ADOBE Professional Support - ALL - All Platforms - International English - Gold - 2Y - PRO MIN REQ - 4 USERS - FIXED FEE - 1+ - 24 Months (10005129AE01A24) - Product Family: Professional Support - Product Type: Gold - Language: International English - Operating System: All Platforms - Duration: 24 Months - Level Detail: 1+ - Users: 4 USERS - Points: 7000
Praktiskt stöd vid cancer är sådant som gör att du kan fungera i din tillvaro. Exempel är olika hjälpmedel, anpassning av bostaden eller färdtjänst.
Sociala nätverk växer så det knakar världen över. Framförallt är Facebook det mest kända nätverket för oss svenskar. Åtminstone någon gång i månaden ploppar ett nytt nätverk upp som säger sig vara bättre än de andra. Flera går under lika fort som de kom, andra växer sakta men säkert och några få blommar upp något helt osannolikt. Twitter, som ändå får anses gå under kategorin sociala nätverk är ett av exemplen. Först skriver jag några rader om vad jag tror är viktigt för att bygga ett eget socialt nätverk därefter två av de mest intressanta lösningarna från det ursprungliga inlägget 6 Promising And Open Source Social Networking Softwares To Create Your Own. Vad gör ett socialt nätverk framgångsrikt?. Det här är en fråga som det tyvärr inte går att svara konkret på. Hade jag haft ett svar hade jag också varit snuskigt rik. Det finns några faktorer som jag tror är direkt avgörande:. ...
Syfte Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja personer med fetma till livsstilsförändringar.
Grankulla beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings-, ungdoms- eller social- och hälsovårdsverksamhet. Understöd beviljas för sådan verksamhet som är i linje med Grankulla stads värderingar och som bidrar till att stadens strategiska målsättningar uppfylls, samt kompletterar stadens egen serviceverksamhet.. Läs mer om kultur- och fritidsunderstöden och ansökningsförfarandet här ,. Läs mer om social- och hälsovårdens understöd , ...
Stöd i vardagslivet är ett kvalificerat och flexibelt vardagsstöd för dig som behöver stöd och hjälp med att klara svårigheter i vardagen, både i och utanför bostaden. Insatsen syftar till att praktiskt hjälpa, motivera och stödja dig, så att du får möjlighet att förbättra förmågan att leva ett så aktivt, meningsfullt och självständigt liv som möjligt i vardagen och i samhället.. Insatsen innebär hjälp i form av såväl praktiskt, socialt som pedagogiskt stöd för att engagera, uppmuntra och motivera den enskilde till delaktighet och ansvarstagande och självständigt utförande.. Exempel på insatsen Stöd i vardagslivet:. - Praktiskt stöd med städ, inköp och matlagning, tvätt, klädvård och hygien samt praktiskt stöd med enklare myndighetskontakter. Med målet att den enskilde själv utvecklas och ta över insatserna.. - Pedagogiskt stöd för att strukturera vardagen och hitta goda rutiner samt förenkla, tydliggöra, planera och träna vardagliga ...
En tyngdpunkt under nätträffen var diskussionen om hur samverkan kommer in i rekryteringsarbetet. Enligt Malin Lindelöw är det ett klassiskt misstag att göra kravspecifikationer utan vare sig partssamverkan eller tillräcklig omsorg om analysen. Det kan leda till felrekryteringar eller att man missar potentiella kandidater.. - Kravspecifikationen är den mest naturliga punkten för samverkan. Därför bör man fråga sig vem som gör kravspecifikationen och när. Varje befattning måste granskas ur olika perspektiv och av så många kontakter som möjligt. Först då kan man få en helhetsbild av vilka förväntningar och krav som gäller.. - Visst, det tar tid. Men har man väl tagit sig över den puckeln har man mycket att vinna, både i tid och i effektivitet. Ett ordentligt grundarbete är en förutsättning för att få den kompetens som krävs.. Specificera arbetsuppgifter ...
