerbostadshus i Finland kräver en investering på tiotals miljoner euro. Den nya affären med Keva, som är Finlands arbetspensionsförsäkringsbolag för offentlig sektor, tar investeringen ett steg närmare fullbordande. Suomen Puukerrostalot ska bygga 1 000 lägenheter de kommande tre till fem åren åt Keva, som sedan tidigare äger cirka 3 600 hyresrätter. Stefan Lindbäck ser positivt på affären. - Keva har hälsat på oss i Piteå och fått förtroende för våra produktionsmetoder. Det är otroligt värdefullt att en stor fastighetsägare vill satsa på den här tekniken. Förhoppningsvis kommer vi tillsammans med Suomen Puukerrostalot leverera många projekt framöver.. Lindbäcks plan är att inleda fler samarbeten kring tekniköverföring för att sprida sin ...
Lunds Universitets eget TTO (Technology Transfer Office) som hjälper till i innovations- och entreprenörsfrågor. Har du frågor som rör en idé och hur du skall gå vidare med den, ger LU Innovation de första råden och kan sedan lotsa dig vidare i innovationssystemet genom vårt samarbetsnätverk. Ring oss Innovationslinjen 046-222 11 11 som alltid har bevakning. Besöksadress: MNO-huset (bakom Fysicum), Sölvegatan 16, Lund. LUIS (Lund University Innovation System) ...
Projektets övergripande mål är att utveckla och stärka den regionala skogsindustrin och dess kring industri och bidra tillväxt i regionen genom forskning som utvecklar nya produkter och processer som ett alternativ eller komplement till dagens. Projektets målsättning är också att bygga en stark forskningsmiljö inom bioraffinaderi- och miljöområdet tillsammans med omgivande näringsliv och innovationsmiljöer, vilket gör Mittuniversitetet och regionen bättre rustade att vara en stark aktör inom området. Vi ser stora möjligheter att bygga starka nätverk som stödjer miljöinnovation, tekniköverföring och utveckling av nya tjänster. Målet är att projektet kommer att utveckla minst två biokemiska processer som på ett miljövänligt sätt utvinner nedbrytningsprodukter från skogs- och pappersmassamaterial, som lignocellulosa, och påbörja kommersialisering av de biokemiska processerna tillsammans med regionens företag. ...
Idag skriver Dagens industri om det svenska företaget Suitopia Scandinavia AB som tillverkar kläder till bland annat filmindustrin och filmer som Hunger Games. Detta gör oss lite extra stolta då Swedfund delfinansierat Suitopias etablering av en syfabrik i Saigon i Vietnam. Stödet uppgick till drygt 1 Mkr för kompetens- och tekniköverföring, och ägarna själva medverkade med motsvarande kapitalinsats. Första stygnet i den vietnamesiska fabriken togs i maj 2013 och idag är man redan uppe i en personalstyrka på 85 personer. Sortimentet består än så länge av herrkostymer och rockar som beställs över internet. Kunderna finns spridda i mer än 100 länder - varav det senaste landet som tillkom var genom en kund i Bagdad! Projektet har gett mycket goda utvecklingseffekter och är ett exempel på Swedfunds etableringsstöd till små- och medelstora svenska företag via Swedpartnership.
Hamas kan skjuta missiler inne i Israel eftersom Teherans regim utser vapenteknologi till den militanta gruppen att försvara sig mot Israels attacker, sade en högt uppsatt iransk tjänsteman i går.. Mohsen Rezaei, högste befälhavare för Irans revolutionsgarde under 1981-1997 som citerades av Al-Alam, den arabiska kanalen för Irans statliga televisionen, sade att Hamas bör också gräva tunnlar för att användas som skydd för att skydda Gazas befolkning från israeliska övergrepp.. Palestinska motståndsmissiler är en välsignelse av Irans tekniköverföring, säger Rezaei.. Vi måste överföra defensiv och militär teknik till palestinierna så att de kan bygga vapen under blockaden och försvara sig ...
Detta är en ibland förbisedd konsekvens av omställningen till ett internationellt aktivt svenskt insatsförsvar: allt oftare väljs en militär väg som förstahandsalternativ då vi skall bidra till internationell konfliktlösning. Det är inte bara så att den internationella förmågan idag ställs i centrum för den nya svenska krigsmakten, den nya svenska krigsmakten ställs också allt oftare i centrum för vårt internationella utvecklingssamarbete. De står där på bekostnad av samarbete kring utbildning, hälsovård, näringspolitik och tekniköverföring. Vägar som möjligen är mindre kantade av machodåd, men desto mer verkningsfulla ...
Som en del av den sjätte ESNC-tävlingen (European Satellite Navigation Competition) delar ESA Technology Transfer Programme ut ett pris på 10 000 euro till den tävlingsdeltagare som presenterar den bästa innovativa affärsplanen.
Som en del av den sjätte ESNC-tävlingen (European Satellite Navigation Competition) delar ESA Technology Transfer Programme ut ett pris på 10 000 euro till den tävlingsdeltagare som presenterar den bästa innovativa affärsplanen.
Kina kräver att rika länder ska bidra med en procent av sin bruttonationalprodukt för att fattiga länder ska kunna bekämpa klimatförändringen, enligt ekot. Man föreslår bland annat en global mekanism för tekniköverföring. Det skulle minska gapet mellan rika länder och utvecklingsländer och bidra till ekonomiska fördelar för utvecklingsländerna, samtidigt som det skulle kunna minska de globala utsläppen av växthusgaser.. ...
Det blir inget globalt bindande klimatavtal i Mexiko. Bromsklossarna är främst USA och Kina. Istället satsar EU på att länderna ska skriva under Redd plus och komma överens om ett ramverk för tekniköverföring och anpassning för utvecklingsländer.
Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning har vunnit ett kontrakt från en global biltillverkare gällande konstruktion och massproduktion av lidar-system för självkörande bilar.. Veoneers lidar-system använder pulserande laser för att mäta avstånd, hastighet och vinkel med hög precision. Lidar-enheten kan klassificera objekt, känna av körfältsmarkeringar och ge ett självkörande fordon en exakt positionsbestämning relativt en högupplöst karta.. Veoneer kommersialiserar ett surround view lidar-system, som baseras på Velodynes skalbara referensdesign för lidar och grundläggande 3D-teknologi. Veoneer fungerar som kommersiell och teknisk kontakt gentemot den globala biltillverkaren i denna affär. Enligt ett särskilt licensavtal gällande tekniken överlåter Velodyne en detaljerad referensdesign till Veoneer, som då kan ta ansvar för fordonsanpassningen, inklusive ...
I Nutidsgalleriet och Framtidsgalleriet speglades två verkligheter. Den ena en alternativ och resursbevarande framtid och den andra en uppbygglig understödjande teknologi överföring till de som behöver den som mest ...
