När USA för över 40 år sedan skulle sjösätta ett nationellt program mot karies påverkade sockerindustrin vilka åtgärder som vidtogs. Det menar nu amerikanska forskare som har kommit över interna dokument från industrin: Sugar Industry Influence on the Scientific Agenda of the National Institute of Dental Researchs 1971 National Caries Program: A Historical Analysis of Internal Documents. Det hade varit enkelt för den amerikanska staten att få ner kariesfrekvensen genom att rekommendera invånarna att äta mindre socker, men industrin lyckades påverka den nationella expertkommittén så att man istället koncentrerade sig på åtgärder som kunde minska sockrets skador. Här kan du läsa mer: Sugar industry shaped NIH agenda on dental research.. Liknande saker hände även i Sverige under den här tiden. I Det sötaste vi har kan du läsa om Vipeholmsexperimenten, där forskare utom all tvivel bevisade att socker är skadligt för tänderna genom etiskt vidriga experiment på ...
Påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ger dig praktisk och ämnesmässig fördjupning inom oral hälsa och oral miljö med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi och gerodonti. De kliniska studierna utvidgas med behandling av komplicerade patientfall. Utbildningen ger också fördjupade kunskaper i klinisk träning gällande barn- och ungdomstandvård. Även tobaksprevention och tobaksavvänjning är centralt inom programmet, och kunskaper rörande samtalsmetodik och kommunikation fördjupas och appliceras praktiskt på egna patientfall. Inom utbildningen ges även en teoretisk kunskapsbas om organisation och ledarskap, främst inom tandvården. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom ett område som studenten själv väljer och som har en tydlig anknytning till aktuell odontologisk forskning. Programmets alla moment är viktiga delar i tandhygienistens roll i folkhälsoarbetet.
Påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik ger dig praktisk och ämnesmässig fördjupning inom oral hälsa och oral miljö med särskild inriktning mot cariologi, parodontologi och gerodonti. De kliniska studierna utvidgas med behandling av komplicerade patientfall. Utbildningen ger också fördjupade kunskaper i klinisk träning gällande barn- och ungdomstandvård. Även tobaksprevention och tobaksavvänjning är centralt inom programmet, och kunskaper rörande samtalsmetodik och kommunikation fördjupas och appliceras praktiskt på egna patientfall. Inom utbildningen ges även en teoretisk kunskapsbas om organisation och ledarskap, främst inom tandvården. Utbildningen avslutas med ett examensarbete inom ett område som studenten själv väljer och som har en tydlig anknytning till aktuell odontologisk forskning. Programmets alla moment är viktiga delar i tandhygienistens roll i folkhälsoarbetet.
Provinsen Gansu i nordvästra Kina med 26 miljoner invånare vill utveckla sin tandvård. Därför har tretton tandläkare besökt Folktandvården i Region Jönköpings län för två veckors fortbildning - ett utbyte som kan få stor betydelse för svensk odontologisk forskning. ...
Blivande mammor som röker under graviditeten löper större risk att föda ett barn som saknar tandanlag.. Blivande mammor som röker under graviditeten löper ökad risk att föda ett barn med hypodonti, en missbildning som innebär att en eller flera tänder inte utvecklas. Det kan forskare i Nya Zeeland visa i den första studien i sitt slag. De jämförde 83 barn som fötts med hypodonti med drygt 250 barn utan det problemet. Mammorna fick i en enkät ange sina vanor under graviditeten rörande alkohol, tobak och kaffe.. Forskarna fann en tydlig överrisk vid cigarrettrökning, men inte vid konsumtion av alkohol eller kaffe. För de kvinnor som rökte mer än tio cigaretter per dag var den justerade risken mer än fyrfaldigad.. Källa: Journal of Dental Research. ...
