Syfte och mål:För att introduktionen av elvägar ska bli lyckosam behöver innovationssystemet kring elvägar förstärkas. Syftet med projektet är att stärka svensk och nordisk forsknings- och innovationskraft inom området elvägar genom att bygga gemensam kunskap i samarbete mellan institut, universitet, myndigheter, företag och demonstrationsarenor. Förväntade effekter och resultat:Arbetet kommer bl.a. resultera i ett tydliggörande av samhällsekonomiska förutsättningar, nyttor och andra effekter som elvägar för med sig ur olika aktörers perspektiv. Olika implementeringsstrategier kommer att utvärderas och framgångsfaktorer för hög acceptans kommer att identifieras.
Pockettidningen R berättar denna gång om den orättvisa, ojämlika och ojämställda vården och hälsan i ett modernt Sverige. Är du rik, vit och man, grattis!. "Vi behöver fundera över hur vi kan säkra att folk får den vård de behöver och att alla får ett bra bemötande. Visst har valfrihet ett egenvärde men det är naivt att tro att det löser alla vårdens problem och det gynnar i alla fall inte de sämst ställda.. En satsning på mer övervakning och statistik från vårdens område är önskvärt. Jag vill att data om bland annat socioekonomiska skillnader och dödlighet mäts regelbundet och blir tillgängliga.. I dag kan man gå in och se hur börsvärden förändras från dag till dag och regelbunden uppdatering av arbetsmarknadsstatistik är självklar men vårdstatistiken är lågprioriterad.". Olle Lundberg, föreståndare för Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa vid Stockholms universitet.. Redaktör: Maria Hagström ...
Hälsan är ojämlikt fördelad i samhället, bland annat kan man se att personer med lägre socioekonomisk status har mer ohälsosamma levnadsvanor vilket visar sig i sämre hälsa. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder och därför är det viktigt med satsningar på mat och fysisk aktivitet redan i förskolan. Eftersom 95 procent av barnen i Sverige är inskrivna i förskolan har förskolan en unik chans att påverka levnadsvanor och hälsa.. - Förskolan har möjlighet att ge barn en god start och kan på sikt utjämna skillnader i hälsa, menade Yvonne Forsell, psykiater vid CES, som medverkade vid seminariet om förskolans hälsofrämjande arbete den 8 juni.. ...
Fyra socialdemokratiska riksdagsledamöter har lämnat in en motion till riksdagen om att mensskydd - även menskoppar - ska finnas gratis på t. ex. ungdomsmottagningar.. De menar att gratis mensskydd är en jämlikhetsfråga och något som skulle ge en tydlig signal från samhället alla ska ha samma ekonomiska förutsättningar:. "Det finns olika sorters mensskydd med olika upptagningsförmågor t.ex bindor och tamponger. Ett annat alternativ kan vara att prova att använda menskopp. Menskoppen suger fast mot slidväggarna, vilket minskar risken för läckage om den sitter rätt. Det skulle vara till stor fördel om mensskydden fanns för gratis utdelning på ungdomsmottagningar, hos skolsköterskan eller hos idrottsklubben. Det skulle innebära en större jämlikhet och ge en tydlig signal från samhället att flickor och kvinnor ska ha samma ekonomiska förutsättningar som killar och män.". Läs hela motionen här: data.riksdagen.se/fil/E59BD4C5-81BA-458B-8585-3BAE706746C6 ...