Lundin Energy AB konstaterar att operatören för Johan Sverdrup, Equinor ASA, nu förväntar sig en produktionskapacitet för hela fältet om 755 tusen fat olja per dag (Mbopd), brutto, när den andra fasen tagits i drift. Även en förbättrad lönsamhet för hela fältet meddelades. Johan Sverdrup fortsätter att överträffa förväntningarna: Produktionskapaciteten för hela fältet har ökats till 755 Mbopd, från 720 Mbopd, när projektets andra fas tagits i drift.
JT Energy Systems GmbH, som startades i början av 2019 av Jungheinrich AG och Triathlon Holding GmbH, utökar nu sin kapacitet. Företaget har förvärvat Solarworld-anläggningen i Freiberg, nära Dresden i Tyskland. Nu skapas Europas största produktionsanläggning för batterier och laddsystem inom intralogistik genom denna expansion av produktionskapaciteten. Målet är att möta den snabbt ökande efterfrågan på litiumjonteknik och laddsystem samt andra industriella applikationer inom intralogistik. Den aktuella produktionsökningen stärker Jungheinrichs framträdande position inom elektrisk mobilitet - särskilt inom litiumjonteknik.. Modulär produktion av hög automatiseringsgrad kommer att ske i Glauchau i Sachsen, Tyskland. Batterisystem och laddare kommer att monteras på den nyförvärvade anläggningen i Freiberg. Produktionstart i Freiberg är planerad till första kvartalet 2020. Cirka 200 nya arbetstillfällen kommer att skapas i det första skedet.. Ledningen för JT Energy ...
SSTI ISP Box Stockholm Er referens Jan-Erik Lovgren Hemstallan om forhandsbesked angaende genomforandet av projekt innebarande uppbyggnad av produktionskapacitet av AT-vapen Bakgrund Sverige
YE Jag är plastfilmåtervinningsmaskinens produktionskapacitet är 500 kg per timme. Med acceptabelt utbud av smältflödesindex, lågfriktion, slitstark plast och inget fiskögon efter att ha använt de återvunna plastpelletsen för att göra plastfilm, valdes YE till att bli den enda leverantören av återvinningsutrustning för plastavfall till en japansk integrerad kemikalie industrikoncernen. Idag säljs plastfilmåtervinningsmaskinen i över 90 länder med gott rykte.
Under namnet Mjölby Plåtindustri startades verksamheten i Mjölby 1979. Genom åren har bolaget utvecklats från ett traditionellt plåtslageri till en tung- och högproducerande industri för tillverkning av stål- och plåtkomponenter. Kunderna till dagens Plåtmodul återfinns främst inom svensk tillverkningsindustri. 2021 är vi cirka 60 medarbetare verksamma i Mjölby. ...
Källa: Rottneros årsredovisning 2018, TradeVenue. Investeringar. Under 2018 slutförde Rottneros framgångsrikt sitt fleråriga investeringsprogram Agenda 500, inriktat mot att öka brukens produktionskapacitet samt att producera fler specialiserade produkter. Sammanlagt investerades drygt 900 MSEK under åren 2015-2018 vilket ökade produktionskapaciteten med 30 %. Detta kan jämföras med att SCA under samma period investerade 7,8 mdSEK i närliggande Östrands massafabrik och med det fördubblade årsproduktionen av sulfatmassa till cirka 900 000 ton. Bland de största investeringarna under 2018 återfinns ett svaggassystem i Vallviks Bruk, en utökad reningsanläggning samt ytterligare CTMP-kapacitetsökning i Rottneros Bruk. Investeringarna är ett steg i linje mot bolagets miljömål och nya EU-direktiv.. Försäljning. Koncernens nettoomsättning ökade under 2018 med 18 % till 2 260 MSEK (1 912). Försäljningen är till stor del hänförlig till Europa där Sverige, Tyskland och ...
Side System i Oviken, fem mil utanför Östersund, sysslar med konstruktion och tillverkning av kundspecifika ventilblock och hydraulcylindrar. Nu har bolaget investerat i en fleroperationsmaskin för att öka produktionskapaciteten. Detta eftersom efterfrågan på Side systems tjänster har ökat. Side System i Oviken, fem mil utanför Östersund, sysslar med konstruktion och tillverkning av kundspecifika ventilblock och hydraulcylindrar. Nu har bolaget investerat i en fleroperationsmaskin för att öka produktionskapaciteten. Detta eftersom efterfrågan på Side systems tjänster har ökat.. - Tydligen är behovet av speciallösningar inom hydraulik stort. Vi kan konstruera och producera produkter även i små serier (mindre än 50 enheter) samt tillverka prototyper, säger VD Magnus Magnusson.. Företaget ser också affärsmöjligheter i lackering av större fordon och helikoptrar som en komplettering till övrig verksamhet. Det har sedan tidigare funnits en lackeringsverksamhet i företaget ...
Varje gång som någon nämner vind- eller solkraft som lösningen på vårt behov av energi, så borde du se framför dig en miljard eller fler döende och svältande barn. Om du ännu inte förstår varför, så är det förlåtligt. När du har kommit till slutet av den här artikeln har du försetts med begrepp och fakta som gör att du både kan förstå denna fula sanning, och agera för att förhindra den.. Börja med detta. För att den nuvarande världsbefolkningen ska kunna komma i åtnjutande av något som liknar en modern levnadsstandard på 2000-talet behövs det en produktionskapacitet på elkraftsidan på minst 3 till 5 kilowatt per capita. I dag är det bara USA, Japan och ett fåtal länder i Västeuropa som kommer i närheten av en sådan produktionskapacitet. Vi ska försöka förklara detta närmare, innan vi går över till den viktiga frågan om hur vi ska producera denna kraft som världen så desperat behöver.. Kilowatt är ett mått på elektrisk kraft, den mängd ...
Danmarks största elektronikproducent öppnade sin nya fabrik i Guadalajara i Mexiko förra månaden och nu börjar resultaten synas.
En maskinpark kan nästan aldrig bli komplett. Nya uppdrag kräver svarvar för skärande bearbetning som är tillverkade för att klara av komplexa former med hög produktionskapacitet. Flexibilitet och effektivitet kommer att spela en allt större roll i framtidens svarvningsteknik.. Idag måste man se till att bygga upp en modern maskinpark som är rustad med smarta automationslösningar i alla led med kontinuerlig drift som mål. Detta gör att tillverkningstider förkortas. Idag räcker det inte riktigt att bara sitta på gamla NC-maskiner. Det krävs också nyare CNC-maskiner för att verkligen dra nytta av den nya tekniken som finns inom skärande bearbetning. Även Chalmers håller i kurs på 7,5 HP för företag inom den senaste tekniken inom skärande bearbetning i alla dess former.. Nuförtiden är det fleroperationsmaskinerna som allra mest höjer intresset för svensk svarvningsproduktion. Häri ingår material som stål, plåt samt andra metaller för att skapa olika typer av ...