Blivande mammor som röker under graviditeten löper större risk att föda ett barn som saknar tandanlag.. Blivande mammor som röker under graviditeten löper ökad risk att föda ett barn med hypodonti, en missbildning som innebär att en eller flera tänder inte utvecklas. Det kan forskare i Nya Zeeland visa i den första studien i sitt slag. De jämförde 83 barn som fötts med hypodonti med drygt 250 barn utan det problemet. Mammorna fick i en enkät ange sina vanor under graviditeten rörande alkohol, tobak och kaffe.. Forskarna fann en tydlig överrisk vid cigarrettrökning, men inte vid konsumtion av alkohol eller kaffe. För de kvinnor som rökte mer än tio cigaretter per dag var den justerade risken mer än fyrfaldigad.. Källa: Journal of Dental Research. ...
Ronja, Madicken, Rasmus på luffen eller Lotta? Ja, vem är egentligen bäst av Astrid Lindgrens. Forspärla såg väldigt bra ut senast, men det kan ha varit banan som spelade ett spratt då hon inte fick rätta fästet och galopperade på grund av det. Fungerar Forsvira är hon förmodligen den bästa eftersom hon kan gå längre bit i spåren än Forspärla. Spår fem borde inte vara några problem för henne och. Published on Mar 27, Vem är bäst egentligen av de nordiska länderna (utom Island)? Avgör. Vill man spetsa till det ytterligare så finns det även ett stefan karl för tandvård för asylsökande. Politiken är kanske just nu det största orosmomentet med en stor otydlighet vad gäller odontologisk forskning och utveckling. Första frågan till en ny patient är given - vad fick dig att välja just vår mottagning? Under åren har sedan besluten prövats och peab jönköping flera gånger om, utifrån diskussioner eller förhandlingar inom partier, mellan partier och andra ...
Torgils Lægreid (født 1972) er tannlege og førsteamanuensis ved Seksjon for kariologi, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Bergen. Forsvarte i 2011 sin doktoravhandling som omhandlet tannlegers valg av fyllingsmaterialer og holdbarheten av disse. I tillegg til odontologisk forskning veileder han tannlege- og tannpleierstudenter ved UiB, samt at han har en utstrakt foredrag- og kursvirksomhet rundt om i landet. Han jobber også som tannlege i privat praksis. Hans odontologiske interesseområder omfatter fagene odontologiske biomaterialer, kariologi, og restorativ behandling av destruerte tenner. ...
I stipendienämndens motivering står bland annat att Claes-Göran Emilson under en följd av år som vetenskapsman starkt har bidragit till odontologisk forskning inom ämnesområdet cariologi, inom vilket han idag är nationellt och internationellt känd och erkänd. Claes-Göran Emilson har med sina drygt 100 publikationer och flera doktorander inom ämnesområdet cariologi starkt bidragit till att föra forskningstraditionen framåt inom sitt ämne och inom odontologin. Emilson är utöver detta en välkänd profil inom Göteborgs Tandläkare-Sällskap sedan många år.. ...
Usch och fy för mer snö.Vi har varken snö eller regn i Skåne men kallt.Såg nu på TV 4 Väder att Skåne ska få 20 gr och sol nästa helg så det håller vi tummarna för.Jag vill ju börja använda min nya fina vårjacka men det ser inte så lovande ut.Jättefin tapet till Liv.Det blir spännande och få titta in sedan när allt är klart.ROSA händer på väggen det lät häftigt.Fortfarande står dina fina vita tulpaner så vackert.Älskar vita blommor.Önskar dig en skön avslappnad Fredag.Var rädd om dig fina du.Puss o kram.Ps.Hur går det med foglossningen är det fortfarande samma skit?. Svara ...
Jag är mycket glad över stipendiet, som gör det möjligt för mig att fortsätta bedriva min forskning i Malmö ytterligare två år, sade Dr. Yohei Jinno vid prisutdelningen i Malmö Live Konserthus.. Dr. Jinnos projekt, Development of a custom-made Guided Bone Regeneration technique for implant placement using CAD/CAM fabricated PEEK (poly-ether-ether-ketone) material, genomförs vid avdelningen för käkkirurgi och oral medicin under handledning av Dr. Jonas P. Becktor.. Stipendiet är instiftat för att främja odontologisk forskning med inriktning på oral hälsa vid Odontologiska fakulteten i Malmö och har delats ut i Eklund Foundations regi sedan 2017.. ...