Vi i Finland har en relativt lång historia när det gäller att ta hand om våra nyförlösta mödrar och barn. Till exempel grundades den första rådgivningsstationen för barn år 1904, och år 1949 så täckte kommunala barn- och mödrarådgivningsbyråer hela landet. Blir man gravid nu vet man att man går på regelbundna rådgivningsbesök och barnmorskan följer upp familjens situation även efter förlossningen, detta är en företeelse som förekom redan i slutet av 1800-talet. Den lokala barnmorskan besökte den nyblivna mamman för att lära henne om hur man sköter barnet och de egna hygienen. eftersom det var barnmorskornas ansvar att utbilda mödrarna i frågor om hälsa och moderskapet. Det som är så bra med det här systemet är att ALLA gravida besöker rådgivningarna och går dit med sina barn senare, oavsett socioekonomisk bakgrund, och därför förekommer det ingen social stigmatisering heller. Många kommuner erbjuder även extra stöd för familjer som kan uppleva att ...
techreport{86bc7ddb-7e28-444f-be4d-d27ea02c3270, abstract = {Rapporten, som är resultat av samarbetet mellan Kronofogden och Rättssociologiska institutionen vid Lunds universitet, har sitt avstamp i rättens betydelse för att de niera och mäta överskuldsättning. Den lyfter upp och sammanför två av samhällets och rättssystemets stora problemområden: migration och överskuldsättning. Empirin i rapporten utgöras av en samkörning av Kronofogdens utsöknings- och indrivningsdatabas med Statistiska centralbyråns databas som har gett information om gäldenärernas socioekonomiska bakgrund. Den skapar ny kunskap kring överskuldsättning i samhället generellt och för migranter i synnerhet. I rapporten studeras dels vilka som är överskuldsatta i Sverige, dels vilka faktorer som påverkar överskuldsättningen. För att få en djupare förståelse av överskuldsättningens spridning undersöks även skillnaderna mellan statliga skulder och övriga ...
I statistiken ver skuldsaneringar kommer det att fr.o.m. 30.4.2012 finnas mer omfattande uppgifter n tidigare om antalet skuldsaneringsans kningar och antalet personer som ans kt om skuldsanering samt om den socioekonomiska bakgrunden hos dessa personer ...
Blomquist Sthlm AB jobbar för att du ska få ett hållbart inomhusklimat där ljud, temperatur, estetik och funktion harmonierar. I över 40 år har vi arbetat med lokalanpassningar, akustik och undertak. Vår specialistkompetens ger dig det högvärdiga slutresultat som du söker för din lokal.. Vi vet vad som passar i varje läge och känner till de möjligheter som finns i form av material och metoder. Vi tar fram en optimal lösning som möter både lagkrav och dina ekonomiska förutsättningar.. Utöver vårt arbete med undertak, akustik och lokalanpassning erbjuder vi också produkter och lösningar för komfortkyla. Om du väljer en kyllösning från oss för dina lokaler kan vi erbjuda en helhetslösning där undertaket och kylsystemet passar perfekt tillsammans.. Vårt mål är att förknippas med hög kvalitet. Därför ställer vi höga krav på det arbete som utförs och på de material som vi använder. Vi genomför kontinuerliga egenkontroller för att verifiera att vår kvalitet ...
Arbete är grunden för välstånd och därför behöver ett samhälle som vill utvecklas kunskaper om arbetslivets villkor och om förutsättningar - mänskliga, organisatoriska, ekologiska, ekonomiska förutsättningar.
Julen närmar sig med stormsteg och det är dags att börja förbereda sig på den ekonomiska barriär som julen kan innebära.. Många är det som under och efter jul får problem med sin ekonomi, eftersom utgifterna ökar i samband med jul- och nyårsafton. Julklappar, julmat och nyårstillbehör är vad som gör att ekonomin lätt blir skakig, och om man inte har lagt undan pengar inför högtiderna kan det vara svårt att ha råd. Här är några tips på hur du undviker problem med ekonomin i december och januari.. ...
Välkommen till SVT Sport - Sveriges största sportredaktion. Håll dig uppdaterad med de senaste livesändningarna och sportnyheterna från SVT.
Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sund ekonomi hos Sundit Reko ett effektivt skydd mot bokföringsbrott De tillfälliga skatteanstånden en ny konkursvåg? Jakten
Jag heter Carina och är antingen på så det ryker om det, eller komplett av. Gör ofta flera saker på en gång, mest för att testa simultankapaciteten. Jag är passionerat intresserad av samhället och omvärlden, och startade en blogg för att jag har medfödd skrivklåda. Har gått ner för mellanlandning efter ett härligt yrkesliv som stolt och mallig purser på SAS. Jag bor strax norr om Stockholm, född glad, och har med åren otroligt nog blivit klok. Nyfiken är jag på allt, mest på fortsättningen. Skrattar ofta och gärna ...
Uppdaterat. Efter samtal med nyhetschefen valde Rapport att lyfta bort inslaget.. Här kan du se inslag från SVT Rapport där jag kommenterar den.. Det är ett tveksamt inlägg för journalisten ställde en fråga till mig i vårt samtal men har klippt inslaget med en annan vinkel, så nu är fokus mer på att mammor har makt över pengarna. Det är inte helt korrekt.. Vi pratade om ojämlikheten mellan tvåföräldrarfamiljen och enförälderfamiljen. Hon har klippt det till att handla om ojämlikhet mellan mamman och pappan.. Och ja, jag hade gått hela vägen från socialdepartementet i regn, därav frisyren. ...
Räkna på samhällsekonomiska effekter ex. från vindparksprojekt Martin Hedman, VD IUC Sverige AB Stockholm 3 mars 2011 Agenda Kort om IUC nätverket SEK Samhällsekonomisk kalkyl Skelleftekraft och Blaikenprojektet
30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Destination: boendesegregation? : En kvantitativ studie om samspelet mellan allmännyttan och socioekonomiska villkor i Stockholm 2007-2014.
Många av kvinnorna i studien mådde väldigt dåligt och hade skuldkänslor. Kvinnorna är medvetna om att ett sms-lån inte är en hållbar lösning och att det är dyrt men man upplever sig så ekonomiskt pressad att man inte har något annat val. Många har ett litet eller obefintligt nätverk att tillfälligt låna pengar från, man har heller ingen att prata ekonomi med vilket man skulle behöva eftersom kvinnorna själva bedömer sin ekonomiska kunskap Studien har tittat på två grupper av kvinnor - den första gruppen kvinnor använder ibland sms-lån för att tillfälligt lösa ekonomiska problem eller förstärka kassan för att tex kunna resa eller shoppa, den andra gruppen sitter fast i skuldfällan ...
ENVA är en schablonmodell för samhällsekonomiska beräkningar av väginvesteringar. Modellen kan användas för att beräkna samhällsekonomiska effekter av hastighetssänkning, mittseparering, ATK (automatisk trafiksäkerhetskamera) samt viltstängsel.
Ska man istället fortsätta att ha en lika stor armé och därmed ta ut en större andel av de unga till soldater? Detta skulle få svåra effekter på landets ekonomi i längden, då fler i gruppen 20-24 år då inte skulle kunna få tillfälle till högre studier eller att börja arbeta i den produktiva ekonomin. Redan de minskande unga årskullarna i sig kommer att ställa till ekonomiska problem ...
Via nyheterna nås vi allt mer av uppgifter om att ett stort antal av landets kommuner och regioner dras med växande ekonomiska problem. Kostnaderna skjuter i...
När det sker förändringar i din livssituation förändras även dina försäkringsbehov. Hos Fennia får du ett försäkringsskydd i livets olika skeden.
Jag kan inte riktigt tro att de blev förvånade och chockade. Vi har ju varit gifta i två år och flyttade till radhus för mindre än ett år sedan. Det är inte helt ovanligt att det där efter kommer barn. Dessutom är jag nästan klar med min utbildning (har jag tur så hinner jag klart, sista kursen slutar någon gång kring 27 mars och pyret är beräknat till 1 april, ganska tajt om tid men det kan gå), vi är som sagt gifta och bor bra, vi har inga som helst ekonomiska problem. De är väl inte så insatta i hur vi har det ekonomiskt, men i dagsläget sparar vi minst 7 000 i månaden, och det kommer vi ju inte kunna göra efter april, men de pengarna kommer ju räcka gott och väl till pyret :) Dessutom får jag ihop fler slantar med föräldrapenning (även om jag inte plockar ut 7 dagar/vecka, räcker med 4 för att hamna på plus) och barnbidrag, än jag får med studiebidraget jag har nu (har aldrig tagit studielån ...