En maskinpark kan nästan aldrig bli komplett. Nya uppdrag kräver svarvar för skärande bearbetning som är tillverkade för att klara av komplexa former med hög produktionskapacitet. Flexibilitet och effektivitet kommer att spela en allt större roll i framtidens svarvningsteknik.. Idag måste man se till att bygga upp en modern maskinpark som är rustad med smarta automationslösningar i alla led med kontinuerlig drift som mål. Detta gör att tillverkningstider förkortas. Idag räcker det inte riktigt att bara sitta på gamla NC-maskiner. Det krävs också nyare CNC-maskiner för att verkligen dra nytta av den nya tekniken som finns inom skärande bearbetning. Även Chalmers håller i kurs på 7,5 HP för företag inom den senaste tekniken inom skärande bearbetning i alla dess former.. Nuförtiden är det fleroperationsmaskinerna som allra mest höjer intresset för svensk svarvningsproduktion. Häri ingår material som stål, plåt samt andra metaller för att skapa olika typer av ...
Additiv tillverkning och digitalisering är två områden som pekats ut som strategiska och som kommer att påverka hur tillverkningsindustrin snabbare kan ställa om sin produktion och därigenom öka sin konkurrenskraft.. Pulverbäddsbaserad 3D-printer från SLM. Tillverkningskapaciteten på Swerea IVF kommer att utökas genom ytterligare investeringar, bland annat i en ny pulverbäddbaserad 3D-printer för metalliska material från SLM Solutions Group AG, den är utrustad med den senaste tekniken, som innefattar till exempel multilasersystem. För att sätta additiv tillverkning i ett industriellt perspektiv samt för att visa hur integrationen av både processen och den tillverkade detaljen kan se ut, bygger Swerea IVF ett helt nytt forskningslaboratorium för additiv tillverkning, kopplat till övriga delprocesser. Syftet med den nya forskningsanläggningen är att skapa en bättre helhetssyn och en miljö som kan leda till helt nya och innovativa lösningar för ytterligare ...
En lösning till att hitta rätt arbetskraft är att gå utanför landets gränser. Ett sådant exempel som jag själv medverkat i är ett provprojekt i samarbete med indiska projektörer där vi tog hjälp med att projektera prefabricerade väggar och bjälklag. Tillverkningskapacitet fanns i fabriken men möjlighet till projektering saknades. I Sverige stod företaget jag arbetar på för beräkningar medan ritarbetet utfördes i Indien. Provprojektet gav inte någon ekonomisk vinst för någon av de tre parterna men långsiktigt och genom att dra nytta av erfarenheterna ser jag detta som en möjlig lösning för framtiden.. Vidare är vårt företag involverat i ett pågående byggprojekt gällande bostäder där en utländsk entreprenör bygger. Förutom att språket kan ställa till det gäller det att förstå hur byggprocessen i deras hemland fungerar för att sedan få dem att förstå det svenska kontrollsystemet samt att projekteringen utförs enligt svenska byggregler. Här kan det ...
AHLSTROM-MUNKSJÖ OYJ, PRESSMEDDELANDE, 30 OKTOBER 2018 kl. 12:00. Ahlstrom-Munksjö planerar att avsevärt förbättra konkurrenskraften för verksamheten för ensidigt bestrukna papper. Bolaget överväger att optimera produktionskapaciteten och justera produktutbudet för att bemöta den lönsamma efterfrågan och undersöker nedläggningen av den andra pappersmaskinen (PM1) i Stenay, Frankrike. De personalprocesserna som är anknutna till planen inleds den 30 oktober 2018 och förväntas avslutas i januari 2019.. Produktsegmentet för ensidigt bestrukna papper, som är en del av Food Packaging-verksamheten inom affärsområdet Specialties, har en betydande överkapacitet på den globala marknaden. Markandssituationen är speciellt ansträngd i Europa och bolagets produkterbjudande är inte förenligt med strategin som är fokuserad på skräddarsydda lösningar för nisch-marknader.. Samtidigt som Ahlstrom-Munksjö har inlett åtgärder för att förbättra situationen har verksamhetsmiljön ...
07 december 2018 Dagens Industris Gaselltävling uppmärksammar de snabbast växande företagen i Sveriges 21 län. För andra året i rad är Steelwrist utsett till Gasellföretag.. Under 2018 har företaget fortsatt sin expansion till nya marknader och har nu egen representation i USA, Italien och Japan. En annan viktig händelse under året är flytten av produktionsenheten. Den nya anläggningen i Rosersberg norr om Stockholm mer än dubblerar produktionskapaciteten.. ...
Som produktionsledare på Expohouse ansvarar du för att leda interna och externa produktioner. I samråd med våra säljare och projektledare planerar du genomförandet av våra produktioner och säkerställer att de levereras i rätt tid, på rätt plats och med hög kvalitet. Du agerar strategiskt bollplank gentemot våra projektledare vad gäller exempelvis materialval och prisberäkningar. Du skapar beredningar, underlag och hanterar kommunikationen med vår interna produktionsapparat (snickeri, plast och grafisk produktion). Vi har dessutom ett stort nätverk av externa partners och du ansvarar för att beställa material och köpa in delar av produktioner från våra leverantörer, exempelvis råmaterial, emballage, lackering, plåtdetaljer etc.. Rollen som produktionsledare innebär att du har mycket varierande arbetsuppgifter och varje dag är olik den andra. Förutsättningarna och lösningarna är inte alltid givna från start vilket ger dig möjligheten att arbeta kreativt och med en ...
TYKOFLEX Tykoflex AB är ett familjeföretag som i många år har försett marknaden med högkvalitativa produkter för fiberkommunikation och flexibla kopplings-element för rör- och vattensystem. Allt utvecklat och producerat i Tyresö. IMPEL Vi är specialiserade på att utveckla kundunika produkter och systemlösningar inom flödesteknik. Idag kan de flesta produkter specialanpassas för att minimera kundernas egna arbetsinsatser som i sin tur ger lägre kostnader. Vi har det senaste inom modern teknik, egen produktionsanläggning och ett av marknadens bredaste produktsortiment med över 7 000 artiklar i lager. Impel har över 40 års samarbete med internationella leverantörer, vilket gör att vi snabbt kan finna rätt produkt och lösning åt våra kunder. KAGON Vår verksamhet är idag landsomfattande vad beträffar sågverk och hyvlerier. Regionalt i Dalarna har vi byggt upp en motsvarande verksamhet mot industrin i allmänhet. Vi erbjuder våra kunder det mesta som behövs för ...
Pastamaskin med utbytbara formar för tillverkning av ravioli och annan fylld pasta. Maskinen använder två färska pastarullar och pastan som används i denna ravioli-tillverkare kan tillverkas med någon av Bottenes pastamaskiner. Produktionskapacitet ber...