Irma Thesleff (f. 1948) är en internationellt renommerad forskare som studerat de mekanismer som styr kroppsorganens utveckling. Främst har hon forskat i tänder men också i andra organ som liksom tänderna utvecklas från embryots yta, såsom behåring, samt i spottkörtlar och benen i huvudet. Hon har skapat en modell av hur en däggdjurstand utvecklas som har gjort det möjligt att utforska förutom fosterutvecklingen också arternas evolution.. Thesleff doktorerade i odontologi 1975. Sin karriär har hon gjort vid Helsingfors universitet med undantag av en period vid Förenta staternas nationella institut för odontologisk forskning, NIDCR.. Thesleff var akademiprofessor 1998-2003 och ledde Finlands Akademis spetsforskningsenhet inom utvecklingsbiologi 2002-2007. Hon är hedersdoktor vid flera universitet: McGill University i Montreal, universitetet i Leuven i Belgien, universitetet i Debrecen i Ungern, Göteborgs universitet och Karolinska institutet i Sverige, Oslo universitet samt ...
En latent inflammation är väldigt vanlig och upp till en fjärdedel av finländska vuxna har minst en sådan. Inflammationen upptäcks i regel av en slump utifrån röntgenbilder.. - Patienter som hade oskötta tänder som behövde rotbehandling fick kranskärlssjukdomsanfall 2,7 gånger oftare än patienter som inte hade sådana tänder, säger forskare John Liljestrand.. Undersökningen gjordes inom Avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar vid Helsingfors universitet i samarbete med Hjärt- och lungcentrumet vid Helsingforsregionens universitetscentralsjukhus (HUCS). Undersökningen publicerades i det senaste numret av vetenskapstidskriften Journal of Dental Research.. En inflammation i tandens rotspets, eller apikal parodontit, är kroppens försvarsreaktion mot mikrobinfektion i tandpulpan. Den vanligaste orsaken till infektionen i rotspetsen är karies, det vill säga hål i tänderna.. I dag finns det mer kunskap om sambanden mellan muninflammationer och många kroniska ...
När ditt barn har tappat en tand, lägger du den kanske i ett glas och väntar på tandfen? Många människor är inte medvetna om att mjölktänder faktiskt kan rädda barnets liv i framtiden!. En undersökning gjord 2003 visade att mjölktänder kan innehålla 1-2 dussin värdefulla stamceller. De kan senare i livet faktiskt behandla en rad sjukdomar hos barnet. Forskaren Dr. Songtao Shi, från Institute of Dental och Craniofacial Research, fann att stamceller kan användas för att behandla skador, inklusive hjärnan, bukspottkörteln, hjärtat och andra vitala organ.. Utomlands blir det mer och mer vanligt att lagra barns mjölktänder , det är definitivt något att tänka på ...
Många svenskar ser på svensk rätt som ett tjockt istäcke av lagstiftning med smala sprickor vari det flyter prejudikat. Det är inte en rättvisande bild. En bättre liknelse är en stor ocean av prejudikatskapad rätt med utspridda enstaka oljeriggar i form av fragmentarisk lagstiftning. Vi har varit blinda för hur prejudikat vuxit fram som den viktigaste rättskällan i förmögenhetsrätten och vi har förtvivlat försökt ta oss framåt med skridskorna på. Det är dags att vi bygger en båt och lär oss segla på prejudikatoceanen. Denna studie motsvarar en båtprototyp med seglingsmanual för nybörjare ...
Sören Öman har som vice ordförande sedan 1996 och ordförande i Arbetsdomstolen dömt i många prejudikat tillsammans med många andra ledamöter.
Hela vår medicinska verksamhet bygger på evidensbaserad kunskap. Alla som arbetar här är specialister inom sina respektive områden och följer noggrant med i den senaste kliniska forskningen. Detta gör att vi med stolthet kan säga att vi bedriver en noggrann och säker utredning och behandling av våra patienter. ...
AcadeMedia blir delägare i EdTech-företaget Hypocampus, som har utvecklat en digital lärplattform för läkarstudenter. Lärplattformen bygger på evidensbaserad kunskap om hur hjärnan fungerar och hur människor bäst lär sig.