Fuktproblem och mögel i hus kan få svåra konsekvenser. Sök professionell hjälp för att slippa hälsomässiga och ekonomiska problem.
Det är stor skillnad mellan svarta och vita i USA avseende socio-ekonomiska faktorer såsom inkomst, splittrade familjer, dömda för brott m.m. Vänstern, speciellt i USA, […]. ...
Ett av de tre privata företag i Karlskrona, som i höstas, fick möjlighet att utföra hemtjänst har allvarliga ekonomiska problem, rapporterar Radio Blekinge.
Men väntar man å andra sidan för länge kan detta ge intrycket att man i viss mån tillåter betalningsförseningar och att man inte har så väl fungerande rutiner för sin kredithantering. Många fakturor till privatpersoner har en förfallodag satt till slutet av månaden. Orsaken kan vara att man glömt bort det, att postgången felat eller så beror det på ekonomiska svårigheter. I annat fall gäller räntelagen som säger att sen betalning kan belastas med ränta från och med en månad efter det att ursprungsfakturan skickades. Om kunden ändå inte betalar?
Det finns olika teorier om hur samh llsekonomin fungerar och hur samh llet b r tackla ekonomiska problem. P den h r webbplatsen kan du l sa mer om dessa teorier och hur och n r de har vuxit fram, samt korta biografier om n gra k nda ekonomiska t nkare. V lj rubrik i menyn till h ger p sidan. Bakom informationen st r en privatperson som studerat ekonomisk historia vid universitetet ...
Kommunfullmäktige i Pajala har beslutat att låna ut 1,5 miljoner kronor till kontraktstillverkaren MikroMakarna AB, som har ekonomiska problem.
Undersökning visar att många svenskar skulle ha problem med bara en liten ökning av boendekostnaderna. Vi går igenom vad högre boränta innebär och hur man skyddar sig mot ekonomiska problem.
S- och V-majoriteten har inte tagit de ekonomiska problemen på tillräckligt allvar under mandatperioden. Det anser oppositionsledaren Sten-Olof Johansson (M).
Zynga har stora ekonomiska problem och kämpar för att kunna behålla sina anställda när intäkterna minskar och likaså intresset från spelarna. Efter succén
Ekonomiska problem. Och sportsliga. Lindsdals IF sliter ont. - Det är ingen rolig sits vi sitter i, säger tränaren Jonathan Taylor.
Skånetrafiken säger upp sina trafikavtal med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor. Skälet är att bolaget har stora ekonomiska problem och inte längre kan utföra körningar enligt avtal.
Enskilda personer och familjer kan under en kortare eller längre period hamna i ekonomiska svårigheter. Genom aktiv skuld- och budgetrådgivning vill vi bidra till att så många som möjligt kan leva ett självständigt liv och klara sina åtaganden. Har du: problem att få pengarna att räcka till? större utgifter än
Flest brukaravtal har Södermalm, 30 avtal vilket inte är förvånande med tanke på att det befolkningsmässigt är det största stadsdelsområdet. Vårt Enskede-Årsta-Vantör har 11 avtal, vilket borde vara mera om man tänker på att vi är näst största stadsdelsområde och att grannen Farsta har 21 avtal. Det vore intressant att få uppgifterna om brukaravtal nedbrutna till stadsdelsnivå, för att kunna bedöma sambandet mellan boendeform, socioekonomisk ställning och närhet till grönområden. Jag ska kontakta stadsdelsförvaltningen för att få en lista på var vi har våra avtal ...
