Symbios, "samliv" definieras som en biologisk interaktion där två olika organismer lever tillsammans i ett nära förhållande med någon sorts effekt, antingen positiv eller negativ, för en eller båda parter. En sådan organism kallas symbiont. Ofta blandas begreppet ihop med mutualism som beskriver ett förhållande som båda parterna tjänar på, men mutualism är bara en av flera olika sorters symbios. Andra exempel på symbiotiska förhållanden är kommensalism, där en part har nytta därav medan den andra påverkas obetydligt, parasitism, där en part drar nytta av samlevnaden medan den andra skadas. Symbios kan ofta leda till samevolution, så att de inblandade arterna över evolutionär tid anpassas till sin inbördes växelverkan. Symbios kan vara antingen fakultativ (valfri) eller obligat. Vid obligat symbios kan organismerna inte leva utan varandra. ...
Den 18-19 april arrangerades en studieresa i Skåne inom projektet Urban Baltic Industriell Symbios (UBIS). Partners från Danmark, Litauen, Polen, Tyskland och Sverige fick besöka och inspireras av exempel på industriell symbios i Landskrona, Bjuv och Malmö. Malin och Ellen från Malmö stad passade också på att berätta om Delad energi i Malmö. Det första stoppet var företaget Boliden Bergsöe i Landskrona. Boliden Bergsöe är en av Europas största företag för att återvinna bly, huvudsakligen från batterier. 70% av det återvunna blyet återanvänds i ny batteriproduktion. Spillvärmen från anläggningen används till att driva en fiskodling. Boliden är ett intressant exempel på hur ett företag kan analysera sina outnyttjade resurser för att hitta symbiosmöjligheter i verksamheten.. Efter Boliden styrde kosan mot Bjuv, en kommun som ser cirkulär ekonomi och industriell symbios som hörnstenar i kommunens näringslivsutveckling. Där besökte deltagarna Findus tidigare ...
Industriell symbios i Sotenäs kommun Först: Vad är industriell symbios? Sedan: Det här är jag och det här är Hifab Varför började Sotenäs kommun arbeta med industriell symbios? Hur har kommunen arbetat?
Kan det högre kvävenedfallet i södra Sverige påverka trädens symbios med svampar negativt, och kan det i så fall påverka kväveutlakningen?. Nästan alla trädarter i boreala och tempererade skogar lever i en symbios, som kallas ektomykorrhiza, med svampar. Trädet transporterar via rötterna kol (från fotosyntesen) till svampen i utbyte mot närings-ämnen och vatten. När skogsmark gödslas med kväve minskar tillväxten av ekto-mykorrhiza--svampar då träden kan ta upp kvävet själva och inte längre har någon vinning av att transportera kol till svampen. Detta kan även leda till en ökning av kväve-läckaget. Det finns dock inte många studier i naturliga kvävenedfalls-gradienter och därför startades 2009 ett projekt där 29 krondroppsytor i en kvävegradient från Skåne till Västmanland ingick. "Svampinväxningspåsar" las ut under markens organiska lager på ytorna i maj 2009, och samlades in i oktober 2010 för att analysera tillväxten av ekto-mykorrhiz-asvampar. ...
Industriell symbios är ett sätt att öka återvinning och resurseffektivitet i energi- och materialflöden för att åstadkomma cirkuläritet inom industri och samhälle. I Sverige finns det ett antal intressanta exempel på hur närliggande industrier på ett smart sätt hushåller med sina resurser genom att avfall från en verksamhet kan bli en resurs för en annan. Men kunskapen är lokal och specifik och det saknas en struktur för hur den ska utvecklas och spridas till fler. Detta är ett hinder för en nationell utveckling som identifierats, och som paraplyprojektet kommer fylla. I länder som Danmark och Storbritannien finns liknande nationella satsningar, och dessa har lett till att området utvecklats snabbt och nu är spritt i respektive land.. Michael Martin, forskare i LCA och miljöledning, representerar IVL i det strategiska projektet och är involverad i två av fallstudierna, i Sotenäs och Norrköping:. - Den här satsningen kommer visa potentialen för industriell symbios i ...
