vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende
Pris: 363 kr. häftad, 2014. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken Perspectives of Corporate Social Responsibility and Sustainability av Naem Meraj (ISBN 9783659102967) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Corporate Social Responsibility handlar om hur företag påverkar samhället i ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv? Bli medlem och lär dig mer!
Uppsatser om CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CSR. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.
Begreppet hållbarhet (CSR, corporate social responsibility) är något som många företag jobbar med och har satt fokus på under de senaste åren. Men hur står d...
InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna
ISO 26000 är en vägledande ISO-standard inom socialt ansvarstagande (SR - Social Responsibility) och Företags samhällsansvar (CSR - Corporate Social Responsibility).[källa behövs] Standarden kan användas av olika typer av företag och organisationer.[källa behövs] SS-ISO 26000, Vägledning för socialt ansvarstagande, publicerades i november 2010 med svensk översättning. Standarden innehåller riktlinjer för hur arbetet med socialt ansvarstagande ska bedrivas. Det var efter förslag från ISO:s konsumentorganisation, under en internationell ISO-konferens i Stockholm, som ISO:s medlemmar röstade positivt till framtagandet av en internationellt vägledande standard för socialt ansvarstagande. ISO valde SIS, Swedish Standards Institute, för att i samarbete med ABNT, Brazilian Association of Technical Standards, ta fram den nya standarden. Den första versionen av ISO 26000 lanserades i november 2010. ISO 26000 har utvecklats i ett unikt projekt där experter plockats från en rad ...
Commun Intelligence berättar om en undersökning gjord av analysföretaget andBEYOND Communications som jämför hur området Corporate Social Responsibility kommunicerats från företagens verkställande direktörer till ägarna de senaste fem åren. Man har studerat företagens verksamhetsberättelser och brev till aktieägarna och bland annat kommit fram till att antal vd:s som beskriver sina företag som corporate or global citizens ökat med 800 procent från 1999-2004. Antalet direktörer som redovisade hur de mäter sina social responsibility-aktiviteter ökade med 600 procent under samma period.. Slutsatsen är att Corporate Social Responsibility utvecklats till att bli en allt större framgångsfaktor i företagets verksamhet. Ett område som måste hanteras, kommuniceras och definitivt inte går att förkasta som separata PR-lull-lull-aktiviteter frikopplade från företagets övriga positioneringsarbete.. (Jag hittade PR-portalen Commun Intelligence via Researcher). ...
Vi respekterar och förespråkar internationella mänskliga rättigheter och arbetsrättsliga lagar. Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantörer gör detsamma. Vi tillåter inte diskriminering eller trakasserier i någon form. Våra medarbetare har rätt att organisera sig, gå med i föreningar och förhandla med företaget. Vi tillåter inget tvångs- eller barnarbete. Vi ska kontinuerligt sträva efter att förbättra arbetsmiljön på våra arbetsplatser. Vårt mål är att skapa en säker arbetsmiljö och uppnå bästa möjliga fysiska, psykiska och sociala välbefinnande bland våra medarbetare ...
Strategisk Corporate Social Responsibility är en tvådagarskurs för företag där man fokuserar på att utveckla ett företags roll i samhället så att såväl lönsamheten som samhället förbättras. Programmet bygger huvudsakligen på generella teorier om hur strategier utvecklas som modifieras för CSR-frågornas unika karaktär. Fokus läggs även på hur CSR-frågor kan hanteras i globala leverantörskedjor. Programmet syftar till att förbereda deltagarna för att kunna delta i såväl operativa som strategiska diskussioner, snarare än funktionell specialisering.. Programmet levereras i samarbete med GU School of Executive Education vid Handelshögskolan i Göteborg. Programansvarig är Docent Niklas Egels Zandén. Niklas Egels Zandén är forskare inom management & organisation med fokus på hållbara strategier och leverantörskedjor. Han är också rådgivare åt privat näringsliv och offentlig sektor. Niklas undervisar samma Corporate Social Responsibility program för deltagarna ...
