Arbeiterstadt (Working Class City) - Gicléetryck av Hans Baluschek - på AllPosters.se. Du kan välja mellan mer än 500 000 affischer och posters. Inramningar till ett bra pris, snabb leverans och nöjd kund-garanti.
Utgivningsår: 2011. Alléz! Alléz! Socialgrupp tre! är Robert Ljungs unika historia. Det är berättelsen om en liten kille som växer upp bland pundarna i Stockholms södra förorter, som placeras i fosterhem där han används som arbetskraft och som alla är övertygade kommer hamna på Sergels Torg. Men det är också berättelsen om en liten kille som bestämt sig för att trotsa oddsen.. I Alléz! Alléz! Socialgrupp tre! berättar Robert om missbruket omkring honom; om knivslagsmålen i morsans lägenheter; om småtjuvarna och storspelarna i Stockholms södra förorter; om att ständigt vara på väg till nästa flytt; om livet längs tunnelbanans linje 19; om de uppgivna miljonprogrammen; om hur kärleken till ett fotbollslag gav honom en anledning att kämpa; om vägen ut.. Köp Alléz! Alléz! Socialgrupp tre: ...
Det finns betydande utbildnings- och inkomstskillnader i beroende av alkohol, narkotika och tobak i Sverige. Det gäller även upplevelsen av utsatthet för närståendes bruk av substanserna, även om de socioekonomiska skillnaderna är mindre men utsattheten k
Ämnesprov, läsår 2012/2013 Historia Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds
Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds
Skillnader i hälsa mellan grupper med olika socioekonomisk status återkommer oavsett om man mäter i termer av utbildningsnivå, inkomststorlek eller yrkesstatus. Skillnaderna återfinns för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem, dvs. för insjuknande och död i alla våra stora folksjukdomar liksom för självskattad hälsa. Skillnaderna följer vad som brukar kallas en gradient - ju lägre socioekonomisk status desto sämre hälsa. I denna rapport diskuterar författaren hur skillnaderna i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper kan härledas till orsaker om generell sårbarhet såsom stress och psykosociala faktorer. Syftet med rapporten är att analysera betydelsen av psykosociala faktorer för socioekonomiska skillnader i hälsa, och utifrån denna analys föreslå möjliga insatser för att minska ...
Den lokala fackklubben på Cargotech i Lidhult har tvångsupplösts av IF Metall Västra Kronoberg. En åtgärd som är mycket ovanlig.
LIBRIS titelinformation: Family size, social class, intelligence and achievement [Elektronisk resurs]: a study of interactions / Jan-Eric Gustafsson, Allan Svensson
Det har stor betydelse att ambulanspersonalen förstår att det kan röra sig om stroke eller TIA eftersom de då kan aktivera en specifik vårdkedja, där sjukhuset kontaktas före ankomst så att man kan förbereda för fortsatt snabbt omhändertagande. Om man däremot inte misstänker stroke hamnar man inte rätt från början, konstaterar Katarina Jood.. - Våra data talar för att det är svårare att tidigt identifiera personer med stroke i grupper med lägre utbildning och inkomstnivå, fortsätter hon. I studien har vi inte kunnat analysera bakomliggande faktorer, men man kan spekulera i att högre utbildning och högre inkomst är kopplat till bättre förutsättningar att ta till sig kunskap och symtom vid olika sjukdomar och även förmåga att kontakta och kommunicera med personal inom sjukvården. Att SOS kontaktas snabbt efter insjuknandet är också viktigt för tempot i den tidiga vårdkedjan.. Riktade hälsoinsatser. Resultaten i studien presenteras vid den pågående ...
Tomas Hemmingsson är professor i sociologisk alkohol- och drogforskning. Han disputerade 1999 i folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet med avhandlingen Explanations of differences in alcoholism between social classes and occupations among Swedish men : a register based follow-up study. Han har verkat som forskare vid Karolinska institutet och under ett antal år även vid det statliga Arbetslivsinstitutet. Hans forskning har, med epidemiologisk metodik, inriktat sig på att söka förklaringar till skillnader i hälsa mellan socialt bestämda grupper såsom socioekonomiska grupper och yrken. Förklaringar till sociala skillnader i ohälsa kan sökas inom ett flertal livsområden, såsom arbetsliv, andra levnadsförhållanden och levnadsvanor, och kan ha sitt ursprung i ogynnsamma förhållanden i barn- och ungdomen ...
