Vattendragen i Centralamerika är oftast alkaliska och därför skall centralamerikanska ciklider hållas i vatten med högt pH.. En annat mycket vanligt fel många gör är att de håller fiskarna i för surt vatten. Många tror nämligen att vattendragen i Centralamerika, i likhet med vattendragen i Sydamerika, är sura och mjuka, men detta är oftast helt fel. I Centralamerika ligger pH i regel mellan 7 och 9 och hårdheten är högre än 10 dGH, ibland mer än 100!!. Ett akvarium med Centralamerikanska ciklider skall därför alltid ha ett pH på minst 7.. Om bara förutsättningarna är de rätta, är centralamerikanska ciklider ganska lätta och producerar generellt stora kullar (100-1000 yngel). De är alla, med något enstaka undantag, substratruvare. Det är ofta mycket svårt att se skillnad på könen på dessa ciklider, men hanarna är i regel något större och har intensivare färger. Man kan också skilja könen åt genom att jämföra könsöppningarna. Den bakre (närmast ...
Sydamerikas klimat är varmast i norr med öknar och savanner medan det i södra Sydamerika mer liknar Islands. Den varmaste temperaturen man har uppmätt i Sydamerika är 48,9° i Rivadavia i Argentina den 11 december 1905. Den kallaste temperaturen man har uppmätt i Sydamerika är däremot −32,8° i Sariemento i Argentina den 1 juni 1907. Det tros ha varit kyla från Antarktis som är anledningen till den kalla temperaturen. I Sydamerika varierar klimat mycket från norr och söder. I södra Chile och Argentina är klimatet mycket milt. Särskilt vintrarna är milda med några få minusgrader men ibland förekommer det att det blir kallare än −10° när vind tar med sig kyla från Antarktis. Sommaren är också kall i södra Sydamerika. Temperaturen blir i regel inte varmare än 20° där. I norra Sydamerika däremot blir temperaturen varmare än 30° och i öknarna kan temperaturen till och med bli varmare än 40°. Global Weather & Climate Extremes World Meteorological Organization ...
EU vill förhandla om ett associeringsavtal med Centralamerika, där också Honduras ingår. Detta innebär att det blir en respit i förhandlingarna tills dess att situationen i Honduras normaliseras. Denna paus vill det civila samhället i Centralamerika utnyttja till att trycka på Sverige, som har EU:s ordförandeskap, för att få ett bättre avtal.- Nu kan vi trycka på svenskarna så att deras syn på demokrati och mänskliga rättigheter avspeglas i förhandlingarna, säger Haydee Castillo från CC-SICA, ett organ som representerar det centralamerikanska civila samhället i det överstatliga organet SICA.. ...
Jämför priser på Latin American Women Filmmakers: Production, Politics, Poetics (Inbunden, 2017), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Latin American Women Filmmakers: Production, Politics, Poetics (Inbunden, 2017).
Sydamerika är en världsdel som utgör den södra delen av den amerikanska dubbelkontinenten, med Stilla havet i väster, Atlanten i öster, Antarktis i söder och Karibiska havet i norr. Sydamerika har en landsyta på cirka 17 840 000 km², vilket är nästan 3,5 procent av jordens totala yta. Som gräns till Nordamerika räknar man vanligen landgränsen mellan Colombia och Panama, men ibland räknar man att gränsen går vid Panamakanalen. Centralamerika (det vill säga från Mexiko i norr till Panama i söder) räknas därför till Nordamerika. När det gäller Latinamerika dras istället gränsen mellan Mexiko och USA, då begreppet Latinamerika är mer kulturellt och språkligt baserat. Klassificeringen av Sydamerika som kontinent debatteras, då vissa delar av världen ser Amerika som en stor världsdel, och Nord-, Central- och Sydamerika som subkontinenter. I andra delar av världen klassificeras Nord- och Sydamerika som kontinenter medan Amerika ses som en superkontinent. Att ...
Om inte Nicaragua hade motsatt sig det så hade Centralamerika redan avslutat förhandlingarna med EU om associeringsavtalet. Det anser Amaru Barahona, koordinatör för det nicaraguanska utrikesdepartamentets förhandlingskommission. Amaru Barahona koordinerar Nicaraguas förhandlingar om politisk dialog och bistånd.Nu pressar Costa Rica, El Salvador och Guatemala på för att förhandlingsrundan i Honduras i mars ska bli den sista och tidigare än planerat. Enligt Barahona har dessa länder från första början varit inställda på att ingå ett associeringsavtal med EU, och så snabbt som möjligt. ...