Rindi Pellets tillverkar och paketerar bränslepellets i Älvdalen och Vansbro, Dalarna. Totalt har våra fabriker en produktionskapacitet på ca 125 000 ton.
Holmen stänger i slutet av 2009 en kartongmaskin vid bruket i Workington i Storbritannien. Samtidigt uppgraderas kapaciteten på kvarvarande kartongmaskin. På Bravikens Pappersbruk utanför Norrköping inleds förhandlingar om en minskning av personalstyrkan med cirka 100 personer.. Kartongmaskin 1 (KM 1) i Workington tas ur produktion i slutet på 2009. Maskinen, som är från 1967, har en årlig produktionskapacitet på 70 000 ton falskartong i det lägre kvalitetssegmentet. Holmen räknar med att minska personalstyrkan i Workington med upp till 100 personer som en konsekvens av förändringen. Samtidigt med stängningen sker en uppgradering av KM 2, som gör falskartong i de högre kvalitetssegmenten. Bruket i Workington får efter justeringarna en årskapacitet på 200 000 ton (tidigare 250 000), en volym som är bättre anpassad till marknaden.. - Åtgärderna gör oss mer konkurrenskraftiga och innebär en förflyttning av vår marknadsposition mot det högre kvalitetssegmentet. Det ...
Idag har rövarband inom de flesta etablerade partier vänt svenskarna ryggen.. Som Ferbe säger:. En tightare produktionsapparat. Pengar, makt och positioner ska fylla de inre tomrum som skapats av ett liv utan mening.. Ja, man kan leva i en stad, arbeta på ett kontor och finansiera politikernas omdaning av Landet Sverige…. …Men ditt liv är tomt. Du får inte se resultatet av den kunskap som tidigare fördes mellan generationer på gårdar eller i hantverk.. Kunskaperna om jorden, växterna, vattnet, solen, vädret, djuren, maten, fostran, etik, moral… är borta.. Allt som skapade verklig och hållbar mening med livet har ersatts med shopping!. ...
MEDLEMSNYHET - - Våra unika hängande transportsystem uppfyller cykeltillverkarnas krav på flexibla och smarta produktionslösningar. Med hjälp av våra lösningar har flera av våra kunder dubblat sin produktionskapacitet.
Bubblare: handelsattaché i Kina.. Bristen på något konkret börjar bli oroande på flera sätt. Just nu syns starka krafter som vill se en uppluckrad svensk djurskyddslag - branschorganisationerna inom Lantbrukssverige verkar vara eniga. De två stora områdena är slopat beteskrav för mjölkkor, det andra att tillåta fixering av suggor med metallgrindar. Båda med målet att öka produktionskapaciteten och effektivisera, i vissa fall rimliga mål, men när det gäller djur i en redan intensiv produktion - rätt katastrofala mål. Konkurrenskraftsutredningen, vars presentation blev starten på arbetet med livsmedelsstrategin, föreslog just en anpassning till EU:s regler för djurskydd, som är lägre än Sveriges.. Vad är det som konkurrerar idag och vad kommer att göra det i framtiden? Jag är övertygad om att Sverige aldrig någonsin kommer att konkurrera med det billigaste fläsket. Vi bör nog också fråga oss om det är vad vi vill. Branschen verkar vara övertygad om att ...
Det globala teknikföretaget Renishaw visar upp sina senaste skanningslösningar för verktygsmaskiner på EMO Hannover 2019. Skanning på maskinen är en av många smarta processtyrningslösningar som demonstreras av Renishaw, som har visat sig kunna hjälpa verkstäder i många branscher att omvandla sin produktionskapacitet.
Avtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under två grader, med en strävan begränsa den till 1,5 grader. Avtalet innebär också att länder successivt ska skärpa sina åtaganden och förnya eller uppdatera dessa vart femte år. En global översyn av de samlade åtagandena kommer att ske vart femte år med start 2023.. Avtalet innebär att industrialiserade länder stöttar utvecklingsländer med klimatfinansiering, tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad till arbete med både utsläppsbegränsningar och klimatanpassning.. Till Parisavtalet hör den så kallade regelboken, som är ett gemensamt regelverk för hur länderna ska genomföra sitt klimatarbete under Parisavtalet. Regelboken, även kallad Katowice climate package, beslutades på COP24 i Polen 2018 och är ett detaljerat regelverk för hur länderna ska planera, kommunicera, genomföra, rapportera och följa upp sina åtaganden under Parisavtalet. Det finns också regler för hur man ska följa upp ...
Att klimatkompensera med CDM projekt är inte bara ett effektivt miljöinitiativ att ta utan bidrar ofta också till samhällsnytta i de länder där projekten skapas. Exempel på sociala fördelar kan vara att projektet skapar det nya arbetstillfällen och ger en stabilare eltillförsel.. Att klimatkompensera med CDM-projekt innebär inte bara en bekräftad och certifierad klimatnytta utan bidrar ofta till en rad positiva sociala effekter. Dessa beror naturligtvis på var och vilken typ av projekt som bedrivs men vanliga effekter är:. • arbetstillfällen till lokalbefolkningen. • lokal infrastruktur förbättras. • mer stabil eltillförsel i området. • främjande av förnybar energi. • fattigdomsbekämpning. • kunskap- och tekniköverföring till projektlandet. I till exempel Indien är den nuvarande energiproduktionen näst intill helt baserad på fossila bränslen och genom CDM projektet Sri Balaji bidrar man med fossilfri energi till elnätet. Dessutom planteras ca. 500 träd ...
Xylem Water Solutions AB i Emmaboda får utökad produktionskapacitet genom investeringar i en ny formanläggning till gjuteriet Stockholm, den 24 oktober,...
Anja Gatu är uppvuxen i Stockholm men bor sedan 2002 i Malmö. Hon arbetar som journalist och författare. Som sportchef på Sydsvenskan och programutvecklingschef på P4 Malmöhus har hon drivit förändringsarbete med inriktning på framförallt genus, mångfald och digital utveckling. Endast 16 år gammal skrev Anja Gatu en text i antologin Fittstim och 2015 debuterade hon som barnboksförfattare med Passa bollen, Kosse! Anja Gatu gör författarbesök, håller skrivarverkstäder för barn, modererar samtal om sport, jämställdhet, integration, arbetsliv och psykisk ohälsa, föreläser om utmattning, utvärderar och leder workshops om mångfaldsarbete i olika typer av verksamheter.. ...