Lundin Petroleum var aktiva i Block 5A-koncessionen i Sudan. Organisationen ECOS publicerade rapporten UNPAID DEBT i början på juni om Lundin i Sudan från 1997 - 2003 och deras avsaknad av CSR där. Ärendet har till och med kommit upp som fråga i Nederländernas parlament, den 11 juni 2010, eftersom det verkar finnas en koppling mellan nederländska regeringen och Lundin Petroleum. Frågorna på engelska. Den här kopplingen är intressant eftersom det verkar som om Lundin-koncernen var bolagsregistrerat i Nederländerna under perioden 1997 - 2003. Jag har just hittat informationen om att Lundin har registrerat ett antal bolag i nederländska bolagsverket. Länk. Bolaget Lundin Sudan B.V. är ett av dem och finns liksom övriga bolag registrerade med säte i Den Haag ...
Last month, Peakons from across all five offices joined forces to raise money for leading mens charity Movember, which is shaking up mens health and striving to reduce the number of premature deaths through cancer and mental health issues.
Målsättningen är att med ett gediget engagemang på en affärsmässig grund, bidra till en hållbar utveckling. Arbetet innefattar bland annat internt miljöarbete och att bidra till olika samhällsprojekt.. För oss är det viktigt att vårt engagemang för det samhälle vi lever och verkar i genomsyrar hela vår organisation. Vi menar också att vårt samhällsengagemang alltid ska börja med handling, att faktiskt göra något som gör skillnad. Vi vill bidra med något som vi brinner för och vi vill att det ska genomsyras av vår övergripande vision.. Men vi vill inte att vårt samhällsengagemang ska stanna hos oss, därför tar vi hjälp av de smartaste människorna vi kan tänka oss: våra kunder. Vi vet att vi har lång väg att gå men vi vet att våra kunder kan hjälpa oss att göra detta till ett långsiktigt, återkommande arbete.. Aktuella och tidigare projekt:. DECEMBER 2017. En summa pengar skänktes till föreningen "Våra älskade barn" och deras arbete lokalt med att ...
Unicef - Wetterhälsan ger 10 kr till att vaccinera mot polio och mässlingen - för varje vaccinerad vuxen. Läkare utan gränser - Wetterhälsan ger 1 kr per listad invånare i ekonomisk gåva. ...
Vi är ett KRAV-märkt restaurangföretag som värnar om det gröna, närodlade och sunda. Och lika viktigt är sunda och schyssta villkor både här och hos våra producenter. Därför har vi valt att delta i Hållbara Restauranger, ett projekt som strävar efter att belysa hållbarhetsfrågorna inom vår bransch. Läs mer ,,. Läkare utan gränser ...
vc_row css_animation="" row_type="row" use_row_as_full_screen_section="no" type="full_width" angled_section="no" text_align="left" background_image_as_pattern="without_pattern"][vc_column width="2/3"][vc_column_text] CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY - SE VÅRT UTBUD NEDAN [/vc_column_text][vc_separator type="small" position="left" up="12" down="12"][vc_column_text] Corporate Social Responsibility(CSR) är ett område där allt fler företag försöker förbättra sig. Det finns ett uppdämt behov av att lära sig hur företag skapar ökad.... ...
SvD:s krönikör Andreas Cervenka satte i måndags fingret på den springande punkten i sin krönika Samhället okänt land för näringslivet. Krönikan är tyvärr inte tillgänglig för gemene man. Cervenka gör sitt bästa för att näringslivets direktörer och styrelseordföranden ska känna trycket och tänka till: - Kan vårt engagemang ses som en viktig faktor för samhällets långsiktigt hållbara utveckling? Om inte, måste vi medborgare fråga oss: - Vad är den främsta garanten för att kapitalister ska inse vikten av att förena vinstintresse med företagets sociala ansvar? Cervenka nämner de nya företag som växt fram baserade på idéer om att alla företag behöver kunskap och handfast stöd för att förstå sitt sociala ansvar och verka för Corporate Social Responsibility (CSR ...
LIBRIS titelinformation: CSR - corporate social responsibility : en guide till företagets ansvar / Tommy Borglund, Hans De Geer, Susanne Sweet ; Magnus Frostenson, Lin Lerpold, Sara Nordbrand, Emma Sjöström, Karolina Windell.