Nordlig piplärksångare (Parkesia noveboracensis) är en fågel i familjen skogssångare inom ordningen tättingar. Nordlig piplärksångare häckar i norra Nordamerika och flyttar till vinterkvarter i Västindien och norra Sydamerika. Den behandlas oftast som monotypisk, men vissa delar in den i tre underarter med följande utbredning: Parkesia noveboracensis notabilis - Alaska och nordvästra Kanada söderut till nordvästra USA (östcentrala Oregon till nordvästligaste Wyoming) och österut till norra Ontario och Stora sjöarna; flyttar vintertid till ett område från Mexiko (från södra Baja California, Sonora och Tamaulipas) söderut genom Centralamerika och Västindien till norra Sydamerika. Parkesia noveboracensis limnaea - centrala British Columbia i västra Kanada Parkesia noveboracensis noveboracensis - sydöstra Kanada (östra Ontario österut till Newfoundland) samt nordöstra USA (söderut till norra West Virginia); flyttar vintertid till Centralamerika, Västindien och norra ...
Europaparlamentet är världens största multinationella parlament. Europaparlamentet har 751 ledamöter som väljs enligt politiska grupper. Europaparlamentet har sju politiska grupper och obundna ledamöter. Finland har 13 valda representanter som har delat upp sig i sju olika politiska grupper.. I likhet med andra folkrepresentationer kan Europaparlamentets befogenheter delas in i tre centrala delar som är lagstiftningsbefogenhet, budgetbefogenhet och kontroll av genomförande. I det vanliga lagstiftningsförfarandet (= medbeslutandeförfarandet) godkänner Europaparlamentet och ministerrådet tillsammans kommissionens lagförslag. Lagarna ska godkännas av parlamentet innan de kan träda i kraft. Det vanliga lagstiftningsförfarandet har i och med att Lissabonfördraget har trätt i kraft utvidgats också till jordbrukspolitiken.. På andra webbplatser. Europaparlamentet. ...
Ett parlament, eller ett lands folkrepresentation, är den högsta beslutande församlingen i ett land. Parlamentet bör representera folket och har som uppgift att stifta lagar och kontrollera regeringens arbete.[2] Benämningen av folkrepresentationen, parlamentet, kan variera i olika länder. Till exempel i Sverige och Finland kallas folkrepresentationen riksdag. Medan benämningen parlament används till exempel i Storbritannien.[3] Ett parlament består av folkvalda politiska representanter som har beslutsrätt i lagstiftningsfrågor. Enligt det parlamentaristiska statsskicket ska parlamentet även kontrollera regeringens arbete och fatta beslut om lagar av konstitutionell status, det vill säga grundlagar.[3][4] Parlament kan i likhet med andra typer av beslutande eller lagstiftande församlingar vara enkammar- eller tvåkammarsystem.[5] Detta innebär en uppdelning i överhus och underhus vilka sinsemellan kan ha olika funktioner.[6] ...
Afrika: Egypten, Marocko, Nigeria, Senegal, Tunisien.. Asien: Iran, Japan, Saudiarabien, Sydkorea.. Europa: Ryssland (värdnation), Belgien, Danmark, England, Frankrike, Island, Kroatien, Polen, Portugal, Schweiz, Serbien, Spanien, Sverige, Tyskland.. Nord-, Centralamerika och Karibien: Costa Rica, Mexiko, Panama.. Sydamerika: Brasilien, Argentina, Colombia, Uruguay.. Två platser återstår, kvarvarande kvalmatcher:. Asien/Centralamerika, playoff:. 15/11 10.00 Australien-Honduras (0-0).. Sydamerika/Oceanien, playoff:. 16/11 03.15 Peru-Nya Zeeland (0-0). VM-lottningen sker den 1 december 2017 i Moskva.. Fakta: Seedningsgrupperna. Seedningsgrupp 1: Ryssland, Tyskland, Brasilien, Portugal, Argentina, Belgien, Polen, Frankrike.. Seedningsgrupp 2: Spanien, Schweiz, England, Colombia, Mexiko, Uruguay, Kroatien. (Dessutom Peru eller Danmark).. Seedningsgrupp 3: Island, Costa Rica, Sverige, Tunisien, Egypten, Senegal, Iran. (Dessutom Danmark eller Serbien).. Seedningsgrupp 4: Nigeria, Japan, Marocko, ...
Europaparlamentets talman är en hög befattning inom Europeiska unionen som leder arbetet i Europaparlamentet, dess organ samt utövar ordförandeskapet för alla överläggningar inom parlamentet. Vid förbindelser med unionens övriga institutioner, vid ceremonier och i internationella förbindelser företräds parlamentet av talmannen. Talmansposten är främst ett ceremoniellt och administrativt uppdrag, med begränsad politisk och formell makt. Alla lagstiftningsakter som antas av parlamentet undertecknas av talmannen (tillsammans med rådsordföranden), som även förklarar unionens budget antagen när budgetförfarandet är avklarat och undertecknar den därefter. Europaparlamentet väljer sin talman för en period av två och ett halvt år. Denna period kan förnyas. Normalt utses talmannen från någon av de två största politiska grupperna i Europaparlamentet, som under stora delar av parlamentets historia har ingått i en stor koalition. I ett par fall har talmannen även kommit ...
