tisdag, 21 november, 2017. Hur skriver man i sociala medier? Den frågan får vi ofta! Många undrar också om vi har skrivkurser med fokus på sociala medier. Hittills har vi inte haft öppna skrivkurser för sociala medier, men däremot håller vi företagsinterna kurser där vi anpassar kursinnehållet till rätt sammanhang, även om det naturligtvis finns generella tips för att skriva i […]. Tags: bok sociala medier, digital kommunikation, emojis, företagsutbildning, kommentarer i sociala medier, kommunikatör, kompetensutveckling, kundservice sociala medier, kundtjänst sociala medier, kurs sociala medier, marknadsavdelning, marknadsföring sociala medier, skriva, skriva i sociala medier, skrivkurs sociala medier, smileys, tonalitet, utbildning sociala medier, varumärke ...
Sociala medier betyder nästan allt för mig. Jag använder sociala medier nästan hela tiden, när jag sitter på bussen, när jag bara är hemma och chillar och så fort jag har mobilen i handen. Jag använder Snapchat, Instagram och liknande på sociala medier för att hålla mig uppdaterad. Jag håller kontakten med kompisar, jag uppdaterar vad jag gör och jag tycker att sociala medier är väldigt bra, man får kontakt med folk snabbt, om något skulle hända kan man snabbt få tag på hjälp. Jag ser vad mina kompisar gör och jag lägger även själv upp bilder av vad jag gör.. Sociala medier betyder nästan allt för mig och mina kompisar, jag har hela mitt liv i mina sociala medier och min mobil. Hade jag glömt min mobil någonstans, till exempel hemma när jag skulle till skolan, hade jag antagligen velat åka hem igen och hämta den. Annars hade jag lånat kompisars mobiler och loggat in på mina sociala medier för att kunna hålla mig uppdaterad på Snapchat och liknande.. Bra ...
nåt att ha eller inte?. Sociala medier är ett betydligt vidare begrepp än vad bloggosfären var för ett par år sedan. I epitetet sociala medier finns allt ifrån framgångarna som Facebook och Twitter tillsammans med en rad betydligt mindre och ibland helt misslyckade satsningar.. Jag tror att metadebatten är betydligt mer relevant när vi pratar om det som innefattar sociala medier jämfört med den metadebatt som pågick om det vettiga med att blogga.. Bloggen var mer antingen eller när sociala medier är så mångfasetterat och i dag omfamnar merparten av befolkningen i någon form. Debatten om sociala medier kommer säkerligen ganska snart att växa in i sin naturlighet precis som bloggarna gjorde, men det finns mer kvar att argumentera för gällande sociala medier idag än vad det gjorde om bloggosfären i december 2008.. Sociala medier vinner dagligen mark i människors vardag, medvetet och omedvetet, och det är kanske inte hos enskilda svenska medborgare debatten i första hand ...
Allting som du och ditt företag gör påverkar ditt personliga och professionella varumärke. På sociala medier kan dessutom detta spridas snabbt då miljontals människor är aktiva på dessa plattformar. Cathrin Frisemo, författare och skrivcoach, tipsar här om hur du kan använda språket för att skapa ett bra rykte på Sociala Medier. Cathrin menar att allting grundar sig i syftet som vi har när vi använder oss av sociala medier.. - Ett av de vanligare syftena är marknadsföring av sitt varumärke, tjänst eller produkt - men på sociala medier kan vi inte gå in och börja sälja som om det vore vilket medium som helst, varnar hon.. Istället menar hon att det gäller att vara generös och bjuda på sin expertis och varva säljande inlägg med personligare inlägg så att du vinner ett förtroende och bygger upp en relation med kunderna. För att nå ut handlar det dock också om att nätverka - både på och utanför - sociala medier och anpassa det som skrivs efter tänkt ...
Varför ska du följa TT på sociala medier? Läs mer och följ oss på Linkedin, Facebook, Twitter och Instagram. Hitta länkarna här. Följ oss på sociala medier.
Ett välskött konto på social media kan mycket väl leda till ett företags succé. Ett dåligt skött konto kan på liknande sätt resultera i ett företags misslyckande. För att du ska undvika att misslyckas listar vi här Fem misstag som företag gör på sociala medier. 1. Samma innehåll på olika plattformar. Vissa plattformar, till exempel Twitter, är baserade på snabb kommunikation och enbart text. Facebook är mer menat för bilder, dagliga statusuppdateringar och annat. Företagets kommunikation måste anpassas till plattformen. Annars finns det inte så stor chans att få följare. 2. Långsamma svar på kunders frågor. I sociala medier gäller det att vara snabb. Är du inte snabb nog är det en konkurrent som kommer att vara snabbare och vinna över dina följare. Bra kundservice gäller även på sociala medier. 3. Inte personliga nog. Om det bara handlar om företagets produkter, kampanjer och annat så tappar ni snart alla följare. Försök att mixa upp flödet med ...
Ratioforskaren Christian Sandström har tillsammans med Christofer Laurell och Yuliani Suseno undersökt samspelet mellan crowdfunding och hållbarhet i sociala medier. I artikeln Assessing the interplay between crowdfunding and sustainability in social media försöker de bedöma i vilken grad hållbarhetsinriktade dimensioner integreras inom den offentliga diskursen om crowdfunding i sociala medier.. Med hjälp av Social Media Analytics (SMA) spåras diskussioner om crowdfunding i publicerade inlägg på sociala medier. Baserat på 141 754 olika inlägg har forskarna identifierat 308 inlägg som är kopplade till hållbarhet. Av dessa inlägg kom 80 procent från professionella aktörer. Forskarna identifierade även 37 hållbarhetsinriktade kampanjer och 26 av dem (70 procent) mottog ett inlägg.. Den här artikeln bygger vidare på den tidigare litteraturen i ämnet genom att analysera och beskriva sociala medier, generellt entreprenörskap och entreprenörskap inriktat på sociala och ...
I år har Kommunikationsanalys tagit med ett flertal nya och intressanta branscher för analys av deras framgång och närvaro i sociala medier, däribland myndigheter. Du kan läsa mer om myndigheternas närvaro och framgång i denna effektanalys över andra kvartalet 2020. Till inspiration för att nå framgång med sociala medier delar denna analysblogg även tips från varumärken som antingen förekommer på olika topplistor för sociala medier, eller som på andra sätt har en närvaro av intresse. Polisen är ett av dessa framgångsrika varumärken som under en längre tid placerat sig i toppen bland olika mätverktyg vad gäller närvaro och effekt i sociala medier. Denna gång delar Ali Hassan, nationell samordnare vid nationell kommunikation vid Polisen, sina tankar om hur myndigheten arbetar med sociala medier för att nå framgång samt hantera uppföljning.. Vad vill Polisen uppnå med sin närvaro i sociala medier?. - Genom vår närvaro i sociala medier vill vi bidra med ökad ...
Av: Sara Lundgren ,. Vi kan bara förutspå hur framtidens sociala medier kommer att fungera, men det finns nya trender som kan ge oss ledtrådar. Ilse Svensson de Jong är digital entreprenör och specialist på internetmarknadsföring. Ilse berättar här vilka internationella trender som är på väg och hur vi troligtvis kommer att använda sociala medier som företagare i framtiden. Människor vill inte bara höra en story om företagen längre och ha en konversation med dem via kommentarfälten på sociala medier. Nu vill de veta vad de kan få ut av företagen, och också få det . Antingen vill de köpa något eller på annat sätt bli engagerade. Internationellt ser man en tydlig trend att man måste koppla något mer engagerande till varje uppdatering.. Ilse berättar att den som följer ett företag på Facebook ska inte bara följa, den ska också vara en kund. Företagen kommer att skapa en kundbas på sociala medier. Kundbasen behöver sedan vårdas och engageras. Företagen bör ...