Det är inte Kristdemokraternas sociala ansvarstagande som svajar, endast Penilla Gunthers trovärdighet och lojalitet till sitt eget parti", skriver KDU.. På SVT Opinion (1/11) skriver riksdagsleamoten Penilla Gunther (KD) att kristdemokratiska kärnvärden som "omsorg om människan" har fått stryka på foten i hennes eget parti. Det är ett verklighetsfrånvänt påstående. Kristdemokraterna är ett borgerligt parti till höger som alltid har tagit socialt ansvar. Vi har prioriterat omsorg om barn, äldre och socialt utsatta i samhället sedan partiet bildades, och det gör vi även nu med Ebba Busch Thor som partiledare.. I Kristdemokraternas budget finns förslag så som sänkta ingångslöner i form av introduktionsanställningar så att fler arbetslösa kan få chansen till arbete och egen försörjning. Det föreslås ett jobbskatteavdrag för barnfamiljer för att öka människors ekonomiska utrymme, för att minska risken för bråk om tid och pengar som annars riskerar att leda till ...
I kommande delar av denna bloggserie kan ni läsa om resonemang kring hur socialtjänstens arbete med barn och ungdomar lever upp till Barnkonventionen och hur barnets bästa kan bedömas och säkerställas.. I 3 kap. 3 § socialtjänstlagen anges att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Inom landets 290 kommuner sägs det pågå ett utvecklingsarbete för att säkerställa att man uppfyller de krav som lagstiftningen ställer på socialtjänsten och den myndighetsutövning som pågår där.. Den 1 juli 2014 infördes krav på socionomexamen eller annan relevant examen för handläggning i myndighetsutövningen.. Socialtjänstens ansvar för barn och ungdomar är således stort och tungt. Arbetet ställer stora krav på att tjänstemännen (socialsekreterarna) har kunskap om de lagar som styr socialtjänsten och vilka skyldigheter myndigheterna och tjänstemännen har, samt vilka rättigheter den enskilde har.. Förutom de lagar som socialtjänsten ...
Som KRAV-certifierad ska du följa svensk lagstiftning om arbetsvillkor och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. KRAV har valt ut delar ur den lagstiftningen som är särskilt viktiga och sammanställt dessa i en checklista som finns att ladda ned på KRAVs hemsida. På två punkter överstiger KRAVs regler den svenska lagstiftningen, dessa beskrivs längre ned på denna sida.. Samtliga regler för socialt ansvar hittar du under kapitel 3.1 Socialt ansvar för KRAV-certifierade.. Checklistan för socialt ansvar hittar du här: Socialt ansvar - checklista. ...
Elverdal lever upp till det sociala ansvar som anges i de konventioner som ligger till grund för FN:s 10 Global Compact-principer om mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.
Idag lanserar SIS, Swedish Standards Institute, den första globala standarden för hållbar utveckling, ISO 26000. Den berör såväl miljöfrågor som mänskliga rättigheter och många andra frågor inom socialt ansvarstagande.
Den 13 december kl 16.00 låses programledarna komikern och programledaren Gina Dirawi, artisten Linnea Henriksson samt Musikhjälpen-veteranen Kodjo Akolor in i en glasbur och släpps ut den 19 december kl 22.00. Programmet sänds non-stop i P3 och på SVT Play, och stora delar av dygnet i SVT2. 50-60 artister uppträder under veckan.. FLER KUNDER BLIR till exempel medvetna socialt ansvar och om miljöpåverkan. Nu har företagen fått upp ögonen för att detta är en viktig faktor i deras marknadsföring. Det gäller att våga visa upp de insatser man gör på neutralt och objektivt sätt för att kunderna ska uppskatta dem.. DET ÄR OCKSÅ många företagsledare som har ett stort intresse av att ägna sig år CSR. Den bästa funktionen får man om den är en naturlig del av företagets verksamhet och det går att tjäna pengar på de insatser man gör. Vinstintressena måste dock flyttas från kvartalsvinster till mer långsiktiga hållbara mål och man måste räkna till exempel på de ...