Jo, ty Francisco de Miranda var en mycket intressant frimurare, då han deltog i inte mindre än tre revolutioner. USA:s självständighetskrig, den franska revolutionen och Sydamerikas självständighetskrig. Med Napoleons intensiva attacker mot Spanien skulle fältet vara öppen så småningom för det sistnämnda av revolutionerna. De sydamerikanska frimurarna ser Miranda som deras anfader, då han blev den förste frimuraren som var en Stor Mästare i Sydamerika. Miranda grundade frimurarlogen "la Logia de la Gran Reunion Americana" baserad i London. De frimurare som Miranda hade lyckats rekrytera, blev just de libertadores av betydelse för sydamerikanernas kamp mot den spanska kronan. En skara med generaler som skulle leda denna frihetskamp mot kungarna, så som i USA och Frankrike. Simon Bolivar, José de San Martin och Bernardo O`Higgins blev några av dessa sydamerikanska frimurare. Man kan titta vidare på dessa karaktärer och se andra kopplingar till jesuiterna. José de San Martin ...
TV-spelskraschen i Nordamerika 1983 eller Atarichocken i Japan, var en ekonomisk nedgång i TV-spelsbranschen åren 1983- 1985. Intäkterna toppat på cirka 3.2 miljarder amerikanska dollar 1983, men hade 1985 fallit till 100 miljoner amerikanska dollar 1985 (en nedgång på nästan 97 %). Den för spelindustrin så allvarliga kraschen innebar ett abrupt slut på den så kallade Andra generationens konsoler i Nordamerika. Kraschen ledde till flera konkurser bland företag som tillverkade hemdatorer och spelkonsoler i Nordamerika, så även Atari. Nedgången varade i nästan två år, och flera av dåtidens ekonomianalytiker hade tvivlat på långsiktliga framgångar för spelindustrin. Spelindustrin fick dock nytt liv några år senare, framför allt på grund introduktionen av NES i Nordamerika, en spelmaskin som 1987 uppnått stor popularitet. Det fanns flera orsaker till nedgången, men huvudorsaken var att marknaden mättats med flera spel av låg kvalitet, vilket ledde tappat förtroende ...
Prisindexet f r offentliga utgifter 2010=100 korrigeras retroaktivt f r att motsvara betydande f r ndringar och samtidigt ndras indexets bas r till 2015. I det reviderade prisindexet f r offentliga utgifter motsvarar viktstrukturen f r indexet f r statsekonomin statsbokslutet r 2014. Viktstrukturen f r indexet f r den kommunala ekonomin motsvarar boksluten r 2015. Det reviderade prisindexet f r offentliga utgifter publiceras 30.11.2018.. ...
Kan poesi förändra världen? Och vilken roll spelar poesin i dagens Latinamerika? Under en poesifestival i La Paz träffade Latinamerika.nu latinamerikanska poeter för att samtala om ämnet. Poeterna avlöser varandra på en liten upphöjd scen som satts upp på ett soligt torg i centrala La Paz. Unga förmågor från olika delar av Bolivia värvas med mer välkända poeter som bjudits in från bland annat, Uruguay, Argentina och Spanien. Mille Torrico från Cochabamba, är en av de unga poeter som kommit till La Paz för att presentera några av sina dikter. Efter uppläsningen stannar hon kvar för att dela med sig av sina tankar om poesins roll i samhället.. - Jag tror inte att poesin har en specifik betydelse just för Latinamerika. Poesin i dag är globaliserad och sammanblandad och därmed blir även betydelsen global. Poesin i Bolivia kan fortfarande belysa till exempel gruvindustrin, vilket vi har hört under uppläsningen tidigare, men den kan lika väl handla om Facebook eller ...
Nordamerikanska unionen (The North American Union) är ett projekt organiserat av USA:s Council on Foreign Relations, Kanadas Council of Chief Executives och Mexikos Mexican Council on Foreign Relations. Projektet föreslår ett närmare ekonomiskt och socialt samarbete mellan de tre länderna. Projektet inleddes i oktober 2004 och resulterade i två dokument: Trenationellt upprop för en nordamerikansk ekonomi- och säkerhetsgemenskap år 2010 (Trinational Call for a North American Economic and Security Community by 2010) i mars 2005 och den slutgiltiga rapporten Att bygga en nordamerikansk gemenskap (Building a North American Community) i maj 2005. I den sistnämnda föreslås ett ökat samarbete mellan Kanada, USA och Mexiko liknande Europeiska unionen. Vissa internetkällor hävdar att denna rapport, trots att den i sig inte nämner något politiskt samarbete, föreslår en framtida Nordamerikansk union som kommer att förena de tre nordamerikanska länderna till en politisk union likt den i ...
I ett blogginlägg för Project Syndicate riktat till internationella läsare analyserar tvärvetenskapliga akademikern Nils Göran Areskoug förutsättningarna för bildandet av förbundsstaten Norden. Areskoug hänvisar till Gunnar Wetterbergs idéer i hans bok med samma namn. (Förbundsstaten Norden 2010). Areskougs redogör för sin internationella publik för likheterna och olikheterna mellan de nordiska länderna. Hans analys leder in på en diskussion om huruvida ...
