Sedan en tid finns nu kontinuerligt uppdaterad information angående aktuella utbrott och epidemier på SMI:s hemsida. Du hittar länken " Epidemier och utbrott " till höger på startsidan, under rubriken Nyhetstjänster. Här ges information om pågående aktuella utbrott i Sverige och internationellt, med diskussion om bakgrund och i förekommande fall specifika rekommendationer rörande resor och skyddsåtgärder.. På sidan för Epidemier och utbrott finns även en karta med geografisk information om utbrott under de senaste två månaderna. Punkterna på kartan är klickbara och länkade till källtext med mer information. Vidare kan man på denna sida även prenumerera på KCB-Web scan - ett elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut 1-2 ggr/vecka med kortfattad information om de senaste dagarnas utbrott och relaterad information.. /Andreas Heddini, Kunskapscentrum för mikrobiologisk beredskap. ...
2018-08-14. Just nu utreder flera myndigheter ett stort sjukdomsutbrott av tarmbakterien ehec. Den aktuella typen i de flesta fallen är O157:H7 klad 8 och har rapporterats in från flera län, främst Uppsala och Västra Götaland. Ett hundratal personer misstänks vara drabbade, både barn och vuxna.. Eftersom den aktuella typen av ehec har spridits till olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.. Tillsammans med berörda smittskyddsenheter och kommuner, arbetar Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt för att utreda utbrottet, och framför allt försöka identifiera smittkällan och förhindra vidare smittspridning.. Ehec kan orsaka blodiga diarréer och ger i vissa fall allvarliga komplikationer som kan leda till njursvikt. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.. ...
Publicerat i DN 7 november 2016. Fråga:. Vi har en son som snart fyller två år. Han är för det mesta lugn av sig och uppskattar att leka för sig själv relativt ofta. Han är även viljestark och visar tydligt hur han vill ha saker och ting. På förskolan säger pedagogerna att allt är bra, han beter sig snällt och får sällan utbrott. Allt verkar gå bra och vi gillar verkligen personalen. Ibland kan sonen vara ledsen vid lämningen men för det mesta funkar även detta smidigt och han verkar vara nöjd.. Våra "problem" börjar när vi kommer hem efter förskolan. Vid hämtning är han glad och skiner upp när vi ses men hemma verkar det som han släpper ut alla sina frustrerade (?) känslor. Han kan bli arg över minsta lilla (att man ger honom "fel" leksak) och i sin ilska kan han skrika, vråla, kasta saker, dunka sitt eget huvud i golvet.. Vi försöker ge honom mycket uppmärksamhet hemma men just denna tidsperiod (kl 17-19) blir sällan harmonisk. Till viss del måste vi ju ...
VRE är en resistent form av en vanligt förekommande tarmbakterie. I Sverige upptäcks ett par hundra fall varje år. Smittan kan ge upphov till stora utbrott på sjukhus. För ett par år sedan smittades flera hundra patienter på sjukhuset i Gävle.. De smittade patienterna vid Skånes universitetssjukhus i Lund har vårdats på intensivvårdsavdelning och på kirurgisk vårdavdelning. Det första fallet upptäcktes den 12 augusti.. En arbetsgrupp har bildats och nu försöker man få stopp på utbrottet genom en rad vårdhygieniska åtgärder och smittspårning.. Vankomycinresistenta enterokocker är en typ av tarmbakterier som är svår att behandla på grund av antibiotikaresistens. Bakterien är normalt sett ganska harmlös och är inte farlig att bära på. Men hos personer med nedsatt immunförsvar kan den orsaka allvarliga infektioner som urinvägsinfektion, sårinfektion och i ovanliga fall blodförgiftning.. ...
i Norge är det nu. Lite intressant att följa den norska svininfluensan eftersom vi bor så nära gränsen här. Statistiken översatt till svenska förhållande skulle bli ungefär det dubbla, dvs 18. Det känns väldigt många egentligen. I Sverige har två personer dött, på Island en person och i Danmark och Finland ingen. Undrar varför det ser ut så i Norge? Där lär man tydligen till och med ha tagit in de sjuka på sjukhus och isolerat dem om jag inte fattat fel. I Sverige har ju strategin varit att folk ska vara sjuka hemma om det inte blir riktigt illa. Jag är fortfarande vankelmodig när det gäller vaccinet. Men ännu så länge har jag inte blivit erbjuden någon spruta, så det har inte ställts på sin spets. Kan bara anta att jag blir smittad när sjukan väl kommer till Årjäng på allvar, skolor ser ju ut att vara de stora smitthärdarna när flunsan kommer och bortåt hälften av eleverna verkar kunna bli sjuka samtidigt att döma av rapporterna från dem som drabbats. ...