Jag har åter fördjupat mig en smula i framgångsfaktorer som har en bred inverkan i livet. Denna gång handlar det om socialt kapital. Det är en sådan faktor som har en inverkan på de flesta områdena i livet. Jag har bara tittat på åtta områden i livet men i samtliga fall kan man räkna med att socialt kapital har en märkbar effekt. I vissa fall mer än i andra.. Tidigare har jag skrivit om tillit som utgör en av tre komponenter i socialt kapital. Tillit är en kraftfull faktor som har stor inverkan på vissa områden i livet medan socialt kapital har en mindre kraftfull men bredare inverkan. Det är intressant att en delkomponent kan vara så påtagligt annorlunda än det komplex den ingår i. Båda faktorerna har i alla fall en tydlig inverkan i livet.. Läs mer i inlägget.. #social-buttons {clear:both;height:15px;margin:40px 0 10px 20px;} #social-buttons a {background:url(https://staticjw.com/images/social-sprite.png) no-repeat 0 0;width:16px;height:16px;display:block;margin:0 0 0 ...
Denna värld slogs sönder när saneringspolitiken kom indundrande med grävskopor och schaktmaskiner. När de nya fina gråa plåthusen stod färdiga, med alla tänkbara bekvämligheter så ville inte folk flytta in, eller så hade de inte råd. Områdets tidigare innevånare hade skingrats. Under ett par årtionden stod en femtedel av områdets lägenheter tomma. Först från 90-talet och framåt har området blivit populärt, inte för sin starka sociala sammanhållning, inte för sina små trevliga butiker, med säkerhet inte för sin skönhet utan för sitt centrala läge och närheten till de levande stadsdelarna i Linnestaden och kring Långgatorna. Det sociala sammanhanget, de små trevliga butikerna och den starka sociala sammanhållningen levde istället kvar i orörda områden som Kungsladugård. Här finns allt detta i det område som planerades av stadsingenjör Albert Lilienberg - Kungsladugård. Här finns landshövdingehus, parradhus och villor i en välbalanserad ...
In the same way that you are providing invaluable help and support to your partner or relative to manage their heart failure, you need just as much support as a caregiver. Find out more
Man kan se de här ljusen som representanter för offren, men man kan också tänka att bakom de här ljusen finns 240 män som dödat sin fru eller flickvän.. Fakta: Varje år dödas 16-17 kvinnor av en partner eller före detta partner.. ...
Jag tycker N.nu redan i nuläget är mycket bra, men det är trevligt att Jim ständigt utvecklar och lägger till nya funktioner. I framtiden skulle jag vilja se en integrering av delningslänkar till sociala nätverk, exempelvis Facebook. Det är bra att man kan koppla andra domännamn till sin sida på N.nu, men om det är genomförbart hade det varit intressant om man kunnat koppla sin N.nu-domän till en extern hemsida. Kanske som en betalfunktion i framtiden?. Svar från Jim: delningslänkar till sociala nätverk är något jag definitivt kommer att titta på förutom endast som widgetar som finns idag. Att koppla sin N.nu-domän till en annan extern hemsida vet jag inte riktigt om det går rent tekniskt. Jo det går med frames (ramar) men det är ju inte helt bra om man vill synas i Google.. ...
Ann-Sofi Levander, socialchef, berättar om projektet Remodem.. Vi har också bjudit in till brukarråd på ett par av våra boenden.. Personal från kommunen och landstinget har gjort studiebesök i Älvsbyns testmiljö med tekniska hjälpmedel. Vi bjöd även några anhöriga med på besöket.. Vi kommer att testa nattkamera, en modell av GPS klocka samt kommunikation via läsplatta hos brukaren.. En svårighet i projektet har varit, och är, att alltför få personer får sin diagnos i ett tidigt skede. Projektets kriterier var att de personer som ska testa olika tekniska hjälpmedel ska ha fått en demensdiagnos. Vår erfarenhet såhär långt är att diagnosen kommer så pass sent att de hjälpmedel vi erbjuder redan i många fall spelat ut sin roll.. Vi kommer därför att vidga vår testgrupp till personer som inte diagnosticerats men som själva upplever att de har vissa problem med minnet.. Vårdkedjan mellan kommunen och landstinget är av avgörande betydelse för att stödet till ...