Södra Cell Värö, en av världens största massafabriker för långfibersulfatmassa, har beslutat att genomföra projektet Expansion SCV 2.0 med ambitionen att öka produktionskapaciteten för att nå 780 000 ton / år.. En förutsättning för den ökade produktionskapaciteten är att säkerställa en stabil upplösningsprocess tillsammans med lågt underhåll och lågt energibehov. Kontraktet omfattar en fullständig ombyggnad av den befintliga upplösaren från 2016 till en helt ny Grubbens 2W80 - 125/84 SF med en kapacitet på 2800 ton AD-massa per dag. I projektet ingår även ett axelpaket med fullständig installationskontroll och driftsättning.. Leveransen kommer att äga rum på Väröbacka i mars 2021.. Vill du veta mer om detta projekt? Tveka inte att kontakta: [email protected]. Cellwood Machinery utvecklar, tillverkar och levererar maskiner och system för massa- och pappersindustrin. Vi är kända för våra produktvarumärken Krima, Grubbens och Algas. Cellwood Machinery ...
Enligt DRAMeXchange har den nuvarande situationen med högre tillgång än efterfrågan i kombination med sämre försäljning av datorer pressat ned priserna ytterligare - och nära en ohållbar situation.
(SIX) Oljebolaget Lundin Petroleum upprepar bedömningen att Johan Sverdrup-fältet kommer att nå en full processkapacitet på 550.000-650.000 fat per dag och att produktionen från den andra utbygg...
Norrlandsfondens avtal med Europeiska Investeringsfonden ger en halv miljard till investeringar. Metasphere Technology i Luleå är ett av de första företagen som tar del av det nya kapitalet. Norrlandsfondens avtal med Europeiska Investeringsfonden ger en halv miljard till investeringar. Metasphere Technology i Luleå är ett av de första företagen som tar del av det nya kapitalet. - Vi har haft Norrlandsfonden som en partner hela vägen och utan dem hade vi aldrig varit där vi är i dag. Med de 10 mKr i medfinansiering som de nu investerar ger de oss möjligheterna att öka produktionskapaciteten och därmed möta marknaden, konstaterar Jan Wicén, vd.. Totalt investerar Metasphere 50 mKr i detta expansiva utvecklingsskede som just nu pågår i industrilokalerna på Bergnäset. Företaget är unikt på en mycket specifik spelplan med sikte på att vara världsledande i pulvermetallurgi inom två år.. - Vi gör det metallurger drömt om tidigare. 2020 ser vi oss som globalt ledande och ...
Azelios heliostatfält, där solens strålar speglas och koncentrerar den termisk energin till lagret, är anpassningsbar i storlek beroende på lokala förutsättningar och är även enkel att underhålla. Tack vare hela systemets höga effektivitet krävs en mindre installerad spegelyta i förhållande till konkurrerande lösningar. En produktionsenhet har en nominell effekt av 13 kW med produktionskapacitet dygnet runt och upptar en yta om ca 25x25 meter. Systemets skalbarhet innebär att produktionsenheter kan adderas till önskad kapacitet. Tack vare högvolymsproduktion av komponenter är lösningen kostnadseffektiv redan från mindre projekt i storleken 0,1 MW upp till 100 MW. ...
Eftersom vi har vår egen produktionsanläggning kortas tillverkningstiden ner till max och du har ofta dina produkter bara efter någon dag efter det att du har beställt. Vi lämnar inget åt slumpen och all tillverkning av slutprodukten görs i så kallade Clean Rooms där alla medarbetare jobbar under hög säkerhet och alltid bär skyddsutrustning.. TURN KEY SOLLUTIONS. Eftersom vår fabrik under flera år förfinat vår tillverkningsanläggning och vi nu har en så kallad automatiserad tillverkningsprocess kan vi hålla priset nere. Detta gynnar både dig och oss.. LÄS MER OM VÅR FABRIK ...
kartonnage, 2017. Köp boken Gå på mål, Marta! av Anja Gatu (ISBN 9789188347077) hos Adlibris. Fraktfritt över 229 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
Hurdan är framtiden för svenskt jordbruk? Många undrar, ingen kan garantera det rätta svaret. Somliga oroas för världssvält, för att befolkningen växer, för att oljan tar slut, eller något annat med det tredje. Nykter analys visar dock på att produktionskapacitet finns för flera miljarder människor än. Åtminstone så länge som oljan finns, och den finner man bara mera av. Så mycket att oljepriset nu är det lägsta på fem år.. Det rationella jordbruket är välutvecklat i Sverige. Men sådan kunskap och teknik kan flyttas vart som helst. Andra områdens bättre växtbetingelser kan inte lika enkelt flyttas hit. Vad innebär det och global tullfrihet därtill, på sikt för svensk produktion, svenska fastighetsvärden, mm?. Men konkurrens från annat jordbruk är inte allt. Det finns också intressen som vill industrialisera matproduktionen, alltså verkligen industrialisera, i betydelsen koppla bort från jorden. Andra och ibland samma intressen vill göra mat till en ...
Det var knappast en högoddsare att Microsoft till slut skulle göra affär och köpa den forna finska mobiljätten. Många har frågat varför de köper Nokia, när de kan tillverka hårdvara som faktiskt fungerar och håller bra kvalitet - titta bara på företagets historia inom möss, tangentbord och spelkonsolen Xbox. Svaret är givetvis att Nokia har erfarenhet, rutin och en existerande produktionsapparat för mobiltelefoner. De har designers och konstruktörer som har åratal av rutin under bältet och som kan konsten att spotta ut modell efter modell. Det handlar om 32 000 personer, varav 4 700 anställda i Finland och ytterligare 18 300 personer som arbetar med tillverkning, montering och paketering runt om i världen som i början på nästa år får Microsoft som ny arbetsgivare. Ett Microsoft som innan affären hade 97 000 anställda runt om i världen.. Viktigt att notera är att Microsoft inte köper hela Nokia och de köper heller inte alla de patent som Nokia sitter på, ...
Glenairs växande portfölj av höghastighetslösningar omfattar nu ett brett utbud av RF, mikrovåg- och datalänkskontakter. Dessa är kompatibla med MIL-DTL-38999-kontakter och passar även Glenair Serie 80 Mighty Mouse, Serie 79 Micro-Crimp och Serie 23 SuperNine-kontakter. Designade i enlighet med SAE AS39029-krav, så lämpar sig dessa kontakter för flyg- och försvarsutrustning som utsätts för extremt höga vibrationer och temperaturer. Glenairs kompletta höghastighetslösning innehåller även ett brett sortiment av olika standard och modifierade kontakter, kablage, fiberoptisk och optoelektronisk teknik. Vår snabba konstruktions- och tillverkningskapacitet ger oss möjlighet att kvickt konstruera och bygga kundanpassade förbindningar och system.. ...
