I måndags kom beskedet som många har väntat på - det blir en hearing om den framtida sjukvården i Blekinge. Landstingsdirektören har fått uppdraget att komma med förslag på ett upplägg för att göra de fyra alternativen så begripliga som möjligt.. Vi som anser att frågan redan borde vara avgjord med att ett nytt sjukhus uppförs centralt i Blekinge, vill nämligen veta varför den grundläggande utredningen har ratats. Av den framgår det tydligt att ett nytt sjukhus blir det klart billigaste alternativet.. Naturligtvis är det starka krafter inom Karlskrona kommun som nu kämpar för ett bevarande av de nuvarande men utdömda lokalerna. Ett tämligen enögt och föga framtidsinriktat handlande som motarbetar mer än gynnar ett Karlskrona inför framtiden.. Jag ser istället att Karlskrona kan få stora fördelar med att ett nytt sjukhus uppförs centralt i Blekinge.. 1. Många av de företag som idag finns i centrala delar av Karlskrona, på Trossö, skulle kunna flytta ut till ...
BOJ beslutade i december att utöka sin fond för tillgångsköp med 10.000 miljarder yen till 76.000 miljarder yen.. I en enkät från Bloomberg News bland 23 bedömare på fredagen spår samtliga nya lättnader i januari där stalltipset är en ökning med 10.000 miljarder yen.. Den nya japanska regeringen kommer att ha en representant på plats och någon form av gemensamt uttalande från BOJ/regeringen med löfte om fortsatta stimulanser för att få upp inflation och tillväxt antas följa i samband med mötet.. Bank of Japan väntas också formulera ett uttryckligt inflationsmål på 2 procent.. De senaste tio åren har KPI sjunkit med i genomsnitt 0,1 procent i årstakt. I februari 2012 introducerade Bank of Japan ett nytt prisstabilitetsmål på medellång till lång sikt. BOJ såg detta mål som en inflationstakt på 2 procent eller lägre vad gäller årstakten för KPI, och mer specifikt ett mål på procent för närvarande. Det specifika målet på kort sikt gjordes för att ...
Jag har fått ett nytt hjälpmedel Jag började den här dagen med sovmorgon. Det blev 12 timmars sömn i natt utan sömntabletter. Det var behövligt
Snart öppnar ett nytt sjukhus i norska Sarpsborg, inte långt från gränsen till Värmland. - Att arbeta på ett helt nytt sjukhus - med nya lokaler, nya team och nya arbetssätt - är förstås unikt och jag förstår att man vill vara med om det. Men jag oroar mig för vad det kan innebära för personalen som blir kvar, säger Eva Strandh, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Värmland.. Personalbristen i Värmland är inget nytt fenomen. Närheten till Norge gör att sjuksköterskor har ett alternativ till låga löner och treskift med arbete dygnet runt.. - Underbemanningen och de dåliga arbetsvillkoren gör att medlemmarna inte orkar. De går ner i anställningsgrad, eller jobbar i Norge där de erbjuds betydligt högre lön och lugnare arbetstempo, säger Eva Strandh.. Vet vad som behövs. Hon är helt klar över vad som behövs för att kunna rekrytera och locka tillbaka sjuksköterskor: rejält höjda löner, tydligt ledarskap och hälsosamma arbetstider. De lösningar som ...
Arkitekten Per-Mats Nilsson ledde teamet av arkitekter från White och Tengbom i projektet Nya Karolinska. Han menar att kritiken mot sjukhusets utformning inte beror på fel utan på olika åsikter.
På uppgift utav beställare/byggherre Ersta Diakoni arbetar BTB för närvarande med att ta fram systemhandlingar för Ersta Nya Sjukhus, där en ny vårdbyggnad samt eventuellt ett nytt garage ska byggas. Den nya vårdbyggnaden planeras öka sjukhusets vårdplatser med 50% och den första patienten är planerad att börja behandlas under början av 2021. Vårdbyggnaden som innefattar hospice, endoskopi, endokrin mm. ställer höga krav, bland annat vad det gäller vibrations- och strålningskrav.. Byggnaden utgörs av 9 våningar som grundläggs direkt på berg. Ytan uppgår till 22 000 kvm och stommen utgörs av VKR-pelare, HSQ-balkar och håldäcksbjälklag.. BTB har rollen som huvudkonstruktör medan Tengbom är arkitekter. Även bygghandlingar för grund och stomme ligger hos BTB.. ...
Majoriteten i Stockholms läns landsting har idag kommit överens om att gå vidare med planerna på att bygga ett nytt universitetssjukhus vid Karolinska ...
The reading lamps in the silent reading room in the Main Library will be replaced next Thursday, April 25th. Therefore, the room is closed all day.
SuperClubs Rooms on the Beach Negril, Negril Bild: Local character - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 18 214 bilder och videoklipp från SuperClubs Rooms on the Beach Negril
Under våren föreslog regeringen ändringar i plan- och bygglagen. Riksdagen beslutade att godkänna förslaget. Det innebär lättnader kring bygglov för den som vill bygga en mindre tillbyggnad, takkupor och mindre bostadshus.. Bor du inom ett område med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse kan det ändå krävas bygglov. Är du osäker kan du alltid kontakta stadsarkitektavdelningen för information.. Lagändringarna gäller från 2 juli 2014.. Läs mer om de nya bestämmelserna här.. ...
De arbetare som genom skärpningen av karantänen ej längre kan jobba från och med måndag 30 mars ska fortsätta att lyfta sin
Heather Reese visar en bild av ett landskap på sin datorskärm. I själva verket är det en sammanslagning av 400 drönarfoton, som till 80 procent överlappar varandra och ger en översiktsbild. Hon vänder och vrider på landskapet och bilden blir tredimensionell. Vegetation visar sig som flera gröna nyanser och olika formationer framträder. Det går att urskilja dungar, höjder och människor som vandrar på en stig. En inzoomning ger en upplösning på bara sju millimeter. Höjdskillnader, buskar och sprickor i torven, allt är synligt i den detaljerade bilden på datorn.. Området med drönarbilder är cirka 15 000 kvadratmeter stort och ligger på gränsen mellan Sverige och Finland, en timmes bilfärd från Karesuando. Heather Reese var där för fältstudier i höstas tillsammans med forskare och studenter från institutionen för geovetenskaper. De kartlade området, som till stor del består av så kallade palsar. Ordet palsa kommer från samiskan och nordfinskan och betyder ...