I den här avhandlingen undersöker jag ifall sociala medier fungerar som ett hjälpverktyg i rekryteringsprocessen och hur de i sådana fall fungerar som ett hjälpverktyg. Jag tar även reda på av vilken anledning och på vilket vis sociala medier används i rekrytering och vilka möjligheter och utmaningar sociala medier medför. Något som är omdiskuterat är frågan om bakgrundskontroller av arbetssökande på sociala medier. Det är en aktivitet som varken rekryterare eller forskare kan enas om - är det etiskt korrekt? Det faktum att aktiviteten befinner sig i en gråzon gör det till ett väldigt intressant ämne och därför valde jag att i min avhandling att sätta fokus på bakgrundskontroller av sökanden på sociala medier. Dock har även andra aspekter av sociala medier i rekryteringsprocessen, såsom arbetsplatsannonsering, employer bradning och headhunting, behandlats i avhandlingen ...
Introduktion Sociala medier Sociala medier i Sverige Kundresan idag 7 steg för att lyckas Sammanfattning Sociala medier i Sverige En stor majoritet av Sveriges befolkning (83%) använder sociala medier och siffran ökar för varje år. Hela 63% använder Sociala medier dagligen. Även om Facebook är p ...
Att marknadsföra sig på sociala medier är det nya normala idag. Förr i tiden kunde företagen annonsera i tidningar men när internet kom fanns det plötsligt fler alternativ. Det tog så klart många år att utveckla internet och allt kunde inte göras på en gång.. Trots att internet finns, är det ändå många företag i dag som fortfarande använder sig av papperstidningen som marknadsföringsforum då de når ut till dem som inte har internet. Att marknadsföra på olika sociala medier är ett sätt för företagen att nå ut till sina kunder som använder både internet och sociala medier, vilket är många fler är de som har tidning.. ...
make connections share ideas be inspired Valanalys - Vad sägs på sociala medier i den politiska diskussionen? Thomas Karlsson Agenda Sociala Medier Definition Social Media Analys
Hur ser IMT på sociala medier? on InfoMediaTech | … och hur sociala medier kan hjälpa er! Det är ingen nyhet att sociala medier har blivit något stort på…
Bakgrund: I Sverige ökade den psykiska ohälsan mellan åren 2006 - 2016 med 100% i åldersgruppen 10 - 17 och med 70% i åldrarna 18 - 24 år. Forskning visar att det finns en relation mellan psykisk ohälsa och användning av sociala medier bland ungdomar. Ur ett genusperspektiv visar studier att det finns likartade motiv bakom användning av sociala medier hos killar och tjejer. Nämligen tenderar killar och tjejer att använda sociala medier för att ingå i en ungdomskultur. Syfte: Att undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan manliga och kvinnliga gymnasieelevers användning av sociala medier ur ett genusperspektiv. Därtill undersöka om det fanns genusskillnader gällande upplevelser av koppling mellan användning av sociala medier och psykisk stress. Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie gjordes genom enkätutlämnande. Studien grundade sig på en enkätstudie (n= 130) på en gymnasieskola i Skåne. Resultat: 88,5% av ungdomarna upplevde att det fanns en koppling mellan ...
Det är inte alltid lätt att veta i vilken ände man ska börja när det kommer till sin marknadsföring. Något som vi på Wikinggruppen verkligen vill slå ett slag för är att ta chansen att synas via sociala medier och vi har därför skapat en serie av inlägg där vi guidar dig igenom processen.. Detta är den första delen som släpps, och i den fokuserar vi på att lite mer grundligt förklara just varför du bör marknadsföra dig via sociala medier.. För att komma direkt till inlägget klickar du här!. ...
Det snackas mycket sociala medier och ofta ganska så slentrianmässigt. Men vad är sociala medier och varför ska du bry dig? Det här är min definition.. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för en speciell kommunikativ möjlighet online. Det utmärkande är möjligheten att i hög grad kunna interagera. Jag tänker att egentligen är detta som vi numera kallar för sociala medier något som har funnits allt sedan internet var en bebis. Det som har hänt under de senaste 10 åren är dock att vi har sett en ökning i både antalet plattformar och användandet av sociala medier. Att detta kommunikativa, interaktiva fenomen idag har fått samlingsnamnet sociala medier beror på att användarna brukar det i en social kontext som innefattar konversationer, kommentarer och skapande av användargenererat material (bilder, text, ljud, filmer och andra kommunikativa uttryckssätt) som skapar kopplingar, känslor, åsikter och sociala band mellan användarna. Och det pågår hela tiden.. Att ...
Sociala medier får en allt mer framträdande plats som nyhetsdistributör. Det här kapitlet fokuserar på användningen av nyheter i sociala medier, vem som använder dem, vilka ämnesområden som är mest använda och om nyheter i sociala medier är på väg att ersätta exempelvis tidningar. Sociala medier är vanligare som nyhetskälla än enskilda digitala nyhetsmedier som exempelvis Dagens Nyheter eller Sveriges Radio och användningen har ökat något de senaste åren. Publiken är förhållandevis ung och användningen av nyheter i sociala medier är en del av det dagliga digitala flödet. I de sociala nätverksflödena förekommer många olika typer av nyhetsinnehåll - från politik till sport - och resultaten indikerar en bred repertoar. Många vittnar om att nyheter i sociala medier är ett skäl, om än inte det viktigaste, till att avstå tidningsprenumeration. ...
I år har Kommunikationsanalys tillfört ett flertal nya branscher för bevakning och analys av framgång och närvaro i sociala medier, däribland banker. Här kan du läsa mer om de fyra storbankernas framgång i sociala medier i denna effektanalys för årets andra kvartal 2020.. Som inspiration delar denna analysblogg även tips från digitala varumärken som antingen förekommer på de olika topplistor för sociala medier som bloggen lyfter, eller som på andra sätt uppmärksammas positivt och lyckas väl med sin närvaro. Kommunikationsanalys vill även inspirera och utbilda genom att visa på de helt olika förutsättningar och utmaningar olika typer av organisationer har och möter i och med dessa sociala kanaler.. Denna gång delar Deeped Niclas Strandh, Social Media Responsible & Performance Marketing Specialist vid SEB, sina tankar om hur banken arbetar med sociala medier för att nå framgång samt hanterar uppföljning.. Vad vill SEB uppnå med sin närvaro i sociala medier?. - ...
Sociala medier kan vara väldigt bra verktyg för att nå ut med viktig information på ett lättförståeligt sätt. De digitala klyftorna är minst inom sociala medier, nyheter och mediekonsumtion, det framgår av rapporten Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2019. Här kommer lite tips på hur du gör ditt innehåll tillgängligt. Men innan vi börjar, glöm inte att alla inte vill eller kan använda sociala medier. Viktig information ska alltid finnas tillgänglig på olika sätt och i flera olika kanaler, aldrig bara i sociala medier. En aktuelltartikel på webben är ofta en bra utgångspunkt för ett inlägg i sociala medier och ibland är det tvärt om, att något vi berättar om i sociala medier kan förklaras och fördjupas på webben ...