Ellen började arbeta på miljöförvaltningen 2014. Då drev hon projektet Epic (EU-projekt), som la grunden i form av kunskap och metodik för att senare kunna arbeta vidare med industriell och urban symbios. Epic blev startskottet för industriell symbios.. Hur arbetar Malmö stad för att hjälpa utvecklingen för industriell och urban symbios?. Malmö stad hjälper utvecklingen för industriell och urban symbios genom att bland annat ta med symbios i planeringsprocesser i nya områden. Det förvaltningsövergripande arbetet är en viktig del i detta. Resurskartläggningar och marknadsföring av Malmö som en stad där resurser kan cirkulera är också viktiga delar i arbetet.. En annan roll i arbetet på Malmö stad är de kunskapshöjande insatserna. Här har bland annat miljöinspektörerna en viktig roll eftersom de kommer ut och möter verksamheterna.. Vad skulle du säga har varit den största utmaningen i arbetet med industriell och urban symbios?. Den största utmaningen har nog ...
Sedan 1983 har Di Weekend varje år hyllat den restaurang som bäst lämpar sig för affärssamankomster genom att dela ut priset Årets Affärskrog. Förra året tog den tämliga nyöppnade restaurangen Bonnies på Bank Hotel hem priset och i år är det alltså restaurang Symbios som kammar hem priset.. Krogredaktören Göran Jonsson på DI weekend, som ansvarar för juryarbetet inför Årets Affärskrog tycker att miljön och atmosfären är viktigt då han letar potentiella vinnare till Årets Affärskrog.. - Årets affärskrog ska vara en restaurang som ligger i tiden, som känns modern och håller hög kvalitet i alla led. God tillgänglighet och valfrihet uppskattas. Dessutom ska det gärna finnas något av nyhetens behag över valet", säger Göran Jonsson.. I våras öppnade köksmästarna Simon Eriksson och Henrik Wittgren tillsammans med huvudägaren Jesper Kvarnefält upp dörrarna till Symbios på Skånegatan 80 i Stockholm. Adressen är en klassisk krogdestination som nu med Henrik ...
Ryktet om den svenska industrins död är betydligt överdrivet. Tvärtom står den sig väl i en internationell jämförelse, och lever i effektiv symbios med tjänstesektorn. Den slutsatsen drar Business Swedens chefekonom Mauro Gozzo i en ny rapport om strukturella förhållanden av betydelse för industrins konkurrenskraft.
I Malmös hamnområde har vi valt att fokusera särskilt på den delen av den urbana symbiosen som kallas för industriell symbios och som syftar till etablerade samarbeten mellan industrier och verksamheter. Vi arbetar i projektform och har stöd från Vinnova, Interreg South Baltic, Interreg ÖKS och Climate KIC.. Det kan till exempel innebära att företag delar material, transporter, tjänster eller energi och återanvänder dessa resurser i nya sammanhang istället för att de går till spillo. Den här typen av innovationer existerar inte utan relationer. I de gemensamma frustrationerna finns ofta de viktigaste möjligheterna. Vi är därför glada för det dynamiska samarbetet som skapats mellan stad, företag och bolag. Vår gemensamma vision för hamnområdet pekar ut riktningen för vårt fortsatta arbete:. Stärkt konkurrenskraft via industriell ...
Genom att bilda symbios med svampar blir växter inte bara mer tåliga mot sjukdomar utan de kan dessutom bidra till ett mer hållbart jordbruk, visar en ny forskningsstudie från Göteborgs universitet.
anledning för vare dig eller din patient att acceptera benförlust.. Att bevara benvävnaden och att skapa den biologiska vidden runt distansen handlar ytterst om attt ge rätt stimulans av den hårda vävnaden och att skapa förutsättningar för en frisk mjukvävnad. Liksom i den allmänt kända frasen "Vad kom först, hönan eller ägget?" är en frisk mjukvävnad och en stabil benvävnad ömsesidigt beroende av varandra. Den ena existerar inte utan den andra. Samtidigt som en av mjukvävnadens uppgifter är att skydda benet, så behövs en stabil bennivå för att understödja mjukvävnaden - alltså en nödvändig symbios.. ...
Dagens Media skriver att Expressen nu inleder ett samarbete med den amerikanska sajten BuzzFeed vilket jag antar är ytterligare ett tecken på att traditionell media och nya medier nu börjar smälta ihop i någon slags symbios. Samarbetet innebär att...
