Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fått stöd genom Regionalfonden för insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling.
Innovationsynk är en mötesplats för projekt som fått stöd genom Regionalfonden för insatser som stärker forskning, innovation och teknisk utveckling.
Om Bilden. Den 20-21 februari 1954 tog en utomjordisk delegation bestående av vetenskapsmän från det Plejadiska stjärnsystemet kontakt med den amerikanska administrationen och militären med President Dwight D. Eisenhower i spetsen. Mötet ägde rum på Holloman Flygplats i New Mexico. Den 1:a utomjordiska delegationen de mötte var från det Plejadiska stjärnsystemet. Delegationen erbjöd ett utvecklingspaket för jordens och mänsklighetens fortsatta utveckling efter 2:a världskriget, vilket innebar höjandet av den jordiska människans medvetenhetsnivå och i takt med den en teknologisk utveckling. Det enda krav som ställdes på den amerikanska administrationen var att avskaffa alla kärnvapen och all kärnenergi. De varnade också president Dwight Eisenhower för att ha något samröre med de gråa negativa utomjordiska varelserna som skulle komma och erbjuda teknologisk kunskap. Nästa möte mellan den amerikanska administrationen, militären ägde rum med representanter från FBI ...
Vill du driva teknisk utveckling och implementering av Snomed CT? | Heltid, Tillsvidare, Övriga utvecklingsjobb med Socialstyrelsen. Ansök i dag.
Till följd av den exponentiella teknologiska utvecklingen, kommer Innovationer bli extremt sofistikerade. Vi kommer leva våra liv om vi vill, i virtuella verkligheter som är så verkliga att man inte kan avgöra om den är virtuell eller verklig. Vi kommer kunna leva för evigt, genom backups av våra egna hjärnor. Mänskligheten kommer succesivt transformeras från en biologisk organism till Artificiella superintelligenta system, skapat av den biologiska evolutionen. Pengar kommer devalvera i värde allt kommer bli billigare. Eftersom teknologiska utvecklingen utvecklas exponentiellt kommer transformeringen gå väldigt fort. Många av oss som lever i dag, kommer få bevittna evigt liv. För att fortsätta öka intelligensen i evolutionen behövs större datorer för att öka datorkraften. Via självreplikerande rymdfarkoster (Von Neumann probes), & nanorobotar expandera ut i universum. Successivt bryta ner himlakropparna för att kunna bygga allt större, kraftfullare dator. När alla ...
Att intresset för app-utveckling legat högt på agendan har ett samband med kundernas egen efterfrågan. Många spelare vill hitta fram till sina favoritspel, och med appar har deras behov och efterfrågan kunnat tillfredsställas. Till skillnad från ordinarie webbläsare anses hastigheten via appar vara snabbare, särskilt då ljud och grafik oftast är nedladdat i appen och finns lagrat innan spelaren öppnar upp sin applikation för att spela. Men även om apparna fått ett ökat intresse bland konsumenterna så finns det fortfarande en väldigt stor skara svenskar som använder webbläsarna för att hitta nya spel hos nya svenska casinon. Det är så majoriteten av spelarna hittar sina favoritspel - innan de skapar ett spelarkonto hos en spelaktör och laddar ner deras respektive app.. Inför den kommande framtiden tror många branschexperter att fokus kommer ligga på utveckling av virtuella verkligheter oc ...
Men systemet är ju slutet endast i fysisk mening, och det är inte den fysiska mängden land, mineraler mm som bestämmer möjligheten till tillväxt. Därför är kommentaren "det är ren fysik" rent nonsens.. Vad Sanne m fl nu upprepar är samma misstag som Pastor Malthus gjorde. Han hävdade i början av 1800-talet i sin bok "An Essay on the Principle of Population" att England skulle drabbas av svältkatastrofer när befolkningen växte pga att mängden jordbruksmark var begränsad. Vad Malthus (och Sanne, Bloggförfattaren m fl) missade är att möjligheten till tillväxt i jordbruksproduktionen men även i vid mening endast i liten utsträckning bestäms av mängden land (mineraler, olja, etc). Det som till största delen bestämmer möjligheten till växande produktion är istället teknologisk utveckling. Om man ska driva tesen att tillväxt inte är möjlig långsiktigt så måste man förklara varför teknologisk utveckling skulle avstanna, dvs varför människan vid något tillfälle ...