Redaksjonelt Ledare Christina Forsberg redaktør I detta nummer finner du en artikel som handlar omvårdnadsdisciplinens utveckling i Sverige samt en artiklar som handlar om evidensbaserad omvårdnad. Omvårdnadsforskningens
Religionen Scientologi omfattar en kunskapsm ngd p mer n 40 miljoner ord i bandinspelad och skriven form av L. Ron Hubbard, upphovsman och grundare av Scientologi.
Stillingstittel: Practice-based PhD position in Design (AD-22-19) (168526), Arbeidsgiver: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Søknadsfrist: 12. mai 2019
AD 1994 nr 85 - Prejudikat från Arbetsdomstolen (Arbetsbrist, Driftsenhet, Uppsägning från arbetsgivarens sida). A.B., A.R., Bukowski Auktioner Aktiebolag, C.F.
Forskningsprogrammets verksamhet har under de senaste åren visat på en klar och tydlig utvecklingspotential inom flera områden. Forskarutbildning inom ämnet oral hälsovetenskap bedrivs på Hälsohögskolan. Utöver fyra universitet är Hälsohögskolan den enda institutionen i Sverige som bedriver forskarutbildning inom oral hälsovetenskap, vetenskapsområde humaniora och samhällsvetenskap.. Samarbetet mellan Hälsohögskolan och Odontologiska Institutionen syftar till att skapa en stark profil med tydligt fokus på grundforskning och klinisk forskning. I ett nationellt perspektiv kommer forskningsprogrammet oral hälsa att stärka den odontologiska forskningen. Detta är av mycket stor betydelse då den nationella forskningen behöver stärkas för att bli konkurrenskraftig på en internationell arena. ...
Innhold JAN-HÅKAN HANSSON Om en kunskapsbaserad socialtjänst 194 Debatt om evidensbaserad praktik. KARL ELLLING ELLINGSEN OG DIRK LUNGWITZ Høy trivsel i voldsutsatt arbeidsmiljø 201 Nesten alle ansatte
Club Car precedent golf- och sport grönytemaskiner säljes och köpes. På Mascus kan du både sälja och köpa begagnade Club Car precedent golf- och sport grönytemaskiner till salu. Det finns ett stort utbud av Club Car precedent golf- och sport grönytemaskiner av flera olika märken och modeller - Sverige
Årets vinnare är Dr. Saeid Kazemi, DRSK Development AB. Deras första patent handlar om att hjälpa tandläkarstudenter att ge oss injektioner på ett bättre sätt. De arbetar alltså med dental informatik. Ett bra resultat av Rampen i Hässleholm. Grattis! ...
NYHETER. Om trapphusen är blockerade ska personalen på Titanias bygge i Alby utrymma via balkongerna. Elektrikerförbundets skyddsombud har anmält detta till Arbetsmiljöverket, och bygget kan nu bli prejudicerande för hela byggbranschen.
Om du har frågor, behöver hjälp, hittar en bugg eller vill ge feedback kan du göra det här nedan. Du når oss också direkt per e-post [email protected] eller via telefon 031-772 3744. ...
Vi har medvetet valt att satsa på långsiktiga utbildningar där samtliga medarbetare deltar. Det är av yttersta vikt att vi grundlägger ett gemensamt syn- och arbetssätt för att motverka "stuprörstänkandet". Sedan två år tillbaks pågår en utbildning med fokus på evidensbaserad praktik i samarbete med Örebro universitet. Den ger våra medarbetare ökade möjligheter att kvalitetssäkra sitt arbete med en nära koppling till aktuella forskningsresultat, säger Leena Andersson, gruppchef inom socialtjänsten i Nacka kommun ...