Inom vården driver antroposoferna Vidarkliniken i Järna. Denna klinik kombinerar klassisk "skolmedicin" och läkekonst från antroposofin. Denna läkekonst baseras på en helhetssyn på människan och litar mycket på s.k. homeopatisk medicin. Homeopatin bygger på principen att "lika botar lika" så att man med en mycket utspädd variant av ett ämne som orsakar ett symtom kan bota en sjukdom med dessa symtom.. Det finns inga vetenskapliga bevis för att homeopati fungerar och det kallas därför för pseudovetenskap.. Annan kritik, förutom mot de homeopatiska läkemedlen, som antroposofernas läkekonst har mottagit är att de orsakade ett antal större utbrott av barnsjukdomen röda hund just i Järna i början av 2010-talet. Att vaccinera mot vanliga barnsjukdomar är inget som antroposoferna tror på och Vidarkliniken har varit med och kampanjat aktivt mot allmän vaccinering av barn.. Oavsett vad man tycker och tror om den antroposofiska läkekonsten kan dock Vidarkliniken erbjuda ett ...
Plötsliga ökningar av antalet döda i tarmbakterien. Vid två tidigare kända tillfällen har tarmbakterien Clostridium Difficile orsakat kraftiga utbrott i Sverige med flera döda. Men de dödliga utbrotten kan vara betydligt fler. Bakterien dödar patienter i vården över hela världen och finns i flera hundra olika varianter. Dödar fler än den […]. ...
2017-09-06: Nygamla arbovirus har under årets sommarmånader orsakat mindre utbrott i södra Europa. Något att ha i åtanke hos hemvändande turister.
1957 förbjöd Kungliga Veterinärstyrelsen (nuvarande Jordbruksverket) import av benmjöl eftersom man sett samband med utfordring av benmjöl och utbrott av mjältbrand. Efter förbudet minskade antalet utbrott drastiskt i Sverige. De på kartan orangemarkerade gårdarna hade mjältbrandsfall vid ett flertal tillfällen både före och efter 1940. Två av cirklarna visar sex fall av mjältbrand på samma fastighet. Cirkeln i Nordöstra Skåne representerar utbrott mellan 1928-1931 och ett 1940. Cirkeln på Österlen visar fyra utbrott mellan 1920-1922, ett fall 1939 och ett fall 1944. Cirkeln strax norr om Lund visar tre utbrott mellan åren 1922-1924 och ett 1940 ...
Ungdomarna lider oftast själva av sina utbrott. Det upplevs många gånger som skrämmande att tappa kontrollen. För att hjälpa dem är det viktigt att i akuta situationer försöka backa och inte gå på. En person med ASD blir bara mer skärrad om man kommer för nära. Spärra inte vägen för personen om det inte uppstår en direkt fara eller finns risk att personen kan skada sig själv.. Är man tvungen att ingripa till skydd för personen eller andra bör man avleda istället för att konfrontera. Man kan till exempel sätta på teven eller plocka fram något som kan hjälpa personen att byta spår.. Psykologen Bo Hejlskov Elvén har beskrivit hur man kan förebygga nya utbrott genom att skapa "nödutgångar". De blir en legitim utväg ur en akut situation som riskerar att skapa rädsla, ilska eller förvirring. Har ungdomen redan egna knep kan man bygga vidare på dem.. "Jag står inte ut längre, jag måste ut! Ska jag gå ut nu? Men vad ska jag säga? Tänk om läraren inte släpper ...
Behandlingen är nu igång, benmärg tagen. Har funkat bra hittills förutom att Oliwer innan han fick en tid ner till operationen fick det värsta utbrottet jag någonsin sett hos honom. Han skulle ju få komma nångång efter lunch men mer än så visste vi inte. Han började med lite gnäll och sen övergick det till utbrott, han satt och skrek, slog med kudden allt vad han hade i sängen och i väggen till slut skrek han i kudden för att han var så arg. Han ville bara ha en tid! Det var hemskt att se samtidigt som det kändes bra att han visade så starka känslor. Han fick hållas, han mådde jättebra efteråt när han fått ur sig lite ilska. En stund efter kom tiden och han blev sig själv igen och var jätteglad. Så det enda han ville var att få veta vilken tid han skulle ner, det tog nog så mycket på krafterna det där utbrottet för han SOV länge! Han fick tid 13,25 och efter 17,30 vaknade han igen efter många försök att väcka honom. Vid 16 gick vi från uppvacket, för han ...