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  Aktörer känner inte till andra aktörers ansvar, mandat och roller.  Aktörer känner inte till vad andra aktörer kan bidra med och behöver.  De olika aktörernas ansvar, roller och mandat brister i tydlighet.  Kontakter på fältnivå verkar fungera bättre än kontakter på högre nivåer.  Sociala nätverk är ofta en framgångsfaktor.  Sociala nätverk saknas mellan de som inte arbetar tillsammans till vardags.  Ofta saknas samlade lägesbilder, alternativt uppvisar brister.  Skäl till lägesbildsproblemen verkar ligga i metoder, datakällor och arbetssätt.  Bedömningar och analyser grundar sig ofta enbart på
I oktober var trafiken till de sociala nätverken för första gången större än till de webbaserade mejltjänsterna. I alla fall i Storbritannien. Siffror från Hitwise visar att 5,2 procent av alla besök i UK hamnar i kategorin "Sociala nätverk", där bl a Facebook, Bebo och MySpace ingår. Det ska jämföras med knappt 5 procent för de webbaserade mejltjänsterna (som bland annat inkluderar Hotmail, Yahoo! Mail och Gmail).. ...
LEGO Life är ett nytt socialt nätverk som riktar sig till barn under 13 år. På nätverket, som tyvärr ännu inte har lanserats i Sverige, kan barn dela med sig av bilder på sådant de har byggt och delta i communityt. Tillsammans med Unicef har LEGO försökt skapa ett så tryggt socialt nätverk som möjligt, som ska vara
Ikoner kan man nog aldrig få för många av. Jag tycker själv att ikoner sätter en otrolig prägel på en sites design. De kan förvandla en alldaglig tråkig design till något ganska intressant. Webtreats har utifrån besökares önskemål skapat inte mindre än 154st svarta ikoner för sociala nätverk. Ikoner passar in i många sammanhang. De är utmärkta för att markera länkar till de sociala nätverk du är med i eller för att visa en besökare på ett viktigt inlägg du gjort om något speciellt.. ...
För första gången på länge väntade alla på vad en sosse har att säga inför Juholts premiärtal som ny partiledare (s).. Jag tycker han tog chansen. Ur Handelskammarperspektiv var klartext om behovet av baskunskaper i skolan bra. Kanske finns det jordmån för att våga tala om lärarkompetens mer tydligt nu. Men det bestående var stilen och inlevelsen. Juholt markerade öppenhet genom att under talet bryta mot det vanliga, tillrättalagda formatet för ett stort linjetal - han kommenterade talets struktur, bad om ursäkt för att han med utläggningar lyfte stämningen just när det skrivna talet skulle vara allvarligt. Han ställde sig liksom utanför sitt eget tal. Kanske inövat, kanske inte - men det funkade.. Han talar om social (paus) demokrati. Det kan bli effektivt i en tid när sociala nätverk växer så det knakar på nätet (twitter, facebook mm). Som förnyelsegrepp kan ju sossarna inte börja kalla sig "nya". Det tricket (som var Blairs i England från början) knep ...
Regionförvaltningsverken delar ut understöd för projekt inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbete samt digitalt ungdomsarbete. Understöd kan ansökas av kommun, samkommun, stiftelse, förening eller annat samfund som tillhandahåller ungdomstjänster. Understöden stärker tillhörigheten och främjar delaktighet och likvärdighet bland unga samt tillgängligheten till möjliga verksamheter. Understöd kan beviljas för ett år i taget för projekt som pågår maximalt tre år.. Enligt ungdomslagen är ungdomsinformations- och rådgivningstjänsterna en del av det kommunala ungdomsarbetet. Undervisnings- och kulturministeriet har som mål att samtliga unga ska omfattas av informations- och rådgivningstjänsterna. Inom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet ges högklassig, tillförlitlig och gratis handledning i olika frågor i ungdomarnas liv. Genom ungdomsinformations- och rådgivningsarbetet stöder man ungdomarnas utveckling och stärker deras delaktighet och livskompetens. ...