Sociala medier är ju idag en självklarhet för oss.. Har ni tänkt på hur mycket tid vi lägger på sociala medier? Många av oss bloggar, vi läser bloggar, vi gör vloggar men även instagrammar och ibland blir det Snapchat. Och då har jag nämnt några av dem mer populära sociala aktiviteter som vi använder oss av i Sverige.. Man kan säga att fenomenet Sociala medier är en uppfinning som är en följd av att internet uppfanns och blev tillgängligt för mänskligheten på 1990-talet. Innan dess hade det använts redan på 60-talet för att koppla samman amerikanska superdatorer. Idag går det nog inte en dag utan att man tar fram mobiltelefonen och surfar in på Google för att få svar på sina frågor. Vem har använt sig att ett uppslagsverk sedan 2000-talet?. Med Internet blev det möjligt att hänga på the word, wide, webb, www, och ta del av information. Det blev som en virtuell värld, med det kom Sociala medier 1997 och det första sociala media forumet hette: Six Degrees. ...
Regionbibliotek Stockholm vill vara ett stöd för biblioteken i länet, när det gäller arbetet med webb och digital kommunikation. På uppdrag av Biblioteksrådet har vi 2010-2016 drivit arbetsgruppen Sociala medier på biblioteken som har bestått av medarbetare från olika bibliotekstyper i länet. Arbetsgruppen har ordnat workshops och konferenser i olika former, omvärldsbevakat och drivit bloggen med samma namn, Sociala medier på biblioteken. Konferenserna har haft olika teman, som strategier och policys, kommunikation och interaktion, integritet, normkritik och ungas digitala närvaro, algoritmer och filterbubblor.. Vill du veta mer om vår verksamhet kring sociala medier, klicka på sociala medier i taggmolnet här till höger.. Här hittar du Regionbiblioteket i sociala medier ...
Storumans kommun arbetar aktivt med sociala medier. Du som använder sociala medier ska snabbt och enkelt få information om vad som händer i kommunen och kommunicera med oss.. Vårt arbete med sociala medier är i ständig utveckling. Om du har tips och idéer på hur vi kan göra våra kanaler på sociala medier ännu bättre är du välkommen att höra av dig. Du hittar kontaktuppgifter till vår ansvarig för sociala medier under fliken kontakta oss.. ...
Pris: 204 kr. häftad, 2010. Skickas inom 5‑15 vardagar. Köp boken Politik 2.0 : konsten att använda sociala medier av Britt Stakston (ISBN 9789186581008) hos Adlibris.se. Fri frakt.
Social Media Club är en klubb för alla som är intresserade av och vill prata med andra intresserade om kommunikationinternet, sociala medier.. Med mottot: If you get it, share it är det lätt att förstå syftet med klubben. Man vill helt enkelt dela med sig av det man kan och hittar på webben.. SMC startades 2006 av Chris Heuer och Kristie Wells i USA.. Sommaren 2009 tog Carl Johan Magnusson aka @merkaptan på Twitter tag i att introducera göteborgarna för Social Media Club Göteborg. Han skapade en grupp i Facebook som kommunikationscentral och satte igång.. I mars 2010 tog tog jag, Maria Gustafsson aka @mikumaria på Twitter över ansvaret för Social Media Club Göteborg. Jag startade en sida i Facebook och denna sajt.. Här samlar vi intryck och erfarenheter på en fristående plats. Det mest centrala materialet från Facebookgruppen är hopsamlat nu och har lagts upp i ett inlägg per träff.. Har du bilder, filmer eller annat material som hör hemma vid något inlägg, skriv ...
Sociala medier har blivit en självklar del av vår vardag. Men vi stannar sällan upp och reflekterar vilka plattformar finns vi på, vilka konton följer vi, när och var är det tillåtet med skärmtid? Vad händer med oss som sociala varelser när vi konstant stirrar ner i mobilen i det offentliga rummet, med familjen, på skola och arbetsplatser? Har det smugit sig in ett epidemiskt beroende som numera styr våra liv? Socionomen och beroendeexperten Sven Rollenhagen varvar forskning och personliga erfarenheter om vad sociala medier gör med oss som sociala varelser och ger konkreta verktyg på hur vi kan hitta balans i våra uppkopplade liv.. Scrollzombies- hur beroendet av sociala medier styr våra liv tar sin utgångspunkt i den lavinartade användningen av sociala medier. Det är idag mer regel än undantag att både barn och vuxna går omkring med en mobiltelefon fulladdad med appar för olika typer av kommunikation. Forskning visar att vi blir alltmer uppkopplade och att många lägger ...
I Uganda inför man nu skatt på sociala medier som Facebook, Snapchat och Instagram. Användare får via sitt mobilabonnemang betala en skatt för att använda populära sociala nätverk.
Det är inte allt för sällan man stöter på artiklar/bloggar med titlar som Social media: It´s bigger than you might think, 15 reasons companys should fear social media eller 10 ways social media will change in 2009.. Alla de här artiklarna (som får stå som exempel) särskiljer sociala medier från nätet i sin helhet. Det retar mig. Många av texterna jag läser står bara och trampar vatten. Enligt mig är det idag omöjligt att skilja på sociala medier och internet i sin helhet. Mer eller mindre i alla fall.. Sajter som tidigare varit statiska har idag bloggar med möjlighet till kommentarer. Det finns en mängd olika mashups som tillför en mängd olika funktioner till olika sajter, Google Friend Connect och Facebook Connect tillåter dig implementera social funktioner på vilken sida du vill, sociala och användargenererad sajter som Facebook, MySpace, Youtube, Flickr är alltid närvarande var du än befinner dig på nätet.Kort sagt finns det en mängd olika alternativ som ...
acebook-vänner, men hur många kan jag omsätta i reellt socialt kapital? Nu har ju människor alltid haft fler bekanta än vänner, men frågan är om vi ser något nytt? Jag undersöker efter Joakims skifte om vad som är på informationssamhällets utelista.. Har förtroendet i samhället gått upp? Nja, och inte för de institutioner och företag som satsat på sociala medier (SJ, SJ gamle vän). Det finns framgångsrika användningar, som Martin Gelin berättar, men sociala medier har kanske varit för små investeringar för både sändare och mottagare? Då har flödet av information snarast spätt ut uppmärksamheten.. Gammelmedierna har problem, det värsta vis a vis de sociala medierna är att deras proffs inte är så kategoriskt mycket bättre än bloggosfären. Men gårdagens gatekeepers finns kvar, och vissa har stärkts. Evgeny Morozov är kritisk till vilken roll sociala medier spelat i uppror, som i Iran.. Näthatet har nog överskattats, men precis som alla kulturer är ...
Faccebook YouTube och Twitter och andra sociala medier optimeras inte på samma sätt som vanliga statiska sidor. Skillnaden mellan SEO och SMO är framförallt den att man generellt ej har kontroll över kodningen i sociala mediasidor och att innehållet i sociala medierna sprids på annat sätt än via sökmotorerna. SMO blir mer och mer viktig då vi spendera mer tid på de sociala medierna. Sökning på sociala mediasidor står för 18% av vad man väljer för att starta söka information från enligt en nyligen gjord studien.. Trots rapporter om att många lämnar facebook och andra sociala medier så kommer de att vara mycket viktig att sprida sitt innehåll via dessa kanaler.. Vi har all anledning att återkomma om SMO men tillsvidare rekommenderas att läsa denna artikel Sociala Media Optimization som belyser sociala medier ur aspekten att sprida sin information.. ...