Att starta ett företag ska vara enkelt, det ska gå snabbt och det ska bli rätt. Därför erbjuder vi information, service och digitala tjänster som ska hjälpa företagare. På Bolagsverket granskar och registrerar vi företag och föreningar. Vi registrerar också ändringar i företag, tar emot årsredovisningar, fattar beslut om förseningsavgifter, likvidationer, tillstånd och dispenser med mera.. Vi erbjuder även företagsfakta, dvs. information om företag och föreningar ur våra register. Allt i våra register är offentliga handlingar, en del information är gratis medan andra produkter är avgiftsbelagda. Vi arbetar i samverkan med andra aktörer för att förenkla för Sveriges företagare, och utvecklar effektiva tjänster som ska bidra till en enklare vardag för företagaren. ...
Club Staying Alive - 3 års jubileum! on Trädgårn Göteborg | Club Staying Alive firar 3 år på Trädgårn och detta firar vi med klackarna i taket! Club Staying Alive, är den en ultimata mötesplatsen för Dig som fyllt +30 och utgår från den bästa dans musiken mellan 1975-1995. Här träffas vi alla…
Det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Det gäller även upplevelsen av utsatthet för närståendes bruk av substanserna, även om de socioekonomiska skillnaderna är mindre men utsattheten k
Skillnader i hälsa mellan grupper med olika socioekonomisk status återkommer oavsett om man mäter i termer av utbildningsnivå, inkomststorlek eller yrkesstatus. Skillnaderna återfinns för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem, dvs. för insjuknande och död i alla våra stora folksjukdomar liksom för självskattad hälsa. Skillnaderna följer vad som brukar kallas en gradient - ju lägre socioekonomisk status desto sämre hälsa. I denna rapport diskuterar författaren hur skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper kan härledas till orsaker om generell sårbarhet såsom stress och psykosociala faktorer. Syftet med rapporten är att analysera betydelsen av psykosociala faktorer för socioekonomiska skillnader i hälsa, och utifrån denna analys föreslå möjliga insatser för att minska ...
Man borde ta reda på mer om varför trafficking fortsätter växa, menar Nalin Pekgul, och förstå dess rötter. Varifrån kommer kvinnorna? Hur ser deras socioekonomiska villkor ut? Arbetet i Sverige kan tyckas gå långsamt, men det tog lång tid att inse hur stort problemet var. Dessutom är det svårt att hitta dessa kvinnor eftersom de göms undan i lägenheter där de utnyttjas.. Roma Debabrata håller med om att man måste göra något åt de underliggande orsakerna till problemet, till exempel var efterfrågan kommer ifrån. Och, inte minst viktigt, hur synen på kvinnor är.. - Vi är inte så dumma att vi tror att det räcker med att städa upp i ett "red light district" och frita flickor, säger Roma Debabrata. Samhällets attityder måste förändras: hela vägen från regeringen ner till domstolarna, polisen, medierna och gemene man. En massrörelse måste till för att synliggöra kvinnors rättigheter.. Därför arbetar STOP också med att informera i byarna om kvinnors villkor. ...
19 nov. 2018 - från 126 kr: Hotell i Sao Luis på TripAdvisor: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Sao Luis, Brasilien.
Det har stor betydelse att ambulanspersonalen förstår att det kan röra sig om stroke eller TIA eftersom de då kan aktivera en specifik vårdkedja, där sjukhuset kontaktas före ankomst så att man kan förbereda för fortsatt snabbt omhändertagande. Om man däremot inte misstänker stroke hamnar man inte rätt från början, konstaterar Katarina Jood.. - Våra data talar för att det är svårare att tidigt identifiera personer med stroke i grupper med lägre utbildning och inkomstnivå, fortsätter hon. I studien har vi inte kunnat analysera bakomliggande faktorer, men man kan spekulera i att högre utbildning och högre inkomst är kopplat till bättre förutsättningar att ta till sig kunskap och symtom vid olika sjukdomar och även förmåga att kontakta och kommunicera med personal inom sjukvården. Att SOS kontaktas snabbt efter insjuknandet är också viktigt för tempot i den tidiga vårdkedjan.. Riktade hälsoinsatser. Resultaten i studien presenteras vid den pågående ...