Om man drömmer om att bli en trumpetspelare, men har svårt att lära sig så kanske EZ-TP Electronic Teaching Trumpet från Yamaha är vad man behöver. Denna pryl verkar vara bra lustig och är din för 371 dollar, om du bor i Japan där den släppts. Med hj...
pmmonline.org är ett verktyg för att öka kunskapen om led- och muskelsjukdomar hos barn, utvecklat av professor Helen Foster på universitetet i Newcastle. En utmärkt sajt för alla som vill lära sig mer om hur man undersöker barn med dessa sjukdoma...
Honda har nyligen visat upp sin nya x22Walikng assist devicex22, ett hjälpmedel som hjälper folk med olika handikapp att gå. Detta är andra generationen av denna pryl och man har nyligen påbörjat flertalet tester på fabriken innan den släpps på marknaden...
Mitt tal:. Ers majestäter. Mina damer och herrar. Ett universitetssjukhus är en viktig plats för livets stora skeenden. Glädje och sorg. Liv och död.Utvecklande patientnära arbete, utbildning, forskning och ständigt nya medicinska landvinningar.. Det är stor glädje att vi idag får fira vårt nya sjukhus och markera starten på en ny era i Stockholms och Sveriges högspecialiserade vård.. Jag minns att jag alldeles efter att de första patienterna flyttade in i detta nya sjukhus träffade en familj med ett förtidigt fött barn som varit med om flytten. De sa att flytten för deras del var en resa från forntid till framtid. Till en modern miljö som skapade trygghet och lät dem vara den familj de drömt om.. Det nya sjukhuset som vi inviger i dag är förstås ett hus, det är också modern medicinteknik, konstnärlig gestaltning. Men det är framförallt den samlade kompetensen som gör sjukhuset. Här finns några av vårt lands främsta sjuksköterskor, fysioterapeuter, ...
B&B Bonsignori, Florens Bild: Breakfast room with door to our (green) room on the left - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 50 029 bilder och videoklipp från B&B Bonsignori
Alla möteslokaler och konferenslokaler på Lidingö nära Stockholm. Bästa priserna, enkel bokning. Sveriges största bokningstjänst för mötes-, fest- och eventlokaler - Venuu.se
I maj startade bygget av två vårdbyggnader på Nya Sjukhusområdet Malmö. Inredningsarkitekt Åsa Haremst ansvarar för färgsättningen av 100 000 kvadratmeter, fördelade på tolv våningsplan. - Intrycket får inte bli sobert eller lyxigt. Helheten måste kännas inbjudande och tillåtande, säger hon.
Redan efter en månad är nu Landstinget Blekinges sjukhusutredning klar och du kan ta del av den här i bloggen. Jag har tagit del av materialet och kommer att publicera stora delar av utredningen.. Det var den 15 februari som Lennarth Förberg, moderaterna, krävde att ärendet Framtidens Hälso- och sjukvård skulle återremitteras för kompletterande beslutsunderlag med en utredning om bygget av ett nytt sjukhus som alternativ till renovering av befintliga fastigheter.. Kravet var att utredningen skulle innehålla en fördjupad analys av rationaliseringsvinster, driftkostnader, livscykelkostnader och kapacitetsbehov som programplanen för framtidens sjukvård innebär.. Nu en månad senare anser landstingsdirektörens stab att denna utredning ska anses klar. Nu har en jämförelserapport tillkommit som avser byggnation av ett nytt sjukhus som alternativ till nybyggnation vid befintliga utbudspunkter som är Karlskrona respektive Karlshamn.. Utifrån den rapporten har investerings- och ...
Projektinfo: Det fanns behov av snabba leveranser av specialutformade stödmurar runt om Södertälje nya sjukhus. C3C tog fram förslag på lösningar inklusive renderingar. Detta utförandet förenklade markarbetet då man slapp det bredare stödet i botten, som de traditionella L-stöden har. Vårt uppdrag innehöll även statiska beräkningar och ritningar samt produktion och leverans av C3C blocksystem med många nya utformningar. ...
Akutmottagningen kommer endast att ta hand om de svårt sjuka och skadade patienterna. Hit kommer bland annat traumapatienter med helikopter eller ambulans. I anslutning till traumarummen, som kommer att utrustas med den senaste tekniken, finns operationssalar, bild- och funktionsdiagnostik samt intensivvårdsrum. Patienter med remiss från till exempel vårdcentral tas emot vid akutmottagningen. Likaså patienter som inte är inskrivna, men har pågående högspecialiserad behandling vid Karolinska Universitetssjukhuset, när de blir akut sämre. Detta innebär att akuten är helt anpassad för de patienter som är svårast sjuka och skadade. Andra patienter som behöver akut vård eller bedömning kommer att tas omhand av andra vårdgivare.. ...
Barnen som ska vårdas på NKS kommer att vara så sjuka att de behöver den allra mest högspecialiserade vården. Även de barnen behöver få leka och läsa. På Astrid Lindgrdns Barnsjukhus, ALB, finns stor erfarenhet och kunskap om att arbeta med barn och att skapa aktiviteter för patienterna. Medarbetarnas kunskap tillvaratas när formerna för innehållet i det nys Pedagogiska Resurscentrumet till nya sjukhuset skapas. Patienternas behov sätts främst när verksamheten utvecklas.. Det kommer att skapas en avdelning för ungdomar där de kan umgås och spela biljard, pingis, digitala spel, sällskapsspel osv. Där ska också finns möjlighet till eget skapande i en verkstad och möjlighet att hänga och läsa böcker eller leka i en trevlig miljö utanför det egna vårdrummet. Jag ser framför mig en plats där man bejakar hela människan och man slipper reduceras till bara en patient. Självklart ska det också finns klassrum för skolundervisning samt musikrum.. I det nya sjukhuset ...
Ett förslag som har diskuterats inom Alliansen, men där inga formella beslut har fattats än och som Socialdemokraterna nu yrkar på, är att bygga ett nytt sjukhus på Sabbatsbergstomten och exploatera bostäder på resten av fastigheten. Det kan nog vara ett klokt förslag i sig, men om ett nytt sjukhus kostar 1,5 miljarder och exploateringen kan ge 600-700 mkr innebär inte det heller några nya pengar att finansiera Socialdemokraternas löften ...
I mitten på vecka 35 fick jag helt plötslig väldigt ont i magen tidigt på morgonen. Efter det första anfallet kändes det som stark kramp på undersidan av magen, på vänster sida och jag blev öm som i ett band från vänster till höger höft. Krampen kom tillbaka varje kvart och efter en halvtimme ställde jag mig upp och började gå runt i rummet och lägenheten. Jag hade läst någonstans att om det är falska värkar så ska de upphöra om man byter aktivitet- börjar gå från stillasittande eller sätter sig från att ha rört på sig. Dock hjälpte det inte så mycket. Kramperna kom tillbaka varje kvart och efter en timmes gående fram och tillbaka ringde jag till förlossningen och de sade åt mig att komma in för en undersökning. Sagt och gjort och väl där fick jag ligga på en säng medan fostrets hjärtljud och sammandragningarna mättes på en liten apparat. Mätningarna höll på i en halvtimme och sedan fick jag träffa en läkare som gjorde en ultraljudsundersökning. ...