Herpesviruset stannar kvar i kroppen efter att du blivit sjuk första gången, även när besvären har gått över.. De flesta vuxna svenskar har eller har någon gång haft herpes typ 1. Ungefär en tredjedel har återkommande besvär med utbrott. De nya utbrotten kan komma om du har en infektion i kroppen, som exempelvis en förkylning. Besvären kan ibland komma tillbaka om du är stressad, i samband med solning eller vid menstruation. Ibland kommer besvären utan att det finns någon tydlig orsak.. Om du redan är smittad kommer inte herpes tillbaka av att du kommer i kontakt med en annan persons munsår, genom att exempelvis pussa någon som har ett pågående herpesutbrott.. Ju äldre du blir desto mer sällan brukar utbrotten komma.. ...
Herpesviruset stannar kvar i kroppen efter att du blivit sjuk första gången, även när besvären har gått över.. De flesta vuxna svenskar har eller har någon gång haft herpes typ 1. Ungefär en tredjedel har återkommande besvär med utbrott. De nya utbrotten kan komma om du har en infektion i kroppen, som exempelvis en förkylning. Besvären kan ibland komma tillbaka om du är stressad, i samband med solning eller vid menstruation. Ibland kommer besvären utan att det finns någon tydlig orsak.. Om du redan är smittad kommer inte herpes tillbaka av att du kommer i kontakt med en annan persons munsår, genom att exempelvis pussa någon som har ett pågående herpesutbrott.. Ju äldre du blir desto mer sällan brukar utbrotten komma.. ...
Första natten är avklarad. Vaknat många gånger och försökt identifiera alla ovanliga ljud. Till slut har jag somnat om och förundrats över hur innestängt det känns under ett myggnät.. Tuppen har verkligen sett till att det inte är någon som helst idé att försöka sova längre än till kl. 05.00. Några öronproppar har jag inte fått med mig. Men vem behöver sova när man är på sitt livs äventyr?. I Karantaba finns ett Hälsocenter för folket i byarna i Kaing West provinsen. Här arbetar man bl.a med information och prevention om epidemiska sjukdomar som malaria, kolera, hjärnhinneinflammation och tuberkulos. Det finns en ögonläkare på centret som kommer att vara med oss och möta patienterna. På så sätt får de en uppfattning om befolkningens ögonhälsa. Det finns orsaker till ögonproblem som inte kan avhjälpas med glasögon, då är en läkarkontakt viktig.. Efter frukost ska vi installera undersökningsmottagning på hälsocentret. Vi får ett rum där alla ...
Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering ...
Under augusti och september skickade Hälsorapport enkäter till ett urval av deltagarna för att utreda ett utbrott av en smittsam sjukdom. De som fick enkäten valdes ut baserat på ålder, kön och hemlän och bildade en så kallad frisk jämförelsegrupp.. Utredningen som handlade om Ehec 0157 bedöms vara över och den nationella utredningen är avslutad. Ingen gemensam smittkälla kunde identifieras. Ehec är en vanlig tarmbakterie hos människor och djur, de flesta bakterier är harmlösa, men några få varianter kan orsaka diarrésjukdomar. Mer information om utbrottet finns publicerat på Folkhälsomyndighetens webbplats.. Stort tack till alla som svarade på enkäten!. ...
Annars har jag nog själv utgått ifrån att nya utbrott sker lite varstans, får viss spridning och dör slutligen ut. Men det kan ju vara att förenkla frågan. Oavsett känns det intressant att veta vad som orsakar själva utbrottet. Är det någon form av mental förorening från Krindenland som sprider sig över öarna (och borde inte utbrotten vara vanligare i närheten av Krindenland i så fall)? Finns det kanske fler "fokuspunkter" på öarna? (Smillmagi från Shamash finger kanske sprids åt flera håll.) Eller har Krindenland ingenting med mera sentida utbrott att göra, nu när viruset så att säga etablerat sig i populationen ...
Outbreak MC:s Pokerrun samlade in 10 000 kr till Barncancerfonden!Outbreak MC arrangerade Pokerrun och drog in 10 000 kronor!Den 29 juli 2017 arrangerade...