Cancerfondsrapporten: Cancervård uppmärksammar vi brister inom cancerprevention, vård och forskning samtidigt som vi ger förslag på lösningar för en jämställd vård - som vi fortsätter arbeta för tillsammans med dig.
De ändrade matvanorna spelar in på flera sätt. Förr var middagen en familjeangelägenhet som tog tid att både laga och äta. Nu finns det enkäter som visar att dagens familjer bara ägnar 14 minuter åt att laga middag, vilket innebär snabbmat och färdiglagat av olika slag - mindre hälsosamt än mat som lagas från råvaror. Om man inte heller äter tillsammans vid en regelbunden tid, så blir det lätt många småmål som tillsammans ger fler kalorier.. Den fysiska aktiviteten har samtidigt minskat, inte minst för barnen. De får oftast inte cykla, springa och leka utomhus lika tidigt som förr, och sitter i stället stilla framför TV eller datorspel. Många föräldrar är också så stressade att de hellre kör sina små barn i barnvagn än låter dem gå själva, och hellre skjutsar de större barnen till skolan än följer dem till fots eller per cykel.. Fetma är i västvärlden ojämlikt fördelad: lägre social klass ökar risken för fetma. Detta anses ha flera skäl. Lägre ...
SAS tycks inte ha business class på vissa Europa-linjer. Det verkar som att man valt ut vissa mer charter-betonade linjer där man inte has business,...
Finns det sociala skillnader när det gäller delaktighet i arbetslivet till följd av sjukdomar i rörelseorganen? Hälsan är ojämnt fördelad i samhället. Både orsaker till sjukdom och de konsekvenser som kan följa av sjukdom påverkas av samhällets utveckling och förändring, och bör därför belysas kontinuerligt. Studier som genomförts i Stockholms län har visat på betydande sociala skillnader när det gäller att finnas kvar på arbetsmarknaden fem år efter vård på sjukhus för sjukdom i rörelseorganen.. ...
Eseen kan göras lång men jag ska fatta mig kort. En gammal och fattig snickare som ( sin yngre föregångare Jesus) gör en underverk att från död ting(trä pinnar) skapar levande varelse inte på en gång men mirakel kan ske eller som arbetar klassen brukar göra är att skapa död kapital för kapitalackumulerings skull som en annan mirakel. Hans enda son och skapelsens krona ska skolas och klättras på en social stege i förhoppningen att inom snar framtid få en dräglig liv. Men som i många fall på vägen dit blir man snärjd av marknadens fariséer eller reklam branschens lyckorike och då hamnar man i händerna på hänsynslösa exploatörer i Pinochios fall cirkus direktören. Det underförstådda visas i utbetalningen av kvällens kassa när mellanhänder (reven och katten) får sin andel och själva producerande arbetaren (Pinocchio) får en värdelös knapp . Så går det utförs för alla inblandade genom skärselden (fabriken,valen) arbetarstrider och genom självinsikt ...
2009 erkände Andrew Neather, före detta talskrivare åt Labourpolitiker som Tony Blair, Jack Straw och David Blunkett att massinvandringen var planerad - för att förändra hela landets befolkning, utan att berätta det för väljarna. Ett allvarligare angrepp på hela den demokratiska processen är svårt att föreställa sig. Syftet var att förneka det brittiska folket rätten att leva i ett samhälle som definieras av en gemensam historia, religion, lag, språk och traditioner. "Ministers were nervous and reluctant to discuss such a move publicly for fear it would alienate its "core working class vote". As a result, the public argument for immigration concentrated instead on the economic benefits and need for more migrants." Känns det igen?. Nima Gholam Ali Pours reflektion efter TV-programmet Tvärvändningen;. "Jag kommer ihåg att alla partier förutom Sverigedemokraterna hade en tydlig politisk agenda för att skapa ett mångkulturellt samhälle. Och eftersom den svenska kulturen ...
Hon brinner så så otroligt för sitt arbete och för sina kunder. Så lyder en del av nomineringen för vår Working class hero Ulla Vuorijärvi.
Socioekonomiska skillnader är den viktigaste faktorn för hur delaktiga barn känner sig i sin familjs beslut och aktiviteter. Men jämlikhet spelar också in. I mer jämlika samhällen känner sig barnen mindre delaktiga, visar forskning från Göteborgs universitet som bygger på en studie från nio länder.