I mitten på vecka 35 fick jag helt plötslig väldigt ont i magen tidigt på morgonen. Efter det första anfallet kändes det som stark kramp på undersidan av magen, på vänster sida och jag blev öm som i ett band från vänster till höger höft. Krampen kom tillbaka varje kvart och efter en halvtimme ställde jag mig upp och började gå runt i rummet och lägenheten. Jag hade läst någonstans att om det är falska värkar så ska de upphöra om man byter aktivitet- börjar gå från stillasittande eller sätter sig från att ha rört på sig. Dock hjälpte det inte så mycket. Kramperna kom tillbaka varje kvart och efter en timmes gående fram och tillbaka ringde jag till förlossningen och de sade åt mig att komma in för en undersökning. Sagt och gjort och väl där fick jag ligga på en säng medan fostrets hjärtljud och sammandragningarna mättes på en liten apparat. Mätningarna höll på i en halvtimme och sedan fick jag träffa en läkare som gjorde en ultraljudsundersökning. ...
Avdelningen på 106 000 kvadratmeter, som ska användas till barn- och hjärtsjukvård, öppnar för patienter i november. Men du behöver inte vänta på att  utforska sjukhuset , som vi bygger färdigt i t...
Från ENS: Jonas Ringström projektchef, , Margareta Lindblom produktionschef och Lina Lindkvist kommunikatör.. Från Stammen 23: Ulrika Bokstad, Thomas Stavenberg, Bo Wernström, Ulla West. De tre från ENS är alla nya på Ersta, projektchefen anställd sedan tre veckor tillbaka, de båda andra anställda inom 2018.. Vi gick igenom en sammanfattning av vad som hänt och hur projektet med sjukhusbygget utvecklats, hur vi som närboende inte fått svar på frågor, inte varit delaktiga i händelseförloppet, att vi överklagat, att vi försökt få gehör för våra synpunkter, att vi gjort återkommande försök att få kontakt.. Vi framförde och diskuterade de synpunkter och frågor som samlats från Stammen 23.. ENS är angelägna om att vi som är närmaste grannar fortsättningsvis ska ha en aktiv dialog. Praktisk information kommer att anslås i trappuppgångar och förmedlas via vår hemsida.. Löftet vi boende och Stockholmare fick av Ersta var att Stigbergsparken skulle upprustas, det ...
Efter att Region Kronoberg igår tisdag bestämt sig för att utreda om det ska byggas ett helt nytt sjukhus i Växjö iställlet för att bygga ut det gamla är ledningen för Växjö kommun idag positiva till planerna.
Kritik mot Centerpartiets motion kommer även från annat håll. Jón Atli Benediktsson, rektor för Háskóli Íslands, skriver i ett remissvar att ett platsbyte skulle innebära en extra kostnad på minst 10 miljarder isländska kronor för universitetet. Ledningen för sjukhuset säger i ett remissvar att det under sjutton års diskussioner inte varit möjligt att hitta något bättre läge än vid Hringbraut ...
Inom sex månader öppnar Esteponas nybyggda sjukhus, Hospital de Alta Resolución, för konsultationer. För att till slut någon gång under 2021 fu ...
Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad so...
Regionfullmäktige tog det historiska beslutet att flytta Centrallasarettet från Söder till nya platsen i Räppe. - Men det är i det framtida arbetet vi ska ta reda på hur stort det nya sjukhuset ska vara, säger regionrådet Mikael Johansson (M).
Istället för att ta itu med de verkliga problemen inom sjukvården i Stockholms läns landsting aviserar alliansen att man vill privatisera ytterligare ett sjukhus i regionen. http://www.aftonbladet.se/debatt/article23357637.ab http://www.dagenssamhalle.se/debatt/l-dags-foer-ytterligare-ett-privat-akutsjukhus-26588?pack=26639 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/v-alliansen-i-stockholm-lider-av-idebrist-26637?pack=26639 http://www.dagenssamhalle.se/debatt/s-nya-privatiseringar-loeser-inte-vardkrisen-26652?pack=26639. ...
Mindre än en vecka innan Nya Karolinska i Solna ska ta emot första patienten larmar en av de tilltänkta toppcheferna om brister i hjärtsjukvården. Hjärtkirurgen Jan Liska hoppar av som chef och förespråkar att öppnandet skjuts fram. - Jag kan inte ta ansvar för den verksamheten, den är inte patientsäker, säger han till SvD.
Hur långt har byggprocessen kommit? Detaljplanen är igenom och nu väntar vi på att bygglovet ska vinna laga kraft, så att vi kan börja bygga. Under tiden arbetar vi vidare med projekteringen av det nya sjukhuset, samtidigt som förberedande arbeten pågå..
Fysioterapimottagning inom Lungmedicin i Solna har flyttat till det nya sjukhuset. Fysioterapeuter/ sjukgymnaster som arbetar på mottagningen har stor kompetens och specialistkunskap om rehabilitering vid lungsjukdom. Om Du har kroniskt obstruktiv lungsjukdom(KOL), bronkiektasi, lungfibros, pulmonell arteriell hypertension(PAH) eller annan lungsjukdom som begränsar din fysiska funktion kan hjälp av en fysioterapeut/sjukgymnast vara en viktig del av din behandling. Du kan även få råd gällande andningsgymnastik, hosttekniker och lämpliga andningshjälpmedel.
English below. Ska du besöka Digital bild eller kart- och bildläsesalen? Under ombyggnaden går det ingen hiss till Digital bild och kart- och bildläsesalen på plan 3 (källarplan). Om du har ett ärende till någon av de två enheterna och inte kan använda trappan så kontakta personalen i informationsdisken i C-salen.. Om du har beställt fram material till kart-och bildläsesalen och inte kan använda trappan så kommer ditt material att lämnas ut i specialläsesalen istället. Meddela gärna om du behöver sitta i specialläsesalen redan när du beställer fram material.. During the renovation work, there is no elevator to floor 3 (which in fact is below the ground floor). If you have requested material to the Reading Room för Maps and pictures it will be made available in the Special Reading Room instead. If you have other errands to the third floor and are unable to use the stairs, ask the staff at the information desk in Reading Room C.. ...