För att lyckas med det måste man oftast ha en bra kamera. En systemkamera är att föredra. Mobilkameran är väldigt begränsad när det gäller att få till skarpa bilder på hästar i rörelse så den är jag oftast mest irriterad på, men mobilkameran har ju många andra fördelar. Den är framför allt tillgänglig. En stor systemkamera går man inte runt med i fickan, mobilen finns alltid till hands. Det öppnar för en annan typ av dokumentation - den rörliga filmen. Jag är inte lika förtjust i att filma, men det är egentligen ett mycket bra verktyg att använda sig av för att kunna följa utvecklingen av hästarna och för att själv få möjlighet att se hur det ser ut när man rider ...
Köpte en trådlös telefon för att slippa ännu fler sladdar i vardagsrummet än vad som redan finns där. Ställde basstationen i sovrummet där teleuttaget finns. Upttäckte sedan att skittelefonen laddar ur efter bara två dagar så att den ändå måste stå i basstationen hela tiden. Vill inte springa till sovrummet varje gång det ringer så nu fick jag lik förbannat dra sladdar till vardagsrummet och flytta stationen dit. Aaarrrggghhh!!! Det är inte alltid trådlöst är bäst. Och jag fattar inte heller hur allt sådant där egentligen fungerar. Vill bara att det ska funka när jag behöver det. ...
Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen. Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här ...
Prevas är ett av Sveriges största konsultbolag inom teknisk produktutveckling. I Stockholm kan vi nu erbjuda en praktikantplats för en tekniksprånget-praktikant. Du kommer att jobba på vårt kontor centralt i Sundbyberg inom vår in-house utvecklingsavdelning där vi utvecklar prototyper till medicin-t
... 300 HP UPPSALA CAMPUS 100% Är du intresserad av att utveckla teknik i ett större perspektiv? Efter Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle är du rustad för att ta dig an de stora och svåra problem som dagens samhälle möter. På Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle i Uppsala får du en tvärvetenskaplig utbildning som ger dig en helhetssyn på tekniken i sitt sammanhang. OM PROGRAMMET Under utbildningen studerar du inte bara hur tekniken konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/användning och samhället i stort och deras påverkan på varandra. Teknisk utveckling blir mer och mer en del av samhällets övriga utveckling. Tekniken påverkas av miljö, ekonomi och kultur, och därför efterfrågas ingenjörer med en bred kompetens inom flera områden. Det behövs civilingenjörer som inte bara kan teknik och naturvetenskap, utan också behärskar ...
Jeremy Dear, Vice President of the International Federation of Journalists (IFJ), gave a passionate speech about Facebooks harmful effects on his industry.. "For our part of the labour market, they are the biggest disruptor. They make a profit of 335 billion and hardly pay any taxes. They dont produce any content of their own, while undermining the business model of traditional journalism. As a result of newspaper cuts, entire cities are left with no independent media. A democratic deficit is spreading through entire sectors of society.". On behalf of the Japanese trade union confederation JTUC-Rengo, Masayuki Shiota highlighted that technological development is not only a threat but also an opportunity.. "For us in Japan, there is a hope that technology can compensate for an aging population and lack of workers.". Christy Hoffman, Secretary General of the global union federation UNI, agreed that it is important to keep the positives in mind.. "In the healthcare sector, new technologies can ...
Den teknologiska utvecklingen är snabb - och kommer att bli ännu snabbare. Utvecklingen inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) innebär många möjligheter, men också utmaningar. Nu förstärker vi på NKCdb IKT-insatsen för personer med dövblindhet.. Inte minst för personer med funktionsnersättningar kan utvecklingen beskrivas som ett tveeggat svärd. Å ena sidan har vi aldrig haft så många och så billiga tekniska lösningar som kan vara till nytta för personer med funktionsnedsättningar. Å andra sidan finns det en stor risk för att de blir ifrånkörda när IKT-tåget rusar fram.. Det krävs nämligen en helt speciell och fokuserad insats för att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar, i Nkcdb:s fall personer med dövblindhet, ska kunna tillgodogöra sig teknologin. Det gäller oavsett om vi talar om tillgänglighet till "vanlig" teknik, som surfplattor, mobiltelefoner, datorer, appar och så vidare, eller om vi diskuterar specifika tekniska ...