Jämlik cancervård har undersökts i flera vetenskapliga studier baserade på data från regionala och nationella kvalitetsregister. Resultaten visar att det förekommer socioekonomiska skillnader i handläggning (utrednings- och behandlingsintensitet) och överlevnad. Orsakerna kan bero på flera faktorer, så som handläggning i hälso-och sjukvårdssystemet, patientens allmänna hälsotillstånd, kunskap, värderingar och val samt kommunikationen mellan läkare och patient.. RCC Uppsala Örebro har sammanställt en lista över hittills publicerade studier. Varje studie presenteras med en länk till en engelsk sammanfattande text samt en kortfattad slutsats på svenska.. Jämlik cancervård har även uppmärksammats i rapporter från Socialstyrelsen och Riksdagens utredningstjänst.. RCCs sammanställning över pulicerade studier, april 2017 (pdf ...
2008 (Svenska)Ingår i: Nordiska namn - Namn i Norden.: Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11-14 augusti 2007. Norna-rapporter 84. / [ed] Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir & Svavar Sigmundsson, Uppsala: NORNA , 2008, s. 13-19Konferensbidrag, Publicerat paper (Övrigt vetenskapligt) ...
2018-05-17. Detta avsnitt bjuder på ett samtal om klasskillnader i hälsa, vikten av ett bemötande som gjuter hopp i patienten, samt tar upp normkritik och hur man undviker omedveten diskriminering i mötet med patienter.. -I de enorma tekniska framsteg som gjorts inom sjukvården glömde vi bort att det finns en människa mitt i allt detta. Överlevanden är större för patienter som vågar tro på och känna hopp om att må bättre, säger Margareta Kristensson, professor emeritus på institutionen för medicin och hälsa vid Linköpings universitet.. Hon har djupdykt i forskningen kring de (ökande) socioekonomiska skillnaderna i hälsa, där uppgivenhetsstress och bristen på tillit inför framtiden är några av de av psykosociala faktorer som bidrar till att utsatta samhällsgrupper har sämre möjligheter till överlevnad.. Enligt henne måste vi i större omfattning börja mäta och följa upp bemötande och upplevelsen av vården samt känslor av hopp och tillit. Självskattningar av ...
När du ska göra en hemsida får du aldrig glömma ett doctype. Man använder en doctypedefinition för att underlätta webbläsarnas valideringsverktyg samt att dessa ska kunna utläsa i vilken form hemsidan är konstruerad. Ett utelämnat doctype innebär att sidan visas i något som kallas för quirkes mode, det vill säga, webbläsarna "gissar" rätt friskt om hur du har tänkt dig att hemsidan ska se ut. Att utelämna en doctype innebär faktiskt större problem än vad man tror för ett doctype är den första informationen som utläses på sidan. (mer…). ...
Christer Samuel Björkman (sündinud 25. augustil 1957 Boråses) on Rootsi laulja ja teleprodutsent. 1992. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel esindas ta Rootsit lauluga "I morgon är en annan dag", saavutades üheksa punktiga 22. koha. Hiljem on ta olnud Melodifestivaleni produtsent. ...
Tydligen visades det porr på HV71 hemsida i lördags. Eller rättare sagt man länkade till en italienskt tv-bolag där hv-matchen visades och när den var slut så visades annan mer naken aktivitet, som då kunde åses på hemsidan. Inte så farligt tycker klubbens pressansvarige. Så sker ju även på de stora betalkanalerna. Andra tongångar hörs…
Enhetscirkeln är en cirkel där radien är 1 längdenhet, mittpunkten är i origo, en vinkels cosinusvärde utläses på x-axeln och dess sinusvärde på y-axeln.. Läs mer om enhetscirkeln på Matteboken.se. ...
Ja, jag vet. Lovfritids kan vara jättemysigt. Där har mina barn hängt mycket. Men fritids blir mindre och mindre attraktivt ju äldre barnen blir och finns bara fram till femman, sexan. Sen blir flera av loven för många bara en räcka ensamma dagar hemma.. Nej, det är hög tid att röja i ledighetshärvan. Den som inte bara tvingar sjukt många föräldrar att slå knut på sig själva. Utan också gör elevernas socioekonomiska skillnader smärtsamt tydliga.. Börja med sportlovet. Det där ett litet gäng kommer tillbaka till skolan med träningsvärk i låren och fjällsolsbruna ansikten, men betydligt fler återvänder med hålögd mobilblick efter en stillasittande vecka. Lovet som är en kvarleva från efterkrigstiden då man var tvungen att stänga skolorna en vecka varje februari för att spara in på uppvärmningskostnaderna. Adjöss med det.. Höstlovet har kommit och gått sedan potatislovet. Det som infördes på bondetiden för att barnen skulle bidra hemma och rycka upp ...