Du går in med en stark närvaro i grupper, du presenterar dig kort och kanske nämner varför du just valde att börja gilla gruppen. Du kan tala om vad du kanske förväntar dig av gruppen men också vad du kan tänkas bidra med till gruppen, kunskap, engagemang, en annan kontakt etc etc.. I en jobbsökgrupp kanske du kan bidra genom att dela en artikel du råkar läsa på internet om en rekryteringsmässa eller ett företag som planerar att nyanställa eller expandera och etablera sig på ytterligare på tre ortet i Sverige inom något år, tex… Du kanske råkar höra om ett företag som anställer? Dela då med dig av det eftersom tillsammans kan man göra dolda jobb mer synliga. Och på sociala medier gäller den oskrivna regeln Sharing is caring eftersom sociala medier möjliggör kontaktskapande och informationsspridning. Strukturerat nätverksbyggande ger tillträde till den osynliga arbetsmarknaden och det är den aktive välmedveten om och jobbar på.. Den aktiva nätverkaren ...
Å andra sidan kan du utnyttja kändisar i ett försök att få konsumenterna att fatta specifika inköpsbeslut. Det här är fallet med en kampanj som planeras att starta i vår från Partnership for a Healthier America. I detta fall är målet att få tonåringar att äta mer frukt och grönsaker, förklarar FoodNavigator-USA.com. För att göra det har nonprofit hjälpt First Lady Michelle Obama och andra kända personer, inklusive skådespelerskan Jessica Alba och idrottaren Cam Newton, förmedla relevanta meddelanden om sociala medier, tryck, TV och mer. Evenemanget inkluderade en sociala medier övertagande syftar till att generera 1 miljoner inlägg per dag under en hel vecka som syftar till hälsosam kost. I detta fall identifierade organisatörerna ett mål; tillsatta mätvärden och en tidsram för fullbordande; och inked en överenskommelse att använda kändisar som talesmän för en bra sak. Föreställ dig vad ditt varumärke skulle kunna göra med dessa ingredienser. Du kan också ...
Företag kan enkelt närma sig sociala medier. Ni har massor av fantastisk kunskap att distribuera utanför er egen webbplats. Det är vad sociala medier handlar om. Att finnas där målgruppen är. Lyssna och prata med dem.. All kommunikation måste planeras. Det gäller också sociala medier. Svårare än så är det inte.. I dagens Computer Sweden ges bilden av hur företagen är stressade över sociala medier genom rubriken, men de är bara frustrerade över att de vet att det vore smart att hänga med men inte vet hur de ska angripa de här nya arenorna och att det saknas policydokument. Men allt det där kan lösa sig enkelt.. Gör en sociala mediestrategi som innehåller strategi, taktik, operationell vägledning, mätbara mål samt utvärderingssätt. Ett sådant dokument ger kunskap och stöd internt för att göra sociala medier till en del av vardagen. Där ska självklart också grundläggande policies finnas för Twitter, Facebook, bloggandet och hur medarbetare ska förhålla sig i ...
Sociala medier har fått stort genomslag och fyller en viktig funktion för många läkare. Läkare är, liksom alla andra, fria att använda sociala medier och det är viktigt att läkare är delaktiga och syns i offentliga diskussioner. Samtidigt måste den som väljer att medverka i sociala medier vara medveten om hur de fungerar. Denna vägledning för läkare och medicine studerande har till syfte att visa på etiska svårigheter och bidra till ett väl övervägt användande av sociala medier.. ...
När du använder sociala medier för att komma i kontakt med Kungsbacka kommun så överförs informationen och personuppgifter till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). På grund av detta diskuterar vi aldrig enskilda ärenden på sociala medier. Om du ställer en fråga om ett enskilt ärende flyttar vi frågan från kanalen och fortsätter dialogen via telefon, e-post eller brev. Vi rekommenderar dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier. ...
Sociala medier i skolan - är det dags för skolan 2.0?. Dag: 7/7 (onsdag) 2010 13:00 - 14:00. Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3. Allt fler riksdagspolitiker använder sociala medier för att närma sig väljarna på deras arenor. Kan skolan dra lärdom av politikernas användning av sociala medier?. Beskrivning. Allt fler riksdagspolitiker använder sociala medier för att närma sig väljarna på deras arenor. De finns på Facebook, de twittrar och bloggar för att skapa en dialog med väljarna, övertyga dem om sina åsikter och ideologier och för att skapa debatt. Medan politikerna ligger i framkant, har skolan halkat efter i utvecklingen. Kan skolan dra lärdom av politikernas användning av sociala medier? Kan skolan använda dessa forum för att nå sina kunskapsmål? Ska lärare i sin profession närma sig de sociala medier där eleverna finns och vilka är i så fall fallgroparna?. Medverkande: Rossana Dinamarca (V), Fredrick Federley (C), Brit Stakston, författare till ...
Det har stora möjligheter, och förstås sina risker, att finnas med på Facebook till exempel, och det har också sina risker att inte finnas med.. Zysmix kan hjälpa Dig att integrera Ditt och företagets aktiviteter på sociala media med Din hemsida, på olika sätt, vi kan hjälpa Dig att skapa en kundsida, där kunderna har eget inlogg för att skapa en bättre och djupare relation mellan företaget och dess kunder.. Trots Din och företagets närvaro på olika håll i cyberspace, ska det vara enkelt för Din del att hålla ordning på vad som händer var, och det ska naturligtvis hjälpa dem som vill bli Dina kunder, som har behov av Dina tjänster eller varor, att få tag i, och kommunicera med Dig!. Företagens skyltfönster har i hög grad flyttat från gatan och telefonkatalogen, till hemsidor och sociala medier. Det som skapar lite problem i form av tidsnöd kanske, är det faktum att i synnerhet sociala medier är interaktiva och dubbelriktade - det kan dyka upp frågor som behöver ...
Jag fortsätter på inspirationstemat och har idag varit på frukostseminarium om Social medier på Acando. Trevligt och inspirerande. Stora nyttan för mig att gå på frukostseminarium är att hjärnan börjar spinna och jag börjar skissa på nya affärsmöjligheter för LAN. Ska försöka ta dagens idé vidare och se vad det kan bli av den :-).. //Lotta. ...
När det gäller min egen tid i gammelmedia så var jag länge naiv och oförstående inför den rädsla som jag faktiskt upplevde från många kollegor just vad gäller sociala medier. Personligen var jag (och är fortfarande) mer rädd för andra delar i utvecklingen, som mängder av ny teknik som känns svår och krånglig, än för just dialog och öppenhet, som är två ord som för mig beskriver sociala medier. Deras sätt att hantera detta är under all kritik, fast jag är inte så säker på att det är ett bevis för just någonting. Sen jag började som journalist har min roll på vissa sätt förändras och utvecklats flera gånger om året. Jag har lärt mig inte bara granska och skriva, utan också att redigera och plåta och filma och webbpublicera, och vara aktiv på allt fler sociala medier. Jag och många kollegor kan i själva verket mer om Bambuser och Twitter än de flesta, även om många av oss tyvärr inte har tid att vara aktiva på samma sätt som du och andra proffs. ...