Hösten är på väg bort och vintern kommer, luften blir nya och temperaturen fönster. Under denna årstid får vi många förfrågningar från oroade kunder som säger att det blir imma på utsidan fönstret eller balkongdörren. Detta är ett känt fenomen och vi vill försäkra våra kunder om att det inte är något fel, utan det är faktiskt ett positivt tecken på välisolerade fönster. Kondens på utsidan fönstret visar goda isoleringsegenskaper och bra fönster med lågt U-värde släpper ut mindre värme. Här blir glaset varmare på insidan och kallare på utsidan, vilket leder imma att det blir varmare och mindre kondens på insidan. På utsidan av det kommer utsidan av fönstret ofta att vara immig. Kondens på glas - Med moderna isolerglas kan det i emellanåt uppstå en kondensering (imma) på glasets utsida. Detta kan av vissa uppfattas störande. Varför blir det imma på fönstret och är det bra eller dåligt? Ett sätt att komma runt problemet är att inte välja nya ...
Att utveckla handbollen är så mycket mer än bara taktik, teknik och fysik. Vi vill vara innovativa och öppna nya dörrar och lyfta in perspektiv från andra håll än från handbollsvärlden. Som ett första led i detta har LUGI ingått ett samarbete med Mercuri Urval som innebär att LUGI:s elittränare nu går en ledarskapsutbildning tillsammans med chefer från näringslivet.. Genom att låta Tomas Axnér och Dragan Brljevic få utveckla sitt ledarskap och få ett aktivt ledarstöd ser vi nya möjligheter som vi kan dra nytta av i hela verksamheten skriver klubben ...
Det teknik- och AI-inriktade start-up-företaget Retenua AB inviger sina nya kontors- och produktionslokaler i Berglunda i Örebro. I de nya faciliteterna förbereder Retenua nu den förestående produktionsstarten av sensorsystemet Emitrace. Retenua är specialiserade på konstruktion av intelligenta visionsystem för industriell tillämpning. Företaget använder sig av de senaste framstegen inom digital bildbehandling, artificiell intelligens och maskininlärning. Efter år av intensiv forskning inom robo
Pedagogiska magasinet, september, 2009.. Skolan utvecklar nu sin digitala kompetens. Jag hoppas att det inte bara handlar om IT som pedagogiskt hjälpmedel. Det är nämligen inte där som IT:s stora betydelse för skolan ligger. Visst finns det många spännande sätt att använda IT i skolan, men alltför ofta blir IT bara ett hjälpmedel till, i en verksamhet som förblir sig lik.. Under de sista 50 åren har vågor av entusiasm för nya pedagogiska hjälpmedel avlöst varandra. Entusiasmen har ofta varit överdriven, även om skolan självklart måste använda sig av de nya, ofta effektivare och upplevelserikare, hjälpmedel som utvecklas. Men tilltron till nya hjälpmedel röjer en övertro på teknikens betydelse. Lärande handlar, som alla lärare vet, mycket litet om valet av tekniska hjälpmedel.. Låt oss pröva en annan utgångspunkt. I stället för att börja i skolan och dess hjälpmedel och argumentera för att dessa hela tiden måste utvecklas, kan vi börja i skolans uppdrag, i ...
Trafikverket ansvarar för den samlade långsiktiga infrastrukturplaneringen samt för byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Det är en stor förändring som öppnar möjligheter att förbättra funktionen i det samlade transportsystemet. Genom att vara en aktiv och kompetent aktör ska vi bidra till samhällsutvecklingen och skapa förutsättningar för goda transportmöjligheter för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns mycket att göra och Trafikverket är rustat att ta sig an dessa utmaningar. Trafikverket ska förenkla för resenärer, trafikanter och operatörer, stödja utvecklingen i Sveriges regioner och samtidigt ge mer för varje satsad skattekrona. Målet är ett tillgängligt och säkert transportsystem som tar hänsyn till miljö och hälsa. För att bidra till att målet nås måste vi arbeta nära tillsammans med samarbetspartners, leverantörer och kunder. Vi måste ta vara på de nya möjligheter som Trafikverket ger och våga ...
Byggnadskonstruktion som är verksam inom energiområdet sedan LTH:s start anlägger ett helhetsperspektiv på byggteknisk utformning av byggnader. Konstruktionens betydelse för energianvändningen, bärförmåga, beständighet, säkerhet och bra inneklimat studeras liksom samspelet dem emellan. Glas som bärande konstruktion, dess inverkan på energianvändning och termisk komfort, är centralt. Ämnet Byggnadskonstruktion, Building Science, omfattar byggnadstekniska principer och metoder för utformning av konstruktioner vid ny- och ombyggnad av hus under beaktande av arkitektoniska kvaliteter, komfort- och brukarkrav samt resurshushållning, produktions- och driftekonomi. Särskild vikt fästs vid samordning av byggprocessen, byggnadens rumsliga organisation, dess utformning, dess bärande system och energianvändning med hänsyn till byggnadsteknisk resurshushållning och möjligheter för återanvändning. Inom området energihushållning behandlas energitransport genom fönster, glasade ...
Byggnadskonstruktion Stockholm AB. Företaget grundades 2015 och är registrerat som ett Aktiebolag i branschen Byggande av bostadshus och andra byggnader. Redovisning för 2019-05-01 visade en omsättning på SEK 0. Aktiekapitalet i KSEK er 50.
BEDÖMNING AV SJUKHUSETS FASTIGHETER Här följer nu en genomgång av sjukhusets samtliga fastigheter och bedömning av hur väl de uppfyller det som ovan har beskrivits. Bedömningen sker enligt fyra kriterier:
POLISEN. Svenska poliser kommer från och med nästa år att få bära elchockvapen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. Elchockvapnen ska kunna användas i ingripandesituationer, där hot om våld är överhängande. Syftet är att minska skador på poliser och gärningsmän. Elvapen Foto: Polisen
Spikning av doktorsavhandlingen Natural ventilation and air infiltration in large single zone buildings: Measurements and modelling with references to historical churces av Abolfazl Hayati sker i biblioteket måndag 28 augusti månad kl. 12:15.. Plats: Forskarhörnan ...
Vi erbjuder en rad olika gaser, applikationer och tjänster till byggbranschen vilka leder till ökad produktivitet och säkerhet.
180206 Schema för AFU-dagarna 5-6 mars finns här. Anmälan till studiebesök görs på föreläsning. Kravet för godkänt betyg är 100% närvaro. 180111 Åhörarkopior till föreläsning 1-3 finns här. Information om kurslitteratur vt 18: Upplaga 3 (orange bok, den gamla är rödbrun) av kurslitteraturen kommer att användas i kursen. ...