Vårdhygien har utarbetat en ny riktlinje som stöd vid utbrott av smittsam sjukdom på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Riktlinjen tydliggör lednings- och samverkansformer vid utbrott och kompletterar sjukhusets beredskapsplan ...
Zikavirusets spridning har lett till omfattande utbrott i flera länder i Syd- och Latinamerika. Den 1 februari beslutade WHO att klassa zikaviruset som ett internationellt hot mot folkhälsan.. Risken för resenärer i allmänhet att drabbas av allvarliga komplikationer bedöms i nuläget vara liten, för de allra flesta som drabbas är en infektion med zikavirus mycket mild. Undantaget är gravida kvinnor, som efter en zikainfektion har en trolig ökad risk att få barn med fosterskada. Kvinnor som är eller planerar att bli gravida bör konsultera läkare, resemedicinsk mottagning eller mödravårdcentral inför resor till länder där det finns zikavirus.. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att svenska resenärer - med undantag för gravida kvinnor - behöver iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder vid resor till zikadrabbade länder, förutom att skydda sig från myggbett med hjälp av täckande kläder och myggmedel.. Aktuell information på Folkhälsomyndighetens ...
Då en rektangelformation karakteriseras av ett horisontellt handelsintervall är det lätt att i prisgrafen se att underliggande tillgång konsoliderar. En rektangelformation kan uppstå såväl vid en paus i en rådande trend eller vid en trendvändning, men oftast är detta en fortsättningsformation där utbrott sker i riktning med den tidigare trenden. Det är dock inte alltid detta sker, varför det är viktigt att invänta ett utbrott innan man agerar. Skulle utbrott ske mot den tidigare trenden talar nämligen det för att formationen de facto är en omslagsformation. Inte sällan återtestas den horisontella trendlinjen efter det att utbrott skett. I dessa fall ges således en ny chans att komma in i underliggande till samma pris som då utbrottet skedde. För ökad validering av utbrottet kräver en del en viss procentuell stängning över utbrottsnivån, eller att etablering ska ha skett över utbrottsnivån under en viss tid. Som alltid med denna typ av formationer är det också ...
Som de flesta vet vid det här laget fick vulkanen Grímsvötn ett utbrott nu i helgen. Explosionen var så kraftig att aska och rök skapade en pelare som mätte närmare 13 kilometer i höjd. Det är tillräckligt för att se utbrottet från rymden. Här är bil...
Får man driva med gud? Är utbrändhet ett utbrott med potential? Språkliga utbrott: om svordomar och andra verbala upprördheter. Programmet till årets...
är ett virus som finns i två typer. Den ena ger utslag, blåsor och sår på läppar och kring munnen, och den andra ger samma symptom på könet. De två typerna smittar mellan varandra, bland annat genom oralsex. Herpes smittar via kontakt med blåsor och sårvätska. Börjar som en liten kliande fläck eller rodnad som sedan övergår i vätskefyllda blåsor som ofta är väldigt smärtsamma. Vid en förstagångsinfektion kan man även få feber och svårt att kissa. De flesta vuxna bär på viruset men får aldrig några symptom. Kan inte botas utan man kan bara lindra symptomen. Viruset lägger sig sedan vilande i kroppen och kan bryta ut på nytt, men då ofta lindrigare än det första utbrottet. Herpes kan bara testas vid pågående utbrott genom prov från sårvätska.. ...
Ett omfattande utbrott av PMM, den Plötsliga Muhammedanska Mordlystnaden drabbade Pakistan igår. En skock utövare av den så kallade fredliga och humana religionen misshandlade två studenter, den ena till döds och den andra vart svårt skadad. De påstods ha sagt något nedsättande (blasfemi) om den humana och fredliga). Se med vilken inlevelse och entusiasm de…
Att balans råder och att underliggande konsoliderar är enkelt att se i prisgrafen, då en symmetrisk triangel kännetecknas av en prisrörelse med lägre toppar och högre bottnar. I de allra flesta fall sker utbrott i den längre trendens riktning. Det är dock inte alltid så sker, varför det är viktigt att vänta in ett utbrott innan man agerar. I tid ges högst signalvärde vid ett utbrott mellan 1/2 till 3/4 in i formationen. Utanför detta tidsspann är signalvärdet svagare. Ett utbrott måste ju nämligen ske, då trendlinjerna till slut oundvikligen kommer att korsa varandra. För ökad validering av utbrottet kräver en del en viss procentuell stängning över utbrottsnivån, eller att etablering ska ha skett över utbrottsnivån under en viss tid. Som alltid med denna typ av formationer är det också viktigt att olika indikatorer så som volym, momentum, med mera, stödjer de signaler som formationen ger ...