Ja. Jag är ofta på konferenser och håller föredrag eller worskhops för hela organisationen innan det är dags att dela in sig i repektive avdelning. Ämnena är lite olika. Personalen vill ofta ha något som rör målfokus, må bäst och hur man kommunicerar bättre både hemma och på jobbet. Ledningen vill ofta hellre ha ett innehåll som genererar resultat, exempelvis hur medarbetare besvarar köpsignaler de får på fritiden. Oavsett ämne så vill man ha något som är lite kul och utan pekpinnar.. Vissa företag vill att personalen använder sig av spontana möten som sker i arbetslivet och även tänker till kring de egna personliga kontaktnät de har för att sprida varumärket utanför den normala kretsen, utan att de utnyttjar dem de känner. Det kan man kalla för mingel och nätverkande, eller social kompetens. Jag vet att det gör stor skillnad både för resultatet och för trivseln på arbetsplatsen.. Innehåll och tidsåtgång beror på vad ni önskar, jag skräddarsyr så ...
... Som tidigare är nöjd personal dina bästa ambassadörer.
Vill du vara språkvän till en nyanländ i Robertsfors Kommun? För våra nyanlända är det viktigt att träffa och få kontakt med personer i kommunen för att lättare komma in i samhället, lära sig språket och få nya vänner. Ett socialt nätverk är av stor betydelse för att förstå och bli delaktig i det svenska samhället. Din insats kan betyda mycket.. ...
En annan sak som framkommer av undersökningen är att olika typer av nätverk, till exempel det personliga nätverket, blir allt viktigare när cheferna söker arbetskraft.. - Förr var det vanligare med traditionella jobbannonser, men nu börjar man gå ifrån det och använda det personliga nätverket istället. Det kan bero på att man känner sig ensam i det här stora beslutet. Har man förtroende för en person och den rekommenderar en viss kandidat är man därför mycket mer benägen att välja just den kandidaten, säger Carina Björkefors.. Samtidigt uppger många chefer i undersökningen att de inte har tid att underhålla sina nätverk. Ett allt mer populärt alternativ är därför rekryterings- och bemanningsföretagen, eftersom man då får hjälp att göra ett urval.. ...
Förutom vår webbsida och våra prenumeranter så har vi ett stort antal "kontaktytor" som bygger på det personliga nätverk som vårt team har skapat och etablerat sedan 1997. Vår prioritering var i huvudsak att offerera finansiella tjänster för management på internationella bolag stationerade i Europa, Asien och Sydamerika.. Vi har kontakter till management på diverse olika företag både nationellt och internationellt - har vi det inte direkt inom vårt nätverk så kan vi genom vårt nätverk göra viss research som i sin tur kan leda till viktiga kontakter för er.. ...
BLI DIN EGEN REKTOR. Vilka kunskaper behöver du för att se sammanhang, nya möjligheter och ta beslut framöver? "Led dig själv och ta ansvar för att du utvecklas kontinuerligt", uppmanar Daniel Kjellsson. Gör en plan för ditt eget lärande.. FÅNGA "OSYNLIG" KUNSKAP. Hur använder ni kunskap som forsar in i er organisation, varje dag? Vilka kanaler och möjligheter finns? "Om en säljkår, eller en ingenjör, uppfattar något på marknaden som är användbart - hur isolerar ni den informationen och tar action?". SKAFFA INFORMATIONSSTÖD. "Chefen kan inte vara överallt. Väv dig ett personligt nät för att fånga in informationen du behöver". Ta hjälp av teknik, som RSS, och av människor i din närhet, externa coacher eller konsulter.. FÖRSTÅ DIN MARKNAD OCH PRODUKT - ÄNNU BÄTTRE. "För att förutse marknadens utveckling behöver chefer bli ännu mer marknads-och produktnära.". FRAMTIDSUTVÄRDERA DIN ROLL. Robotisering och AI förändrar våra jobb. "Många kommer till en början ...