Digital kompetens är en av Europas åtta nyckelkompetenser och i Svedala görs idag stora satsningar på att digitalisera klassrummen. Målet för dessa satsningar är att förbereda eleverna för ett digitaliserat samhälle samtidigt som vi finner nya vägar för att synliggöra och öka elevernas lärande.. De flesta forskare är överens om att informations- och kommunikationsteknologi, IKT, har stor potential för bättre lärande, men att detta inte sker per automatik i takt med teknikens utveckling. Det handlar om på vilket sätt man för in den i undervisningen. Faror av att använda IKT i undervisningen kan vara om det endast blir teknik för teknikens egen skull, utan ett klart syfte, och att tekniken inte tas in i undervisningen på ett naturligt sätt. Pedagogiken är oerhört viktig. Nedan finner du en checklista för att stämma av om du använder digitala verktyg på ett sätt som främjar elevernas lärande.. ...
TEUtbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. På Värmdö gymnasium finns inriktningen Informations- och medieteknik. ...
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Utbildningen ska
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Det tekniska kunskapsområdet hanterar både befintlig teknik och utveckling av ny teknik. Utbildningen ska
Det är Transportstyrelsen som beslutar om tillstånd för försöksverksamhet. Och det är företag och möjligen forskningsinstitut som ansöker. Daniel Helldén ser stadens roll som att tydligt visa att försöksverksamhet är önskvärt.. - Vi ligger aktivt på Transportstyrelsen och pekar ut områden, säger han.. Hur ställer sig stockholmarna till att deras stad blir en testbädd för ännu oprövad teknik?. - Självklart ska vi inte använda hela staden som testområde. Vi får hitta avgränsade platser. Jag tror att vi kan få stor acceptans för det. Jag uppfattar stockholmare som positiva till ny teknisk utveckling om den kommer dem till gagn, säger han.. ...
I NOT-projektets slutrapport skriver man att naturvetenskaplig och teknisk utveckling är avgörande för ett konkurrenskraftigt kunskapssamhälle och för ekonomisk tillväxt.
Boka Gustaf Josefsson Tadaa. En av våra mest anlitade föreläsare inom trender, teknologi och digital transformation. Talar om de effekter som den snabba tekniska utvecklingen har på människor och samhälle.
Även bland världens läkemedels- och medicinteknikbolag bidrar den stegrande teknologiska utvecklingen till nya möjligheter. Med hjälp av bland annat machine learning kan bolagen datorisera dyra processer för att utveckla nya läkemedelskandidater, något som länge varit en vanlig orsak till att bolagen tvekat till att starta upp lovande, men möjligen alltför riskfyllda forskningsprojekt. I framtiden kommer man kunna genomlysa riskerna på ett mer uttömmande sätt.. - Genom att automatisera de testprocesser som är nödvändiga men även tidskrävande och dyra så begränsas de ekonomiska riskerna för de forskande läkemedelsbolagen. Förhoppningsvis kan den utvecklingen fortsätta så att fler aktörer vågar starta forskningsprojekt där värdefulla läkemedel tas fram, säger Ellinor Hult, förvaltare av Öhman Global Growth.. Minskade risker är ett återkommande ledord för investerare som letar efter lovande bolag att satsa på. Minskade kostnader är ett annat. Teknologiska ...
Många problem håller företagens högsta ledning vaken på nätterna. Den fråga som varit uppe längst bland cheferna är den snabba tekniska utvecklingen. Den snabba tekniska utvecklingen hotas många etablerade företag av den digitala utvecklingen.
Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program. Efter examen från programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer. I fysik och kemi ska eleverna undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen samt göra kopplingar till tekniska processer. Matematik är inom teknikområdet ett språk och ett redskap för att förstå, uttrycka och analysera sammanhang. Alla ämnen inom utbildningen ska bidra till att utveckla elevernas förmåga att använda digital ...
Teknofobi (från grekiskans τέχνη tékhnē, "konst, hantverk, list" och φόβος phobos "fruktan") är motsatsen till teknofili och innebär rädsla eller motvilja mot avancerad teknik och komplicerade produkter, i synnerhet datorer. Begreppet används vanligtvis för att beskriva en irrationell rädsla, medan vissa hävdar att fruktan är berättigad. Fobin fick ursprungligen uppmärksamhet under den industriella revolutionen, varefter den har setts påverka olika samfund och samhällen världen över. Detta har fått vissa grupper att ta ställning mot modern teknisk utveckling i ett försök att bevara sina ideologier. I några av dessa fall har den nya tekniken kommit i konflikt med den etablerade tron, såsom personliga värderingar i enkla och anspråkslösa livsstilar. Ett antal exempel på teknofobiska idéer finns i flera former av konst, allt från litterära verk som Frankenstein till filmer som Metropolis och Det regnar köttbullar. Många av dessa verk skildrar enligt ...