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bublar, verksamma inom AR- och VR-spel, skjuter ännu en gång på lanseringen av Hello Kitty AR: Kawaii World.. Det framgår av ett pressmeddelande.. Bublar och licenspartnern Sanrio sköt tidigare upp lanseringen av spelet till 2021, detta på grund av covid-19 och arbetet med att anpassa speldesignen för att möjliggöra spel hemifrån.. Samtidigt förlänger Bublar licensavtalet med Sanrio till och med 2024. I samband med förlängningen ser bolaget över möjligheten att även utveckla så kallade casual-spel för att snabbare nå marknaden med kommersiella spel.. Bublar avser dessutom att ingå partnerskap med en välmeriterad extern spelstudio för den fortsatta produktionen av sin licensportfölj. Partnerskapet innebär att produktionskapaciteten utökas för de globala licensavtalen för spel och applikationer som bolaget etablerat med bland annat sydkoreanska Zepeto, amerikanska MGA Entertainment och japanska Sanrio.. Produktionerna kommer fortsatt ...
Hafi är ett familjeföretag som funnits i Brännarp på den Halländska landsbygden i 80 år.. Från början ett litet musteri med leverantörer och konsumenter i närområdet - idag en modern livsmedelsindustri med små och stora kunder över hela världen.. På Hafi har vi kunden, råvaran och smaken i fokus. Vi förädlar svenska och exotiska frukter och bär (gärna ekologiska) i olika förpackningsalternativ under eget varumärke och legotillverkar för andras varumärken. Våra viktigaste marknader är bagerier, glassfabriker, delikatessbutiker och private labelkunder inom storhushåll och dagligvaruhandel. Vi har ingående samarbeten med kunder och leverantörer som ofta sträcker sig över flera decennier. Hafi har alltid satt en ära i hög servicenivå och vi är vana att uppfylla höga krav från våra kunder. En liten effektiv organisation, med korta beslutsvägar och personlig service, kombineras framgångsrikt med stor produktionskapacitet och modern kvalitetsutveckling.. Vi vill ...
Boviet Solar Technology Co., Ltd. är baserade i Bac Giang, Vietnam och har en fabrik på 100 000 m2 med 1500 anställda. Med en årlig produktionskapacitet på 700 MW per år för både solceller och paneler så är Boviet Solar den största solcellstillverkaren i Vietnam.
Vi är nöjda med att vi kunnat fullfölja vår investeringsplan enligt tidtabell när det gäller vår nya produktionslinje. Villor utgör en allt större andel av vår försäljning, och den nya produktionskapaciteten kommer därmed vid precis rätt tidpunkt. Jag vill också ta tillfället i akt och tacka Pölkky Oy för ett gott samarbete. Vi lyckades lösa de tillfälliga utmaningarna med träråvara i början på året. Detta gör att vi har kunnat fortsätta sälja vår produktionskapacitet för våren och sommaren som vanligt, kommenterar Vd:n Arto Orjasniemi.. Företagsledningen ser framtiden an med tillförsikt.. -Just nu är folk hemma och i sina fritidshus mer än tidigare. Betydelsen av hemmet och välfungerande utrymmer ökar. Vi tror att detta kommer att ge effekter på hus- och fritidshusmarknaden det närmaste året eller de närmaste ett par åren, även om pandemin medför vissa utmaningar, berättar Arto Orjasniemi.. ...
På bild ovan: Per Strand SCA och undertecknad. Äntligen har SCA fattat beslut om att göra en investering i fabriken i Obbola. En ny pappersmaskin för 7,5 miljarder ska byggas och den kommer att öka pappersbrukets kapacitet ordentligt. Produktionen i Obbola kommer att öka från dagens 450 000 ton kraftliner till 725 000 ton.. Detta är resultatet av ett otroligt bra samarbete. Kommunledningen har haft en fortlöpande dialog med SCA:s ledning för att få till stånd en så god utveckling som möjligt av industrin i Obbola. Vi har även byggt ut hamnen för att möta det växande behovet av sjötransporter nu när Umeå utvecklas som industristad. Utöver detta har vi sett till att snabba på processen med de detaljplaneändringar som var nödvändiga för att åstadkomma detta.. Det har varit viktigt för mig att arbeta mot det här målet för att befästa arbetstillfällen inom industrin i Umeå. Antingen är man i utveckling eller i avveckling. Genom denna utveckling har vi garanterat ...
NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja som verkar i södra Sverige där vi genom leveranser och butiker når kunder i hela regionen med fokus på kuststräckan från Malmö till Halmstad.. Huvudkontor och logistikcenter finns i Grevie medan de 6 bygghandels-butikerna finns i Båstad, Grevie, Halmstad, Helsingborg, Laholm och Ängelholm.. Vi har även en produktionsanläggning med ett tillhörande Teknikcenter för tillverkning av prefabricerade lösningar som takstolar, väggelement, emballage och kompletta villor.. Copyright © since 2019 - NP Nilssons Trävaru AB. ...
NP Nilsson är en familjeägd bygghandelskedja som verkar i södra Sverige där vi genom leveranser och butiker når kunder i hela regionen med fokus på kuststräckan från Malmö till Halmstad.. Huvudkontor och logistikcenter finns i Grevie medan de 6 bygghandels-butikerna finns i Båstad, Grevie, Halmstad, Helsingborg, Laholm och Ängelholm.. Vi har även en produktionsanläggning med ett tillhörande Teknikcenter för tillverkning av prefabricerade lösningar som takstolar, väggelement, emballage och kompletta villor.. Copyright © since 2019 - NP Nilssons Trävaru AB. ...
Jag själv handlar på väldigt disciplinerat i bolagen som jag brukar handla i vid överraskande extrapengar. Jag har dock en liten nyskapad tradition att ge mig själv en liten gåva en gång om året i form av en investering utanför de vanliga ramarna. Nu senast föll investeringen på Stallhagen AB (ett litet, lönsamt, onoterat bryggeri) som just nu har en nyemission för att kunna utöka sin tillverkningskapacitet ...
Vida Bruza satsar nästan åtta miljoner kronor på bättre arbetsmiljö och högre produktionskapacitet på sågverket. (Näringsliv, Träindustrin)
Uppdatering 2021-06-17. Perstorps kommun blev delägare i NSVA den 1 januari 2020. Sedan dess har omfattande åtgärder pågått för att öka produktionskapaciteten i vattenverken för att möta efterfrågan på kommunalt dricksvatten från kunderna.. I november 2020 presenterades ett åtgärdsprogram för att skapa bättre långsiktiga förutsättningar att öka kapaciteten. Järnutfällningen i råvattnet som NSVA berättat om tidigare är ett stort problem och en av anledningarna till att reningskapaciteten behöver utökas för att kunna producera mer dricksvatten. Nu är mer bassängvolym byggd och i början av juni 2021 driftsattes den. NSVA kan redan nu i mitten av juni se att åtgärderna ger resultat och att maskinerna i vattenverken är något mindre ansträngda jämfört med förra sommaren.. Tre nya råvattenbrunnar är borrade varav två numera är i bruk. De kapacitetshöjande åtgärderna har hittills gett lyckat resultat men det är fortsatt viktigt att vara vattensmart och ...