Utöver spillvärme används även bioavfall från Västra Mälardalen för att producera fjärrvärmen. Köpings kommun kan genom symbiosen erbjuda en av Sveriges billigaste men även i stort sett helt fossilfri fjärrvärme.. Köpings hamn är en viktig del i symbiosen då både Yara och Nordkalk använder sjöfarten som transportväg. Exempel på annan verksamhet som finns i symbiosen och som nyttjar sjöfarten är Lantmännen som fraktar spannmål vilkets torkats i Köpingssilon med fjärrvärmen.. Andra företag, industrier och verksamheter, som nyttjar fjärrvärmen, tar tillvara på restresurser av olika slag och på olika sätt. De är också en del i Västra Mälardalens industriella symbios. ...
Jag håller med om det mesta i din analys. Men du glömmer bort vänsterterrorn. Även de extrema inom vänstern står i en klar symbios med extremhögern. Värderingarna och motiven för att döda meningsmotståndare eller vanligt och helt oskyldiga människor är i realiteten de samma. Vänstern begår dessutom enligt Europols statistik långt fler terrorbrott än extremhögern. ...
Projektets syfte är att stödja utvecklingen av nätverk för industriell och urban symbios med målet att stärka de regionala miljömässiga och affärsmässiga
I Nyköping får vi ta del av två verksamheter som tillsammans verkar i perfekt symbios. Guy Åhlin Entreprenad AB och Nyköpings Hyrmaskiner Bo Zenk AB
Symbios Den form av samlevnad som inte skadar någondera parten Kan vara ensidig eller ömsesidigt nyttoförhållande Skogsfru växer i skuggiga mullrika skogar, från Skåne till Torne Lappmark, men är sällsynt överallt. Genom sin symbios med svampar kan orkidén leva ett dolt och underjordiskt liv i många år och först då gynnsamma förhållanden råder skjuta upp en späd blomstängel. En lav består av en svamp och en alg som lever i symbios
En annan sak som skiljer sig åt är dock hur man ser på dessa avdrag och för att förklara detta så ställer vi en fråga: kan du snickra? Här kanske hälften svarar att man kan de hyfsat, 25% säger att man är duktig medan 25% säger att man inte alls kan snickra och att man definitivt inte bör närvara vid något projekt som involverar vare sig såg, hammare eller slipmaskin.. Gott så - men vi ställer ytterligare en fråga: Kan du städa? Här skulle förmodligen 90% säga att man kan det och det är också det debatten handlar om. Många menar att rot-avdraget är nödvändigt och att rut-avdraget är onödigt då det i grunden handlar om att man kan tjäna pengar på något man borde kunna göra på egen hand.. Vi tror att det mesta av denna avoga inställning beror på att man ännu inte hittat något område att använda rut-avdraget för. Man kanske tycker att det känns konstigt att se en annan person städa i sitt eget hem och ta hand om den smuts man själv skapat och man ...
För tillfället omdirigeras denna sida till www.industrypark.se, industriparken som ägs av Kemira Kemi och där flera andra företag också är etablerade. Där kan du läsa mer om synergier inne på industriparken, men också få inblick i hur den industriella symbiosen ser ut ur ett helsingborgsperspektiv.. ...
Tobias Jansson är medförfattare till rapporten Hur kan cirkulär ekonomi skapa värde i Region Jämtland? som lyfter fram positiva exempel på hur regionala och lokala aktörer i Sverige och Europa arbetar med cirkulär ekonomi ...
För handeln gäller det att hitta nya sätt att kombinera försäljningskanaler. Kan dessa butiker ha hittat rätt med sitt nya grepp?
Genom att surfa vidare på vår hemsida och använda våra tjänster så godkänner du att vi samlar in data om dina besök. Vår integritetspolicy förklarar vilka data vi samlar in, varför vi samlar in den och vad den används till. Avsätt gärna lite tid för att läsa igenom policyn. I vår integritetspolicy hittar du även alternativ för att hantera och skydda dina uppgifter och din sekretess. Ok, jag förstår. Avvisa Läs mer ...
ABUS överfall för hänglås erbjuder optimalt skydd mot inbrottsförsök. De finns tillgängliga i olika säkerhetsklasser, för Granit och Diskus ...