Programmet Kultur och samhällsutveckling har kulturstudier som bas. Utifrån denna skapar du din egen unika profil genom att kombinera kunskap om världsbilder, livsstilar och teknikens utveckling. Utbildningen berör aktuella frågor såsom hälsa och miljö, smarta städer och samhällen, sociala medier samt förändringar inom kunskapsutveckling och databehandling.. Under utbildningen tränar du på att analysera och agera i samhället med hjälp av verktyg från humaniora och samhällsvetenskap, exempelvis för social och ekologisk hållbar utveckling. Du får insikt i hur värderingar, normer och föreställningar påverkar hur människor löser problem.. Du lär dig också att förstå hur teknik, retorik och estetik påverkar vår kommunikation samt hur kunskap utvecklas och påverkar människors liv. Bland annat utvecklar du din förmåga att kritiskt och hållbart hantera den moderna tekniken med dess möjligheter och utmaningar. Bildanalys, visualisering, virtuell verklighet och ...
Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuvarande Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 27 maj.. Stiftelsens styrelse har under H.M. Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde den 18 mars beslutat dela ut följande stipendier:. ...
Det skedde på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Sveriges Industriförbund (nuv. Svenskt Näringsliv) med ändamål att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Hans Majestät Konungen kommer att dela ut stipendierna vid en mottagning på Kungl. Slottet den 21 maj.. Stiftelsens styrelse har under H M Konungens ordförandeskap vid sitt sammanträde ...
Det till historien lagda 1900-talet har i många avseenden varit ett sekel då tekniken erövrade vår kultur. Kommunikationssektorn, d.v.s. landsvägstrafik och järnvägarnas utbyggnad liksom luftfarten blev påtagliga bevis på en expansiv utveckling inom en viktig del av ett växande samhälle. Bilismens genombrott efter den s.k. efterkrigstiden gav oanade effekter, både goda och onda, i samhällsstrukturerna. Bilen till lust, liksom motorcykeln skapade en tillvaro där frihetsbegreppen frodades. Tekniken utvecklades. Fordonsmodeller såg dagens ljus, försvann, ersattes av nya modernare och mer ändamålsenliga konstruktioner. Från olika delar av världen nådde oss bilar och mc som om de i dag funnits bevarade skulle bli kulturklenoder. Tyvärr försvann många totalt. Dock blev en rar del räddade undan skrotningskvarnen. I dag talar vi om veteranfordon, kulturskatter och monument över tekniska landvinningar. Museer byggs över ädlingarna och intresset för fordonshistoria ökar med ...
Konferensen handlar om trender och teknisk utveckling inom internationell flamskyddsindustri.. Swaraj Paul kommer att dela med sig av de senaste rönen inom Paxymer-teknologin. Hur fosfor och fosforkväve derivat interagerar synergistiskt med funktionella polymerer för att designa effektivare halogenfria flamskydd.. Andra företag som föreläser är Polyone, Evonik, Clariant, BASF, Dow Corning, Huber, ICL och Lanxess för att nämna några. Alla namnkunniga företag inom området. Denna konferens anordnas varje år sedan 2005.. I vårt systerföretag Paxymer märker vi att det är ett ökande intresse kring säkerhet och hälsa och de utmaningar miljön står inför. Och vi är stolta över att Paxymer betraktas som en av de mest lovande synergistiska teknologierna globalt.. Läs mer kring konferensen. ...
I torsdagens plenarsession i Strasbourg antog Europaparlamentet en ny förordning för att öka tillgången till gränsöverskridande internet-tjänster. Europaparlamentariker Cecilia Wikström (L) har länge drivit parlamentets arbete för att möjliggöra för EU-medborgare att röra sig fritt inom EU ta med sig sina internet-tjänster.. - Det är med glädje som jag röstar för denna förordning som förenklar livet för oss alla. Tack vare den nya lagstiftningen kommer alla EU-medborgare som reser inom unionen att få tillgång till samma innehåll på internet, till exempel Spotify och Netflix utbud, både hemma och utomlands.. - Denna nya moderna lagstiftning är anpassad till den teknologiska utvecklingen, samtidigt som den harmoniserar den digitala inre marknaden och förstärker den fria rörligheten. Det här kommer att ge tydliga spelregler för våra leverantörer, vilket förhoppningsvis kommer att leda till innovation och utveckling av ny teknik och tjänster, vilket gagnar ...