Vid detta lunchseminarium presenteras arbetsmarknadsläget i länet med aktuell statistik gällande bland annat konjunktur och sysselsättning. Därefter presenteras projektet "Ett UF för alla" - som gott exempel på en praktisk satsning för framtida kompetensförsörjning. Ung företagsamhet Västernorrland har under två års tid drivit projektet "Ett UF för alla" riktat mot introduktionsprogrammet på gymnasiet. Syftet med projektet var att skapa förutsättningar för att ha en genomgående slagkraft för samtliga program/inriktningar inom gymnasieskolan. Eleverna har bland annat fått möjlighet att utöka sina personliga nätverk, lära sig kundbemötande genom att delta på mässor samt förstå innebörden av att driva ett företag. Kom och lyssna på Gunnar Holmgren, Region Västernorrland och Elias Högström, Ung företagsamhet.. Datum: 16 april ...
De flesta av våra studenter väljer att läsa utomlands vid något av våra många partneruniversitet. Förutom att det är en upplevelse för livet så ger utlandsstudier tillgång till unika kurser, möjlighet till specialisering, språkkunskaper samt ett internationellt personligt nätverk. Det finns möjlighet att läsa två terminer utomlands.. För dig som väljer att läsa utomlands endast en termin erbjuder vi bl.a. projektarbeten/internship i samarbete med näringslivet eller juridikkurser med inriktning mot revisor under den andra terminen. I den nationalekonomiska inriktningen finns möjlighet till poänggivande praktik utomlands, till exempel vid en svensk ambassad eller internationell organisation. ...
MVA är en processinriktad metod för att utveckla organisationers krisberedskapsförmåga ur ett brett perspektiv. Metoden omfattar bl.a. scenariometodik och analyserna genomförs i seminarieform. Analyserna utgår från och sker i nära dialog med användare.. Genom MVA-metoden kan organisationer och verksamheter bl.a:. - Tydliggöra förutsättningar samt samhälleliga och organisatoriska utgångspunkter.. - Identifiera det skyddsvärda inklusive samhällsviktig verksamhet samt analysera beroendeförhållanden. - Bedöma sårbarhet, konsekvens och förmåga vid oönskade händelser.. - Ge förslag till åtgärder samt underlag för kontinuitetsplanering.. - Utveckla och förstärka kunskapsutbyte, lärande och personliga nätverk.. Arbetssätt. Arbetssättet baseras på dialog och utformas tillsammans med ansvarig i den berörda organisationen. Nedan ges exempel på moduler som är centrala för MVA-metoden. Dessa genomförs i seminarieform.. Plattform: Under det första seminariet behandlas ...
För en starkare primärvård! Akademiskt primärvårdscentrum bildades den 1 januari 2015 - då Centrum för allmänmedicin och de akademiska vårdcentralernas nätverk gick samman. Det nya centrumet arbetar, oberoende av driftsform, med utbildning, forskning och utveckling för studenter och personal i primärvården. Det sker i nära samverkan med hälso- och sjukvården, universitet, högskolor och andra.
Vårt samarbete med Ljung & Sjöberg ger oss professionell support i att stötta chefer, HR och medarbetare i ärenden kopplat till problematik inom alkohol, droger och spel. Som arbetsgivare är det en självklarhet att hela tiden sträva efter att ge bästa möjliga stöd till våra medarbetare för att de ska vara hållbara. Exempelvis möjliggör Ljung & Sjöbergs unika tjänster att våra medarbetare anonymt kan få stöd med att hantera den problematik som finns oavsett om det gäller personen själv eller någon i dess omgivning.". -Mattias Melin, People Expert, Nordea. Läs vad våra kunder säger. ...
Vi kom fram lagom till registrering där det även fanns tid för att mingla bland kollegor och titta på lite utställare som var på plats, en liten blandning av leverantörer av både tjänster och varor där flera redan var kända. Även lunchen intogs på stående fot i samband med minglet, en läcker tallrik med kyckling och lite olika spännande tillbehör på en buffé. Efter intagandet av lunchen så var det dags för Kost & Närings ordförande Karin Lidén starta kostdagarna, efter det så tog moderatorn Tomas Tengby över för att guida oss igenom programmet under dagarna.. Först ut att starta var våran socialminister Göran Hägglund, som på ett politiskt lättsamt sätt presenterade regeringens syn på den offentliga måltiden. Roligt att höra hur man från regeringshåll fått upp ögonen för betydelsen av den offentliga måltiden, det satsas på den nu och man har även satsat pengar på att ge resurser för att verkligen bli bättre på den offentliga måltiden i ...