Skogsindustriföretaget Rottneros som är en global producent och leverantör av pappersmassa, är ett svenskt bolag med anor redan från 1600-talet. Koncernen består av Rottneros bruk och Vallviks bruk som tillverkar pappersmassa samt råvaruanskaffningsbolaget Rottneros Baltic SIA i Lettland. Produktionskapaciteten för de två bruken uppgår till 400.000 ton massa. Namnet Rottneros kommer från bruket i Värmland med samma namn som företaget och alla som åkt till Sälen från Västsverige har antagligen passerat Rottneros herrgård, med sin statypark; Rottneros park som innehåller såväl statyer gjorda av Carl Milles mfl som en hel del kopplingar till Selma Lagerlöf. Här återfinns också det stamfrändemonument som rests för att hedra utvandrade värmlänningar. En hel del historia med andra ord.. Till skillnad från andra fabriker som producerar massa med pappersproduktion, producerar Rottneros så kallad avsalumassa som säljs på den öppna marknaden. De skiljer sig alltså ...
Premium Svensk Lax AB ska bygga en landbaserad laxodling strax väster om Säffle i Värmland. Den ska vara 58 800 kvadratmeter stor. I mer än två år har bolaget arbetat med projektet. Fullt utbyggd är produktionskapaciteten 10 000 ton hel Läs mer…. ...
Försämrad råvattenkvalitet och en expanderande kommun är huvudanledningarna till Varbergs investering i en utbyggnad av Kvarnagårdens vattenverk. Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB, har kompletterat vattenverket med en ultrafilteranläggning, vilket därmed garanterar varbergsborna ett rent och hälsosamt vatten. Produktionskapaciteten efter utbyggnad är ca 26 000 m3/dygn.. Råvattnet till Kvarnagården är ett blandat yt- och grundvatten. Huvuddelen, ca 80 %, är ytvatten från sjösystemet Neden/Måsen och resterande del är grundvatten från Ragnhilds källa. I mätserier över tid ser man tydliga förändringar med allt mer humusinnehåll i råvattnet. Färgtalet steg från 8 till 16 mg/l Pt under perioden 1997-2011. Varberg expanderar mycket och har idag ca 60 000 invånare och detta är en mycket viktig investering för att säkra både dricksvattensäkerhet och kvalitet.. Membranfilter är dessutom ett sätt att komma åt ökande halter av Naturligt Organiskt Material, NOM och ...
Norrenergi ägs av Solna och Sundbybergs kommuner och är stora på värme- och kylamarknaden. Bolaget levererar värme till fler än 100 000 människor i norra Stockholm och är landets tionde största på fjärrvärmemarknaden och tillhör topp fem när det gäller fjärrkyla. Norrenergi var tidigt ute med fjärrkyla och ser en tillväxt i en region med stora köpcentra, många kontorsytor och andra kommersiella lokaler.. Stefan Persson ser en tillväxt inom fjärrkyla:. - Fjärrkyla skiljer sig från fjärrvärmen, eftersom det är svårt att uppnå samma kundtäthet på anslutningssidan. För att klara topplasten inom kyla - de oftast fåtal dagar när det är riktigt varmt - måste vi ha tillgång till en stor produktionskapacitet. Därmed är fjärrkylan mer utmanande än fjärrvärmen att dra runt ekonomiskt. Kylan är lite spetsigare än fjärrvärmen.. Svensk fjärrvärme är egentligen en framgångssaga utan like. Konkurrensen ska klaras men det behövs ekonomiskt rimliga ...
Skrota massbilismen men låt bilfabrikerna vara kvar. De kan hjälpa oss ur fossilkapitalismen. Det skriver Volvoarbetaren Lars Henriksson i boken Slutkört (Ordfront 2011). De anställda hos Saab och Volvo har ett starkt intresse av en sådan lösning. Deras jobb är hotade, men deras kunnande och deras produktionskapacitet är just vad vi behöver för att ta oss ur klimatkrisen. Med en planerad omställning går det att leva gott utan massbilismen. Litar vi till marknadslösningarna kommer vi ingen vart. En recension i Aftonbladet 11 april 2011. Läs mer ». ...
Häfele anläggningen i Ungern firar 25-årsjubileum i år. Produktionsanläggningen grundades 1991 av företaget Huwil i Ruppichteroth. Idag är The Flap Competence Center en toppmodern produktionsanläggning med 140 anställda.
Berco fortsätter att växa och hälsar vår nye konstruktör Josefin Rosendahl välkommen till oss! Efterfrågan på lätta transportskåp har ökar nu kraftigt och det har Berco märkt av i sin orderingång och ökar nu sin produktionstakt. Nu växlar bolaget upp produktionskapaciteten per vecka i produktionslinjen i Degerbyns industriområde i Skellefteå.. Josefin Rosendahl kommer närmast från en motsvarande befattning på Anjo Mekanik AB i Skellefteå. Berco har under de senaste åren vuxit kraftigt och kommer att fortsätta växa de närmaste åren och behöver därför förstärka med en ny konstruktör.. ...
Sedan 2015 har Anders och Agneta drivit verksamheten och är från och med 2018 ägare tillsammans med Ingemar som också äger gården Gry där bryggeriet sedan 2018 ligger.. ​. Under 2019 och 2020 har utrustning och kapacitet kontinuerligt förbättrats och utökats. Idag finns kapacitet för betydligt mycket mer produktion än de 50 000 liter som vi siktar på.. ​. Provningsverksamheten utökas också kontinuerligt. I och med den festlokal som finns på Gry gård så har Fulltofta Gårdsbryggeri nu tillstånd för provningar med upp till 150 deltagare. ...
Utvecklingen av biologiskt baserade produkter hindras av att industrin saknar tillgång till kvalitetssäkrad tillverkningskapacitet. En produktionsplattform har | Vinnova
Arta Plast producerar varje år mängder av medicintekniska produkter, exempelvis förbrukningsartiklar som filter och komponenter till respiratorer.. I samband med utbrottet av Covid-19 behöver vi nu öka vår produktionskapacitet.. Vi söker därför tekniker med erfarenhet av formsprutning, verktygsmakare och produktionspersonal. Produktion sker i 3-skift eller 5-skift.. Är du intresserad av att vara med oss på resan och göra skillnad?. Skicka din intresseanmälan till [email protected]. Märk din intresseanmälan med:. Intresseanmälan Tekniker. Vid frågor är ni välkomna att kontakta oss!. Tekniker - Helge Steg, VD, Arta Plast AB, +46 70 648 62 62. ...
Ett ultrafilter har installerats vid ett av Göteborgs vattenverk i syfte att förbättra reningskapaciteten och även utöka produktionskapaciteten. Den slutliga kostnaden var cirka 400 miljoner kronor medan nyttan har beräknats till drygt 2,5 miljard...