Så sent som i går, måndag, rapporterade Realtid.se om att Trig Social Media hotas av konkurs. Konkurshotet kom då från ett it-säkerhetsbolag som kräver återbetalning av en skuld på 190.000 kronor. Det hotet ligger i ett mål i Stockholms tingsrätt. Men även i Nacka tingsrätt har det inkommit en ansökan om konkurs.. Där skriver Skatteverket att Trig Social Media i dag har kända skulder till staten om sammanlagt 1.020.432 kronor. Skatteverket har gjort en utredning om bolaget har möjlighet att betala skulden, vilken avslutades 6 oktober. Utredningen visade att bolaget saknade tillgångar och därmed möjlighet att betala fordringen.. Hos Kronofogden har Trig Social Media en skuld på 3.434.164 kronor. Detta rör bland annat skatteskulden, skulden till it-företaget, förseningsavgift enligt årsredovisningslagen samt en fordran från bolagets revisor Per-Åke Bergstrand.. Realtid.se har under tisdagen sökt Trig Social Medias grundare och vd Anthony Norman. Under måndagen ...
Den 4 november är det No hate-dagen - en dag då unga manifesterar mot näthat i sociala medier. För tredje året i rad hålls en stor manifestation i sociala medier på No hate-dagen den 4 november och målgruppen är i första hand barn och unga mellan 11 och 18 år. Emellertid kan alla delta genom att kärleksbomba i sociala medier - sprida goda budskap märkta med hashtag #NoHateSE.. Veckorna före och efter denna dag sprider Statens medieråd material för att stötta pedagoger och bibliotekarier för att kunna ta upp frågan om hur vi beter oss på nätet. De har tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat och samlat det på sin hemsida.. No Hate Speech Movement vill göra internet till en bättre plats och enligt Statens medieråd ska detta göras genom att bidra till ökad kunskap om främlingsfientlighet, sexism och liknande former av intolerans, bättre förmåga att utnyttja mänskliga rättigheter och vara demokratisk delaktig, en ...
Det sociala mediet Twitter framstår som ett allt viktigare medium för nyhetsjournalister. Det offentliga utrymmet i sociala medier kan ändå inte helt problemfritt förvandlas till ett journalistiskt verktyg, eftersom det är en arena där det privata och offentliga möts. Trovärdigheten och den journalistiska objektiviteten står på spel när gränsen mellan journalistens offentliga och privata roll suddas ut. Är journalisten privat eller offentlig när hon figurerar på Twitter? Hur journalisten konstruerar sin identitet och formar sin roll på Twitter utreds genom kvalitativa intervjuer med fem finländska journalister som är aktiva på Twitter. För att ta reda på hur journalisterna konstruerar sin roll på Twitter används Goffmans ramanalys, som i den här studien belyser det perspektiv journalisterna använder när de talar om sitt twittrande. Utöver det här analyseras också journalisternas tweetar och redaktionernas anvisningar för hur journalisterna ska använda sociala ...
Så här: Om engagemanget ökar med X antal procent så kan ni förvänta er att försäljningen ökar med X procent Hur bra när vi kan säga så till företagen? Och bara det att vi själva mer exakt kan mäta vårt arbete och sätta konkreta siffror på det. Det blir lättare för en Social media manager att argumentera för våra tjänster inför sin chef, och därmed lättare för oss att sälja även till de som vill ha allting väldigt mätbart. Det är ju till stor del ett varumärkesarbete vi gör på till exempel Facebook så det är inte alltid all försäljning går att mäta, men om vi kan påvisa att arbetet ger någonting, på ett konkret sätt så är ju det toppen. Det är till exempel svårt att se, för en bensinmackskedja, vad arbetet i sociala medier ger men med vår engagemangsformel så kommer det alltså gå att se ...
Sammanfattning av radikalfeminism i 20 tweets. https://twitter.com/Sundholm/status/417595550792290306 https://twitter.com/Sundholm/status/417611971719335936 https://twitter.com/Sundholm/status/417623275712548864 https://twitter.com/Sundholm/status/417641106407313409 https://twitter.com/Sundholm/status/417648645345783808 https://twitter.com/Sundholm/status/417692951091748865 https://twitter.com/Sundholm/status/417701155674677248 https://twitter.com/Sundholm/status/417708927082438657 https://twitter.com/Sundholm/status/417713078541631488 https://twitter.com/Sundholm/status/417738993879355392 https://twitter.com/Sundholm/status/417747462401425408 https://twitter.com/Sundholm/status/417757490559057920 https://twitter.com/Sundholm/status/417770049815187456 https://twitter.com/Sundholm/status/417783104418623488 https://twitter.com/Sundholm/status/417788756179968000 https://twitter.com/Sundholm/status/417801371367522304 https://twitter.com/Sundholm/status/417834744790138880 https://twitter.com/Sundholm/status
Jag har det senaste året läst till marknadskommunikatör inom sociala medier på Nackademin. Där har jag dagligen matats med budskap om hur viktigt det är att få spridning på sina inlägg i sociala medier. Gillamarkeringar i all ära, men det allra mest värdefulla är att folk kommenterar och delar ens inlägg. Då visar de ett verkligt engagemang. Naturligtvis måste man själv delta i de diskussioner som uppstår eftersom sociala medier handlar om att bygga relationer (förutsättningen är förstås att diskussionerna är konstruktiva).. Jag är kanske den enda i min klass som gillar Twitter, och det beror säkert på att jag är journalist och tycker att Twitter är en bra kanal för nyheter och samhällsdebatt.. Men på Twitter förekommer också illasinnade debatter, där vissa människor verkar finna nöje i att missförstå andra (läs gärna den här DN-artikeln som publicerades när Twitter fyllde tio i våras). Det är lätt att bli missförstådd när man ska sammanfatta sina ...
Tycker du om att blogga? Tycker du om att lägga upp bilder, sköta sociala medier och skulle gärna vilja tjäna pengar på det? Att jobba med sociala medier är något många drömmer om, inklusive mig själv. Friheten som kommer med det är oslagbar men det är också ett enormt krävande jobb. Det handlar om att lägga ner sin själ i det, att verkligen skapa bra content och veta hur du ska rikta in dig. Men nu finns det många kurser man kan ta för att ta mer lärdom och växa inom sin hobby och få det till ett jobb.. Det här är ett erbjudande ni måste ta del av. För er skull, för den som vill och bäst av allt, gratis.. Läs mer om Webbinar här. ...
Sociala medier som Twitter, Facebook & YouTube blir allt viktigare för förmedling av nyheter, rykten och desinformation. I Syrien har sociala medier blivit väldigt viktiga källor för nyhetsrapportering, då det är mycket farligt för journalister att vistas i landet. Omvärlden får förlita sig på de filmer, texter och tweets som lagts ut av lokala aktivister och medborgarjournalister.. Sociala medier är inte bara viktiga som kompensation och alternativ till professionell nyhetsrapportering. De är även primära plattformar för själva konflikten. Ingen part i konflikten har råd med att inte delta med tweets och videos. Utan sociala medier försvinner helt enkelt deras position och de kan inte påverka opinion och makthavare - varken regionalt eller globalt. Att sociala medier är en del av kriget konstateras av en turkisk-holländsk jihadist, Yilmaz, i en intervju i New York Times. Jihadisten använder både Tumblr och Instagram för att få ut sin och sin fraktions historia av ...
Fotokonst är en stor hobby för mig. Jag började fota runt 1993, mestadels dia. 2012 gick jag över till digitalt, då jag köpte en Pentax K-5. Numera använder jag mest en Pentax K5-II. Mycket av min konst är hämtad från naturen. Dessutom gillar jag abstrakta bilder gärna med kreativ användning av oskärpa och dubbelexponering. Jag använder nästan uteslutande fasta brännvidder. Efter uppmuntran från vänner på sociala medier började vi ställa ut vår fotokonst 2014 och skapade det digitala galleriet Galleri Kaos, www.gallerikaos.com.. Jag är inte konstnärligt och fotografiskt utbildad. Det jag har lärt mig har jag lärt mig genom konstruktiv kritik från vänner på sociala medier. Sedan 2014 arrangerar jag och min man Arne utställningar med våra verk i Eskilstuna. Vi har också blivit inbjudna att ställa ut på Gallerier i andra städer i både Sverige och Norge.. De flesta av mina verk är inte digitalt förstärkta med filter typ Instagram eller Photoshoppade. Jag ...