Apoteket påverkar sociala förhållanden för såväl kunder som medarbetare. Arbetet med socialt ansvar genomsyras av företagets vision om ett liv i hälsa.
För att inspirera till ökad kompetensutveckling i svenskt näringsliv så fortsätter vi vår intervjuserie med människor och företag som valt att vända sig till IHM för att vässa sig och sin organisation.I detta blogginlägg så träffar vi Stefan Carlsson, 47 år, marknads- & säljchef på det anrika företaget SIA Glass i Slöinge, som tillsammans med IHM har skapat SIA Glass Säljakademi. Så, över till Stefan.- Hej Stefan, jättekul att få komma hit till Hallands glass-Mecka. Det ska bli spännande höra lite hur ni tänker kring socialt ansvar och företagets utveckling, men först lite kort om din bakgrund.- Hej, kul att du är här. Jag har jobbat inom livs i hela mitt yrkesliv, började som säljare på några bolag och har varit VD hos en fiskgrossist och Orkla Snacks. Jag är stolt Hallänning och bor på en hästgård inte långt härifrån tillsammans med fru och två barn. Utöver arbetet så är det familj och mycket idrott som gäller, gärna cykling, jag var med i
Mark Levengood träffar en av de mest inflytelserika CSR-expertrena i Norden, Parul Sharma. Hon talar om  svenskarnas bristande sociala ansvar utomlands, ökande nepotism i Sverige och sociala mediers inverkan på samhället. 
John Mellkvist skrev redan 2015 om värdet av en sund etik som konkurrensverktyg. Och idag, 2 år senare, kunde inte hans ord varit mer sanna. Vi är stolta över att jobba med företag som tar socialt ansvar på allvar!. Läs mer... ...
Norrøna är medlem i Ethical Trading Initiative i Norge och arbetar strategiskt med företagets sociala ansvar i hela värdekedjan.
LFK//Socialt Ansvar hyllar företagen i Lidköping som hjälper oss att utföra våra integrationsaktiviteter. LFK tar redan innan vårt integrationsarbete hand om runt 650 barn i åldern 6-14 år. Vi är följaktligen oerhört tacksamma för all hjälp vi kan få.. ...
Nyligen hölls ett stort internationellt möte i Kanada för att ta fram en standard för socialt ansvarstagande, ISO 26000. Tillsammans med Brasilien leder Sverige det internationella standardiseringsarbetet.
IXP Data har en tydlig policy för socialt ansvar. Vi stödjer välgörenhets och humanitära organisationer finansiellt och med fria EasyInstall licenser.
Har inte vi som föräldrar ett socialt ansvar att vaccinera våra barn? Den frågan ställs ofta till oss som motsätter oss all vaccinering.
I denna skärningspunkt har vi fått starka, formella teorier, som den helt dominerande agentteorin, som i början på 2000-talet började slå ut den tidigare, mer företagsnära transaktionskostnadsteorin. Vi har lämnat den stora frågan, varför företag finns och hur de är organiserade, till hur enskilda utbyten av delegerat ansvar hanteras, givet att människan är opportunistisk och begränsat rationell. Vad vi i Sverige framför allt har förlorat är intressentteorin, som är en svag teori, men som försöker se företaget i dess samhälleliga sammanhang, mycket likt den italienska motsvarigheten Economia Aziendale . Kanske intressentteorin är på väg tillbaka, genom de begrepp som idag etableras, företagets sociala ansvar (corporate social responsibility) och hållbarhet, det senare ett luddigt begrepp som tycks kunna rymma det man önskar ...
som berörs.. CSR är en förkortning av Corporate Social Responsibility som på svenska kan översättas "Företagens ansvarstagande i samhället". CSR omfattar miljömässiga, etiska och sociala ansvar. Det finns mer än en definition av CSR. Den mest etablerade är den som ges i eu-kommissionens vitbok 2002: "Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna, utöver vad lagen föreskriver".. Man kan säga att ansvarstagandet omfattar följande områden i ett modernt företag:. [unordered_list style="tick"] ...