Science Fiction är baserad på teknik och vetenskap. Fokus ligger på högteknologisk utrustning, maskiner och vetenskapliga/teknologiska spekulationer som ger avancerad teknik i ett alternativt samhälle. Ofta utspelar sig dessa berättelser i rymden, men kan lika gärna handla om tidsresor, postapokalyptiska framtider eller andra världar med annan teknologisk utveckling än den vi är vana vid. ...
Under mer än 125 år har vi fokuserat på innovation och teknisk utveckling. Vi söker ständigt efter nya lösningar och applikationer för att leva upp till nuvarande marknadssituation, kundernas behov och för att förbereda oss för framtida krav.. Vi strävar efter ett konstant fokus på forskning och utveckling för att leverera innovativa och ansvarsfulla produkter och lösningar och vi investerar kontinuerligt i utveckling av teknik som tar våra produkter och lösningar till nästa nivå. ...
Tillsammans stödjer vi initiativ, aktiviteter och samarbeten FÖR en välmående och hållbar utveckling FÖR människor, miljöer och näringsliv i Mörköbygden (Öarna Oaxen, Eriksö, Mörkö och Hölökusten). Livet på landet är ofta härligt enkelt. Här finns en underbar natur och ett lugn som fyller på och berikar. Här finns också människor som är vana att hitta kluriga lösningar på mycket. Unika lösningar som passar in i livet på en ö eller ute på landsbygden.. Kreativitet och teknisk utveckling gör att det som tidigare var omöjligt att få till nu plötsligt går att genomföra. Historiska bra lösningar tillsammans med det bästa av den moderna tekniken möjliggör för att nya hållbara tjänster, produkter och sociala/ekonomiska strukturer kan skapas som bättre stödjer ett modernt liv på landet. Ansvaret för en enkel och glädjefylld framtid ligger hos var och en och hos alla tillsammans.. Initiativet "Ett Blomstrande Mörkö" (EBM) startade 2014 och under 2015 ...
Vill du arbeta med utmanande uppdrag inom gruvindustrin?. Är du civilingenjör/geotekniker med några års erfarenhet inom gruvdammar, deponeringsteknik och geoteknik - välkommen att höra av dig till oss! Vi erbjuder en unik karriärmöjlighet för dig som vill bli en del av vårt marknadsledande team inriktat på gruvdammar och hantering av gruvavfall. Du kommer att spela en viktig roll i våra innovativa, tekniskt utmanande och varierande projekt där vi levererar högklassiga lösningar till våra kunder. Våra projekt täcker ofta flera teknikområden, vilket ger dig möjligheter att kontinuerligt utveckla och bredda din kompetens.. I Golders globala team inom gruvdammar är vi över 300 kollegor som arbetar inom alla former av design, från slurry till förtjockning och samdeponering. Vi arbetar med gruvprojekt i världsklass och med de allra senaste tekniken inom området. Hos oss får du möjlighet till ständig teknisk utveckling och mentorskap av ledande specialister i bolaget. Du ...
Forskarkompetens inom de tekniska områdena är inte bara en fråga om allmännyttig kunskap, vilket ofta forskas om på universitet och andra ideella forskningsinstitut. Även företagen behöver forskare. Företagens framgång är som sagt intimt sammankopplat med företags innovationsförmåga, som i sin tur är beroende av tillgången till kompetenta forskare. över 60 % av företagen i Sverige medger att de har svårt att hitta forskare med rätt sorts kompetens. Detta gäller särskilt tekniska och naturvetenskapliga ämnen. Ifall behovet inte fylls kan företagens framtid sättas i risk. Vissa menar att problemet ligger i bilden av naturvetenskapen. Många unge ser inte de stora möjligheter som finns för de som väljer teknik och naturvetenskapliga studier, och att karriärerna det kan leda till är både väl betalda och erbjuder spänning. Sverige anses idag vara ett av världens mest innovativa länder, och mycket teknologisk utveckling på senare tid har härstammat härifrån. Men ...