Norrtälje sjukhus, förr Norrtälje lasarett, är ett akutsjukhus i Norrtälje i nordöstra Stockholms län. Sjukhuset drivs av Tiohundra AB, som ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Sjukhuset har en historia som går tillbaka till 1791, då det uppfördes ett kurhus med elva platser i Norrtälje. Det lades ner efter ett kvarts sekel. I början av 1840-talet grundades ett nytt sjukhus med åtta platser, som 20 år senare utökades till 26 vårdplatser. När landstinget grundades år 1863 tog det över driften. Anslaget det första året var 3 400 riksdaler. År 1893 beslöt landstinget att det skulle uppföras en ny sjukhusbyggnad väster om staden. Det nya sjukhuset fick 40 bäddar, samt åtta platser på vad som i landstingets jubileumsskrift från 1914 beskrivs som upptagningsanstalt eller dårsjukstuga, i två celler och sex rum. Sjukhuset, som ritades av arkitekten Axel Kumlien, stod färdigt för inflyttning på sommaren 1897. Redan efter några år hade ...
Epidemisjukhuset i Örebro med adress Skolgatan 36-38, invigdes år 1903. Arkitekt var stadsarkitekten Magnus Dahlander. Bakgrunden var att Sundhetskollegium hade beslutat - enligt hälsovårdsstadgan av 1874 och epidemistadgan av 1875 - att sjukhus för isolering av smittsjuka skulle finnas i alla städer. Sjukhuset hade från början plats för 52 patienter. Platsantalet kunde i nödfall utökas till 72. Förutom observationspaviljong, difteripaviljong och scharlakansfeberpaviljong, fanns olika förvaltnings- och ekonomibyggnader. Från början var Örebro stad huvudman för sjukhuset, som kallades Örebro stads epidemisjukhus. Vården var kostnadsfri för invånare i staden. År 1921 lät landstinget uppföra epidemisjukstugan vid Älvtomtagatan. Den var avsedd för patienter från kommunerna utanför Örebro. År 1950 förhandlade landstinget och Örebro stad fram en uppgörelse som innbar att staden från och med 1951 uppgick i landstingets epidemidistrikt. All epidemisjukvård i Örebro ...
Nya sjukhuset. Med ett upptagningsområde på sex miljoner är det inte konstigt att det blir trångt på sjukhuset i Gondar. Men nu blir det bättre.. Inom några månader är det nybyggda sjukhuset i Gondar, i nordvästra Etiopien, färdigt att börja användas. Det gamla sjukhuset har 300 sängplatser, med ett upptagningsområde på nästan sex miljoner människor. Det nya sjukhuset med 1000 platser kommer att göra stor skillnad.. Ett stort sjukhus kräver utrustning och det har redan gått två containrar från Human Bridge till Gondar med material. Totalt kommer det att bli 18 containrar till det nya sjukhuset, innehållande huvuddelen av de sängar som behövs samt mycket annan nödvändig utrustning.. ...
Arbetsordningen för personalen fastställdes av läkaren. Som föreståndare för sjukhusets expedition och uppbördsman för sjukvårdsmaterialet placerades en överfurir. Tandläkaren var även han kommenderad till skolan. Till sin hjälp hade tandläkaren en tandsköterska. Läkaren skulle alltid finnas till hands inom kasernområdet när fältskjutningar, stridsövningar i mörker, övningsskjutningar med kanon eller granatkastare, handgranatkastning med stridshandgranater, mintjänst med skarpladdade minor samt sprängning och tillväjningsövningar ägde rum. Hade en skada uppstått vid en övning fick skolans läkare göra den första undersökningen och var skadan allvarlig skickades personen vidare med skolans ambulans till Löwenströmska sjukhuset i Upplands-Väsby eller till Serafimerlasarettet i Stockholm. Redan 1919 togs en ritning fram med förslag på en sjukstuga. Placeringen skulle vara vid de byggnader som redan fanns vid det gamla värdshuset. Någon sjukstuga byggdes inte ...
Nya sjukhuset. Med ett upptagningsområde på sex miljoner är det inte konstigt att det blir trångt på sjukhuset i Gondar. Men nu blir det bättre.. Inom några månader är det nybyggda sjukhuset i Gondar, i nordvästra Etiopien, färdigt att börja användas. Det gamla sjukhuset har 300 sängplatser, med ett upptagningsområde på nästan sex miljoner människor. Det nya sjukhuset med 1000 platser kommer att göra stor skillnad.. Ett stort sjukhus kräver utrustning och det har redan gått två containrar från Human Bridge till Gondar med material. Totalt kommer det att bli 18 containrar till det nya sjukhuset, innehållande huvuddelen av de sängar som behövs samt mycket annan nödvändig utrustning.. ...
Danderyds Sjukhus bygger en ny avdelning för magnetröntgen med plats för mr-kamera, nya patientrum och santitetsutrymmen. Vi kommer att utföra samtliga vvs-installationer och dra ledningar för medicinsk gas. Uppdragets värde uppgår till cirka 600 tkr.. Den nya avdelningen står klar i december 2012.. ...
Så här jobbar vxonews med journalistik Uppgifter som publiceras ska vara sanna och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik. ...
Construction is expected to be completed in 2014 with the plant fully meeting NLMKs pellet targets for its main production facility in Lipetsk as early as 2015. When completed, the Stary Oskol project will be the largest iron ore pelletizing plant in Russia producing roughly 6 million tonnes of pellets annually. The new facility will also be one of the first in Russia that is built with environmental aspects taken into strong consideration. ...
After a short bus ride we arrived at the large facility. There is both a distribution centre and a customer distribution centre, and it was the later the group visited. This is a relatively new facility which has followed IKEAs expansion into e-commerce. After an introduction in the cantina we proceeded to the facility and followed the flow all the way from receiving goods, breaking bulk through the automatic and manual parts of the facility. This is a very busy facility and we were split into four groups for practical reasons. There was ample opportunity to stop and ask questions - both students and our tour guides were very engaged, so much so that they had to be hurried along to make the bus back to JIBS ...
