För järnvägsbolaget med samma förkortning, se Göteborg-Hallands Järnväg. Gamma-hydroxibutansyra eller GHB (efter det engelska namnet gamma-hydroxybutyric acid; systematiskt namn enligt IUPAC-nomenklatur är 4-hydroxibutansyra) är en narkotikaklassad drog samt läkemedel som ofta säljs som en luktfri vätska, men även förekommer i ampuller och som pulver. GHB som läkemedel marknadsförs under namnet Xyrem och används mot kataplexier i samband med narkolepsi. Den 1 februari år 2000 förbjöds GHB i Sverige, då den var en så kallad innedrog eller partydrog. GHB ingår i förteckning II, men finns inte upptagen i internationella narkotikakonventioner. I media har fall uppmärksammats där GHB smugits ned i kvinnors drinkar för att de senare skulle bli lätta att utnyttja sexuellt. Drogen är mycket lätt att överdosera och är därför mycket farlig. GHB-molekylen binder till samma receptor som GABA. GABA-receptorn är en inhibitorisk receptor och sänker nervaktiviteten i hjärnan ...