Om man anv nder de ingenj rer man redan har, sin egen tillverkningskapacitet, samt underleverant rer f r komponenter av l gre v rde f r ett helt annat pris. Kanske inte billigast, men en investering som sedan s nker kostnaderna f r efterf ljande bilar. Och kan man ta fram grejerna till en konkurrenskraftig kostnad tar man vinstmarginalen sj lv ist llet f r att ge bort den ...
Huvudvattenledning Norsborg-Stockholm är Stockholms huvudledning för dricksvatten mellan Norsborgs vattenverk i Norsborg och Nybohovs vattenreservoar (även kallad Trekantsreservoaren) i Liljeholmen. Vattenledningen är cirka 20 kilometer lång och färdigställdes samtidigt med Norsborgsverket 1904. Den har renoverats några gånger och sedan den byggdes har fler dricksvattenledningar tillkommit exempelvis från Lovöverket 1933, men Norsborgsledningen är fortfarande Stockholms huvudvattenledning söderifrån. I samband med uppförandet av Norsborgsverket planerades även huvudvattenledningen Norsborg och Trekanten. Ledningen projekterades för en vattenmängd av 100 000 m3 per dygn, som motsvarade verkets totala produktionskapacitet. För det krävdes det två rör med en diameter på 1 000 mm vardera. Till en början lades bara en ledning och förbereddes för en andra. Så länge Årstaverken vid Årstaviken var i drift kunde man lita på denna lösning. Arbetena med den cirka 16 km ...
I den aktuella budgetpropositionen för 2021 (Prop. 2020/21:1) finns vissa partier som direkt berör vindkraften, bland annat dessa: En nationell planeringsram för vindkraft fastställs motsvarande en årlig produktionskapacitet på 20 terawattimmar (TWh) från vindkraft på land och 10 TWh till havs (prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301). Utbyggnaden av vindkraft överstiger den kapacitet som ska […]. ...
På LMAB är vi vana vid att arbeta i hård konkurrens, något som ställer stora krav på oss att ligga i framkant när det gäller att hitta nya och effektiva produktionsmetoder - utan att tumma på kvalitet, kostnadseffektivitet och leveranssäkerhet. Det klarar vi genom våra engagerande och kompetenta medarbetare. Vi arbetar med korta ledtider, hög flexibilitet och snabb service.. Hos oss hittar du också en modern, effektiv maskinpark och en ytbehandlingsanläggning med högtork och tillhörande katalysatorrening där alla lösningsmedel renas innan de släpps ut i luften. Vi kan också utföra ytbehandling med vattenbaserad färg.. Vår personal och produktionsapparat är flexibel och vi kan tillverka många olika typer av produkter, och tillhandahålla tjänster efter olika behov, t.ex ...
1 miljard kronor. Men för att klara att tillverka i Sverige som är ett högkostnadsland har man under många år trimmat organisationen och varit vakna för att automatisera sin produktionsapparat.. Outsourcingspöket är och har mer tidigare än nu, varit på många företags agenda. Hur har man hanterat detta ämne (spöke vill jag kalla det, red anmärk.) hos EAB?. - Det är klart att vi funderat och pratat om det som du kallar outsourcingspöket och det är helt klart att man måste göra det som känns rätt för varje enskilt företag. När det gäller vårt företag så har det varit rätt för oss att utveckla våra produkter på ett sådant sätt att vi effektivt kan tillverka dem i Sverige och därigenom ha snabbheten i våra processer och leveranser. Då finns det inte utrymme för att outsourca, säger Per-Åke Andersson och fortsätter,. - Nu pratar jag om vår filosofi här på EAB, jag kan inte bedöma hur andra gör och varför men som sagt så här har det alltid varit här ...
Centrala Partihallen ägs och drivs sedan 1974 av familjen Bäckvall med Kenneth Bäckvall i spetsen sedan 1991.. Sju dagar i veckan tar vi emot färska produkter från världens alla hörn - och fraktar dem vidare i obruten kylkedja till dig! Vi har även en egen produktionsanläggning där vi förädlar frukt och grönsaker för att underlätta DIN vardag Vi levererar två gånger om dagen. Sex dagar i veckan. Året runt. Och håller öppet när det passar dig bäst. Vår långa erfarenhet i kombination med utmärkta leverantörskontakter och personlig omsorg är din garanti. Vare sig det gäller den dagliga, trygga leveransen av kvalitetsprodukter till rätt pris eller mer exotiska, svårtillgängliga önskemål ingenting är för svårt för att försöka!. Maila, ring eller faxa oss.. ...
Cachaça är Brasiliens nationaldryck, vanligast är att man avnjuter den rent men det är också populärt att blanda den med råsocker, lime och is så att man får en god Caipirinha! Cachaça är en sprittyp som i huvudsak kan liknas vid rhum agricole. Det vill säga rom som destilleras på färskpressad sockerrörssaft. Till skillnad från rom är cachaça ursprungsbetecknad och kommer från Brasilien. Den måste också innehålla 100 % sockerrörsdestillat. Cachaça anses kunna behålla sockersmaken bättre än traditionell rom. Cachaça kallas även ibland för aguardente de cana (sockerrörsbrännvin) eller pinga. Uttrycket pinga kommer från tiden då slavarna gjorde sin egen Cachaça och slanguttrycket för droppe, den som kom från destilleringen.Ypioca är den största producenten av Cachaça i Brasilien med en produktionskapacitet på 126 miljoner liter per år. Ypioca har tillverkat Cachaça i fem generationer, all råvara kommer från deras egna marker. Ypioca är en kvalitetsproducent som
Nordzucker förvärvar 70 % av aktierna i Mackay Sugar i nordöstra Australien. Det handlar om det näst största sockerföretaget i landet med en årlig produktionskapacitet på cirka 700 000 ton socker.. Betodlarna önskar lycka till med satsningen.. ...
Rottneros är en producent av pappersmassa med en global försäljning. Vid Rottneros två svenska bruk - Vallvik och Rottneros - finns en produktionskapacitet om ca 440 000 ton massa per år. Vidare har Rottneros en ny satsning på fibertråg som bland annat används till paketering av livsmedel. Omvärldsfaktorer är av yttersta vikt där massapriset, valutaförändringar (USD, EUR) och insatsvarorna el, kemikalier och ved är de viktigaste. ...
Från en anställd till i dag drygt 60. Det har hänt mycket i PlastInjects 37-åriga historia. Mer än ett kvarts sekel som präglats av dynamik och ständig tillväxt. Företaget finns i Anderstorp och har investerat över 40 Mkr vilket gör att vi har en mycket modern produktionsanläggning med en automatiseringsgrad utöver det vanliga. Företaget är certifierat enl. ISO9001 och ISO14000. ...