Det första utbrotten av könsherpes brukar vara smärtsamt, ge feber och urineringsproblem. Såren är små blåsor som svider och bildar sårskorpa. Med tiden blir utbrotten allt mildare (gudskelov) och skulle du inte stå ut finns det mediciner
Den torra, varma sommaren har också varit gynnsam för insekter. I synnerhet spyflugor och bromsar har från andra länder rapporterats kunna spela en roll för smittspridning mellan djur i samband med mjältbrandsutbrott. Hypotesen är att spyflugor kan sprida smitta lokalt och föröka smittan inom ett bete, eller mellan närliggande beten. Bromsar skulle under vissa förutsättningar kunna sprida smittan över längre sträckor, till nya besättningar. I praktiken kan det dock vara svårt att visa detta vetenskapligt.. Eftersom även en älg tillhör de smittade djuren så är också den vilda faunan med i utbrottet. För att få en mer fullständig bild över hur smittvägarna kan se ut i detta utbrott planeras fler provtagningar, av flera djurslag, både vilda och tama djur och av miljön.. - Vidare utrednings- och forskningsarbete kommer att behövas under kommande månader och år för att fördjupa förståelsen av utbrottet och bygga upp kunskap kring mjältbrand och dess ekologi, ...
Det finns flera planer som beskriver hur länets smittskyddsverksamhet ska organiseras och ledas vid stora epidemiska katastrofer.
2007-01-23 skrev jag om att det tvunget var så att någon större och hårdare sjukdom skulle komma att bryta ut, och att vi gräver vår egen grav genom att forska fram dopingpreparat snarare än att försöka hitta effektiva metoder att bota liknande utbrott. Skulle jag vara lagd åt det hållet skulle jag naturligtvis kunna hävda…
Idag blev det en tur in till stan eftersom vi skulle till Miltons logoped som ligger på Rosenlundsgatan. Eftersom lillskruttan protesterade en aning i vagnen fick hon självklart komma upp och sitta i sin älskade brors famn. Tänk vilken syskonkärlek som växer fram mer och mer för varje dag!! Ja det är mycket han kan lära henne, båda bra och dåligt. På vägen hem fick Milton ett litet utbrott och slog på mig (ajabaja moster Maja). Sedan började han banka på Elviras gossedjursbläckfisk och hon tyckte det var hur kul som helst. Hon satt i farmor Annes knä och log till sin bror när han slog på den stackars bläckfisken. Ja vi får se hur mycket hon tar efter som sagt. Lite kul att se faktiskt. Imorgon blir det babysim igen. Tyvärr kan varken lilla Molly eller Nellie vara med pga sjukdom. Men Elvira kommer vara där och förhoppningsvis lilla Linus. På lördag är det dags för min vattenrädda prins igen. Hoppas det går bättre då än sist. Går nog bättre och bättre för ...
Magda fick ett litet utbrott som resulterade i att hon öppnade sig och berättade att hon inte förstod vad som sades på individualterapin och på färdighetsträningen i grupp. Hon uttryckt att det inte hjälpte. Vi försökte få henne att förstå att det bara gått en kort tid och att det kan dröja innan hon både förstår och märker att DBT gör skillnad. Hon berättade om rädslan att göra oss besvikna om hon skulle hoppa av DBT:n. Det är en motiverad känsla för det är klart att vi blir ledsna. Både jag och gubben vill inget annat än att vårt lilla monster ska få må så bra hon kan må ...
Idag fick min kära söta chef ett litet utbrott, nästan som när Ferdinand blev stucken i röva (fast kanske lite mildare). Lite synd, eftersom hon brukar vara go´i vanliga fall. I övrigt insåg jag och Jenny att vi kan rätt så mycket. Om man tänker efter så kan jag nästan allting, till och med skumma mjölk ...