Den här lättillgängliga mallen är lämplig för studenter, lärare och företag, och har en rubrikbild med en karta över den nordamerikanska kontinenten i ett gråskaligt färgschema. Det är en mall i en relaterad serie av mallar, där varje mall har en egen kontinent. Den här mallen innehåller flera olika bildlayouter. Bland annat rubrikbilder, punktlistor, foto med bildtext, ett exempeldiagram och en tom bild - allt i bredbildsformat (16 x 9).. ...
l e n n a r t sta b e r g & pä r ma g n u s wiséen Internprissättning vid återförsäkring Återförsäkring innebär att försäkringsföretag försäkrar sina åtaganden mot kunder hos andra försäkringsföretag.
Vi reser över hela Latinamerika och Sydamerika. Från Kuba i norr till Eldslandet i söder. Lärorika gruppresor med svensk färdledare, ofta genom flera länder på samma resa.
Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHISC), före detta School of the Americas (SOA), är ett amerikanskt institut beläget i Columbus, Georgia. USA. Dess största uppgift är att träna militären i den latinamerikanska delen av Sydamerika. Hugo Banzer Leopoldo Galtieri Manuel Noriega Efraín Ríos Montt Vladimiro Montesinos Guillermo Rodríguez Omar Torrijos Roberto Viola Roberto DAubuisson Juan Velasco Alvarado Yahya Jammeh Denna artikel om militär verksamhet, organisation eller vapen saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...
Tallsmygen har en utbredning som sträcker sig från USA till Nicaragua, vilket gör den till den enda endemiska fågelfamiljen i Nordamerika (om Centralamerika inkluderas).[14] I de nordligaste delarna av dess utbredningsområde förekommer de den över ett sammanhållet område som sträcker från Yavapai County i Arizona och från den sydvästliga spetsen av New Mexico, längs med de centrala delarna av Mexiko till södra Mexiko. Det finns även isolerade populationer i Tamaulipas, Coahuila, Sonora och Chihuahua. Längre söderut förekommer den i sydvästra Guatemala och från norra El Salvador och centrala delarna av Honduras till norra Nicaragua.[14] Den lever i bergsområden och på högplatåer. I dess nordliga utbredningsområde förekommer den från 2 500 meter medan den i andra områden inte förekommer lägre än 3 500 meter. I Oaxaca i Mexiko förekommer den mellan 1 700-3 000 meter, och längst söderut av dess utbredning förekommer den ända ned till 1 000 meter[14] Den lever ...
There are up-coming elections in Sweden next year, and then there will certainly be promises of security, jobs and a strong economy. But such promises will only work in the long run if we have a healthy planet that can support us.That is why we think that every political party should have the climate as a major issue on their agenda. And to make that happen, we are arranging the 2018 Peoples Climate Parliament in Stockholm on May 4-6 2018!. Whether you already are dedicated, worried or just a little curious - become part of the Climate Parliament! Meet with experts, entrepreneurs, grassroots, technology visionaries, and local activists. Well learn from each other and find solutions that will make the world more sustainable! Read more…. Selected parts of this website are available in English. Please contact us if you wish to know more about the Climate Parliament.. Latest news about the Climate Parliament (in Swedish). ...
USA (60) Colombia (54) Irak (53) Venezuela (45) Honduras (36) Bolivia (34) Palestina (30) EU (24) Chile (20) Brasilien (19) Israel (19) Afghanistan (18) Latinamerika (17) Libyen (17) Bildt (15) NATO (13) Peru (13) AP-fonderna (12) Ecuador (12) Chavez (11) Klimatmötet (11) Kuba (11) yttrandefrihet (10) Argentina (9) Bistånd (9) Bush (9) medier (9) Haiti (8) Egypten (7) Frihandelsavtal (7) Spanien (7) WikiLeaks (7) fattigdom (7) El Salvador (6) Evo (6) Guatemala (6) antikrigsrörelsen (6) klimat (6) Grekland (5) IMF (5) Nicaragua (5) WSF (5) iran (5) mänskliga rättigheter (5) oljebolag (5) rasism (5) FN (4) Fidel (4) Kurdistan (4) Paraguay (4) Saddam Hussein (4) Soja (4) cia (4) krig (4) kärnvapen (4) världsbanken (4) Afrika (3) Etanol (3) Frankrike (3) Italien (3) Lula (3) MST (3) Mexiko (3) Nordafrika (3) Pakistan (3) Sarkozy (3) Sean Penn (3) Västsahara (3) vapen (3) Assange (2) Blackwater (2) Blair (2) Fisk (2) Guantanamo (2) Högern (2) Kosovo (2) Manu Chao (2) Mapuche (2) ...