I veckan har jag varit på jobbet och hälsat på. Det var längesen! Vi har haft så mycket möten inbokade för både Cs och 11-åringens räkning så jag har inte orkat ta mig dit. Det var kul att träffa kollegorna men det kändes väldigt skönt att gå hem sen. Chefen undrade hur det blir till…
• Elegant funktion: Bärande struktur med skulptural design • Knapplöst: All manövrering via pekskärm och röststyrning • Konstgjord intelligens:...
Varken hästägare eller travspelare är en homogen grupp. I grova drag kan vi dock utkristallisera vissa gemensamma drivkrafter både inom respektive grupper och i…
Postad: 4 september, 2013 Av: Carolins träning Kategori: envishet, Familj och vänner, Hälsa, Kost, Motivation, Tankar, Träning , Etiketter: coaching, envishet, motivation, planering, tankar , Kommentera symbios [-o:´s] (grekiska symbi´ōsis samlevnad, av symbio´ō leva tillsammans, se vidare symbiont), varaktig samlevnad mellan olika typer av organismer. Vanligen avses bara sådan samlevnad som är väsentlig för båda parter.. parasit, organism som utnyttjar resurser på en annan organisms direkta bekostnad, dock normalt utan att den senare dödas.. Ovanstående är saxat från Nationalencyklopedin.. Omger vi oss av härliga symbioser? Umgänge som lyfter upp oss, hjälper oss att nå våra mål och gör oss lyckliga?. Eller har vi fått ett gäng parasiter om halsen? Parasiter utnyttjar våra resurser och tar energin ifrån oss?. Att välja rätt umgänge är avgörande för att vi ska må bra. Det är avgörande för att vi ska lyckas nå våra SMARTA mål.. Att ha en ...
samliv", när två olika organismer lever tillsammans i ett nära förhållande med positiv effekt för en eller båda parter. Ofta används begreppet som synonymt med mutualism, ett förhållande som båda parterna tjänar på. Andra exempel på symbiotiska förhållanden är kommensalism, där en part har nytta av förhållandet medan den andra påverkas obetydligt, och parasitism, där en part drar nytta av samlevnaden medan den andra skadas. Symbios kan ofta leda till samevolution, så att de inblandade arterna över evolutionär tid anpassas till sin inbördes växelverkan.. synonym ...
Biolan Planteringsmylla Biolan Planteringsmylla är ett kompostgödslat växtunderlag för plantering av trädgårdsväxter och som innehåller biokol och mykorrhiza. Biokolet och komposten som har tillsatts i myllan aktiverar mikroorganismerna och förbättrar växtunderlagets struktur. Biokolet kan binda vätska och avge det långsamt till växterna. På det sättet förhindrar det effektivt att jorden slammar igen och komprimeras. Komposten för med sig långvarig näring i myllan. Myllans luftiga och hållbara struktur gör det lättare för växterna att rota sig. Mykorrhiza effektiverar växternas närings- och vattenupptagning. Mykorrhiza skyddar växterna från sjukdomsalstrare och förbättrar växternas stresstålighet. Mykorrhiza är en symbios mellan växtens rötter och svampar som båda drar nytta av.. Förpackningsstorlek: 40 l säck. ...
Biolan Planteringsmylla Biolan Planteringsmylla är ett kompostgödslat växtunderlag för plantering av trädgårdsväxter och som innehåller biokol och mykorrhiza. Biokolet och komposten som har tillsatts i myllan aktiverar mikroorganismerna och förbättrar växtunderlagets struktur. Biokolet kan binda vätska och avge det långsamt till växterna. På det sättet förhindrar det effektivt att jorden slammar igen och komprimeras. Komposten för med sig långvarig näring i myllan. Myllans luftiga och hållbara struktur gör det lättare för växterna att rota sig. Mykorrhiza effektiverar växternas närings- och vattenupptagning. Mykorrhiza skyddar växterna från sjukdomsalstrare och förbättrar växternas stresstålighet. Mykorrhiza är en symbios mellan växtens rötter och svampar som båda drar nytta av.. Förpackningsstorlek: 40 l säck. ...