I denna kunskapsöversikt har samordning av stöd till barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar och deras familjer beskrivits ur olika perspektiv. Behovet av ett samordnat föräldrastöd för familjer med barn och ungdomar med omfattande funktionsnedsättningar är stort. Kunskapsöversikten visar varför ett samordnat föräldrastöd är betydelsefullt och att det finns olika modeller för hur samverkan kan ske över myndighets-, verksamhets-, och professionsgränser oavsett huvudman.. ...
Eftersom vi jobbar som en serviceorganisation gentemot v rdcentralerna st lls speciella krav p oss. Det betyder att din h ga servicek nsla och flexibilitet r avg rande f r ett framg ngsrikt resultat. Arbetet r mycket sj lvst ndigt men samtidigt r din f rm ga att arbeta och samarbeta i team oerh rt viktig ...
Väl på plats i gymmet så kastade jag giriga blickar efter det blank-polerade löpbandet men satte sedan efter en djup suck igång med att rycka lite vikter. Och vet ni vad? Jag trodde att jag skulle vara totalt bruten i hela kroppen idag, men jag känner ingenting. Jag måste gjort nåt fel. Så idag får jag väl antingen ringa professionell support eller så får jag helt enkelt öka vikterna ...
Tjänsten Kaiku Health hjälper oss att enkelt dela information till tidigare och nuvarande patienter. Den digitala uppföljningen gör att vi framöver snabbt kan reagera på patientens biverkningar eller symptom - vi kan lätt dirigera patienten till rätt ställe och samtidigt erbjuda konkret stöd via webben.. - Beroende på situationen kallar vi patienten personligen till mottagningen eller vidare till primärvården. Med hjälp av tjänsten kan vi samtidigt strukturerat samla värdefull information om vårdens långtidseffekter för att fortsätta utveckla hälsovården, berättar avdelningsöverläkare Päivi Lähteenmäki. Mervi Siekkinen på Åucs Cancercenter framhäver att det är viktigt för en spetsenhet som Åucs Cancercenter att delta i utvecklingen av innovativa lösningar som Kaiku Health.. - Med hjälp av tjänsten för digital uppföljning kan vi erbjuda bättre, forskningsbaserad vård vid rätt tidpunkt och tillika stöda patienterna för att klara sig efter att vården ...
Vårt uppdrag är att utveckla det professionella måleriet i Sverige - på ett sätt som gynnar våra medlemsföretag. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för god lönsamhet, arbeta för säkra och trygga anställningar och verka för att stärka våra medlemmars konkurrenskraft. Som bransch- och arbetsgivarorganisation driver vi frågor som är viktiga för måleribranschen, och gör vår röst hörd i samhällsdebatten. Bland annat arbetar vi hårt för att behålla och utveckla privatmarknaden, där ROT-avdraget och en sund måleribransch utan svartarbete är två av våra viktigaste frågor.. Vi arbetar för att öka din lönsamhet, utveckla ditt företagande, bevaka dina intressen och ge dig praktiskt stöd!. Som medlem har du därför tillgång till en mängd tjänster som du har direkt användning av i din verksamhet. I medlemskapet ingår exempelvis kostnadsfri juridisk rådgivning och förhandlingsstöd, och du kan få hjälp med entreprenadjuridik, ...
Medarbetare som mår bra, bidrar aktivt till att göra arbetsgivare attraktiva. Hälsan verkar som en magnet, som behåller och drar medarbetare till sig. Ju bättre hälsa desto större dragningskraft. Det går att bygga in drivkrafter för hälsoutveckling i en organisation. Mellancheferna är nyckelpersoner i vårt koncept. Där ligger således vårt fokus. Dessa chefer behöver dock strategiskt stöd uppifrån och praktiskt stöd nerifrån. Vi erbjuder därför strategiseminarier för ledningsgrupper och stöd till hälsoinspiratörer. ...