Jag är så trött på alla som enbart går efter vilka fördomar som det finns om ADHD. Det finns många människor med ADHD som lever helt vanliga liv utan en massa utbrott osv. Jag har själv ADHD och blev diagnostiserad med vid en ålder av 16 år. Åren innan jag fick min diagnos var hemska. Här alltid haft svårt att koncentrera mig och fokusera, glömde tider, läxor osv. Jag har dock alltid varit lugnet själv, tyst, blyg och tillbakadragen. Eftersom att jag inte var utåtagerande blev jag istället inåtvänd med depression och svår ångest som följd. Idag har jag äntligen hittat min plats i livet och mår bra. Under mina år på gymnasiet åt jag medicin (som förövrigt inte ens kan jämföras med riktig amfetamin) för min ADHD. Nu är jag strax över 20 och läser på universitetet utan någon som helst hjälp i form av medicin till exempel. Inte speciellt många vet om min diagnos, inte ens mina närmaste vänner och vissa anhöriga. Just för att jag är orolig för att de ...
Det är sååååå sjukt tröttsamt att se samma herrar alltid i DRAMA på sociala medier. Nu har inte Jocke vart i farten på länge förutom små syrliga bygg gliringar m.m. titt som tätt riktade mot Joz, har börjat titta på J och J då jag trodde de mognat. De var lugnt och jävligt bra vloggar. Men nu spårar de igen. över Tycker nästan synd om Rask att han behöver framställa sig själv på detta sätt i alla lägen för levebröd. Men de är knappast något att vara stolt över, sitta hemma och bedriva häxjakt hela tiden, göra content på konflikter ni inte behärskar att lösa privat. OAVSETT vem av er alla som printar hejvilt och spelar in biblar av era versioner på era storyn så står ni FORTFARANDE KVAR PÅ RUTA ETT OCH LEVERERAR DRAMA på sociala medier. När ska allt få ett slut. SÅ TRÖTT ATT SE SAMMA PERSONER överallt med negativ energi och i den pass höga åldern använda alla plattformar enkom för hämnd och jävelskap. Inte konstigt världen blir sämre med dessa ...
Vi har tidigare tipsat om dokumentärserier från NoClip (Youtuber), och här kommer ett tips till. Denna gång fokuserar vi på Final Fantasy XIV; hur det blev vad det blev, men också vägen fram till det genom alla år av Final Fantasy. De la till och med ner hela spelet för att börja om från början. Ett dokumentärt tips som kan intressera alla; oavsett om man tycker om Final Fantasy eller ej! Hoppas att det uppskattas!. [youtube link=https://www.youtube.com/watch?v=Xs0yQKI7Yw4″ width=1200″ height=480″]. [youtube link=https://www.youtube.com/watch?v=aoOI5R-6u8k width=1200″ height=480″]. [youtube link=https://www.youtube.com/watch?v=ONT6fxiu9cw width=1200″ height=480″]. Har ni själva några bra tips på Youtube dokumentärer? Dela med er i kommentarsfältet nedan!. ...
VARFÖR SÄGER JAG NEJ TILL SAMARBETEN? Jag får dagligen mejl och DM av folk som vill att jag ska samarbeta med privatpersoner och företag. Men idag tänkte jag svar på frågan, Varför säger jag nej till samarbeten? En av anledningarna till att jag tackar alltid nej till samarbeten, är att jag inte vill tjäna pengar på mina sociala medier. Mina sociala medier har jag enbart för Jag har en stör hobby för sociala medier. Jag tänker satsa GRATIS på mina sociala medier då jag vill inte ta betalt / betala några okända personer. Detta har gått så långt att jag har gått blockera personer både på min instagram och blogg. För att folk inte kan acceptera. När man svarar nej tack! Jag har också sista tiden fått vänförfrågningar på facebook, när man har råkat acceptera dem på facebook blir jag ofta tagvaf i inlägg och får pm om sånt som jag INTE VILL. Exempelvis får jag många som cöfsöker få mig att jag ska gå med i sockerfria utmaningar, eller försöka bli lurad för att
Everything will be social media. And it is happening right now. The consolidation of blogging and of the communitybased social media is now. The fact that media for the moment is trying to understand how to re-act on this disruptive landscape and the statistics showing that the big eruption of new user on Facebook and Myspace is over is proof that the social media is getting into its adolescence. Corporate blogging, interaction between the web and the mobile. Its not the future. Its a now.. So what is around the corner?. V-logging: the true democratization of the social media. Everyone can have their say. Even if youre not the writing kind of person. And it is on the verge to be truly social with the mobile versions and the reciprocality when streaming live. As Bambuser.. More social than media. Look at the utilization of Jaiku for the past months, or Twitter. Look at the bambusingfrenzy that arent just to show off but eagerness to be social. In an non-anonymous way that wasnt there for ...
Sedan i torsdags finns Krisinformation.se, den nationell portalen för krisinformation, på Twitter. Mycket väl tajmat får jag säga med tanke på att hela Twitter just nu bubblar av kommentarer kring svininfluensan. Där finns till exempel uppdateringar med svar från Livsmedelsverket och rekommendationer för den som ska resa till Mexiko. Big deal, kanske man kan tycka, … Fortsätt läsa Krisinformation om svininfluensan på Twitter
Falska nyheter aktualiserades under slutspurten av det amerikanska presidentvalet förra året. Det innebär dock inte att det skulle vara ett problem isolerat till vår tid. Varför tror vi då på falska nyheter? Kan man göra någonting för att inte själv falla i fällan?. Påve Franciskus stödjer Donald Trump! Mike Pence: Michelle Obama är den mest vulgära första dam vi någonsin haft! Dessa helt påhittade nyheter publicerades på wtoe5news.com respektive politicops.com månaderna innan presidentvalet i USA och nådde en stor publik genom sociala medier. Ekonomiforskarna Hunt Allcott och Matthew Gentzkow skriver i sin artikel Social Media and Fake News in the 2016 Election att falska nyheter relaterade till valet delades 38 miljoner gånger på sociala medier under de tre sista månaderna före valet.. Falska nyheter är dock ingen ny företeelse. Redan runt 40 år före vår tideräkning spreds falska nyheter i antikens Rom. Under en maktkamp försökte Octavius, senare kejsar ...
Falska nyheter aktualiserades under slutspurten av det amerikanska presidentvalet förra året. Det innebär dock inte att det skulle vara ett problem isolerat till vår tid. Varför tror vi då på falska nyheter? Kan man göra någonting för att inte själv falla i fällan?. Påve Franciskus stödjer Donald Trump! Mike Pence: Michelle Obama är den mest vulgära första dam vi någonsin haft! Dessa helt påhittade nyheter publicerades på wtoe5news.com respektive politicops.com månaderna innan presidentvalet i USA och nådde en stor publik genom sociala medier. Ekonomiforskarna Hunt Allcott och Matthew Gentzkow skriver i sin artikel Social Media and Fake News in the 2016 Election att falska nyheter relaterade till valet delades 38 miljoner gånger på sociala medier under de tre sista månaderna före valet.. Falska nyheter är dock ingen ny företeelse. Redan runt 40 år före vår tideräkning spreds falska nyheter i antikens Rom. Under en maktkamp försökte Octavius, senare kejsar ...