Det händer mycket inom CSR-området, även inom forskningen. Detta verkar definitivt vara en avhandling värd att titta närmare på med några intressanta slutsatser. Corporate Social Responsibility (CSR) är begreppet på allas läppar just nu. De flesta företag och branscher säger att de arbetar med frågor om socialt ansvar och hållbarhet men det har saknats en…
Varför lever en miljard människor i fattigdom trots att världen är rikare än någonsin?! Och vad kan vi på HR göra åt saken?!. Efter att ha sett alla filmer i det världsomspännande projektet Why Poverty har jag funderat mycket på CSR - företags sociala ansvar. Många av oss har säkert sett Uppdrag granskning under hösten som var. Stora företag så som H&M, som själva säger sig vara ledande i sin bransch när det kommer till CSR-frågor, blir granskade och risade. Granskningarna visar att företaget inte alls tar det sociala ansvar som förväntas av konsumenter, intresseorganisationer och FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Men H&M står inte ensamt, de är bara det företag som vi svenskar känner till som har blivit granskat. Detta kanske på grund av sin storlek, eller uttalade CSR-policy. Tänk då hur många andra företag det finns i världen, tar dessa sitt sociala ansvar?. Why Poverty? är ett projekt som syftar till att väcka en debatt kring fattigdomen som ...
Hållbar utveckling och CSR. (5.0 hp, HT18/19, vecka 36-03, 20%.). I kursen får du lära dig grunderna i hållbar utveckling och i företagens sociala ansvar (CSR). Vi kommer att diskutera och tillämpa centrala begrepp som hållbarhet, socialt ansvar, Triple Bottom Line, People-Planet-Profit och ekologiska fotavtryck. Vi arbetar med olika typer av systemmodeller för att visualisera dagens situation och förändringsbehov. Du kommer också att få ta del av hur man mäter och rapporterar det sociala ansvaret i olika typer av hållbarhetsrapporter.
Standarden ISO 26000 för Socialt ansvarstagande ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat och träffa rätt med sociala och miljömässiga hänsyn i beslutsfattande och att ta ansvar för den påverkan som beslut och aktiviteter har på samhälle och miljö.. I takt med globalisering och ökad medvetenhet har arbete med socialt ansvarstagande eller CSR, Corporate Social Responsibility blivit allt viktigare. Arbetet utgår ifrån 7 huvudområdena som samhället för tillfället sätter störst värde på att det tas hänsyn till. Arbetet är långsiktigt och handlar om att förändra och skapa värdegrunder. Att arbeta med socialt ansvarstagande har en rad fördelar såsom positivt anseende, attraherar medarbetare och kunder, konkurrensfördelar, goda och långsiktiga relationer till kunder, medier och leverantörer.. Ett fungerande arbete med Socialt ansvarstagande bygger enligt oss på följande ledord:. ...
Mänskliga rättigheter, skydd för arbetstagare, corporate social responsibility (CSR), hållbarhet, social utveckling, etiskt ansvar och sociala hänsyn - kärt barn har många namn. Under de senaste decennierna har det blivit ett allt mer ökat fokus på socialt ansvarstagande bland såväl företag som privata och offentliga organisationer. Mot denna bakgrund har frågan hur sociala hänsyn kan beaktas av myndigheter vid offentlig upphandling aktualiserats. Detta har inte minst varit väl omdebatterat efter att Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG [direktiv 2014/24/EU] antogs. I grunden handlar det om hur de sociala målsättningarna inom unionen ska balanseras mot de ekonomiska friheterna ...
Vi hoppas på ett gott samarbete, där ditt företag tar ett ansvar för samhället och dess utveckling. I många sammanhang kallas det för CSR (Corporate Social Responsibility). Tillsammans med FFS kan du och dina anställda, kunder och leverantörer vara med och påverka, så vi får en bättre värld. Att engagera företaget och dess anställda att…
Hedlundgruppen har arbetat med Asien sedan 1950-talet. Många av de affärskontakter vi har går flera generationer tillbaka. Att ha en långsiktighet i arbetet med leverantörer och att ta ett ansvar för arbetsmiljö och arbetsvillkor hos våra leverantörer har alltid varit en självklarhet. Hedlundgruppen har arbetat med Corporate Social Responsibility sedan innan begreppet var uppfunnet. Vid våra revisioner av fabriker går vi inte bara igenom kvaliteten utifrån ett produkt och tillverkningsperspektiv, lika viktigt är att kontrollera arbetsmiljön, att barnarbete inte förekommer, att lönerna minst uppgår till de lagstadgade, att övertid inte förekommer mer än tillåtet, att logi håller en acceptabel nivå, att matserveringen tillhandahåller lagad mat i tillräcklig mängd och rätt sammansättning. Det är en lång checklista som ska gås igenom. I samband med revisionen lämnas också förslag på hur tillverkarna ytterligare kan förbättra arbetsmiljön i sin ...