Mitt namn är Karim Jebari, och jag är forskare i filosofi vid Institutet för framtidsstudier. Jag disputerade 2014 vid KTH och min avhandling handlade om tillämpad etik och i synnerhet om hur vi bör förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den teknologiska utvecklingen ställer oss inför.. Jag är intresserad av det mesta som har med politik, etik och filosofi att göra. Mina största intressen just nu är transhumanism, rationell filantropi och existentiella risker.. Mina sociala nätverk. http://www.youtube.com/user/jebarikarim. https://twitter.com/KarimJebari. http://kth.academia.edu/KarimJebari. http://www.quora.com/Karim-Jebari. http://pinterest.com/karimjebari/. Mina publikationer:. European Public Deliberation on Brain Machine Interface Technology: Five Convergence Seminars. Brain Machine Interface and Human Enhancement - An Ethical Review. Existential Risks: Exploring a Robust Risk Reduction Strategy. What to Enhance: Behaviour, Emotion or Disposition?. Kognitiv ...
Jag ifrågasätter bilden av att det rekordsnabba språnget ut ur fattigdomen skett enbart tack vare privatiseringarna av ekonomin, och att statens inflytande har varit och är ett hinder som snarast bör avvecklas. Kinas snabba fattigdomsminskning de senaste årtiondena skiljer sig markant från den övriga tredje världens. Där präglas den ekonomiska politiken av Världsbanken och IMF: s strukturanpassningsprogram som har lett till multinationella företags brutala exploatering av ländernas resurser. Kina har inte åtlytt dessa institutioners budord. Därför har man kunnat föra en ekonomisk politik som andra tredjevärldsländer inte förmått. Skyddat basindustrier från utländsk konkurrens och stängt spekulativt kapital ute. Multinationella företag har inte fått härja fritt utan tvingats bidra till Kinas teknologiska utveckling och köpa kinesiska delkomponenter för att få tillgång till marknadsandelar. På så sätt har landet inte bara tillgodogjort sig modern teknologi utan ...
CV från nutid till den grå forntid då Nils Lindstrand var student och Nisse Skrivare ännu inte född.. 1999- Frilans med inriktning på forskning och teknisk utveckling. Artiklar för facktidningar inom teknik och naturvetenskap, uppdrag för forskningsorganisationer. (se även sidan "Tack för 10 goda år"). Har även hållit föredrag och medverkat i debatter om vetenskapsinformation och -journalistik.. 1998-1999 Förlagschef vid Sveriges Skogsvårdsförbund (nu Föreningen Skogen), samt chefredaktör för tidskriften Skog & Forskning.. 1994-1998 Redaktionschef och chefredaktör för tidningar vid facktidningsförlaget Arbor i Stockholm. Chefsutbildning: Att leda redaktionellt arbete.. 1984-1994 Ansvarig för forskningsinformation vid STFI (nu Innventia). Redaktör för två kundtidningar, intern tidning, presskontakter, produktion av utställningar, film- och bildproduktion, arbete med varumärket.. 1981-1984 Korrosionsinstitutet i Stockholm, utbildningsverksamhet för svensk industri. ...
... Fysisk aktivitet och rörelse är viktiga för människans välmående och hälsa i alla åldrar. De flesta vill njuta av sin tillvaro genom att vara fysiskt aktiva, delta i spel och umgås med vänner och släkt. Som helhet har fysisk aktivitet och idrott på alla nivåer mycket stor samhällsbetydelse.. Omfattande forskning pågår därför runt om i världen, inte minst i Sverige, vad gäller prestationsförmågan och dess gränser, skador och dessas behandling och förebyggande åtgärder, teknisk utveckling, psykologiska och historiska perspektiv m m. Vetenskapen inom idrottsrelaterade ämnen som biologi och fysiologi, medicin och ortopedi, beteendevetenskap, teknik, historia m m. har givit idrotten ett ovärderligt stöd då det gäller att få fram ökade kunskaper inom dessa ämnen.. Då idrottsaktiva utsätter kroppen för kontinuerlig och återkommande stor ansträngning kan överbelastning orsaka skada på vävnaderna. Det är väsentligt att söka förebygga dessa skador, ...