Socialnämndens verksamhet bygger på kommunens värdegrund; glädje, respekt och professionalitet. Den enskilde och närstående ska i mötet med personalen få ett värdigt bemötande, ges insyn och kunna påverka de insatser som erbjuds. Trygghet är ledord för verksamheten.. För att trygga kvaliteten inom vår verksamhet ska de som kommer i kontakt med oss kunna lämna klagomål och synpunkter på verksamheten. Vi är även anslutna till Patientnämnden i Norrbotten dit man kan vända sig med klagomål på vården i kommunen och landstinget.. Våra insatser ska grundas på evidensbaserad praktik. Det betyder att kunskapen kommer från tre källor; bästa vetenskapliga underlag, den enskildes kunskaper och önskemål samt personalens kunskaper.. Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst, individ- och familjeomsorg, stöd för personer med funktionshinder, äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. Mycket av den kommunala omsorgen bygger på att personer som av olika ...
Högsta förvaltningsrätten är den högsta och sista instansen, som man kan överklaga till, i de allmänna förvaltningsdomstolarna. Alla fall tas inte upp i Högsta förvaltningsrätten.. För att ett fall ska prövas krävs ett prövningstillstånd och det är Högsta förvaltningsrätten som utfärdar dessa tillstånd. Det görs bara i fall som kan bli prejudikat. Ett prejudikat är ett domslut som visar hur man ska döma i andra liknande framtida fall.. Varje år kommer det in mellan 7000-8000 mål till Högsta förvaltningsrätten, men bara några få procent av dessa beviljas prövningstillstånd. Det betyder med andra ord att kammarrätten är den sista instansen för de flesta mål. Högsta förvaltningsrätten finns i Stockholm.. ...
Prejudikat (av lat. praejudicatus; prae, "före, på förhand", ius, "rätt, lag", dicio, "myndighet, välde"), ett inom juridiken vanligt begrepp som innebär att tidigare dom, beslut eller utslag i en domstol fungerar som regel eller vägledning i senare inträffade mål eller ärenden med likartade omständigheter. I vissa anglosaxiska länder, däribland USA (utom Louisiana) samt England och Wales, består den rättsordning som upprätthålls i domstolar för common law av prejudikat (jfr stare decisis) - det kallas domarskapad rätt. Principen är att ju äldre prejudikat, desto högre är prejudikatvärdet, och i teorin kan en domstol i USA fälla sitt utslag med stöd av engelska prejudikat som inträffade före amerikanska revolutionen. Sverige, övriga Norden och länderna på kontinenten har en kodifierad lag; lagstiftningen är i regel nedskriven (kodifierad), men prejudikat fungerar ändå som rättskälla. När den kodifierade lagen inte ger några tydliga riktlinjer vägs ...
En evidensbaserade praktik har sin grund i etiska ställningstaganden - att det är oetiskt att intervenera i människors liv om det inte finns ett stöd för att insatserna åtminstone inte är skadliga. Socialtjänstens brukare omfattar några av de svagaste grupperna i samhället, och socialtjänstens insatser utgör några av de mest ingripande insatser som samhället förfogar över. Socialtjänstens brukare är dessutom starkt beroende av insatserna på kort, men ofta även lång sikt. Därför är det ett etiskt krav att de insatser som används, så långt som möjligt har testats vetenskapligt och befunnits i varje fall inte vara skadliga. Det räcker inte att enskilda socionomer eller professionen i sin helhet tror att en viss insats är bra.. När empiriska studier visar att en åtgärd är mer effektiv än en annan innebär det inte att den fungerar för alla. Det är den genomsnittliga effekten för gruppen som ligger till grund för slutsatserna. Det är därför viktigt att det ...
Din utveckling och vår passion.. Vi har erfarna, pedagogiska och kompetenta utbildningsledare som kommer inspirera, motivera och utmana dig i din utveckling. Vi är stolta över att kunna säga att vi har mycket hög kundnöjdhet i våra utvärderingar och vi arbetar ständigt med att förbättra oss själva. All utbildning vilar på evidensbaserad forskning och kommer från de senaste rönen i ämnet.. ...
Kognitiv Beteendeinriktad Coaching för ledare KBC eller Kognitiv Beteendeinriktad Coaching bygger på evidensbaserad och empiriskt stödd terapimetod KBT som visat sig effektiv i att förstå och förändra beteenden med varaktigt god effekt. KBC för dig som ledare är ett utmärkt sätt att utveckla ditt ledarskap då KBT fokuserar på att förstå och hantera hur…. ...