28.8.2017. Den 29‒31 augusti gör Finlands ambassadörer och representanter från Finpro en turné tillsammans. Städerna som besöks är Helsingfors, S:t Michel, Kuopio, Hyvinge, Seinäjoki och Björneborg.. Utrikeshandels- och utvecklingsminister Kai Mykkänen öppnar ett seminarium om Latinamerika och Karibien som inleder turnén den 28 augusti 2017 i Helsingfors.. Länderna i Latinamerika och Karibien genomför för närvarande reformer inom utbildningssektorn, IKT- och energibranschen. Finländskt kunnande inom sektorerna telekommunikation, förnybar energi, energieffektivitet och bioekonomi intresserar länderna i regionen.. I det nya politiska läget strävar EU efter att stärka kommersiella och politiska relationer, vilket de flera pågående frihandelsförhandlingarna vittnar om. Om de genomförs underlättar avtalen de finländska företagens verksamhet i Latinamerika och Karibien.. "Den växande ekonomin och medelklassen i hela den latinamerikanska regionen påskyndar investeringar ...
Resor och vandringar i Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien, Nordamerika, Centralamerika, Sydamerika och Oceanien sammanställda i tabell per världsdel
Pris: 198 kr. häftad, 2011. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Neighborhood improvement program 1978-1979 community development block grant and neighborhood capital improvement budgets av Massachusetts Office of Program Developm (ISBN 9781179444611) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
the public record amply demonstrates that Senator Obama is not the abortion moderate of our professors imagination, but a genuine abortion radical. In the third presidential debate, Obama described Roev. Wade, the 1973 Supreme Court decision that obliterated the abortion law of all fifty states, as "rightly decided"-a judgment with which Professors Cafardi, Kaveny, and Kmiec have all disagreed in the past. Moreover, Senator Obamas defense of Roe extends far beyond anyones "elegant theorizing." Support for Roe was Obamas stated reason for opposing Illinois bills aimed at providing legal protection for children who survived an abortion. Support for Roe buttressed Obamas criticism of a Supreme Court decision upholding state partial-birth abortion laws. The full implementation of the most radical interpretation of Roe would seem to be the goal of Obamas support for the federal Freedom of Choice Act [FOCA], which, by stripping Catholic doctors of "conscience clause" protections currently in ...
Phyllonorycter baldensis är en fjärilsart som beskrevs av Gerfried Deschka 1986. Phyllonorycter baldensis ingår i släktet guldmalar, och familjen styltmalar. Artens utbredningsområde är Italien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ^ Deschka, G. (1986b) Phyllonorycter (=Lithocolletis) baldensis sp. n. (Lepidoptera, Lithocolletidae)., Nachrichtenblatt der Bayerischen Entomologen vol. 35 issue 1 p. 16-24 ^ [a b c] Bisby F.A., Roskov Y.R., Orrell T.M., Nicolson D., Paglinawan L.E., Bailly N., Kirk P.M., Bourgoin T., Baillargeon G., Ouvrard D. (red.) (25 december 2011). "Species 2000 & ITIS Catalogue of Life: 2011 Annual Checklist.". Species 2000: Reading, UK. http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/phyllonorycter+baldensis/match/1. Läst 24 september 2012. ^ World Gracillariidae: Global Taxonomic Database of Gracillariidae. Prins J. De & Prins W. De, 2010-04-24 Denna artikel om guldmalar saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Jack Ryan: Shadow Recruit är en amerikansk actionthrillerfilm från 2014, regisserad av Kenneth Branagh med Chris Pine i huvudrollen som Jack Ryan. Det är en omstart av filmserien. Efter attacken mot USA den 11 september 2001 tar studenten Jack Ryan värvning i marinen. Under ett uppdrag i Afghanistan skjuts den helikopter Ryan befinner sig ombord ner. Läkarna lyckas rädda honom, men han tvingas lära sig gå igen. Medan han läks träffar han en militär, Harper, som rekryterar honom till CIA och placerar honom under täckmantel på Wall Street. Tio år senare upptäcker Ryan att ett ryskt företag döljer konton, som används för att stödköpa amerikanska dollar. Det gör Ryan misstänksam. Motvilligt skickas han till Ryssland, där han försöker få företagsledaren Viktor Cherevin att ge honom insyn. Cherevin utmanövrerar honom, men när Ryans fästmö kommer till Moskva planerar Harper och Ryan att stjäla Cherevins planer. Ryan upptäcker dock att planen innebär att ett stort ...
Pan American Hotel, Wildwood Crest: Se recensioner, 806 bilder och bra erbjudanden på Pan American Hotel, rankat #6 av 68 hotell i Wildwood Crest och med betyget 4,5 av 5 på TripAdvisor.
Obama: Professor President. Kwame Anthony Appiah is one of Americas leading public intellectuals. In this investigative feature he is on a mission to find out what Barack Obama is like as an intellectual.. Obama: Professor President explores the intellectual influences and ideas which shaped Obama the scholar, teacher and academic. We go into the windy quads and tree-lined streets of the campus in Hyde Park on Chicagos South Side, in search of the elemental Obama and ask those who worked with him, his mentors, academic peers and students, what shaped his ideas and how he thinks. ...