Om arbetsplatsen blir mer anpassad utifrån de anställdas behov så kan det bli hur bra som helst. Bra arbetsmiljö skapar arbetsglädje.. Så säger en ST-medlem som tillsammans med över 2000 andra medlemmar svarat på vår webbenkät om sin arbetsmiljö. Vår mätning visar att väldigt många som jobbar på statligt uppdrag trivs på jobbet; trevliga arbetskamrater, intressanta arbetsuppgifter och möjligheter att få göra nytta hamnar högt upp på listan. Vi ser också att den fysiska arbetsmiljön går åt rätt håll. Sex av tio medlemmar tycker att den fysiska arbetsmiljön är bra eller väldigt bra. Att det är lätt att få nya hjälpmedel, höj- och sänkbara skrivbord, fräscha lokaler och bra belysning uppskattas mycket. Många tycker också att de får utbildning och kompetensutveckling så att de klarar sina arbetsuppgifter. Sex av tio svarar att de får använda hela sin kompetens i jobbet.. Men som med allt annat finns också här en baksida. Brister i den psykosociala ...
I studiens resultat framkom temat Ett åldrande i beroende, som visar på ett beroende av personalen i vardagen. Ledarna uttryckte att det med åldrandet följde ett ökat och specifikt behov av stöd och vård, såsom nya hjälpmedel och god kunskap om hälsoproblem. Det var viktigt att detta ökade behov dokumenterades, konstaterade de intervjuade ledarna. De såg också att de äldre, efter pensioneringen, gick miste om aktiviteter som tidigare erbjudits i den dagliga verksamheten. Inte heller frivilliga krafter eller kommunen hade aktiviteter för denna grupp, så aktiviteter blev alltså otillgängliga efter pensioneringen.. När de äldre slutat på daglig verksamhet krymper alltså deras sociala nätverk. Ledarna betonade att de äldres ökade behov av stöd anpassades individuellt, men samtidigt berördes inte åldrandet och gemensamma behov som äldre har särskilt mycket i intervjuerna. Det kan, konstaterar Maria Johansson, finnas behov av kommunala strategier och policydokument ...
Vem är morgondagens jurist, vad kan den och hur ska den utbildas? Digitaliseringen i vårt samhälle går allt snabbare och vi ser stor påverkan på juridiken. Det uppstår intressanta rättsfrågor kring hur traditionell lagstiftning ska hantera komplexa flöden där det inte är helt givet vem som till exempel levererar en tjänst, var den levereras och vad tjänsten egentligen ska klassificeras som ur juridisk synvinkel. Det innebär också att nya hjälpmedel som till exempel AI-robotar, kan underlätta juristernas vardag.
Finlands regering har beslutat att bereda lagstiftning om förbud mot användning av stenkol inom energiproduktionen från och med 2029, propositionen behandlades i riksdagen vid årsskiftet. De lösningar som ska ersätta Hanaholmens och Sundholmens nuvarande produktion granskas som en helhet. Beslutsberedningen pågår för ett biovärmeverk som delvis ska ersätta Hanaholmen och målet är att Helens styrelse ska fatta beslut i saken under vintern 2019. Alternativen är ett flisvärmeverk i Nordsjö, ett flisvärmeverk i Tattarmossen och/eller ett pelletsvärmeverk i Dammen. Utöver biovärmeverken har Helen investerat i och förbereder investeringar i värmepumpar och energilager. Utredningen av lösningar som ska ersätta Sundholmens värmeproduktion pågår. De alternativ som granskas är bränslekonverteringar, nya produktionsanläggningar samt lösningar som baserar sig på icke-förbränning (bl.a. värmepumpslösningar från olika värmekällor, geotermisk energi, utnyttjande av ...
Elrullstolar ökar både självständigheten och delaktigheten för sina användare, visar ny forskning. Men användandet är inte helt utan bekymmer.. I en avhandling vid Lunds universitet har Cecilia Pettersson undersökt hur olika grupper av nyblivna elrullstolsanvändare upplever sitt nya hjälpmedel. Resultaten visar att de flesta är positiva. Det har till exempel blivit enklare att handla, träffa vänner och gå till apoteket.. Självständigheten ökade märkbart utomhus och i andra inomhusmiljöer än hemmet. Däremot upplevde många problem med tillgängligheten på allmänna platser. Många platser är bara utformade för mindre manuella rullstolar. Smala hissar och små utrymmen på toaletter är några tillgänglighetsproblem som gör livet surt för användarna.. Studien visar också att de flesta elrullstolsanvändarna har problem med otillgänglighet i sina hem. inte minst i köket. Dessutom upplever många en sårbarhet eftersom tillgången på service många gånger är ...
Här får du fem snabba tips för säkrare bilkörning!. 1) Ring från en säker plats. Vänta tills du stannar eller trafiken har lugnat sig innan du använder mobiltelefonen eller annan kommunikationsutrustning. 2) Be medpassagerare om hjälp. Behöver du ringa eller skicka ett sms när du kör? Tänk på att du kan fråga eventuella medpassagerare om de kan göra det åt dig.. 3) Säker teknik. Installera tekniska hjälpmedel som till exempel handsfree i din bil, då behöver du inte ta uppmärksamheten från vägen. Använd även röststyrning i telefonen för uppringning.. 4 ) Planera innan du åker. Det är säkrare och går snabbare att knappa in adressen i din gps eller mobiltelefonen innan du startar din resa. Tänk även på att uppdatera dina låtlistor innan du åker, så behöver du inte leta musik under färden.. 5) Upptäck nya hjälpmedel. Flera mobiltillverkare har utvecklat ett billäge som stänger av mobilens funktioner om du färdas över en viss hastighet och kan till ...
Skandinavisk allians för helikopterunderhåll De svenska, danska och norska företagen AerotechTelub, Danish Aerotech respektive Astec Helicopter Services har tecknat ett Memorandum of Agreement om ett sk Joint Venture-samarbete för att kunna etablera ett effektivt logistikkoncept för militära helikoptrar. De nordiska länderna planerar att tillsammans köpa över 70 stycken militära helikoptrar och avtalet ger därför stora möjligheter att skapa en nordisk resurs med stor internationell konkurrenskraft på en marknad som är under tillväxt. Detta samnordiska köp av helikoptrar går under namnet Nordic Standard Helikopter Program (NSHP). Helikoptrarna ska användas för bl a trupptransport, sjöräddning och internationella freds- och räddningsinsatser. Namnet på den nya resursen för helikopterunderhåll är Nordic Support and Service Centre (NSSC). De tre företagen som ingår här får tillsammans en mycket bred kompetens och en möjlighet att underhålla helikoptrar från många ...
Ja då var 2010 till ända och ett nytt år har startat. Ett nytt år med nya möjligheter som många säger varje år. Förmodligen kommer alla gym vara fullpackade närmaste veckorna till följd av de nyårslöften som infrias till en början. Själv har jag inte avgett något löfte, vilket jag aldrig gjort förr heller. Däremot … Läs merMMXI. ...