Ska den sannfinländska riksdagsledamoten Juha Mäenpää kunna åtalas eller inte? På fredag börjar grundlagsutskottet behandla riksåklagarens begäran om åtalstillstånd. Då vägs en riksdagsledamots starka rätt att yttra sig mot vad som enligt strafflagen är brottsligt.
Arbetsdomstolen ogiltigförklarar en uppsägning av en sjukskriven lärare i Degerfors kommun. Eftersom domen är prejudicerande bedöms den få stora...
Det är roligt, det är så utvecklande att göra något som man inte kan när man märker att man växer in i det mer och mer. Visst är vi vana vid att göra många roller, men inte på det här sättet, säger Gunilla Andersson. I pjäsen Svea Rikes Lag ska klassen göra en resa, men så försvinner klasskassan. En av tjejerna i klassen, Svea, accepterar inte att den är borta. Hon menar att någon stulit den och pekar ut Sigrid som kommit till skolan i nya dyra skor som tjuven. Svea driver på, men fröken vill inte höra talas om anklagelserna. "Pengarna är borta och jag vill inte veta av något bråk" blir hennes svar och så försöker hon prata om begrepp som rättssäkerhet, förmildrande omständigheter och prejudikat med klassen. Klassen dras inledningsvis med och bildar en mobb mot Sigrid ...
Det sägs att det internationellt koordinerade tillslag mot filderlare som nu pågår i fjorton länder - och som, förmodligen, har en mångdubbel så stor budget för detta enda tillslag än vad Piratpartiet har haft för allt de gjort sedan tids gryning - riktar in sig mot stora fiskar inom det som ibland kallas "scenen". Vilket, i och med samma ändamålsglidning av definitionen som vi ser ovan, och med viss tolkning utifrån det preliminära prejudikat som är förra årets fällande TPB-dom, i praktiken innebär att storfiskar är sådana som begår medhjälp till spridandet av cirka trettiotre skivor och/eller filmer till en större allmänhet ...
Inget kyrkosamfund är fullkomligt . Ändå är vi samfundens medlemmar, kyrkoledare, liksom vi vanliga medlemmar älskade av Gud i vår ofullkomlighet. Som ekumeniskt sinnad medlem i Svenska kyrkan har jag begrundat tankar liknande debattörens sedan länge tillbaka. Viktigt är att slå fast att eventuella omdop i det ena eller andra sammanhanget inte är något hinder för ekumenisk gemenskap i någon gudstjänstform, inte ens en nattvardsgudstjänst så som den firas i Svenska kyrkan.. Biskoparnas officiella ställningstagande till omdop rör sig med snigelfart i den riktning som debattören kanske önskar. Vi får lov att räkna varje omdop som sker inom Svenska kyrkan i vår tid, som enskilda särfall som saknar allmänt prejudicerande betydelse. Det finns mycket mera att begrunda om sådana särfall. I det omnämnda fallet handlar det ju om förutsättningarna för en prästkandidat att helhjärtat kunna utöva prästkallet. För mig är det mer än obekvämt att döma i ett sådant ...
Dear Friends, The future of the internet is being decided right now. The Chair of the Federal Communications Commission (FCC) is about to establish a precedent for how the internet is protected worldwide. Recently FCC chair, Tom Wheeler outlined his … Läs mer →. ...
Vilken genial löpsedel, man kan trycka upp ett gäng och använda vid behov. Det får mig att tänka på min gamla skolfröken som alltid tjatade om subjekt och prejudikat!
Smart Housing Småland är en innovationsmiljö som leds av RISE i tätt samarbete med Träcentrum, Linnéuniversitetet och Jönköping University. Huvudfinansiärer är Vinnova, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg, Länsstyrelsen i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Kalmar län och Länsstyrelsen i Kronobergs län.. ...