VÄGRA BLI NEDTRYCKT OCH PÅKÖRD|Barack Obamas fina kärlekshälsning till Michelle får oss att smälta|Barack och Michelle Obama söker praktikanter till Washington - det här måste vara drömjobbet!|Barack och Michelles Alla Hjärtans dag-tweets är det finaste vi sett|5 bildbevis på att Michelle Obama har mest stil och klass i Vita huset|Nu svarar Barack Obama på om han vill se Michelle som president|7 saker du inte visste om Michelle Obama|Michelle Obama svarar äntligen (!) på om hon vill bli president 2020|
13.9.2013. Utrikesminister Erkki Tuomioja gör arbetsbesök i Serbien, Montenegro, Makedonien och Turkiet den 15-18 september.. Minister Tuomioja kommer att föra samtal med ländernas utrikesministrar om bilaterala frågor och EU-frågor samt om aktuella regionala och internationella teman, bland annat den senaste tidens utveckling i Syrien och Egypten. Under sin resa träffar minister Tuomioja också andra representanter för statsledningen i länderna, bland annat Serbiens och Turkiets presidenter.. För mera information: utrikesminister Tuomiojas pressattaché Tero Shemeikka, tfn 040 515 1097, och chefen för enheten för EU:s utvidgning och Västra Balkan Päivi Laivola de Rosière, tfn 040 351 3646.. ...
Orkanen Matthew är den värsta orkan som drabbat Florida på mer än tio år. På väg mot Florida, så har den passerat över flera karibiska länder. Även om vår förvaltning fokuserar på möjliga försäkringsskador, så är det en allvarlig katastrof och vi känner djupt med dem som drabbats av den.. Som man kan vänta sig, så beräknas Matthew utlösa betydande försäkringsförluster i Florida och kan därmed påverka såväl återförsäkring som ILS-branschen. Entropics har följt utvecklingen av orkanen noga och omvärderar portföljexponeringen kontinuerligt i och med att nya uppgifter kommer från National Hurricane Center (NHC) och modelleringsföretag. Vår meteorolog har understött investmentteamet vid utvärdering av sannolikheten för försäkringsskador i och med att orkanen utvecklas.. Det kan inte nog understrykas att alla prognoser är behäftade med ett stort mått av osäkerhet och, i och med att orkanen följer en bana precis utanför kustbandet, så kan små ...
Förväntningarna var skyhöga på Obama. Han red ju på dem, och fick till och med Nobelpris innan han ens uträttat någonting, säger Mats Tunehag i en intervju på telefon från Singapore. I Sverige är Mats Tunehag bland annat känd som mångårig ledarskribent på Världen idag. Han är värdekonservativ och välkomnar slutet på eran Obama. - Det var en politisk bedrift av Obama att bli omvald, säger han, och har därmed tömt ut alla sina lovord för presidenten. Åren med Obamastyre beskriver han som närmast en katastrof. Han nämner relationen till Ryssland och påminner om hur Barack Obama sände sin utrikesminister, Hillary Clinton, till Moskva för att träffa Vladimir Putin.. - Relationen skulle bli bra med Ryssland, det talades om omstart, säger Mats Tunehag men menar att omstarten uteblev. - Det har aldrig varit så frostiga relationer de senaste 25 åren som i dag mellan Ryssland och USA. Och i relationen till Kina är det i dag militära skärmytslingar mellan USA och Kina ...
Susan Blanchard Ryan, född 12 januari 1967 i Boston, Massachusetts, är en amerikansk skådespelerska. Hon använder sitt mellannamn Blanchard sedan Susan Ryan redan var ett registrerat namn i Screen Actors Guild. Hon är kanske främst känd för sin roll som Susan i Open Water. För sin medverkan i filmen fick hon 2004 ta emot en Saturn Award för bästa skådespelerska. Hennes far, Ron Ryan, var tidigare coach och general manager för Hartford Whalers. 1999 - Big Helium Dog 2000 - Sex and the City avsnitt "Running with Scissors" 2001 - Super Troopers 2003 - Open Water 2006 - Beerfest 2008 - Pistol Whipped 2008 - The Brooklyn Heist 2009 - Its Complicated Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia ^ "Blanchard Ryan - Biography". IMDb. http://www.imdb.com/name/nm0752436/bio. Läst 22 februari 2011. Blanchard Ryan på Internet Movie Database (engelska) Denna artikel om en skådespelare från USA saknar väsentlig information. Du kan hjälpa ...
Riksdagens talman er den representanten i Finlands riksdag som er ordfører for Riksdagens plenumsmøter. I riksdagshusets plenumsal har talmannen den høyest plasserte plassen. I begynnelsen av riksmøtet velger Riksdagen en talman og to visetalmän under et møte, ledet av alderstalmannen. Normalt velges representanter for de tre største riksdagsgruppene til presidiet, det vil si talmannen og de to visetalmänene Foruten plenum leder talmannen kanslikommisjonen samt talmanskonferansen, som består av talmannen, visetalmänene og ordførerne for komitéene i Riksdagen. Han/hun skiller seg fra de øvrige representantene gjennom ikke å delta i debattene og avstemningene. Talmannen står oftest utenfor dagspolitikken. Til tross for at talmannen er valgt til riksdagsrepresentant for et parti får han/hun ikke begunstige eller misgynne noe parti. Til forskjell fra Riksdagens talman i Sveriges riksdag så innkalles ingen erstatter for den riksdagsrepresentanten som blir valgt til talman. Han/hun ...
