Kyluri är förekomst av lymfa i urinen, vilket gör att urinen blir mjölkvit och sedimenterad. Det orsakas oftast av filaria, en tropisk parasitsjukdom som ofta diagnosteras som Elefantiasis Åkomman är vanligast i Afrika och Indiska halvön. ^ Saha M, Ray S, Goswami M, Kundu S, Saha P, Saha A, Maitra S, Talukdar A. (2012). An occult filarial infection presenting as chyluria with proteinuria: a case report and review of literature.. BMJ Case Rep. Jun1. doi:10.1136/bcr.01.2012.5635. PMID 22457234. Denna artikel om medicinsk vetenskap eller humanfysiologi saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Det finns två huvudtyper av frågeställningar vid misstanke om lipidutgjutning i pleurahålan dels chylothorax, dels pseudochylothorax. Chylothorax är läckage av lymfa till pleurahålan på grund av skada eller obstruktion av f.f.a. ductus thoracicus. Anatomin i lymfsystemet gör att högersidiga chylothorax är vanligare än vänstersidiga och bilaterala. Chylothorax kännetecknas av kylomikroner samt ökade nivåer triglycerider i pleuravätskan. Pseudochylothhorax är en ovanligare diagnos bl.a. orsakad av tuberkulos och reumatoid artrit, med förtjockad pleura och en ökad insöndring av kolesterol till pleuravätskan. Pseudochylothorax utmärks av därför av höga nivåer kolesterol och ibland förhöjda triglyceridnivåer; dock är kvoten kolesterol/triglycerider alltid förhöjd. Förhöjda kolesterolnivåer kan även förekomma vid vissa maligna tumörer. För att utesluta att höga TG- eller totalkolesterolnivåer i serum påverkar pleurainnehållet analyseras också dessa ...
Luftventil för fotogen-/lysfotogenvärmare. Tillverkas av värme-/stöt- och UV-resistent kompositmaterial. En stängningsvippa inuti gallret förhindrar oavsiktlig avstängning.. ...
Medikament.se är en oberoende upplysningstjänst på svenska för internationella läkemedel. För ytterligare information kring beslut om nya godkännanden, indragningar, varningar, råd och rekommendationer besök Läkemedelsverket alternativt FASS. ...
Denna hemsida riktas till dig som skall behandlas med cytostaika ( =cellgifter). Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid onkologkliniker inför start av behandling. Du kan själv klicka dig fram