Två kuratorer arbetar på heltid i det skyddade boendet för att hjälpa till med bland annat vägledning, praktiskt stöd och samtalsstöd.. - Det känns jättebra att vi kan erbjuda detta till de som är utsatta för våld och i akut behov av hjälp. I första hand är platserna till för våra kommuninvånare, i mån av plats kommer vi sälja dygnsplatser till övriga kommuner, främst kommunerna i Norra Bohuslän, säger Kerstin Windemo, sektionschef barn och familj.. I ett akut läge får den som har ett skyddsbehov hjälp omedelbart. Det kan exempelvis innebära att man blir upphämtad och transporterad till boendet. Socialsekreterare kopplas in för att ge barnen och de vuxna det stöd som behövs, och få en chans att gå igenom sin livssituation. På boendet kan barnen och de vuxna få stöd av kurator med de praktiska göromålen i den dagliga livsföringen, de kan även få samtalsstöd och stöd med olika myndighetskontakter. Där finns också möjlighet att få hjälp med att ...
Studien visar att frågan om våld mot kvinnor har institutionaliserats i svensk politik och att två våldförståelser - en strukturell könsmaktsförståelse och en relationell familjevåldsförståelse - präglar frågans framväxt. Jourkvinnor inom lokala jourer hade en tung administrativ arbetsbörda och ägnade förhållandevis lite tid åt opinionsbildning. De arbetade nära socialtjänsten och arbetsuppgifter som traditionellt inte förknippas med ideella organisationer - exempelvis journalföring och orosanmälningar om barn - föreföll okontroversiella. Kärnvärden såsom anonymitet för kvinnor, systerskap och oberoende jourer utmanades. Behandling i form av samtal framstod som den främsta insatsen på de kommunala specialenheterna och bland behandlarna fanns ett avståndstagande från praktiskt stödarbete. Det gjordes en åtskillnad mellan "professionell samtalsbehandling", underbyggd av olika arbetsmetoder och manualer, och kvinnojourernas arbete som framställdes som centrerat ...
Vi stödjer genomförande av evenemang via praktiskt stöd och/eller ekonomiskt bidrag. Kommunen har, för att underlätta för dig som arrangör, bildat ett evenemangsråd som består av kommunala tjänstemän från kulturförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och näringslivsenheten samt representant med sakkunskap om evenemang och evenemangsutveckling. Evenemangsrådet finns på kommunen för att hjälpa er i uppstartsfasen av era arrangemang. De kan tipsa om stöd, förmedla kontakter och lämna feedback på arrangemangsplaner och budget. Evenemangsrådet är också de som ger förslag till beslut om evenemangsbidrag samt koordinerar eventuellt praktiskt stöd från kommunen.. ...
Genom de karriärmöjligheter som erbjuds, tillgången till Combitech Learning Lab och framför allt inspirerande kollegor, finns det utrymme och möjlighet att utvecklas både i yrkesrollen och som person. För oss är det också en självklarhet att det ska finnas balans i tillvaron. Vi erbjuder därför både stor frihet i arbetet och praktiskt stöd för att förena konsultrollen med föräldrarollen och/eller en rik fritid ...
Nyutkommen! Kan köpas till specialpris vid köp av valfritt paket av Rättserien.. Både dataskyddsombud och dataskyddsansvariga arbetar dagligen med att förbättra det inbyggda dataskyddet i sina organisationer. Det är ett roligt men också utmanande arbete eftersom de behöver tillämpa ett komplext regelverk. För att lyckas skapa förändring behöver de nå fram till både medarbetare och ledning. De behöver förstå vad organisationskultur är för att kunna påverka den. Boken kombinerar juridisk analys av komplexa frågeställningar med konkreta tips hur man kan arbeta i praktiken. Hur arbetar man riskbaserat och utifrån en kontrollplan? Hur hanterar man behandlingsregister och förhandssamråd? Hur kan man få en överblick över styrande dokument och pågående IT-projekt? Boken ger både teoretiskt och praktiskt stöd i dessa och många andra frågor. Den innehåller många visuella verktyg och praktiska checklistor.. Författare ...