När tiden kom för den avbokade hemresan två veckor senare kom ett nytt mail att jag var välkommen att checka in på flyget till Málaga. Jag funderade inte så mycket på det eftersom biljetten var avbokad. Men inga pengar kom in på mitt konto så efter ett par veckor ringde jag SAS och nu var det bara 45 minuters väntetid - jippi! Killen som svarade var mycket hjälpsam och sa att min biljett inte alls var avbokad varpå jag fick ett litet utbrott men innan alla ord rasade ur min mun sa jag till honom att det inte var honom jag var arg på och han svarade blixtsnabbt att jag hade all rätt att vara frustrerad. Och då kom jag av mig och skällde inte mer på honom. Han bokade av biljetten och sa att jag skulle få mina pengar tillbaka. Efter en kvart ringde han och bekräftade beloppet och inom några dagar fanns pengarna på kontot. Snyggt jobbat av Alex på SAS ...
Emma länkar mig till Per Strömbäcks lilla utbrott där han förklarar att piraterna minsann håller på att förstöra för dreamhack och hålla kvar Sverige i en digital stenålder. Jag tänker inte tillbringa nån större tid med att analysera artikeln, för det gör projO bra, men jag tänker ändå lyfta fram kärnan i artikeln som är…
Gomorrn. Visst är det skoj attt läsa om det gamla. Vi har oxå en FB grupp om lilla Holmsund. Jätteroligt är det när minnena kommer krypande. Stryka gillar jag inte. Här har vi sol och -3 grader. Lika igår men då blåste det. Tänk vad vi är bra hihihihi. Hämden är ljuv som de säger *fniss* Här är det lugnt nu sen jag fick mitt lilla utbrott. Ha det bäst ...
Jag har ju inte bloggat ännu om den fantastiska julklappen jag fick av min älskade sambo! En Pfaff 2020! Jag blev så lycklig! Min gamla Singer Samba deluxe sjöng väl på sista versen och krånglade en hel del den sista tiden så jag antar att sambon tröttnade på mina små utbrott! Den nya maskinen fungerar som smort! Så nu ska här sys, vill jag lova ...
Att vara i balans är bra. Orken finns där. Då kan mamman ta fajten utan ilskna små utbrott. Och som dottern och mamman konstaterade i morse, det blir ju så mycket trevligare, roligare och det går ju faktiskt snabbare utan tjafs och bråk ...
Calmwise Colour Correct är framtagen för att vara en komplett produkt mot rodnad och har 6 verksamma fokusområden för att omedelbart dämpa rodnad, behandla infl ammation och förhindra framtida utbrott. Redness Corrector dämpar rodnad som är kopplad til...
Lathunden vänder sig främst till kommunernas miljö- och hälsoförvaltningar och syftet med rutinerna är ge en ökad samsyn mellan länets kommuner och möjlighet till snabbare smittspårning och åtgärder vid inträffade utbrott.
Samhällens utformning tros ofta vara ett resultat av slumpen, fattigdom, rikedom eller klasskamp. I själva verket är de en evolutionär konstruktion vars processer pågått sedan mänsklighetens uppkomst.
En ny opinionsmätning gjord på uppdrag av Röda Korset visar att medmänskligheten ute i samhället är mycket starkare än vad många tror.
En Pokémonfilm skickade 700 japanska barn till sukhuset och en sjukligt fniss spred sig i Tanzania till 14 skolor. Här är de fem märkligaste sjukdomsutbrotten i historien.
Ett internationellt forskarteam lett från LiU lanserar en unik strategi för att upptäcka ett sjukdomsförlopp i dess allra tidigaste fas - redan innan några symtom dykt upp.
Nyheter. Demokraterna skördade som väntat stora framgångar i USA:s mellanårsval i tisdags. Förutom att man bevarade kontrollen i de flesta distrikt som röstade för Hillary Clinton i presidentvalet 2016 lyckades partiet även vinna flera distrikt som kontrollerats av Republikanerna. Totalt innebär det att partiet tar tillbaka kontrollen över Representanthuset. Det gör att den demokratiska majoriteten kan blockera delar av Donald Trumps politiska agenda. Ännu viktigare är dock den stärkta möjligheten att genomföra utredningar av presidenten. Valresultatet kommer att göra det svårare för Trump att blockera den särskilde åklagaren Robert Muellers pågående utredning av misstänkta kopplingar mellan Trumps kampanj och ryska intressen, trots att Republikanerna stärkte sin kontroll över Senaten, där 35 av 100 säten stod på spel. Totalt fick Demokraterna 12 miljoner fler röster än Republikanerna i Senatsvalen, men på grund av valsystemet där mindre delstater har lika många ...