Pris: 147 kr. häftad, 2013. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken The Republic of El Salvador Against the Republic of Nicaragua. Complaint of the Republic of El Salvador, With Appendices. 1916. Translation av El Salvador (ISBN 9781313002066) hos Adlibris. Fraktfritt över 149 kr Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris
USA blir mer och mer populärt att resa till. Senaste året passade över 400 000 svenskar gränsen till USA. En fjärdedel av dessa resor är jobbrelaterade.. Var är bäst att resa?. De tre vanligaste resmålen i USA är Florida, västra USA med Kalifornien, eller nordöstra USA med New York. Västra USA har nog mest att erbjuda med flera trevliga städer, nationalparker och en mycket fin kust, ett perfekt område för en roadtrip. Las Vegas ligger här också vilket gör att det säkerligen går att hitta någon konferens eller mässa som företaget har nytta ut av att besöka. Är det värme man söker efter på vintern är Florida ett mycket bra val! New York är ett trevligt alternativ för den som vill iväg på en längre weekend, bästa tiden för detta är våren eller sommaren.. Flyg. Utbudet av flyg till USA har ökat och det finns nu flera olika direktlinjer till USA. Detta speciellt sedan Norwegian började flyga till USA. För att hitta bra rutter och billiga flygbiljetter är det ...
Chávez hade under sin tid vid makten knutit nära band med andra vänsterregeringar i Latinamerika, såsom Evo Morales i Bolivia,[28] Rafael Correa i Ecuador,[57] Lula da Silva i Brasilien,[58] Raúl Castro på Kuba,[59] Daniel Ortega i Nicaragua[60] och Cristina Fernández de Kirchner i Argentina.[61] Tillsammans har många av vänsterregeringarna bildat handelsblocket ALBA, som är tänkt att vara en motvikt till de hårt kritiserade frihandelsavtalen med USA.[62] Hugo Chávez kallade projektet "latinamerikansk integration", vilket skulle syfta till att bryta USA:s hegemoni över kontinenten och öka tilltron och handeln mellan medlemsstaterna.. Parallellt har relationerna mellan USA och Venezuela blivit tämligen kyliga under Chávez tid vid makten. Chávez anklagade USA för att dels ha givit stöd till statskuppen 2002,[63] och dels för att lägga sig i landets angelägenheter i form av donationer till oppositionspolitiker.[64] USA, å andra sidan, kritiserade Chávez för den förda ...
Denna garanti gäller för kunder från USA och Kanada. Kontakta den ursprungliga återförsäljaren för garantiinformation angående verktyg köpta utanför USA och Kanada.. BEGRÄNSAD GARANTI Silhouette America, Inc. erbjuder en begränsad ettårig garanti för sitt elektroniska skärverktyg, inklusive programvaran. Om en defekt i skäraren dyker upp när som helst under det första året efter inköpet kommer Silhouette America att reparera eller ersätta (efter eget val) skäraren utan kostnad för dig utöver kostnaden för att frakta den defekta produkten till oss. Silhouette America garanterar att det elektroniska skärverktyget, när det används i enlighet med tillverkarens anvisningar, kommer att prestera i enlighet med den medföljande dokumentationen för dess avsedda användning under garantitiden. Silhouette America garanterar inte att skärare kommer att fungera utan avbrott eller fel eller att programvaran kommer att vara helt fri från buggar. Silhouette America garanterar inte ...
presentationerna hittills, stod Axel Dreher för. Han har utvecklat ett globaliseringsindex för 60 länder sedan 1970, och studerat om ökad globalisering påverkar sammansättningen av offentliga utgifter. Han hittar absolut ingenting. Empiriska studier som antyder att globaliseringshotet mot välfärdsstaten tycks ha varit ganska överdrivet (önsketänkande?) dyker upp ganska frekvent just nu.. Tre reservationer: 1. Globaliseringen kan naturligtvis ha stora effekter som inte fångas upp i makrostatistik över totala offentliga utgifter. 2. Vi känner inte till det kontrafaktiska scenariot: Utan globaliseringen kanske de stora välfärdsstaterna hade varit ännu större än vad de är idag. 3. Just Drehers senaste studie missar lokala utgifter, vilket är en ganska stor snedvridning i många länder, inklusive Sverige.. Mitt eget papper på konferensen är gamla nyheter för läsare av bloggen, så det tänker jag inte orda mer om. ...