Se till att inte missa vad som händer hos oss och följ oss på våra sociala medier! Där hittar du alltid den senaste informationen om vad som händer på Kallfors och Vidbynäs. Du hittar vår Instagram HÄR och vår Facebook HÄR.. ...
Trist debatt på sociala medier om hur alla som nu stöttar Frankrike är hycklare för att de inte har Libanons eller Iraks flaggor på sina avatarer, eller Syriens, för den delen. Jag orkar inte med den sortens självrättfärdiga typer. Det är visserligen alldeles sant att även om media rapporterade händelserna i Beirut och Bagdad så fick de ingen större uppmärksamhet på sociala medier men de Duktiga gjorde själva inget för att sprida de nyheterna, heller. Och hur förfärlig den än må vara så fungerar närhetsprincipen så att det som händer på närmre håll påverkar oss i högre grad. När ett sådant dåd sker på så nära håll som Paris, som många dessutom har personliga kopplingar till, blir vi mer tagna än när samma sak händer någon annanstans även om vi faktiskt inser att det är samma lidande, för alla som drabbas... Men det orkar jag inte säga på Facebook. Jag tror jag ska lägga upp en jättesöt kattbild i stället. De som känner mig vet vad den står ...
I Gilla!-boken som fick stort genomslag menar man att sociala medier kan vara svaret på hur organisationer ska få förnyad relevans och kanaler för engagemang. För idéburna organisationer är sociala medier en potentiell guldgruva. Allt det som engagerar, upprör, behöver berättas, förändras eller påverkas kan göras via nätet också. Det som engagerar kan nå ut ännu bredare och får en livslängd tack vare nätet. Genom de sociala medierna ges möjlighet att tillsammans utbyta erfarenheter och bygga kunskap.. (Källa: Gilla! Dela Engagemang, Passion och Idéer Via Sociala Medier). Verktyg för kommunikation, några exempel:. Hemsidor. Vad gör en bra hemsida och hur förmedlas verksamhetens budskap och vision? Vilka möjligheter finns till interaktion, till exempel att kommentera eller funktioner för att sprida material vidare, länka eller skicka tips? Hur fungerar den grafiska designen och hur används inslag av bilder, video och ljud?. Bloggar är ett snabbt sätt att skapa ...
Efter att jag fick en fråga på Twitter härom dagen så tänkte jag tipsa om några fantastiskt bra onlineverktyg - 5 gratis verktyg för att skapa grafik till sociala medier
2008 försvarade Annakarin sin doktorsavhandling där hon studerade användningen av IT i vardagsslivet. Därefter har hon genomfört flera studier av sociala medier. Bland annat följde hon under många år framväxten av ett digitalt entreprenörskap i bloggsfären och hon granskade hur sociala medier kan utgöra grund för företagande. Studien väckte också intresset för hur teknikens handlingsutrymme kan skapa olika förutsättningar för oss att synas, höras och ta plats på andras bekostnad. Detta ledde sedan fram till att hon tillsammans med kollegan Mikael Wiberg författade en bok om sociala medier och härskartekniker, som även används som studentlitteratur. Annakarin har också utvecklat en undervisningsmetod där hon inom ramen för en kurs involverar studenterna i analyser och utforskande av samtida digitala fenomen.. Under 2015 utnämndes Annakarin Nyberg till meriterad lärare enligt det nya karriärsystemet vid Umeå universitet.. Priset på 30 000 kronor delas ut vid Umeå ...
Vill ni följa oss via sociala medier är det hur enkelt som helst. CE översättningsbyrå är registrerad på de flesta populära sociala nätverken.. Vår passion är översättning, språk och text, och vi lägger ofta ut intressanta inlägg, fotografier och filmer om allt möjligt som händer i branschen.. Följ oss på valfritt socialt nätverk och delta i diskussionen, lajka, betygsätt och kommentera. ...
En ny rapport utmanar vedertagna sanningar om sociala mediers skadliga inverkan på unga människor. Forskarna menar att unga människor som trivs med livet generellt också mår bra på sociala medier.. Unga i Norden är storkonsumenter av sociala medier. Dagens debatt går ofta i den riktningen att de använder för mycket tid på sociala medier och att deras mentala hälsa kan bli lidande. Både forskare och medier har en tendens att dra alla över en kam. Så uppstår myter. Därför behöver vi mer fakta och nyanser, menar en grupp nordiska forskare.. Rapporten #StyrPåSoMe - Er sosiale medier faktisk en trussel for unges trivsel har utförts av Happiness Research Institute på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den ser närmare på om det finns ett samband mellan ungdomars mentala hälsa och deras konsumtion av sociala medier.. - När vi talar om välbefinnande i förhållande till sociala medier blir det ofta en kamp mellan teknologientusiaster och teknologirädda. Vi behöver fler ...
Deras slutsatser bygger sedan på att bloggar borde struktureras ungefär som traditionella nyhetsmedia; genom att på så sätt förenkla rättsinsatser och alltså göra bloggarna mindre hotfulla mot vad det nu är som hotas. Ansvariga utgivarbevis, databaser över vem som ansvarar för innehållet osv osv. Rapporterna kommer förhoppningsvis att begravas djupt i någon källare i Belgien. Men det är ändå intressant att se hur sociala medier nu uppenbart hotar traditionella medierna så till den milda grad att man väljer att inte längre ignorera dess existens. Istället för att hitta sätt som är relevanta och kompatibla med den digitala verklighet som sociala medierna lever i så väljer man att föreslå en struktur och skissa på ett regelverk. Ett regelverk som inte bara skulle, i det fall att man väljer att satsa hårt på efterlevnad av reglerna, se till att tysta hundratusentals europeiska bloggar (eller tvinga alla bloggdissidenter att flytta till utomeuropeiska servrar) utan ...
Jag är ofta tillfrågad som expert i olika medier: TV4 Nyhetsmorgon, TV4 Nyheter, SVT Gomorron Sverige, DN, SvD, Expressen, Corren, Sveriges Radio, IDG, GP, Veckans Affärer, Dagens Industri, The Guardian + fler. Oftast är det i digitala frågor, e-handel, sociala medier och startups / entreprenörskap. Förutom detta är jag ganska ofta även med i olika medier om mina företag och projekt.. (Dåligt uppdaterad lista). ...
免费以Digital Marknadsföring Med Tony Hammarlund收听Bygga Varumärke I Sociala Medier: Deeped & Sarah #38以及sixty-eight更多的剧集!无需注册或安装。 Borg Owilli: Content-case om Klarnas podcast Kalla Bedrägerier #68. Hedin Bil: Google Ads-case och test av nya Performance Max #67.
Administratör vid SOM-institutet och doktorand vid JMG (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation) vid Göteborgs universitet. I mitt avhandlingsarbete fördjupar jag mig i det relativt okomplicerade och enkelt greppbara ämnet journalister och sociala medier (vänligen observera ironin). I grund och botten är jag fortfarande journalist. Samlar stenar och stickar spetsar. Har alltid betalt min TV-licens i tid och utan gnäll. Här vill jag dela med mig av tankar som blivit över, mest om journalistik, medier och medieforskning, men också om forskningskommunikation ...