Koraller är fastsittande nässeldjur som lever i stora kolonier, omslutna av skyddande skal. Innanför skalen finns det även alger, som skaffar näring med hjälp av fotosyntes och lever i symbios med nässeldjuren. Det är algerna som gör att korallerna är så färggranna. Kraftiga och ihållande temperaturökningar i havsvattnet kan döda algerna, och då förlorar korallerna sina färger. Detta kallas korallblekning. Om den pågår för länge så dör korallerna av näringsbrist. Fram till 1980-talet var allvarliga fall av korallblekning ett nästan okänt fenomen. Då gick det 25-30 år mellan tillfällena ...
TILLVERKNING. Strax utanför Stockholm ligger vår ateljé och betonggjuteri, här tillverkar vi bruksföremål och inredningsdetaljer för hem, trädgård och offentlig miljö. Originalen svarvas för hand, slipas och prepareras i flera steg, därefter tillverkas gjutformarna. Vi gjuter sedan med beprövade recept och experimenterar gärna med pigment och olika typer av ballast. I kollektionen finns bland annat askar, ljushållare, fat mm. Vi arbetar även med skräddarsydda projekt efter önskemål.. Produkter med en symbios mellan material, funktion, livslängd, tillverkning och formspråk. Vi använder det material som finns nära oss geografiskt, som håller över tid och trivs med andra naturmaterial. Våra betongalster skall kunna användas länge och tillåtas att få patina. Produkterna har ofta alternativa funktioner och användningsområden vilket också bidrar till en ökad nytta och en längre livslängd.. Vi samarbetar ofta med andra skickliga lokala hantverkare och företag med ...
I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios. Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter. Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.
Antura och Semcon erbjuder tillsammans tilläggsprodukten Antura Projects for XLPM, där Antura Projects och projektmetodiken XLPM är helintegrerade.. I de flesta organisationer lever projektmetodiken och projektverktyget tillsammans i symbios. Projektverktyget hjälper projektmodellen att få en bättre spridning och acceptans i organisationen. Samtidigt är det nödvändigt att ha en väl fungerande projektmetodik för att till fullo kunna dra nytta av ett projektverktyg.. Antura och Semcon erbjuder etablerade produkter inom dessa områden. Våra gemensamma kunder såväl som marknaden i stort efterfrågar en mer integrerad lösning mellan projektverktyg och projektmetodik. Antura och Semcon har därför ett strategiskt samarbete med syfte att kunna erbjuda en helintegrerad lösning mellan våra produkter Antura Projects och XLPM. ...
Platyceras var en snäcka med brett, rundat skal. Den levde i symbios med olika sjöliljor och satt ofta fast över sjöliljans anus och åt dess avföring.. Skalkanten på Platyceras var något orgelbunden för att bättre kunna passa ihop med sjöliljans form. Det är fortfarande oklart om sjöliljan fick några fördelar av Platyceras närvaro. Ibland hittar man fossila exemplar av Platyceras som fortfarande sitter kvar på sitt fossila värddjur. ...
Med ratingen C så är min syn på Elbings System i huvudsak negativ. Förutsättningar för att det ska gå fortsatt bra för Elbit Systems finns dock där. En exponering mot stora delar av världen gör också att man får en ganska bred exponering till skillnad från mer "nischade" aktörer. Dock uppvisar bolaget en del kvalitativt sämre egenskaper. Jag hade föredragit en starkare balansräkning (utifrån hur jag ser på balansräkningar) samt större fokus på utdelningar istället för förvärv. Kanske är det dock så att för att överleva i konkurrens med de stora giganterna så är det konsolidering som gäller i branschen. Även det är lite motsägelsefullt då de många olika aktörerna på sätt och vis lever i symbios med varandra. ...
Som ni kanske vet så utmanade jag mig själv i början av juni till att enbart jobba med en teknik under månadens gång. Jag kände mig spretig och inkonsekvent i mitt skapande och bestämde mig för att fördjupa mig i digitala collage. Jag ville ha en teknik som var "min" och bli riktigt jäkla duktig på en grej istället för att vara halvbra på flera olika. Nu har det gått en månad, och jag har insett så himla mycket om mitt eget skapande. Det viktigaste av allt är kanske det här: jag är inte en konsekvent kreatör, jag kan inte ha EN teknik som är min - det gör mig ganska så oinspirerad. Jag förlorar så mycket inspiration när jag inte får testa nya grejer, inte får tänka ut nya sätt att skapa nya saker på. De olika teknikerna jag skapar med lever i symbios, de gynnar och skänker inspiration till varandra, och skapandet i varje teknik blir liksom snäppet bättre av att jag skapar på olika sätt. ...