Patienter med låg utbildning dör av cancer i betydligt högre grad än patienter med högre utbildning i Sverige. Ojämlikheten motsvarar 2900 liv om året. Det framgår av en stor studie av socioekonomiska skillnader i cancervården som Cancerfonden låtit genomföra, och som presenteras i årets Cancerfondsrapport.
Vad vi ser är att socioekonomiska skillnader slår igenom i boendet - en omvandling som går mot förslumning för den del av befolkningen med lägre inkomster och som inte kan välja. På andra sidan har du bostadsrätterna. Det blir en polarisering ...
Patriarkatet, manlighetsnormer, machokultur, bristande genusmedvetenhet, socioekonomiska skillnader, ökade klyftor i samhället, kolonialismen, rasismen, sexismen, nationalismen, borgarna, högern, löneskillnader, bristande mångfald, näthat ...
|p|Trots en lagstadgad rätt till jämlik vård, ser verkligheten annorlunda ut för cancerpatienter i landet. Personer med låg socioekonomisk status löper mycket högre risk att dö i cancer jämfört med välbeställda personer.|/p|
2014-11-14 För ett år sedan lanserade holländska KLM en ny kabindesign i business class, designad av den holländska designern Hella Jongerius. Under 2014 har Jongeriu BusinessClass.se
Annelie från iPad-appar i skolans värld tipsar om appen KidPick där man enkelt kan dela in klassens grupper, föra statistik över närvaro och även om man vill över om eleverna svarat rätt eller fel ...
We prove that the space of convex real projective structures on a surface of genus g ? 2 admits a mapping class group invariant Kahler metric where Teichmuller space with Weil-Petersson metric is a totally geodesic complex submanifold.
Att Västerbotten med dess politiska motor Umeå alltid ligger efter övriga Norrland och ändå samtidigt slaviskt följer i de andra Norrlandslänens ledband kan förstås utifrån en teoretisk, en social och ekonomisk synvinkel.. Sannolikt är den populäraste och mest kända förklaringen till Västerbottens och Umeås särart att Västerbotten präglas av Umeå Universitet och dess "högutbildade" personal och studenter. Eftersom det är regimen som "utbildar" bör per definition "högutbildade" stödja regimen mer än "lågutbildade". Något som också verkligheten bekräftar, då exempelvis universitetets vänsterextrema "genusteorier" uppenbarligen påverkat valresultatet. Samtidigt så utgör Universitetsvärlden något av en subkultur och en social sandlåda för vuxna, där det övriga samhällets sociala verklighet ignoreras. Umeå är också Norrlands mest segregerade stad, där de olika sociala klasserna lever sina liv mer åtskilda ifrån varandra än i övriga ...
Man föds inte till bilist, man blir det.. Mobilitet och klass är tätt sammanvävda. Inte bara därför att möjligheten till mobilitet hänger samman med ekonomiska resurser, utan även för att ett samhälle byggt efter dagens mobilitetsparadigm, automobilitet, direkt bidrar till ökade ekonomiska och sociala skillnader.. Alla kan vid en första anblick se att ett samhälle som prioriterar bilism gynnar bilister. Lika tydligt är det att andelen vita, högavlönade män är överrepresenterad bland bilister, precis som motsatsen gäller bland kollektivtrafikanter. Men ett samhälle som prioriterar bilism, och ser evigt ökande mobilitet som ett närmast magiskt framgångsrecept, ökar även skillnaderna mellan sina invånare och sina olika delar på andra sätt.. Trafikmaktordningen är en hierarki bland trafikslag, med bilen i toppen och kollektivtrafiken, fotgängarna och cyklisterna underst, och tar sig uttryck i att dessa färdmedel tilldelas olika mycket resurser och plats. Med bilen ...
Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här. De sociala skillnaderna mellan olika grupper...