Mjukvara.se Drivs av Christian Rudolf som har en stor passion för internet, datorer, sociala medier och programvaror. Lars Magnusson, inhyrd juniorskribent I denna bloggen finner ny mycket nyheter kring internetsäkerhet, virus, hacking men också emellanåt guider om hur du kan använda internet på ett bättre sätt. Internet är en plats som är väldigt intressant, jag hoppas jag kan förmedla en del av detta fantastiska genom alla texter som skrivs här! Vill du komma i kontakt med mig, kolla vår kontaktsida ...
NordenBladet - Den 10 juni ordnades i Tallinn en stor Finlands och Estlands dag för att hedra Finlands 100-årsdag. Denna dag kulminerade på kvällen på Frihetstorget i Tallinn med en stor Finlands självständighetskonsert där både Estlands och Finlands presidenter och Estlands och Finlands älskade artister höll tal.. Estland-Finland-konsert som spreds i sociala medier med hashtag #Soome100kontsert, var huvudattraktion på Finland 100-jubileumsår i Estland och arrangör var Finska Institutet. Publiken fick se finska och estniska pop- och rockmusiker som uppträdde både tillsammans och enskilt. För ackompanjemanget stod en finsk bakgrundsgrupp Räjähtävä Nyrkki och kvällens presentatörer var på båda sidorna av Finska viken kända och älskade skådespelarna Sanna Stellan ja Jan Uuspõld.. Konserten var gratis och den musikaliska blandningen var både nostalgi och nyare unga artister - finska och estniska tillsammans och det blev tolkningar av grannländernas sånger. Den ...
Har skrivit en avhandling i journalistik: #InFlux (länk nedan), som handlar om det relativt okomplicerade och enkelt greppbara ämnet journalister och sociala medier (vänligen observera ironin). I grund och botten är jag fortfarande journalist. Samlar stenar och stickar spetsar. Har alltid betalt min TV-licens i tid och utan gnäll. Här vill jag dela med mig av tankar som blivit över, mest om journalistik, medier och medieforskning, men också om forskningskommunikation ...
Som alltid ställer ny teknik och nya beteenden regelsystemen på prov. Upphovsrätten har utsatts för prövningar genom internet och digitaliseringen. EU (Unionen) har genom sitt regelverk och sin domstol försökt lösa olika intressen och harmonisera lagstiftningen. Med utgångspunkt i denna utveckling och efter konstanta utmaningar i debatten och processer har upphovsrätten inte bara en stark legal position utan också ett ökande kommersiellt värde.. Det var ngn som tog upp frågan om varför det inte skulle vara tillåtet att lägga ut foto av konstverk på nätet, dvs digitalt. Det har visat sig att svaret inte är givet; i vart fall råder olika uppfattningar. En bra utgångspunkt är att utgå från lagtexten.. Saken gäller således om det är tillåtet att på nätet sprida foto av konstverk med utgångspunkt i formuleringen att det är tillåtet med avbildning av konstverk stadigvarande placerade på eller vid allmän plats.. Konstverk får, oberoende av det upphovsrättsliga ...
Indentifierbara människor i utsatta situationer, reklamsamarbeten och övertramp. Polisen ska nu se över sin kommunikation i sociala medier. Det är på tiden, men de borde göra mycket mer. Den senaste veckan har polisens närvaro och övertramp i sociala medier diskuterats. Skribenten Max Karlson gjorde tidigare i år i Dagens ETC gjort en ordentlig genomlysning av polisens officiella och enskilda polisers inofficiella kommunikation i sociala medier. Granskningen visar en röra av ogenomtänkt, förtroendeskadlig och integritetskränkande kommunikation. Människors hem visas upp, onyktra människor avbildas på ett identifierbart sätt, på många av de omkring 250 konton polisen har i sociala medier, med miljonpublik. ...
Inlägg som strider mot lag och våra regler eller anses stötande, kränkande och olämpliga tas bort. Det gäller till exempel kränkande personuppgifter, förolämpningar, förtal eller personangrepp, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott, svordomar eller obscena ord och upphovsrättsligt skyddat material. Det gäller även sekretessbelagda uppgifter och enskilda/privata ärenden. Spam, företagsreklam och upprepade inlägg är inte heller tillåtet och tas bort. Användare som upprepat bryter mot reglerna kan komma att blockeras från sidan. Om du skulle upptäcka kränkande innehåll på våra konton kan du anmäla det antingen till oss eller direkt till det sociala mediet ...
We are looking for a Social Media Executive to join our Digital Marketing team. The role will sit in a central position in the Malta office servicing various different business areas and all brands and markets within ComeOn Group. You will be working closely with the other team members, brand managers and you will be reporting into the Head of Digital.
Att driva företag ska vara roligt även om det såklart innebär mängder av arbete. Det viktigaste är att du känner passion för det du gör eftersom det är svårt att orka med allt som ett nytt företag innebär om man inte älskar det man gör. Genom att ta hjälp med det där man känner sig osäker så som exempelvis sociala medier och kommunikation på nätet så gör man sitt arbete enklare och kan istället fokusera på saker som verkligen kräver ens fulla uppmärksamhet. Helt enkelt nyckeldelarna i företaget. Att man dessutom kan lära sig en hel del viktiga kunskaper på vägen är något som är ytterligare en positiv sak med att låta sig själv och ens medarbetare gå en kurs.. ...
Mitt 100:e blogginlägg i kategorin Entreprenörskap uppmärksammas med tips på de åtta mest populära inläggen om entreprenörskap och sociala medier.
Jag har precis lett en kurs för redaktörer om webbens utveckling, och naturligtvis är det omöjligt - förmodligen tjänstefel... - att då inte diskutera det som brukar kallas sociala medier: Wikis, podcasting, bloggar, tagging etc. Men vi är i ett skede där det inte alltid är uppenbart hur de kommer att användas. Vad blir effekten…
Som verksam i sociala medier känner jag att det är viktigt att visa flera sidor av samma mynt. När jag publicerade förra bilden fick jag bland annat DMs om hur platt min mage såg ut. Detta är kanske inte så konstigt i och med mina inlägg om Livsstilsresan där jag försöker få bukt på min mage som ofta svullnar upp och ser ut att rymma en bebis i gravidvecka 25... Men jag känner att jag även vill visa upp att även om min morgonmage inte svullnat upp utan är platt så ser min kropp även ut som på bilden ovan så som jag faktiskt sitter när jag dricker mitt morgonkaffe. Och jag älskar dem båda. Och jag älskar även min kropp när magen svullnat upp till en hård boll. För det är precis så här många av oss ser ut när vi inte suger in och flexar magen, vridit oss i bästa vinkeln och hasat fram på stolen för att få en rakare hållning.. ...
Sociala medier spelar en central roll i svenskarnas vardag. I en ny studie från Kantar Sifo framgår det att det finns en stark tilltro - men även oro för hur digitaliseringen kan påverka politiken.
En spårvagn i San Francisco rymmer 60 personer. Den här bloggen besöktes cirka 2 440 gånger under 2015. Om den hade varit en spårvagn, skulle det behövas cirka 41 resor för att lika många personer skulle komma med.. Det överlägset mest populära inlägget är Vad kostar det att importera en bil från Lettland till Sverige? som visades 1 324 gånger under året som gick.. Betydelsen av sociala medier ökade, här är de som gav flest träffar:. ...
Den kinesiska regimen har investerat massivt i system som övervakar sociala medier. Det rapporteras i ett pressmeddelande från SNS (Studieförbundet Näringsliv