Vi säger stort grattis till Katarina von Wachenfeldt som precis har blivit ODIS-certifierad doula genom att skriva ett fullt godkänt ODIS prov! Katarina hittar du i Stockholms län.. "Jag utbildade mig till doula 2014 via Föd utan rädsla. Idag arbetar jag deltid som undersköterska på Karolinska sjukhuset och deltid i egen firma som doula och konsult inom HR/personal. En fantastisk blandning med två gemensamma nämnare, människor i fokus och meningsfullhet.. Som doula vill jag bidra till lugna och positiva förlossningsupplevelser och att du/ni känner trygghet som föräldrar. Det uppnår vi tillsammans genom möten, samtal och praktiskt stöd inför, under och efter ert barns födelse. En trygg och närvarande start i livet för er nya familj är en så viktig plattform för fortsatt utveckling och en bra framtid.. Mitt mål är att ni ska känna att det är er förlossning - på era villkor.". ...
Are you a transport professional who is interested in understanding how best to deal with the fast-changing urban transport landscape while ensuring the shift towards zero-carbon urban mobility? Then this is the course for you! With a mix of lectures, workshops, site visits and the chance to exchange with peers this EIT Climate-KIC course will provide you with tools and methods that will give practical support in dealing with long-term planning in complexity ...
Are you a transport professional who is interested in understanding how best to deal with the fast-changing urban transport landscape while ensuring the shift towards zero-carbon urban mobility? Then this is the course for you! With a mix of lectures, workshops, site visits and the chance to exchange with peers this EIT Climate-KIC course will provide you with tools and methods that will give practical support in dealing with long-term planning in complexity ...
MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete riktar sig till dig som arbetar med informationssäkerhet i en organisation. Det erbjuder praktiskt stöd i att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete hos leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen.
Konkret stöd, kompetens och nya verktyg för bättre hållbarhet i ekonomin Den kommunala ekonomin befinner sig i den största krisen i sin historia. Tre av fyra fastlandskommuner, totalt 255, uppvisar negativt resultat för 2019. Coronakrisen har förvärrat kommunernas ekonomiska situation ytterligare. I. ...
Syftet med säkerhetsskyddskursen är att ge konkret stöd och användbara verktyg för de frivilliga försvarsorganisationerna (FFO) så att de kan genomföra säkerhetsskyddsanalyser på ett ändamålsenligt sätt.
Jagstärkande samtals-terapi och sondering av den unga kvinnans sociala nätverk för att undersöka var hon kan få stöd av en anhörig har visat sig framgångsrikt inom ett samlat vårdkoncept (Att möta patienter som söker för oro kring heder och oskuld, Nationellt centrum för kvinnofrid 2011). Men i ett mindre antal fall är desperationen och rädslan så stark hos den enskilda patienten att okonventionella metoder och råd kan vara den enda vägen för att skapa trygghet hos patienten och en känsla av kontroll över en psykologiskt kaotisk livssituation. Att som vårdgivare inte kunna resonera om alternativ av det slaget i enstaka fall är ett svek mot det fåtal unga kvinnor som är svårast utsatta. I praktiken riskerar de att offras på den politiska korrekthetens altare ...
Från och med Outlook 2013 så ändras kontaktmappens grundinställning till att visa sammanslagna kontakter. Varje kontakt visar summan av all information som Outlook hittar för den personen och därmed blir många kontaktkort mycket mer användbara.. Outlook letar nu på alla ställen där du kan tänkas ha kontakter, mappen kontakter, kontaktmappen i lync samt eventuella sociala nätverk du anslutit dig till. Därefter så samlas denna information i ett kontaktkort och gör att du får enkel tillgång till all information som du har kring en viss person.. För att verkligen dra nytta av denna funktion kan du vilja ansluta de sociala nätverk du använder (och som Outlook stöder) till Outlook. Detta gör du enkelt genom att gå till Kontakter och klicka på länken Anslut till ett socialt nätverk som visas i mapplistan till vänster.. Klickar du på denna ruta så kan du ansluta dig till de sociala nätverk som du använder:. ...