Träningskläder är idag så mycket mer än de var förr i tiden. De vi kan köpa i sportbutiker idag är resultatet av en mängd forskning och teknologiskt utveckling, och kan helt klart hjälpa en i träningen.. När man är ute efter kläder att träna i ska man inte bara gå in i en vanlig klädbutik och köpa det som är mjukt och känns bekvämt. Det är mycket smartare att vända sig till en mer specialiserad återförsäljare och välja bland träningskläderna man hittar där.. Det största argumentet för detta är användningen av så kallade funktionsmaterial. Teorin bakom dessa material är användningen av så pass små hål att kläderna kan släppa igenom vattenmolekyler men stänga ute stora vattendroppar. Detta tillsammans med det faktum att fukt söker sig mot torr luft och att värme dras till kyla.. Teorin må vara enkel, men praktiken var det som länge förhindrade detta att bli verklighet för just kläder. Nu har vi dock haft tillgång till denna sorts teknologi i ...
SKFs långsiktiga samarbete med Valmet fortsätter genom leveranser av lager och smörjsystemlösningar. Göteborg, 18 mars 2016: SKF har undertecknat ett avtal som utökar sitt långsiktiga samarbete med Valmet. SKF ska leverera lager, enheter och smörjsystem till Valmet, den globala leverantören av teknik, automation och tjänster för massa-, pappers- och energiindustrin.. Erik Nelander, President, Industrial Sales, Europe and MEA, säger: "Vårt samarbete med Valmet sträcker sig över 60 år. Vi stöder Valmets ambitioner att maximera effektiviteten av deras investeringar i teknologisk utveckling genom att jobba med deras design-to-cost process i vår egen produktutveckling. Vår globala närvaro, med tillverkning-, forskning- och utvecklingsenheter i Finland, Sverige och Kina ger den lokala kunskap och de korta ledtider som Valmet kräver. Genom att tillämpa vår kunskap kring den roterande axeln kan slutanvändarna utnyttja sina maskiners kapacitet maximalt.". SKFs skräddarsydda ...
Brasilien är ett av de fyra BRIC-länderna som anses av många vara de länder som går igenom en enorm ekonomisk utveckling. De andra länderna är Ryssland, Indien och Kina. Och en ekonomisk utveckling innebär oundvikligen mer teknologisk utveckling, fler industrier och därmed större utsläpp av växthusgaser. Och däri ligger problemet enligt många i Köpenhamn - hur ska länder utvecklas ekonomiskt utan att fortsätta att smutsa ner jorden? Brasiliens president Luiz Inácio "Lula" da Silva har sagt att de ska ta en grön väg mot framtiden, eftersom teknologin finns. Men Maíra och Guilhermo tvivlar.. - Det är som vanligt. De säger en sak men gör en annan, oavsett vilken sida politikerna tillhör, säger Guilhermo och fortsätter: - Och FN-förhandlingarna här under COP15 är ett spel för gallerierna. De rika länderna kommer inte ge sig förrän än de har fått vad de vill. Och de fattiga länderna kommer fortsätta att betala notan för det.. - Men tills dess att de stora ...
Nät i världsklass som ska hjälpa till att skapa en framgångsrik affärsmässig och teknisk utveckling för att stadsnäten ska nå den önskade positionen på marknaden. Det innebär också att stadsnäten i allt större utsträckning ska fokusera på gemensamhet både vad gäller affärer och teknik.. ...
Enligt Hitchens är religionen det stora hotet mot mänsklighetens överlevnad, men det som idag främst sätter mänsklighetens framtid på spel, atomvapnen och klimatkrisen, kan inte med bästa (eller sämsta) vilja i världen skyllas på religionen. Snarare är dessa hot frukterna av vetenskapliga och tekniska landvinningar, men det betyder ju inte att vetenskap och teknik förgiftar allt och borde utplånas. Tillvaron är mer komplicerad än så. Vi lever i ett kaosfält av paradoxer och motstridiga krafter, i en gråzon av förvirring men också av möjligheter. Att tänka och analysera, att tro på något större, att känna - allt detta är starka drifter i människan och alla starka mänskliga drifter är tveeggade. De kan göra gott, de kan skada ...