På 70-talet gillade man att göra regelrätta beräkningar av tidsåtgång och arbetsinsats för att avgöra vilka av de döda som varit viktigast för samhället, och även för att studera i vilken mån stratifiering och hierarkier förekommit. Vilket fungerar i vissa fall, men kan ge spektakulärt felaktiga resultat vid andra tillfällen. En viktig insikt som tog överhanden var i den mån samhället väljer begravningsseden som ett tillfälle då man projicerar inte så mycket samhället som det ÄR, utan dess IDEAL. Ta seden inom judisk-kristen-muslimsk tro att alla är lika inför döden och inte kan ta med sig något in i himlen. Vilket ibland skapar gravplatser som verkar mycket jämlika, trots att det kan ha funnits extrema sociala skillnader i livet. Lika intressant är det när sagda jämlikhetsideal ändå eroderas under påtryckningar av intressegrupper inom gemenskapen som inte helt kan låta bli att utmärka sina dödas sista viloplatser lite extra... Trots att religionen säger ...
Pisa-undersökningen visar att skolan blivit sämre på att kompensera för elevens sociala bakgrund. På Malmaskolan i Kolsva bedrivs ett omfattande...
Testet har genomgåtts av 106 försökspersoner mellan 19 och 69 år, med skiftande bildnings- och social bakgrund. Även om detta inte räcker som vetenskaplig undersökning, tror vi att de värden vi har fått är mycket tillförlitliga genomsnittssiffror för befolkningen i allmänhet. Du får därför inte bara de rätta svaren, utan ocks en uppgift om hur Du ligger till i förhållandet till genomsnittsbefolkningen ...
Målet är att ge eleverna tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att de ska kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Förutom information om utbildningar, yrken, branscher diskuteras även bland annat betydelsen av genus och klass vid val av utbildning och yrke.. Vägledning sker i grupp/klass vid flera tillfällen samt enskilt. I årskurs 8 genomförs Framtidsdagarna. Eleverna gör även besök på gymnasieskolorna under vårterminen i årskurs 8.. I årskurs 9 görs ytterligare besök på gymnasieskolorna samt att gymnasiefriskolorna besöker oss. Eleverna har även möjlighet att skugga en gymnasieklass under en dag på ett specifikt program.. Eleverna får av kommunen en gymnasiekatalog samt informeras om webbsidor där information finns att erhålla. (Se nedan ...
Idag har jag varit uppe i Stockholm och hjälpt Helene att köra igång sina första klasser på ViktVäktarcentret på Söder. Galet! Vilket kaos! Jag är glad att jag har min egen lokal, mitt eget lager och mitt egna system för min registerkort, istället för att behöva dela med en massa andra konsulenter. Det är ju bäddat för kaos och oreda ...
Arbetsgivare ska delas in i fem storleksklasser utifrån sina lönesummor. I den minsta storleksklassen, som omfattar majoriteten av företagen med anställda, kommer högkostnadsskyddet träda in efter cirka två sjukdagar. Resterande sjukdagar får företagen full ersättning för, skriver Annie Lööf.. Det ska dessutom bli lättare att göra ansökan om ersättning, vilket i dag upplevs krångligt av många ...
Grundsärskolan har i dag klasser på Tusenskönan, Västervångskolan och Karlslundskolan.. Vill du läsa mer om Grundsärskolan och komma till våra klassidor så klicka högst upp i fältet på: Om skolan. ...
Målgruppe: Tilsatte på barneskole og støttetjenester Kursbeskrivelse: Kurset gir opplæring i hvordan bruke PF materiell for hele klasser på 5. trinn, samt i elevsamtaler og i skole-hjem-samarbeid for med barneskoleelever.. ...
Social klass i skolan visar hur social klass påverkar klassrumssituationen, undervisningen och i förlängningen även elevernas resultat. Skolans förmåga att kompensera för elevers bakgrund har försämrats och föräldrarnas utbildningsnivå får en allt större betydelse för hur elever lyckas i skolan. Med konkreta exempel förklarar forskaren Anna Jobér hur du som lärare kan hantera socioekonomiska skillnader i klassrummet och skapa likvärdiga möjligheter för alla elever, oavsett bakgrund.. Social klass i skolan vänder sig i första hand till yrkesverksamma lärare och lärarstuderande, men kan läsas av alla som vill förstå hur vi kan göra skolan likvärdig.. Sagt om boken: ...