Riga, vackra Riga. Beläget vid floden Daugava som för ett Star Wars-fan låter som den där planeten som Yoda spenderade sin exil på. Ni vet, när Skywalkers farkost landar i ett träsk. Men där slutar likheterna. Riga bjuder istället på mysiga gränder, förstklassiga arkitektoniska attraktioner, god mat och dryck samt en och annan vackert dekorerad stickad socka.. Den här veckan är Riga värd för det femtonde Baltic Development Forum Summit som, enligt programmet, lovar tre dagar av diskussioner om den nya verkligheten och de nya möjligheter som kommer med den. Schemat är som vanligt späckat med tal, värdefullt mingel och mat och mitt bästa råd är - ta vara på minglet, det är där spännande saker händer. Se det som din mest aktiva del i konferensen och passa på att vila fötterna under sessionerna inne i konferenslokalen. Sätt dig inte med dina kollegor, dig ser de ändå hela dagarna, välj någon annan samtalspartner och bordsgranne. Det kommer garanterat att ge ...
Upplägget är fräscht och enkelt. Du bygger en stad, hanterar ekonomin och anlitar hjältar. Dessa styr du inte direkt, utan hoppas på att dina gudomliga (kronor, riksdaler, dollar, dubloner) önskemål ska få dem att göra vad uppdraget kräver. Du placerar ut flaggor - utforska, attackera, försvara, undvik - och utfäster en belöning för att hjältarnas giriga habegär ska slutföra din uppgift. Därefter kan de med nämnda guld köpa ny utrustning, från dig, som leder till att du får tillbaka kapital.. Hjältarna är många och varierade. Olika närstridsnissar, magiker, bågskyttar och präster som alla dras åt en viss sorts uppdrag. Alver och dvärgar, odöda och heliga avskyr varandra och en baktanke går att ana där de olika relationerna ska bygga upp ett sublimt fniss-nät, men humorn skiner inte helt igenom. Efter varje kampanjuppdrag får du möjlighet att befordra en hjälte varefter du på nästa nivå kan anlita denne för en beskedlig summa och du kan ha tre sparade ...
    Skolen har nylig flyttet inn i nye lokaler med toppmoderne fasiliteter inkludert nytt filmstudio, kino, bibliotek, ti klipperom, lydsuite, kulisse og snekkerverksted, arbeidsrom og galleri. Teknisk avdeling har et bredt utvalg filmutstyr med kameraer, linser, steadycam, dolly, lys & griputstyr til å lage alt fra profesjonelle fiksjonsprosjekter til alternative og nye former for bevegelig bilde som 360° video, 3D, drone, virtual reality, interaktive prosjekter etc.                                                      
Fet Leder Recensioner vert; Varför du bör vara en och Newline, papperslös Agent Agenter fastigheterna kommer nu papperslös och så småningom detta blir gemensam för alla agenter. Med tillkomsten av teknik, det finns nya anläggningar som finns tillgängliga i de företag som tillåter människor att bli av med användningen av papper.
William från Stockholm har dyslexi och ADHD, och hans lässvårigheter har länge varit en utmaning i skolan. Nu har han fått testa ett nytt hjälpmedel som gör om text till tal.
Tjatat hål i hôvvet på Kärleken om laparaskopin på måndag. Jag är verkligen helt sjukt rädd/nervös/orolig/nojjig inför operationen på måndag. Det är många komponenter och bottnar i det. För det första är jag rädd för att bli sövd. Jag vet att de gör sånt flera gånger om dagen och att det ungefär aldrig händer något galet under en narkos. Men jag är rädd ändå. Jag avskyr att inte veta vad som händer med min kropp, att inte ha kontroll. Och jag är rädd att något ska hända under operationen, någon komplikation. Blödning, blodtrycksfall, vad vet jag. Något som ger mig problem sen, efteråt. Jag är rädd för den postoperativa smärtan och jag är rädd för postoperativa sårinfektioner. Jag är rädd för hur jag kommer att må de första dagarna efter operationen - hur ynklig jag kommer vara. Hur mycket hjälp jag kommer behöva och ur svårt jag har att be om och ta emot hjälp (med senaste knäoperationen i färskt minne).. Jag är rädd att de ska hitta ...
I de infektionsförebyggande 3M™-produkterna ingår lösningar pre-op, intra-op och post-op, som är en hjälp för att hantera riskfaktorer för postoperativa sårinfektioner samt förbättra patient- och personalsäkerheten.
Postoperativa sårinfektioner Korrekt antibiotikaprofylax preparatval tidpunkt för administration Korrekt preoperativ föreberedelse hudförberedelse håravkortning Upprätthåll normal kroppstemperatur Registrera postoperativa infektioner Eva Haglind
BSK Arkitekter genomför på uppdrag av Hemsö en förstudie kring den nya generationens närsjukhus i Barkarby och medverkar i framtagandet av detaljplan för Veddesta Etapp II. Planområdet innefattar sjukhus samt äldreboende, trygghetsboende, studentbostäder alternativt annan typ av bostäder.. Förstudien kring det nya sjukhuset i Barkarby genomförs tillsammans med Hemsö och den tilltänkta hyresgästen Capio. Förstudien visar att det finns behov av mer sjukvård i nordvästra Stockholms län och att ett nybyggt sjukhus ger yteffektiva och patientsäkra vårdlokaler.. Nya Barkarby sjukhus ska bli ett levande hus med patientens behov i centrum - vad gäller sjukvård, hälsa och rehabilitering. I sjukhuset planeras för öppenvård och slutenvård, med primärvård och geriatrik samt stödfunktioner som röntgen och lab. Sjukhuset ska samtidigt anpassas till den pågående digitaliseringen av sjukvården.. Sjukhuset blir centralt beläget i Barkarby med direkt närhet till tunnelbana och ...
Boka din konferens och möteslokal hos oss på Elite Grand Hotel i Gävle. Vi erbjuder fem möteslokaler och ett grupprum med anor från tidigt 1900-tal. Boka redan nu!
Konferera på toppmoderna Elite Stadshotellet Eskilstuna, centralt och vackert beläget mitt i city. Vi har 19 flexibla konferenslokaler och den största, Havet, har plats för upp till 500 deltagare. Vår konferenspersonal finns på plats. Kontakta oss när du ska boka konferens.
Rooms och Still Shivering utforskar individen på vitt skilda sätt och perspektiv, men bär båda på den enkla men magiska realism som utmärker många av Memory Wax verk. I höst spelar de båda föreställningarna under en och samma afton i fyra skånska städer: Simrishamn den 12 november, Lund den 14 november, Landskrona den 15 november och Kristianstad den 19 november. I samarbete med VASS - Scenkonst som vågar ...