Audi AG är en tysk tillverkare av premiumbilar. Sedan tidigt 80-tal har man haft en snabb, teknisk utveckling under mottot "Vorsprung durch Technik" (framgång genom teknik).. Under 80-talet etablerade Audi fyrhjulsdriften för personbilar under namnet quattro och idag är en mycket stor andel av försäljningen 4WD-modeller. Namnet quattro marknadsfördes genom satsningar på motorsport, främst rally och racing.. Audis modeller säljs med olika begynnelsebokstav för modellserie och en efterföljande siffra. Exempelvis är Audi A1 den minsta personbilen och A8 den största, Audi Q1 är den minsta suvmodellen och Q7 är den största. Sportmodellerna heter S och RS, samt TT och R8. Hybridmodeller och elbilar säljs under namnet e-tron.. De främsta konkurrenterna till Audi är de tyska premiumtillverkarna BMW och Mercedes, Lexus samt även Jaguar och Volvo. De tre tillverkarna Audi, BMW och Mercedes har under många år dominerat premiumsegmentet och lagt till allt fler modeller för att öka ...
Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, talade på morgonen om vad den nya kameralagen har inneburit för handelssektorn. Den nya kameraövervakningslagen, SFS 2013:460, trädde i kraft i juli 2013. Per Geijer berättade att resultatet av den nya lagen, tvärt emot vad man kanske kunde tro, inte har inneburit att fler kameror satts upp.. - Men det tolkar jag som att det är många olagliga kameror som funnits där ute i butikerna, som nu har blivit lagliga.. Ett problem inom branschen, menade han, är för de som inte har råd att hänga med i den tekniska utvecklingen, som för mindre affärer och företag. De har fått det sämre när beviskraven ökar för att det till exempel ska bli en fällande dom vid en stöld.. - Kraven höjs hela tiden i takt med att tekniken utvecklas. Kameror är en del av det ekonomiska skyddet och skapar trygghet för personalen.. ...
Ösjöfors handpappersbruk (1777-1926) var ett av de allra sista i Sverige som tillverkade papper för hand. Det finns en lång och spännande historia kring orten, människorna, hantverket, platsens minnen, branden som ödelade bruksbyggnaden 2005 och Ösjöfors idag. Nu ger Tekniska museet ut en bok om det lilla handpappersbruket i norra Småland som på 1800-talet var ett av femtio pappersbruk i trakten.. Allt papper som tillverkades till och med 1800-talets början formades för hand. Arken gjordes ett och ett, där teknik förenades med konst - det skickliga hantverket, den levande känslan, vattenmärket som angav papperets ursprung. Tekniska landvinningar under 1800-talet kom att genomgripande förändra såväl produktion som användning av papper. Papperstillverkning blev storindustri och många små bruk tvingades lägga ner. Tillverkningen som tidigare varit koncentrerad längs vattendrag i södra Sverige bredde även ut sig nära skogarna i norr.. När Ösjöfors handpappersbruk ...
Vårdförbundet driver frågan om en reglerad specialistutbildning för röntgensjuksköterskor som också ska leda till löneutveckling.. Diagnostisk radiologi spelar en viktig och central roll i modern sjukvård, då säker diagnos är en grundläggande del i patientens behandling. Röntgensjuksköterskans verksamhetsområden omfattar undersökningar och behandlingar av människan i alla åldrar. Snabb teknologisk utveckling angående avancerad utrustning och komplexa undersökningar ställer höga krav på röntgensjuksköterskan.. Patienter förutsätter att vården bedrivs utifrån evidens och en personcentrerad vård. Det krävs också specialistkompetens avseende bildkvalitet, stråldos, strålsäkerhet för både patient och personal. Den avancerade och högteknologiska utvecklingen avseende digitalisering innebär ett ökat ansvar för röntgensjuksköterskan och det ställer även höga krav på specialistkunskaper.. Om verksamheten ska bedrivas effektivt och patientsäkert måste ...
I dagens teknologiska värld går utvecklingen otroligt snabbt framåt. Idag är nästan ingenting omöjligt att skapa och hur framtidens batterier kan se ut kan nog nästan bara fantasin sätta gränser på. Med tiden så har våra elektroniska prylar blivit mindre och mindre i storlek och mer och mer avancerade vilket har skapat ett större behov av lätta och små batterier men som ändå ska kunna behålla sin elektricitet under en längre stund, som i mobiltelefoner till exempel. Under 90-talet så började man att skapa batterier som var teknologiskt utvecklade från litium-jon celler som har en hög energitäthet och det är på denna bana som batteriets utveckling har gått. Om man skulle spekulera i hur batterierna kommer att se ut i framtiden baserat på hur snabbt dagens teknologi går framåt så skulle man nog kunna tro att dessa batterier kommer kunna vara så små som ett sandkorn men ändå erhålla mycket energi för sin storlek. Dessutom går samhället mot mer miljövänliga ...