På allabolag.se hittar du företagsinformation om Universitets- & Högskoleutbildning Stockholms län. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation.
Cancerfondsrapporten: Cancervård uppmärksammar vi brister inom cancerprevention, vård och forskning samtidigt som vi ger förslag på lösningar för en jämställd vård - som vi fortsätter arbeta för tillsammans med dig.
På allabolag.se hittar du företagsinformation om Universitets- & Högskoleutbildning Norrbottens län. allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation.
Hälsan är ojämlikt fördelad i samhället, bland annat kan man se att personer med lägre socioekonomisk status har mer ohälsosamma levnadsvanor vilket visar sig i sämre hälsa. Goda levnadsvanor grundläggs i tidig ålder och därför är det viktigt med satsningar på mat och fysisk aktivitet redan i förskolan. Eftersom 95 procent av barnen i Sverige är inskrivna i förskolan har förskolan en unik chans att påverka levnadsvanor och hälsa.. - Förskolan har möjlighet att ge barn en god start och kan på sikt utjämna skillnader i hälsa, menade Yvonne Forsell, psykiater vid CES, som medverkade vid seminariet om förskolans hälsofrämjande arbete den 8 juni.. ...
Aktuella värden, historiska data, prognoser, statistik, diagram och ekonomisk kalender - Euroområdet - Disponibel personlig inkomst.
Vad kan en av de största författarna i den svenska 1900-talslitteraturen lära oss om förtryck och motstånd? Anna Salomonsson undersöker i sin litteraturvetenskapliga avhandling hur ojämlika kulturmöten gestaltas i tre verk av författaren Sara Lidman - och resultatet visar att förtryck och motstånd till viss del ser likadant ut överallt, oberoende av var det sker.
Utbildningsresultateten är generellt sett bra, men de grundläggande färdigheterna har försämrats. Resultaten påverkas starkt av elevernas socioekonomiska bakgrund. De sämre utbildningsresultaten hos elever från utsatta grupper, särskilt romer, är en uppenbar anledning till oro. Uppskattningar visar att en mycket stor andel romska barn slutar skolan i förtid. Ett betydande antal lagstiftningsåtgärder och administrativa åtgärder har antagits för att främja inkluderande undervisning, och nu börjar de genomföras. Åtgärderna förväntas bidra till att minska gapet mellan romska barn och övriga barn i utbildningsnivå och utbildningsresultat. I mars 2016 antog parlamentet ändringar i utbildningslagen som utvidgade den obligatoriska skolgången till förskolans sista år och fastställde att yngre barn har rätt till en plats på daghem. Trots detta leder ojämlikheter i utbildningssystemet till svårigheter att höja kvaliteten på humankapitalet, och de hämmar även framtida ...
När du ansöker om ett privatlån utan säkerhet eller ett lån utan UC så kommer låneinstitutet att se över din kreditvärdighet. Detta då man dels vill säkerställa att du har ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet men även för att beräkna kreditrisken. Varje gång en bank lånar ut pengar tar man nämligen en risk. Denna risk måste man få betalt för och betalningen sker i form av ränta. Alla lån är kopplade till en låneränta som antingen kan vara fast, alltså samma för alla låntagare. Eller så sätts räntan individuellt utefter låntagarens ekonomiska förutsättningar. När låneräntan sätts individuellt så innebär det att olika kunder erbjuds olika räntor. Räntan på privatlån ligger ofta i ett spann på 2,95-29,95%. Med andra ord kan låneräntan skilja sig stort vilket också avspeglar sig i den månadskostnad man betalar för sitt lån. Har du god ekonomi och få andra skulder så kommer du antagligen att erbjudas en låg ränta. Har du istället ...