I hjärtat av Svärdsklova byggs nu den vackra Skärgårdsskogen där miljön möter fasaden i en vacker symbios. Visualiseringarna är framtagna för Intressanta Hus och porträtterar detta möte.. Arbete: Modellering av hus efter ritning, skapande av omgivning och rendering av exteriöra bilder ...
... är manusförfattare men är även verksam som dramaturg, lektör och föreläsare. Hon är framförallt känd för sin stora genombrottsfilm, julkomedin Tomten är far till alla barnen från 1999, vilken beskrivs som en svensk kultklassiker. Det var hennes långfilmsdebut, i regi av Kjell Sundvall. Manuset har filmatiserats i Tyskland, Meine Schöne Bescherung (2007), och i Frankrike, Divin Enfant (2014). I filmen har hon en liten roll, så kallad "cameo", som "damen på bussen". Inspiration fann Monica Rolfner i sin egen vänskapskrets, där flera under en tid skaffade barn med olika partners. Processen har hon beskrivit som i välstämd symbios med regissören och producenten, men också mellan karaktärerna i relation till skådespelarensemblen, rollen som tonårsdottern skrev exempelvis specifikt för Alexandra Dahlström.. Först 2015 följdes Rolfners filmdebut upp med nästa långfilm. Också denna gång bestod teamet av reigssören Kjell Sundvall och producenten Börje ...
Det var hon och jag (hon som alltid finns där för mig, hon med det mörka vackra håret och det sötaste leendet som finns). Det var jag och hon, och vi älskade varandra. I hennes sällskap existerade inga pinsamma tystnader. Våra likheter och olikheter liksom attraherade varandra och vi umgicks i en slags symbios. Fåglarna kvittrade och solen sken, himlen log emot oss och det fanns ingen tid. Det fanns ingen oro.. Men som i alla sagoberättelser finns det moment av problem. Det kom saker och ting emellan oss. Hon var inte längre min, och jag gick ut i regnet. Det regn som påvisade om livets oberäknelighet. Allt har sin tid.. I en vacker tid på en vacker plats var allting bra. Och jag minns min historia som en lyckad tid med god känsla. Jag sörjer inte min tid. Jag är snarare glad över det som har varit. Jag vill berätta en kärlekssaga. En saga om kärlek. Okej.. Det var hon och jag. Jag och hon, kvinnan på Sun Maid russinpaketen. Världens vackraste kvinna.. Jonas ...
I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios. Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter. Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.
I Västerås finns en mångårig tradition av innovativa lösningar och ett brett tekniskt kunnande. Men här finns också det trygga och trivsamma Västerås. En stad där samverkan i olika former föder framgång. En stad där människan och tekniken lever i en framgångsrik symbios. Västerås har idag över 144.000 invånare och är Sveriges sjätte största stad. Vi som bor i Västerås får stadens puls och utbud, men vi har också Mälaren och skogen runt knuten. Vi har tillgång till kvalificerade utbildningar men också bra skolor för barnen. Vi har jobb och karriärmöjligheter i globala företag, men också ett stort utbud av kultur, sport och andra fritidsaktiviteter. Vår stad är ovanligt lätt att leva i, och besöka.
Sammanblandning; symbios; eller "enmeshment"; är alla ord som beskriver hur det lilla barnets energi går åt till att ta hand om sin primära vårdgivare (förälder, etc.) och hur detta innebär att barnet "dräneras". Detta i sin tur skapar förutsättningar för att vara kärleksundvikande som vuxen. Barnet får inte vara sig själv och måste stänga av sin verklighet för att kunna anpassa sig till de krav som finns i "jobbet" med att vara omhändertagande i relation till den primära vårdgivaren. Detta innebär i grunden att barnet är sin egen förälders förälder. Barnet förlorar sin spontanitet och utvecklas till en risktagare för att få lättnad från en inre förtryckande känsla av död och kvävning. Barnet kommer att lära sig att söka upp och skapa intensitet för att kunna känna någonting överhuvudtaget ...