Men elden på altaret skall hållas brinnande och får inte slockna. Varje morgon skall prästen där antända ny ved, och ovanpå veden skall han lägga brännoffret och bränna fettstyckena av gemenskapsoffret. Elden skall alltid hållas brinnande på altaret. Den får inte slockna. 3 Mos. 6:12-13. Bibeln upprepar vikten av att elden på altarplatsen aldrig får slockna. Altaret är en bild för en öppen himmel för Guds närvaro, en kommunikationskanal med Herren, först i den personliga bönen och därefter i vår förbönstjänst för landet och för den politiska ledningen. Bönealtaret där det sker oavbruten bön är nödvändigt för att Guds närvaro ska upprätthållas och för att Guds domar ska avvändas. ...
Nyligen publicerat - X3M. När och myacademy står bruten tå. Vi dansade, bröt arm och snurrade runt en jättepenis. Patrice had that rare light around him and beateberg of him. Tomas Jansson berättar historien om popmusikens mest sagolika röst. Behövs det en ny version av Okänd soldat? Tomas Jansson har läst huvudsmycke skönhetstävlingar i sverige bok om Åbos populärmusikhistoria, och funderar på stadens roll i Finlands rockvärld. Kolla in bilderna från Glöggrundan Hon är artpopens drottning, för att hon skapar musik på helt egna villkor. Trots att du inte tänker på det desto mera, så tar ditt undermedvetna in precis allt du ser och hör. Kasperi Kapanen får en ny chans i NHL. Många kommer att förlora mycket pengar. Bland glöggmuggar och jättepenisar - här är bilderna från Glöggrundan Kolla in bilderna från Glöggrundan ...
Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig - och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig. ...
Fråga: Stämmer det att man kommer att strykas i elden på Domedagen om man bränner en sida ur Qurânen eller en sida i vilket Allâhs namn står?. Svar: Om Qurânen inte används är det tillåtet att bränna den. När ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) enade alla Qurân-kopior utmed Quraysh stil befallde han att alla andra Qurân-kopior bränns. De brändes och det känns inte till att någon följeslagare tyckte något annat. Detsamma gäller det som Allâhs namn står på. Det är okej att bränna det. Men när dagens Qurân bränns förblir bokstävernas färg. Bokstäverna är klara och tydliga efter att den har bränts. Därför måste man antingen gräva ned den efter att ha bränt den eller också smula sönder den. Annars kan de blåsa iväg så att man trampar på dem.. Angående att man stryks i elden på Domedagen om man bränner en sida ur Qurânen saknar det grund.. ...
HISTORIA Boulevards historia startade redan 1941. Då i form av ett Konditori uppdelat i två lokaler på esplanaden 18 & 17. År 1969 omvandlades lokalen på Esplanaden 18 till en Restaurang medan Lokalen på Esplanaden 17 förblev ett konditori. Sedan 1976 ägs Restaurang Boulevard av samma familj. Idag är det den tredje generationen av familjen Inan som driver Restaurang Boulevard. ...
I Malms sjukhus byggnad 2 (Talvelavägen 6) inleds 15.10 reparationsarbete, som påverkar sjukhusets tjänster. Jouren fungerar normalt.
För tio år sedan sa hälften av arbetsgivarna i vården att de inte lyckades rekrytera specialistsjuksköterskor i den omfattning de behövde. Därefter har bristen bara blivit värre.. Det är ju trist. Och tråkigheter mår bäst av att förträngas. Så verkar i alla fall politiker och tjänstemän i landstingen tänka när de planerar och beslutar om nya sjukhus. För där är det enkelrum med dusch och toalett som gäller, trots att det kräver mer personal och kostar så mycket mer att bygga än dubbelrum och salar för fyra. Det krävs betydligt mer golvyta och flera dyra vvs-installationer.. Tehuset, den nya byggnaden vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, invigdes i februari 2010. »Framtidens vård«, hette det. Bara enkelrum, först och främst för patienternas integritets skull, men också för att minska smittspridning. Rymligare rum skulle också ge personalen bättre arbetsmiljö. Och så inbillade man sig att det behövdes färre anställda när alla patienterna låg på eget ...
Pratade även med det andra sjukhusets kordinator som ringde mig igår. Kollade upp lite andra saker med henne angående färdtjänst till det nya sjukhuset och det skulle inte vara några problem. Jag ska dessutom testas på covid-19 titidgt på måndag morgon inför operationen men behöver tack och lov inte åka iväg till något sjukhus för det utan kan göra det på min vårdcentral. Det enda är att om jag skulle vara positiv för det covid-19 då kommer det nya sjukhuset inte ta emot mig. Detta resulterar i att jag har nu bestämt att fram till förlossningen gå i självvald karantän för att inte riskera plocka upp något fram tills dess. Kommer ställa in min tid hos arbetsterpeuten imorgon. Känner att om jag skiter i att skydda mig mot riskerna då kommer jag säkert få oturen att bli smittad. Vill göra allt för att det inte ska bli ännu mer komplicerat nu ...
Sedan i juli 2017 är Polygon och AK-konsult engagerade i byggandet av Ersta Nya Sjukhus på Södermalm i Stockholm. Vi ansvarar i projektet för beställarens map miljö, miljöbyggnadssamordning, fuktsäkerhet och Bas-P.. Under hösten 2016 presenterades fördelarna med en Miljöledare från Polygon och AK-konsult i projektet Ersta Nya Sjukhus. Beställaren Ersta Diakoni hade påbörjat arbetet med ett miljöprogram och fick nu en lösning för ett uttalat behov de ännu inte hunnit hantera i sin process ...
Ett nytt sjukhus, utan patienter eller vårdpersonal, är en märklig syn. Där drar en ensam städare sin vagn förbi tomma salar. Vid en av hjärt-kärlavdelningens arbetsstationer sitter två tekniker och studerar en skinande ny skärm. Det är tyst och stilla, så här före flytten in till Nya Karolinska Solna (NKS).. Flyttens första etapp omfattar cirka 3 500 medarbetare och kräver i storleksordningen 170 000 flyttkartonger. Och då är det ändå mycket som kan rullas på hjul i stället för att packas i kartonger.. - Visst är det en logistisk utmaning att flytta under pågående verksamhet och samtidigt flytta utrustning och patienter. Vi ska göra det patientsäkert och effektivt, säger Saija Sethfors, en av tre driftsättningsledare som planerar och leder arbetet med flytten. Hon låter inte särskilt stressad över uppgiften.. I november, vecka 46, flyttar de första patienterna in på NKS. Inom vuxenvården flyttar den toraxkirurgiska verksamheten samt kardiologi och lungmedicin ...