336115 Aberdeen Standard SICAV I - Asia Local Currency Short Term Bond Fund. 865063 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity (Ex UK) Fund. 367698 Aberdeen Standard SICAV I - European Equity Fund. 757575 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund. 192146 Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller Companies Fund. 407775 Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity Fund. 900894 Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond. 721746 Aberdeen Standard SICAV I- Select Emerging Markets Bond Fund. 848069 Aberdeen Standard SICAV I- Technology Equity Fund. ...
Det kan inte precis ha undgått någon att de varmaste anhängarna av regeringen Reinfeldts storstilade momssänkning (KROG) för restaurangbranschen återfinns bland de stora snabbmatskedjorna, med McDonalds i spetsen (där Reinfeldts son förresten sommarjobbade). Även Burger King, Max och Pizza Hut applåderar regeringens subvention av branschen. Snabbmatsgiganterna sänker priserna, det pratar om nyanställningar - och allt talar för en fortsätt tillväxt för dessa stora leverantörer av socker och snabba kalorier.. Man kan förstås fråga sig om detta verkligen är vad Sverige behöver i ett läge där allt fler lider av övervikt och fetma - framför allt unga storkonsumenter av läsk ligger i riskzonen. Visst, ungdomsarbetslösheten är ett stort samhällsproblem - men det är vårt alltmer hysteriska ätande också. Och för den som ändå försöker att hålla igen, är varje dag ett gatlopp. Det går inte att gå mer än några meter utan att stöta på ett kafé, ...
Spanska (castellano or español) är det tredje mest talade språket i världen. Förutom i Spanien talas spanska även i Mexico och övriga Centralamerika samt Sydamerika, utom i Brasilien där man talar det närbesläktade portugisiska, Guyana (engelska), Franska Guyana (franska) och Surinam (holländska). Spanska talas även på Kuba, Puerto Rico, Filippinerna, Dominikanska Republiken och andra karibiska öar.
Turkosa hav, pudervita stränder, skuggande palmer och vänliga människor. Västindien är omåttligt populärt och det är lätt att förstå varför. Hit kommer sol- och badsugna turister från hela världen. Kanske vill du själv åka bort och njuta av garanterad värme och vackra omgivningar? Västindien, även kallat Karibien, består av flera öar och ligger strax utanför den centralamerikanska kontinenten. Här hittar du populära resmål som Aruba, Puerto Rico, Kuba och Bahamas. Även Jamaica, Haiti och de vackra Caymanöarna ligger här. Att välja ut en ö kan kännas rentav omöjligt, det finns för mycket att väja på. Men genom en kryssning i Västindien behöver du inte välja.. Populära destinationer och resor till Västindien. Det finns omåttligt populära öar i Västindien, några av storfavoriterna är Bahamas och Tobago. Det roliga med Västindien är att varje ö har sin egen kultur och historia. Cigarrer och gamla bilar på Kuba, reggae på Jamaica och lyxiga resorter ...
UNDER LEDNING AV EUNAN RYAN har nu drömmen om egen whiskey kunnat förverkligas. 2013 lanserades Jack Ryan Single Malt 12 YO och 2015 kom Jack Ryan Single Malt 15 YO The Bourdega, Bourbon Barrel and Sherry Cask.. Båda är destillerade på enkelpanna av Cooley Distillery och råvaran utgörs av mältat korn, som torkats på slutna bord. Det innebär att malten aldrig kommit i kontakt med rök och att det därmed heller inte finns någon rökighet i vare sig doft eller smak på den färdiga drycken.. Efter destillering är whiskeyn lagrad 12 respektive 15 år på gamla bourbonfat. 15-åringen har dessutom fått ett halvårs "finish" på fat som innehållit Olorososherry.. Sedan lanseringen har familjen Ryans single malt fått många lovord och prestigefulla utmärkelser. 2014 fick Jack Ryan Single Malt 12 YO guldmedalj vid Irish Whiskey Awards och tidigare i år tog den hem guld vid San Francisco World Spirits Competition, där också Jack Ryan Single Malt 15 YO erhöll silvermedalj.. Även ...
Vi känner oss tvugna att hålla en demonstration mot nazismen och fascismen i Ukraina. Det har genomförts en militärkupp i Ukraina som har lett till att makten har hamnat i händerna på nynazister. Vi kräver att FN, USA:s regering och EU skall fördöma nazistregimen som har kommit till makten i Ukraina. Vi kräver att USA:s regering slutar upp med att finansiera nazisterna i Ukraina.. Enligt den amerikanska utrikesministern (hon är "assistant US secretary of state" -red), Victoria Nuland, så har USA spenderat omkring 5 miljarder dollar på den s.k. "demokratin" i Ukraina. Nazisterna har kommit över tusentals vapen från militära förråd i Ukraina. Vi kräver att FN, EU och USA:s regering tvingar nazisterna att lämna tillbaka sina vapen. Majdans representanter (Majdan är det stora torget där demonstranterna samlades -redaktionen) tvingade Verchovna Rada (parlamentet i Ukraina) att upphäva en lag som förbjöd fascist- och nazistpropaganda i Ukraina.. Den nazistiska regeringen i ...