Beredningsarbetet har förlitat sig starkt på evidensbaserad kunskap. För att bygga upp forskningsgrunden för barnstrategin har drygt etthundra forskare och forskargrupper presenterat sina viktigaste forskningsresultat.. Utgående från forskningen indelades barnets välbefinnande i följande delområden: mänskliga relationer, lärande, delaktighet, trygghet och hälsa. Utöver dessa påverkar också nativiteten hur barn- och familjevänligt samhället är.. De senaste forskningsrönen är samlade i professor Jouni Välijärvis rapport. Välijärvi är ordförande för den forsknnigsgrupp som besstår av medlemmar i styrgruppen.. ...
Som redan framhållits väljer domstolen alternativ 4. Alternativ 1 avvisas på den grunden att det framstår "som problematiskt i förhållande till ansvarsbestämmelsernas syfte och funktion", eftersom frågan "med detta synsätt blir frikopplad från hur borgenärens risk i förhållande till dessa kostnader har förändrats över tiden och vilka möjligheter det har funnits till påverkan genom olika ställningstaganden och dispositioner i rättegången". Därtill framhålls att "[u]tfallet av en sådan tillämpning [,..] i stället [kan] bli slumpmässigt och beroende av omständigheter som varken styrelseledamöterna eller borgenären råder över […]" (p. 15 i Domen). Alternativ 2 och 3 avvisas huvudsakligen med motiveringen att "[i]nte heller med dessa alternativ uppnås […] något tydligt samband mellan styrelseledamotens personliga betalningsansvar och borgenärens riskexponering under medansvarsperioden" (p. 16 i Domen).. De skäl som talar för alternativ 4 är att "tidpunkten ...
Intressant att se hur denna dom påverkar kraven på vandringsvägar i bl a Ljusnan och Ångermanälven. Om domen fastställs så är det en stor seger för alla som vill ha god ekologisk balans enligt Vattendirektivet. Om Sverige dessutom får en modernare lagstiftning inom vattenverksamheten med nyprövningar så kan vi se fram emot fria vandringsvägar förbi…
Ett typexempel är våldtäkter där gärningsmännen som regel inte har ett öre, och den drabbade kvinnan kan gå hem utan ett öre. Om kvinnan vill ha pengar blir hon hänvisad till Brottsoffermyndigheten som har som regel att skriva ner skadeståndet efter eget tycke, d.v.s. om kvinnan ids tjafsa med dem i åtskilliga månader. Problemet leder givetvis till att alla inser att det inte är mödan värt att ens anmäla våldtäkter längre - alla jurister vet vad som gäller och är praxis, med prejudikat som "jag fattade inte svenska", eller "hon var så kåt att hon inte visste vad hon sa.". ...
Vi tänker åtminstone ta upp diskussionen och se hur det går. Detta är mycket ovanliga och i praktiken unika omständigheter som råder där uppe, att en invånare i Reykjavík behöver ta sig genom en älv utan bro för att komma hem till sig. Det är mot bakgrund av dessa speciella omständigheter som vi tar upp frågan. Det har ingen like och därför är det osannolikt att utgången blir prejudicerande för andra anläggningsarbeten ...
Domarna kring Boovallen oroar Stockholms fotbollförbund. Förbundschefen Björn Eriksson ser inte någon vinnare med dagens bestämmelser och varnar för effekten om domen blir prejudikat. - Det riskerar att sätta en standard där vi behöver bygga in alla idrottsplatser, säger förbundschefen Björn Eriksson.
Behovsprövningen är märklig på många sett. Lite onödigt avslöjande är etiketten "Östersundom-projekti". Det är väl även annars uppenbart att syftet med det aktuella projektet är att med små försiktiga steg bana väg för en massiv exploatering av Husö. I bästa fall får man ett prejudikat på att det inte behövs någon skyddszon kring natura-områdena. Prövningen är helt anonym, vilket ser mycket konstigt ut, men pdf-dokumentet, som jag har haft tillgång till, är skapat av landskapsarkitekt Kaisa Yli-Jama, som är områdesansvarig för Husö. Dataringen lyder "kevät 2010". Våren 2010 är dock ett flytande begrepp. Våren har i år börjat sent på Helsingfors stadsplaneringskontor ...