Uppslagsordet "Klassresa" leder hit. För andra betydelser, se Skolresa. Social rörlighet avser individers och familjers byten mellan sociala skiktningar i ett samhälle. Under industrialismen menade social rörlighet ofta byte av samhällsklass och man benämnde det som en klassresa. Social rörlighet brukar ofta avse rörligheten från uppväxtfamiljens position till den i vuxen ålder. Men även förändring av yrke eller ställning i yrkeslivet kan medföra en förändring av sociala relationer och social status. Social rörlighet kan avse en vertikal rörlighet vilket innebär att en individ byter socialgrupp i ett samhälle och den sociala statusen ändras. Social rörelse kan också ske som en horisontell rörlighet, då yrkesbyte, byte av bostadsort eller partnerbyte kan medföra förändringar av sociala relationer men inte behöver betyda förändring av ens sociala status. Sociala förflyttningar sker på grund av det dynamiska samspelet mellan produktkrafter och ...
Hopp och framtidstro, avgörande för jämlik hälsa Att även Sverige, som är ett av de länder som har bäst utvecklat välfärdssystem i världen, har påtagliga och ökande sociala skillnader i hälsa har förvånat flera internationella forskare. Sociala skillnader i hälsa återkommer oavsett om man jämför grupper utifrån utbildningens längd, inkomstens storlek eller yrkets status, vi återfinner dem för nästan alla sjukdomar och hälsoproblem och skillnaderna följer en gradient längs hela det sociala spektrat dvs. ju lägre socioekonomisk situation ju sämre hälsa. Tillsammans talar detta för att orsaker till sociala skillnader i hälsa kan hänföras till en ökad sårbarhet. En möjlig förklaring till detta är betydelsen av stress och psykosociala faktorer. Låg socioekonomisk situation är förenat med högre exponering för ogynnsamma livsvillkor och en ogynnsam psykosocial arbetsmiljö, men också med lägre tillgång till skyddande psykosociala resurser, såväl socialt
För människor som lever över en viss lägsta materiell nivå är ett annat slags välbefinnande också centralt. Hur mycket kontroll man har över sitt liv och vilka möjligheter man har till deltagande och social samhörighet är av avgörande betydelse för hälsan. Vikten av vilken relativ social position man har är tydlig. Faktorer som utbildningsnivå, inkomst, sysselsättning och arbetsmiljö och därav följande social position är i hög grad bestämmande för variabler som hälsa, dödlighet och livslängd. Hälsan är sämst och medellivslängden kortast bland dem med lägst social status.. Omvänt leder högre status till bättre hälsa och längre liv. Ju högre upp på samhällsstegen en person befinner sig, desto mer möjlighet till socialt deltagande och kontroll över sitt liv har hon. I sin tur påverkar detta hälsan positivt. Med positioner längre ner på samhällsstegen minskar också möjligheterna till socialt deltagande och kontrollen över livet, något som i sin tur ...
Och så måste du fylla i två telefonnummer, förklarade mannen bakom disken på biluthyrningen i San Diego. Två nummer? Jag har ju bara mobilen, inget hemabonnemang längre? Men ok, jag kan skriva numret till sommarhuset då. Men vad tusan är nu det? Det finns förstås i mobilen, så jag drog fram den och började knappa fram numret i kontaktboken. För att göra lite small talk under tiden säger jag nånting om att jag inte kommer ihåg några nummer i huvudet längre, de är bara snabbval på mobilen ...
Ja, man riskerar att dömas i Sverige eftersom serverns placering inte är avgörande för ansvarsbedömningen. Ett brott kan begås på flera ställen, t.ex. både i ett land från vilket uppladdning av ett förtalsmeddelande görs och i det land där servern finns. Straffbud kan i och för sig vara territoriellt begränsade, vilket dock inte är vanligt för Internetrelaterade brott som förtal och upphovsrättsintrång. En förutsättning för ansvar är dock att gärningsmannen har viss anknytning till Sverige genom att t.ex. vara svensk medborgare eller som utlänning ha sin hemvist här. Av förarbetena till BBS-lagen (1998:112) framgår uttryckligen att det inte går att kringgå ansvarsregleringen genom att flytta sin förmedlingsstjänst till datorer i ett annat land. En kurswebbs inriktning mot svenska användare kommer dessutom naturligen att framgå genom val av språk och diskussionsämnen. ...