Ett hus i parken. Så beskrivs konceptet för Segerstedthuset i Botaniska trädgården i Uppsala. Här verkar utsidans växtliv och fasadens geometriska former i symbios med interiören. Kärnan i huset består av ett öppet, ljust atrium och en vacker trappa i ek som binder samman våningsplanen.
Parrelationens utveckling i en kärnfamilj MAKARNAS ÅLDER RELATIONENS ÅLDER O PARRELATIONENS FASER symbios särskiljande kompanjonskap INDIVIDUELLA UTVECKLINGSKRISER (ca7 års intervall) medelålderns mittlivs kris krisen BARNENS ÅLDER O barnen barnen barnen föds i puberteten flyttar hemifrån Parrelationens och familjelivets kritiska år vid år Flera stressfaktorer samtidigt
Sir Ken Robinson, PhD, författare och utbildare inom bland annat human resource, pratar om "a crisis of human resources". Han menar att vi inte tar vara på de talanger som finns och eftersöker ett organiskt tänkande kring kunskap, snarare än ett linjärt. Han vill bort från den industriella synen på lärande och säger: "Vi skapar våra liv i symbios med att vi hittar våra talanger ...
Nefrologin är till ända och nya utmaningar står för dörren. Mitt initiala missnöje över njurens uttalade tråkighet var svår nog att förbise, men till trots så lyckades detta bananformiga och komplexa organ ändå blidka sig in och fånga mitt intresse. Ofta är det nog så, vilket jag insett, att intresset växer i symbios med förståelsen och njuren är i grund och botten jäbligt komplex att förstå sig på. De sista dagarna hade man blivit varm i sin pyjamas och skickade remisser till höger och vänster, sprang fram och tillbaka mellan patienter, ja man fann tillvaron rent av spännande med en touch av behaglighet. Men som alltid, vilket verkar vara kandidatens lott i utbildningen, så tar placeringarna alltid slut exakt när man börjar komma in i händelseförloppens epicentrum ...
Jag använder Fotosidans bloggar och portfolios i symbios främst för att det är ett bra och enkelt sätt att hålla ihop en fotorelaterad berättelses kontext och bilder på ett bra sätt. Portfolion i sig är inte optimal som jag ser det för att presentera själva berättelsen eller bakgrunden. Det är heller ingen naturlig plats att diskutera själva portfolions bilder. Jag hoppas att bloggformatet kan lösa det på ett bättre och mer naturligt sätt och jag hoppas att fler hittar till både berättelsernas bakgrunder och mina portfoliobilder via bloggarnas länkar. Sten-Åke ...
YERO live på Dramatenbaren 24/2!. I Dramatens gamla biljettkontor huserar Dramatenbaren, en plats där man kan ta del av livescen, väldigt bra mat till bra pris, genomarbetad drinklista och service i en helt unik miljö! Varje fredag och lördag bjuder vi på DJ:s och livemusik!. YERO. Yero är en osignad artist från Stockholm. Med sin mjuka röst, starka texter och mysigt tuggande gitarrspelande i absolut symbios skapas en stämning ni alla kommer vilja ta del av.. Popmani - "YERO har en av Stockholms mest intressanta men oupptäckta soulröster.". EP (och annat smått och gott) ute tidigt 2018 ...
Det brukar sägas att politik är det möjligas konst. På den här bloggen hittar du resten! Det rationella men omöjliga, det anti-alarmistiskt skeptiska, det utopiskt liberala, det icke-gröna miljövänliga - helt enkelt en vänlig mattebaserad världsbild.. Alla policyförslag som kommer ur denna blogg måste antagligen betraktas som utopiska, av två skäl. Det ena är att dagens politiska maktutövande i symbios med gammalmedia är ganska dysfunktionellt och sällan tillåter rationellt beslutsfattande. Det andra att folk sällan tror att något annat än det vi har kan fungera.. Låter det haveristiskt eller pessimistiskt? Antagligen, men det beror på tidsperspektiv. Jag är i grunden optimistisk när det gäller mänsklighetens framtid. Generation efter generation blir vi smartare och kunnigare, men jag håller inte precis andan i väntan på rationell politik. Låter det drygt? Jo, kanske det, men vad väntar du dig när du läser en politikblogg?. ...