NAP4 visade att den metod som har störst lyckadfrekvens vid en cant intubate, cant ventilate situation är en kirurgisk luftväg. Den metod som rekommenderas i akuta fall kallas populärt för scalpel-finger-bougie cricothyrotomy:
Sven Ivar Seldinger, född 1921 i Mora, död 1998, var en svensk läkare (radiolog) och uppfinnare inom det angiografiska området. Seldinger studerade 1940 till 1948 medicin vid Karolinska Institutet. 1950 kom han till Karolinska sjukhusets röntgenavdelning som underläkarvikarie. Kollegan Åke Lindbom hade vid detta tillfälle nyligen disputerat på en angiografisk avhandling och Seldinger fick assistera honom vid angiografier, vilket fick honom intresserad av detta område. De angiografiska undersökningarna byggde på att en kateter fördes in i blodkärlet via en nål för att kunna dosera kontrastmedel. Utformningen av den angografiska utrustningen innebar besvärliga avvägningar för att å ena sidan få in tillräcklig mängd kontrastmedel på rätt ställe, och å andra sidan undvika att den använda utrustningen skadade blodkärlen, inte minst vid det ställe där katetern fördes in. Seldinger, som med flera urmakare i släkten hade viss finmekanisk bakgrund, försökte snart ...
Arbetar du på röntgen och använder blyförkläde till vardags? I så fall, upplever du det som tungt eller fungerar det bra? Kommentera gärna inlägget ,, Jag fick själv erfarenhet av att bära blyförkläde när jag under min randning (sidotjänstgöring) som ST-läkare på Hjärtenheten i Norrköping fick möjlighet att besöka Seldinger laboratoriet på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. På Seldinger laboratoriet utför de […]. ...
Ta festen ditt du går med det kraftfulla och bärbara högtalarsystemet XB7. Med de här högtalarnas tunga bas och festbelysning kan du förvandla vilken plats som helst till ett riktigt dansgolv.
Trots att andelen av befolkningen som har tillgång till internet i hemmet och smartmobil redan är hög så fortsätter den att öka i år. Ökningen av svenskar som har tillgång till dator respektive surfplatta har dock planat ut.. 98 procent av svenskarna uppger att de har tillgång till internet i hemmet. Det är tre procentenheter mer än förra årets 95 procent. Framförallt är det de äldre, 76 år och äldre, som står för ökningen. (Se diagram 1.2.). Tillgång till dator i hemmet ligger i år på samma nivå som förra året (93 %). De senaste tio åren, sedan 2008, har tillgången till dator ökat med 8 procentenheter, från 85 procent till 93 procent.. Det har tagit den smarta mobilen sju år att växa från 27 procent, när vi mätte den första gången 2011, till dagens 90 %. Motsvarande resa för datorn tog dubbelt så lång tid, cirka 15 år. I mitten av 1990-talet hade cirka var fjärde svensk tillgång till en dator i hemmet och det dröjde tills några år in på ...
RESULTS: One-thousand-three-hundred-twenty patients had emergency airway interventions performed by an anesthesiologist upon arrival at the trauma center. Of those, 203 had been initially intubated in the field by emergency medical services personnel, with 74 of 203 (36%) surviving to discharge. When evaluating the success of the intubation, 63 of 203 (31%) met the criteria for failed PHI, all of them requiring intubation, with only 18 of 63 (29%) surviving to discharge. These patients had rescue airway management provided either via Combitube® (n = 28), Laryngeal Mask Airway® (n = 6), or a cricothyroidotomy (n = 4). An additional 25 of 63 patients (12%) had unrecognized esophageal intubations discovered upon the initial airway assessment performed on arrival. We found no difference in mortality between those patients who were properly intubated and those who were not. Several other variables, including age, gender, weight, mechanism of injury, presence of facial injuries, and emergency ...
Ramverkets utformande är ett praktexempel på betydelsen av ett helhetstänkande för design och funktion. Allt som är funktionellt är inte vackert och tvärtom, så det lönar sig att planera konstruktionen noga. Likaså fordrar en sådan här konstuktion eftertanke om hur man utformar sina vvs-, el- och andra installationer. Kom ihåg att denna tunga stomme i sig själv är bärande och tar alla laster av vind, snö osv. Denna egenskap får man ha i åtanke när man planerar stommens inklädning. ...
Aristoteles bedrev på 300-talet f.Kr. ingående anatomiska studier, främst genom dissektioner av djur. De första mer vetenskapliga dissektionerna av människokroppar gjordes år 320 f.Kr. i Alexandria av Herofilos och Erasistratos. Skälen till att den anatomiska vetenskapen kom att utvecklas var dels ett allmänt naturvetenskapligt intresse, dels. (46 av 328 ord) ...
Aristoteles bedrev på 300-talet f.Kr. ingående anatomiska studier, främst genom dissektioner av djur. De första mer vetenskapliga dissektionerna av människokroppar gjordes år 320 f.Kr. i Alexandria av Herofilos och Erasistratos. Skälen till att den anatomiska vetenskapen kom att utvecklas var dels ett allmänt naturvetenskapligt intresse, dels. (46 av 328 ord) ...