På nationaldagen den 6 juni 2016 slog portarna upp för Tillsammans Cup - en festivaldag på Enskede IP i Stockholm där nyanlända svenska och etablerade svenska ungdomar mixades upp i lag för en heldags fotbollsturnering. Utöver det bjöds det på livespelningar med artister som bland andra Madi Banja och Petra Marklund. Vi på Sony Music är glada över att vi fick sponsra en del av det initiativet och jobbar aktivt med Corporate Social Responsibility (CSR) där hållbarhet, mångfald, miljö och kärlek är i fokus. Är man ett stort företag måste man ta sitt ansvar och det väljer vi att göra. Med en specialinsatt hållbarhetsgrupp på Sony Music Sverige, tar vi löpande fram initiativ för en bättre tillvaro för alla. Bland annat erbjuder vi vår kompetens till hjälporganisationer som behöver hjälp med till exempel PR, strategi eller kreativt innehåll. Det och mycket mer är en självklarhet för oss att göra.. ...
Sanna kommer via We effects praktikantprogram att tillbringa fem månader i Kampala och arbeta för deras samarbetsorganisation, den Ugandiska NGO:n "Shelter and Settlements Alternatives:Uganda Human Settlements Network" (SSA:UHSNET). Uganda Human Settlements Network arbetar med bostadsfrågor och särskilt med att uppmärksamma och förbättra förhållandena i informella bosättningar.. Sannas utbildningsbakgrund är kanditatexamen i Globala utvecklingsstudier, med en termin Corporate Social Responsibility (CSR) från Argentina och en termin Afrikastudier. Kandidatuppsatsen baserades på en fältstudie i Ghana med stöd av MFS och behandlade partnerskapsdebatten och representation.. Sanna intresserar sig teoretiskt för representation och värnar särskilt om community perspektiv ("bottom-up") inom utvecklinng. Ser långsiktigt hållbar utveckling där alla är med på tåget än snabba lösning. Intresserar mig också för konsumentmakt respektive ansvar, och menar att vardag är ...
Corporate Social Responsibility - CSR - innebär att företag, aktivt engagerar sig i samhällsutvecklingen. Ett aktivt CSR-arbete stärker företagets relationer med såväl anställda som kunder och ägare - och dessutom tillväxten och lönsamheten.. CSR Sweden är Sveriges ledande företagsnätverk som fokuserar på företagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Våra främsta uppgifter är att inspirera företagen i sitt arbete med ansvarsfrågor och att främja diskussionen mellan näringsliv, politik, akademi och civil sektor.. Vi gör detta genom att förmedla kontakter, erfarenheter och kunskap mellan företag och dess intressenter.. CSR Sweden har 18 medlemsföretag och är nationell partner till CSR Europe, Europas ledande CSR-företagsnätverk med ca 60 multinationella medlemsföretag och ca 45 systerorganisationer i 30 länder, sammanlagt mer än 10.000 företag.. CSR Swedens ...
Er hjälp kan bli ett effektivt sätt att stärka er företagskultur, skapa ett engagemang och en samhörighet som genomsyrar hela arbetsplatsen. Ni kan följa upp och se de konkreta resultaten av er insats. Alla medarbetare kan känna sig delaktiga och man kan som anställd känna sig stolt över sin arbetsplats.. Allt det här sammantaget ger högre lönsamhet och det vi pratar om kallas CSR - Corporate Social Responsibility eller på svenska, företagens ansvarstagande i samhället. Begreppet innebär att företag helt frivilligt väver in mer samhällsansvar än vad lagen kräver i sin verksamhet och i sin relation till kunder, leverantörer och anställda.. CSR får allra bäst effekt när man ser på det som en strategisk resurs, en investering som tillför verksamheten ett värde på samma sätt som andra satsningar i företaget - produkt- eller tjänsteutveckling, reklam- och marknadsföring, personalpolitik, kompetensutveckling…. Det kan vara så att man till och med tillsammans med ...