Du efterfrågade saker att ta upp med politikerna. Här kommer några från mig:. När utsatta barn har fått gå igenom hemska rättegångar, utredningar mm men inte får en fälld förövare så tas stödet från tex Barnhuset ifrån dem. De har då ingen pågående utredning. Det borde vara så att dessa utsatta barn får en kontaktperson( utbildad psykolog)som kan följa dem genom uppväxten när behov av stöd finns. Som det är idag får de prata om det allra värsta de gått igenom med måååååånga olika personer. Omänskligt. När kommer kriteriet smärta att tas bort gällande barn i brottsfall? Idag är det nivån av smärta som gäller för nivå av misshandel. Små barn beskriver oftare rädsla än smärta. Då uppfylls inte kriteriet för misshandel. Kan barnet inte beskriva smärtan så avskrivs fallet direkt.. Vad ska de aktivt göra för att " tvätta bort" att Socialtjänsten fortfarande i praktiken lutar sig mot PAS trots att detta inte är en vedertagen teori i Sverige( ...
Ett mindre utbrott av den Plötsliga Muhammedanska Mordlystnaden avlöpte med endast mindre skador. En person kom in på ett militärt rekryteringskontor i Toronto och attackerade med en kniv, han skadade två personer innan han blev övermannad. Skadorna beskrivs som; inte livshotande! Polisen har inte identifierat personen men säger att han gjort: Certain comments. LÄNK Senare meddelade…
Tack för förtroendet att du vill välja Wästerläkarna som din vårdcentral.. Vi har sedan starten växt enormt och har därför startat ytterligare en vårdcentral i vårt närområde, med samma värdegrund och arbetssätt. Du är varmt välkommen att lista dig där! Läs mer om den nya mottagningen under Wästerläkarna Redegatan. I samma lokaler ligger Wästerläkarna Rehab samt Hagens Gynekologimottagning. Har du en pågående utredning eller sjukskrivning avråder vi dig att byta vårdcentral. Har du en kronisk medicinering se till att ha recept för minst 3 månader. Be gärna din gamla vårdcentral skicka journaler till oss. Vill du lista dig är du välkommen att ringa 031-29 90 95 eller gör det själv på nätet via 1177 Vårdguidens e-tjänster (f.d. Mina vårdkontakter) - välj rätt mottagning: Wästerläkarna Redegatan!. Västra Götalandsregionen har mer detaljerad information om hur "Vårdval Vårdcentral" fungerar om du vill läsa mer.. ...
Lördagen den 17 februari. Nr 10. 3 Om reglering av uppsägning av anställning i enskild tjänst. (Forts.) tuellt förslag till riksdagen angående en författningsenlig reglering avuppsågning av anställning i enskild tjänst. Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet på anförda skäl hemställt, att förevarande motion icke måtte föranleda till någon riksdagens åtgärd. Herr Bergström: Herr talman! Det är riktigt som utskottet säger, att det pågår utredningar i det ärende, som jag med min motion velat bringaunder behandling. Jag har dock velat fästa upprnärksamheten på de klartpåvisbara olägenheter, som uppstått på grund av att det inte finns någonförfattning i ämnet. Att sådana olägenheter förefinnas, kunna bl. a.arbetsförinedlingsanstalterna och rättshjälpsanstalterna vittna om. Jag konstaterar emellertid med tillfredsställelse, att utskottet i sittutlåtande påvisat vikten och betydelsen av att något åtgöres i denna fråga, och jag får vara till ...
För en tid sedan presenterade regeringen ett delbetänkande i sin pågående utredning om företagsbeskattningen, Skatteincitament för riskkapital. Detta är otvetydigt en frågan av stor vikt: vi behöver välavvägda och effektivt utformade företagsskatter som ger tydliga signaler till dagens - och morgondagens - företagare om hur vi ser på deras insatser.. Utredningens förutsättningar var goda, inte minst med tanke på att flera av Sveriges experter på företagsbeskattning ingick, däribland professorerna Jan Södersten, Sven-Olof Lodin och Magnus Henrekson, företagsledaren Rune Andersson och Skatteverkets GD Ingemar Hansson. Men utredningsarbetet verkar ha varit förknippat med motsättningar. Jag ska inte gå in på själva sakförslagen (riskkapitalavdrag och emissionskredit), men läsningen av de många och långa reservationerna är nedslående. Några exempel:. Rune Andersson:. ...