Miljö och etik är två viktiga frågor som vi lägger stor vikt vid på New Wave Mode. New Wave Group har en vision om hållbar tillväxt vilket vi självklart delar. Det är viktigt att använda affärslösningar som inte endast är ekonomiskt gynnsamma, utan även hållbara ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Corporate Social Responsibility (CSR) innebär företagets ansvarstagande i samhället, både med hänsyn till människa och miljö. Det omfattar exempelvis vårt arbete med att förbättra arbetsvillkor i produktionsländer, effektivisera transport och logistik samt använda material som är ekologiska eller miljömärkta.. Målsättningen är att minska vår negativa påverkan och maximera vår positiva effekt. Därför arbetar vi aktivt med att integrera hållbarhetsfrågorna i koncernens kärnverksamhet.. Du kan läsa mer om hur vi arbetar med miljö och etik i vår CSR-broschyr. Där har vi samlat all information om viktiga aktiviteter, samarbeten och målsättningar ...
Corporate Social Responsibility (CSR) har blivit en allt viktigare framgångsfaktor i näringslivet, så även för riskkapitalbolag. Den gemensamma nämnaren för CSR är företagens ansvarstagande i samhället med hänsyn till sociala, etiska och miljömässiga aspekter. Inom EQT sitter CSR-kulturen i väggarna.. EQT:s filosofi är att köpa bra bolag och göra dem bättre. I det arbetet fokuserar riskkapitalbolaget på att skapa bästa möjliga förutsättningar för sina portföljbolag att aktivt arbeta med de sociala, etiska och miljömässiga sidorna av företagandet ...
Blogg CSR, Corporate Social Responsibility, lyfter fram olika aspekter av företags samhällsengagemang såsom etiskt handlande inom verksamheten med hänsyn tagen till rättvisa och demokrati och ekologisk hänsyn. Den etiska aspekten hos allmännyttiga bostadsföretag, som inkluderar demokrati och social integration, brukar beröra och för ett tiotal år sedan var de allmännyttiga bostadsföretagen mycket tydliga med sina socialt integrerande mål. De socialt integrerande målen har dock successivt tonats ned bland fastighetsbolagen samtidigt som miljöaspekterna lyfts fram allt mer, även hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Bolagen betonar att miljö- och hållbarhetsarbete används för att kunna sänka energiförbrukningen och öka lönsamheten förvaltningen. Miljöklassificerade byggnader, vilka uppfyller vissa miljökrav, brukar benämnas gröna byggnader. Genom gröna byggnader kan fastighetsägare få struktur på och rådgivning i arbetet med fastigheternas ...
Ann Sofie Gullbring tog examen 2011 och har sedan dess hunnit jobba för minskade koldioxidutsläpp i sin roll som Sustainability Manager på SKF Logistics Services och skapat drägliga arbetsvillkor för lagerarbetare som Sustainability Developer på IKEA Group i Dubai. I september i år axlade hon en ny roll, som Head of Corporate Social Responsibility på Getinge Group.. Juryns motivering: "Årets unga ekonomalumn har uppmärksammats för sitt handfasta hållbarhetsarbete. Vår vinnare kombinerar konsekvent sitt personliga engagemang för hållbar utveckling med ett professionellt arbete för att hållbarhet också skall löna sig. Hennes unika driv och målfokusering har lett till betydande bidrag för flera företag sedan hennes examen. Med sitt kreativa, nytänkande sätt lever hon upp till Handelshögskolans övergripande uppdrag - att bidra till en mer hållbar värld.". Ann Sofie Gullbring kunde tyvärr inte vara på plats och ta emot priset personligen.. ...